Život Cirkvi vo svete 8/2022

Obsah

List poslanca NR SR Milana Kuriaka

Pôstne posolstvo pápeža Františka: Kairos, čas na siatie dobra

Konflikt Rusko-Ukrajina – náročný prístup pre pápeža

František povolil slávenie podľa misála sv. Jána XXIII.

Zasadnutie Rady kardinálov 2022: Synoda, diplomacia a ženy

Taliansky kardinál Bassetti o krehkých demokraciách

Arcibiskup Scicluna k Středomoří a papežově návštěvě na Maltě

Biskup z Odesy: Mnohí ľudia utekajú, cirkev zostáva

Litovský arcibiskup Grusas: „V mene Božom už prestaňte!“

Ostrá reakcia poľských biskupov na ruskú inváziu: Barbarstvo!

Kyjevský metropolita Epifanij vyzýva k „ochrane domoviny“

Biden – ‚produkt‘ slabých biskupov, ktorí nebránia náuku Cirkvi

Primátor Verony žiada národný deň nenarodeného života

Nemecko: 1000 rokov pútí k sv. Michalovi archanjelovi

Poľsko: Arcibiskup napísal kritický list nemeckým biskupom

Nemecko: Synodálna dezorientácia a pramene viery

Ochranca života a dôchodca odsúdený na vysokú pokutu

Biskup: Cirkev nie je cirkvou človeka, ani pápeža, ale Ježiša Krista!

Kanada: Polícia na koňoch sa vrhla na protestujúcich za slobodu

Démoni sa utrhli – niektorí biskupi už nechcú slúžiť Ježišovi?

Prípady zneužívania v desaťročiach po koncile

Vaše kňazské utrpenie spôsobuje, že sú duše priťahované ku spáse!

Cesta pokánia. Milovaní synovia, nasledujte ma na ceste pokánia! Boj musíte viesť zbraňami modlitby a pokánia. Ukážem vám cestu pokánia, ktorou sa musí každý z vás uberať.
1. etapa – odriekanie a sebazápor. Musíte sa zriekať seba, nezriadených sklonov, náruživosti, nemiernych prianí a ctižiadostivých plánov. V apoštolskej práci nehľadajte úspech či ľudské uznanie, ale milujte apoštolát skrytý v pokornom plnení každodenných povinností. Tak môžete potlačiť egoizmus, ktorý je najväčším nebezpečím a najčastejšou i najľahšou pascou, ktorou sa môj nepriateľ usiluje zamedziť váš pokrok. Tak budete vnútorne slobodní, ľahšie uvidíte vo svetle Božiu vôľu a budete schopní dokonale ju plniť.
2. etapa – dobre niesť osobný kríž. Tento kríž je zostavený zo všetkých ťažkostí, keď chcete plniť Božiu vôľu. Treba verne a dokonale vykonávať aj tie najmenšie veci s láskou a prežívať každý okamih dňa v plnení Božej vôle. Týmto utrpením budete, moji milovaní synovia, postavení na roveň môjmu Synovi.
Toto vnútorné ukrižovanie sa bude uskutočňovať každý deň vášho kňazského života: v čase modlitby, takého cenného slávenia svätej omše, pri ktorej sa aj vy obetujete za svet, vo vernosti povinnostiam, pri ohlasovaní Evanjelia, pri katechéze, pri stretávaní sa s každým človekom, najmä tými najslabšími a osamelými. Vždy sa darujte neúnavnou silou lásky. Nesmie vás odrádzať nevďačnosť, nepochopenie, nezáujem a neochota. Najmä vaše kňazské utrpenie spôsobuje, že sú duše priťahovaní k životu milosti a ku spáse!
3. etapa – nasledovanie Ježiša na Kalváriu. Často som videla, ako sa môj Syn s dychtivým pohľadom obracal k Jeruzalemu… Ako veľmi túžil po tom okamihu! Každý deň kráčal k tomu „Dokonané je“ na Veľkú noc jeho lásky a sebaobety.
Nikdy nestrácajte odvahu! Spáchané a nezmyté hriechy sú pre vás bičovaním. Bludy, ktoré zbavujú veriacich viery, sú vašou tŕňovou korunou. Vernosť vášmu povolaniu znamená pre vás ťažkú cestu na Kalváriu.
Keď sa však zasväcujete môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, kráčate spoločne so mnou v dokonalom nasledovaní Ježiša na krížovej ceste. Vaša nebeská Matka vás povedie po tejto evanjeliovej a kňazskej ceste. (Don Gobbi 5.3.1983)

* * * * * * *

List poslanca NR SR Milana Kuriaka

Bratislava, 17. februára 2022 (HSP) – Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Kuriak (OĽaNO)sa 15. februára obrátil listom na Hlavného hygienika Slovenskej republiky a Úrad vlády SR s požiadavkou, aby urýchlene prehodnotili pandemické opatrenia v oblasti konania bohoslužieb.
„Nechápem, ako je možné, že aktuálne v režime „OTP“ môžu fungovať autoškoly, vleky, vonkajšie športoviská, či je možné cestovanie vlakmi a diaľkovými autobusmi. Okrem toho do režimu základ patria rôzne obchody vrátane, potravín, drogérie, lekární, obchody s oblečením, obuvou, papiernictvá, obchody so školskými potrebami, domáce a záhradkárske potreby, zvieracie potreby, hračkárstva, či elektronika. Všetky obchody už môžu byť otvorené aj po 22.00 h. V autobusoch, vlakoch, kde ľudia nevedia dodržiavať pandemické opatrenia, je režim OTP. Je teda nepochopiteľné, prečo konanie bohoslužieb je stále povolené len v režime OP a OP+.“

* * * * * * *

Pôstne posolstvo pápeža Františka: Kairos, čas na siatie dobra

Vatikán, 25.2.2022 (RV) 028 311 – Vo Vatikáne vydali text posolstva Svätého Otca na tohtoročné Pôstne obdobie, ktoré sa začne Popolcovou stredou 2. marca. Jeho témou je biblická výzva z Listu Galaťanom, v ktorej apoštol Pavol používa slovo „kairos“ a vyzýva k neúnavnému konaniu dobra:
„Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým“ (Gal 6,9 -10a).

Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-02/vyslo-postne-posolstvo-papeza-frantiska-kairos-cas-na-siatie.html

Konflikt Rusko-Ukrajina náročný pre pápeža

Komentár: Anna Mertensová – korešpondentka Kathpressu v Ríme

Vatikán, 23.02.2022 (KAP) 028 310 – Na pápežovom čele sú vrásky. S „veľkou bolesťou“ sleduje vývoj na Ukrajine a „napriek všetkým diplomatickým snahám sa otvárajú scenáre, ktoré sú stále viac alarmujúce“, ako povedal 85-ročný pápež na generálnej audiencii. Jemu a mnohým ľuďom spôsobuje strach a starosť. Pápež naliehavo apeloval na „všetky strany, aby sa chránili každej akcie, ktorá obyvateľstvu pripraví ešte viac bolestí“ a aby sa dodržiavalo medzinárodné právo. Pápež už celé týždne napomína, apeluje a modlí sa:
„Prosme Pána vrúcne, aby sa v tejto krajine vzbudilo bratstvo a aby sa prekonali obavy a rozkoly“ uviedol koncom januára vo výzve svetu k modlitbe za pokoj na Ukrajine. K Popolcovej strede teraz znova vyzval k pôstu a modlitbám za Ukrajinu.
František dúfa v pokoj, no je realista. Ľudstvo je „majstrom vo vedení vojen“, sťažoval sa na stretnutí so špičkami východných cirkví.
Máme radi vojny a to je tragické. Ľudstvo sa chváli pokrokmi vo vede, v myslení a v toľkých pekných veciach, no pokrivkáva vo vytváraní mieru. To je zahanbujúce. Ukrajinský národ napr. v histórii veľa trpel – najmä v období okolo svetovej vojny. Zaslúži si pokoj.
Ukrajinsko-ruský vzťah napätia nezamestnáva pápeža iba od súčasného konfliktu. Nie vždy pritom trafil pre ukrajinské uši správny tón. Keď vypukol konflikt na východe a na Kryme pred 8 rokmi, František varoval pred „bratovražednou vojnou“, no termín „občianska vojna“ nevyslovil. Kritizovala sa aj jeho voľba slov v spoločnom vyhlásení s ruským pravoslávnym patriarchom Cyrilom I. po historickom stretnutí na Kube v r. 2016.
Katolíci na Ukrajine boli sklamaní. Tri roky po stretnutí sa toho Cyril I. ešte raz dotkol. Po stretnutí s kubánskym prezidentom Miguelom Mariom Diazom-Canelom v r. 2019 vyhlásil, že Grécko-katolícka cirkev inšpiruje konflikt na Ukrajine. A František tiež poukázal na ťažkosti s ňou.
Grécko-katolícka cirkev na Ukrajine je najväčšou katolíckou východnou cirkvou so 4,5 miliónom kresťanov. V r. 2018 navštívil pápež v Ríme toto spoločenstvo. Mnohí to hodnotia ako náhradu za návštevu v krajine. František spomenul vojnu na východe Ukrajiny však iba krátko. Pripomenul, že mnohí Ukrajinci v Taliansku myslia so strachom na svoju domovinu „kvôli biču vojny a hospodárskym problémom“. No povedal, že bude „prosiť Knieža pokoja, aby sa umlčal zbrane na Ukrajine“.
V konečnom dôsledku zostal František svojej línii verný. Pre neho je v popredí pomoc utláčaným, pokoj pre všetkých a bratstvo. Na partikulárne záujmy hľadí skepticky. Zdôrazňuje, že nijaká strana nesmie stavať do popredia svoje záujmy. V tom sa líši od postoja Jána Pavla II. vo vojne v Juhoslávii po r. 1990. Jeho predchodca obhajoval vojenský zásah proti agresorovi.

„Boh chce, aby sme boli bratia“
František tiež apeloval, aby si každý preskúmal svoje svedomie: „Boh chce, aby sme boli bratia a nie nepriatelia.“
Bratom chce byť František aj s moskovským patriarchom: „Hovoríme si veci priamo do tváre – ale ako bratia,“ vyhlásil pápež začiatkom decembra pri lete z Atén. Možné druhé stretnutie by sa mohlo podľa médií udiať v lete na neutrálnej pôde. Aj v tomto rusko-ukrajinský konflikt nevyhnutne sťažuje situáciu.
Napriek tomu sa Gréckokatolícka cirkev na Ukrajine prejavuje ako otvorená voči stretnutiu pápeža s moskovským patriarchom. Želá si však najmä návštevu pápeža v Kyjeve.
„Ľudia na Ukrajine hovoria: ‚Keď pápež príde na Ukrajinu, vojna sa skončí, pretože príde ako posol pokoja‘,“ vyhlásil ukrajinský arcibiskup Svjatoslav Schevčuk.

Pápež povolil výnimku pre slávenie podľa misála sv. Jána XXIII.

Minulý rok František stanovil pokoncilovú „riadnu formu“ svätej omše ako „jediný výraz“ rímskeho omšového obradu. Bratstvo sv. Petra má výnimku.

Fribourg/Rím 21.2.2022 (RV) 028 309 – V piatok 4. februára 2022 Svätý Otec František prijal na takmer hodinovej súkromnej audiencii dvoch členov Kňazského bratstva svätého Petra, pátra Benoîta Paula-Josepha, predstaveného francúzskeho dištriktu, a pátra Vincenta Ribetona, rektora Kňazského seminára svätého Petra vo Wigratzbade.
Počas veľmi srdečného stretnutia si pripomenuli vznik bratstva v roku 1988, pápež sa vyjadril, že na neho veľmi zapôsobil prístup jeho zakladateľov, ich túžba zostať verní rímskemu pápežovi a ich dôvera v Cirkev. Povedal, že toto gesto treba „zachovať, chrániť a podporovať“.
V priebehu audiencie pápež objasnil, že inštitútov, ako je Bratstvo svätého Petra, sa všeobecné ustanovenia motu proprio Traditionis Custodes netýkajú, keďže používanie starobylých liturgických kníh stálo na počiatku ich existencie a je ustanovené v ich stanovách.
Svätý Otec následne zaslal ním podpísaný dekrét z 11. februára, teda zo dňa, keď bolo Bratstvo slávnostne zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorým potvrdil členom Bratstva právo používať liturgické knihy platné v roku 1962, a to: Misál, Rituál, Pontifikál a Rímsky breviár.
Členovia Bratstva svätého Petra sú vďační Svätému Otcovi za toto potvrdenie ich poslania a pozývajú všetkých veriacich, ktorí sa cítia byť im blízki ako duchovná rodina, aby sa zajtra, na sviatok Petrovho stolca, zúčastnili na svätej omši alebo sa k nim pripojili v modlitbe za pápeža. – rd –

Zasadnutie Rady kardinálov 2022: Synoda, diplomacia a ženy

Vatikán, 24.02.2022 (KAP) 028 308 – Pápežská Rada kardinálov mala v pondelok prvé stretnutie v tomto roku. Venovala sa témam ako: synoda biskupov, medzinárodné krízy a úloha žien v Cirkvi. Na začiatku zasadnutie účastníci z Ameriky, Ázie, Afriky a Európy opísali spoločensko-politickú a cirkevnú situáciu vo svojom regióne. Išlo aj o príslušné dôsledky pre celosvetový synodálny proces a o úlohu laikov aj duchovných.
Na zasadnutiach vo vatikánskom Dome sv. Marty sa okrem pápeža zúčastnili: kardináli Pietro Parolin a Giuseppe Bertello z Vatikánu, Oscar Rodriguez Maradiaga z Tegucigalpy, Reinhard Marx z Mníchova, Sean Patrick O“Malley z Bostonu, Oswald Gracias z Bombaja a Fridolin Ambongo Besungu z Kinšasy. Prítomný bol aj sekretár rady biskup Marco Mellino.
V druhej pracovnej časti sa prítomní zaoberali úlohou vatikánskej diplomacie v súčasnej medzinárodnej situácii. Mimoriadnu pozornosť venovali úlohe pápežských nunciov vzhľadom na politiku a Cirkev.
V stredu bol na programe referát talianskej rehoľníčky a docentky dogmatiky Lindy Pocherovej. Pripravila úvahy o úlohe žien v Cirkvi a o „mariánskom princípe“.
Rada kardinálov založená pápežom v r. 2013 sa znova zíde v apríli.

Taliansky kardinál Bassetti o krehkých demokraciách

Rím, 23.02.2022 (KAP) 028 307 – V Talianskej Florencii sa od stredy koná konferencia biskupov a starostov stredozemných krajín. Na stretnutí sa zúčastňuje taliansky premiér Mario Draghi i prezident Sergio Mattarella a na záver príde aj pápež František.
Predseda Biskupskej konferencie Talianska, kardinál Gualtiero Bassetti (79), kritizoval na podujatí „veľmi krehké demokracie“ dnešnej doby a povedal:
„Niektoré sa dostali do krízy, rastie sociálna nerovnosť a migrácia a v tranzitných a cieľových krajinách migrantov rastie aj marginalizácia,“ povedal kardinál Bassetti
„Najvyššiu cenu zaplatilo dramatickým spôsobom obyvateľstvo! Ľudia sa často stávajú rukojemníkmi vojen a napätí a nenachádzajú nijaké východisko. Pritom sa prejavujú aj zlovestné vetry vojny na Ukrajine a politici napriek dobrej vôli nemajú silu prekonať mechanizmy rozdelenia moci.“
Arcibiskup Perugie apeloval na morálnu povinnosť kresťanských spoločenstiev, aby „s vierou a odvahou podnecovali a podporovali novú medzinárodnú rovnováhu, ktorá spočíva v prvom rade na ochrane a ocenení dôstojnosti ľudskej osoby ako aj na účinnej solidarite“.
Konferencia stredozemných regiónov 20 krajín sa koná do nedele 27. februára. Po oddelených poradách sa majú zástupcovia Cirkvi a politikov spoločne poradiť a podpísať vyhlásenie.
Na záver konferencie v nedeľu pricestuje do Florencie aj pápež František. Stretne s tam s primátorom Aténa a Istanbulu, s rodinami utečencov a prezidentom Mattarellom. Na záver odslúži svätú omšu a pomodlí sa „Anjel Pána“.
Z Cirkvi pricestovali aj ďalší predsedovia biskupských konferencií ako španielsky kardinál Juan José Omella. Okrem potvrdil účasť aj toho prišiel aj predseda ComMECE, kardinál Jean-Claude Z Chaldejskej katolíckej cirkvi prišiel kardinál Louis Raphael Sako, ako aj maronitský patriarcha kardinál Bechara Rai, latinský patriarcha Jeruzalema, arcibiskup Pierbattista Pizzaballa, patriarcha Arménskej katolíckej cirkvi Raphael Bedros XXI. i ďalší ako aj zástupcovia Vatikánu.
Takéto podujatie sa konalo už aj počiatkom roka 2020 v talianskom prístavnom meste Bari aj to za účasti pápeža Františka.

Arcibiskup Scicluna k setkání o Středomoří a papežově návštěvě na Maltě

Malta /Vatikán, 21.2.2022 (RV) 028 306 – Maltský arcibiskup Charles Scicluna v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas vyzývá Evropu k větší spolupráci, aby se Středozemní moře, které se často mění v hřbitov, stalo dějištěm konkrétní spoluodpovědnosti. A půldruhého měsíce před papežovou návštěvou Malty doufá, že František jejím obyvatelům dodá energii nezbytnou k postpandemické obnově.

Viac na:

https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2022-02/arcibiskup-scicluna-k-setkani-o-stredomori-a-papezove-navsteve-n.html

* * * * * * *

Biskup z Odesy: Mnohí ľudia utekajú, cirkev zostáva

Biskup Szyrokoradiuk po útoku Ruska na ukrajinské mestá:
„Modlitba je to jediné, čo nám ešte dáva nádej a pokoj.“

Kyjev, 24.2.2022 (kath.net/KAP) 028 305 – „Po zahájení ruskej invázie na Ukrajine mnohí ľudia opúšťajú mestá pre obavy z útokov na civilné ciele,“ povedal biskup Diecézy Odesa- Simferopol, Stanislaw Szyrokoradiuk, OFM v telefonáte pre rakúsky Kathpress:
„Napätie a neistota sú veľké. Nikto nevie, kedy príde ďalší útok! Obavy z rozšírenia vojny sa potvrdzujú, už sa ostreľuje 20 miest súčasne. Aj v Odese boli ráno útoky na vojenský tábor pri meste, centrum mesta zatiaľ zasiahnuté nie je. V Kyjeve a Charkove je však situácia horšia.“
Biskup ďalej povedal, že vo štvrtok ráno ešte slúžil svätú omšu, na ktorú prišli mnohí veriaci a zdôraznil:
„Cirkev vidí ako svoju úlohu byť na mieste pri ľuďoch! Všetci kňazi tu zostali. Pastorácia je dôležitá vzhľadom na ohrozenie, pri ktorom je momentálne úplne neisté, ako by mal byť mier ešte možný. Nám zostáva už iba modlitba za pokoj a prosíme o ňu aj ľudí na celom svete. Pretože pokoj je hlavnou vecou a napriek všetkému nám zostáva naša nádej.“

Litovský arcibiskup Grusas: „V mene Božom už prestaňte!“

Rím/St. Gallen 25.2.2022 (kath.net/KAP) 028 304
„Musíme konať spoločne a rozhodne, aby sme okamžite ukončili ruskú agresiu a aby sme chránili nevinné ženy, mužov a deti! V mene Božom už prestaňte!“ Tak reagoval na ruskú inváziu predseda CCEE a arcibiskup Vilnjusu Gintaras Grusas vo štvrtok.
„Cirkvi v Európe čo najostrejšie odsudzujú to, čo sa stalo v noci na Ukrajine. Veci treba riešiť dialógom a ukončiť vojnu, ktorá je hrozbou pre celú Európu!“ povedal vo Florencii na konferencii starostov a biskupov stredozemných krajín a vyzval k modlitbám .

Ostrá reakcia poľských biskupov na ruskú inváziu: Barbarstvo!

Varšava-Kyjev, 25.2.2022 (kath.net/PBK/pl) 028 303 – Kath.net dokumentuje tlačové vyhlásenie Poľskej biskupskej konferencie:
Výzva predsedu Poľskej biskupskej konferencie, arcibiskupa Stanisława Gądeckého, k ruskej invázii na Ukrajine:
V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine čo najostrejšie odsudzujem v mene Poľskej biskupskej konferencie postup Ruska a Vladimíra Putina ako neprijateľný a hanebný akt barbarstva, ktorý sa obracia proti suverenite a nezávislosti nezávislého štátu.
Súčasne vyhlasujem – s celou cirkvou v Poľsku – svoju solidaritu so všetkými Ukrajincami ako v Poľsku, tak na Ukrajine a ubezpečujem ich našou blízkosťou, našou modlitbou a našou ochotou im pomáhať.
V súvislosti s prosbou Svätého Otca pápeža Františka prosím biskupov a všetkých veriacich, aby na Popolcovú stredu slávili deň pôstu a modlitby za pokoj a solidaritu s Ukrajinou. Prosím každú farnosť v Poľsku, aby sa modlila za pokoj a za Ukrajincov, aby Pán občerstvil ich srdcia v súčasnej tragickej situácii.
Ako cirkev v Poľsku chceme našim bratom pomáhať aj materiálne, preto vyzývam, aby sa v nedeľu a na Popolcovú stredu po každej svätej omši urobila zbierka pre charitu, aby sa tieto prostriedky mohli použiť pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Pomoc katolíckej cirkvi v Poľsku sa bude realizovať postupne a systematicky cez naše charitatívne zariadenia vo farnostiach, diecézach, aj celonárodne vrátane tímov na východe pri PBK. Okrem toho prosím všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby boli otvorení voči ľuďom v núdzi.
Osud Ukrajiny a Poľska zverujem Kráľovnej pokoja a ubezpečujem všetkých o mojej duchovnej blízkosti a o mojich modlitbách.
+ Stanisław Gądecki metropolita, arcibiskup Poznane,
predseda Poľskej biskupskej konferencie.

Kyjevský metropolita Epifanij vyzýva k „ochrane domoviny“

Kyjev, 22.02.2022 (KAP) 028 302 – Hlava autokefálnej Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, metropolita Epifanij (Dumenko), vyzval k „spojenému odporu proti agresii Kremľa“.
„Náš štát podporuje svetové spoločenstvo všetkých ľudí dobrej vôle. Milióny ľudí sa denne modlia za mier na Ukrajine,“ povedal podľa ukrajinskej tlačovej služby RISU v utorok v Kyjeve. Výslovne vyzval k ochrane domoviny a k slobode a dôstojnosti:
„História opakovane ukázala, že iba na nezávislej Ukrajine môžu ľudia rozdielnych politických názorov, rozdielneho etnického pôvodu a rozdielnych náboženských presvedčení zostať slobodní a užívať plné práva a slobody. V Ruskom obsadených častiach Donbasu je namiesto toho krviprelievanie, sú tam ruiny, zajatci a je tam strach.“
Metropolita sa obrátil aj na Moskve verných veriacich na Ukrajine slovami:
„Útočníci musia od vás počuť a vidieť, že ich vojská nepotrebujete. Je to občianska a kresťanská povinnosť každého z vás osobne.“
Epifanij sa tak odvolával na výpoveď Vladimíra Putina. Ten v prejave v pondelok uviedol ako argument ruského postupu v aktuálnej kríze aj ochranu pravoslávnych kresťanov Moskovského patriarchátu pred prenasledovaním na Ukrajine.
Zo 45 miliónov Ukrajincov sa až 60 percent hlási k pravosláviu. Väčšina je v Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny a v „konkurenčnej“ Ukrajinsko-pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu.
Hlava tejto cirkvi, metropolita Onufrij (Berezovskij), vyzval podľa RISU v utorok veriacich k zintenzívneniu modlitieb za mier a povedal:
Naša cirkev naďalej podporuje teritoriálnu integritu Ukrajiny. Vyzývam všetkých politikov, aby nepripustili novú vojnu! Vojna je ťažký hriech pred Bohom.“

Biden – ‚produkt‘ slabých biskupov, ktorí nebránia náuku Cirkvi

USA, 22.2.2022 (LifeSiteNews) 028 301 – Slabosť amerických biskupov v dôležitých otázkach najmä ich pochybenie v dôraznej obrane katolíckej náuky a ich podkopávanie tých, ktorí sú výslovne za ochranu života – to boli témy ďalšej diskusie šéfredaktora a zakladateľa LifeSiteNews Johna Henryho Westena s hosťom. V redakcii privítal známeho konzervatívca a ochrancu života Deala Hudsona 22. februára.
„Vec, ktorá ma šokovala najviac, keď som začal s biskupmi komunikovať, predtým, ako som bol poradcom prezidenta Busha v Bielom dome, bola, ako oni nenávidia republikánov len preto, že sú republikáni. A ako si nevzali nikdy čas pre ochrancov života!“ povedal Hudson a pokračoval:
„Niektorí liberálni biskupi zachádzajú tak ďaleko, že hrozia iným biskupom a marginalizujú ich, ak verejne podporujú aktivity ochrancov života!“.
Hovorili sme aj o ceste katolíkov v súčasnom svete zla – v tejto „svetovej vojne“ proti duši človeka a Hudson zdôraznil:
„Mali by sme sa proti tomu stavať a nenechať sa zastrašiť, keď robíme, čo je správne. Mali by sme sa naučiť presne vyjadrovať to, čo veríme ako katolíci, ako Američania, či Kanaďania a vyvíjať si hlbší vzťah s Bohom pravidelnou modlitbou.
Rodičia musia znova roznietiť svoje mysle a srdcia. Inými slovami, musia si pripomínať zásadné hodnoty a ideály, ktoré zastávajú. Ich deti ich musia vidieť čítať Sväté písmo a dobré knihy – diela sv. Tomáša Akvinského, ale aj knihy ako Biela veľryba a diela Platóna, Aristotela. Vidia deti rodičov tráviť hodinku čítaním? Alebo všetci pozerajú iba televíziu a zábavné programy? Ale život nie je zábava a my nie sme v situácii, kde by zábava mala zaberať miesto rodičov ako predstaviteľov kultúry, ktorá ničí naše deti!“

Primátor Verony žiada národný deň nenarodeného života

Verona, 23.2.2022 (kath.net/LifeNews/mk) 028 300 – Primátor talianskeho mesta Verona si želá, aby 25. marec bol národným dňom nenarodeného života, aby sa spoločnosti a predovšetkým mladej generácii ukázalo, že deti sú bohatstvom. Tento návrh predniesol vo februári na zasadnutí mestskej rady. Súčasne požiadal taliansky parlament listom o realizáciu tejto idey. Primátor Sboarina hovoril o naliehavom národnom probléme s vážnymi dôsledkami na nasledujúce generácie.
Taliansko naozaj bojuje s prudko klesajúcou pôrodnosťou. Experti predpokladajú, že jeho počet obyvateľov sa do roku 2050 zníži o tretinu.
Demografickú krízu oslovil nedávno aj pápež František. V januári prosil naliehavo páry, aby mali deti, alebo aby si ich adoptovali: „Priviesť dieťa na svet je vždy riziko. Ale je riskantnejšie popierať materstvo či otcovstvo, či už je reálne alebo duchovné.“ Pápež oslovil aj skúsenosť v Taliansku, že psy a mačky preberajú miesto detí. A povedal, že toto popieranie rodičovstva uberá nám samým aj spoločnosti ľudskosť.

Nemecko: 1000 rokov pútí k sv. Michalovi archanjelovi

Sv. Michal Archanjel z Národnej svätyne Nepoškvrneného počatia v USA

Prečo je v Nemecku mimoriadny dôvod tento rok vzývať sv. Michala archanjela –
Karin Maria Fenbertová

Mníchov, 22.2.2022 (kath.net) 028 299 – Nemci majú sv. Michala archanjela za patróna. A kto by chcel ako presvedčený katolík poprieť, že je pre nás v Nemecku v súčasnosti zvlášť potrebný:
– vzhľadom na turbulencie a poblúdenia v katolíckej cirkvi v našej krajine
– vzhľadom na nesmierne poškodenie povesti a cti emeritného pápeža Benedikta XVI. dokonca predstaviteľmi Cirkvi
– vzhľadom na novú spolkovú vládu, ktorá začiatkom cirkevného roka začala aj s ničivým programom pre rodiny a propagovaním potratov
– vzhľadom na prudké víchrice a záplavy, ktoré zmietajú našu krajinu a možno nám pripomínajú, že „nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6,12).
Už len preto by sme urobili dobre, keby sme vzývali vodcu boja proti diablovi, svätého Michala archanjela s jeho nebeskými zástupmi a prosili ho o pomoc a aby sme sa aj ukázali hodnými jeho pomoci.
No je tu aj ďalší dôvod, prečo práve v roku 2022. V tomto roku je jubileum 1000 rokov, čo oslavujeme sv. Michala archanjela! Pred 1000 rokmi putoval jediný nemecký svätorečený cisár Heinrich II. v r. 1022 na horu Monte Gargano (v talianskom apulskom pohorí Gargano) po svojom víťazstve nad byzantskými oddielmi pri Tróji ako poďakovanie – alebo pred týmto víťazstvom možno 8. mája počas obliehania (presný dátum nie je žiaľ známy). Táto mimoriadna hora má aj pre nás veľký význam, lebo na Mont Sant‘Angelo putovali viacerí nemeckí cisári aj Otto I., Otto III.
Keby bol ešte kancelárom Konrád Adenauer, iste by tento rok putoval k Michalovi archanjelovi, lebo si uvedomoval jeho význam pre Nemecko. Vieme, že v „belgických Lurdoch“ v Banneux, na jeho želanie postavili kaplnku zasvätenú sv. Michalovi archanjelovi. Je to kaplnka podobná Kaplnke Navštívenia Panny Márie v Adenauerovom bydlisku Rhöndorfe, kde sa za vojny modlili za zajatcov všetkých krajín. A kaplnka je zasvätená aj sv. Jane Orleánskej, patrónke Francúzska. Nemci a Francúzi sa tam majú spolu modliť za Európu zmierenia, pokoja a jednoty. Adenauer bol aj členom Modlitbového združenia za pokoj vo svete od r. 1956.
Mier v Európe je v dnešnej dobe extrémne ohrozený zrejme aj preto, že sa Európa stala takou bezbožnou. Mali by sme preto putovať k sv. Michalovi archanjelovi a s jeho zástupmi ho naliehavo a vrúcne prosiť, aby stál pri nás, aby pohol srdcia politikov k obráteniu a našu cirkev s jej vrchnými pastiermi priviedol naspäť na pravú cestu Desatora, aby osvietil naše svedomie a naše myslenie. Na to sa zvlášť hodí 8. máj, deň prvého zjavenia sv. Michala archanjela na hore Gargano, ako aj 29. september – sviatok archanjelov, ale samozrejme aj iné dni.
Cisár Karol Veľký v septembri 813 na ríšskom zhromaždení v Aachene vyhlásil 29. september za povinný sviatok. Tým sa potvrdilo, že Michal archanjel je patrónom celej Svätej rímskej ríše. …

Poľsko: Arcibiskup Gadecki napísal kritický list nemeckým biskupom
o ich „synodálnej ceste“

Viac na:

028 298

Nemecko: Synodálna dezorientácia a pramene viery

Frankfurt, 18.2.2022 (kath.net/mk) 028 297 – Veľmi sporné zhromaždenie „synodálnej cesty“ vo Frankfurte sa počiatkom februára po prvý raz zhodlo na záväznom texte. „Orientačný text“ schválilo 86 % prítomných – medzi nimi 41 biskupov. Nuž aspoň 16 biskupov text odmietlo.
Jadrom textu sú tzv. „miesta viery“, ktoré majú definovať pramene zjavenia: Sväté písmo a Tradícia, znamenia doby a zmysel Božieho ľudu pre vieru, učiteľský úrad Cirkvi a teológia.
Proti tomu hovorí koncilová dogmatická konštitúcia Dei Verbum“ (10):
„Posvätná Tradícia a Sväté písmo tvoria jeden posvätný poklad Božieho slova, ktorý je zverený Cirkvi. … Úloha autenticky vysvetľovať Božie slovo,15 písané alebo ústne podané, bola zverená jedine živému Učiteľskému úradu Cirkvi, ktorý vykonáva svoju autoritu v mene Ježiša Krista. Tento učiteľský úrad však nie je nad Božím slovom, ale mu slúži, lebo učí iba to, čo bolo odovzdané, lebo z Božieho poverenia a pomocou Ducha Svätého nábožne počúva, sväto zachováva a verne vykladá, a z tohto jediného pokladu viery čerpá všetko, čo predkladá veriť ako zjavené Bohom.“
Teda dva pramene zjavenia a učiteľský úrad Cirkvi (nie teológov!) V „Gaudium et spes“ koncil síce ukladá Cirkvi skúmať „znamenia doby“ a vysvetľovať ich vo svetle Evanjelia, ale v zmysle lepšieho chápania dnešného sveta a nie ako prameň viery!
Zatiaľ čo iniciátori „synodálnej cesty“ ako kardinál Marx a biskup Bätzing považujú tento text za míľnik, biskup Voderholzer z Regensburgu tu vidí protirečenie k výpovediam koncilu. Pozoruje posun kompetencií od riadneho učiteľského úradu biskupov k učiteľskému úradu teológie, s čím nemôže súhlasiť, hoci sám roky prednášal na vysokej škole teológiu.
A prisvedčuje mu aj katolícky publicista a iniciátor mládežníckej Biblie „YouCat“, Bernhard Meuser:
„Nejaká „pseudosynoda“ neschválená Rímom sa s pomocou teologicky neistých biskupov rozlúčila so svetovým spoločenstvom nasledovníkov apoštolov. Každý veriaci teda môže poslušnosť voči schválenému orientačnému textu právom odmietnuť.“ …
Pápež, ktorý v r. 2015 na synode biskupov sám zdôraznil, že biskupi musia vždy konať „cum et sub Petro“ (s Petrom a pod Petrom), má ako záruku jednoty za úlohu takéto excesy zachytiť.
„Myslím, že by prospelo stiahnutie sa pápeža s nemeckými biskupmi na niekoľko týždňov do Sixtínskej kaplnky, aby sa cvičili v synodalite, až kým nezavládne jednomyseľnosť,“ radí Meuser s humorom.

Jim Caviezel hovorí!

Ochranca života a dôchodca odsúdený na vysokú pokutu

Weinheim, 19.2.2022 (kath.net) 028 296 – V Nemecku bol ochranca života Klaus Günter Annen (70) odsúdený súdom na pokutu vo výške 1200 eur, ako napísali noviny „Rhein-Neckar-Zeitung“. Anne označil nemeckú potratovú lekárku „nájomnú vražedkyňu“ a v tejto súvislosti použil aj výraz „masová vražda“.
Podľa štátnej prokurátorky sa tu prekročili hranice slobody názoru a je to závažná urážka cti lekárky. Muž žije z dôchodku 730 eur spláca ešte aj dlh 100 eur mesačne.

Diabol nechcel, aby som protestoval proti „Satanskému chrámu“

USA, 21.2.2022 (Autor z tímu LifeSiteNews) 028 295
Vo chvíli, keď som počul o konferencii satanistov „Satanského chrámu“ v Scottsdale v štáte Arizona, vedel som, že tam musíme z našej farnosti ísť. Bol to predsa útok na všetko dobré a sväté v tomto svete a my sme sa museli postaviť proti tejto ohavnosti.
Doba predtým bola pre mňa a moju rodinu ťažká. Diabol na nás útočil pre moje rozhodnutie, no keď som si uvedomil, čo sa deje, tak to zmizlo a my sme to prekonali. Bolo tiež veľa rozdelení a zmätenia medzi veriacimi, keď sa biskupi rozhodli ísť s nami, no potom zmenili názor a ľudia hovorili, že nemôžeme byť neposlušní. Bolo to naozaj skľučujúce a zrejme tiež dielo diabla. Známy katolícky hovorca v rozhlase nakoniec spojil duchovných a veriacich a mali sme v tom zrazu jasno.
Úprimne povedané, bál som sa tam ísť, že sa stane niečo zlé. Všetci sme išli na spoveď a na svätú omšu a prijali sme Eucharistiu. Boli sme tak chránení, ako je len možné.
Keď sme tam prišli, urobili sme procesiu okolo toho hotela s Fatimskou Pannou Máriou asi hodinu. Dav ľudí bol rozrušený. Modlili sme sa ruženec a žalmy. Cítil som, že keby sa satanisti aj pokúsili niečo nám urobiť, nebudú toho schopní. Božia moc a ochrana Panny Márie by to nedovolili.
Bola to najdojímavejšia a najinšpiratívnejšia vec, akú som kedy zažil. Bolo tam asi 300 ľudí spojených s jediným cieľom modliť sa za stratené duše na konferencii, za ich obrátenie a návrat k Pánovi.
Predtým som sa obával násilia a teraz som bol dojatý tým, aký veľký je náš Pán a že ak sme verní, ostražití a šľachetní v duchovnom živote, on nás vždy ochráni! Uvažoval som aj o tom, že takto diabol vždy koná. Šíri lži, strach a zmätok a robí všetko, aby nám zabránil vnášať Božie svetlo do sveta. Ale v deň boja už ho nikde nenájdete! Pravdou je, že diabol je zbabelec a na to by sme nikdy nemali zabudnúť. Nenechajte sa strachom odradiť robiť to správne a Pán bude vždy s vami bok po boku, kým sa bitka nevyhrá!
Ak sa títo satanisti znova o niečo také pokúsia, dúfam, že budete mať odvahu bojovať. Zlý totiž nikdy neprestane. Jedinou potrebnou vecou na víťazstvo diabla je, aby dobrí ľudia nerobili nič! Nech to nie ste vy! Viva Christo Rey – Nech žije Kristus Kráľ!

Biskup: Cirkev nie je cirkvou človeka, ani pápeža, ale Ježiša Krista!

Viedeň, 16.2.2022 (KAP) 028 294 – Viedenský pomocný biskup Stephan Turnovszky kritizoval postoj katolíkov, ktorí sa od vývoja v Cirkvi dištancujú a hovoria: „To nie je moja Cirkev“. Nachádza to v protestných listoch, ktoré dostáva, ako povedal pre noviny „Niederösterreichischen Nachrichten“ (NÖN zo stredy) a zdôraznil:
„Cirkev nepatrí určitej osobe, ani biskupovi alebo pápežovi, ale je to jedine Ježišova Cirkev! Aj pri celosvetovom synodálnom procese je potrebné mať to pred očami.
V Novom zákone Ježiš povedal prvému pápežovi: ‚Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev‘. Čo sme to len z jeho Cirkvi urobili? Či by mal Ježiš z toho radosť? Či by sa v nej cítil dobre? Čo je mu dnes v jeho Cirkvi dôležité? Presne o tieto otázky ide a aj pápež František pozval všetkých ľudí, aby sa s tým v rámci prípravy na synodu 2023 zaoberali. Dôležitá je synoda – v preklade spoločná cesta – preto, lebo iba spoločne a v modlitbe dokážeme vytušiť, akú chce mať Ježiš svoju Cirkev dnes.“

Kanada: Jazdná polícia sa vrhla na protestujúcich za slobodu

Ottawa, 18.2.2022 (LifeSiteNews) 028 293 – Obrázok z hlavného mesta Kanady 18. februára šokoval svet! Stovky protestujúcich ľudí boli zatknuté a polícia postupovala veľmi brutálne! Skupina policajtov sa na koňoch dokonca vrhla na ľudí a kone ich pošliapali!

Démoni sa utrhli – niektorí biskupi už nechcú slúžiť Ježišovi?

Komentár: Roland Noé

Linz, 17.2.2022 (kath.net) 028 292 – Démoni sa utrhli z reťaze. Nedávno som mal príležitosť zúčastniť sa seminára o viere. Veľa sme sa modlili, išlo o oslobodenie, obrátenie, uzdravovanie, v princípe to, čo robil Ježiš a prikázal aj svojím učeníkom. Na základe častí z Biblie sa mali kliatby, ktoré mohli ľudí zaťažovať spracovávať a modlitbami sa mali oslobodzovať od naviazaností. „Prestaňte s bojom za všetko a začnite si užívať Boha! Prestaňte nedôverovať Bohu – nedôvera je od diabla!“ vyhlásila nám vedúca seminárneho domu, ktorý je každý týždeň plný a katolíci aj protestanti sa do neho len tak hrnú.
Bolo to podivuhodné, keď ľudia predo mnou aj za mnou po modlitbe oslobodenia boli uzdravovaní a v pravom zmysle z nich diabli vylietali. To sa normálne v Katolíckej cirkvi nezažíva – ale nie je to presne to, čo robil aj Ježiš? Iste nie je nijaká pohoda prežívať to. No možno by sme mali túto realitu brať aj v Cirkvi znova vážnejšie.
Démoni sú na mnohých miestach priam vypustení – aj v Katolíckej cirkvi. Tolkien v „Pánovi prsteňov“ na začiatku píše, ako prstene vznikli: „… a to, čo nesmelo upadnúť do zabudnutia, to sa stratilo.“ Na moc Zlého a duchovné zbrane proti nemu sme mali dať lepší pozor, ale dnes si v Cirkvi sotva niekto trúfne o tom čo len hovoriť. Aj Tolkien hovorí o „temných tieňoch“ a to si v týchto dňoch viac pripomínam.
Myslím, že aj v Katolíckej cirkvi dnes aj mnohých duchovných zatieňuje taký temný tieň, zaťažuje ich, zahmlieva im zrak a blokuje ich … a také niečo nikdy nie je od Boha. U niektorých biskupov v nemeckej oblasti nadobúdam dojem, že už nechcú slúžiť Ježišovi, ale zaryto a zaslepene sa od neho a od všetkého, čo im bolo zverené, vzďaľujú. Nebolo by to prvý raz v histórii – a najneskôr od Judáša by sme mali vedieť, že niekto, kto Ježiša pozoruje zvonka a je mu celkom blízko, môže mu byť v srdci veľmi vzdialený. To by malo byť nám všetkým varovaním, pretože pred nami všetkými je ešte deň súdu.
Čo možno robiť? Jeden exorcista v celej diecéze je zrejme príliš málo. Myslím si, že kňazi by mali mať vo všeobecnosti povolenie tento mocný nástroj oslobodzovania využívať. Nemusí to byť vždy veľký exorcizmus, kňazi by mali oveľa častejšie využívať moc modlitby uzdravovania v rámci svätej omše. Ale aj laici sa môžu za iných modliť, s našimi deťmi sa denne modlíme k sv. Michalovi archanjelovi. Bolo by prospešné, keby sme sa to znova modlili po každej svätej omši. Berme tieto mocnosti temnoty vážne a využívajme svoje zbrane, ktoré máme, aby sme ich porazili. Veď nebojujeme proti telu a krvi. Na konci seminára ešte zazneli slová:
„Zostávajme Bohu nablízku, kráčajme s ním a nechajme ho viesť našu cestu! Boh chce, aby sme uvoľnili svoje nadšenie. Hovorme o našich snoch, buďme pripravení aj na to nemožné. Boh pre nás pripravil veľké veci.
A ešte myšlienka, ktorá nás veľmi oslovila:
„Celý tvoj úspech závisí od toho, koľko času venuješ Bohu. Urob zo svojho pracoviska Boží oltár! Hľadaj ho, miluj ho a pros ho, aby ti dal múdrosť pre tvoj tím, tvojich spolupracovníkov a dobré rozlišovanie, aby si dokázal robiť múdre rozhodnutia.“
K pandémii bolo tiež jasné vyhlásenie: „My preklíname túto pandémiu v menej Ježiša!“ Amen.
„A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov …“ (Mk 16,17)

Prípady zneužívania v desaťročiach po koncile

Úvaha známeho spisovateľa Martina Mosebacha

Zürich, 18.2.2022 (kath.net) 028 291
„Ak všetko neklame, tak vysoký podiel prípadov zneužívania sa zaznamenáva v desaťročiach po koncile. Kto vážne skúma príčiny tejto katastrofy, musí zohľadniť aj to KEDY – teda roky, ktoré nasledovali po «nových turíciach» Druhého vatikánskeho koncilu.“
Uvádza to nositeľ ceny známeho nemeckého dramatika a spisovateľa Georga Büchnera – Martin Mosebach. V novinách NZZ jasne kritizuje oficiálne cirkevné vysvetlenia dôvodov týchto prípadov a pripomína, že pokoncilové obdobie bolo v období „sexuálneho oslobodenia“ od r. 1968:
„Po koncile zasiahlo vyvrátenie každej autority a sexuálna revolúcia podstatne aj kňazstvo, ktorému sa odňali všetky prvky na zachovanie jeho disciplíny. Zo dňa na deň sa odvrhol poriadok, ktorý dovtedy poznačoval každodenný život kňaza. Zmizla sutana aj kolárik. A u nás odpadla dokonca aj povinnosť denne slúžiť svätú omšu! Dodnes možno v seminároch počuť, že celibát sa už čoskoro zruší. Teológ, ktorý zastáva náuku ostatných pápežov, že pre Cirkev je vysviacka žien nemožná, nemá dnes šancu na katedru na vysokej škole,“ píše Mosebach a kritizuje aj tézu „klerikalizmu“ pápeža:
„Tu je rímsky predpoklad, že zločiny pedofílie sú dôsledkom «klerikalizmu» priam groteskný – opak je pravdou! Je to práve pokoncilový cirkevný antiklerikalizmus, ktorý neguje každé mimoriadne sviatostné postavenie kňazstva, ktorý odsekol kňazom dôležitú pomoc, aby mohli zostať verní svojim sľubom.“
Na záver kritizoval spisovateľ, že „reformná katastrofa“ v Katolíckej cirkvi ešte stále nemá konca:
„Teraz, keď sa táto reformná pohroma za 60 pokoncilových rokov prezentuje pred očami všetkých v celých svojich škodlivých rozmeroch, nenapadá pápežovi a mnohým biskupom nič iné, ako že sa v radikálnom odbúravaní katolíckej propriety stále ešte nezašlo dosť ďaleko! Pripomína mi to krátkozrakého krajčíra, ktorý sleduje pokazené nohavice, kýva hlavou a diví sa: «Trikrát odrezané a ešte stále prikrátke!“

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *