18. nedeľa cez rok A

Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa loďou na pusté miesto do samoty.
Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním.
Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi…

Mt 14,13-21

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?

Rim 8,35.37-39

 

Úryvku o nasýtení zástupu piatimi chlebmi a dvomi rybami bezprostredne predchádza stať o smrti Jána Krstiteľa. Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďou na pusté miesto do samoty. Že by evanjelista nevedel, ako začať, a tak sa pokúsil nejako prepojiť dve nesúvisiace udalosti? Jeho krátka úvodná poznámka nám ukazuje obrovský rozdiel medzi dvomi miestami. Tým prvým je Herodesov palác, tým druhým je pustatina.

Herodesov palác – zdá sa, že kypí životom, ale v skutočnosti v ňom vládne úpadok.
Zdá sa, že je miestom hodovania, ale hlavným chodom hostiny je smrť.
Zdanlivo je miestom zábavy, ale v skutočnosti je iba hniezdom hriechu.
Navonok sa javí, ako bezpečné miesto, opevnené hradbami, hostiteľom je však ľstivá „líška“ (viď Lk 13,32), pred ktorou si nikto nie je istý.

Naproti tomu, pusté miesto, na ktoré sa Ježiš odobral, sa zdá byť nehostinným kráľovstom smrti, ale v skutočnosti práve tu pôsobí pravý život.
Navonok je miestom smädu a hladu, ale tu sa rozdeľuje chlieb života.
Zdá sa, že je miestom, kde číhajú nebezpečenstvá, ale len tu si môžu zástupy bezstarostne posadať, lebo ich Hostiteľom je sám Boh.
Práve k presunu z toho prvého miesta na druhé sme pozvaní aj my. Toto je ten pravý Exodus, ku ktorému chce Boh priviesť svoj národ: Odobrať sa za Ježišom na pusté miesto, tak ako to urobili zástupy. Vyjsť z palácov svojho sebectva, kde sa podobne ako Herodes žiadostivým pohľadom obzeráme za tým, čo by nás mohlo uspokojiť, a čoho by sme sa mohli zmocniť. Ísť za Ježišom a učiť sa od neho súcitnému pohľadu. Tak ako on vidieť hlad a nemoci druhých a neposielať ich preč, nech sa rozídu, ale dávať im jesť chlieb svojej lásky. Toto nás napojuje na lásku Kristovu, od ktorej nás nič nebude môcť odlúčiť (viď Rim 8,35).

 

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *