„Nevezmeš meno Božie nadarmo“ v praxi

Zakaždým, keď vyslovia meno Ježiša Krista v hneve alebo frustrácii, moje srdce sa zachveje a láme.

Modlím sa, aby som jedného dňa bol typ človeka, ktorý dokáže jasne artikulovať, presne a odvážne odpovedať, keď počujem niekoho, kto je blízko mňa hovoriť Pánovo meno v hneve alebo frustrácii alebo ako prekliatie. Hneď tam, nie až potom.

Naozaj neviem, ako dať do slov presne to, čo cíti moje srdce, keď počujem, ako sa meno môjho Spasiteľa používa takým spôsobom. Som okamžite naplnený smútkom, pretože toľko ľudí v dnešnom svete nerozumie Ježišovej láske a moci a zároveň som naplnená hnevom, že Ježišovo meno už nie je posvätné. Nikdy nepochopím, prečo je prijateľné kričať neúctivo meno Ježiša Krista na športových podujatiach, vo filmoch a dokonca aj v neformálnom rozhovore. Prečo sa vtedy „nepípa“, ako sa to robí inokedy pri oplzlých a vulgárnych vyjadreniach, ktoré sú menej vážne než Božie meno.

Na moje prekvapenie to bol športovec Tim Tebow, ktorý mi pomohol pochopiť, aká by mala byť moja odpoveď, keď ľudia používajú zbytočne a bez úcty meno Pána Ježiša. Pozrite si toto video a pozorne počúvajte jeho automatickú odpoveď.

TimTebow

Ako reagovať, keď počujete meno Pána používané nadarmo?

Zachytili ste, ako Tim Tebow odpovedal? Jednoducho dokončil vetu za dotyčného, ktorý vykríkol úplne zbytočne „Ježiš“. Tim Tebow dopĺňa „miluje ťa.“  To je to, čo odpovedal okamžite po vypočutí Ježišovho mena.

Ďalšie rýchle a jednoduché možné odpovede:

  • Buď požehnané Jeho meno.
  • Prišiel, aby si mohol byť spasený.
  • Syn Boží, zmiluj sa nado mnou i nad celým svetom.
  • Odpusť nám naše hriechy.
  • Jemu sláva, česť a chvála naveky.

Urobte si pokojne čas na premýšľanie a modlite sa o svoju odpoveď. Ak nie ste úplne pripravení zapojiť sa do teologickej diskusie s tými, ktorí sú okolo vás, tieto frázy, ktoré sú naozaj modlitbami, sa v prípade potreby hodia. Buďte pripravení. Urobte, čo môžete, aby ste pomohli ostatným naučiť sa rešpektovať Ježišovo meno.

Táto modlitba ako prosba o odpustenie za rúhanie sa proti Svätému menu Ježiš nám tiež môže pomôcť:

 

Ježišu, môj Spasiteľ a Vykupiteľ,

Syn živého Boha, hľa, tu kľačíme pred Tebou a obetujeme Ti naše odprosenia,

ktorými Ti chceme vynahradiť za všetky rúhania vyslovené proti Tvojmu Svätému Menu,

za všetky krivdy spáchané voči Najsvätejšej Sviatosti,

za všetku neúctu preukázanú Tvoje Nepoškvrnenej Matke, Panne Márii,

za všetky falošné obvinenia a ohováranie proti Tvoje neveste – svätej rímskokatolíckej cirkvi.

Ježišu, Ty si povedal: „Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“

Modlíme sa a prosíme Ťa za všetkých našich bratov, ktorí sú v nebezpečenstve hriechu.

Ochráň ich pred každým pokušením, aby neodpadli od pravej viery.

Zachráň tých, ktorí teraz stoja na okraji priepasti hriechu.

Daruj všetkým svetlo a poznanie pravdy, odvahu a silu v boji so zlom,

vytrvalosť vo viere a živú lásku!

Za to sa modlíme, milosrdný Ježišu, v Tvojom mene k Bohu Otcovi, s ktorým žiješ a kraľuješ v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

Zdroj: catholic-link.org, Obrázok: Pinterest

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *