5 faktov o satanovi, ktoré možno neviete

Je satan schopný predpovedať budúcnosť? Môžu sa jeho pričinením pohybovať objekty? Môže poslať ľudí do pekla?

Satan a démoni sú tajomné duchovné bytosti. Každý deň nás obťažujú, aj keď ich činnosť nie je vnímateľná pre nás pomocou zmyslov. Sväté písmo hovorí veľa o Satanovi a jeho služobníkoch. V priebehu storočí Cirkev lepšie spoznávala tieto duchovné bytosti. Tu je päť faktov, ktoré pomôžu osvetliť tieto bytosti tmy.

 1. Kto bol satan skôr ako sa ponoril do tmy?

KKC 391 Za rozhodnutím našich prarodičov neposlúchnuť je hlas zvodcu, ktorý odporuje Bohu (2538) a zo závisti spôsobuje ich pád do smrti. Písmo a Tradícia Cirkvi vidia v tejto bytosti padlého anjela, ktorý sa volá satan alebo diabol. Cirkev učí, že spočiatku to bol dobrý anjel, stvorený Bohom. „Boh síce stvoril diabla a ostatných zlých duchov podľa prirodzenosti dobrých, ale oni sami sa stali zlými.

V Izaiášovi čítame:Ako si padla z neba, žiarivá zornička! Zrazený si k zemi, čo si vládol nad národmi. Veď v srdci si si hovoril: „Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na stráňach severu. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa Najvyššiemu. Lenže do podsvetia si zvrhnutý, na stráne priepasti..“ (Iz 14, 12-15)

Okrem toho cirkevná tradícia hovorí rôznym spôsobom o podstate anjela, ktorého nazývame satanom. Ako sv. Tomáš Akvinský v jeho Summa Theologiae:

Cherubín znamená „plnosť poznania“ a serafíni sú „tí, ktorí horia“, alebo „spália ostatných“. Takže meno cherubíni spája poznanie, poznanie smrteľného hriechu. Serafíni sú spojení s ohňom lásky, nezlučiteľným so smrteľným hriechom. Prvý anjel, ktorý zhrešil, nie je nazývaný ako serafín, ale ako cherubín.

Cirkev však nehovorila dogmaticky o podstate satana, tj. či bol cherubín alebo serafín.

2. Môže satan predpovedať budúcnosť?

 KKC 395) Satanova moc však nie je nekonečná.(309) On je iba tvor, ktorý je síce mocný, pretože je čistý duch, ale vždy je iba tvor: nemôže prekaziť budovanie Božieho kráľovstva. Hoci satan pôsobí vo svete z nenávisti voči Bohu a jeho kráľovstvu v Ježišovi Kristovi.

Jedným slovom – nie! Padlí anjeli (podobne ako anjeli svetla) nevedia o budúcnosti, ktorú iba Boh môže zjaviť pred nimi.

V evanjeliu podľa Marka čítame Ježišove slová: „Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“ (Mk 13, 32).

Na druhej strane, anjeli tmy môžu byť pokúšaní predpovedať budúcnosť na základe pozorovania. Démoni sú vo svojej podstate charakterizovaní obrovskou inteligenciou a sú horlivými pozorovateľmi ľudí a udalostí, sú schopní predpovedať, čo sa môže stať. Sú schopní predpovedať budúcnosť do určitej miery s obmedzenou presnosťou, ale nie preto, že odhalili niečo tajné pre ostatných, ale preto, lebo môžu pozorovať a vyvodzovať závery, ako ktorýkoľvek inteligentný človek.

3. Je satan schopný presúvať predmety?

Anjeli sú silné duchovné entity, ale ich moc vo fyzických záležitostiach je obmedzená. Démoni sú v prvom rade schopní mámiť nás vizuálnymi trikmi, ilúziami, ktorými negatívne ovplyvňujú našu myseľ a presvedčia nás, že sa objekt pohybuje, čo sa v skutočnosti nedeje, no sú aj schopní presunúť hmotné predmety a hádzať ich po miestnosti, ako vidíme v hororových filmoch. Sú to zriedkavé udalosti, ale dejú sa. Svätý Tomáš Akvinský sa zaoberá touto otázkou vo svojej Summe Theologiae.

4. Ako vyzerá satan?

Všetci anjeli sú čistí duchovia, takže nemajú fyzické telo, hoci niekedy môžu mať podobu človeka alebo iného stvorenia. Avšak viditeľná postava, ktorú Biblia často spomína, alebo čo počujeme v populárnych príbehoch, je iba vonkajšia škrupina, maska, ktorú nosia, aby sa nám zjavili. Vo svojej podstate sú však neviditeľné bytosti.

Výtvarné umenie vyjadruje satana mnohými spôsobmi, vo forme draka, hada alebo mytologických tvorov. Podľa svojej podstaty však satan nemá žiadnu fyzickú formu, podobu.

5. Môže satan „posielať“ ľudí do pekla?

Katechizmus to veľmi jasne opisuje:

KKC 1033 Nemôžeme byť zjednotení s Bohom, ak sa slobodne nerozhodneme milovať ho. Nemôžeme však milovať Boha, ak ťažko hrešíme proti nemu, proti svojmu blížnemu alebo proti sebe samým: „Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život“ (1Jn 3,14-15). Náš Pán nás upozorňuje na to, že budeme od neho odlúčení, ak nebudeme pomáhať vo vážnych potrebách chudobným a maličkým, ktorí sú jeho bratmi. (1861) Zomrieť v smrteľnom hriechu, ak sme ho neoľutovali a ak sme nedosiahli Božiu milosrdnú lásku, znamená zostať navždy odlúčenými od Boha vinou našej slobodnej voľby. A tento stav definitívneho vylúčenia seba(393) zo spoločenstva s Bohom a s blaženými sa označuje slovom „peklo“.(633

Stručne povedané, odpoveď na túto otázku je negatívna: satan nemôže poslať ľudí do pekla. Tým, že odmietame Boha, sami si vyberieme pre seba priepasť pekla. Satan môže ovplyvňovať naše činy v svetskom živote, ale sme slobodní a máme na výber v našich životov. Ak človek ide do pekla, stane sa to kvôli vlastnému slobodnému rozhodnutiu.

Zdroj: KKC, aleteia.org, Sväté písmo

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *