Život Cirkvi vo svete 12/2020

Obsah

List biskupa priateľovi

Rakúsko: Farský chrám St. Corona am Wechsel

Na káve u pápeža Jána Pavla II.

Kto začal koronavírus?

Rada poľského exorcistu

Púťou na milostivé miesta pápež vyprosoval koniec pandémie

Veľkonočné trojdnie z Vatikánu bez účasti pútnikov

Pápežský sekretár: Ľudia opustia Cirkev, čo ich necháva samých

Rímska cirkev v kríze koronavírusu

Írsko: Biskup kráča po uliciach s Najsvätejšou sviatosťou

Kardináli Sarah a Burke: ‘Kristus nás nikdy neopustí’

Taliansko: Biskup pripisuje vírus nemorálnosti spoločnosti

Dogmatik: „My slávime reálnu prítomnosť, nie virtuálnu“

Švajčiarsko: Biskupovi Elegantimu zakázali hovoriť

Alexander Tschugguel ťažko chorý na vírus

Koronavírus má aj biskup, ktorý navštívil pápeža

Koronavírus ‘zabijak globalizácie’ a ‘Boží bič’

Katolícky historik o Fatimskej Panne Márii a víruse

USA: Sviatosť zmierenia na farskom parkovisku

Ani v Nemecku už nie sú verejné omše

Čína: „Ak zakážeme export liekov, USA padnú do ´pekla´

Taliansko: Biskup sa nakazil a sedem kňazov zomrelo

»Sine dominico non possumus!«

Maďarsko: Naďalej sa slávia sväté omše!

„Eucharistiu Kristus neustanovil, aby prinášala choroby“

Biskup Ipolt nikomu prijímanie neodmietne

V Nemecku sa naďalej slúžia sväté omše

Vatikán: Kardinál nezatvorí svoj rímsky kostol!

Poľsko: Biskupi sľubujú prístup k sviatostiam

USA: Donald Trump vyhlasuje Národný deň modlitieb!

Epidémia moru a pandémia koronavírusu
Milovaná naša Matka Sedembolestná, oroduj za nás!

*Modlitba ku Presvätej Krvi Kristovej*

Ó, predrahá Krv večného života, výkupná cena celého sveta,
nápoj a kúpeľ spasenia pre naše duše, ktorá nás bez prestania zastávaš pred milosrdným trónom Najvyššieho.
Klaniam sa ti s najhlbšou úctou a žiadam si, nakoľko je to len možné, zadosťučiniť za tie krivdy a zneuctenia, ktorých sa ti ustavične od ľudí, tvojich stvorení, dostáva, najmä od tých, čo sa ti opovažujú bezbožným spôsobom rúhať.
Ktože by nemal túto krv nekonečnej ceny chváliť?
Ktože by sa nemal roznietiť láskou k Ježišovi, ktorý ju vylial?
Čo by sa so mnou stalo, keby ma táto božská Krv nevykúpila?
A kto ju vytlačil až do posednej kvapky zo žíl môjho Pána?
Nebol to zaiste nikto iný, len láska.
Ó, nesmierna láska, ktorá si nám podala tento balzam plný spasenia! Neoceniteľný balzam, ktorý si zo žriedla nesmiernej lásky vytiekol, učiň, aby ťa všetky srdcia a všetky jazyky chválili, oslavovali a ďakovali ti teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

(Schválil Pius VII. V r.1818)

http://m.farnosthronskybenadik.webnode.sk/modlitba-ku-kristovej-krvi/

List biskupa priateľovi

S jedným sa dá súhlasiť, že zatvorenie kostolov je pre nás veľkou ranou. Vynášať definitívne súdy v tejto tak rýchlo sa meniacej situácii by bolo naozaj predčasné. Pri toľkých nejasnostiach, ktoré epidémia prináša, sa môže každý z nás mýliť. Môžu sa mýliť lekári aj hygienici, pod ich vplyvom všetci ostatní, predstavitelia štátu, biskupi, ale i každý jeden z nás. Každú hodinu nastáva nová situácia, s ktorou sa nepočítalo. Opatrenia podľa našich znalostí a možnosti sa musia robiť aj za cenu, že sa môžeme mýliť. Preto osobne chcem byť zdržanlivý v posudzovaní tých, ktorí majú na pleciach zodpovednosť.
Predstavujem si situáciu, že som v plnom kostole a viem, že za mnou sedí človek, ktorý bol na lyžovačke v Taliansku. A ten človek kašle, kýcha, alebo len oduševnene spieva, že cítim na krku jeho dych. Možno by som mu sám poradil, aby bol zodpovedný k nám ostatným a radšej zostal doma, lebo čo ak je nositeľom koronavírusu. Pri dnešnom pohybe ľudí, keď všetci používame ten istý vozík v supermarkete, tie isté kľučky na dverách, môže už byť každý z nás nositeľom koronavírusu a ani o tom nevieme.
Toho, kto kašle ani sám Noldin neposiela v nedeľu na svätú omšu, aby nevyrušoval, neznervózňoval iných a nešíril nákazu a to bol predsa zodpovedný a Cirkvou rešpektovaný moralista (H. Noldin 1838–1922 – veľmi významný profesor katolíckej morálky v Innsbrucku).
A ak mala mamička v požehnanom stave rozumný predpoklad, že jej bude na svätej omši nevoľno, Noldin jej to tiež zohľadnil, že nemusí sa jej v nedeľu zúčastniť. To, že dnes je ešte to, či tamto otvorené, už za pár hodín nemusí byť pravdou. Preto nám treba s pokorou veci sledovať a podľa možnosti predčasne nesúdiť, lebo nemáme možnosť do všetkého pravdivo vidieť.
Veriaci človek, ktorý miluje Boha, vie, že aj v týchto okolnostiach tretí Boží príkaz platí a istotne prežije nedeľu podľa svojich možností tak, aby sviatočný deň zachoval, hoci nebude prítomný na svätej omši. Toto nás Cirkev stále učí.
Boh nám dáva najavo, že zdravie nemusí byť samozrejmosťou a možnosť nedeľnej svätej omše tak isto. Treba nám vrúcne Bohu ďakovať, ak sme doposiaľ boli zdraví a ak sme mali možnosť byť na svätej omši v nedeľu. S prekvapením sledujem, aké množstvo našich ľudí chodí na lyžovačku do Talianska, ktovie koľkí z nich tam majú záujem o svätú omšu. Pán Boh nám dáva najavo, že je možné zatvoriť supermarkety nielen v nedeľu, ale dokonca aj v pracovný deň.
Ešte si treba klásť aj otázku, čo nám tým všetkým chce Pán Boh povedať ?
Nech nám je Pán milostivý. + Biskup Andrej Imrich 026 152

* * * * *

Rakúsko: Farský chrám St. Corona am Wechsel

Rakúsko, (internet) 026 151 – Rímskokatolícky farský kostol sv. Korony je pútnickým kostolom obce St. Corona am Wechsel v okrese Neunkirchen (Bezirk Neunkirchen) v Dolnom Rakúsku vo Viedenskej arcidiecéze.

Sv. Korona žila okolo r. 165 po Kristovi asi v dnešnom Turecku v Cilícii. V r. 177 bol za rímskeho cisára Antonia Verusa za kresťanskú vieru mučený a popravený rímsky vojak Viktor pochádzajúci z Cilície. Po jeho odvážnom vyznaní viery sa aj Korona, žena rímskeho vojaka, vyznala z kresťanstva. Miestodržiteľ ju nechal napnúť medzi dve zohnuté palmy, ktoré potom pustili, tie sa prudko vystreli a roztrhli jej telo na kusy. Jej hlava sa uctieva najmä v talianskom Monte Romano. Cisár Oto III. (983-1002 po Kristovi) priniesol relikvie sv. Korony do nemeckého Aachenu, kde sa uchovávajú v dóme. Spomienka sv. Korony sa slávi 14. mája.
Uctieva sa ako orodovníčka vo viacerých záležitostiach ako pevnosť vo viere, pomoc pri hľadaní skrytých pokladov, pomoc v každodennej núdzi, odvrátenie prírodných katastrof, a aj obchodníci si ju zvolili za zvláštnu patrónku.
V našich kedysi riedko osídlených lesoch žili väčšinou drevorubači. V ich nebezpečnom povolaní hľadali pomoc a ochranu u sv. Korony, ich patrónky, lebo ju usmrtili dve palmy. Aj v hornom Taliansku si ju uctievali drevorubači a cestujúci obchodníci. Možno tí priniesli jej úctu aj do Rakúska.
Od r. 1272 patrili pozemky dnešného kostola ženskému kláštoru Kirchberg am Wechsel. V r. 1504 našli drevorubači pri stínaní lipy do kmeňa vrastenú asi 2,5 metrovú sochu sv. Korony. Postavili tam drevenú kaplnku. V r. 1583 ju zväčšili a spevnili kameňmi. V r. 1689-91 postavili barokový kostol a kaplnku do neho vbudovali. V r. 1783 Jozef II. zrušil kláštory, kostol zavreli a púte ku Sv. Korone zakázali. Kostol slúžil ako stajňa, v sakristii ubytovali chudobnú rodinu. Neskôr zbožný uhliar Glaser Poldl začal zbierku na renováciu kostola a v r. 1833 ho znova posvätili a otvorili pre bohoslužby. Po viacerých zemetraseniach ho museli v r. 1855-57 dôkladne spevniť a obnovili aj vežu a strechu.
Vpredu v kostole je obraz sv. Barbary, v strede sv. Viktora a sv. Korony a za organom je maľba sv. Cecílie.
Do r. 1925 sa miesto nazývalo „Heiligenstatt“- sväté miesto – lebo na okolí už pred r. 1000 žili pustovníci a mnísi. Od r. 1926 sa obec nazýva „St.Corona am Wechsel“.

* * * * *

Na káve u pápeža Jána Pavla II. 026 150

Po pobyte na Klinike Gemelli v Ríme, sotva sa zotavil z útoku, ktorý ho takmer stál život v r. 1981, pápež Ján Pavol II. sa už odvážil pozvať si najbližších priateľov na obed. Bola to hŕstka biskupov vrátane nášho biskupa Pavla Hnilicu, ktorý potom rozprával túto príhodu:
Konverzácia sa dobre rozbehla a potom sa začalo hovoriť o atentáte. „Kto je za týmto útokom?“ A každý začal vyjadrovať svoj názor od KGB až po CIA atď. … Ján Pavol II. ticho sedel, popíjal svoju kávu a počúval tieto analýzy. Po tom, čo sa spomenuli všetky možné príčiny, všetci boli zvedaví a chceli počuť odpoveď Svätého Otca. Ján Pavol II. vtedy povedal:
„Je to satan!“ Zarazení biskupi zostali ticho a pápež dodal:
„Ale zapamätajte si, že aj satan je nástrojom v Božích plánoch!“

* * * * *

Kto začal koronavírus? 026 149

Bol to satan! Kto zatvoril kostoly veriacim? Satan! Kto chce, aby zmizla Eucharistia a Kristus medzi nami? Je to práve on! Kto zasieva paniku medzi ľuďmi: On! Kto chce zmietnuť ľudstvo z tváre Zeme? Je to satan, vrah, ktorý obchádza ako revúci lev (1 Pt 5,8).
Kto chce presvedčiť človeka, že Boh ho opustil? Satan, lebo je žiarlivý na človeka. Kto nahovoril civilizáciám, že aj na zemi môže byť najväčšie šťastie? Knieža lži! No za týmito skúškami, ktorými dnes Božie deti trpia má Boh svoj plán! Iba on dokáže vyťažiť dobro zo zla a on tak naozaj robí. Táto tragédia nie je posedným slovom a ona sa pominie! Je na nás bdieť. My máme najlepší návod, ktorému nás učí Božia Matka 39 rokov aj v Medžugorí! Zjednotiť sa s utrpením s jej Synom na jeho krížovej ceste a toto utrpenie sa stane veľkým požehnaním. Lopta je na našej strane, mnohé, čo sa stane, je na nás.
St. Emmanuela

Rada poľského exorcistu

Poľsko, 19.3.2020 (mail) 026 148 – Mailom prišla správa od otca Daniela, poľského, pustovníka, františkána, exorcistu:
„Urobte na okná a dvere svojich domov a bytov – na dvere a na vchod kríž exorcizovanou vodou alebo svätenou vodou – a do okna dajte obrázok Panny Márie. Andrea

* * * * *

Púťou na milostivé miesta pápež vyprosoval koniec pandémie

Rím, 15.3.2020 (RV) 026 147 – V nedeľu 15. marca popoludní sa Svätý Otec vybral z Vatikánu na pešiu púť, aby vyprosoval Taliansku a celému svetu zastavenie pandémie. Modlil sa pred ikonou Matky Božej v Bazilike Santa Maria Maggiore a pred milostivým krížom v Kostole sv. Marcela, ktorý kedysi zachránil Rím v čase moru. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-03/putou-na-milostive-miesta-svaty-otec-vyprosoval-koniec-pandemie.html

Veľkonočné trojdnie z Vatikánu bez účasti pútnikov

Vatikán, 15.3.2020 (RV) 026 146 – Z dôvodu súčasnej medzinárodnej zdravotnej krízy všetky liturgické slávenia Veľkého týždňa sa budú vo Vatikáne konať bez fyzickej prítomnosti veriacich. Až do 12. apríla budú všetky generálne audiencie a modlitby Anjel Pána, ktoré vedie Svätý Otec, prístupné len cez videové prenosy vatikánskych médií. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-03/velkonocne-trojdnie-bez-ucasti-putnikov-budu-z-vatikanu-prenasat.html

Pápežský sekretár: Ľudia opustia Cirkev, čo ich necháva samých

Vatikán, 17.3.2020 (kath.net/jg) 026 145 – Egyptský kňaz Yoannis Lahzi Gaid, jeden z osobných sekretárov pápeža Františka, priateľov kňazov vyzval, aby chodili k ľuďom. Inak ľudia opustia Cirkev, ak sa v krízovej situácii budú cítiť Cirkvou opustení. Napísal:
„Kňazi musia stáť v prvom rade. Musíme zosilniť návštevy, dom za domom. Pritom treba používať všetky potrebné ochranné prostriedky. Ale nesmieme sa nikdy uzatvoriť a len sa prizerať. Nikdy nesmie platiť: ‚Ja nejdem do Cirkvi, keď ona neprišla ku mne, keď som ju potreboval.“ Jeho výzva sa rýchlo šírila.

Rímska cirkev v kríze koronavírusu

Rím, 18.03.2020 (KAP) 026 144 – Pápeža vidno zozadu ako udeľuje požehnanie nad úplne prázdnym Námestím sv. Petra. Bolo to v nedeľu popoludní po modlitbe Anjel Pána prenášanej z knižnice, keď sa vatikánskym fotografom urobená snímka po prvý raz objavila na internete. Tak bezprostredne ako neskôr František pred patrónkou Ríma v Bazilike Santa Maria Maggiore. Tam vo štvrti Esquilin, Rímskej čínskej štvrti, čínski obchodníci zatvorili obchody ešte pred príkazom orgánov. Oni očividne vedeli, čo sa bude diať. Odtiaľ odišiel pápež na Via del Corso, jednu z najdôležitejších nákupných ulíc Ríma. Tu sa musia chodci zvyčajne pre množstvo ľudí vyhnúť aj na cestu. V to popoludnie kráčal pápež s ochrankou niekoľko desiatok metrov krívajúc ku Kostolu San Marcello al Corso, aby sa tam pomodlil pred zázračným „morovým krížom“. Podivuhodné scény vo vyprázdnenom meste duchov – Večnom meste.
Odkedy tu po prvý raz od prenasledovania kresťanov v 4. storočí odriekli všetky sväté omše a prenášajú sa iba cez internet, pokúša sa Cirkev ukázať, že napriek tomu zostáva prítomná. Aj pápež chce ukázať: „Som tu som pri vás.“
Con Gesu andra tutto bene – S Ježišom bude všetko dobré – znie nápis nad vchodom Kostola Santa Maria Regina Pacis a Monte Verde. V podvečernom pološere Cirkvi sedia v kostole tri ženy s odstupom v laviciach a rozprávajú sa nie práve šeptom. Kostol ako miesto stretnutia na nerušené podebatovanie. „Pssst“, zasyčí jedna žena modliaca sa ruženec a potriasa hlavou.
V bočnej kaplnke necháva matka svojich riadne potetovaných synov s baseballovými šiltovkami požehnať od kňaza. „Andate in pace – choďte v pokoji“, ukončí kňaz gesto žehnania a vydá sa ku sakristii.
Večer predtým pátri spievali v jasne osvetlenom kostole večerné modlitby – brána kostola otvorená, no mreže zamknuté. Nikto nemá byť prilákaný svetlom a spevom a pokúšaný ignorovať predpisy orgánov.
„Blízkosť v časoch predpísaného odstupu“ – tak znie devíza. Lebo keď už šéf strany „Lega“ Mateo Salvini ohlási, že v Lombardsku postaví poľné nemocnice pre chorých, Cirkev, ktorá podľa Františka má byť poľnou nemocnicou, nemôže stáť bokom. Šok z minulého týždňa, keď nakrátko zatvorili všetky kostoly v Ríme a potom to po protestoch odvolali, sedí ešte hlboko v srdciach.
„Kňazi musia stáť v prvom rade,“ napísal egyptský súkromný sekretár pápež, Yoannis Lahzi Gaid priateľom kňazom na Jeho výzva sa rýchlo šírila. …
„Proti koronavírusu a jeho následkom treba bojovať aj antioxidantami solidarity,“ žiada zasa arcibiskup Vincenzo Paglia, prezident Pápežskej akadémie pre život. A varuje vzhľadom na zákaz vychádzania pred „pandémiou osamelosti“.
Napriek zábave na balkónoch a deťmi maľovaným povzbudzujúcim heslám ako „Všetko bude dobré“, „My to zvládneme“ na oknách, psychológovia a duchovní pastieri varujú pred osamelosťou ľudí, ktorí žijú sami a symptómom izolácie rodín.
Mladí Rimania zatiaľ vyvíjajú vlastné idey: „#Iominonannoio – ja sa nenudím“ – tak sa volá ich iniciatíva. Na videách ukazujú ľudí, ako si doma krátia čas. Sú aj rady ako dodržiavať pravidlá, ponuky farností, večerná modlitba, ruženec, čítanie Biblie.
V Kostole Santa Maria in Trastevere, na najstaršom bohoslužobnom mieste Ríma, sedia večer traja ľudia rozdelení v pološere kostola. Ožiarená je iba ikona Krista pred hlavným oltárom – vľavo a vpravo horia sviece. Kňaz dezinfikuje lavicu, ponúka žene miesto a s rúškom na tvári s ňou začína rozhovor. Nakoniec jej podá modlitbu. Ako mnohí v Ríme, ktorí ešte majú kontakt s veriacimi, má aj ochranné rukavice.
Ako dlho to ešte bude trvať, nevie nik. Predbežne platia opatrenia do 3. apríla. Pápež pravdepodobne pri okne uvažuje, či svoje „Urbi et orbi“ na Veľkú noc bude zasa udeľovať nad prázdnym námestím a či nie je iná alternatíva.

* * * * *

Írsko: Biskup kráča po uliciach s Najsvätejšou sviatosťou

Waterford, Írsko, 17.3.2020 (LifeSiteNews) 026 143 – Írsky biskup Alphonsus Cullinan (60) z Diecézy Waterford a Lismore sa vydal prázdnymi ulicami svojho mesta Waterford a niesol Monštranciu s Oltárnou sviatosťou. Bol to relatívne tichý a smutný deň sv. Patrika, patróna Írskej republiky, kde už hlásili 292 prípadov nákazy koronavírusom.
Noviny Irish Times remarked poznamenali: „Toto musí byť naozaj najpodivnejší deň svätého Patrika, aký Írsko kedy zažilo.“
Biskup Cullinan už tiež zrušil verejné sväté omše, konajú sa iba bez veriacich, ako oznámil minulý týždeň:
„Váš kňaz bude sláviť denne svätú omšu a obetuje ju na vaše úmysly a za celé krajinu.“
Biskup natočil aj špeciálne posolstvo na deň sv. Patrika pre svoju diecézu, a sám tam spieva hymnus svätému patrónovi Írska. Posolstvo ukončil recitovaním dlhej modlitby, ktorú napísal sv. Patrik známej ako „St. Patrick’s Breastplate“ (Brnenie sv. Patriak) a „Dear’s Cry,“ (Plač milovaného), ktorá je zvlášť aktuálna v dobe skúšky.

Kardináli Sarah a Burke: ‘Kristus nás nikdy neopustí’

Taliansko, USA, 18.3.2020 (LifeSiteNews) 026 142 – Kardináli Robert Sarah a Raymond Burke (foto) naliehavo vyzvali katolíkov, aby nestrácali nádej počas pandémie a neupadali do paniky.
Kardinál Sarah vyzval katolíkov, aby sa modlili a dôverovali Pánovi:
„Ak vám okolnosti či občianski alebo cirkevní predstavitelia bránia chodiť do kostola jednoducho, aby ste sa stretli s Pánom, alebo zúčastnili sa na prijímaní Eucharistie, absolútne nikto vám nemôže zabrániť obracať sa k Bohu a vrúcne prosiť o jeho pomoc počas tejto veľkej skúšky,“ napísal kardinál Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí v liste veriacim na Twitteri.
Veriacich vyzval, aby sa neúnavne ešte viac modlili a uviedol:
„Spoločne s jedným srdcom a jednou dušou a spojení v rovnakej viere dvíhajme ruky k Bohu a prosme ho. Zverme mu svet a jeho Cirkev. Dotkneme sa tak jeho Srdca a on nás zachráni.“

Kardinál Burke pripomenul zasa katolíkom na Twitteri moc modlitby, Božiu všemohúcnosť a jeho vládu nad svetom:
„Dlhé obdobie útokov koronavírusu prirodzene vedie k smútku a strachu. Ale my vieme, že Kristus je Pán prírody a histórie. Keď používame prirodzené prostriedky ochrany proti tomuto novodobému moru, nezabúdajme na primárne prostriedky ochrany: modlitbu, najmä ruženec a Eucharistickú adoráciu. Kristus nás nikdy neopustí!“

Biskupi na celom svete rušia omše z dôvodu koronavírusu, mnohí na neurčitú dobu. Prípady nákazy vírusom, ktorý pochádza z čínskeho Wuhanu, sa už vyskytli vo viac ako 150 krajinách.

Taliansko: Biskup pripisuje vírus nemorálnosti spoločnosti

Aspoň jeden biskup v epicentre epidémie si robí starosti nielen zo zdravia svojich ovečiek, ale ešte viac je ustarostený o ich večnú spásu:
„Ako bojujeme o záchranu života toľkých ľudí nezastavujú sa potraty, predaj antikoncepcie, prax eutanázie, ani obetovanie ľudských embryí a nekončia sa ani iné praktiky namierené proti životu a rodine.“
Biskup Crepaldi ponúka aj hlboké myšlienky o národnej suverenite, ktorú národy potrebujú, aby mohli čeliť krízam.
„Politická autorita oslabuje boj proti Zlému, keď dáva na jednu úroveň sväté omše s inými aktivitami.“

Taliansko, 19.3.2020 (LifeSiteNews) 026 141 – Pozoruhodnou úvahou o katastrofe koronavírusu vyvodil biskup Diecézy Triest v Taliansku Giampolo Crepaldi závery zo situácie v Taliansku, kritizujúc globalistickú mentalitu, ktorá usiluje iba o „vedecko-technické“ riešenia a zanedbáva morálne otázky, ktoré sú príčinou krízy, akej svet teraz čelí.
Myšlienky biskupa Crepaldiho publikoval vo štvrtok vatikanista Marco Tosatti na blogu, Stilum curiae: the Italian text is here. (Taliansky text).

Slová biskupa Crepaldiho ukazujú, že aspoň jeden biskup v epicentre talianskej epidémie covid 19 si robí starosti nielen zo zdravia a blaha svojich ovečiek, ale ešte viac je ustarostený o ich večnú spásu.
Je pozoruhodné, že biskup Crepaldi spojil svoj prístup aj s medializovanou diskusiou okolo „matky Zeme“. Uviedol, že príroda nie je oslobodená od katastrof a že nie je „iba dobrá“ a poukázal na „naturalistické“ a „panteistické“ omyly tých, ktorí považujú človeka za hlavného znečisťovateľa planéty.

„Človek má vládnuť prírode a nové panteistické postmoderné ideológie sú nehumánne. Nie je to človek, kto sa musí naturalizovať, ale príroda, ktorá sa musí humanizovať.“

Biskup zdôrazňuje perspektívu večnosti pre ľudstvo a píše:

„Zjavenie nás učí, že stvorenie je zverené starostlivosti človeka a jeho vláde kvôli konečnému cieľu a tým je Boh.
Prijmeme túto skúsenosť s koronavírusom na prehĺbenie a rozšírenie myšlienky starosti o spoločné dobro? Ako bojujeme o záchranu života toľkých ľudí nezastavujú sa potraty, predaj antikoncepcie, prax eutanázie, ani obetovanie ľudských embryí a nekončia sa ani mnohé iné praktiky namierené proti životu a rodine. Objavovanie spoločného dobra a potreby spoločnej a sústredenej účasti na boji proti epidémii si vyžaduje intelektuálnu odvahu a vôľu rozšíriť túto koncepciu tak, ako je to prirodzene potrebné.“

Biskup Crepaldi ponúka aj hlboké myšlienky o národnej suverenite, ktorú národy potrebujú, aby mohli čeliť krízam ako je tá súčasná a o odmietaní globalizačného „princípu subsidiarity“, čo vyžaduje rozhodnutia na miestnej úrovni, do takej miery ako je len možné a vzťah štátu a aj Cirkvi v čase, keď je Cirkev na svete prinútená rušiť omše pre veriacich. „Politická autorita oslabuje boj proti Zlému a tak je to aj v prípade súčasnej epidémie, keď dáva na jednu úroveň sväté omše s rekreačnými aktivitami, ktoré majú byť zrušené.“

Dogmatik: „My slávime reálnu prítomnosť, nie virtuálnu“

Viedeň, 18.3.2020 (kath.net) 026 140 – Viedenský dogmatik Jan-Heiner Tück v interview pre Kathpress vyjadril nevôľu vzhľadom na virtualizáciu bohoslužieb:
„Toto nie je to isté a dotýka sa to jadra chápania Cirkvi a sviatostí. Rozdiel medzi virtuálnou a skutočnou svätou omšou by sa preto nemal prikrášľovať a zľahčovať. Virtuálna bohoslužba je síce v cirkevnom úmysle ´platná´, no nemôže nás skutočne presvedčiť v oblasti zanedbávania antropologického rozmeru sviatostí. My slávime reálnu prítomnosť nie virtuálnu prítomnosť!“

Švajčiarsko: Biskupovi Elegantimu zakázali hovoriť

Chur, 18.3.2020 (kath.net) 026 139 – Peter Bürcher, nový apoštolský administrátor švajčiarskej Diecézy Chur, oznámil, že pomocný biskup Marian Eleganti sa smie vyjadrovať už iba po dohode s ním a s poverencom biskupa a dodal: „On toto rozhodnutie prijal.“
Bürcher tiež rozhodol, že odvolá jeho podporovateľa a delegáta apoštolského administrátora Dr. Martina Koppa.
„Na zabezpečenie dobrej spolupráce a kolegiality na začiatku mojej služby ako apoštolský administrátor som vyzval členov rady biskupov, aby sa verejne nevyjadrovali k otázke nástupcu biskupa. Vyzval som ich tiež k solidarite.“

Alexander Tschugguel ťažko chorý na vírus

Je veľmi pravdepodobné, že Alexander sa stal špeciálnym cieľom Zlého rozzúreného jeho svätou akciou. … Modlime sa a postime aj za duchovné uzdravenie tohto sveta, ktorý teraz pociťuje prvú príchuť Božieho trestu, za jeho odmietanie.

Viedeň, 18.3.2020 (kath.net/pl) 026 138 – Katolícky laik Alexander Tschugguel v utorok ťažko ochorel na koronavírus a je v nemocnici. Informoval o tom „LifeSiteNews“. Alexander sa dostal do médií, keď odstránil z rímskeho kostola veľmi sporné sošky pachamamy a hodil ich do Tiberu.
Mladý muž je ženatý. Pred dvomi týždňami bol v Taliansku. Deväť dní ležal doma s horúčkou a je veľmi slabý. Šéfredaktor LifeSiteNews, John Henry Westen oznámil, že Alexander mu zavolal, že je dokonca taký slabý, že sa mu ťažko hovorí, no dodal, že jeho život nie je ohrozený. Jeho žena, ktorá ho ošetrovala, je veľmi vyčerpaná, no nepreukazuje znaky nákazy.
Alexander sa 18. marca na Facebooku poďakoval za všetky modlitby a podporu:
„Je to už 11. deň a doteraz sa mi to nezlepšilo a tak som musel do nemocnice. Tu sa o mňa dobre starajú. Prosím modlite sa ďalej! Najmä za tých, ktorých to postihlo tak ťažko, či ešte ťažšie a nemajú pomoc. Modlime sa stále za chorých a starých, za tých, čo nemajú rodinu či priateľov, ktorí by sa o nich starali. Akonáhle vyzdraviem, napíšem vám viac, ak to bude Božia vôľa.“ Alexander
Kristus zvíťazí!
PS: Je mi ľúto, že nemôžem všetkým odpovedať. Je mi to priťažké.

Viacerí ľudia hovoria, že odvážny príbeh Alexandra o jeho odstránení pachamamy z Kostola Santa Maria v Ríme má hlavne duchovnú stránku. Jeho čin ocenili biskupi aj kardináli, dokonca ho prirovnali k Makabejcom. Tento jeho čin podnietil novú horlivosť v Cirkvi. Je veľmi pravdepodobné, že Alexander sa teraz stal špeciálnym cieľom Zlého rozzúreného jeho svätou akciou. Takže okrem modlitieb sa aj postime, lebo Pán nám povedal, že niektorých démonov možno vyhnať iba modlitbou a pôstom.
Život je celý o dosiahnutí svätej smrti, aby sme mohli byť na večnosť v nebi. Pamätajme, že všetky veci slúžia na dobré tým, čo milujú Boha. A my milujeme Boha celým svojím srdcom. Takže táto situácia s koronavírusom nám iste bude aj na úžitok. Buď chvála Pánovi, nášmu Bohu!
Myslime na modlitby za uzdravenie Alexandra a ostatných chorých, ale najviac sa modlime za duchovné uzdravenie tohto sveta, ktorý teraz pociťuje prvú príchuť Božieho trestu za jeho odmietanie.

Koronavírus má aj biskup, ktorý navštívil pápeža

Angers, 17.3.2020 (LifeSiteNews) 026 137 – Francúzsky biskup Emmanuel Delmas (65) nakazený koronavírusom navštívil spolu s 29 francúzskymi biskupmi pápeža Františka 9. marca. Biskup mal už symptómy v Ríme, ako potvrdila Diecéza Angers vo vyhlásení.
Pápež František prijal delegáciu biskupov z viac ako 20 francúzskych diecéz na návštevu ad limina.
Tlačová kancelária Svätého stolca nereagovala na otázky médií, či biskupi podávali pápežovi ruky.
Noviny „Corrispondenza Romana“ však napísali, že „biskupi sa stretli s pápežom Františkom a každý mu podal ruku“.
Vyhlásenie Diecézy Angers uvádza: „Biskup je iba mierne nakazený a jeho stav nevyvoláva obavy. Podrobil sa testu a liečbe a od návratu z Talianska je v izolácii.“
Biskup vyzval veriacich, aby „zotrvávali v modlitbe“ a napísal: „Túto dobu skúšky odporúčam prijímať ako príležitosť na modlitbu najmä za chorých, krehkých a zdravotníkov.“
Podľa Famille Chretienne biskupi sprevádzajúci Delmasa sú takisto v karanténe.
Nie je jasné, či je v karanténe aj pápež František. V nedeľu sa vydal na pešiu púť do dvoch chrámov v Ríme pomodliť sa za ukončenie epidémie.
„V utorok o 16. hodine pápež František opustil Vatikán a súkromne putoval do Baziliky Santa Maria Maggiore, pomodliť sa k Panne Márii Salus Populi Romani.
Potom pápež pokračoval po Via del Corso a navštívil Kostol San Marcello al Corso, kde sa uchováva zázračný kríž. V r. 1522 kríž s Kristom niesli v procesii po okolí mesta, aby sa skončila „veľká pohroma moru“ Ríme.
Biskup z Angersu nie je prvým nakazeným biskupom. Biskup Joseph Zhu Baoyu (98) z čínskeho Nanyangu mal pozitívny test 12. februára, no jeho pľúca teraz už nie sú nakazené, ako informovala AsiaNews. Pritom má biskup aj iné choroby! Biskup Antonio Napolioni z talianskej Cremony bol prepustený z nemocnice v pondelok. Zostáva v karanténe ešte dva týždne a potom ho znova otestujú.
V Taliansku zomrelo na koronavírus už najmenej 10 kňazov. Podľa Catholic News Agency „viac ako polovica z nich boli z Diecézy Bergamo v severnom Taliansku.
Kríza koronavírusu dokazuje, že žijeme v spoločnosti bez Boha a potrebujeme Ježiša viac ako kedykoľvek, ako uvádzajú mnohí najmä v USA.

Koronavírus ‘zabijak globalizácie’ a ‘Boží bič’

Taliansko, 14.3.2020 (LifeSiteNews) 026 136 – Koronavírus je „zabijak globalizácie“ a „Boží bič“, hovorí taliansky katolícky historik a spisovateľ Prof. Dr. Roberto de Mattei. Známy intelektuál uverejnil prednášku na videu o politickom, historickom a teologickom dopade koronavírusu vo svete.
„Chcem zvážiť tri body pohľadu: pohľad vedca politológa a sociológa, pohľad historika a pohľad filozofa: Pandémia covid-19 môže signalizovať koniec globalizácie. Môže spôsobiť kolaps talianskeho zdravotníctva a dodávok v národnom hospodárstve. Banky nebudú schopné zabrániť finančnej katastrofe. Slabou stránkou globalizácie je prepojenosť – hlavné heslo našej doby – od hospodárstva po náboženstvo.
Pápežova „Querida Amazonia“ je hymnou na prepojenosť. No dnešný globálny systém je krehký práve preto, že je tak úzko prepojený. Výsledkom môže byť kolaps štátu a verejnej autority, čo vedie k anarchii. To si môžu želať globalisti túžiaci po jednej svetovej vláde a toto naozaj prekazí ich plány.
Niekto môže povedať, že tento proces zodpovedá projektu globalistických lobby, ‘majstrov chaosu’ – ako ich definuje Prof. Renato Cristin – hovorí Prof. de Mattei.
No ak to je pravda, je tiež pravdou, že táto kríza porazila utópiu globalizácie, prezentovanú ako veľkú cestu vedúcu zjednoteniu ľudskej rasy. Globalizácia ničí priestor a skracuje vzdialenosti – dnes je kľúčom k úniku pred epidémiou spoločenský odstup – izolácia jednotlivca. Karanténa diametrálne oponuje „otvorenej spoločnosti“, v ktorú dúfa George Soros. Koncepcia človeka vo vzťahu zaniká. Pandémia ukončí svet bez hraníc, hovorí Prof. de Mattei. Pánom histórie je Boh a nie páni chaosu. Zabijakom globalizácie je globálny vírus nazývaný koronavírus.
Prof. de Mattei vidí paralelu so 14. storočím, ktoré hrozne trpelo hladom, chorobami a vojnou v Európe. Tak ako naše storočie aj 14. storočie bolo dobou akútnej náboženskej krízy a mnohí veľkí svätci učili, že hlad, choroby a vojna sú znameniami Božieho trestu.
Sv. Bernardín Siensky (1380-1444) karhal:
Tria sunt flagella quibus dominus castigat: Sú tri tresty, ktorými Boh trestá: vojna, choroba a hlad.
Tak varovali aj: sv. Katarína Sienska, sv. Brigita Švédska, sv. Vincent Ferrer, sv. Louis Marie Grignon de Montfort a spájali tresty s apostázou národov.
Svätci ako sv. Bernardín nepripisovali tieto udalosti pôsobeniu Zlého, ale hriechom ľudí, ktoré sú ešte závažnejšie, ak sú to kolektívne hriechy, ktoré sa tolerujú, či zavádzajú vládcami a cirkevnou hierarchiou. Boh je aktívny v histórii a napriek vyhláseniam hodnostárov trestá alebo odmeňuje národy podľa svojej Božej spravodlivosti.
Teológia histórie nám hovorí, že Boh trestá a odmeňuje nielen jednotlivcov, ale aj skupiny – rodiny, národy, civilizácie. No zatiaľ čo ľudia majú odmenu alebo trest niekedy na zemi, ale vždy v nebi, národy, ktoré nemajú večný život, sú trestané alebo odmeňované len na zemi.
Prof. De Mattei ďalej vysvetľuje:
Boh je spravodlivý a dáva každému podľa zásluhy, on netrestá človeka, ale posiela kríž rodinám, mestám a národom za hriechy, ktoré páchajú. Zemetrasenia, hlad, epidémie, vojny a revolúcie sa vždy považovali za Božie tresty. Profesor tu spomína nemenovaného biskupa, ktorý povedal svojim ovečkám, že epidémia koronavírusu je iba účinok prírody.
Ale kto stvoril, usporiadal a riadi prírodu? Boh je autorom prírody a jej silami a zákonmi a má moc usporiadať
mechanizmus týchto síl a zákonov prírody tak, aby produkovala fenomény podľa potreby jeho spravodlivosti alebo milosrdenstva.
A veľký hriech, ktorý priniesol na naše hlavy Boží hnev, je apostáza cirkevných predstaviteľov ako kolektívu, s niekoľkými výnimkami, ako hovorí profesor. Blížime sa k Veľkému týždňu a Veľkej noci a napriek tomu sú kostoly po prvý raz v histórii zatvorené, omše zakázané a zatvorená je dokonca aj Bazilika sv. Petra. … Ľudia sú zmätení v temnote, zbavení svetla pravdy, ktoré by malo ožarovať svet z Baziliky sv. Petra. Ako nevidieť, že koronavírus produkuje symbolické konzekvencie sebaničenia Cirkvi?

Katolícky historik o Fatimskej Panne Márii a víruse

Rím, 17.3.2020 (LifeSiteNews) 026 135 – Koronavírus zrejme uzatvorí celý svet. Jeho rýchle šírenie je nevídané v histórii a správy z Talianska sú hrozivé. Mali by sme to chápať ako Boží trest. Po prvý raz za stovky rokov nebude v Ríme slávenie Veľkého týždňa! To sa nestalo ani počas svetových vojen, ani snáď od Napoleonovho vpádu do Ríma koncom 18. storočia, ako hovorí to katolícky historik Prof. Roberto de Mattei. …
Katolíkom radí, aby nezabúdali na dôležitosť duchovného života a prijímali Eucharistiu, ak je to možné.
Kňazi v Taliansku to riešia podľa neho zaujímavo. Slúžia viac omší, s dodržaním odstupu veriacich a prijímanie dávajú iba po jednom. A kňaz si po každom veriacom očistí prsty vo vode s alkoholom. Kňazi v USA zasa spovedajú vodičov v autách.
Na pochopenie tejto doby musíme pochopiť vážnosť situácie nášho sveta zameraného proti Bohu. Vo svete je teraz je viac hriechov ako kedykoľvek v histórii. Navyše sú tu najextrémnejšie herézy všetkých čias prijímané väčšinou katolíkov, dokonca pápežom.
No musíme mať skôr postoj radosti ako starosti. Veď máme nádej na večnú spásu. Vyhliadka smrti nás nedesí. Je to iba cesta vstupu do večného života.
Profesor de Mattei dáva súčasnú krízu do súvisu s posolstvami Fatimskej Panny Márie:
„Pamätajme na posolstvá z Fatimy, lebo Božie tresty ovplyvňujúce Cirkev mnohé roky, sa teraz zviditeľňujú pre celú spoločnosť. Pamätajme, že Panna Mária vo Fatime hovorila o tom, ako Boh potrestá svet za jeho zločiny vojnou, hladom a prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. Tiež chcela, aby sa Rusko zasvätilo jej Nepoškvrnenému Srdcu. No tretia časť posolstva hovorí:

„Videli sme po ľavej strane Našej Panej tak trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá, mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k anjelovi. Anjel pravou rukou ukazoval na zem a silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie!
A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú – biskupa oblečeného v bielom – mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec. Rôzni iní biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového duba. Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal po ceste. …“

Anjeli sú vykonávateľmi Božieho trestu na ľuďoch, ako nám pripomína toto posolstvo. Čierna smrť sa skončila zázračným zásahom Panny Márie skrze jej obraz namaľovaný sv. Lukášom. Keď sa mor skončil, pápež Gregor Veľký videl anjelov spievajúcich Regina Caeli a sv. Michala archanjela na vrchole terajšieho Anjelského hradu ako si utiera krvavý meč a zasúva ho do pošvy na znak toho, že trest sa skončil.
Napriek tomu Prof. de Mattei nestráca nádej a pripomína:

„Všetko, čo sa deje, je na víťazstvo Cirkvi a čím bližšie je Boží trest, tým bližšie je víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré nám prisľúbila! Riešením pre všetko utrpenie je Fatimská Panna Mária. Toto nie je boj proti fyzickému telu a krvi, ale proti kniežatstvám a mocnostiam. V prvom rade prebieha v našich srdciach. Úspech závisí od týchto pravidiel: Denná svätá omša, ak je možné, päť prvých sobôt, ruženec, spoveď, zasvätenie sa Panne Márii, a prosby o príhovor svätých a anjelov.!
„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude darované obdobie pokoja.“
Obnovme si zasvätenie Panne Márii aj 25. marca na Zvestovanie Panne Márii, keď sa stala živým svätostánkom Boha, archou Novej zmluvy. A potom môžeme s veľkou dôverou vo Večného Otca povedať: „Hľa nie moja vôľa nech sa stane – hľa, som služobnica Pána.“

USA: Sviatosť zmierenia na farskom parkovisku

Farár v Marylande: Všetci mi nesmierne chýbate!
Washington DC, 17.3.2020 (kath.net/pl) 026 134 – Katolícka Farnosť sv. Edwarda vyznávača v Bowie, v americkom štáte Maryland, ponúka možno spovede na priľahlom parkovisku. … Parkovisko je príslušne pripravené, ostatní vodiči čakajú v istej vzdialenosti a bohoslovec ich riadi. Kto sa chce spovedať anonymne, musí to oznámiť a farár si zaviaže oči. Spovede sa konajú denne za dobrého počasia.
Na Facebooku píše farár Holmer:
„Je pre mňa zdrojom veľkého smútku, že nikto sa nemôže zúčastniť na svätej omši. No pošlite mi svoje úmysly a za tie odslúžim svätú omšu a spojím sa s vašimi modlitbami. Naďalej dodržujte modlitbu, pôst a skutky milosrdenstva v tejto Pôstnej dobe. Toto je pôst ako nijaký iný. Myslím, že Pán nás pozýva k väčšej starosti o blaho našich blížnych a ponúka nám možnosť prinášať za nich obety. Aká veľká pôstna doba pre nás všetkých. Uisťujem vás o svojich modlitbách. Prosím, modlite sa za zdravie a blaho našej farnosti. Všetci mi nesmierne chýbate!“

Ani v Nemecku už nie sú verejné omše

Berlín, 16.03.2020 (KAP) 026 133 – Už aj v Nemecku zakázali slávenie verejných svätých omší. Vláda a spolkové krajiny sa v pondelok dohodli na nových prísnych opatreniach. Zakazuje sa stretávanie v kostoloch, mešitách, synagógach aj iných spoločenstiev.
Kancelárka Angela ohlásila tieto prísne opatrenia v Berlíne. Majú sa zatvoriť aj početné obchody a zariadenia okrem potravín, lekární, čerpacích staníc, bánk, pôšt a dodávateľských služieb, či predajní krmiva. A zakazuje sa aj predaj v nedeľu. Kancelárka vyhlásila, že opatrenia sú rozsiahle a v histórii republiky jedinečné, no sú potrebné na zníženie počtu nakazení.
Takmer všetky diecézy vydali rozsiahle opatrenia a dišpenz z nedeľných omší. Zasadajú tam krízové štáby, ktoré neustále aktualizujú opatrenia na internete.
V Bavorsku vláda v pondelok vyhlásila katastrofický stav a diecézy zrušili všetky verejné omše avšak s veľmi rozdielnymi inštrukciami. Ruší a odkladá sa aj vysviacka biskupa.

Čína: „Ak zakážeme export liekov, USA padnú do ´pekla´

Peking, 16.3.2020 (LifeSiteNews) 026 132 – Komunistické noviny v Číne pohrozili, že ak Čína zastaví export liekov a zdravotných pomôcok do USA, Amerika bude bezmocná v boji proti epidémii! Nahnevané tým, že Amerika zatvorila hranice pre koronavírus, noviny „Xihua“ napísali:
„Ak Čína oplatí USA rovné rovným a okrem zákazu cestovania do USA ohlási aj strategickú kontrolu nad liekmi a zakáže ich export do USA, budú USA polapené v oceáne nového koronavírusu. USA väčšinu vecí dováža. Ak Čína zakáže tento export, USA padnú do pekla epidémie koronavírusu!“
Napriek tomu, že covid-19 vznikol v Číne, noviny sa pokúšali zachrániť si tvár vyhlásením, že svet by mal ďakovať ich krajine za reakciu na vírus pri pandémii vo Wuhane:
„USA dlžia Číne ospravedlnenie – svet dlží Číne poďakovanie.“
Noviny okrem toho tvrdili, že samotní Američania priniesli túto chorobu do Wuhanu.
Obavy to zastavenia exportu liekov z Číny sa vyskytli aj v USA, ktoré dováža až do 90% antibiotík, 70% acetaminofénu a asi 40% heparínu. …

Taliansko: Biskup sa nakazil a sedem kňazov zomrelo

Rím, 16.3.2020 (kath.net/pl) 026 131 – Diecézy biskup talianskej Cremony, Antonio Napolioni (62) má pozitívny test na koronavírus a nachádza sa v nemocnici.
Kňaz Maria Chiara Gamba (75) u Diecézy Cremona už na túto nákazu zomrel. Bol v taliansku aj známym žurnalistom, predtým bol prezidentom katolíckej agentúry SIR a riaditeľom diecézneho týždenníka „La Vita Cattolica“. Informovali o tom taliansky denník „Avvenire“.
V Diecéze Bergamo (domovskej diecéze pápeža sv. Jána XXIII. už zomrelo šesť kňazov, dvadsiati sú v nemocnici. Vyhlásil to biskup Bergama, Francesco Beschi pre „Rainews24“.

»Sine dominico non possumus!«

Farár Christian Sieberer vo Viedni

„Aké riziko nákazy navyše by malo vychádzať zo svätej omše? Farár sa musí zakrádať do kostola, aby ho len nejaký veriaci neprichytil pri slávení Eucharistie. Mne sa po svätej omši takmer zlomilo srdce, keď som pomyslel, že by to mala byť na neurčitý čas posledná omša.“

Viedeň, 15.3.2020 (kath.net) 026 130 – Otvorený list farára z Viedne:

Vážení zodpovední za zákaz omší v kostoloch Rakúska, ako synovi lekára mi bola do kolísky vložená aj veľká úcta k medicíne. Ako právnik som vždy bránil nenahraditeľný význam demokratického právneho štátu. Ako Rakúšan som rád, že smiem žiť v krajine, ktorého vláda sa kompetentne a empaticky stará o blaho v ťažkých obdobiach obyvateľstva.
Ako katolík sa teším, že Cirkev má tú veľkosť revidovať rozhodnutia, ktoré sa ukázali ako nepriaznivé. Ako katolícky kňaz poznám už 20 rokov duševnú biedu ľudí v milovanom Rakúsku.
Vieme, že nikto nemusí ísť na omšu, lebo biskupi veriacich zmysluplne dišpenzovali od nedeľnej omše. Mne však ide o státisíce ľudí v našej krajine, ktorí vo svätej omši hľadajú silu, útechu a nádej a ktorým sa to bez extrémneho rizika ako už 2000 rokov dá umožniť. Preto sa dnes obraciam na vás v mene mnohých veriacich, ktorí sú v súčasnosti zúfalí a zdvorilo sa vás chcem opýtať:

1. Prečo sa výnos o najviac 100 osobách na podujatiach vo vnútri 12. marca zmenil tak, že to už nemá platiť pre cirkev?
2. Je pravdou, že od 16. marca prvý raz v histórii Rakúska ľudia nesmú chodiť na slávenie Eucharistie? Dokonca aj počas morovej epidémie a vojen, za hrôzovlády nacistov a obsadenia Rusov nikdy neplatilo také nariadenie.
3. Prečo ste rozhodli, že 100 ľudí sa môže modliť v kostole, ale ani jediný veriaci nesmie byť fyzicky na omši – prameni a vrcholu celého kresťanského života? Aké riziko nákazy navyše by malo vychádzať zo svätej omše?
4. Je naozaj v zmysle vynálezcu svätej omše Ježiša Krista, že farár sa musí priam zakrádať do farského kostola, aby ho len nejaký veriaci neprichytil pri slávení Eucharistie, ktorú má predsa denne sláviť práve pre svojich veriacich, ktorí sa nej nesmú zúčastniť?
5. Je vážne zakázaná omša na 4. pôstnu nedeľu „Laetare“ – a stať sa najmarkantnejšou nedeľou v histórii Rakúska, keď je zakázaná nedeľná omša? Má byť naozaj do Kvetnej nedele Boží ľud vylúčený z liturgie v nádherných kostoloch Rakúska, ktoré naši predkovia často stavali ako pripomienku záchrany na hlad, mor a vojny?
6. Naozaj nebudú smieť 19. marca 2020 všetci Korutánci, Štýrčania, Tirolčania a veriaci vo Vorarlbergu sláviť sviatok svojho patróna sv. Jozefa, Ježišovho pestúna v ich milovaných chrámoch?
7. Je žiaľ nevyhnutné, aby aj v týchto týždňoch státisíce ľudí každý deň trávili veľa času v supermarketoch, verejnej doprave a verejných budovách a vystavovali sa neporovnateľne vyššiemu riziku. Je teda nepochopiteľné, že by to v obrovských chrámoch na jedinú hodinu v týždni nebolo možné. Myslíte si naozaj, že nedeľná omša predstavuje riziko, ktorému sa všetci musia nevyhnutne vyhnúť?
8. Ako možno prehliadať, že nám katolíkom je svätá omša taká vzácna, že sme po stáročia vyvinuli dobré idey, aby sa mohla konať aj za ťažkých okolností v každom prípade v kostole? Aj v tomto ťažkom čase sme na to ochotní.
Vidím ľudí, ktorí v nedeľu skoro ráno kostol dezinfikujú. Vidím pri vchode možnosť dezinfekcie ako to tisíce ľudí ako napr. lekári denne robia. Vidím strážcov brány ranej cirkvi, ktorí pri vchode prosia 96. osobu, aby išla na omšu inde. Vidím miesta na sedenie rozdelené ako v teraz v našom parlamente, aby veriaci mali odstup.
9. Ako často Rakúsko v pohnutej histórii zakúsilo, že núdza učí modliť sa, ale vo veľkej pandémii ľudia nesmú byť Ježišovi nablízku pri slávení Eucharistie?
10. Ako to mohlo dôjsť tak ďaleko, že najvyšší predstavitelia už nepripisujú svätým tajomstvám nášho náboženstva viac významu ako futbalového zápasu alebo debate pri káve, či behaniu po obchodoch,
Ja som v mojej farnosti Penzing St. Jakob okamžite po Popolcovej strede realizoval opatrenia, ktoré biskupi odporúčali až o niekoľko dní. Aj úpravu maximálne 100 veriacich dokážem pochopiť a okamžite som ju splnil.
Úplný zákaz svätej omše však v nijakom prípade neodkážem pochopiť!
Posledný podnet pre tento otvorený list dal môj známy. Zavolal na Viedenskú arcidiecézu a informovali ho, že slávenie svätej omše v súkromných priestoroch je povolené do 100 veriacich. Podmienkou je, že prevezme zodpovednosť. Odkedy sú však organizátori zodpovední za prenos vírusu a prečo to v našich obrovských chrámoch nie je možné?
Mnohí svätci dali svoj život za svätú omšu, lebo Božia sláva a spása duší bola a je pre kresťanov najvyšším cieľom.
Citujem aj z príhovoru pápeža Benedikta XVI. na záver 24. národného eucharistického kongresu Talianska v r. 2015:

„Tento Eucharistický kongres chcel nedeľu ako každo-týždennú Veľkú noc prezentovať ako výraz identity kresťanského spoločenstva a centrum jeho života a poslania. Téma »Bez nedele nedokážeme žiť« nás uvádza naspäť do r. 304, keď cisár Dioklecián kresťanom pod trestom smrti zakázal v nedeľu sláviť a pripravovať na to priestory.
V Abitene, dedinke v dnešnom Tunise, v jednu nedeľu prekvapili 49 kresťanov, ktorí v dome Oktávia Felixa slávili Eucharistiu. Predviedli ich pred prokonzula Anulinusa do Kartága na výsluch. Pozoruhodná bola odpoveď staršieho muža na otázku, prečo konali proti prísnemu príkazu cisára: »Sine dominico non possumus!« To znamená asi toľko:
Bez toho, že by sme sa zišli v nedeľu na slávenie Eucharistie nedokážeme žiť. Chýbali by nám sily zvládať každodenné ťažkosti a nepodľahnúť!
Po krutom mučení bolo 49 mučeníkov usmrtených. Preliatím krvi dosvedčili svoju vieru. Zomreli, ale zvíťazili: v sláve vzkrieseného Krista.“

Mne sa v piatok na konci svätej omše takmer zlomilo srdce, keď som pomyslel, že by to mala byť na neurčitý čas posledná omša.
Krása a útecha liturgie s krásnymi obradmi, modlitbami a piesňami je najlepším pokrmom pre dušu – nevyhnutným a nenahraditeľným. Akú silu nám len dáva Pán vo svojej bohoslužbe, ktorú naliehavo potrebujeme práve v ťažkých časoch! Nechcem vôbec myslieť na bohoslužby na obrazovke, ktoré na mňa pôsobia ako karikatúra toho, čo možno zažiť iba osobne.
V predvečer patróna Viedne, sv. Klementa Mária Hofbauera, prosím preto v mene nespočetných zúfalých katolíkov o odvolanie nerovného prístupu k náboženským akciám v Rakúsku. Keď sme v dynamike dramatických udalostí pokročili prirýchlo o dva kroky vpred, teraz treba znova krok naspäť, aby sme boli v dobrom strede.
Všetkých, čo list čítajú chcem povzbudiť, aby napísali našim váženým biskupom a politikom a zdvorilo im pripomenuli, že osobné slávenie svätej omše je pre nás katolíkov nenahraditeľným. Nežalujeme, ale prosíme o nevyhnutné k životu.
Ak by som sa v niečom mýlil, prosím už teraz o odpustenie.
Pozývam všetkých na modlitbu za Rakúsko na www.ora-pro-austria.at.
Dôverujme v tejto situácii o to viac nebu a prosme plní nádeje:
Svätá Panna Mária, oroduj za nás. Svätý Jozef, patrón Cirkvi, oroduj za nás. Všetci svätí, orodujte za nás. Všetci svätí anjeli, orodujte za nás.
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými!

Farár Christian Sieberer
Fara Penzing St. Jakob, Viedenská arcidiecéza

Maďarsko: Naďalej sa slávia sväté omše!

Budapešť, 15.3.2020 (kath.net/ KAP) 026 129 – Aj v Maďarsku má boj proti vírusu zreteľné účinky na cirkevný život. Vláda v Budapešti zakázala všetky stretnutia nad 100 ľudí v budovách. Kostoly nezatvorili, ako zdôraznila Biskupská konferencia Maďarska. Poukázala na možnosť liturgií s malým počtom ľudí, sväté omše na voľnom priestranstve, či cez médiá. Súčasne vyzvala veriacich, aby konali „zodpovedne a rozhľadene“.
Veriacim dali biskupi dišpenz na nedeľné sväté omše. Viaceré katolícke médiá aj tak vysielajú viaceré omše aj verejnoprávna televízia prisľúbila pravidelné nedeľné sväté omše.

„Eucharistiu Kristus neustanovil, aby prinášala choroby a smrť“

„Najsvätejšiu Eucharistiu Kristus neustanovil, aby prinášala choroby a smrť! … Je podivuhodné, že biskupi nás vyzývajú, aby sme dôverovali Bohu a prosili ho o pomoc, ale tam, kde nám prichádza v ústrety v Najsvätejšej Eucharistii a vystiera k nám ruku, súčasne bránime veriacim, aby sa jej chytili, lebo by sa pritom mohli nakaziť a ani Boh nás vraj od toho neuchráni.

Chur, 15.3.2020 (kath.net) 026 128 – Švajčiarsky biskup Marian Eleganti poskytol interview kath.netu po tom, čo čelil ostrej kritike.

kath.net: Čo hovoríte na kritiku vašich názorov?
Biskup Eleganti: Neveriaci naozaj nechápu otázky, ktoré si veriaci kladú. Majú iný pohľad na katolicizmus, na reality ako svätená voda a sväté prijímanie a nemajú nijaké chápanie nadprirodzených skutočností. Veď ani neveria v Ježišove zázraky, či v jeho zmŕtvychvstanie. Pre naturalistov niet nadprirodzenej reality. Už viera katolíkov, že sa požehnaním na vode niečo mení, je pre nich iracionálna. Už nehovoriac o premenení chleba a vína v Kristovo Telo a Krv. Prinajlepšom je tu symbolické chápanie premenenia. Preto ma reakcie na z tohto tábora neprekvapili. Nech ma vysmievajú alebo mi nadávajú, mne to nevadí.

kath.net: Zdá sa, že Katolícka cirkev si už so zázrakmi nevie čo počať, hlavne s tým, že Kristus je v Eucharistii skutočne prítomný. Nie je v týchto reakciách istý druh „viery“, ktorý už s Ježišom a Svätým písmom nemá veľa spoločné? Veď Evanjeliá hovoria o mnohých uzdraveniach a zázrakoch?
Biskup Eleganti: Podivná je reakcia kritikov z tejto strany. Pýtam sa ich: Kde je viac viery v zázrak – keď tvrdím, že kňaz premení chlieb na Kristovo Telo, alebo keď tvrdím, že Kristovo Telo, ktoré prijímame, nám nikdy neuškodí, čo očividne nedokážu uveriť. Mnohí katolíci sa mi súhlasne ozvali. Najsvätejšiu Eucharistiu Kristus neustanovil, aby prinášala choroby a smrť. Boh to absolútne nedopustí! Odhliadnuc od toho, sme neustále v Božích rukách. Každá iná istota je v podstate pseudo-istota – veľmi pochybná a krehká. Nemám väčšej dôvery ako Boha, ktorý je v konsekrovanej Hostii a vo mne pôsobí. Veď pri každom premenení pri eucharistickej modlitbe veríme v skutočný zásah a pôsobenie Boha a prosíme ho o to, inak by Hostia zostala iba chlebom a nič by sa nezmenilo. Ako môže existovať viera v reálnu prítomnosť Krista v premenenej Hostii spolu so strachom pred smrteľnou nákazou, od ktorej ma v Hostii prítomný Boh nezachráni, to mi je záhadou. To by sme sa museli úplne vzdať prijímania. A preto sa rušia omše. Je možné, že viera v reálnu prítomnosť Krista je už iba symbolická, ktorá neberie vážne Kristove slová: Toto je moje Telo? Istý bloger presne s touto logikou navrhol nahradiť svätenú vodu dezinfekčným prostriedkom! Ak to navrhne neveriaci, ešte to chápem, ale veriaci?
Veď pri svätej omši a najmä pri prijímaní kráča medzi nami Kristus, ktorého Telo všetkých uzdravilo, ktorí sa ho dotkli. To poskytuje Boh sám.

Čo si myslíte teda o zákaze omší v mnohých diecézach?
Biskup Eleganti: To je to podivuhodné, že biskupi nás vyzývajú, aby sme dôverovali Bohu a prosili ho o pomoc, ale tam, kde nám prichádza v ústrety v Najsvätejšej Eucharistii a vystiera k nám ruku, súčasne bránime veriacim, aby sa jej chytili, lebo by sa pritom mohli nakaziť a ani Boh nás vraj od toho neuchráni. Ani bezpečnostné opatrenia nie sú absolútne vo svojich účinkoch. Všade je priestor pre napadnutie vírusom. To vie každý. Teda v Cirkvi pôsobí už iba logika štátu, tá sekulárna, ktorá sa poslušne realizuje, ale už nie tá múdrosť viery a modlitby, ktorá je pre svet bláznovstvom a pohoršením, no v našej spoločnosti sa od Cirkvi očakáva. No Cirkev vždy verila v Boha, ktorý dokáže zasiahnuť. Evanjeliá sú plné takých svedectiev. …

Biskup Ipolt nikomu prijímanie neodmietne

Görlitz, 14.3.2020 (kath.net/ pm) 026 127 – Biskup Wolfgang Ipolt z nemeckej Diecézy Görlitz sa jasne vyjadril, že vo veci svätého prijímania nebude vydávať nariadenia:
„Napriek koronavírusu nechcem nikoho odmietnuť, ak chce prijímanie do úst. Zodpovednosť spočíva aj na veriacich.“ Napriek tomu oznámil odporúčania biskupskej konferencie vo svojej diecéze, ktorá odporúča prijímanie na ruku.
„Podľa mňa je potrebné chorých posilňovať sviatosťami. V mojom živote som už dával rôznym ľuďom s rozličnými nákazlivými chorobami sväté prijímanie, či pomazanie chorých. Pre mňa niet dôvodu nerobiť to. Pri kňazskej vysviacke a pri biskupskej vysviacke som sľúbil stáť pri chorých.“
V interview pre CNA biskup Ipolt okrem toho zdôraznil, že v Diecéze Görlitz sa neodriekli nijaké omše. Nemajú totiž omše s viac ako 1000 veriacimi. Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn odporúčal odrieknuť podujatia s viac ako 1000 účastníkmi.
„V minulosti boli veriaci skutočne hlbšie zakorenení vo viere, že trpiaci a chorý človek tiež patrí k nám. Nesmieme ho nechať samého. A v minulosti sa ešte dodávalo: Tu sa stretávame s Ukrižovaným. Povedali by sme to ešte aj dnes?“ hovorí biskup.
Pre katolícku agentúru KNA pripomenul:
„V našej Cirkvi máme mnohých svätcov, ktorí počas epidémie moru príkladne prejavovali lásku k blížnemu. To by nám malo poskytovať orientáciu. Naďalej platia Kristove slová: Bol som chorý a navštívili ste ma.“
Biskup Ipolt vyjadril aj nádej, že „epidémia koronavírusu spoločnosť a každého z nás nanovo naučí s chorobou primerane zaobchádzať a predovšetkým postihnutých ľudí solidárne sprevádzať.“
Vzhľadom na rušenie verejných svätých omší a dokonca zatváranie kostolov biskup z Görlitzu radí:
„Neupadajme do paniky, ale správajme sa rozhľadene a obozretne. Dôležitá je modlitba za lekárov a zdravotníkov, ktorí v niektorých krajinách podávajú veľké výkony, ako aj za vedcov, ktorí hľadajú vakcínu alebo liek na vírus.“
Diecéza Görlitz je najmenšia v Nemecku – má 30 000 veriacich. Bola založená len v r. 1994 pápežom Jánom Pavlom II., od r. 1972 bola apoštolskou administratúrou. Wolfgang Ipolt je jej biskupom od r. 2011.

V Nemecku sa naďalej slúžia sväté omše

Mníchov-Regensburg, 14.3.2020 (kath.net) 026 126 – Nemecké diecézy slávia naďalej sväté omše. Jedine mníchovský arcibiskup, kardinál Reinhard Marx všetky omše zrušil a pripomenul duchovné prijímanie.
Diecéza Regensburg oznámila, že kostoly zostávajú naďalej otvorené a omše sa budú slúžiť naďalej, s najviac 100 veriacimi. Upozornila aj na prenosy omší médiami.
„Iste ani na Veľkú noc nebudú obrady a slávenia ako sme zvyknutí,“ povedal generálny vikár Fuchs. „No Veľkú noc aj tento rok sláviť budeme!“
Kostoly sú otvorené aj v Pasovskej diecéze a slávia sa aj omše.
Pripomínajú sa však hygienické opatrenia. Na omšiach preto len kropia svätenou vodou. Biskup Dr. Šte¬fan Oster SDB však aj vydal dišpenz na nedeľné omše, ak veriacim nie je možné, alebo sa im neradí prísť do kostola.
V Diecéze Bamberg sa slúžia omše s menej ako 100 veriacimi a pripomenuli nariadenia a riziko. Platí to do 19. apríla.
Diecéza Hamburg zrušila všetky omše len 15. marca a to pre momentálnu neprítomnosť biskupa.
Diecéza Münster sväté omše nezakázala, no odporúčala všetkým starším a ľuďom s nejakými symptómami, aby zostali doma. Ani Kolínska arcidiecéza sväté omše nezakázala.
V Diecéze Stuttgart sa môžu sláviť omše v malých skupinách. Omše pre najviac 100 veriacich sa slúžia aj v Berlínskej arcidiecéze, Diecéze Aachenskej, Osnabrückej, Limburskej a Würzburskej.
Sväté omše sa slúžia aj vo švajčiarskej Bazilejskej a Churskej diecéze.

Vatikán: Kardinál nezatvorí svoj rímsky kostol!

„Otvoril som kostol a vystavil Oltárnu sviatosť. Toto je akt, ktorý by mal dodať odvahu iným kňazom. Domov má byť vždy otvorený pre svoje deti! Neviem, či ľudia prídu, alebo nie, ani koľkí, ale ich domov je otvorený.“

Rím, 13.3.2020 (LifeSiteNews) 026 125 – Pápežský almužník, kardinál Konrad Krajewski sa rozhodol nechať svoj kostol otvorený a pre katolícke médiá povedal: „Domov má byť vždy otvorený svojim deťom!“
Kardinál Angelo De Donatis, pápežov vikár v Rímskej diecéze, 12. marca oznámil, že všetky katolícke kostoly v Ríme budú zatvorené do 3. apríla 2020. Toto rozhodnutie sa však o deň neskôr zrušilo a farské kostoly opäť otvorili na modlitby. Vikár povedal, že sa to rozhodlo „po konzultácii s naším biskupom – pápežom Františkom“.
Pred otvorením kostolov kardinál Krajewski pre Crux povedal, že neposlúchol nariadenie a otvoril brány svojho titulárneho chrámu Santa Maria Immacolata na pahorku Eskvilín:
„Je to akt neposlušnosti, áno. Vystavil som Oltárnu sviatosť a otvoril som kostol. Nestalo sa to za fašizmu, nestalo sa to ani za vlády Rusov či sovietov v Poľsku – kostoly neboli nikdy zatvorené! Toto je akt, ktorý by mal dodať odvahu iným kňazom. Domov má byť vždy otvorený pre svoje deti. Neviem, či ľudia prídu, alebo nie ani koľkí, ale ich domov je otvorený.“
Kardinál Krajewski je jediný poľský prelát, ktorý bol menovaný pápežom Františkom za kardinála. Je známy odvážnymi činmi, keď cíti, že to je potrebné.
V máji 2019 znovu osobne prelomil pečať a znovu zapol elektrický prúd v budove obývanej „squattermi”, ktorí dlhovali za elektrinu 300 000 eur. Boli to mnohé rodiny s deťmi. …

Poľsko: Biskupi sľubujú prístup k sviatostiam

Poľsko, 13.3.2020 (LifeSiteNews) 026 124 – Poľskí biskupi zaručili katolíkom v krajine prístup ku sviatostiam. Stála rada BKP vydala odporúčania k bezpečnostným opatreniam vrátane dišpenzu z nedeľnej omše, no zdôraznili, že kňazi budú ľuďom k dispozícii. Biskupi uvádzajú:
„Dve tisícročia slúži Cirkev chorým a núdznym a dokonca ani v časoch epidémií sa nevzdáva hlásania Evanjelia, ani slávenia sviatostí. Súčasne povzbudzujeme ľudí, ktorý využijú dišpenz, aby vytrvali v osobnej aj v rodinnej modlitbe. Povzbudzujeme k duchovnému prijímaniu cez médiá.“
Sväté omše sa budú naďalej slúžiť v kostoloch, no diecézni biskupi poskytnú aj dišpenz od nedeľných omší – starým, infikovaným deťom aj dospelým, ktorí sa o nich starajú i ľuďom, ktorí sa boja nákazy. Dišpenz platí do 29. marca. Zachovávajú sa aj všetky hygienické predpisy.
„V súčasnej situácii vám pripomíname, že ako nemocnice liečia choroby tela, tak Cirkev slúži medzi iným na uzdravovanie chorôb duše, preto je nepredstaviteľné, žeby sme sa nemodlili v našich kostoloch. Preto povzbudzujeme všetkých veriacich, aby navštevovali chrámy na horlivú osobnú modlitbu,“ cituje KBP slová svojho predsedu, arcibiskupa Stanislava Gadieckého.
Kňazi majú mať kostoly otvorené celý deň, majú poskytovať aj príležitosti na spoveď a adoráciu s príslušnými opatreniami a navštevovať chorých i starých a pomáhať im. Odložili sa však púte ako do Čenstochovej, či duchovné cvičenia škôl – tie sa majú konať cez internet.
„Modlime sa s ľuďmi za zdravie, pokoj v srdciach a za milosti hlbokého obrátenia pre všetkých. Odporúčame Bohu zomrelých na koronavírus. Modlime sa za uzdravenie chorých, a za tých, čo sa o nich starajú. Modlime sa za skončenie epidémie.“ …

USA: Donald Trump vyhlasuje Národný deň modlitieb!

USA, 14.3.2020 (kath.net) 026 123 – Americký prezident Donald Trump vyhlásil nedeľu vzhľadom na koronavírus v USA za Národný deň modlitieb:
„Sme krajina, ktorá sa v našej histórii stále znova obracala na Boha o ochranu a posilnenie. Je jedno, kde budeš, chcel by som ťa povzbudiť, aby si sa v akte viery oddal modlitbe. Spoločne to tak veľmi jednoducho zvládneme!“

Epidémia moru a pandémia koronavírusu

„Vy biskupi a pastieri neplníte svoju úlohu, keď veriacim v takej ťažkej dobe odpierate svätú obetu a prijímanie. … Ešte ste nezažili, koľko sily môže dať svätá omša, koľko sily a pevnosti sväté prijímanie? … Môže sa nám niečo stať, čo náš Pán nepripustí? Dôverujete tak málo Bohu, neprisudzujete nám toľko súdnosti, aby sme sami rozhodli, či ideme na omšu, alebo nie? Či chceme niesť toto riziko alebo nie? … Nie je možné, že náš Pán je pre nás dôležitejší ako náš život? Ľudí ponechávate bez sily sviatostí silám Zlého … Čoho alebo koho sa bojíte? … Väzenia? Tak by ste boli v dobrej spoločnosti – sv. Pavol písal listy vo väzení a vytrpel ešte oveľa viac pre svoje poslanie od Boha. … Na tom nebude nijaké požehnanie a obávam sa, že presne z tohto dôvodu bude aj viac obetí!“

Komentár: Eva-Mária Hobigerová

Linec, 13.3.2020 (kath.net) 026 122 – Keď v r. 1576 zasiahla Miláno veľká epidémia moru, ktorá už desaťročia zúrila v Európe a pomreli dve tretiny obyvateľstva metropol, chudobní žili v hrôze a bohatí ušli do bezpečných zón.
Ale ľudia nezostali opustení – v ich strede stál muž a postavil sa výzvam doby – kardinál Karol Boromejský. Zriadil nemocnicu v arcibiskupskom paláci a osobne stál pri chorých. Sanitári zlyhali, ale sv. Karol sám prevzal správu zdravotníctva! Keď už tisíce zomreli a ani jeden dom nezostal ušetrený, kardinálovi bolo jasné, že mor nezničí nijaký ľudský prostriedok a tak použil iné, veľmi výrečné znamenie.
Na čele svojich kňazov vyšiel z dómu odetý do prostého kajúceho odevu, bosý, s povrazom okolo krku. Posvätil popol a označil ním seba, kňazov aj veriacich s výzvou: „Spomeň si človeče, že si prach a na prach sa obrátiš.“
Keď sa kardinál takto v októbri modlil časť liturgie Popolcovej stredy, sotva mal v úmysle pripomínať veriacim ich smrteľnosť, pretože tú myšlienku mali v hlavách vo dne v noci kamkoľvek sa pozreli. Chcel ich vyviesť práve z tohto krúženia okolo seba samých a z ich strachu zo smrti a ich myšlienky zamerať iným správnym smerom. Dal ľuďom orientáciu a ukázal im cestu k uzdraveniu, ktoré musí byť vždy v prvom rade uzdravením duše. Zobral ťažký drevený kríž na plecia a kráčal ako kajúcnik mestom a ľudia ho nasledovali. Modlil sa, kázal a tisícom udeľoval sviatosti. Sľúbil vykonať púť a kráčal dlhou cestou spievajúc a modliac sa zástupne za jemu zverených ľudí. Pravý pastier, zástupca Krista, ktorý nasadil všetko, čo mal k dispozícii pre svoje stádo a nič a nikto ho pred tým nezadržalo! Nemohol ľuďom sľúbiť, že mor prežijú, ale mohol zmeniť ich postoj k životu. Ako Kristov nástupca ich vyzval k nasledovaniu nášho Spasiteľa spojením sa s utrpením Krista. Odviedol ich bojazlivé myšlienky od nich samých k pravému zmyslu nášho života – dokonalému životu v Bohu.

Akí chudobní sme dnes my! Žijeme o 444 rokov neskôr v najdlhšom mierovom období v Európe a v dosiaľ nevídanom blahobyte, ale hedonizmus zachvátil spoločnosť, smrť vytlačil z mozgov, viera takmer zhasla, zmyslom života je už len zábava. Boh v ňom nemá miesto. No potom príde hrozba v podobe víru a explozívne sa rozšíri panika, lebo zrazu máme pred očami zraniteľnosť a konečnosť nášho života. A tejto panike podliehajú dokonca aj nástupcovia apoštolov: Odopierajú nám svätú omšu, odopierajú nám sviatosti a to v celkom mimoriadnom období pôstu, príprave na najväčšiu kresťanskú slávnosť – Veľkú noc, slávnosť zmŕtvychvstania, slávnosť prekonania smrti.
Vy, biskupi a pastieri našej krajiny! Ak štát vydá nariadenia, ktorými chce nákazu stlmiť, tak plní svoju úlohu. Ale Cirkev a vy, pastieri spoločenstva, neplníte svoju úlohu, ak veriacim v takej ťažkej dobe, keď pre svoj strach potrebujú o to viac túto pomoc a útechu, odopierate svätú obetu a sväté prijímanie. Na to nemáte právo! Veď my, katolíci, veríme, že je to sväté Kristovo Telo, s ktorým sa v prijímaní stretávame.
Myslíte si naozaj, že Kristovo Telo nám môže uškodiť? Ešte ste nezažili, koľko sily môže dať svätá omša, koľko sily a pevnosti sväté prijímanie? Ako môžete čo len pomyslieť na to ľuďom upierať tieto prostriedky milosti práve vtedy, keď ich najnaliehavejšie potrebujú? Ako často ste hlásali Evanjelium, v ktorom nám Ježiš hovorí, že dokonca aj vlasy na našej hlave sú spočítané? Môže sa nám niečo stať, čo náš Pán nepripustí?
Dôverujete tak málo Bohu, neprisudzujete nám toľko súdnosti, aby sme sami rozhodli, či ideme na omšu alebo nie? Či chceme niesť toto riziko alebo nie? Nie je možné, že náš Pán je pre nás dôležitejší ako náš život?
V našich kostoloch už nesedia ľudia tak natlačení, že by to riziko bolo priveľké. Svätá omša nie je nijaké „podujatie“ ani „zhromaždenie“, je to obnova a sprítomnenie obety Krista na kríži, ktorého chorá spoločnosť tak naliehavo potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. Bohoslužba na internete prítomnosť na svätej omši nahradiť nedokáže!
Čoho alebo koho sa bojíte? Bojíte sa štátu, alebo tlače, ktorí by sa mohli na vás vrhnúť? Nikto od vás nežiada ako sv. Karol kráčať naboso v kajúcom odeve mestom. Čo by sa vám mohlo najhoršie stať? Väzenie? Tak by ste boli v dobrej spoločnosti – sv. Pavol písal listy vo väzení a vytrpel ešte oveľa viac pre svoje poslanie od Boha, ako nám píše v 2. Liste Korinťanom.
Orientujte sa, prosím, ním a sv. Karolom a naša mládež by znova mala vzory, ktoré sú hodné byť nazývané vzormi. Viera by mohla znova rozkvitnúť! Aká šanca sa tu premrháva!
Najviac ma však trápi, že ľudí ponechávate bez sily sviatostí silám Zlého! Na tom nebude nijaké požehnanie a obávam sa, že presne z tohto dôvodu bude aj viac obetí! Ale v krajine, kde nám nástupcovia apoštolov upierajú svätú omšu a sviatosti, nie je život aj tak už hodný žiť.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *