„Boh chce bohatých zachrániť pred ich bohatstvom“

Bohatý muž sa obliekal do purpuru a kmentu …

Rozhodujúca na tomto podobenstve o bohatom márnivcovi, ktoré sa číta v dnešnom nedeľnom evanjeliu, je jeho aktuálnosť, teda skutočnosť, že toto dianie sa dnes uprostred nás opakuje – na medzinárodnej úrovni rovnako ako na miestnej úrovni.
Čo sa týka medzinárodnej úrovne, stoja obe hlavné osoby dokonca na dvoch hemisférach: bohatý márnivec na severnej pologuli (západná Európa, Amerika, Japansko), chudobný Lazár s malými výnimkami na južnej pologuli. Dve osoby, dva svety – „prvý“ a „tretí svet“. Dva svety nerovnakej veľkosti, pretože to, čo nazývame „tretím svetom“, predstavuje dve tretiny Zeme. Preto sa už aj stále častejšie nevolá „tretí svet“, („third world“), ale „dvojtretinový svet“ („two-third world“).
Protiklad medzi bohatým márnivcom a chudobným Lazárom existuje stále, opakuje sa aj v každej z oboch skupín. Sú bohatí márnivci, ktorí v krajinách „tretieho sveta“ žijú vedľa chudobných lazárov (tam ich osamotený luxus uprostred všeobecnej biedy más ešte viac vystupuje do popredia), a potom sú chudobní lazári, ktorí v krajinách „prvého sveta“ žijú priamo vedľa bohatých márnivcov. Vo všetkých tak zvaných blahobytných spoločnostiach počítajú niektorí ľudia showbiznisu, športu, bankovníctva, priemyslu, obchodu svoje príjmy a pracovné zmluvy iba v miliónoch eur, a to všetko pred očami miliónov ľudí, ktorí nevedia, ako svojou biednou mzdou alebo podporou v nezamestnanosti zaplatia nájomné, lieky, štúdium svojich detí.
To, čo sa nám v príbehu ktorý Ježiš rozpráva najviac nepáči, je vyťahovanie sa boháča, jeho vystatovanie sa bohatstvom bez toho, že by sa pred chudobným hanbil. Jeho luxus sa prejavuje najmä v dvoch oblastiach v jedle a v obliekaní: boháč prepychovo hodoval a obliekal sa do purpuru a kmentu , čo vtedy boli kráľovské látky. Kontrast nie je iba medzi tým, ktorý sa ide rozpučiť od prejedenia, a tým, ktorý umiera od hladu, ale aj medzi tým, ktorý si denne mení svoj odev, a tým, ktorý si nemá čo obliecť.
Raz u nás v Taliansku predstavili na módnej prehliadke šaty, ktoré boli celé urobené z jemných zlatých plátkov a ich cena bola vyše 500 000 eur. Bez váhania tu musíme povedať: svetový úspech talianskej módy a s tým spojený biznis nám stúpli do hlavy; nič iné nás už nezaujíma. Všetko, čo sa v tejto oblasti robí – aj tie očividné extrémy – sa teší istému druhu špeciálneho prístupu. Módne prehliadky, ktoré v istých obdobiach zaplavujú spravodajstvo v neprospech iných podstatne dôležitejších správ, sú takisto na scénu naaranžované predstavenia podobenstva o bohatom márnivcovi. Ale to v podstate nie je nič nové. Novosť a jedinečnosť obžaloby z evanjelia úplne závisia od uhla pohľadu na toto dianie. V podobenstve o boháčovi hľadíme na všetko ako na retrospektívu epilógu tohto príbehu: „ Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho.“ Ak by sme chceli tento príbeh sfilmovať, tak by sa mohlo pekne vychádzať z tohto finále na druhom svete (ako sa to vo filme často robí) a celý príbeh by sa mohol ukázať v spätnom pohľade. Počas stáročí sa urobili mnohé podobné obžaloby bohatstva a luxusu, ale dnes nám všetky znejú rétoricky a nerealisticky, alebo pobožnostkársky či anachronicky. Avšak ani po dvoch tisícročiach táto obžaloba nestratila nič zo svojej ostrosti. Dôvodom je, že ju nevyslovuje človek, ktorý stojí na jednej z oboch strán, ktorý sa zastáva bohatých alebo chudobných, ale niekto, kto stojí nad týmito stranami a robí si starosti o bohatých, ako aj o chudobných. Áno, ba ešte viac: možno sa dokonca stará viac o tých prvých ako o tých druhých (pretože týchto vidí v menšom nebezpečenstve!)
Podobenstvo o bohatom márnivcovi nevzniká z nenávisti proti bohatým, alebo z túžby zabrať ich miesto, ako toľké ľudské obžaloby, ale z úprimnej starosti o ich spásu. Boh chce bohatých zachrániť pred ich bohatstvom!

 
Raniero Cantalamessa
pápežský kazateľ, kapucín Rím, 28.9.2007
26. cezroč. nedeľa: Am 6,1.4-7; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *