Výzva od kňaza o nedeľnej sv. omši

Ľudia v mojej farnosti, najmä rodičia žiakov cirkevnej školy, by sa mohli čudovať, prečo tak veľmi trvám na účasti na omšiach a špeciálne na nedeľných bohoslužbách. Uvažujem o umiestnení nápisu na môj náhrobný kameň: „Prosím, nezabudnite sa modliť každú nedeľu na svätej omši.“

Viem, že mnohí si osvojili sekulárny spôsob nazerania na omšu ako na niečo pekné, ale nie úplne nevyhnutné pre identitu človeka. Viem, že niektorí sa na omši nudia. Viem, že niektorí musia počas svätej omše zápasiť s batoľatami a majú pocit, že z omše si nič neodniesli. Viem, že niektorí ľudia sú natoľko zaujatí sebou, že majú nechuť uctievať čokoľvek iné, ako sú ich vlastné túžby. Viem, že niektorí boli dosť vážne zranení životom, klerikom alebo laikom v Cirkvi.

Pre tých, ktorí si myslia, že je to pekné, ale nie nevyhnutné:
Je to nevyhnutné! Cirkev hovorí o Eucharistii ako o prameni a vrchole našej viery. Ježiš pri Poslednej večeri povedal: „Toto robte na moju pamiatku.“ Eucharistia je naša priama účasť na obete Krista na kríži; prijímaním Eucharistie prijímame potrebné úžitky tejto obety. Spojte to s prikázaním svätiť nedeľu (ktorého súčasťou je uctievanie Boha) a svätou omšou. Je to veľmi potrebné pre to, kto sme ako katolíci. Niekedy sa dostaneme do omylu, že nemám pocit, že by som mal niečo robiť, vtedy to platí. Až keď nám Boh, do ktorého večného domova chceme vstúpiť, povie, že toto je časť cesty tam, potom to urobíme. Nie sme tam predovšetkým preto, aby sme niečo dostali (hoci pri prijímaní Eucharistie áno). Sme tam, aby sme uctievali Boha tak, ako nám to povedal. Keďže mi záleží na tvojej večnej spáse, vyzývam ťa, aby si prišiel na svätú omšu za svoju spásu a spásu tých, ktorí sú zverení do tvojej starostlivosti… najmä otcovia rodín!

Pre tých, ktorí sa nudia:
Nie všetko na svete je na to, aby nás bavilo. Hoci mnohí duchovní sa správajú tak, ako by vás omša mala baviť, nie je to tak. Viem, že niekedy to môže byť nuda. Niekedy kňaz alebo diakon nekáže súvisle alebo dobre. Niekedy je hudba strašná alebo vôbec žiadna. Mnohokrát to vyzerá ako slabá inscenácia, ktorá nehovorí o majestátnosti alebo tajomstve toho, čo sa v skutočnosti deje. Chápem to. Prial by som si, aby to pochopilo viac kňazov a slúžiacich. Väčší význam však má to, čo z toho, kto ste, prinášate pred Boha. Opäť, keďže mi záleží na tvojej večnej spáse, vyzývam ťa, príď.

Pre tých, ktorí zápasia s batoľatami a deťmi:
Chápem tento boj. Niekedy vám to môže pripadať ako beznádejný boj, keď chcete, aby sa vaše dieťa alebo deti správali vhodne (alebo aspoň nerozptyľovali iných) počas omše. Ale jediný skutočný spôsob, ako naučiť deti správnemu správaniu na omši, je zapojiť sa do omše. Áno, ľudia sa na vás môžu pozerať. Niekedy môže byť ich pohľad veľmi škaredý. Áno, viem, že sa občas chceš schovať pod lavicu. Po prvé, hanba tým, ktorí vysielajú pohoršujúce pohľady. Potrebovali by ste trpezlivosť. Keď si to bol ty, tiež si potreboval trpezlivosť, tak teraz navýš tú svoju. Niekedy má toto dieťa ADHD alebo autistické spektrum a potrebuje viac času. Daj mu trpezlivosť, ktorú by si sám chcel. Rodičia, odo mňa taký pohľad nedostanete. Som rád, že ste tam. Ak sa vám to zdá trochu veľa, najmä ak je správanie detí nad Vašu mieru, môžete si účasť na omši rozdeliť, ak je to absolútne nevyhnutné. Ale úlohou farnosti je zdieľať Váš boj, nie Vás zaň súdiť. Opäť, keďže mi záleží na tvojej večnej spáse, vyzývam ťa, príď aj s deťmi.

Pre tých, ktorí sú natoľko zahľadení do seba, že omšu považujú za irelevantnú:
Svet nie je o tebe. Nie, skutočne nie je. Svet sa neprispôsobí vašim túžbam. Boh sa nestane tým, čím ho chcete mať. Byť pohltený sám sebou nielenže robí človeka v tomto živote nešťastným, ale vzdáva sa tým aj neba. Život je viac o tom, ako zo seba dávaš, ako o tom, čo si môžeš vziať. Omša vás ideálne prinúti odstúpiť od seba a sústrediť sa na Boha. Opäť, keďže mi záleží na tvojej večnej spáse, vyzývam ťa, príď.

Pre tých, ktorí boli zranení:
Raz som bol v tejto kategórii. Opustil som Cirkev a prestal som veriť v osobného Boha kvôli škodám, ktoré som utrpel od ľudí v Cirkvi. Poznám bolesť a výhrady v mene vlastnej ochrany, ktoré by ste mohli mať pri návrate. Poznám tú zášť, keď ste boli nútení odísť. Chápem to. Pre mňa sa po pár rokoch stala túžba vrátiť sa a nebyť tým, čo ma vyhnalo von silnejšia, než dôvod odchodu. Chcel som byť kňazom a katolíkom, ktorý otvára náruč na pomoc, ktorý sa stará, ktorý sa stará o tých, ktorí bojujú… nie byť príčinou tohto boja. Všetko čo ma odvádzalo preč, stále existuje v Cirkvi, ale som rozhodnutý byť tým rozdielom, ktorý je potrebný. To je moja výzva pre vás. Je to ťažké. Viem že áno, ale stojí to za to. Viem, že Krista a Jeho Cirkev nereprezentuje škaredosť iných, ale Jeho láska najdokonalejšie vyjadrená krížom. Opäť, keďže mi záleží na tvojej večnej spáse a bol som v tejto konkrétnej časti, poznám cestu von a vyzývam ťa, príď na nedeľnú omšu.

Zdroj: Churchpop, Modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *