5 rád od Pátra Pia

Na to, aby sme žili skutočne zbožný život, netreba veľa. Stačí zdôrazniť určité princípy v duchovnom živote a uviesť ich do praxe.

Prvá rada

sv. Apoštol Pavol v Liste Rimanom píše: „Tým, ktorí milujú, všetko slúži na dobré.“ Je pravda, že Boh dokáže premeniť aj zlo na dobro, za predpokladu, že je mu človek bez výhrad oddaný. Tak aj hriechy, z ktorých ťa Boh nie vždy vyslobodí, môže on vo svojej prozreteľnosti zmeniť na dobro, ak mu budeš slúžiť.

A tak, keby kráľ Dávid nezhrešil, nikdy by nebol taký pokorný. Ani Magdaléna by nemilovala Ježiša tak vrúcne, keby jej neboli odpustené mnohé hriechy. A Ježiš by jej neodpustil, keby ich nespáchala.

Uvažujte preto o veľkom Božom milosrdenstve – premieňa našu biedu na dielo Jeho dobroty a láskavosti. Z nášho hnevu a jedu neprávosti môže odčerpať blahodarné šťavy pre naše duše.  Preto sa netreba trápiť trápeniami, nech sú akékoľvek, ale snažiť sa milovať Boha celým srdcom a všetko sa na dobré obráti. Netreba ani príliš rozmýšľať, čo z toho vzíde, kedy sa to stane a na čo to bude dobré.

Ak ti Boh nanáša na oči blato nevedomosti, nie preto, aby ťa oslepil, ale aby ťa lepšie videl a urobil ťa slávnym, hodným lásky a obdivu pred anjelmi. Možno Boh chce, aby ste padli ako kedysi sv. Pavol, ktorý spadol z koňa? Nestrácajte teda nádej a odvahu, pretože padáte, ale urobte veľký čin pokory, oživujte a obnovujte nádej. Byť skľúčený a netrpezlivý po páde znamená zostať oklamaný a prepadnutý nepriateľom, vzdať sa zbraní a nechať ho vyhrať. Tak to nikdy nerobte, lebo milosť Pána je vždy pripravená Vás pozdvihnúť.

Druhá rada

Nech sa ti vryje do duše: Boh je náš Otec . Má teda zmysel báť sa takého Otca, ktorý povedal a uistil nás, že bez Jeho vôle a Prozreteľnosti nám nespadne ani vlas z hlavy? Je naozaj úžasné, že ako deti takého Otca máme a máme plniť ďalšiu úlohu: milovať Ho a slúžiť mu! Splňte si teda svoju povinnosť a o nič iné sa nestarajte. Uvidíte, že keď si takto zariadite život, Ježiš sa o Vás postará.

„Mysli na mňa a ja budem myslieť na teba,“ povedal raz Ježiš sv. Kataríny Sienskej. A Múdrosť hovorí: „Večný Otče, tvoja prozreteľnosť riadi všetko“ (porov. Múdr 14,3).

Tretia rada

Je potrebné zachovať to, čo učil Božský Majster, keď povedal svojim učeníkom: „Chýbalo vám niečo?“ (Lukáš 22,35) . Stojí za to si tento text dobre premyslieť a zvážiť. Bez peňazí, bez topánok, bez šiat – len v jedinej tunike poslal Ježiš svojich učeníkov do sveta.

A potom im povedal: „Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi?“ (Lukáš 22:35).

A oni odpovedali, že im nič nechýba. Preto vám hovorím to isté, že keď ste unavení a skľúčení a necítite žiadnu dôveru v Boha, zrazilo vás niekedy toto úsilie? Určite mi odpoviete nie. A preto chcem dodať: prečo sa potom s ochotným srdcom nepokúsite prekonať nepriazeň osudu? Ak Vás Boh neopustil v minulosti, ako Vás môže opustiť v budúcnosti? Veď v budúcnosti Mu budete patriť viac ako v minulosti. Netreba sa teda obávať toho, čo sa bude diať vo svete v budúcnosti. Možno to (zlo) vôbec nepríde? A aj keby to prišlo, Boh Vám dá silu to vydržať a obstáť. Božský Majster nariadil sv. Petrovi kráčať po vlnách mora. Sv. Peter sa bál, keď zafúkal vietor a začal sa potápať. A Božský Majster hneď vystrel ruku a povedal: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ (Matúš 14,31).

Ak nám Boh hovorí, aby sme kráčali po búrlivých vlnách, potom netreba pochybovať, netreba sa báť. Boh je s Vami, majte odvahu a užívajte si slobodu.

Štvrtá rada

Štvrtá rada sa týka večnosti. Pre Božie deti je tento krátky život veľmi málo dôležitý, pretože budeme žiť v Božej sláve naveky. Zvážte teda, či kráčate tou správnou cestou do večnosti, či už na tejto ceste máte svoje nohy. Nech vaše nohy idú týmto smerom a budete šťastní, pretože život v tomto prechodnom a nepokojnom svete nemá význam.

Piata rada

Prajem si, aby to bolo navždy vryté do Vašej mysle. Slová z listu sv. Pavla Galaťanom: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.“

Maj vo svojom srdci ukrižovaného Ježiša a všetky kríže sveta sa ti budú zdať ružami. Tŕne Spasiteľovej tŕňovej koruny, ktoré boleli Jeho hlavu a bolia aj našu, v žiadnom prípade nespôsobia ďalšie rany. Kým bude v našom tele čo i len jedna kvapka krvi, boj dobra so zlom bude pokračovať. Skúšky, ktorým Vás Pán vystavuje a skúša, sú charakteristickým znakom Jeho zvláštnej lásky a akoby vzácnou perlou pre Vašu dušu.

Všetky tieto ťažkosti pominú veľmi rýchlo, keď pominie zima a príde jar. Aj po našom pozemskom živote, ktorý tak rýchlo pominie, príde nekonečná jar, ktorá bude tým bohatšia a krajšia, čím viac búrok a problémov bolo.

Zdroj: Páter Pio, Modlitba.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *