30-dňová novéna úcty k Pánovmu utrpeniu

Sláva, česť a chvála nášmu Pánu Ježišovi Kristovi; nech ťa miluje celý svet; nech je požehnané Tvoje Sväté meno; nech je pochválený Ten, ktorý sa pre nás hriešnikov uponížil a narodil sa z pokornej Panny; a nech je požehnaná Tvoja nekonečná láska, ktorá sa obetovala na kríži za naše vykúpenie. Ó, Ježišu, Syn Boží a Spasiteľ ľudstva, prosíme ťa, aby si sa nad nami zľutoval, a tak usmernil naše životy svojou milosťou a láskou, aby sme sa mohli navždy radovať s Tebou v Tvojom nebeskom kráľovstve.

Ó, drahý Ježišu, môj požehnaný Spasiteľ a Vykupiteľ, sladký tešiteľ všetkých smutných, opustených a zúfalých duší. Hľa, tvoj úbohý služobník pokorne kľačí pri päte Tvojho svätého kríža, prosiac o Tvoje milosrdenstvo.
Zľutuj sa nad mojou dušou a maj s ňou súcit v tomto časnom a naliehavom utrpení (slabosť, chudoba, pokušenie, problémy života alebo čokoľvek iné, čo sa týka duchovného alebo telesného utrpenia).

Vyslyš moju modlitbu, ó, útočisko všetkých bolestných a úbohých! Hľa, pohliadni na moje slzy, na moje zármutky a uzdrav moje úzkosti. Kvôli svojim veľkým hriechom som sa ocitol v krutých pohromách a neviem, kde hľadať pomoc, alebo komu sa vyžalovať. Iba tebe, môj pokorný a milosrdný Spasiteľ. Som plný nádeje a dôvery, že ty, môj živý Vykupiteľ, chceš vypočuť moju ľútosť a zhliadnuť z milosrdenstva na pokornú prosbu svojho úbohého dieťaťa skrze tú sladkosť, ktorú tvoja požehnaná duša prežívala v čase svojho zjednotenia s našou ľudskou prirodzenosťou, pri rozhodovaní s Otcom a Duchom Svätým zjednotiť Tvoju Božskú osobu so smrteľným telom pre spásu človeka. Ty si poslal svojho anjela k svätej Panne Márii so šťastnou zvesťou a obliekol si sa do našej ľudskej prirodzenosti, a stal si sa skutočným človekom po dobu deviatich mesiacov v posvätnom lone.

Skrze muky, ktoré si prežíval v čase temnej noci v Getsemanskej záhrade, keď si sa modlil k svojmu Večnému Otcovi, aby si naplnil božiu prozreteľnosť, túžil si, aby horký kalich odvrátil od teba; avšak s dokonalou odovzdanosťou si prijal svoj údel slovami: nie moja vôľa, ó, nebeský Otče, ale Tvoja nech sa stane.

Skrze hrozné zranenia, ukrutnú hanbu, kruté údery, rúhania, falošných svedkov, nepravdivé obvinenia a nespravodlivý súd, ktoré si Ty, nevinný Baránok, trpezlivo znášal; skrze okovy, ktorými spútali Tvoje údy, slzy, ktoré tiekli z Tvojich očí, Krv, ktorá stekala z Tvojho celého tela; strach, bolesť a smútok tvojho srdca; hanbu, ktorú si podstúpil, keď si bol vyzlečený zo svojho rúcha, aby ťa zavesili nahého na kríži pred očami tvojej smútiacej Matky a pred celým ľudom.

Skrze Tvoju kráľovskú hlavu korunovanú tŕňmi a údermi trstinou; skrze tvoj smäd uhasený octom a žlčou; skrze ranu na boku otvorenú kopijou, odkiaľ vytiekla krv a voda, aby osviežila naše duše tou živou studňou tvojej lásky a milosrdenstva; skrze ostré klince, ktorými boli tvoje nežné ruky a nohy kruto prebodnuté a pribité ku krížu; skrze porúčanie svojej duše Nebeskému Otcovi slovami: Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; skrze modlitbu za nepriateľov v slovách: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia; skrze odovzdanie ducha slovami: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? a skrze naklonenie tvojej najblaženejšej hlavy, aby si odovzdal bozk pokoja slovami: Je dokonané.

Skrze veľké milosrdenstvo, ktoré si preukázal kajúcemu zločincovi slovami: Ešte dnes budeš so mnou v raji; skrze tvoje zostúpenie do podsvetia a radosť, keď si oznámil spravodlivým dušiam uväzneným v ňom; skrze slávu Tvojho víťazného zmŕtvychvstania a štyridsaťdňového zjavovania svojej svätej Matke, svojim apoštolom a iným vyvoleným priateľom a služobníkom; skrze svoje obdivuhodné Nanebovstúpenie, keď si pred očami svojej svätej Matky Márie a apoštolov vystúpil do neba; skrze zázračné zoslanie Ducha Svätého vo forme ohnivých jazykov, keď si naplnil srdcia svojich učeníkov láskou a dal si im silu a odvahu zasadiť svoju vieru do celého sveta; skrze strašlivý deň všeobecného súdu, v ktorom budeš súdiť celé ľudstvo.

Skrze všetkými tie trápenia, radosti, súcit a všetkých tých, ktorí sa k tebe priblížili a teraz ťa milujú v nebi i na zemi, zľutuj sa, ó, súcitný Vykupiteľ; vypočuj moje modlitby a udeľ mi to, za čo ťa teraz v najväčšej skromnosti a skrytosti prosím.

Uveďte, za čo sa modlíte, alebo si svoj úmysel v mysli aspoň spítomnite.

Daj mi, ó milostivý Spasiteľ, rýchlo pocítiť tvoju božskú pomoc a útechu. Daruj mi, ó, môj presvätý Ježišu, stálu vieru, istú nádej, dokonalú lásku, úprimné pokánie, úprimnú spoveď, upokojenie duše, usilovnú starostlivosť o seba pred budúcimi zlyhaniami, hrdinské pohŕdanie svetom, úplné víťazstvo nad mojimi vášňami, horlivé napodobňovanie tvojho príkladného života, úplné splnenie mojich sľubov, absolútne oslabenie sebadôvery, ochotu zomrieť z lásky k Tebe, vytrvalosť v skutkoch milosrdenstva a dobrých skutkoch, šťastný odchod mojej duše z tohto sveta, s dokonalými pohľadom na teba, posilnený tvojimi sviatosťami. Prosím, drahý Ježišu, posilňuj ma spolu so svojou svätou Matkou, s mojimi svätými patrónmi a svätými. Oroduj za mňa aj ty, môj dobrý anjel strážny, a doveď ma k večnému odpočinku, večnému životu a večnému šťastiu. Amen.

Zdroj: evendemonsfearmary, Obrázok: modlitba.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *