ČISTOTA – Slávnostný ruženec

1. desiatok
Kajúca vernosť a priateľstvo

Je nedeľa, tretí deň po Ježišovej smrti, skoro ráno. Pri Ježišovom hrobe stoja zmeravené zbožné ženy s nakúpenými drahými masťami na pomazanie tela.
Hrob zíva prázdnotou. Anjel im hovorí, že Kristus vstal. Ženy to bežia povedať apoštolom. A aj oni nachádzajú prázdny hrob a odídu. Len Mária Magdaléna sa nemôže odtrhnúť od hrobu. Veď bol tu predsa Majster a niet ho tu. Kde je? Znova nazerá do hrobovej prázdnoty. Plače. Má záujem len o Ježiša a nenachádza ho. Jej vytrvalosť je obdivuhodná. Sila kajúcej lásky obrátenej duše je obdivuhodná. I zmŕtvychvstalý Ježiš to uznal a ju odmenil tým, že sa jej zjavuje ešte skôr ako apoštolom.
To bola Magdaléna, ktorá kedysi bola v moci zlého ducha. Toto je útecha pre duše, ktoré sa pozabudli, ale potom sa kajúcne vrátili ku Kristovi. Keď škvrny duše boli úprimne oplakané, tak neznemožňujú ani veľké priateľstvo s Ježišom.

2. desiatok
Túžba po nebi a čistote

Cirkev prosí na nebesia vystupujúceho Pána, aby pozdvihol nad zem i naše srdcia. Vyprosuje nám nebeské zmýšľanie a túžbu po nebi. Zem tiahne dole našu prirodzenosť. Je to veľmi veľká sila, ktorú obratne využíva zlý duch, zvlášť v pokušeniach proti svätej čistote.
Táto váha dolu potrebuje protiváhu nahor. Tou protiváhou je vedomie, že sme stvorení pre večnosť. Sv. Pavol hovorí: „Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu – a ani sa nemôže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. “ (Rim 8,5-8)
Túžba po nebi je záchranou stavovskej čistoty. Daj nám ju, Pane!

3. desiatok
Podpora Ducha Svätého

Duch Svätý zostúpil, aby nám zabezpečil Kristovo vykupiteľské dielo a aj v ňom tajomne pokračoval.
V úsilí kresťana o stavovskú čistotu má Duch Svätý hlavnú úlohu. On dáva duši svetlo, aby poznávala ničomnosť a nízkosť hriechu. Dáva silu duši, aby nepodliehala v boji s hriechom. Dáva jej svätú radosť, ktorej sa hnusí každá špinavá radosť. Sv. Pavol pripisuje milosť svätej čistoty práve Duchu Svätému. Píše: „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. “ (Gal 5,22-23)
Keď vzývame Ducha Svätého, zaisťujeme si víťazstvo v ťažkých zápasoch o stavovskú čistotu. Sv. Pavol hovorí: „Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. “ (Rim 8,9)

4. desiatok
Živý svätostánok

Jedným z dôvodov nanebovzatia Panny Márie i s telom je, že bola neporušeným svätostánkom Božieho Syna.
Prečisté telo, ktoré nepoškvrneným spôsobom dalo Božiemu Synovi ľudskú prirodzenosť, nemalo podľahnúť rozkladu v zemi. Táto pravda nám dáva veľkú radosť. Aj my sme svätostánkom Ježiša po svätom prijímaní. Naše telo je premieňané svätou hostiou a ňou sa stáva svätejším, duchovnejším a čistejším. Svätá hostia prijímaná čistým srdcom je nám zárukou slávneho vzkriesenia i nanebovstúpenia. Naše telo sa síce premení na prach, ale ten prach raz zažiari slávou Panny Márie. A každé hodné sv. prijímanie zväčšuje našu slávu.
Prosme Pannu Máriu, aby sme často a vždy sväto prijímali, a tak si zaslúžili radostné stretnutie s ňou.

5. desiatok
Kráľovná sŕdc

Svätá Cirkev dáva korunovanej Kráľovnej nebies titul Kráľovná panien. A je zaslúžený.
Ona vždy bola čistou Pannou. Pred počatím Božieho Syna, pri jeho narodení i po jeho narodení. Preto nekonečne vyniká nad všetky panenské duše. Ale aj ostatní majú v nej oporu. S jej pomocou sa dostávali do neba svätí s neporušenou čistotou. Všetci, ktorí sa dostali do neba s kajúcou čistotou, majú čo ďakovať za svoje povstanie a záchranu Panne Márii. Keď nám záleží na svätej čistote, musíme sa usilovať aj o mariánsku úctu.
Pros za vrelú lásku k Panne Márii! Tak bude ona Kráľovnou tvojho srdca a ono bude čisté.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *