6 úžasných vecí, ktoré Boh sľubuje prostredníctvom krstu

Krst nám dáva milosť „úžasu a úcty“ Kristovho života uprostred tvrdého každodenného kresťanského života.

Nedeľný sviatok Pánovho krstu je každoročne mostom medzi kúzlom Vianoc a dlhým obdobím Pôstu.

Je dôležité mať na pamäti, že krstom nielen sľubujeme, ale Boh tiež „sľubuje“. Cirkev nám hovorí, čo sa od nás očakáva, ale aj to, čo môžeme očakávať od krstu. Obnovujeme naše krstné sľuby každý rok na Veľkú noc. Tento rok si to skúsme viac uvedomiť.

 

Čo teda môžeme očakávať?

1. Bola nám prisľúbená sloboda.

Kňaz sa pýta: „Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí?“

Hovoríme: „Zriekam“.

Čo sa stane potom? Cirkev hovorí, že dostávame „moc žiť a konať pod vplyvom Ducha Svätého prostredníctvom darov Ducha Svätého.“

Sloboda, ktorá je sľúbená, je skutočná sloboda. Často si myslíme, že sloboda znamená robiť čokoľvek, čo chceme. Ale každý, kto sa niekedy pokúsil o diétu a bol neúspešný, vie, že robiť to, čo chceme nejde tak veľmi ľahko. Sloboda je to, že vieme, čo by sme mali robiť.

Preto krst oslobodzuje. V evanjeliu Ján sľubuje: „Ja vás krstím vodou, ale po mne príde silnejší ako ja… On Vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“

To je Ježiš. Tým, že sme boli pokrstení, nám dáva dary Ducha Svätého, ktoré nám dávajú silu na sebaobranu, čo je opakom otroctva a samotnej definície slobody.

 

2. Bolo nám sľúbené skutočné šťastie.

Kňaz sa pýta: „Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech?“

Hovoríme: „Zriekam.“ Potom hovorí Cirkev: „všetky hriechy sú odpustené … rovnako ako všetok trest za hriech. V tých, ktorí sa znovuzrodili, nič nezostane, čo by bránilo ich vstupu do Božieho kráľovstva.“

Inými slovami, sľubujeme, že odmietame iluzórne šťastie, ktoré hriech sľubuje. Na druhej strane Boh sľubuje, že nám poskytne skutočnú, dobrú dohodu: šťastie, ktoré pochádza z naplnenia účelu, pre ktorý sme boli stvorení.

Ako to zdôrazňuje svätý Pavol, vzdávame sa ilúzie tohto sveta, aby prišla veľkoleposť: „Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista,“

 

3. Sľubuje nám novú rodinu.

Kňaz sa pýta: „Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu?“

Odpovedáme: „Zriekam.“

Keď sme boli pokrstení, opustili sme jednu rodinu pre druhú. Opustili sme rodinu násilia a hriechu, ktorá prišla cez Adama a Evu a vstupujeme do Božej rodiny k novému Adamovi a Eve.

Keď opustíme rodinu „otca lži“ pre túto novú rodinu, hovorí Cirkev: „Krst nielen očisťuje od všetkých hriechov, ale aj robí [nás]“ novým stvorením“, prijatím Božieho syna, vďaka ktorému máme účasť na božskej prirodzenosti.“

V Izaiášovom proroctve čítame ako táto nová rodina Božia vyzerá: „Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku; utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov,“

 

4. Sľubuje nám vieru, nádej a lásku.

Kňaz sa pýta: „Veríte v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba a zeme?“

Hovoríme: „Verím.“

Cirkev hovorí, že krst „umožňuje [veriť] v Boha, dúfať v neho a milovať ho prostredníctvom teologických cností.“

V evanjeliu počujeme hlas Otca, aby potvrdil synovstvo Ježiša po jeho krste a povedal: „Ty si môj milovaný Syn; v tebe mám zaľúbenie.“

Toto je dôsledok krstu pre nás všetkých, hovorí Cirkev a dáva nám dar Kristovho vzťahu s Otcom.

 

5. Sľubuje nám zvláštny vzťah s Kristom.

Kňaz sa pýta: „Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?“

Hovoríme: „Verím.“

Potom hovorí Cirkev: „Pokrstený človek navždy patrí Kristovi. Je označený nezmazateľnou pečaťou Krista“ tak hovorí Katechizmus.

Toto „patriaci Kristovi“ by malo byť pre nás obrovskou úľavou. Určite to tak bolo pre prvých kresťanov.

Svätý Pavol popisuje, ako sa cíti byť spasený Ježišom Kristom: „Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,“

 

6. Dáva nám aktívne členstvo v Cirkvi.

Kňaz sa pýta: Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?“

Hovoríme: „Verím.“

Cirkev hovorí, že po tom sme „zapojení do Cirkvi a zdieľame jej poslanie.“

Krst nám dáva plné členstvo v medzinárodnej organizácii venovanej láske, ktorú vedie a oživuje Najsvätejšia Trojica, samotný Boh. Toto je ďalší základný prvok „dobrej správy“ z evanjelia.

Už nie je „skupina“ ľudí, ktorí majú prístup k Božej milosti. Teraz sú pozvaní všetci. „Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.“

Toto je veľký dar krstu v našich dušiach.

 

Zdroj: Aleteia.org, Obrázok: Pixabay

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *