Čo zlé môže spôsobiť praktizovanie okultizmu, mágie a podobných vecí?

Negatívne účinky okultných a magických vplyvov sa môžu prejaviť na viacerých úrovniach: na úrovni ducha, psychiky a tela. A to má napokon dopad aj na medziľudské vzťahy. Z komplikácií vzniknutých následkom kontaktu s mágiou a podobnými smermi uvediem aspoň niektoré, najmä tie, s ktorými som sa osobne stretol. Chcem však upozorniť, že ak niekto trpí podobnými symptómami, nemusí byť nutne za nimi magické pôsobenie. To znamená, že ak niekto má zvlášť silné bolesti hlavy, nebudeme hneď tvrdiť, že je to dôsledkom pôsobenia čiernej mágie alebo zlých duchovných síl. Predpokladať napr. zlé duchovné pozadie choroby možno najmä vtedy, ak nemožno na prirodzenej báze dostatočne vysvetliť nezvyčajný telesný, psychický alebo duchovný symptóm a dotyčná osoba sa v prítomnosti alebo v minulosti nejakým spôsobom otvorila pre mágiu.
Komplikácie následkom vplyvu mágie môžu byť:
Na duchovnej úrovni: hriech morálna otupenosť – oslabenie rozlišovania medzi dobrom a zlom,duchovná slepota – značné oslabenie rozlišovania medzi pravdou a klamstvom, výrazný nedostatok lásky vnútorná nesloboda – nadmerné zábrany pri konaní dobra, vnútorné tlaky a nepríjemnosti pri prijímaní sviatostí, neodôvodniteľný strach a nepokoj z náboženských úkonov a prítomnosti náboženských predmetov (napr. aj z počúvania kresťanských, najmä oslavných, piesní), oslabenie života viery – strácanie zmyslu pre Božie veci, vzdialenie sa od sviatostného a modlitbového života, strata alebo výrazné oslabenie osobného vzťahu k Bohu. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť až k posadnutiu človeka zlým duchom.
Na psychickej úrovni: nutkavé myšlienky rozličného druhu proti vlastnej vôli, najmä nenávisti, pomstychtivosti, upodozrievania, neprimerane silné sexuálne predstavy a túžby, alebo nutkanie vykonať niečo zlé, nekontrolovateľné návaly negatívnych pocitov – nadmerný a neodôvodniteľný smútok, strach, nepokoj, úzkosti, vnútorný chaos, pocit prenasledovania, sledovania alebo ovládania inou osobou, v niektorých prípadoch až psychické zrútenie sa osobnosti, vnútorné tlaky spáchať samovraždu, vnútorná rozorvanosť až schizofrénia (rozdvojenie osobnosti), vnímanie hlasov a obrazových vízií (aj ufónov), spontánna reč v nezrozumiteľnom jazyku ťažké až hrôzostrašné sny .
Na telesnej alebo somatickej úrovni: Zhoršenie starých alebo vznik nových zdravotných komplikácií a ochorení, ktoré nereagujú na medicínsku liečbu: nespavosť, nechuť až odpor k jedlu, extrémne dlhé a silné záchvaty plaču u detí, migrény, bolesti a nevoľnosť v oblasti žalúdka, puchnutie tela, vyrážky, ekzémy, zčernanie istých častí tela, napr. jazyka, telesné problémy pri prijímaní sviatostí, modlitbe a iných úkonoch viery – ustrnutie tela alebo reči, chvenie, nadmerné potenie alebo zvýšená teplota, nevoľnosť, nutkanie na zvracanie, búšenie srdca, v istých prípadoch až kŕče a iné choroby, pri ktorých lekári záhadne nemôžu objaviť príčiny.
Na spoločenskej úrovni: Ide skôr o druhotné komplikácie následkom troch predošlých. Patrí tu najmärozpad rodín narušenie medziľudských vzťahov , ďalej nižšia výkonnosť v zamestnaní alebo ajtrestná činnosť , spätá predovšetkým s čiernou mágiou.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *