Za detskú dôveru

1. deň

Šťastní sú tí, ktorí dôverujú Pánovi

Pán Ježiš: „Duša, ktorá dôveruje v moje milosrdenstvo, je najšťastnejšia, lebo ja sám sa o ňu starám“ (Den. 1273). „Obdarúvam ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí“ (Den. 453).

Sestra Faustína: „Nechápem, ako možno nedôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič. On, Pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahanbení tí, ktorí vložili do neho všetku svoju dôveru“ (Den. 358).

Svätá Faustína, vypros mi milosť detskej dôvery v Boha, ktorý môže všetko, je samá múdrosť a miluje nekonečnou láskou.

2. deň

Dôvera ako odpoveď na poznanie tajomstva

Pán Ježiš: „Všetko, čo jestvuje, je obsiahnuté vo vnútri môjho milosrdenstva hlbšie ako nemluvňa v lone matky. Ako bolestne ma zraňuje nedôvera v moju dobrotivosť. Najbolestnejšie ma zraňujú hriechy nedôvery“ (Den. 1076).

Sestra Faustína: „Viem, že aj duše vyvolené a pokročilé v rehoľnom či duchovnom živote nemajú odvahu úplne dôverovať Bohu. Je to preto, že málo duší pozná nepochopiteľné Božie milosrdenstvo a veľkú Božiu dobrotu“ (Den. 731).

Svätá Faustína, pomôž mi stále viac prenikať do tajomstva Božieho milosrdenstva. Daj mi poznať Božiu dobrotu, aby som mu vždy viac dôveroval a neranil ho svojou nedôverou.

3. deň

Viera

Pán Ježiš: „Čo ty vidíš v skutočnosti, tieto duše vidia vierou. Ó, aká mi je milá ich veľká viera. Aby som mohol pôsobiť v duši, duša musí mať vieru“ (Den. 1420).

Sestra Faustína: „Vrúcne prosím Pána, aby posilnil moju vieru, aby som sa v každodennom jednotvárnom živote neriadila ľudskými pohnútkami, ale dala sa viesť duchom. Ó, ako všetko ťahá človeka k zemi. Živá viera však drží dušu vo vyšších sférach“ (Den. 210).

Svätá Faustína, vypros mi silnú a živú vieru, aby som mohol poznávať milosrdnú Božiu lásku k stvoreniam, lebo čím viac ho budem poznať, tým viac mu budem dôverovať.

4. deň

Nádej

Pán Ježiš: Nech vkladajú „nádej do môjho milosrdenstva najväčší hriešnici. Duše, ktoré sa odvolávajú na moje milosrdenstvo, mi spôsobujú radosť. Takým d ušiam dávam viac milostí, než si želajú“ (Den. 1146).

Sestra Faustína: „Aj keby som mala na svedomí hriechy celého sveta a hriechy všetkých zatratených duší, ani vtedy by som nepochybovala o Božej dobrote, ale bez rozmýšľania by som sa vrhla do priepasti Božieho milosrdenstva, ktorá je pre nás vždy otvorená, a so srdcom na prach skrúšeným by som sa mu vrhla k nohám a odovzdala sa úplne jeho svätej vôli, ktorá je samým milosrdenstvom“ (Den. 1552).

Svätá Faustína, vypros mi neochvejnú nádej, aby som sa na ceste do neba vždy spoliehal na to, že mi Boh odpustí a pomôže mi svojou milosťou v každej, ale najmä v ťažkej situácii.

5. deň

Láska

Pán Ježiš: „Som samá láska a milosrdenstvo; neexistuje úbohosť, ktorá by sa mohla merať s mojím milosrdenstvom. Žiadna úbohosť ho nemôže vyčerpať, lebo vo chvíli, keď sa [moje milosrdenstvo] dáva, stáva sa väčšie“ (Den. 1273). Láska ma priviedla [na zem] a láska ma tu zadržiava. Dcéra moja, ó, keby si vedela, akú veľkú zásluhu a odmenu má jediný úkon čistej lásky ku mne, zomrela by si od radosti. Hovorím to preto, aby si sa ustavične láskou spájala so mnou (porov. Den. 576).

Sestra Faustína: „Láska, láska a ešte raz láska k Bohu. Neexistuje nič väčšie na nebi, ani na zemi. To najväčšie, čo môžeme urobiť, je milovať Boha. Skutočná veľkosť je v láske k Bohu, skutočnou múdrosťou je milovať Boha. Všetko, čo je veľké a pekné je v Bohu, mimo Boha niet krásy ani veľkosti“ (Den. 990).

Svätá Faustína, vypros mi vrúcnu lásku k Pánu Bohu, aby som ho miloval nadovšetko a všetko miloval kvôli nemu.

6. deň

Pokora

Pán Ježiš: „Nie vo veľkých budovách a v nádherných zariadeniach, ale v čistom a pokornom srdci sa mi páči“ (Den. 532). „Pokorné duše zaplavujú prúdy mojej milosti. Pyšní zostávajú vždy v biede a núdzi, lebo moja milosť sa odvracia od nich k pokorným dušiam“ (Den. 1602).

Sestra Faustína: „Ó, aká krásna je pokorná duša. (…) Takej duši Boh nič neodoprie. Taká duša je všemocná, ovplyvňuje osudy celého sveta. Takú dušu Boh povyšuje až k svojmu trónu. Čím viac sa duša ponižuje, tým viac sa Boh ku nej skláňa, prenasleduje ju svojimi milosťami a sprevádza ju v každej chvíli svojou všemohúcnosťou. Taká duša je s Bohom najhlbšie zjednotená“ (Den. 1306).

Svätá Faustína, vypros mi milosť skutočnej pokory, aby som prijal pravdu o Bohu, o svete i o sebe, a tak sa stal plný detskej dôvery voči nebeskému Otcovi a uznal svoju závislosť od neho – môjho Stvoriteľa a Spasiteľa.

7. deň

Ľútosť

Pán Ježiš: „Som trojnásobne svätý a oškliví sa mi aj najmenší hriech. Nemôžem milovať dušu, ktorú poškvrňuje hriech, ale keď ľutuje, moja štedrosť voči nej je bezhraničná. Moje milosrdenstvo ju obklopuje a ospravedlňuje. Svojím milosrdenstvom prenasledujem hriešnikov na všetkých ich cestách a moje srdce sa raduje, keď sa vracajú ku mne“ (Den. 1728).

Sestra Faustína: „Najviac trpím, keď sa stretnem s pokrytectvom. Teraz Ťa chápem, Spasiteľ môj, že si tak prísne karhal farizejov za ich falošnosť. K zaťatým hriešnikom si bol láskavejší, keď sa na Teba obracali s ľútosťou v srdci“ (Den. 1579).

Svätá Faustína, vypros mi milosť, aby som dokázal úprimne ľutovať každý hriech, aj ten najmenší, lebo on spôsobil Ježišovi ukrutné muky. Nech mi moja ľútosť vymôže odpustenie všetkých vín a posilní moju dôveru v Božie milosrdenstvo.

8. deň

Plnenie Božej vôle

Pán Ježiš: „Najväčšiu chválu mi vzdávaš, keď sa trpezlivo podrobuješ mojej vôli. Získavaš tým také veľké zásluhy, že ani pôstmi, ani žiadnymi umŕtvovaniami by si to nedosiahla. Vedz o tom, dcéra moja, že ak svoju vôľu podrobuješ mojej vôli, priťahuješ na seba moje veľké zaľúbenie. Taká obeta je mi milá a plná sladkosti, v nej mám zaľúbenie, ona má moc“ (Den. 904).

Sestra Faustína: Pán mi dal svetlo, aby som hlbšie poznala jeho vôľu a zároveň sa úplne odovzdala do svätej Božej vôle. Toto svetlo ma utvrdilo v hlbokom pokoji. Pochopila som, že sa nemám okrem hriechu ničoho báť. Čokoľvek na mňa Boh dopustí, prijímam s úplným podrobením sa jeho svätej vôli. Kdekoľvek ma postaví, budem sa snažiť verne plniť jeho svätú vôľu, hoci by táto Božia vôľa bola pre mňa ťažká a tvrdá (porov. Den. 1394), lebo je pre mňa samým milosrdenstvom (porov. Den. 1552).

Svätá Faustína, vypros mi milosť, aby som dokázal vždy a všade verne plniť Božiu vôľu, a tak prejavil svoju dôveru v Boha.

9. deň

Nádoba dôvery

Pán Ježiš: „Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí“ (Den. 1578).

Sestra Faustína: „Ó, Pane, moja Láska, ďakujem Ti za dnešný deň, že si mi dovolil čerpať poklady milostí z prameňa Tvojho nepochopiteľného milosrdenstva. Ó, Ježišu, nielen v dnešný deň, ale v každej chvíli načieram z Tvojho nepochopiteľného milosrdenstva všetko, po čom len duša a telo môže zatúžiť“ (Den. 1178).

vätá Faustína, pomôž mi nadobudnúť veľkú nádobu dôvery, aby som ňou mohol čerpať milosti nielen pre seba, ale aj pre svätú Cirkev, našu vlasť, pre celý svet, najmä však pre duše, ktoré pochybujú o Božom milosrdenstve.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *