U Boha je všetko možné!

Oko malého Josipa zachránila požehnaná voda z Medžugoria!

Dnes čas naozaj rýchlo plynie a človek má dojem, že sa stále niekam ponáhľame, že neustále niekam utekáme, že nemáme čas na svojich blízkych, nieto ešte na priateľov. A potom sa stáva, že naša viera v Boha sa stáva akosi vzdialenou, nedosiahnuteľnou. Tie základy viery, o ktorých sme si mysleli, že nimi nemôže nič otriasť, sa v nás otriasajú. Potom padáme a hľadáme útechu a pomoc u každého, ale nie u Boha, pretože nevieme, ako sa vrátiť na správnu cestu. A na ceste k prvému nesprávnemu kroku stojí diabol, ktorý zvádza svojimi intrigami, ktorý nám zahmlieva zrak, aby sme nevideli, ako je náš drahý Boh stále pred nami, rozprestiera ruky a čaká, kým sa vrátime do jeho objatia.

„Bože môj,“ zvolala Marinka, „zachráň ma od neresti fajčenia!“ A keďže u Boha je všetko možné, prestala fajčiť. Hovorí, Boha treba vždy volať modlitbou, pôstom, svätými omšami, len k nemu treba smerovať svoje kroky. Potom sa zmeníme, každému s radosťou odpustíme, staneme sa lepšími, pretože milujeme. Nedovoľte, aby vám niekto ukradol Božiu lásku! Nedovoľte zlým ľuďom, aby vytrhli svetlo Božie z najhlbších častí vášho srdca! Ak sa do vášho domova vkradli nepokoje, ak celé dni premýšľate nad tým, ako obnoviť pokoj vo svojom srdci, dome a deťoch, pokropte svätenou vodou priestor a ľudí, na ktorých vám záleží, urobte krížik na dvere, plačte: „ Duchu Svätý, ochraňuj môj dom, mojich najdrahších…“ Potom zažijete silu modlitby a svätenej vody, pretože diabol stratí svoju moc, utečie pred modlitbou a pokoj sa vráti do vášho domova medzi vašich najdrahších.

Voda pomohla malému Josipovi, ktorému dlho slzilo oko a nikto nevedel, ako ho vyliečiť. Jeho teta naplnená vierou a nádejou sa vybrala na púť k Matke Božej do Medžugoria a priniesla požehnanú vodu. Po návrate domov, zhromaždení okolo malého Josipa, sa rodina a priatelia spojili a modlili Vyznanie viery, pričom Josipovi utreli oko vodou z Medžugoria. Na česť a slávu Božiu sa Josip vyliečil, po mesiace trvajúcej očnej chorobe niet ani stopy. Vďaka ti, Bože!

Boh ti všetko ukazuje, otvára ti všetky dvere… Aké krásne je vyhrievať sa na slnku Božej lásky, vyžarovať krásu duše, pomáhať maličkým, byť vždy pripravený priniesť obetu, modliť sa za tých, ktorí to potrebujú. A potom odmena! Aké úžasné dary nám Pán dáva, keď sa postíme… Bože, ďakujem ti za silu, za moju modlitbu, za pocity, s ktorými prijímam a milujem ľudí. Ďakujem, že ma vždy miluješ, aj keď sa mýlim, keď sa hádam, keď sa vzďaľujem od teba, keď nie si v mojich myšlienkach. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, poznávam a cítim silu, inšpiráciu a vyliatie Božej lásky, silu, ktorou zmazáva všetky hriechy môjho života. Môj Boh je vždy so mnou, v mojom srdci.

Zdroj: Medjugorje, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *