Existuje viacero druhov mágie?

Magické rituály rozlišujeme podľa spôsobu akým sa vykonávajú a podľa cieľa, ktorý sledujú alebo podľa moci, ktorou sa dosahujú jej účinky. Podľa spôsobu vykonávania poznáme:
Napodobňovacia mágia (analogické čary) , v ktorej sa verí, že podobné plodí podobné, napr. vyliatie vody privolá dážď. Tu patrí aj mágia obrazu. Osoba alebo objekt, ktorý chce človek ovplyvniť, sa nahradí jeho obrazom alebo napodobneninou. Napr. prebodnutie očí panáka má spôsobiť slepotu alebo usmrtiť osobu, ktorú panák predstavuje.
Kontaktná mágia , v ktorej sa verí, že veci, ktoré raz patrili istému človekovi, zostávajú s ním spojené aj po oddelení od neho. Deje sa to na základe princípu: časť namiesto celku. Podľa toho, ak niekto vlastní napr. vlasy, chlpy, nechty, alebo osobné predmety nejakého človeka (šaty, fotografie), môže mať naňho cez tieto predmety vplyv. 1
Zaklínacia mágia – pripisuje zvláštnu moc formulám alebo symbolickým úkonom, ktoré sú vraj schopné vyvolať účinky, ktoré sú nimi vyjadrené a želané. 2
Podľa sledovaného cieľa alebo moci, ktorou sa dosahujú účinky , rozdeľujeme mágiu na čiernu bielu alebo tiež vyššiu nižšiu . Do bielej mágie zahŕňame aj terapeutickú mágiu. Niektorí k základnému rozdeleniu pridávajú ešte červenú mágiu mágiu čísel – numerológiu , ale tie sú v podstate iba obmenami bielej a čiernej mágie, podľa toho za akým účelom sa praktizujú. Osobitným druhom je javisková mágia , ktorá v skutočnosti ani nie je mágiou v pravom zmysle slova. K úplnosti tu zaraďujem aj tzv. „náboženskú“ mágiu , čiže náboženské úkony, ktoré nesprávnym spôsobom praktizovania získali magický charakter.


Porov. . M.ELSER, S. EWALD, G. MURRER, Encyklopedie náboženství, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1999, s. 162.

Porov. Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska, Mágia, veštenie a démonské vplyvy , Jas, Zvolen 2001, s. 11.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *