Život Cirkvi vo svete 26/2020

Obsah

Mons. Ján Kuboš – nový pomocný biskup Spišskej diecézy

Vyznanie kňaza

František vložil do Loretánskych litánií nové invokácie

Prečo má kardinál Sarah pravdu o homosexuáloch v Cirkvi

Päť dôvodov prečo prijímať Eucharistiu na jazyk

Stručne z LifeSiteNews

Biskup Schneider zložil modlitbu zasvätenia Ruska Panne Márii Biskup Schneider: Zachovajme z koncilu, čo je „naozaj dobré“

Biskup z Pasova: Cirkvi hrozí strata jadra viery

Berlín: Portál senátu propaguje vystúpenie z Cirkvi

„Už prví kresťania boli proti potratom“

Krakov: Obžaloba za výzvu k vražde arcibiskupa

Poľský prezident: Hnutie LGBT ničivejšie ako komunizmus

Arcibiskup Washingtonu Gregory proti náuke Cirkvi?

+ Čile: Zomrel najstarší biskup sveta

Rumunsko: Vysvätili najmladšieho biskupa sveta

„Útočili prevažne mladiství aj dospelí migranti“

Dekan Stuttgartu: „Akí opičiaci!“

Pandémia – šťastie pre nenarodené detičky?

Obeť satanistov bude blahorečená

San Francisco: Demonštranti ničili sochy svätcov

Rím ruší podujatia k slávnosti sv. Petra a sv. Pavla

Benedikt XVI. sa vracia naspäť do Ríma!

Vláda USA: OSN napomáha potraty počas pandémie

WHO podporuje domáce potraty počas pandémie

Naša príloha
Najväčší kazateľ na Petrovom stolci od Leva a Gregora Veľkého

Mons. Ján Kuboš – nový pomocný biskup Spišskej diecézy

Spišská Kapitula, 25.6.2020 (TK KBS) 026 467 – Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš. Do funkcie ho menoval v marci Svätý Otec František (25. marca 2020).
Vysvätili ho vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol spišský biskup Mons. Štefan Sečka, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich.

Fotobanka na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200625020

* * * * * * *

Vrúcna vďaka Bohu za našich ešte verných obetavých duchovných pastierov!

Vyznanie kňaza

Ľuďom som včera na záver slávnosti Božského Srdca povedal:
„Vaša viera v Eucharistiu porastie, ukázali ste veľkú vieru v Eucharistiu …
Celý kostol prijímal do úst, pár ľudí na ruku. A dnes ráno na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie všetci okrem jednej osoby. Je to úžasné, v ľuďoch je ešte viera … Možno to iní kňazi neberú tak „pravoverne“, ale je to likvidácia viery v prítomnosť Pána v Eucharistii. A aké je to krásne … čisto, hygienicky a pokojne vložím Pána Ježiša do úst ako najväčší poklad.
Všimol som si, že novokňaz na kňazskej vysviacke … bol pripravený dávať do úst vpredu, kde boli rodičia a najbližší, ale nikto z nich, ani zo záberov z katedrály neprijímal do úst. … Zaujímavý postreh: už skoro tri týždne dávam do úst niektorým a nikto nemá nijaký vírus … lebo tu nie je. Ak bude kdekoľvek Covid 19 – ale ani v jednom kostole – znovu sa všetko zavrie a hlavne kostoly a znovu budú dôvody pre najsilnejšie v opatreniach v kostoloch.
Tomu nerozumiem, že kňazi nechcú dávať do úst, že chcú dávať aj v budúcnosti, aj keď nebudú dôvody, sväté prijímanie na ruku. Bojím sa, ako povedal Maroš Kuffa, že najhorší nie sú liberáli, ale treba sa báť liberálnych kresťanov /a kňazov/.
Je to osobne vyznanie, tak je to len pre čas. Požehnaný večer! Otec K.

**************

Milá Zuzanka, vďaka Pánu Bohu, že sú ešte takíto kňazi, ktorí majú zmysel pre oživovanie zdravých kresťanských koreňov a budovania autentickej katolíckej viery v srdciach veriacich. Liberálne novoty šíriace sa v KC niekedy skutočne naháňajú strach, pretože ak sa klérus alebo veriaci priklonia k týmto moderným „vymoženostiam“, zostane z katolíckej viery len torzo, ktoré bude mať veľmi málo spoločného s katolíckou vierou. Pekne to napísal biskup F. Sheen:
„Ak chcete nájsť na tejto zemi pravé náboženstvo, hľadajte také, ktoré nevychádza dobre so svetom. Náboženstvo, ktoré vychádza dobre so svetom a svet ho prijíma, je svetské. To, ktoré so svetom nevychádza, pochádza z iného sveta, čo znamená, že je božské.“
Aké hlboké a pravdivé slová. Keď počúvame výzvy niektorých predstaviteľov KC, že by sme nemali bojovať proti svetu, ale sa mu prispôsobiť a potom nás svet prestane nenávidieť, jasne vidíme, že takéto výzvy sú falošné a nie sú v súlade s Ježišovým posolstvom. Ježiš jednoznačne povedal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Preto je aktuálna jeho výzva učeníkom, aby sa stali svetlom a soľou pre svet, ktorý chce ísť svojou vlastnou cestou, aby svet uveril a našiel v Kristovi spásu.
Rozprával som sa s kňazom, ktorý bol na istej vysviacke aj na primíciách. Bol zdrvený z toho, že skoro všetci prijímali na ruku a jeden z kňazov dokonca povedal, že tí, čo nechcú prijímanie na ruku, že to sú ´populisti´! ??? Takže to je vizitka väčšiny nášho kléru? A bojím sa, že lepšie to už ani nebude, lebo náš klérus je vo všetkom konformný a vo veľkej miere aj liberálny. Zväčša poslúcha, ale neuvažuje. Neviem pochopiť, že sa nedokážu zamyslieť nad tým, kam táto neúcta k Eucharistii doviedla cirkev v západných krajinách. Veď tam sa už kresťania stali iba „kristiánmi“ (podľa románu „Atanáz prichádza do veľkého mesta“), ktorí sa úplne prispôsobili svetu a jediné, čo si z kresťanstva zachovali, je iba toto ich pomenovanie. Čaká nás tiež osud tohto veľkého fiktívneho mesta z futurologického románu? Je to smutné, ale žiaľ, je to fakt.
Srdečne Vás pozdravujem. S úctou otec M.

Hronský Beňadik a nádherná homília Mons. Petra Brodeka,

rektora svätyne – ORIENTÁCIE 21. júna 2020 od 13.15 hod. na:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/231736

„NA KAŽDOM ŽIVOTE ZÁLEŽÍ“ – nové tričko kath.netu

* * * * * * *

František vložil do Loretánskych litánií nové invokácie

Vatikán, 20.6.2020 (RV) 026 466 – Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. …
Prvá invokácia bude zaradená po oslovení „Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“ Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-06/papez-vlozil-do-loretanskych-litanii-tri-nove-invokacie.html

Prečo má kardinál Sarah pravdu o homosexuáloch v Cirkvi

Kardinál Sarah: „Vy, bratia kňazi, ste živou baštou pravdy, pretože ste súhlasili milovať ju až po kríž. …
Pastieri úmyselne podporujúci nejednoznačnosti v kresťanskom pohľade na homosexuálne správanie, robia prácu kniežaťa lži.“

Vatikán, 23.6.2020 (LifeSiteNews – Doug Mainwaring) 026 465 – Ako homosexuál praktizujúci katolícku vieru, môžem jednoznačne vyhlásiť, že kardinál Robert Sarah a nie pro-homosexuálny kňaz James Martin SJ, je najväčší zástanca ľudí s homosexuálnymi sklonmi. Povedal som to pre noviny The Wall Street Journal už v r. 2017.
Kardinála Saraha ohovárači často opisujú ako nepriateľa práv osôb LGBT, no opak je pravdou. Tí, ktorí prežívajú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, nemajú väčšieho obhajcu, väčšieho pastiera, väčšieho priateľa ako je tento muž nekompromisne obhajujúci pravdu. Kardinál Sarah právom varuje, že nemôžeme byť súcitnejší a ani milosrdnejší ako Ježiš. Napriek tomu isté sily v Cirkvi – mocní západní preláti, známi kňazi – „celebrity“ a tí v obrovskej byrokracii Katolíckej cirkvi sa stále viac usilujú znormalizovať homosexualitu, ba dokonca chcú, aby Cirkev žehnala vzťahy rovnakých pohlaví. Prejavujú viac viery v modernú sekulárnu politickú korektnosť, ako v Ježiša Krista, vtelené Božie Slovo.
V nedávnej knihe The Day Is Now Far Spent, (Zvečerieva sa) kardinál Sarah analyzuje duchový, morálny a politický kolaps západného sveta. Zvláštnu pozornosť venuje prístupu Cirkvi k homosexuálom a k ideológii gender. Nachádza príkre slová pre duchovných, ktorí zanechávajú jasnú sexuálnu náuku Cirkvi a namiesto toho napomáhajú nejednoznačnosti v náuke a naliehavo píše:
„Myslím si, že prvými obeťami ideológie LGBT sú osoby s homosexuálnou orientáciou. Sú vedené militantmi, aby zredukovali celú svoju identitu na sexuálne správanie. Prosím katolíkov pokúšaných homosexualitou, aby sa nenechali zatvoriť to tohto väzenia ideológie LGBT.
Krstom si sa stal Božím dieťaťom! Tvoje miesto je v Cirkvi, ako všetkých kresťanov. A ak sa niekedy duchovný boj stane príliš tvrdým, bratská láska ťa podporí.“
Zo skúseností viem, že je to je pravda.
Kardinál Sarah obracia pozornosť aj na duchovných, ktorí zahmlievajú svetlo dokonalého posolstva Evanjelia pre osoby priťahované rovnakým pohlavím. A on nevyberá slová:
„Duchovným, ktorí zámerne vnášajú do náuky nejednoznačnosti o kresťanskom pohľade na homosexuálne správanie tvrdeniami, že z morálneho hľadiska sú všetky formy sexuality striktne rovnocenné, ja hovorím, že robia prácu kniežaťa lži. Chýba im láska voči týmto osobám. Prečo také výpovede? Má to byť ospravedlnenie ich správania? Je to preto, že hľadajú popularitu? Ako môžu ponúkať ideologickú náuku tým, ktorí nás prosia o Božie slovo?“
To sú otázky, na ktoré sa mnohí triezvi homosexuálni katolíci pýtajú pri takýchto duchovných. Kardinál zdôrazňuje:
„Nemáme právo opúšťať tých, ktorí od nás očakávajú, že im ukážeme cestu ku svätosti vrátane v oblasti sexuality. S použitím autority kázať ľudskú náuku a nie katolícku vieru je správanie, ktoré popiera hlbokú pravdu kňazstva a ohrozuje spásu veriacich. Keď sa viera kléru oslabuje, prebieha niečo ako zatmenie: svet sa prudko ponára do tieňov temnoty.“
Kardinál Sarah tiež ubezpečuje, že naopak kňazi a rehoľníci, ktorí verne žijú svoje sľuby a hlásajú Evanjelium deň čo deň, sú „neznesiteľní pre knieža lži“ a „spôsobujú, že svet sa trasie“.
„Satan chová silnú nenávisť voči kňazom. Chce ich poškvrniť, priviesť k pádu, skaziť. Prečo? Pretože celý svoj život hlásajú pravdu kríža. Kňazi a zasvätené osoby nemôžu nechať svet ľahostajným. Oni hlásajú až na krv túto pravdu kríža. Oni budú vždy subjektom pohoršenia pre svet. Oni preberajú Kristovo miesto.“
„Vy všetci skrytí a zabudnutí kňazi a rehoľníci, vy, ktorými spoločnosť niekedy opovrhuje, vy, ktorí ste verní sľubom vašej vysviacky, vy spôsobujete, že mocnosti tohto sveta sa trasú! Vy im pripomínate, že nič nedokáže odolať sile daru vášho života v mene pravdy. Vaša prítomnosť je neznesiteľná pre knieža lži. Vy nie ste obhajcami abstraktnej pravdy alebo strany. Vy ste sa rozhodli trpieť pre lásku k pravde, za Ježiša Krista. Bez vás, milí bratia kňazi a zasvätené osoby, by ľudstvo bolo menej veľkolepé a menej krásne. Vy ste živou baštou pravdy, pretože ste súhlasili milovať ju až po kríž.“
Kardinál Sarah je najstarší africký prelát vo Vatikáne a ako prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí slúži Bohu od r. 2014.

Päť dôvodov, prečo prijímať Eucharistiu na jazyk

USA, 25.6.2020 (LifeSIteNews) 026 464 – Katolíci, ktorí prijímajú sväté prijímanie na jazyk, nerobia tak z falošnej zbožnosti alebo falošného postoja, že sú svätejší ako iní. Prijímať Krista na jazyk a po kľačiačky posilňuje dôstojnosť a úctu voči nášmu Eucharistickému Pánovi.
Päť dôvodov prijímania na jazyk:
1 Hlboká úcta k všemohúcemu Bohu
2 Autorita Cirkvi
3 Svedectvo svätcov, pápežov a anjelov
4 Možné znesväcovanie Najsvätejšej Eucharistie
5 História

Kardinál Sarah (2018):

„Prečo trváme na prijímaní Eucharistie po stojačky a na ruku? Prečo tento postoj chýbajúcej pokornej odovzdanosti znameniam Boha?
Nech sa nijaký kňaz neopováži používať svoju autoritu odmietaním alebo zlým správaním k tým, ktorí si želajú prijímať sväté prijímanie po kľačiačky a na jazyk.
Prichádzajme ako deti a pokorne prijímajme Kristovo Telo na kolenách a na jazyk. Svätí sú nám tu príkladom. Oni sú vzory, ktoré nám Boh ponúka, aby sme ich napodobovali!

Svätá stolica vydala nové Direktórium pre katechizáciu

Vatikán, 25.6.2020 (RV) 026 463 – Nové Direktórium pre katechizáciu z dielne Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie oficiálne predstavila 25. júna Svätá stolica. Osobitosťou dokumentu, určeného osobitne do pozornosti biskupov a katechétov, je spätosť evanjelizácie s katechézou. Zdôrazňuje spojitosť prvého ohlasovania s dozrievaním viery vo svetle kultúry stretnutia, čo je osobitne dôležité tvárou v tvár dvom súčasným výzvam Cirkvi: digitálnej kultúre a globalizácii kultúry. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-06/svata-stolica-vydala-nove-direktorium-pre-katechizaciu.html

* * * * * * *

Stručne z LifeSiteNews
Kalifornia: Katolícka mládež hrdinsky bráni sochu svätca

Pred radnicou vo Venture v Kalifornii sa skupina odvážnych mladých katolíkov postavila pred sochu svätca a vlastnými telami mladí bránili vandalom strhnúť ju na zem. USA, 20.6.2020

Vandali strhávajú sochy svätcov v Kalifornii 21.6.2020

* * * * * *

„Black Lives Matter“: Ničiť sochy „bielych“ – Ježiša a Márie!

Popredný aktivista hnutia „Black Lives Matter“ (Na čiernych životoch záleží) Shaun King, vyhlásil, že sochy, nástenné maľby a vitráže v oknách zobrazujúce Ježiša a Pannu Máriu ako „bielych“ treba strhávať, lebo sú to formy „bielej nadvlády“!!!
* * * * * *

Pravdu potrebujeme viac ako kedykoľvek

V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým majú médiá moc ovplyvňovať a posúvať kultúrnu paradigmu. Rok 2020 to jasne dokazuje a médiá mainstreamu úspešne šíria svoju agendu proti životu, proti rodine a proti kresťanstvu tak, ako sme si nikdy nedokázali predstaviť, že by sa to mohlo diať – a masy to slepo nasledujú. Preto nemôžeme jednoducho sedieť a dovoliť úplné zničenie života, viery, rodiny a slobody. Ak sa nebudeme ozývať, zažijeme rozvíjanie sa historických zmien priamo pred našimi očami. Všetko, čo sa deje v našom svete v týchto okamihoch, sa nás chystá prevalcovať, no máme možnosť stavať sa k tomu inak. My máme silu brániť život, rodinu, vieru a slobodu, keď budeme katalyzátormi pozitívnej zmeny.
Z blogu v USA 24.6.2020

* * * * * *

Liberálni katolíci katolíkom LGBTQ: Meníme Cirkev ‘od gruntu’

Skupina katolíkov v New Yorku vydala video s príspevkami katolíkov LGBTQ. Má nahradiť „Stretnutie o katolíckej službe pre osoby LGBTQ“,
na Univerzite Fordham v New Yorku 18.- 20. júna, ktoré zrušili pre pandémiu.
„Chceme urobiť niečo špeciálne cez tento mesiac Pride na povzbudenie našich LGBTQ katolíckych priateľov,“ vyhlásil páter James Martin na traileri k videu. „Prihovorí sa vám arcibiskup, biskup, kňazi, rehoľníci teológovia, vedci, aktivisti, učitelia, rodičia a študenti.“
Páter Martin tiež vyhlásil, že Ježiš Kristus sa stavia na stranu ľudí a katolíkom, ktorí sa identifikujú ako LGBTQ a hovorí: „Ježiš je na vašej strane, nielen po vašom boku.“ New York, 22.6.2020

026 462

* * * * * * *

Biskup Schneider zložil modlitbu zasvätenia Ruska Panne Márii

Naším cieľom je dennou modlitbou posvätného ruženca
a žitím posolstva Fatimskej Panny Márie dosiahnuť víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Kazachstan, 24. 6.2020(LifeSiteNews) 026 461 – V reakcii na krízu postihujúcu náš svet a Cirkev ponúkame katolíkom na celom svete možnosť spojiť sa v každodennej modlitbe na krížovej výprave Fatimskej Panny Márie. Katolíci celého sveta z Francúzska, Anglicka, Talianska, Nemecka, Írska, Izraelu, USA, Kanady, Brazílie, Ugandy, Pakistanu, Singapuru, Filipín, Indie, Indonézie, Austrálie, Nového Zélandu, Thajska a ďalších krajín sa schádzajú každý deň na modlitbu ruženca, ktorú vedie páter Anthony Pillari, J.C.L., americký kňaz študujúci v Taliansku.
Na pomoc na dosiahnutie nášho cieľa biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu láskavo zložil nasledujúcu modlitbu na túto svetovú krížovú výpravu:

„Ó, Nepoškvrnené Srdce Márie, ty si svätá Božia Matka a naša nežná Matka. Zhliadni na úzkosti, v ktorých Cirkev a celé ľudstvo žije pre šírenie materializmu a prenasledovania Cirkvi. Vo Fatime si varovala pred týmito omylmi, keď si hovorila o omyloch Ruska. Ty si Sprostredkovateľkou všetkých milostí. Popros svojho Božieho Syna, aby dal tú špeciálnu milosť pápežovi – aby zasvätil Rusko tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa Rusko obrátilo a svetu sa darovalo obdobie pokoja a tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu víťazstvo skrze pravú obnovu Cirkvi v nádhere čistoty katolíckej viery, svätosti kultu úcty k Bohu a posvätnosti kresťanského života. Ó Kráľovná ruženca a naša drahá Matka, obráť k nám svoje milosrdné oči a milostivo vypočuj našu dôveryplnú modlitbu. Amen. + Atanáz Schneider, pomocný biskup Arcidiecézy Svätej Márie v Kazachstane

„Ruženec je zbraňou týchto čias“ – povedal sv. páter Pio.
Skrze ruženec Boh formuje históriu, mení svet a prináša veľkolepý čas obnovy a pokoja pre Cirkev a pre svet skrze víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pridajte sa k nám už dnes!

Biskup Schneider: Zachovajme z koncilu, čo je „naozaj dobré“

Krátky úryvok z úvah knihy biskupa Schneidera

25.6.2020 (The Remnant) 026 460

„Musíme zhodnotiť a ceniť si všetko, čo je naozaj verné a dobré v koncilových textoch bez iracionálnosti a nečestnosti a nezatvárať oči rozumu predtým, čo je objektívne a evidentne nejednoznačné, ba dokonca mylné v niektorých textoch.“
Tieto úvahy biskupa Schneidera sú z jeho knihy interview: Christus Vincit: Christ’s Triumph Over the Darkness of the Age. (Kristus víťazí. Kristovo víťazstvo nad temnotou tohto veku). V knihe uvažuje autor o niektorých bodoch pojednaní Druhého vatikánskeho koncilu vo svetle nedávnych diskusií:

V nedávnych diskusiách nielen deklarovaní modernisti, ale aj teológovia a veriaci, ktorí milujú Cirkev, prejavujú postoj, ktorý sa podobá slepej obrane všetkého, čo vyhlásil Druhý vatikánsky koncil. Taký postoj sa niekedy zdá byť skutočnou mentálnou akrobatikou a vyrábaním „kvadratúry kruhu“. Dokonca aj teraz, keď všeobecná mentalita dobrých katolíkov zodpovedá de facto totálne neomylnosti všetkých výrokov koncilu, či slov a konania pápeža. Tento nezdravý pápežský centralizmus tu je už niekoľko generácií ostatných dvoch storočí. A predsa úctivá kritika a seriózna teologická diskusia bola v Cirkvi vždy prítomná a dovolená vo veľkej tradícii Cirkvi, pretože pravda a vernosť Božiemu zjaveniu a stálej Tradícii Cirkvi, ktorú by sme mali hľadať, a ktorá znamená používať rozum a racionalitu a vyhýbať sa mentálnej akrobatike.
Niektoré vysvetlenia istých očividne nejednoznačných a zavádzajúcich vyjadrení v koncilových textoch sa zdajú byť umelé a nepresvedčivé, najmä ak o nich uvažujeme intelektuálne čestným spôsobom vo svetle neprerušenej a konštantnej náuky Cirkvi.
To odporuje veľkej Tradícii Cirkvi ako ju pozorujeme u učiteľov Cirkvi a veľkých teológov po dve tisícročia. …
Keď pápežské magistérium alebo ekumenický koncil skorigoval nie neomylné náuky predchádzajúcich ekumenických koncilov (čo bolo zriedkavé), nepodkopávali sa základy katolíckej viery, ani sa nestavalo magistérium zajtrajška proti tomu dnešnému, ako dokázala história. …
Niektoré vyjadrenia koncilu nemožno ľahko zmieriť so stálou doktrinálnou tradíciou. Sú to napríklad vyjadrenia o náboženskej slobode (chápanej ako prirodzené právo a teda ako Božia vôľa, aby sa praktizovalo a šírilo falošné náboženstvo, čo môže zahrňovať aj modlárstvo, či horšie). Toto rozlišovanie v zmysle subsistit in vzbudzuje dojem, že existujú dve reality – Kristova Cirkev a Katolícka Cirkev. Kongregácia sa pri vysvetlení žiaľ vyhla potvrdeniu, že Kristova Cirkev je pravá Katolícka cirkev. …

Biskup z Pasova: Cirkvi hrozí strata jadra viery

Freiburg, 25.06.2020 (KAP/KNA) 026 459 – Pasovský biskup Štefan Oster (foto) sa obáva, že Katolícka cirkev prispôsobovaním sa modernej spoločnosti by mohla stratiť svoje „vnútorné jadro“ a svoju náboženskú identitu:
„Musíme si znova pripomínať ústredný obsah našej viery a nemeniteľné jadro kresťanského obrazu človeka!
Kladiem si otázku, či za diskusiami o celibáte, vysviacke žien, či sexuálnej morálke sa neskrýva želanie prispôsobiť sa modernej spoločnosti. To je iste nesprávna cesta. Rozhodujúce bude vhĺbiť sa do seba a posilňovať obnovenú kresťanskú identitu.“
Biskup Oster to napísal pre nové júlové vydanie „Herder Korrespondenz“. A biskup v zmysle svojho pozorovania zdôrazňuje:
„Cirkev a viera sú dnes presvedčivé a živé iba tam, kde sa ľudia nanovo prehlbujú vo viere, kde sa sústredene a vrúcne spoločne modlia, kde výslovne aj tematicky zápasia o svoju vieru. Cirkvi nemá ísť o spoločenskú relevantnosť, ale o relevantnosť spásy.“

Berlín: Portál senátu propaguje vystúpenie z Cirkvi

Berlín, 26.6.2020 (kath.net) 026 458 – Na oficiálnom hlavnom portáli mesta Berlín – berlin.de – sa odporúča vystúpenie z Cirkvi ako „finančný tip“. Informuje o tom berlínsky žurnalista Gunnar Schupelius na BZ-Online.
Pod titulkom „S odstupom najlepšie tipy na víkend“ tam môžeme čítať: „Vystúpiť z Cirkvi je dnes jednoduchý administratívny akt. No ako vlastne prebieha?“ A tam bolo možné kliknúť si na podrobnosti.
Po proteste Evanjelickej cirkvi tento tip síce teoreticky vymazali, no cez funkciu vyhľadávania ho možno nájsť dodnes. Napriek tomu sa primátor Berlína neskôr ospravedlnil. Zo strany katolíckej cirkvi neprišiel mimochodom nijaký protest cirkevného predstaviteľa!

„Už prví kresťania boli proti potratom“

WHO uvádza počet 57 miliónov potratov ročne – to je 156 000 denne! Podporovať organizáciu, ktorá chápe potrat ako lekársky výkon, je spolupôsobiť so Zlým.“

Petra Lorleberg

Augsburg-Bonn , 26.6.2020 (kath.net/pl) 026 457 – „Už o prvých kresťanoch bolo známe, že sú proti praxi potratu rozšírenej v Rímskej ríši. V ‚Didache‘ (asi z r. 100 po Kristovi) čítame: Nebudeš vraždiť dieťa potratom (2.1).“
Tak komentoval známy nemecký teológ, otec rodiny a vedúci Modlitbového domu v Augsburgu, Johannes Hartl, postoj predsedu Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZdK) Thomasa Sternberga (CDU) k tomu, že poslankyňa za CDU a parlamentná štátna sekretárka Mária Flachsbartová podporila potratovú najväčšiu organizáciu „Planned Parenthood“ (Plánované rodičovstvo).
„Zdá sa mi, že odmietanie potratu ranou Cirkvou sa veľmi ľahko dá doložiť ako široký konsenzus,“ povedal Hartl.
Poslankyňa je navyše aj prezidentka Nemeckého katolíckeho zväzu žien a členka ZdK. Výslovne podporuje aj organizáciu „She decides“ (Ona sa rozhoduje) a k tomu vyhlásila:
„Práve ako katolícka kresťanka sa zasadzujem za práva žien a tým aj za zodpovedné rodičovstvo.“
Predseda ZdK Thomas Sternberg pre „Catholic News Agency“ povedal, že „v tejto veci má úplne rovnaký názor ako Flachsbarthová“ a dodal:
„ZdK sa vždy vehementne zasadzoval za ochranu života. V Nemecku máme zákona, podľa ktorého je potrat bez medicínskej či kriminologickej indikácie protiprávny. Vieme však tiež, že život nenarodených detí môžeme chrániť iba s nechcene tehotnou matkou alebo matkou v núdzi a nie proti nej.“

Proti postojom Flachsbarthovej a Sternberga sú už protesty na Facebooku a inde. Niekoľko reakcií:

Cornelia Kaminski: „Nemôže a nesmie byť požiadavkou katolíckych žien na svete, aby existovalo právo na potrat až po pôrod. Musíme ľudí učiť úctu k životu. Kto popiera právo nenarodeného dieťaťa na život a obetuje ho právu na potrat až po pôrod, je ako zástanca ľudských práv nevierohodný.“
Christiane Lambrechtová, predsedníčka „Kresťanských demokratov za život Bavorska“:
„Poznáme sa – som členkou Komisie pre rodinu CSU a predsedníčkou kraja CDL Bavorska. Angažovanosťou za lobistov potratu porušujete nielen kresťanské prikázania, ale aj zásady CSU. Vaše argumenty sú v zmysle účel svätí prostriedky. No je známe, že táto veta je nepravdivá. Dobrý účel nikdy nesvätí potrat! Podporovať potrat je pohŕdaním človekom a ženou. Prosím vyvoďte dôsledky a ukončite svoju angažovanosť!“
Peter Esser: „Vystaviť poukaz na potrat je aktom rezignácie voči Zlému. Podporovať organizáciu, ktorá chápe potrat ako lekársky výkon, je spolupôsobiť so Zlým.“
Monika Espe: Podporujete žiaľ kultúru smrti. … No zlými prostriedkami sa ešte nikdy nedosiahlo dobro. Ako kresťanka vám naliehavo odporúčam uvažovať o teológii života sv. Jána Pavla II.“
Constantin Maasburg: „Prosím, vyjadrite jasne, že ako hovorkyňa veľkej skupiny v katolíckej cirkvi nepovažujete zabíjanie nenarodených detí v nijakom prípade za dobré riešenie.“
Hartmut Steeb, býv. generálny sekretár Nemeckej evanjelickej aliancie: „Keď už uvádzate čísla o núdzi vo svete – WHO uvádza 57 miliónov potratov ročne – to je 156 000 denne! Na tom sa aktívne podieľať namiesto úsilia o to, aby tieto deti mali skutočnú perspektívu v živote, je škandál. Naliehavo vás prosím o zrušenie tejto podpory zabíjania nenarodených!“
Užívateľ Facebooku: „Nemusíme podnikať viac na odstránenie skôr príčin nechcených tehotenstiev ako dieťaťa v tele matky??… “
Akcia „Právo na život pre všetkých“ sa pýta:
„Tešili by sme sa z jasnej výpovede: Budú sa miliónmi, ktoré Nemecko posiela pre IPPF a UNFPA financovať potraty? Myslíte si, že je to v poriadku? Aký máte na to osobný názor?“
Len malá menšina poslankyňu podporila a tá označila kritizujúcich katolíkov slovami ako „lepší katolíci“ alebo „pravicovo-katolícka šikana“.

Krakov: Obžaloba za výzvu k vražde arcibiskupa

Varšava, 25.06.2020 (KAP/KNA) 026 456 – Varšavská prokuratúra obžalovala muža, ktorý mal vyzývať k zavraždeniu krakovského arcibiskupa Mareka. „Obžalovaný muž v auguste 2019 na podujatí v Poznani napodoboval, ako arcibiskupovi nožom prerezáva hrdlo,“ cituje prokuratúru poľská spravodajská agentúra PAP. Pritom sa vyobliekal ako „Drag Queen“ – transsexuál. Na nafukovaciu bábku prilepil fotografiu arcibiskupa Jedraszewského a „pre väčší efekt“ prelieval aj umelú krv!
Okrem verejného podnecovania k trestnému činu ho obvinili aj rozdúchavania nenávisti a urážky náboženského cítenia veriacich ľudí.
Krakovský arcibiskup je pre mnohých homosexuálov v Poľsku nepriateľskou postavou, ktorá ich dráždi. V auguste 2019 v homílii odsúdil ideológiu LGBT ako „mor“. Na svätej omši v Krakove pred niekoľkými dňami povedal:
„Netoleranciou, agresívnymi útokmi a provokáciami prívržencov ideológie gender a LGBT sú tu pokusy zobrať nám nám naše Poľsko, ktoré je 1050 rokov kresťanské.“

LGBT je anglická skratka pre lesby, gejov, bisexuálov a transgenderové osoby.

Poľský prezident: Hnutie LGBT ničivejšie ako komunizmus

„V našej dobe sa pravda stala malou ustráchanou bytôstkou, ktorá sa skrýva pred oveľa silnejšou korektnosťou!“
Varšava, 23.6.2020 (kath.net/lifesitenews/jg) 026 455 – Poľský prezident Andrzej Duda (48) povedal: „Ideológia LGBT je dokonca ešte ničivejšia pre človeka ako komunizmus.“
Počas predvolebného prejavu porovnal Duda indoktrináciu počas komunizmu v Poľsku s indoktrináciou LGBT dnešných dní:
„Boľševici chceli vtedy indoktrinovať deti. Dnes sú deti indoktrinované inou ideológiou.“
Po rade negatívnych článkov o jeho prejave v medzinárodných médiách, prezident Duda jasne vyjadril svoj postoj na Twitteri:
„V spravodajstve vytrhli moje vety zo súvislostí. Určite sa zastávam diverzity a rovnosti. Súčasne poukazujem na to, že názory menšiny z väčšiny sa nesmú pod zámienkou tolerancie vnucovať ľuďom. V našej dobe sa pravda stala malou ustráchanou bytôstkou, ktorá sa skrýva pred oveľa silnejšou korektnosťou!“
„Verím vo svet, v ktorom má miesto pravda, kde každý môže povedať, čo si myslí a nikomu sa nesmú prekrúcať slová v ústach. Verím v toleranciu a preto žiadam, aby sa prestali šíriť falošné správy,“ napísal Duda smerom k agentúram ako Reuters, New York Times, Associated Press, Guardian a Financial Times.
V Poľsku sa 28. júna konajú prezidentské voľby. Andrzej Duda bol zvolený v r. 2015 a kandiduje znova. Vyhliadky na zvolenie má však aj jeho protikandidát Rafał Trzaskowski, starosta Varšavy. Ten hnutie a požiadavky LGBT rád podporuje.

Montenegros Präsident verurteilt serbische Kirchenproteste
Scharfe Kritik an Demonstrationen gegen neues Religionsgesetz

25.06.2020, 17:30 Uhr Montenegro/Konflikte/Politik/Kirche/Orthodoxe
Podgorica/Zagreb, 25.06.2020 (KAP/KNA) Montenegros Präsident Milo Djukanovic hat die Proteste der serbisch-orthodoxen Kirche gegen das neue Religionsgesetz scharf kritisiert. Die Kirche wolle Montenegro regieren und zu einem „Gottesstaat aus dem Mittelalter“ machen, sagte Djukanovic in einem am Donnerstag vom Präsidialamt veröffentlichten Interview des kroatischen TV-Senders HRT. Außerdem stehe „zweifelsfrei“ fest, „dass die serbisch-orthodoxe Kirche ein Instrument in den Händen des großserbischen Nationalismus“ sei.

Die Kirche hatte zuletzt mehrfach Demonstrationen gegen das vom montenegrinischen Parlament im Dezember beschlossene Gesetz organisiert, das sie zur Abgabe eines Teils ihrer Gebäude und Grundstücke zwingen soll. Sie spricht von Verstößen gegen die Verfassung und gegen internationales Recht. Djukanovic verteidigte dagegen erneut das umstrittene Gesetz. Ein Teil der von der Kirche genutzten Immobilien werde aus öffentlichen Mitteln finanziert und solle daher staatliches Eigentum sein.

Das Landesgesetz sieht eine Prüfung des Eigentumsstatus von Immobilien und Grundstücken vor, die vor dem 1. Dezember 1918 von Religionsgemeinschaften erbaut oder erworben wurden. Die serbisch-orthodoxe Kirche droht so jene Gebäude zu verlieren, die sie nach der Gründung Jugoslawiens und der Zwangsauflösung der montenegrinischen Kirche übernommen hatte.

Die Polizei nahm wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Corona-Versammlungsverbot in den vergangenen Wochen etwa zehn Geistliche fest. In der Hauptstadt Podgorica bestellte sie am Montag nach einer Kreuzprozession auch den serbisch-orthodoxen Metropoliten Amfilohije ein.

Zur serbisch-orthodoxen Kirche bekennen sich die meisten der rund 650.000 Bürger Montenegros. Sie steht in einem Konkurrenzverhältnis zur wiedergegründeten autonomen montenegrinisch-orthodoxen Kirche. Diese wird von Belgrad und der Weltorthodoxie nicht anerkannt, von der Regierung in Podgorica aber unterstützt.

Arcibiskup Washingtonu Gregory proti náuke Cirkvi?

Washington DC , 25.6.2020 (kath.net/LifeSiteNews) 026 454 – Wilton D. Gregory, arcibiskup Washingtonu DC. , v e-maile podľa správy „Associated Press“ (AP) tvrdí:
„Dôstojnosť ľudí sa začína až pri narodení!
Tým sa však arcibiskup jasne stavia proti Katechizmu Katolíckej cirkvi. Tam sa v odseku 2270 uvádza:
„Ľudský život treba rešpektovať a chrániť už od chvíle počatia. Ľudskej bytosti už od prvej chvíle jestvovania treba priznať práva osoby, medzi ktorými je nedotknuteľné právo každej nevinnej bytosti na život.

Pre LifeSiteNews však jeho hovorca rečami uhýbal. Vyhlásil, že z výpovede arcibiskupa tiež vyplýva, že rešpekt k životu sa vzťahuje aj na aspekt „od počatia“. Pritom sa hovorca vzťahoval na spornú ideológiu „konzekventnej etiky života“, ktorá tvrdí, že všetky „témy života“ majú rovnakú prioritu a v USA ich po prvý raz šíril v r. 1976 kardinál Bernardin. Táto teória však v praxi relativizuje a de facto zrieďuje požiadavku ochrany života. Sv. Ján Pavol II. ju v známej encyklike Evangelium vitae jasne zavrhol a Cirkev ju odmieta. A zreteľne to učil aj Benedikt XVI. Pápež František pred niekoľkými týždňami pri návšteve ad limina americkým biskupom takisto povedal, že ochrana nenarodených má „najvyššiu prioritu“.

+ Čile: Zomrel najstarší biskup sveta

Santiago de Chile , 23.6.2020 (kath.net/KAP) 026 453 – V Čile podľa správy denníka „La Tercera“ z nedele zomrel emeritný arcibiskup La Sereny, Bernardino Pinera Carvallo, vo veku 104 rokov! Arcibiskup Pinera sa narodil 22. septembra 1915 a bol tak najstarším biskupom sveta. Bol aj strýkom úradujúceho čilského prezidenta Sebastiana Pineru.
Bernardino Pinera bol vysvätený za kňaza v r. 1947. Pôsobil ako pomocný biskup v Diecéze Talca, potom bol biskupom Diecézy Temuco a nakoniec arcibiskupom Arcidiecézy La Serena. Pinera sa zúčastnil aj štyroch zasadnutí Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965). V r. 1983 až 1988 bol predsedom Biskupskej konferencie Čile a pôsobil aj v Rade juhoamerických biskupských konferencií CELAM.
Po smrti arcibiskupa Pinerasa je teraz najstarším biskupom sveta emeritný biskup španielskeho San Cristobalu de La Laguna – Damian Iguacen Borau. Narodil sa 16. februára 1916.

Rumunsko: Vysvätili najmladšieho biskupa sveta

Bukurešť, 23.06.2020 (KAP) 026 452 – Rumunský biskup Cristian Crisan (38) je najmladším biskupom Cirkvi na svete. Tento pomocný biskup Arcieparchie Fagaras a Alba Julia bol vysvätený v nedeľu v katedrále v transylvánskom Blaji, ako oznámila tlačová služba nadácie Pro Oriente v utorok. Narodil sa 11. októbra 1981 v Reghine. V januári ho zvolila synoda Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi v Ríme a pápež František voľbu potvrdil. Predtým bol apoštolským vizitátorom pre rumunských veriacich v západnej Európe.
Vysviacku nového biskupa vykonal veľarcibiskup, kardinál Lucian Muresan. Spolu s biskupom Crisanom vysvätil za biskupa aj Calina Ioana Bota (49) pre Diecézu Lugoj.

Biskup Cristian Dumitru Crian študoval v r. 2000-2003 filozofiu a teológiu v Blaji, potom v Ríme na Pápežskom orientálnom inštitúte absolvoval prípravný rok, ktorý zorganizovala Kongregácia pre východné cirkvi. V r. 2007 ukončil štúdium na Ateneo di Sant’Anselmo. V r. 2008 bol v Bukurešti vysvätený za kňaza.
V r. 2012 promoval na Lateránskej univerzite z kánonického práva a stal sa farárom Saint-Grégoire v Paríži a rektorom rumunskej gréckokatolíckej misie vo Francúzsku a od r. 2013 pôsobil aj ako cirkevný právnik. V r. 2016/17 študoval na Výchovno-vedeckej fakulte na inštitúte „Institut Catholique“ v Paríži a na Sorbonne. Pápež ho 9. apríla 2018 menoval za apoštolského vizitátora pre západnú Európu. Pre rumunských veriacich. Od októbra 2018 bol aj koordinátorom rumunských veriacich v Taliansku, kde je veľa migrantov za prácou.

Stuttgart: „Útočili prevažne mladiství aj dospelí migranti“

Thomas Mohr z policajných odborov v Mannheime píše jasne: „V Stuttgarte neútočili iba na políciu, ale prekročili sa aj rámec našej demokracie a pošliapala sa štáto-právnosť.“

Mannheim-Stuttgart , 24.6.2020 (kath.net/pl) 026 451 – „Po udalostiach cez víkend v Stuttgarte, pri ktorých zranili 19 mojich kolegov, zničili 12 policajných vozidiel, spustošili a vyrabovali 38 obchodov, je účasť politiky zasa veľká,“ napísal Thomas Mohr, predseda policajných odborov v Mannheime na Facebooku. … Kto hovorí o nich ako o náhodných výtržníkoch zľahčuje zásadný problém.“
Podľa polície išlo prevažne o migrantov mladistvých, ale aj dospelých vo väčšom počte, ktorí sa zásadne nedržali nijakých pravidiel správania.
„Sú to prevažne testosterónom nabití mladí muži, ktorí v skupinovej dynamike rýchlo eskalujú! Organizačný stupeň je tu rozhodne vysoký a často je emocionálne prenášaný sociálnymi sieťami.“ Tak opisuje Mohr hodnotenie situácie kolegami.
„Správaním pohŕdajúcim ľuďmi títo výtržníci tiež ukázali, čo si myslia o našej spoločnosti a usporiadanom bezpečnom spolunažívaní. V Stuttgarte sa neútočilo iba na políciu, ale prekročili sa aj rámcové podmienky našej demokracie a pošliapavala sa štáto-právnosť. Politika žiada zdržanlivosť polície! To je potom aj inde rovnaká politika, ktorá vedome a úmyselne ochromuje ´svoju políciu´ ako v Berlíne, alebo jej podsúva rasizmus a najradšej by ju vyhodila na ‚smetisko‘ ako znejú heslá demonštrantov vo svete. To motivuje a rozpaľuje takéto udalosti nielen v Stuttgarte. Želám si, aby sa obyvateľstvo aj opticky postavilo za svoju políciu a nie jednoducho sa staralo iba o svoje veci.
Politické vyhlásenia nestačia, keď nenasledujú skutky. Polícia nedokáže vyriešiť spoločenské problémy sama. Roky pozorujem, že spoločnosti sa často vykĺznu mnohí mladí muži emigračného pôvodu narodení v Nemecku a žijúci v ´paralelnom svete´ a na sociálnych sieťach. Ani nestačí robiť za to zodpovednú krízu koronavírusu a alkohol.“
Mohr poukázal aj na ďalší dôležitý aspekt: „Poznám však aj názory mnohých mojich známych migrantov. Tí také správanie rozhodne odmietajú a hnevajú sa, že sa im kazí povesť.“
‚Alah akbar‘ alebo pravda o „party“ v Stuttgarte

„Stuttgartská polícia musí presne vyhlásiť, koho myslí pojmom „party“. Žiadal to expert strany CSU Michael Kuffer v BILDe po nevídaných masívnych výtržnostiach cez víkend.
„V Nemecku nepoznáme nijaké party, na ktorých sa mláti polícia, rabujú obchody a skanduje sa ,Alah akbar‘! Ak by išlo pri útokoch na políciu o problém dezintegrácie mladých migrantov, malo by sa to nazvať pravým menom.“

Dekan Stuttgartu: „Akí opičiaci!“

Stuttgart, 22.6.2020 (kath.net) 026 450 – Katolícky mestský dekan nemeckého Stuttgartu Christian Hermes odsúdil dosiaľ nevídané obrovské výtržnosti v centre mesta a vyhlásil:
„Tento bezuzdný a nenávisťou naplnený vášnivý dav ma úplne ohromuje. Dúfam, že tieto hordy svalovcov, ktoré zdevastovali naše mesto, budú odhalené a so všetkou tvrdosťou potrestané.“
Kňaz tiež ostro kritizoval početných divákov tohto ničenia a vyslovil sa o nich slovami: „Aké opice“! Dekan Hermes požadoval novú prísnejšiu bezpečnostnú politiku pre centrum Stuttgartu:
„Tu platí celkom jasne: Zabráňte tomu od zárodku“!

Pandémia – šťastie pre nenarodené detičky?

Komentár: Dominik Lusser – nadácia „Budúcnosť CH“

Winterthur , 22.6.2020 (kath.net/Stiftung Zukunft CH) – 026 449 – Kríza koronavírusu nielen ide do peňazí, ale aj zachraňuje životy, ako ukazujú štatistiky nehodovosti v doprave. V mnohých krajinách mali z tejto krízy úžitok aj nenarodené detičky, keď sa zakázali potraty ako výkony nepotrebné na záchranu života.
Žiaľ to sa netýka napríklad Švajčiarska. Ľudia zozbierali 40 miliónov frankov pre ľudí, ktorí sa dostali počas krízy do núdze. A z toho poukázala iniciatíva „Reťaz šťastia“, ktorá zbierku vyhlásila, 100 000 frankov organizácii „Sexuálne zdravie Švajčiarska“ na antikoncepciu a potraty. To udivuje už preto, že potraty tam patria k výkonom povinne hradeným zdravotnými poisťovňami. Takže usmrcovanie detí mohlo počas tvrdého obdobia krízy neobmedzene pokračovať. … A v tejto organizácii nachádzajú „pomoc“ aj maloleté dievčatá, ktoré chcú potrat utajiť pred rodičmi!

Dieťa ako prírodná katastrofa?
„Dôkladne skúmame každú žiadosť a sme presvedčení o práci, ktorú Sexuálne zdravie Švajčiarska koná,“ vyhlásila Priska Spörriová organizátorka zbierky „Reťaz šťastia“ a hovorí: „Kto si nemohol svoje plánovanie rodiny dovoliť, mal predsa naozaj problém.“ Plánovanie rodiny – aký eufemizmus pre likvidáciu nevinných detičiek!
A Spörriová pokračuje:
„Tradične sa spája naša práca s prírodnými katastrofami Počas pandémie proste pôsobíme aj v iných oblastiach.“
Pre niektorých je očividne aj nechcené dieťatko katastrofou, ktorú sa má a smie za každú cenu odvrátiť. …

Obeť satanistov bude blahorečená

Vatikán, 22.6.2020 (kath.net/KAP) 026 448 – Proces blahorečenia satanistami zavraždenej rehoľníčky Márie Laury Mainettiovej prekonal poslednú prekážku. Ako oznámil Vatikán, pápež uznal mučeníctvo tejto Talianky. Cesta k blahorečeniu je tým voľná.
Rehoľníčku Máriu Lauru (60) z Chiavenny v roku 2000 ubodali k smrti 19 ranami tri mladé ženy pri satanistickom rituáli.
Diecéza Como otvorila v októbri 2005 proces blahorečenia. Vypočuli desiatky svedkov, medzi nimi aj páchateľky. Tie uviedli, že Mainettiová im pred smrťou odpustila. V čase zločinu maloleté páchateľky boli odsúdené na 8,5 – 12,5 rokov väzenia. Neskôr sa im trest skrátil.

San Francisco: Demonštranti ničili sochy svätcov

USA, 22.6.2020 (kath.net/rn) 026 447 – Výtržnosti v USA v niektorých mestách v rámci médiami rozdúchavanej hystérie „Black Lives Matter“ sú stále absurdnejšie. Cez víkend zhodili sochu františkána, sv. Junípera Serru. Toho považujú za zakladateľa mesta a svätorečený bol v roku 2015. Podľa médií stovka demonštrantov hnutia „Black Lives Matter“ vtrhla do parku a výtržníci prevrhli a poškodili viaceré sochy. Podobné ničenie sochy svätca sa udialo aj v Los Angeles. V európskych médiách sa tieto masívne výtržnosti často zamlčujú, alebo relativizujú.

Rím ruší podujatia k slávnosti sv. Petra a sv. Pavla

Rím, 21.06.2020 (KAP) 026 446 – Správa mesta Rím zrušila kvôli pandémii niektoré tradičné letné podujatia. Ako napísali noviny „Il Messaggero“ (online) v nedeľu, týka sa to aj slávností ku cti patrónov mesta sv. Petra a sv. Pavla 29. júna. K tradičným podujatiam patrí o. i. aj kilometer dlhý trh s pouličnými stánkami.
Odriekli aj letné slávnosti na brehu Tiberu medzi Anjelským hradom a Tiberským ostrovom. Tam stavalo v minulých rokoch asi 500 podnikateľov na dva mesiace stánky s občerstvením a bary. Okrem toho sa konalo veľa kultúrnych podujatí ako filmové predstavenia a prezentácie kníh.
Nebezpečie veľkých zhromaždení ľudí a riziko nákazy je ešte príliš veľké, ako vyhlásila mestská rada. Po tom, čo cez dva víkendy boli obľúbené štvrte Trastevere a centrum okolo Campo dei Fiori večer znova preplnené, mestská správa tam chce obmedziť dopravu.

Benedikt XVI. sa vracia naspäť do Ríma!

Regensburg-Mníchov-Rím, 21.6.2020 (kath.net/KAP/red) 026 445 – Emeritný pápež Benedikt XVI. sa v pondelok vracia naspäť do Ríma, ako oznámilo Regensburské biskupstvo na Twitteri.
„Na pondelok sa plánuje návrat emeritného pápeža do Ríma. Presný čas ešte nie je stanovený. V pondelok o 14. hod. vydá regensburský diecézny biskup Dr. Rudolf Voderholzer tlačové vyhlásenie.“

Benedikt XVI. navštívil rodinný hrob aj svoj dom

Emeritný pápež Benedikt XVI. navštívil v sobotu popoludní dve miesta, ktoré mu prirástli k srdcu: hrob rodičov a sestry, ako aj svoj bývalý dom v Pentlingu. Ten si dal profesor teológie Jozef Ratzinger postaviť v r. 1969 po tom, čo ho povolali na Univerzitu v Regensburgu.
Popoludní sa prihlásil na návštevu Benedikta aj apoštolský nuncius, arcibiskup Nikola Eterovič.
Stretnutie sa konalo v kňazskom seminári. Malo sa chápať ako znamenie, že pápež František s návštevou Benedikta XVI. u brata súhlasí.
Regensburský diecézny hovorca Clemens Neck vyhlásil: „Sme všetci užasnutí, akú energiu a silu Benedikt XVI. prejavuje.“ Súčasne ocenil, že médiá rešpektujú súkromný charakter tejto cesty: „Všetko zostalo v rámci dobrých mravov a úcty.“
Bratia Ratzingeroví majú vrúcny vzťah. Georg sa v r. 1964 stal v Regensburgu dómskym majstrom kapelníkom. V r. 1974 preložili bratia hrob rodičov z hornobavorského Traunsteinu do Regensburgu-Ziegetsdorfu. V r. 1991 zomrela sestra Mária a tiež ju tam pochovali.
Dom v Pentlingu používal Jozef Ratzinger v dobe, keď bol mníchovským arcibiskupom a prefektom Kongregácie pre náuku viery na pravidelné návštevy.
V r. 2010, päť rokov po začiatku jeho pontifikátu, odovzdal dom Inštitútu pápeža Benedikta XVI., ktorý spravuje jeho teologické dedičstvo. Odvtedy je dom múzeom, archívom a miestom stretnutí.

Vláda USA: OSN napomáha potraty počas pandémie

New York, 19.6.2020 (C-Fam) 026 444 – Americká vláda kritizuje generálneho sekretára OSN, Antónia Guterresa, že počas pandémie podporuje potraty. To sa prejavilo počas výročného summitu, ktorý dohliada na prácu OSN v čase humanitárnej núdze. Americká vláda označila podporu potratov generálneho sekretára počas pandémie ako „neospravedlniteľné zneužitie krízy na napomáhanie politickej agendy, ktorá nemá konsenzus členských štátov, ktorá je kontroverzná a ktorá odporuje politike USA“.
Vyhlásenie americkej vlády „Ekonomickému a sociálnemu výboru OSN“ je ďalšou výhradou vlády USA voči systému OSN, čo sa týka potratov od vypuknutia pandémie.
Americký administrátor „Agentúry pre medzinárodný rozvoj“, John Barsa, napísal ostrý list generálnemu sekretárovi OSN, v ktorom kritizoval pomoc 7 miliárd dolárov kvôli pandémii, známu ako „Globálny humanitárny akčný plán OSN“, ktorý zahŕňa aj potrat ako „zásadnú službu“! Americká vláda zablokovala rezolúciu, ktorá obsahuje aj „sexuálne a reprodukčné zdravie ako „základnú humanitárnu potrebu“ v práci OSN v núdzových situáciách ako je pandémia.
Počas uzáveru – shutdown – kancelárií OSN počas pandémie sa rezolúcie môžu prijímať iba jednomyseľným konsenzom. Americká vláda uviedla, že neprijme nejednoznačný jazyk o „sexuálnom a reprodukčnom zdraví“. Tento termín už dlho používa OSN na napomáhanie potratov. …
Štáty by sa mali skôr pridať k Amerike, ktorá je medzi 128 delegáciami, čo podporili vyhlásenie „Výzva k akcii na podporu humanitárneho boja proti pandémii,“ ako uvádza vláda USA a zdôrazňuje:
„Špecificky k potratu niet medzinárodného práva, ani neexistuje povinnosť štátov financovať či uľahčovať potraty. USA sú pripravené pomáhať ľuďom v núdzi, ale nepristaneme na kompromisy v oblasti našich hodnôt, zákonov a našej politiky v situácii krízy. Každý členský štát môže prispieť k riešeniu krízy spôsobom, aký považuje za vhodný v zmysle svojich zákonov, prostriedkov a preferencií.“ …
Generálne zhromaždenie OSN v súčasnosti rokuje o rezolúcii k pandémii, ktorá bude záväzná pre systém OSN.

WHO podporuje domáce potraty počas pandémie

Washington, D.C., June 19, 2020 (C-Fam) 026 443 – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aktualizovala svoje riadenie základných medicínskych služieb počas pandémie, výslovne zahrňujúc potrat v plnom rozsahu zakotvený v zákone. Povzbudila aj šírenie telemedicíny a lekárskeho poradenstva na diaľku čo sa týka prostriedkov na potrat, „aby vyhovela zvýšenej potrebe potratov v núdzovej situácii počas krízy“. “ …
Zdravie matiek aj novorodencov umiestňuje nový návrh WHO do úplne iných sekcií – jedna z nich hovorí o „sexuálnych a reprodukčných službách“, čo zahrňuje potrat, antikoncepciu a hormonálnu terapiu na „starostlivosť v oblasti potvrdenia genderu“ – teda pohlavia človeka.
Potrat by mali krajiny sprístupniť „zákonom v plnom rozsahu“ a okrem toho sa krajiny naliehavo vyzývajú, aby zákonmi „zredukovali bariéry, ktoré by mohli túto starostlivosť odkladať“. To je v rozpore napr. s americkým zákonom, ktorý zakazuje financovanie lobby podporujúcej potraty.
WHO tiež povzbudzuje presun od chirurgických procedúr k „neinvazívnym medicínskym metódam“ s použitím telemedicíny a „samými ženami ovládaných prístupov“, aby sa znížila návštevnosť kliník.
Anglicko a Francúzsko už tieto rady nasledujú, kým iné európske krajiny a niektoré štáty USA zaradili potrat medzi nepodstatné medicínske procedúry. …
Prívrženci potratov vyjadrujú nádej, že súčasné opatrenia ako sa už realizujú vo Francúzsku a Anglicku, budú pokračovať aj po pandémii! Majú tiež byť vzorom pre iné krajiny.
Dr. Leah Hoctorová z „Centra pre právo na reprodukčné zdravie“ pre New York Times povedala, že víta príležitosť na normalizovanie domácich potratov. Vyhlásila, že v tomto zmysle treba „modernizovať“ zákony európskych krajín o potrate. …

Naša príloha

Najväčší kazateľ na Petrovom stolci od Leva a Gregora Veľkého

Príhovor biskupa Regensburgu Rudolfa Voderholzera po návšteve u Benedikta XVI.: „Jeho teologické dielo je v mnohom ohľade prorocké a vo svojej hĺbke epochálnym svedectvom ľudskej veľkosti, dôstojnosti a sily viery.“

Regensburg, 22.6.2020 (kath.net/pm) – Kath.net dokumentuje príhovor diecézneho biskupa Regensburgu Rudolfa Voderholzera z 22. júna 2020 k návšteve emeritného pápeža Benedikta XVI.:

Veľavážené dámy a veľavážení páni!

Posledný deň krátkej návštevy emeritného pápeža Benedikta XVI. sa začal ešte raz prekvapujúco, ale aj nie. Benedikt sa rozhodol pred odletom ešte raz prísť na ulicu Luzengasse a posledný raz sa stretnúť s bratom. Tak sa kruh uzatvára. Prvé a posledné stretnutie je pri posteli chorého slabého brata.
Na letisku nás už čakal bavorský premiér Markus Söder a minister Florian Hermann. Boli tam mnohé médiá.
Premiér hovoril o veľkej cti pre Bavorsko a o veľkej radosti.
Benedikt XVI. sa srdečne poďakoval za prijatie a veľké ocenenie, ktoré sa prejavuje prítomnosťou premiéra.
Zaželal som mu Božie požehnanie pre dobrý let a sľúbil som mu, že sa budeme dobre starať o jeho brata.
Touto rozlúčkou sa končila nepredpokladaná, na rýchlo naplánovaná, pre všetkých zúčastnených náročná, ale nakoniec vynikajúco prebiehajúca veľmi emocionálna návšteva. Môžem vám povedať, že som prirodzene veľmi uľahčený a že ma teší, že toto stretnutie, srdečné prianie oboch bratov, bolo pre oboch veľmi prínosné a očividne aj posilňujúce.
Benedikt XVI. bol v Regensburgu päť dní. Muž navštevuje chorého staručkého brata, pohnutý starosťou, že ho už živého na tomto svete neuvidí. Navštívi svoju domovinu, hrob rodičov, svoj dom, s ktorým ho spája životná túžba a kde chcel vlastne stráviť jeseň života. Navštívil Inštitút pápeža Benedikta, kde je rozsiahlo dokumentované jeho teologické dielo a kde sa pripravuje jeho súborné vydanie a modlili sme sa pri schránke relikvií sv. Wolfganga v dóme – a práve sa začal týždeň sv. Wolfganga – diecézny týždeň slávností príprav na kňazské vysviacky.
Mala to byť súkromná návšteva bez oficiálneho protokolu, čo sa u takého známeho muža ťažko realizuje.
Konalo sa aj stretnutie s nunciom. Táto návšteva, ktorá vyšla nie zvonka, ale tak povediac zvnútra, bola znamením blahovôle a podpory pápeža Františka.
V homílii v nedeľu som Benedikta nazval teológom storočia a najväčším kazateľom na Petrovom stolci od pápežov Leva Veľkého a Gregora Veľkého.
Nespočetní ľudia sa nechali uchvátiť jeho slovami a v jeho dielach nachádzajú povzbudenie a posilnenie vo viere.
Napísal bestsellery v miliónových nákladoch. Pohol dušou miliónov mladých ľudí, niekoľkých státisícov iba na kolínskych Svetových dňoch mládeže. Oslovoval pochybovačov, ktorí hľadali zmysluplný život a staval sa čelom k výzvam rozumu a viery. Ovplyvnil ústredné texty Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré Cirkvi dneška a zajtrajška ukazujú cestu.
Jeho teologické dielo je v mnoho ohľade prorocké a vo svojej hĺbke epochálnym svedectvom ľudskej veľkosti, dôstojnosti a sily viery.
Bol hlavou 1,3 miliardy katolíkov všetkých národov. No vždy bol staviteľom mostov – pontifex – ktorý svojím tichým, ba pokorným spôsobom si dokázal získať ľudí, ktorí hľadali stretnutie s Kristom.
V týchto piatich dňoch sme zažili tohto muža v jeho krehkosti, starobe a konečnosti. Hovorí tichým hlasom a artikuluje s problémami, no jeho myšlienky sú úplne jasné, jeho pamäť a dar kombinovania fenomenálne. V prakticky všetkých životných situáciách je odkázaný na pomoc iných. Treba k tomu veľa odvahy, ale aj pokory tak sa odovzdať do rúk iných ľudí a ukázať sa aj na verejnosti. Jemu bolo jasné, že ho nebudú môcť úplne skryť. Našou prosbou bolo, rešpektovať jeho súkromie.
Svoju zostávajúcu silu musel úplne zmobilizovať, aby sa mohol rozlúčiť. Benedikt XVI. prišiel k nám so svojou slabosťou a smeli sme prežívať, čo je pri všetkej ľudskej veľkosti a tvorivosti na konci všetkých dní skutočne dôležité.
Je to ponajprv láska, ktorú človek dostáva od rodičov. Tá ho buduje, povzbudzuje na jeho ceste, rozvíja jeho silu dodať svojej životnej ceste smerovanie. Ona ho nesie, aj keď je koniec už v dohľade. V kázni som k oslave manželského jubilea a kňazských vysviacok povedal:
Láska rodičov je prvou sviatosťou v živote človeka a aj kňaza, dokonca aj pápeža. Táto láska je obrazom Božej lásky, od ktorej sa prijíma a ktorá sa odovzdáva deťom.
Je to vďačná spomienka na tú zásadnú skúsenosť, ktorá Benedikta XVI. viedla k hrobu matka a otca v Ziegetsdorfe. …
To všetko ukazuje, ako veľmi mu Regensburg predstavuje pozemský domov. Domov sa buduje predovšetkým vzťahom. Láska k domovu nie je v protiklade k nádeji, že matku a otca znova uvidíme v Božej večnosti. Práve táto láska pohla Benedikta k tejto ceste a viedla ho k posteli brata. Takúto lásku, taký bratský vzťah, ako sa ukazuje u súrodencov Ratzingerových, si môžeme iba želať. Tá žije z vernosti, dôvery, nezištnosti a z pevného základu – u týchto bratov je to spoločná, živá viera v Krista, Božieho Syna. Bratia sa stretli deväťkrát. Každé stretnutie im očividne dodávalo životnú silu, čerstvú odvahu a radosť. Deväťkrát sa stretli s málo slovami, s dôvernými gestami a predovšetkým v modlitbe. Až na dnes sa v každý deň slávila v malom kruhu pri posteli brata Eucharistia. V piatok, na sviatok Najsvätejšieho Ježišovho Srdca, som smel ja celebrovať omšu. A človek cíti – toto je prameň, z ktorého obaja žijú.
Benediktova cesta bola možno rozlúčkou s jeho bavorskou domovinou. Domov je horizont prvých spomienok a miestom, s ktorým sa spájajú nosné vzťahy človeka. Bolo cítiť, ako veľmi Benedikt priam rozkvitol, keď videl dôvernú známu krajinu, ulice a cesty a najmä ľudí cez okno auta. Myslím si, že najradšej by sa bol vydal z Pentlingu na bicykli do starého mesta Regensburgu a posadil sa k mladým na Bismarckovom námestí, aby ich počúval, s nimi sa smial a trocha si s nimi podiškuroval.
Benediktova cesta bola aj duchovnou cestou. Zažil som, ako sa uzatváral kruh, keď sme sa spoločne pri schránke sv. Wolfganga v dóme Regensburgu modlili litánie k sv. Wolfgangovi, aj Te Deum a Salve Regina. Poprosil som Benedikta o požehnanie veriacich a chrámu, ktoré ochotne udelil. Spoločná modlitba sa niesla v znamení nádeje a viery, že sme dobre chránení v Bohu. V Bohu, ktorý brány nebies ponecháva pre nás otvorené. V Bohu, ktorý má pre nás pripravené miesto v nebi. V Bohu, v ktorom náš život dostáva zmysel a naplnenie. A v Bohu, ktorý na nás hľadí s milosťou a milosrdenstvom.
Niektorí videli v Benediktovej návšteve historickú udalosť. Iní možno krčili plecom, lebo Kristus a Cirkev pre nich nemá až taký význam. V mojich očiach bola táto návšteva predovšetkým cestou ľudskosti. Muž, s ktorým spájame veľké veci, sa s nami stretol ako krehký, ba bezmocný človek, ktorého zostávajúca životná sila stačí práve tak na udržanie pohľadu na to podstatné na tomto svete. Mňa táto udalosť veľmi dojala – potrebujem sám teraz trocha odstupu. Veď ma to postretlo bezprostredne a nepripraveného. Moja prvá reakcia na oznámenie arcibiskupa Gänsweina bola: „Urobíme všetko, čo je v našej moci, aby sme mohli emeritnému pápežovi toto želanie splniť a bude mne aj všetkým mojim spolupracovníkom cťou emeritnému pápežovi byť k službám.“
Ďakujem všetkým na biskupstve, v dómskej kapitule a v kňazskom seminári, ktorí v čo najkratšom čase zorganizovali ubytovanie pre Benedikta a celý jeho sprievod, ako aj policajtom, ktorí niesli zodpovednosť za bezpečnosť, … riaditeľovi charity, Maltézskym rytierom – obdivoval som ich organizáciu dopravy, ako aj pružnú, priateľskú a profesionálnu prácu polície.
Prosím vyjadrite túto vďaku aj v mene Benedikta XVI. a arcibiskupa Gänsweina nevyhnutne aj verejne. Ďakujem aj žurnalistom, ktorí boli zdržanliví a podstatne prispeli k tomu, že táto cesta zostala súkromnou a predsa bola dojímavou udalosťou pre mnohých občanov Regensburgu aj celého regiónu a ako ma informujú – dokonca aj pre kresťanstvo na celom svete. Veľká vďaka!

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *