Novéna odovzdanosti

Kňazovi Dolindovi Ruotolovi (1882 – 1970) raz páter Pio povedal: „V tvojej duši je celé nebo.“ Jeho meno „Dolindo“ znamená „bolesť“ a jeho život bol vskutku celý poznamenaný veľkou bolesťou. Prežíval ju už ako dieťa, ako mladík, ako seminarista, aj ako kňaz. Po celý život prežíval jedno pokorenie za druhým v takej miere, až sa na ňom vyplnili prorocké slová istého biskupa: „Budete mučeníkom, no nie mučeníkom krvi, ale srdca.“ Vo svojom obrovskom utrpení sa Dolindo stával dieťaťom, ktoré sa stále viac a viac odovzdávalo nebeskému Otcovi.

„Som úbohé nič! Mojou mocou je modlitba, mojim vodcom je božia vôľa, ktorou sa nechávam viesť za ruku. Mojou istotou na tejto nerovnej ceste je nebeská Matka Mária.“ Tieto slová plné dôvery Boh zo svojej strany odmenil mimoriadnou dôvernosťou, ktorou sa prihováral k duši tohto pokorného kňaza. Nasledujúce slová, ktoré nám dáva Ježiš pre skúšky života každého z nás, čítaj tak, akoby ich Ježiš hovoril iba tebe. Keď sa ti zdá, že Pán v loďke spí, pristúp k nemu v búrke plný dôvery a odovzdaj mu všetko, s vedomím, že on sám ti isto pomôže. 

1. deň

Prenechaj svoje starosti mne.

Prečo sa neustále znepokojuješ a trápiš? Prenechaj svoje starosti mne a všetko sa upokojí. Uisťujem ťa: Každý prejav skutočnej, hlbokej a úplnej dôvery vyvolá účinok, o ktorý žiadaš, a tvoja ťažká situácia sa vyrieši.

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“ 

2. deň

Spiace dieťa v náručí matky

Odovzdať sa mi neznamená najprv sa sužovať, búriť sa, zúfať si, a až potom sa obrátiť na mňa s modlitbou plnou nepokoja, aby som sa ponáhľal k tebe. Odovzdať sa mi znamená: pokojne zatvoriť oči svojej duše, aby som ťa ja sám preniesol vo svojom náruči na druhý breh ako dieťa, ktoré spí v náruči matky. To, čo pôsobí zmätok a veľmi ti ubližuje, je tvoje zbytočné špekulovanie a vymýšľanie, tvoje nápady a vôľa poradiť si sám za každú cenu s tým, čo ťa trápi. Čo všetko by som neurobil, keď sa duša vo svojich duchovných i hmotných potrebách obráti na mňa a s plnou dôverou mi povie: „Postaraj sa o to Ty!“

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

3. deň

Buď vôľa Tvoja

Keď sa trápite a snažíte sa získať mnoho milostí, dostanete ich málo. A naopak – keď je vaša modlitba tichým odovzdaním, dostanete ich veľmi veľa. V ťažkých chvíľach prosíte, aby som vám vaše utrpenie vzal, ale presne podľa vašich predstáv. Obraciate sa na mňa, ale chcete, aby som sa prispôsoboval ja vám. Ste ako chorí, ktorí prosia lekára o vyliečenie, ale sami mu ordinujú, ako ich má liečiť. Nerobte to, ale modlite sa, ako som vás naučil v modlitbe Otče náš: „Posväť sa meno Tvoje“, to znamená – buď zvelebený v tejto mojej núdzi a starosti. „Príď kráľovstvo Tvoje“, to znamená, nech sa všetko pričiní o slávu Tvojho kráľovstva v nás a vo svete. „Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi“, to znamená: Ty rozhoduj v tejto veci, urob to, čo Ty pokladáš za najlepšie pre náš pozemský i večný život. Ak mi úprimne povieš: „Buď vôľa Tvoja“ alebo „Postaraj sa o to Ty sám!“, vtedy prídem s celou svojou všemohúcnosťou a vyriešim aj tie najobtiažnejšie situácie!

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“ 

4. deň

Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!

Keď vidíš, že sa tvoje ťažkosti vzrastajú, miesto toho aby ich ubúdalo, netráp sa. Opäť zatvor oči srdca a povedz mi s veľkou dôverou: „Buď vôľa Tvoja, Pane. Postaraj sa o to Ty.“ A ja ti sľubujem, že sa o to postarám a vložím sa do tej záležitosti ako lekár s celou svojou božskou mocou! A ak bude potrebné, urobím zázrak. Aj keby si videl, že sa všetko ešte zhoršuje, nestrácaj ducha, ale zavri oči svojej duše a opäť povedz:

„Postaraj sa o to Ty!“ Uisťujem ťa: Ja sa o to postarám!

Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko! 

5. deň

Zavri oči svojho Ja

Starosti, zmätok, premýšľanie o dôsledkoch nejakej záležitosti sú v rozpore s dôverou v úplnú odovzdanosť!

Je to podobný zmätok, ako keď sa deti domáhajú, aby sa matka postarala o ich záležitosti, a pritom to chcú riadiť samé, a tým jej svojimi nápadmi a vrtochmi prekážajú v práci. Zatvorte oči svojho Ja a dovoľte mi pôsobiť. Pokojne zatvorte oči a svoj vnútorný zrak nasmerujte na mňa a myslite len na prítomnosť! Od myšlienok na budúcnosť sa odvráťte ako od pokušenia! Jednoducho si vo mne odpočiňte, oprite sa o mňa a verte v moju dobrotu, a ja vám prísahám pri svojej láske, že keď v takom postoji vyrieknete: „Postaraj sa o to Ty!“, ja to všetko zariadim, poteším vás, upokojím a povediem.

Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!

6. deň

Zásah mojej milosti

Keď ťa budem musieť viesť inou cestou, než tou, ktorou chceš ísť ty, ponesiem ťa vo svojom náruči, pretože neexistuje účinnejší liek, ako je zásah mojej milosti. Ale uvedom si jedno: Ja môžem prevziať všetko len vtedy, keď uprieš zrak duše iba na mňa, to znamená len vtedy, ak to chceš ty sám, a keď mi úplne dôveruješ.

Áno, keď sa mi úplne odovzdáš!

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“ 

7. deň

Pravá dôvera

Keď chceš všetko zhodnotiť, všetko vypátrať, na všetko myslieť, nemôžeš spávať. Dôveruješ tak len ľudským silám, alebo ešte horšie – dôveruješ len ľudskému zásahu. To prekáža plánom, ktoré s tebou mám. O, ako túžim po tvojej skutočnej dôvere. Chcem ti preukázať dobrodenie. Ako veľmi ma zarmucuje, keď ťa vidím pobúreného a zúfalého. A práve o to usiluje satan: za každú cenu ťa chce znepokojiť, aby ťa pobúril a skryl ťa pred pôsobením mojej milosti a hodil ťa napospas ľudskému konaniu. Preto mi dôveruj! Opri sa o mňa! Zver sa mi so všetkým! Robím zázraky úmerne tvojej dôvere, s ktorou sa mi odovzdáš, nie úmerne tvojim starostiam. Keď sa nachádzaš v úplnej „biede“, vylievam na teba poklady svojich milostí. Ak máš svoje vlastné zásoby pomoci, hoci sú neveľké, a staráš sa, aby si ich získal, zostávaš v prirodzenom priestore a prenechávaš veciam prirodzený priebeh, ktorému často prekáža satan.

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“ 

8. deň

Ja, Tvoj Boh, sa postarám

Nijaký človek, ktorý uvažuje iba podľa ľudskej logiky, neurobil zázrak, ani nikto zo svätcov. Božským spôsobom koná len ten, kto Bohu dôveruje! Keď vidíš, že tvoje záležitosti sa komplikujú, vyslov so zavretými očami: „Ježišu, postaraj sa o to Ty!“ A úplne sa odvráť od svojho Ja, pretože tvoje rozumovanie ti to len komplikuje. Takto postupuj vo všetkých svojich ťažkostiach. Počínajte si tak všetci a uvidíte veľké, ustavičné i tiché zázraky. Zázraky, ktoré navonok nebudú ničím senzačné, ale pre vás budú veľké, a okrem toho budú posilňovať vašu dôveru a lásku ku Mne. Ja, váš Boh, sa o to postarám! To vám prisahám pri svojej láske.

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

9. deň

Neboj sa, ja sa o všetko postarám

Vždy sa modli s takýmto postojom a s takouto odovzdanosťou a budeš mať veľký vnútorný pokoj. Budeš zbierať plody mojej lásky, a to aj vtedy, keď ti darujem milosť obeti a lásky, ktorá so sebou nesie utrpenie. Zdá sa ti to nemožné? Opäť zavri oči a z hĺbky svojej duše volaj: „Ježišu, postaraj sa o všetko Ty!“ Neboj sa, ja sa naozaj o všetko postarám! Potom budeš moje meno oslavovať tým, že sa úplne ponížiš! Tvoje modlitby nemajú takú cenu, ako jediný skutok dôvernej odovzdanosti. Dobre si to zapamätaj – neexistuje účinnejší novéna ako táto:

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, vezmi všetko do svojich rúk, postaraj sa o všetko!“

Odovzdanosť je heroická, ale zároveň ju zvládnu malé deti. To, čo je pre malé deti úplne jednoduché, je pre nás často až heroické – keď sa máme vzdať svojich predstáv a želaní v našich životoch. Zjednoťme sa preto teraz s odovzdanosťou Panny Márie a spoločne s ňou sa modlime: „Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.“ Vzdajme sa všetkého, celkom sa odovzdajme!

Zdroj: Zo spisov Božieho služobníka Dolinda Ruotola, Obrázok: Rodzinie.pl

Ešte viac sa môžete dozvedieť v hodnotnej knižke, ktorú si môžete zakúpiť tu: Novéna odovzdanosti

22 thoughts on “Novéna odovzdanosti

 • 22. mája 2023 at 12:32
  Permalink

  Pane Ježišu odovzdávam sa Ti so všetkým mojim trápením, postaraj sa Ty o všetko, nech sa stane
  Tvoja vôľa . Amen

  Reply
 • 16. mája 2023 at 20:00
  Permalink

  Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, vezmi všetko do svojich rúk, postaraj sa o všetko!“.

  Reply
 • 20. apríla 2023 at 11:08
  Permalink

  Pane Ježišu,odovzdavam ti zdravie mojej vnučky,rodinnu situaciu mojej dcery,prosim ta,postaraj sa o vsetko,bud tvoja vôľa,amen.

  Reply
 • 29. januára 2023 at 6:56
  Permalink

  Pane Ježišu, dnes Ti odovzdávam svoje trápenie, úzkosti, strach, obavy,starosti,smútok, dôverujem Ti, môj Pane.

  Reply
 • 21. januára 2023 at 22:15
  Permalink

  Pane Ježišu, odovzdávam ti dnes svoje trápenie. O všetko sa postaraj.

  Reply
 • 21. decembra 2022 at 22:45
  Permalink

  Pane Ježišu celkom sa Ti odovzdávam v mojom trápení, postaraj sa o všetko.Ty najlepšie vieš čo potrebujem. Bez Teba nezmôžem nič, Tebe je všetko možné. Amen

  Reply
 • 19. decembra 2022 at 20:57
  Permalink

  Drahy pane, prosím uzdrav vzťahy v našej rodine. Medzi rodičmi ,deťmi postaraj o všetko čo je potrebne uzdraviť.

  Reply
 • 17. novembra 2022 at 7:32
  Permalink

  Pane, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa prosím o všetko ❤️

  Reply
 • 17. novembra 2022 at 0:11
  Permalink

  Je to úžasná modlitba, ktorá vnáša do zivota človeka pokoj a istotu . Kňaz Dolindo
  je osobnosť.

  Reply
 • 17. novembra 2022 at 0:10
  Permalink

  Je to úžasná modlitba, ktorá vnáša do zivota človeka pokoj a istotu . Kňaz Dolindo
  je osobnosť

  Reply
 • 17. novembra 2022 at 0:08
  Permalink

  Je to úžasná modlitba, ktora vnáša do života človeka pokoj a istotu . Kňaz Dolindo je pre mňa osobnosť.

  Reply
 • 27. septembra 2022 at 14:10
  Permalink

  Pane Ježišu odovzdávam sa Ti so všetkým mojim trápením, veď ty vieš o mojom zúfalstve. Prosím Ťa ty sa o to postaraj. Amen

  Reply
 • 28. apríla 2022 at 6:59
  Permalink

  Pane Bože odovzdávam sa ti s celým mojim trápením, ty vieš čo ma trápi. Ó Ježišu celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko. Amen

  Reply
 • 4. novembra 2021 at 20:37
  Permalink

  Pane Ježišu prosím ťa srdcom o milosť úplného uzdravenia tela i duše pre môjho manžela.Ježišu celkom sa Ti odovzdávame,odovzdávam Ti môjho chorého manžela,Ty sa postaraj.Amen

  Reply
 • 24. októbra 2021 at 9:02
  Permalink

  Pochvaleny buď Pán Ježiš Kristus!

  Nedá mi to, pripájam sa ku komentáru Vladimíra.
  Táto modlitba má veľkú silu, každodenné odovzdanie sa s úprimnou dôverou pokorou a prosbou Bohu…. mne táto snaha priniesla opravdivy dotyk Ježiša.
  Ťažko sa opisuje niečo také úžasné, akym je zazit najväčšiu a nekonečnú Lásku.
  Kto nezažije, nepochopí.
  Ale kto chce skúsiť, má kde začať…

  Reply
 • 10. augusta 2021 at 6:24
  Permalink

  Dakujem, Jezisu, za vsetko. Zverujem Ti moje starosti a Paulinkinu bolest, prosim, postaraj sa o nu, zbav ju trapenia, nech vsetko dopadne podla Tvojej vole. Dakujem

  Reply
 • 25. februára 2021 at 7:36
  Permalink

  Môj Pane,ďakujem Ti , že sa o mňa staráš.Túto modlitbu,odporúčam všetkým .Viera ,má veĺkú silu.Jeto niečo úžasné ,že nám Otec ponúka svoju pomocnú ruku.Veď v tejto ťažkej dobe, je to viac než potrebné.Táto novéna my veľmi pomohla v tom ,že my Boh pomáha a nemusím sa báť a strachovať čo bude. Jeho prísľub ., že sa o mňa postará je pre mňa veĺkým vyznaním jeho lásky ku mňe .Ved´ postarať sa o niekoho , znamená nekonečnú lásku ktorú nám ponúka náš Nebeský Otec.

  Reply
 • 1. novembra 2020 at 19:18
  Permalink

  Pane cela s mojim trápením sa ti odovzdávam ved ty vieš

  Reply
 • 7. augusta 2020 at 12:21
  Permalink

  jeto uzasna modlidba o jezisu cekom sa ti odovzdavam postaraj sa o vsetko moja vnucka bude mat operaciju postaraj sa o vsetko ti amen

  Reply
 • 1. júla 2020 at 0:47
  Permalink

  Tak isto chcem pridat dalej jednu skusenost nech sa to dotkne dalej viacej ludi podla mojho názoru by Mal být tento clovek ktory medzi námi žil vyhlaseny za sväteho minimalne za blahoslaveneho,mám jednu skusenost Ked som cestoval s oravy do Piešťan pripravoval som sa do Komunity cenacolo,chodil som vlastne každý víkend v sobotu na stretnutia pred tým ako tam vstupim,sedel som v autobuse Mal som aj knihu ježišu ty sa postaraj ! A evanjelium a chcel som vlastne niaky zázrak od Ježiša, no s nicoho nic si prisadla ku mne pani, ktoru som v zivote nevidel,opytala sa ma co citam, já som jej povedal knihu Ježišu ty sa postaraj! Autorka je Joanna Batkiewicz-Brozek je to Polska novinarka,publicistka,a prekladatelka,autorka niekolkych knih o patrovi Dolindovi.A teraz spat k pribehu dali sme sa do reci,ona mi hovorila že ona čita romani a opytala sa má odkial som a kam idem, povedali mi o sebe že rada cita romány,no a zo mna tiez vypadlo že som vlastne drogovo závislý v ten rok 2018 som odisiel s Bratislavy koncom roka, a že v komunitě cenacole som už bol, a chystám sa tam znovu ak ma pamat nemýlí tak to bolo, no dalej by som chcel napisat že ta žena mi vlastne z nenazdajky začala hovorit o sebe že ona je závislá na kave a Ked si dobre pamatam ona mi to myslím povedala skorej ako som jej já povedal že som vlastne drogovo závislý,aj Ked v tom čase v roku 2018 na zaciatku roka a potom zas po niakom čase som mal marihuanu atd.. no hlavne som mal problémy s byvanim nemal som peniaze,a holdoval som vtedy dost alkoholu pracoval som ako casnik,v tych casoch 2018 koncom roka od Augusta do oktobra a prec som odchdzal Ked sa nemylim koncom oktobra na oravu 🙂 a začal som sa vlastne pripravovat u rodiny strižencovych tiez veriacich ktori asi Este maju syna v komunite cenacolo,teraz sa vratim spat k tej pani,začala mi teda vraviet že bola velmi zavysla na kave, no pomohol jej Ježíš a modlitba na kolenach, dnes už je na tom tak že kávu nepije,no a vlastne bola na tom tak zlé že ráno vlastne ako Keby bez toho nemohla vstat s postele, mne tým padom trklo že mi ukazuje pokoru a to že sa to dá a že Pan ježis ju vlastne od toho oslobodil.Urcite Ked máte problémy a trapite sa dajte do ruk nasho pana ježiša Krista .Amen.

  Reply
  • 13. mája 2021 at 14:34
   Permalink

   Pekné svedectvo! 🙂 🙂

   Reply
 • 1. júla 2020 at 0:20
  Permalink

  Dobrý večer prajem,vsetkym vám veriacim aj nevěřícím,tieto riadky písem v neskorom čase je 0:15 rozhodol som sa napisat co si o tejto modlitbe! Táto modlitba je úžasná urcite ju odporucam každému kto chce pocítit dotyk jezisa Krista cez tuto modlitbu a jeho oslobojucu sílu,pokial máte problémy v zivote ktore neviete riesit urcite treba pouzit tuto modlitbu je strelna a upřímná 🙂 Boh nás miluje a vzal na Seba nás kriz aj ten moj mám už tendeciu sa vracat k tejto modlitbe odporucam vám to !

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.