Prehliadli ho!

Hľadali Leva, ale prišiel ako Baránok – a prehliadli ho.
Hľadali Bojovníka, ale prišiel ako Tvorca pokoja – a prehliadli ho.
Hľadali Kráľa, ale prišiel ako Služobník – a prehliadli ho.
Hľadali oslobodenie od Ríma, ale on sa podrobil rímskemu krížu – a prehliadli ho.
Hľadali niekoho, kto by vyhovoval ich forme, ale On sám bol Ten, ktorý formuje –
a prehliadli ho!
Hľadali uspokojenie svojich dočasných potrieb, ale On prišiel naplniť ich večné potreby –
a prehliadli ho!

A čo hľadáš ty? Leva? Bojovníka? Kráľa? Osloboditeľa? Čo hľadáš?
Prišiel ako Baránok, aby sa obetoval za hriech. Necháš ho odísť?
Prišiel, aby priniesol pokoj medzi Bohom a človekom. Necháš ho odísť?
Prišiel, aby sa všetkým ľuďom stal vzorom služobníka. Necháš ho odísť?
Prišiel, aby nám priniesol pravú slobodu. Necháš ho odísť?
Prišiel, aby ti dal večný život. Necháš ho odísť?

Keď sa poddáš Baránkovi, stretneš sa s Levom!
Pripoj sa k Tvorcovi pokoja, a stretneš sa s Bojovníkom!
Spolupracuj so Služobníkom, a stretneš sa s Kráľom!
Choď s tým, ktorý sa poddal, a stretneš sa s Osloboditeľom!
Staraj sa o večné, a budeš mať aj dočasné.

Ak sa ti Ježiš nehodí do formy, ktorú máš, potom poď k Tomu, ktorý formuje a On ti dá novú  formu.
Poddaj sa Jeho plánu pre svoj život a uvidíš, ako najskôr naplní tvoju večnú potrebu, a potom sa postará o všetko ostatné.

(autor neznámy)

better_be_a_lion_than_a_sheep_by_dvartworks-d38jabz

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *