Najväčší zázrak apoštolov Petra a Pavla

Slovo „apoštol“ preložené z gréčtiny znamená „vyslanec“. Kristovi apoštoli boli vyslaní do sveta, aby priniesli dobré nové evanjelium, priniesli svedectvo o Kristovi, založili a potvrdili Cirkev.

Skupina asi 100 mužov zachytila ​​celý svet v Kristových sieťach. A toto je absolútny, úžasný zázrak! Toto je najdôležitejší dôkaz, že Boh bol s nimi a že Boh je s nami, ich nasledovníkmi a deťmi. Napokon, všetka moc Rímskej ríše, zapálená židovským hnevom, bola proti nim. Deväťdesiat percent všetkých civilizovaných aristokratických Rimanov, rafinovaných intelektuálnych Grékov a stovky hrubých, barbarských kmeňov v Európe a Ázii nikdy ani len nepočuli o Kristovi. Navyše o ňom nechceli počuť a ​​zaujali agresívne stanovisko voči apoštolom. Oficiálne rímske pohanstvo, sústredené okolo zbožštenej postavy cisára, sa javilo ako skalopevná, neporaziteľná sila.

Ubehlo však len niečo vyše 300 rokov a kolos pohanského náboženstva sa zrútil a na jeho mieste pučal živý strom kresťanstva.

Nie je to zázrak? Zdalo sa, že všetko je proti. Zdalo sa, že všetky existujúce pozemské podmienky nie sú pre kresťanstvo nič iné ako smrteľne nebezpečné. Z biologického hľadiska to bolo takmer absolútne nepriateľské agresívne prostredie. Ale Kristova réva kvitne a prináša ovocie …

Ohromujúca nad všetku predstavivosť je samozrejme aj neúnavnosť apoštolov. Stačí si prečítať o tom, na aké konce zeme sa dostali a k ​​akým nepriateľským kmeňom išli, aby hlásali evanjelium: Rím, Grécko, Španielsko, Afrika, India, Kaukaz …

A všade sa zakorenil ten vinič vysadený Božou rukou. Je to preto, že ho človek nezasadil; Pán ho zasadil.

A tiež pravdepodobne musíme pochopiť, že sme priamymi potomkami a dedičmi apoštolov, že svet, ktorý v mnohých ohľadoch zostal pohanský – alebo lepšie povedané, že si zachováva sklon vrátiť sa k pohanstvu – vyžaduje apoštolskú horlivosť a svedectvo o Kristovi od nás. V našich rodinách, v práci, vo verejnej doprave je kresťan apoštolom, teda Kristovým vyslancom.

Keď sedíme v autobuse a prechádzame popri kostole, môžeme sa buď prežehnať, alebo sa s hanbou otočiť. Doma unavení po práci môžeme svoje dieťa naučiť „Otče náš“ alebo mu dať tablet s internetom a aj my sami sa ponoríme do sveta internetu alebo televízie …

Pre moderného kresťana existuje obrovské množstvo možností, ako byť apoštolom. Je dôležité, aby srdce horelo vierou a hľadaním Boha a túžbou po poznaní Boha. Je dôležité, aby sme boli skalou (Peter) aj malými (Paul, Paulos v latinčine znamená „menší, malý“) – to znamená, aby sme boli pevnou skalou viery, naplnení vnímaním seba ako malých, chudobných v duchu; pracovali s Božou pomocou, aby sme získali cnosť pokory, bez ktorej niet spásy. Medzitým samozrejme nezabúdať na cnosť lásky. A čakajú na nás naši vlastní Korinťania, Rimania.. v našich rodinách, na uliciach, v autobusoch a v práci. A Pán je pre nás rovnaký ako pre apoštolov.

Svätí apoštoli Peter a Pavol, orodujte za nás u Boha!

Zdroj: Modlitba.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *