Dve modlitby vďaky ku sv. Rite

Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. Žalm 9, 2

Krásna modlitba poďakovania sa svätej Rite

Otče v nebi, chválim ťa a ďakujem ti.

Moje srdce sa raduje, moja duša žije v tvojom pokoji.

Chválim ťa a ďakujem ti, že si mi dal znak svojej lásky.

Verím, že sa svätá Rita za mňa prihovárala a predniesla ti moje modlitby.

Ďakujem jej, lebo je jedno s tebou:

keď milujem ju, milujem teba; keď spievam chvály jej, spievam ich tebe, Bože.

Dnes sa teším, hoci viem, že v budúcnosti nás ešte čaká veľa problémov a starostí. Ale tiež viem, že jedného dňa budem s tebou tam, kde už nebude smrť ani smútok, plač ani bolesť.

Otče, zachovaj ma vo svojom svetle, aby som zostal verný evanjeliu, vytrval v čnostnom kresťanskom živote a dúfal v tvoje kráľovstvo. Amen.

 

Modlitba vďaky svätej Rite

Ó, slávna a mocná svätá Rita, dnes k tebe prichádzam s pohnutým srdcom.

Nazývajú ťa sväticou nemožného, obhajkyňou zúfalých prípadov a posledným útočiskom. Keď som sa k tebe modlil plný smútku a starostí v časoch nebezpečenstva, kedy bolo ohrozené moje šťastie a radosť mojich blízkych, úpenlivo som ťa prosil o pomoc. Svätá Rita, dôveroval som v tvoj príhovor a nebol som sklamaný.

Teraz k tebe opäť prichádzam, aby som ti vyjadril svoju nesmiernu vďačnosť. V mojich očiach už nie sú slzy ani utrpenie, v mojom srdci vládne radosť a pokoj.

Ó, najdrahšia moja svätica, za túto radosť a pokoj ti vrúcne ďakujem, pretože si zasiahla v môj prospech a predniesla si moje modlitby Pánovi. Napriek mojej nehodnosti si pre mňa získala milosť, o ktorú som ťa žiadal.

Ó, veľká divotvorkyňa, tešiteľka utrápených! Rád by som opísal ten hlboký pocit vďačnosti, ktorý napĺňa moje srdce, ale premožený svojimi emóciami môžem len zašepkať:

Ďakujem, ďakujem, ďakujem, svätá Rita!

Zdroj obrázku: Cathopic.com

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *