Sú veštci a jasnovidci iba klamári alebo ide o niečo viac?

Úspech veštcov a jasnovidcov nespočíva iba v tom, že ide o podvod alebo psychickú manipuláciu. To by množstvo klientov ale aj veštcov a astrológov už dávno nechalo svoje „remeslo“. Medzi nimi je totiž dosť „serióznych“ ľudí, ktorým naozaj o klamstvo nejde, ba poznám aj takých, ktorí za to neberú peniaze! Mnohí z nich sú veriaci ľudia a domnievajú sa, že ich dar je od Boha.
A predsa ich predpovede a veštby prinášajú rozklad, zlo, nenávisť, upodozrievanie, pomstychtivosť do medziľudských vzťahov, nutkavé myšlienky rozličného druhu počnúc od jednoduchej zlosti až po samovražedné myšlienky, dokonca sa môžeme stretnúť aj s myšlienkami, v ktorých má dotyčný dojem, že ho niekto stále sleduje a ovláda, ďalej sú to mnohé problémy na duchovnej úrovni, zábrany pri modlitbe, prijímaní sviatostí, oslabenie viery či pochybnosti atď.
A pritom títo ľudia svoju schopnosť nezneužívajú na svoje úzkoprsé ciele, ako to uviedol pán Turák. Keď toto píšem, myslím tým na konkrétne osoby na Slovensku. Viac svetla nám môže aj tu priniesť Sv. Písmo.
V Skutkoch apoštolov 16, 16-18 sa píše: „Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: „Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy.“ A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu: „V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel!“ A v tej hodine vyšiel.“
Boli by ste vy schopná v takomto prípade rozlíšiť, že ide o zlého? Teda zlo tu nespočívalo v tom, že by to dievča podvádzalo a klamalo, ale to, že túto schopnosť mala od zlého ducha. Poznám mnohé prorocké výpovede podobných ľudí na Slovensku, ktoré sa potvrdili ako pravdivé a nebolo možné, aby sa to vypátralo pomocou nejakých komplicov, alebo vyčítalo z „vrecák kabáta. Určite, žiadnemu z týchto jasnovidcov sa vždy nespĺňajú všetky proroctvá alebo poznania na sto percent. Ale vysvetliť to iba podvodom, to je málo. Poznám liečiteľov, hypnotizérov, veštcov, osobne aj jedného bývalého astrológa, ktorý mi povedal, že finta je v tom, že to funguje. Aspoň potiaľ, pokiaľ s tým robíš a otváraš sa preto. Akonáhle sa obrátil k Ježišovi, začali sa mu čím menej spĺňať (osobné horoskopy).
Sv. Augustín upozorňoval, že máme sa vyhýbať veštcom a to zvlášť, keď hovoria pravdu. Mohol by som Vám rozpísať jednej pani, ktorá mi hovorila, že k počuje hlas Ježiša Krista, dokonca sa jej aj sám tak predstavoval. Odovzdávala mi posolstvá (mám ich odložené), v ktorých ju ten hlas povzbudzoval veľa a modliť, robiť veľa dobrých skutkov, dokonca sa aj o mne samom vyjadril, že som pastier na správnom mieste apod. Hovoril aj o jej dcére, ktorá jej predtým zomrela, že je v nebi. Lenže na základe istých požiadaviek voči mne, ktoré neboli celkom v súlade s mojím pastoračným poslaním, som tej pani povedal, že ten hlas určite nie je od Boha. Na druhý či tretí deň mi zavolala, že ten hlas sa jej priznal, že je to diabol. A žiaľ, psychický stav tej pani sa tak zhoršil, že sa musela klinicky liečiť na psychiatrii. A to ju ten hlas, ani mňa nežiadal nič zlé!
Známy exorcista Elias Vella z Malty, s ktorým sa osobne poznám, raz povedal rozprával tento príbeh: „Prišla ku mne jedna žena a povedala mi: „Všetko, čo mi veštec povedal, sa v mojom živote naozaj plní.“ Ja som jej povedal: „Zriekni sa toho, čo si urobila“ A keď sa toho osoba zriekla, nielen perami, ale aj srdcom, to, čo jej veštec predpovedal, sa viac nedialo. Pretože sa znova obrátila od diablových plánov k  Božím plánom“. Nájdete to aj v knihe: Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi , Jas, Zvolen 2002, s.172. Ak totiž počúvam veštca, bude sa plniť so mnou plán zlého ducha, ak počúvam Boha, tak sa mi bude spĺňať Boží plán.
Cirkevný spisovateľ Tertulián napísal: „„O astrológoch, čarodejoch a podvodníkoch všetkého druhu sa nesmie ani hovoriť. Nedávno jeden astrológ, ktorý prehlasuje, že je kresťan, mal tú drzosť, že obhajoval svoje remeslo! Preto sa musí pripomenúť, aspoň stručne, jemu a všetkým podobným, že urážajú Boha, keď dávajú hviezdy pod ochranu bôžikov a robia na nich závislý osud ľudí. Astrológia a mágia sú hanebné výmysly zlých duchov“ (De idololatria, IX, 1). (Pastiersky list toskánskych biskupov, Magie, zlí duchové, satanské obrady, Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří 1996, s. 19.)
Tomáš Aquinský v diele Summa Theologiae píše: „Veštenie vo svojich rôznych formách je pokladané za ťažký hriech“ (S. T. II-IIae, aa. 1-8). Tomáš Aquinský uznáva, že sa veštenie môže diať pod vplyvom satana (II-IIae, q. 95, a . 4) alebo z jeho vnuknutia (I, q. 64, a . 1 ad 5; a II-IIae, q. 172, a . 5 ad 1-6).
Z týchto dôvodov nesúhlasím s formuláciou pána Turáka: Sila prejavu jasnovidcov nespočíva v nadprirodzených schopnostiach, ale v dôverčivosti ľudí…“
Nie správna je aj formulácia o tom, že veštec povedal tej dievčine údaje z „jej minulého života“, a to preto, že takýto výraz sa používa na označenie predchádzajúceho života pred narodením v karmickej (reinkarnačnej) koncepcii. Bolo by potrebné ho nahradiť inou formuláciou, napríklad: „z jej minulosti“, alebo „udalosti z jej života“.
Ak má niekto dar proroctva od Boha, takýto dar dostane zväčša pri modlitbe. S tým sa človek nerodí. A nepotrebuje pri tom používať fotografie dotyčného, dátum jeho narodenia, nepotrebuje kyvadlo, alebo robiť nejaké ťahy rukami okolo neho, ani nijaké iné predmety alebo zvláštne úkony. Všetko sa deje v modlitbe a nie tak automaticky v každom prípade, ako sa o to usilujú veštci, ktorí nemajú svoj dar od Boha. Samozrejme, tí, ktorí to majú ako charizmu, nikdy nezoberú peniaze za to, ale ani si nerobia reklamu, kvôli svojmu daru. Ak ho v modlitbe vyzvete, aby sa zriekol svojho daru, ako nie je od Boha, človek, ktorý má tento dar z Ducha Svätého, to bez rozpakov urobí. Veštci nie. Alebo ak áno, tak o ten dar prídu, ak to povedia úprimne.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *