Slávnosť Krista Krála C

Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili:
„Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“
Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“
Viď Lk 23,35-43

 

„Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Posmešné výkriky adresované Ježišovi na kríži sú drsným, ale pravdivým vyjadrením skúsenosti, ktorú má židovský národ so svojimi kráľmi, či vôbec, skúsenosti, ktorú má celé ľudské pokolenie s tými, ktorí mu vládnu.
Naozaj, v prípade väčšiny kráľov, ktorí vládli vyvolenému národu po Dávidovi a Šalamúnovi, sa uskutočnilo to, pred čím varoval Samuel, keď si národ žiadal kráľa: „Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami panovať: Vašich synov vezme a postaví ich k svojim vozom a k svojim koňom a budú bežať pred jeho vozom. Vezme ich, aby […] orali jeho oráčinu a žali jeho žeň, aby zhotovovali jeho vojnový výstroj a výstroj jeho vozov. Vezme vaše dcéry, aby pripravovali oleje, aby varili a piekli. Zoberie vaše najlepšie polia, vinohrady a olivy a dá ich svojim sluhom. Z vášho zrna a vašich viníc vezme desiatky a dá ich svojim komorníkom a svojim sluhom. Zoberie vašich sluhov, vaše slúžky, najlepšiu vašu mládež a vaše osly a použije ich na svoje práce. Z vašich stád vezme desiatok a vy sami mu budete sluhami.“ (viď 1 Sam 8,11-17). Skutočne, o väčšine kráľov v dejinách vyvoleného národa je napísané, že „robili, čo sa nepáčilo Pánovi“ (viď napr. 1 Kr 15,26.34; 16,19; 16,25; 16,30; 21,20; 22,53; 2 Kr 3,2; 2 Kr 8,18; 2 Kr 8,27 atď.). Ani u prorokov nechýbajú kritické vyjadrenia na adresu tých, ktorí vládnu národu (viď napr. Iz 3,12b-15; Mich 3,1-4; Ez 34). Židovskí králi, kniežatá Izraelovho domu (Mich 3,1) sa vo väčšine prípadov zamerali iba na to, aby čo najlepšie zabezpečili svoje bohatstvo, moc a prestíž. Ich cieľom bolo zachrániť sami seba. Pastieri Izraela pásli seba, a nie ľud, ktorý im bol zverený (viď Ez 34,2). Skutočné dobro národa im bolo ukradnuté. Výkriky vojakov pod krížom sú teda úplne logické. Ak je ten muž na kríži naozaj židovský kráľ, alebo ak je vôbec nejaký kráľ, mal by jednať tak, ako jedná väčšina ľudských kráľov, a zachraňovať sám seba. Dávidov potomok na kríži však zakladá kráľovskú dynastiu úplne iného druhu… On jediný je spravodlivý a ponížený kráľ, ktorý prináša spásu, (viď Zach 9,9). On jediný je ten pastier, ktorý nepasie seba, ale zverené stádo. Vyhľadáva stratených, zavracia odohnaných, obväzuje poranených a posilňuje nemocných (viď Ez 34,16).

 

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *