Život Cirkvi vo svete 48/2017

Obsah

Biskup požehnal najväčší adventný veniec sveta

Cesta pápeža Františka do Myanmaru a Bangladéša

Arcibiskup Chaput: ‚Neutvrdzovať ľudí v ich chybách‘

Právnik: Cirkvi treba smernice k „Amoris laetitia“

PEW: Podiel moslimov v Európe zreteľne stúpne

Martin Schulz: „Pápež to nemá také ťažké ako ja“

Aký tolerantný je Berlín voči kresťanom?

Biskup varuje pred falšovaním Otčenáša

Ruský biskup: „Cár zavraždený židovským rituálom“

„Prizvanie rodiny podporuje paralelné spoločnosti“

Biskup: Praví priatelia pápeža prosia o objasnenie

Trump spomína Boha v príhovore osemkrát

Kardinál o ,prenasledovaní kresťanov v rukavičkách’

Patriarcha Sofie proti nárokom Belehradu na Macedónsko

Politik kritizuje ‚genderovú Bibliu‘ Lineckej diecézy

Stovky farárov odmietajú žehnať homosexuálov

USA: Vianoce sú naspäť v Bielom dome

Moslimka sa vyslovuje za Ježiška a oslavu sv. Martina

Benedikt XVI.: Nebeská liturgia – kozmická liturgia

Dánska islamistka (15) plánovala atentáty na školy

Pápež zdôrazňuje úlohu biskupov pri anulovaní manželstiev

Rakúsko: Vyše 2000 účastníkov na pochodoch proti potratu

Rusko: Pre politika Navaľného je viera dôležitá

Genderove šialenstvo vo Švédsku: Z Boha urobili „Ono“

Pakistan: Radikáli si vynútili odstúpenie ministra

Kardinál Müller varuje pred novým rozkolom v Cirkvi

Patriarcha k r. 1917: Kresťania majú vzbury odmietať

„Ježiš Kristus – Kráľ na tróne kríža“

Kardinál Pujats: ‚Amoris laetitia’ si vyžaduje objasnenie

Maďarský prímas o exode do západnej Európy

Bangladéš: Kresťania sú dvojito diskriminovaní

Florida: Pornografia nebezpečie pre zdravie

Švajčiarsko: Biskup požehnal najväčší adventný veniec sveta

St. Gallen, 29.11.2017 (KAP) 021 486 – Vo švajčiarskej farnosti Mosnang vznikol najväčší adventný veniec sveta. Od konca októbra stavalo 300 dobrovoľníkov veniec veľkosti 400 metrov s priemerom 120 metrov. V piatok večer ho požehnal biskup St. Gallenu Markus Büchel. Potom sa konal slávnostný akt a organizácia „Guinness World Records“ posudzovala nový oficiálny rekord adventného venca. Doterajší rekord malo Slovinsko s priemerom venca 85 metrov.
„Vyzerá to dobre. Teraz veniec zdobíme,“ povedal v stredu šéf organizačného výboru Max Gmür pre „kath.ch“. Štyri červené 5,8 metrov vysoké elektrické sviece už boli postavené. Na stavbu venca použili 300 kubíkov jedlí. Veniec zostane na mieste do 31. decembra a bude centrom mnohých podujatí. Potom sa jedľové vetvy posekajú a drevené úlomky sa použijú na kúrenie. Akciu si možno pozrieť na webovej stráne www.adventskranz-mosnang.ch.

* * * * *

Vo Vatikáne zverejnili posolstvo k najbližšiemu Svetovému dňu pokoja:

Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171127017

* * * * *

Arcibiskup Chaput: ‚Neutvrdzovať ľudí v ich chybách‘

„Boh prosí každého z nás kňazov, aby sme boli verní a jeho spásonosnú prítomnosť prinášali jeho ľudu. Uprostred každého zmätenia nás prosí, aby sme hovorili pravdu a ju aj žili. Uprostred konfliktov nás prosí šíriť pokoj. Uprostred zúfalstva nás prosí byť prameňom nádeje.“

Houston, 30.11.2017 (kath.net/pkb) 021 485 – „Nemôžeme jednoducho ľudí ich chybách utvrdzovať. Pravdu treba s láskou a veľkou jemnosťou ľuďom približovať. Boli by sme veľmi úbohí učeníci, ak by sme nemali odvahu vysloviť pravdu tak, ako ju Cirkev vždy chápala.“ Dokument obsahuje „odseky veľkej múdrosti a krásy o manželstve a rodine rovnako, ako kontroverzné odseky“. Povedal to arcibiskup Filadelfie v USA Charles Chaput v prednáške k exhortácii „Amoris Laetitia“ na stretnutí filipínskych kňazov v Houstone v štáte Texas.

Kňazov arcibiskup vyzval, aby text čítali „s otvoreným srdcom a disciplínou jasného rozumu“. „Ako Cirkev sa musíme s ľuďmi stretávať tam, kde sú. Musíme počúvať ich utrpenia a nádeje. To vyžaduje od nás kňazov ducha trpezlivosti a milosrdenstva,“ zdôraznil arcibiskup a vyjadril sa aj k aktuálnym otázkam a objasnil:
„Znovu zosobášení rozvedení nie sú z cirkevného života vylúčení. Treba ich pozývať k návratu. To platí aj pre ľudí, ktorí sa cítia byť priťahovaní rovnakým pohlavím. Ježiš Kristus zomrel za nás všetkých a my sa musíme správať tak, aby sme jeho lásku stelesňovali.“
Sprevádzať ľudí znamená, „že ich musíme viesť správnym smerom – jemne, ale v pravde tým, že pravdu vyslovíme v láske. „Pre nikoho nie je dobré, ak niekoho ‚sprevádzame‘ cez útes k pádu, alebo ešte horšie smerom k fatálnemu odlúčeniu od Boha. Nemôžeme jednoducho ľudí v ich chybách utvrdzovať.“
Arcibiskup ďalej konštatoval:
„Sväté písmo hovorí celkom jasne o správnych a nesprávnych sexuálnych vzťahoch a spôsoboch správania. Boli by sme veľmi biedni učeníci, keby sme nemali odvahu vysloviť pravdu, tak ako ju Cirkev vždy chápala. Jasnosť o pravde jemne zaodetej do trpezlivosti a porozumenia je nezaplatiteľný poklad.“
„Prognózy k manželstvu a rodine v USA sú zlé,“ povedal arcibiskup ďalej. „Počet sobášov neustále klesá, kresťanská viera stále viac stráca vplyv na správanie ľudí. Presne na túto situáciu je zameraná ´Amoris Laetitia´.“ Preto je hlavným posolstvom dokumentu, „aby život, manželstvo, deti a rodina boli radosťami, ktoré sa musia ceniť – a nie problémami, ktoré treba riešiť.“
„Konflikty sa môžu stať zvykom. Každá téma sa môže stať klincom, ktorý potrebuje kladivo. Môžeme sa v našom hneve pohodlne uhniezdiť. A to je nebezpečné predovšetkým v Cirkvi, pretože frustrácia a hnev sú stále viac normálne a potom sa s nimi ľudia dokonca cítia dobre. C. S. Lewis by označil potešenie, ktoré nachádzame v našich nezdravých sporoch, ako celkom jasné znamenie tohto diabolského. Niet jedovatejšieho potešenia ako sa púšťať do nepriateľa v znamení evanjelia lásky!“ povedal arcibiskup.
„Srdcom“ exhortácie „Amoris Laetitia“ je pre Chaputa odstavec 28, kde pápež píše:
„V horizonte lásky, základnej pre kresťanskú skúsenosť manželstva a rodiny, sa vyníma ešte ďalšia čnosť, neraz ignorovaná v týchto časoch frenetických a povrchných vzťahov: nežnosť.“
„František povzbudzuje kňazov stále a stále znova, aby zaobchádzali s láskou s ľuďmi a ich životnými situáciami. Veľkým pokušením v živote Cirkvi je skrývať sa za tímy a kancelárie a výbory a programy a plány. Ježiš bol voči týmto veciam úplne slobodný. Kňazi síce musia plniť svoju úlohu, no súčasne hľadať cesty, aby tieto veci v ich službe nedominovali. Nemôžeme byť misionármi milosrdenstva, ak naším hlavným zameraním je udržiavať mašinériu inštitúcie.“
Arcibiskup Chaput sa venoval aj kapitole 8 v „Amoris Laetitia“ a diskusii, ktorá z toho vznikla: „Ak je text nejasný, musí sa interpretovať vo svetle učiteľského úradu predošlých pápežov,“ povedal Chaput a dodal osobné pozorovanie:
„Som kňazom 47 rokov a takmer 30 rokov biskupom. V tomto čase som stretol veľmi málo kňazov, ktorí by chceli niekoho potrestať, alebo vylúčiť z farnosti, či zo sviatostí. Ale stretol som stovky kňazov, ktorí mali starosti, že ich ľudia, hoci Boha milujú, skutočne nevedia veľa o viere, že nechápu sviatosti a nevedia, čo je to skutočne sformované svedomie.“ To posledné označil arcibiskup ako najväčšiu pastoračnú výzvu vôbec: „Nezrelé, nesformované svedomie mnohých katolíkov je dôvodom, prečo je problematické delegovať rozhodnutia o platnosti uzavretia manželstva na forum internum, ako to niektorí požadujú.“
„Boh nás neprosí, aby sme Cirkev zachraňovali, alebo svet uvádzali do poriadku. Čo od nás chce, je oveľa jednoduchšie a oveľa dôležitejšie. Prosí každého z nás kňazov, aby sme boli verní a jeho spásonosnú prítomnosť prinášali jeho ľudu. Uprostred každého zmätenia nás prosí, aby sme hovorili pravdu a aj ju žili. Uprostred konfliktov nás prosí šíriť pokoj. Uprostred zúfalstva nás prosí byť prameňom nádeje,“ uzavrel arcibiskup Chaput svoju prednášku. –zg-

Právnik: Cirkvi treba smernice k „Amoris laetitia“

Viedeň, 30.11.2017 (KAP) 021 484 – Nespokojnosť so situáciou v otázke znovu zosobášených rozvedených vyjadril innsbrucký cirkevný právnik Wilhelm Rees. Posynodálnym dokumentom „Amoris laetitia“ chcel pápež František otvoriť znovu zosobášeným rozvedeným v jednotlivých prípadoch prístup k spovedi a svätému prijímaniu, no v mnohých miestnych cirkvách chýbajú príslušné jasné úpravy a medzi nimi je aj Rakúsko,“ kritizoval teológ v interview pre (veľmi liberálny) katolícky týždenník „Die Furche“ z 30. novembra.
„Pre pápeža nie sú smernice k prijímaniu sviatostí stuhnutými normami, ale ich aplikovanie závisí aj od individuálnych okolností. To je v ´Amoris laetitia´ stanovené, no bolo by pravdepodobne užitočnejšie vydať konkrétnu normu, ako túto myšlienku uviesť len v zmysle milosrdenstva v poznámke pod čiarou – veď tá viedla k veľkým rozporom v Cirkvi,“ vyhlásil Rees.
„František tu zrejme myslí na decentralizáciu. Zdôrazňuje zodpovednosť jednotlivých biskupov, ktorých vyzýva, aby vydali príslušné smernice v jednotlivých miestnych cirkvách. To však nie je také jednoduché, čo vidíme aj z toho, že doteraz Biskupská konferencia Rakúska v tejto otázke nedospela k jasnému výsledku.“
Rees považuje budúce cirkevno-právne normy v tejto otázke za dôležité. Ide o to, aby sa „communiu Cirkvi dalo poriadok a vylúčilo sa tak svojvoľné konanie, alebo prinajmenšom obmedzilo“.
„Cirkevné právo chce byť veriacemu pomocou, prisudzuje mu práva a jasne ich menuje, tu sa mi zdá právna úprava tejto otázky zmysluplná a aj potrebná. Touto úpravou by jasný právny nárok napríklad v prípade rozvodu a opätovného sobáša za istých okolností umožnil prístup k Eucharistii, pretože by podľa môjho názoru bolo skôr nespravodlivé, keby sa toto rozhodnutie prenechalo výlučne jednotlivým duchovným pastierom. Právne normy dávajú veriacim istotu a vylučujú svojvôľu, preto považujem úpravu biskupskou konferenciou za zmysluplnú.“

„Pápež by mal vydať aj výnosy k budovaní pozície žien v Cirkvi“
Tak ako k prijímaniu znovu zosobášených rozvedených by mal pápež vydať aj výnosy k budovaní prítomnosti žien v Cirkvi. „Tu sa už niečo hýbe, aj v Rakúsku. Ženy sú u nás už v zodpovedných pozíciách ako vedúce pastoračných úradov, alebo kancelárky. Právne možnosti by sa však mali realizovať v ešte väčšom štýle. Dokiaľ sú myšlienky reformy iba želaním pápeža, ale nie sú zakotvené v konkrétnych zákonoch, majú pre Cirkev iba malé účinky. František oslovuje veci, u ktorých by bolo dôležité, nielen ich oslovovať, ale aj zaodieť do konkrétnych noriem,“ vyhlásil tirolský právnik.
Pápež naproti tomu explicitne zmenil cirkevné právo zavedením skráteného konania v otázke anulovania manželstiev vynechaním druhej inštancie. Pre veriacich je toto skrátené konanie pred biskupom, v jeho funkcii sudcu v diecéze, iste uľahčením a cennou pomocou. No aj tu sú problémy, veď ide „o rozhodnutie o trvaní či netrvaní sviatosti, ktoré sa v nijakom prípade nesmie vyniesť ľahkovážne, ale zodpovedne a s právnou istotou,“ ako zdôraznil právnik.

„František je šťastím“
Vcelku je však František „šťastím pre Cirkev“, ako zdôraznil Rees. „Je to pápež, ktorý sa až tak neobáva straty pravdy a tradície, ale požaduje dobe primeranú pastoráciu, otvorenú Cirkev a starosť o ľudí na okraji spoločnosti, či v ťažkých situáciách.“
Či sa v ostatnej dobe zosilnené konflikty s tými „na tradíciách trvajúcimi“ presadia, možno podľa neho ťažko odhadnúť. Právnik si myslí, že František by momentálne nemal väčšinu kardinálov za sebou, ako ešte pri jeho voľbe v r. 2013.
Teraz by bolo žiadúce, aby požiadavky pápeža „nezostali iba vo víziách“ , ako povedal cirkevný právnik. Na to by sa museli spoločne s väčším zohľadnením spoluzodpovednosti všetkých veriacich, to znamená aj posilnením a uskutočnením synod, ustanoviť v platnom práve.“ –zg-

PEW: Podiel moslimov v Európe zreteľne stúpne

Berlín, 30.11.2017 (kath.net) 021 483 – Podiel moslimského obyvateľstva v Európe zreteľne vzrastie, najmä v Nemecku. Tak znie prognóza v novej štúdii inštitútu PEW. Inštitút na ňu vyhodnotil údaje zo všetkých štátov EÚ, ako aj z Nórska a Švajčiarska.
Podľa miery prisťahovalectva vedci vypracovali tri možnosti, ako by sa mohol vyvinúť moslimský podiel obyvateľstva do roku 2050: Bez ďalšieho prisťahovalectva vzrastie podiel moslimov v Nemecku na 9 percent z obyvateľstva, v Európe celkovo na 7,4 percenta. Pri strednej miere prisťahovalectva predpokladajú vedci rast na 11 percent pre Európu. Ak však bude naďalej veľká miera prisťahovalectva, mohol by podiel moslimov v Nemecku v roku 2050 vzrásť na 20 percent, v Európe na 14 percent.

Popri prisťahovalectve má význam aj to, že moslimovia sú v priemere o 13 rokov mladší ako zvyšok obyvateľstva v Európe, v Nemecku dokonca o 16 rokov. Okrem toho je pôrodnosť moslimských žien vyššia. Konverzie tu sotva zohrávajú úlohu, keďže v minulých rokoch sa v Európe viac ľudí od islamu odvrátilo, ako na neho prestúpilo. –zg-

Martin Schulz: „Pápež to nemá také ťažké ako ja“

Berlín, 30.11.2017 (kath.net) 021 482 – „Pápež to má ťažké, ale ja by som povedal: Nie také ťažké ako ja.“ Tento výrok predsedu socialistickej strany SPD Martina Schulza cituje časopis „Welt“. Schulz sa odvolával na bonmot bývalého predsedu SPD Franza Müntefering, ktorý označil úrad predsedu nemeckých sociálnych demokratov ako „najkrajší úrad popri pápežovi“.
Schulz sa musí práve pasovať s následkami zásadnej zmeny politiky SPD vzhľadom na ochotu ku koaličným rozhovorom s kresťanskými demokratmi CDU. Schulzova podpora v jeho strane sa zdá byť trocha naštrbená, no podľa úsudku „Welt“ zrejme dostane potvrdenie vo funkcii vo voľbách na sneme SPD na budúci týždeň. Schulz sa už viackrát s pápežom Františkom stretol. –zg-

Aký tolerantný je Berlín voči kresťanom?

„Modliť sa už nie je v Berlíne normálne. Netolerantnosť politikov, ktorí sa vydávajú za politicky korektných to proste nepripúšťa – v mene ducha doby!“

Berlín, 30.11.2017 (kath.net/pl) 021 481 – Pozornosť vyvolal článok v denníku nemeckom „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Katolíčka v Berlíne opisuje plazivú diskrimináciu katolíkov. Ba ešte horšie: Aj jej syn v základnej škole je diskriminovaný, odkedy spomenul, že sa modlí – zažil šikanovanie v triede dokonca aj od spolužiakov na náboženstve. Chlapec sa pýtal mamy: „Mama, veď to je normálne, že sa modlíme, nie?“ Matka zistila aj u iných rodičov skúsenosti pohŕdania, ľudí irituje, keď hovorí o večernej modlitbe a keď vidia bavorských anjelov visieť v jej izbe. A nielen katolícka učiteľka náboženstva sa sťažovala na toto utrpenie, ale aj jej evanjelická priateľka!
Matka pochádzajúca z Bavorska podľa novín hovorí:
„My sme kresťansky formovanou krajinou. Ja som tak vyrastala a nechcela by som, aby to zaniklo. Chcela by som svoju vieru a s ňou spojené tradície žiť a odovzdať ich mojim deťom. Tento postoj sa v Berlíne dokonca zosilnil. Keďže som narazila na túto citeľnú netoleranciu, hovorím: ´A teraz just´!“
Matka povedala, že kladie dôraz na to, aby jej syn „celkom normálne“ mohol povedať: „Áno som pokrstený, chodím do kostola a teraz pôjdem na prvé sväté prijímanie. Ale aké silné musí byť dieťa s ôsmymi rokmi, aby sa presadilo v škole pri takom odpore spolužiakov?“
Žena zdôraznila, že si cení toleranciu v Berlíne, ale pýta sa, komu je vlastne určená? „Veď aj ako kresťan môže človek očakávať istú toleranciu, no tá tu chýba, hoci sme v tradične kresťanskej krajine,“ hovorí matka chlapca. Rozhodla sa preto vrátiť sa s deťmi do Bavorska a teraz si užíva, že tam je pre kresťanov zreteľne ľahší život, ako povedala.
O správe v novinách sa diskutuje aj na sociálnych sieťach. Vydavateľ novín Hugo Müller-Vogg k tomu poznamenal:
„Modliť sa už nie je v Berlíne normálne. Netolerantnosť politikov, ktorí sa vydávajú za politicky korektných to proste nepripúšťa – v mene ducha doby!“
Ralf Schuler, vedúci parlamentnej kancelárie pre „Bild“ v rámci tejto diskusie zasa vyhlásil:
„Ak tolerancia a mnohorakosť nezahrňujú kresťanstvo, tak to už je niečo! Skúste sa raz prežehnať pred jedlom v kantíne … Tá správa v novinách je symptomatická. A nielen pre Berlín.“ –zg-

Biskup varuje pred falšovaním Otčenáša

Regensburg, 29.11.2017 (kath.net/pbr) 021 480 – Pred falšovaním Ježišových slov varoval bavorský biskup Dr. Rudolf Voderholzer.
„Prosba Otčenáša ´a neuveď nás do pokušenia´ je potvrdená rovnako u sv. Matúša aj sv. Lukáša a nepríde do úvahy Ježiša korigovať. Musíme tieto slová vykladať, ale nemožno ich vykladať v takom zmysle, aby sa Boží obraz zatemňoval.“
Biskup Voderholzer poukázal v tejto súvislosti na svoju homíliu k 1. pôstnej nedeli k evanjeliu o Ježišových pokušeniach. *
„Oveľa závažnejšie je vzhľadom na ohrozenie Božieho obrazu popieranie náuky Cirkvi o dedičnom hriechu! Tam, kde sa hriech (a tým potreba vykúpenia človeka) neodôvodňuje pochybením ľudskej slobody, zostáva už iba robiť zodpovedného za zlo Boha samotného nielen v zmysle pripustenia toho, ale v zmysle aktívneho autorstva. To však je skutočne v protiklade ku kresťanskému obrazu človeka.“ -zg-

* Kto má záujem o preklad odbornej hlbokej homílie biskupa na tému pokušenie, nech sa mi ozve – rada vám ju poskytnem. Zuzana

Ruský biskup: „Cár zavraždený židovským rituálom“

Jeruzalem-Moskva, 29.11.2017 (KAP) 021 479 – Najväčšia židovská organizácia Ruska protestovala proti tvrdeniu miestneho biskupa, že posledný ruský cár bol zavraždený židmi na rituálne účely. Túto tézu zopakovala aj pracovníčka ministerstva spravodlivosti. Informovali o tom „Interfax“ a izraelský denník „Haaretz“ v stredu.
Marina Molodcova, vedúca vyšetrovateľka mimoriadnej komisie vyšetrujúcej vraždu cára Mikuláša II. v r. 1918, podľa „Ria Novosti“ v pondelok na konferencii v Moskve povedala, že jej komisia zrealizuje „psycho-historické vyšetrovanie“, aby zistila, či bola poprava cárskej rodiny rituálnou vraždou.
Na konferencii sa vyjadril aj pravoslávny biskup Tichon Ševkunov:
„Po prísnom vyšetrení verzie rituálnej vraždy podstatná časť cirkevnej komisie, ktorá sa zaoberala vraždou Mikuláša II. počas revolúcie 1917/18, nemala pochybnosti o tom, že to bola rituálna vražda.“
Federácia židovských obcí Ruska s viac ako 100 členskými obcami v celom Rusku nazvala výroky vo vyhlásení v utorok „šokujúcim výrazom antisemitského mýtu“. „My všetci to považujeme za absolútne neakceptovateľné. Som šokovaný predovšetkým absurdnosťou týchto obvinení,“ povedal hovorca federácie.
Euro-ázijský židovský kongres tieto komentáre takisto odsúdil vo vyhlásení v utorok.
Vzhľadom na rastúci nacionalizmus a nostalgiu po cárskom období v Rusku za prezidenta Vladimíra Putina ruský najvyšší súd v r. 2010 prikázal štátnym prokuratúram znova začať vyšetrovanie vraždy cára a jeho rodiny. Medzinárodní historici však predpokladajú, že vraždu spáchali boľševici, radikálne krídlo komunistickej strany. Ruská pravoslávna cirkev zavraždeného cára a jeho rodinu vyhlásila v r. 2000 za svätých.
Nadmerná prítomnosť židov v revolučných radoch bola hlavným podnetom antisemitského postoja v regióne. Počas holokaustu to poslúžilo za zámienku na zavraždenie nespočetných židov v celej východnej Európe samozvanými nepriateľmi komunizmu a Ruska napriek skutočnosti, že komunisti už vtedy židov a verejné výrazy ich viery utláčali.
Vrahovia Mikuláša II. boli „očividne angažovaní ateisti, ktorí odmietali každú vieru v nejakú moc – okrem svojej vlastnej“, ako povedal Gorin pre „Haaretz“. Boruch Gorin je vysokopostavený poradca vrchného ruského rabína Berela Lazarta. Gorin tiež zdôraznil: „Vina židov na smrti cára je absolútne antisemitský mýtus, ktorý sa v antisemitskej propagande už desaťročia využíva, preto to my židia sledujeme s veľkou starosťou.“ –zg-

„Prizvanie rodiny podporuje paralelné spoločnosti“

Berlín, 29.11.2017 (kath.net) 021 478 – Nemecká odborníčka na migráciu Necla Keleková varuje socialistov z SPD pred opätovným povolením migrantom, aby si do Nemecka privolali rodinných príslušníkov. Podľa nej sa tým podporujú paralelné spoločnosti. Informoval o tom „Welt“.
„To je úplne nesprávna cesta. Rodina znamená v moslimských spoločnostiach viaceré generácie a celý rod patriarchálne organizovaný. Tým si importujeme islamský rodinný systém, ktorý vedie k paralelnej spoločnosti a integračným problémom. Nikto sa už nemusí prispôsobovať, môžu ostať len medzi sebou a ďalej žiť tradície ako manželstvo s deťmi, utláčanie žien, či vynútené tehotenstvá.“ Podľa Kelekovej je islam systém vlády mužov.
„Manželka nie je životná partnerka, ale sexuálna partnerka. Pracujem na projekte s utečencami a tam to zažívam,“ zdôrazňuje Keleková.
Táto moslimka tiež ostro kritizovala utečeneckú politiku Angely Merkelovej. Pri povolení pozvania rodiny nejde iba o 60 000 – 70 000 ľudí, ide o utečeneckú politiku ako celok a o to, že liberáli nadmieru vyčerpávajú sily Nemecka otvorením hraníc.
„Je neuveriteľné, ako kancelárka zatvára oči, odmieta politickému islamu pozrieť sa priamo do očí a ako neberie z toho vyplývajúce problémy vážne. Keď počúvam, ako kancelárka hovorí, že keď oni tak dobre poznajú svoj Korán, museli by sme aj my tak dobre poznať našu Bibliu. To je úplne nesprávne porovnanie. Tým sa legitimuje mužské náboženstvo. V islame nejde predsa o spiritualitu, ale o sprostredkovanie istých hodnôt smerom do spoločnosti. Kancelárka tým podporuje argumenty ľavice a zelených. Touto aroganciou predsa celý utečenecký problém vznikol.“ –zg-

Biskup: Praví priatelia pápeža prosia o objasnenie

Steubenville, 29.11.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 477 – „Praví priatelia pápeža to sú kardináli, biskupi a laici, ktorí verejne vyjadrujú svoju starosť zo zmätenia v Cirkvi vzhľadom na odporujúce si interpretácie Amoris laetitia.“ Povedal to Atanáz Schneider, pomocný biskup Diecézy Astana v Kazachstane v interview pre katolícke noviny The Remnant, ktoré poskytol pred konferenciou „Catholic Identity Conference 2017“ v Steubenville, USA.
„Hlasy starosti a prosby o objasnenie sú skutočne aktami lásky k blížnemu voči pápežovi Františkovi. Kto chce pápežovi lichotiť a popiera, že dvojznačnosť v učiteľskom úrade spôsobuje zmätenie, nepomáha ani pápežovi, ani sebe samému, keby stáli pred Božím súdom. Vtedy by bol František vďačný všetkým, ktorý ho vyzvali postarať sa o jasnosť v náuke,“ o tom je Schneider presvedčený.

„Kto však pápežovi napriek zlej situácii v Cirkvi hovorí, že je všetko v poriadku, musí sa pripraviť na to, že sa ho Boh opýta: ´Čo si urobil, keď vládlo zmätenie, prečo si nezdvihol hlas, aby si bránil pravdu?´“
Cirkev je „veľká Božia rodina“, ako povedal biskup Schneider. Pripomenul, že tento pojem zdôraznil Druhý vatikánsky koncil. „V rámci rodiny má mať každý možnosť bez strachu pred vyhraničením a trestom môcť hovoriť pravdu,“ žiadal biskup. –zg-

Trump spomína Boha v príhovore osemkrát

Palm Beach, 28.11.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 476 – Americký prezident Donald Trump v štvorminútovom príhovore na sviatok „Thanksgiving – Vďakyvzdania“ osemkrát spomenul Boha a tým sa prejavil silný kontrast voči jeho predchodcovi Barackovi Obamovi, ktorý Boha nespomínal.
Trump ďakoval Bohu za jeho prozreteľnosť a prosil ho, aby Spojené štáty naďalej žehnal. V krátkom videovom príhovore pripomenul pôvod vďakyvzdania za úrodu v Severnej Amerike. Putujúci otcovia krajiny, ktorí sa v r. 1620 vysťahovali z Anglicka, chválili a oslavovali vtedy Boha za úrodu v novej domovine, ako povedal prezident.
George Washington, prvý prezident Spojených štátov, zaviedol sviatok vďakyvzdania ako deň vďaky a modlitby. Washington vyzval všetkých občanov, aby spoločne ďakovali Bohu za jeho prozreteľnosť a založenie Spojených štátov, ako pripomenul Trump.
Prezident Lincoln počas občianskej vojny určil sviatok v celej krajine na posledný štvrtok v novembri. V tento deň majú Američania Bohu „ďakovať so spojenými srdcami a jedným hlasom“ za jeho veľkodušné dary a prosiť ho za uzdravenie rán, ktoré im zasadila občianska vojna, ako povedal prezident Trump. Svoj príhovor ukončil slovami: „Nech vás Boh žehná a nech Boh žehná Ameriku“.
Prezident Obama sa v tomto príhovore ako prvý prezident USA vzdal priameho spomenutia Boha. Tento zvyk si ponechal aj vo väčšine oficiálnych príhovorov k veľkému tradičnému sviatku v USA. –zg-

Kardinál o ,prenasledovaní kresťanov v rukavičkách’

Kardinál: „Prebieha systematická čistka od všetkého čo je kresťanské. … Sú pokusy odrieknuť legitimitu všetkému, čo je na historickej, sociálnej, či kultúrnej rovine poznačené kresťanstvom. Aj keď toto prenasledovanie sa ešte nestalo fyzickým násilím, má ničivé účinky!“

Londýn, 28.11.2017 (kath.net/KIN) 021 475 – Krajina v červenom: 30 verejných budov vo Veľkej Británii minulú stredu ožiarili na červeno – medzi nimi britský parlament, Westminster Abbey, korunovačný kostol anglických monarchov, ako aj katolícku Westminsterskú katedrálu. Konala sa „Červená streda“, ktorú iniciovala britská vetva nadácie „Kirche in Not“ (Cirkev v núdzi). Cieľom bolo poukázať na situáciu prenasledovaných kresťanov na celom svete. Jej podporovatelia mali červený odev, ulicami Londýna premával autobus bežnej linky s heslom „Povstaň za vieru a slobodu“ a konali sa ekumenické modlitby a informačné akcie. „Kirche in Not“ to organizovala po druhý raz a spolupracovala s ľudsko-právnou organizáciou „Christian Solidarity International“. K akcii sa pridali aj kresťanské farnosti v Írsku a na Filipínach. Vo Francúzsku a Taliansku sa v minulosti konali podobné vyjadrenia solidarity. O akcii hovorila Marta Petrosillová s prezidentom „Kirche in Not“ International, kardinálom Maurom Piacenzom:

M. Petrosillová: Eminencia, akcia „Red Wednesday“ vo Veľkej Británii našla širokú odozvu. Myslíte, že takto upozorníme verejnosť na náboženskú slobodu?
Kardinál Piacenza: Podporujem iniciatívu s nadšením, je skutočne chvályhodná! No je dôležité zdôrazňovať aj hodnoty, na ktorých sa zakladá. Inak je tu nebezpečie, že sa to zosvetští na akýsi druh „predvianočných slávnostných svetielok“. „Červená streda“ sa konala na miestach, ktoré úzko súvisia s mučeníctvom britských svätcov Tomáša Becketa, Tomáša Móra a Jána Fishera. Ak si vezmeme ich príklad, dokážeme lepšie pochopiť hodnotu kresťanského mučeníctva – ako demonštráciu dôstojnosti, náboženskej slobody a neochvejného skutočne šľachetného svedomia. „Martyrológium“ – cirkevný súpis mučeníkov – by malo byť dôležitou knihou obnovujúcej sa Cirkvi.

Petrosillová: Viedli ste podujatie, pri ktorom sa v apríli 2016 rímska fontána di Trevi na spomienku na krv mučeníkov ožiarila na červeno. Aké dôležité je burcovať pozornosť Západu voči prenasledovaniu, ktorým trpia milióny kresťanov na svete?
Kardinál Piacenza: Zameriavať pozornosť na prenasledovaných je záväzok svedomia. Krvavo červená farba, ktorou sa ožiaria verejné budovy, nám má pripomínať najmä jedno: Kresťanskí mučeníci konajú s Kristom zástupné uzmierenie za všetkých ľudí, aj za našu ľahostajnosť a dokonca aj za svojich prenasledovateľov a vrahov. To je ten veľký rozdiel! Kresťanstvo je poznamenané mučeníctvom. To neumenšuje silu viery. Naopak: mučeníctvo robí kresťanstvo ešte plodnejším vo viere, v láske, v jeho pretrvávaní.

Petrosillová: Pápež František opakovane vyzýval nemlčať vzhľadom na prenasledovanie kresťanov. Čo k tomu treba?
Kardinál Piacenza: Svätý Otec dôrazne pripomínal, že aj mlčanie je hriech. V súlade s pápežom odsudzuje „Kirche in Not“ násilie na kresťanoch a pokúša sa utrpenie prenasledovaných zmierňovať. Naše dielo má hlas proroka, ktorý burcuje a provokuje, aby sa robilo to jediné potrebné: tíšiť duchovný a telesný hlad núdznych a vidieť v nich Krista. Ide o to, otvárať srdcia ľudí, aby sušili „Božie slzy“, všade, kde plače. Za to sa modlíme a konáme. Dôležité je aj viesť ich, aby milovali aj prenasledovateľov a Cirkev stále viac chápali ako jedno telo, v ktorom každý jeden úd je spojený s druhým. Rodiny, farnosti, cirkevné skupiny a vzdelávacie zariadenia majú pomáhať pochopiť prenasledovanie, mučeníctvo a solidaritu v celom ich význame.

Petrosillová: Ako sa to môže podariť?
Kardinál Piacenza: Potrebujeme rozsiahlu kultúrnu diskusiu, aj čo sa týka témy diskriminácia. V mnohých krajinách totiž prebieha „prenasledovanie kresťanov v zamatových rukavičkách“: takmer systematická čistka od všetkého čo je kresťanské, alebo čo má zdanie byť kresťanské. Sú pokusy odrieknuť legitimitu všetkému, čo je na historickej, sociálnej, či kultúrnej rovine poznačené kresťanstvom. Aj keď toto prenasledovanie sa ešte nestalo fyzickým násilím, má ničivé účinky! –zg-
—————————–
Pápežská nadácie „Kirche in Not“ pomáha vo vyše 140 krajinách prenasledovaným kresťanom a slúži novej evanjelizácii.
Nadácia pomáha ľuďom na úteku, pomáha stavať zničené kostoly, podporuje vzdelávanie seminaristov, kňazov a rehoľníkov, zabezpečuje ich živobytie, tlačí a šíri Biblie a náboženskú literatúru a napomáha náboženské televízne a rozhlasové programy.

Patriarcha Sofie proti nárokom Belehradu na Macedónsko

Paríž-Sofia , 28.11.2017 (KAP) 021 474 – Bulharský pravoslávny patriarchát minulý týždeň ubezpečil krajinskú Macedónsku pravoslávnu cirkev, že podporí jej úsilie o uznanie svetovým pravoslávím. Ako informovala parížska webová stránka „orthodoxie.com“ v utorok, pri návšteve bulharského prezidenta Rumena Radeva u patriarchu v Sofii Neofita 23. novembra sa dohodlo vyvinúť „zosilnené úsilie o širokú bilaterálnu dohodu priateľstva, dobrého susedstva a spolupráce“ s Macedónskom. K týmto snahám sa pridala aj podpora Synody macedónskej cirkvi, ktorá si želá Eucharistické spoločenstvo s Bulharskou cirkvou.
Eucharistické spoločenstvo s Bulharskou cirkvou by de facto znamenalo koniec Belehradom vyvíjanej politiky vylučovania Macedónskej cirkvi. Bulhari a Macedónci boli už vždy jazykovou, kultúrnou a cirkevnou jednotou, či už v dvoch stredovekých bulharských patriarchátoch, v následnom Arcibiskupstve Ochrid alebo v rámci Ekumenického patriarchátu Konštantínopolu.
Srbský patriarchát v Belehrade, ktorému v r. 1920 Macedóncov podriadili a od ktorého sa koncom Titovej éry odlúčili, však kresťanom mesta Skopje a prímorskej oblasti Ohridu tvrdošijne odmieta vyjsť v ústrety. Zdôrazňuje oblasť celej bývalej Juhoslávie ako svoje „kánonické teritórium“. Na ňom nesmie byť nijaká iná jurisdikcia ako cirkvi Srbského patriarchátu.
S odporom proti Neofitom propagovanému uznaniu podľa belehradského názoru „schizmatickej“ macedónskej cirkvi sa však musí rátať aj zo strany Atén. Pravoslávna cirkev Grécka totiž bojuje z nacionalistických dôvodov proti všetkému, čo sa podpisuje pojmom „macedónsky“. Pod „Macedónskom“ treba podľa nej chápať iba grécke Macedónsko. –zg-

Politik kritizuje ‚genderovú Bibliu‘ Lineckej diecézy

V Biblii už aj apoštolka!

Linec, 28.11.2017 (kath.net) 021 473 – Hornorakúsky druhý krajinský hajtman Manfred Haimbuchner cez víkend kritizoval novú rodinnú Bibliu Lineckej diecézy:
„Boží synovia sa stávajú Božími deťmi, miesto slova ´muž´ sa používa výraz ´človek´ a existuje tam teraz už aj apoštolka! Pre mňa je to nepochopiteľné! Čo si myslíte vy?“
Vyjadrenie politika FPÖ na Facebooku sa rozhodne stretáva so veľkým súhlasom, čo Lineckú diecézu očividne znervózňuje. Vo vyhlásení kritiku odmietla a uviedla, že tu nejde o „zgenderovanú Bibliu“, ale o „prepracovaný jednotný preklad“, ktorý sa údajne presnejšie pridržiava prapôvodného textu. K tomu cituje biblistu, ktorý vyhlasuje, že v hebrejčine sa ženské pohlavie často myslí súčasne s mužským. „Pod výrazom ‚otcovia‘ sa myslí ‚rodičia‘ a pod výrazom bratia‘ sa myslí ‚súrodenci‘,“ vysvetlil Johannes Marböck, biblista, ktorý z poverenia Biskupskej konferencie Rakúska spolupracoval na prepracovaní jednotného prekladu. –zg-

Stovky farárov odmietli žehnať homosexuálov

Stuttgart, 28.11.2017 (kath.net) 021 472 – V nemeckej evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu sa zaviazalo už 324 farárov, vikárov a študentov teológie, že nebudú žehnať či sobášiť homosexuálne páry. Informuje o tom evanjelická agentúra „idea“. Sú medzi nimi aj dekani a bývalí členovia vedenia cirkvi. Duchovní podpísali stanovisko, ktoré poslali krajinskému biskupovi Frankovi Otfriedovi Julymu do Stuttgartu, Kolégiu Vrchnej cirkevnej rady a krajinskej synode.
Synoda na zasadnutí 29. novembra v Stuttgarte v tajnom hlasovaní rozhodla, že Evanjelická krajinská cirkev vo Württemberg nebude „sobášiť“ homosexuálne páry. Až 59 členov synody hlasovalo proti, 36 hlasovalo za a dvaja sa zdržali hlasovania.
To však ešte nie je koniec, pretože krajinský biskup Otfried July sa na synode vyslovil za verejné žehnanie homosexuálnych párov, ako informovala „idea“. Pritom má však existovať rozsiahla ochrana svedomia farárov. Takéto žehnanie by musela schváliť cirkevná rada trojtretinovou väčšinou a súhlasiť musí aj farár. Biskup July však pripustil, že Biblia v protiklade ku štátu pozná iba manželstvo muža a ženy. –zg-

USA: Vianoce sú naspäť v Bielom dome

Washington, 28.11.2017 (kath.net) 021 471 – „The decorations are up!“ @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season!“ („Ozdoby sú zavesené. Biely dom je pripravený oslavovať. Želáme vám veselé Vianoce a radostné sviatky!) Týmito slovami sa včera Melanie Trumpová, manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa, na Twitteri prihlásila o slovo a malým videom ukázala, že v Bielom dome sa teraz môžu oslavovať Vianoce. Na videu sú ukázané mnohé vianočné stromčeky a aj jasličky.
Za bývalého prezidenta Baracka Obamu Vianoce de facto z Bieleho domu vypudili. Obama v r. 2016 namiesto „Veselé Vianoce“ zaželal iba „Veselé sviatky“, aby pozdravy neobmedzil iba na kresťanov. –zg-

Dánska islamistka (15) plánovala atentáty na školy

Kodaň, 28.11.2017 (kath.net) 021 470 – Rodičia pred dvomi informovali políciu po tom, čo v izbe 15-ročnej dcéry našli podozrivé chemikálie. Teraz súd v Kodani medzitým už 17-ročnú Dánku odsúdil na osem rokov väzenia za plánovanie teroristického útoku – dva roky sedela vo vyšetrovacej väzbe.
Dánka žila asi 40 kilometrov od Kodane. Konvertovala na islam a zhromaždila si chemikálie na bombové atentáty na dve školy – svoju vlastnú miestnu a židovskú školu v Kodani. V izbe dievčiny našli vyšetrovatelia podľa britského denníka „Daily Mail“ písomnú poznámku s vetou „Allahu Akbar!“ a s dátumom a adresou židovskej školy v Kodani. Ďalšia poznámka udávala adresu jej školy a pritom stála veta: „Bombové útoky na neveriacich“. Okrem toho jej dokázali, že písala o svojich sympatiách k IS a pokúšala sa kontaktovať veliteľov IS cez Twitter. Meno mladistvej v tlači neuvádzali.
Vo vyšetrovacej väzbe dievča podľa médií zaútočilo na učiteľku a vrazilo jej črepiny zo zrkadla do brucha. Podľa rakúskeho denníka „Presse“ súdni lekári považujú dievča za také nebezpečné, že by mala byť pod neustálym dozorom. Avšak dánsky súd toto neuznal. –zg-

Moslimka sa vyslovuje za Ježiška a oslavu sv. Martina

Berlín, 27.11.2017 (kath.net) 021 469 – „Nemecko má 60 percent kresťanov a má dlhú kresťanskú minulosť. Niet nijakého dôvodu tieto tradície cielene oslabovať, či dokonca rušiť. Druhým najväčším náboženským spoločenstvom sú moslimovia a tí tvoria akurát tak 5 až 6 percent obyvateľstva – to nie je nijaká veličina, ktorou by sa mali iní univerzálne orientovať,“ uviedla odborníčka na islam Lamya Kaddorová v príspevku v „T-online“ pod názvom „Ruky preč od Ježiška“. Príspevok označuje výslovne ako „apel nemeckej moslimky“.
Ona sama ako moslimka veľmi rada chodí na vianočné trhy a na martinské sprievody, ako napíše a apeluje: „Také tradície sú pekné a dôležité. Ruky prečo od Ježiška, sv. Martina, Mikuláša a všetkého ostatného!“
Kto však chce nevyhnutne robiť namiesto toho „trhy svetiel“, ten nech to paušálne neodôvodňuje „všeobecne migrantami, ani moslimami, aby takéto zmeny legitimoval,“ vyhlásila Lamya. Súčasne sa bránila aj proti „tým silám, ktoré moslimov stále znova obviňujú, že podkopávajú kresťanské tradície iba aby nakoniec mohli hromžiť na údajné poklonkovanie alebo podriaďovanie sa islamu“.
Moslimka poukázala výslovne na to, že nepozná nikoho, „koho by vianočné trhy vážne rušili“. A keď bola tento rok na martinskej procesii, boli tam aj početní moslimovia, ako konštatovala a dodala: „A to iste neboli všetko liberálni moslimovia. Aj sama som sa 24. decembra pridala k spievaniu vianočných piesní a napriek tomu zostávam presvedčená moslimka,“ dodala Lamya. –zg-

Benedikt XVI.: Nebeská liturgia – kozmická liturgia

Benedikt XVI.: „Cirkev je v nebezpečenstve tam, kde primát Boha v liturgii a teda aj v živote samotnom sa už neukazuje.“

Armin Schwibach

Rím, 27.11.2017 (kath.net/as) 021 468 – „Kríza, ktorá Cirkvou otriasa, mala svoj najhlbší dôvod v zatemňovaní priority Boha v liturgii. To ma viedlo k tomu, že som sa téme liturgia začal venovať výdatnejšie ako doteraz, pretože som vedel, že pravá obnova liturgie je zásadnou podmienkou obnovy Cirkvi“.

Tak zneli naliehavé a pálčivé slová Benedikta XVI. v predslove k ruskému vydaniu jeho liturgických diel.
Kríza Cirkvi, viery, straty primátu Boha: Jozef Ratzinger sa usiloval práve tento primát Boha a bohoslužby nanovo zdôrazniť, nanovo vypracovať, pretože:

„Nedorozumenie liturgickej reformy, ktoré sa do veľkej miery v Katolíckej cirkvi rozšírilo, viedlo k tomu, že v liturgii stále viac vystupoval do popredia aspekt poučovania a vlastnej kreativity. Aktivita ľudí dala takmer zabudnúť na prítomnosť Boha. V tejto situácii bolo stále jasnejšie, že existencia Cirkvi žije zo správneho slávenia liturgie a že Cirkev je v nebezpečenstve tam, kde primát Boha v liturgii a teda aj v živote samotnom sa už neukazuje.“

Liturgia tvorila podstatný aspekt učiteľského úradu Benedikta XVI.:

„Kdekoľvek sa pri príprave liturgie už iba premýšľa o tom, ako urobiť liturgiu atraktívnu, ako ju urobiť peknú, tam už liturgia upadla. Alebo je to opus Dei s Bohom ako vlastným subjektom, alebo nijaká nie je.“

Stále znova sa pápež pokúšal sústrediť pozornosť na centrálne postavenie liturgického diania aj s nádejou, že mnohí si povedomie toho problému prisvoja. Benedikt XVI. dôveroval svojmu podnetu k napodobňovaniu svojho príkladu. V mnohom bol práve v tejto oblasti sklamaný.

„Ide o to, aby sa liturgia neslávila ako seba-prezentácia farnosti, kde sa hovorí, že je dôležité, aby každý sám mal na nej účasť a kde nakoniec už skutočne je dôležité iba to ´ja sám´. Oveľa viac ide o tom, aby sme vstúpili do niečoho oveľa väčšieho. Aby sme istým spôsobom vyšli zo seba samých do šíravy liturgie. Preto je aj také dôležité, aby liturgia nebola akosi vyrobená svojpomocne.“
„Liturgia je skutočne dianie, cez ktoré sa nechávame voviesť do veľkej viery a modlitby Cirkvi. Z tohto dôvodu sa raní kresťania modlili smerom k východu – k vychádzajúcemu Slnku – symbolu opätovne prichádzajúceho Krista. Chceli tým ukázať, že celý svet vychádza Kristovi v ústrety a On obopína celý svet.
Táto súvislosť s nebom a zemou je veľmi dôležitá. Staré kostoly neboli náhodou stavané približne tak, aby Slnko v celkom určitom okamihu vrhlo svetlo do Božieho domu. Práve dnes, keď si znova uvedomujeme striedavé účinky medzi Zemou a vesmírom, mali by sme nanovo spoznať aj kozmický charakter liturgie. A rovnako tak duchovný charakter. To, že ten niekto len tak jednoducho nevynašiel, ale že od čias Abraháma organicky rástol. Tieto prvky z najranejšieho obdobia sú v liturgii obsiahnuté“ (Svetlo sveta, Freiburg im Breisgau 2010, 131-132). –zg-

Pápež zdôrazňuje úlohu biskupov pri anulovaní manželstiev

Vatikán, 27.11.2017 (kath.net/KAP) 021 467 – Pápež František zdôraznil zodpovednosť biskupov v cirkevných procesoch posúdenia nulity manželstva.
„Biskupi nesmú pred dvomi rokmi zavedené rýchle procesy delegovať na diecézne súdy. A táto špeciálna forma cirkevných procesov o manželstvách, ktoré musia spĺňať isté predpoklady, nie je opciou biskupa, ale právom veriacich,“ jasne zdôraznil pápež v sobotu účastníkom kurzu rímskeho súdu Rímska róta.
František tým záväzne upresnil, že diecézny biskup v rámci svojho pastoračného úradu má úlohu sudcu prevziať osobne.
„To je konštitutívny a rozlišujúci znak od r. 2015 existujúceho zoštíhleného procesu o manželstve. Iba biskup má mocou vysviacky príslušnú plnú moc,“ zdôraznil pápež. Poukázal tým na náuku Cirkvi Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965). František ďalej pripomenul „absolútnu evidentnosť“ dôkazových dôvodov nulity manželstva oboch partnerov v tejto otázke ako bezpodmienečný predpoklad skráteného procesu. Biskup musí proces viesť so zapojením vedúceho diecézneho súdu, prísediaceho a obhajcu manželského zväzku. Ak v diecéze chýbajú, môžu pomôcť odborníci zo susednej diecézy. Celý proces preniesť na súd mimo diecézy by však redukovalo úlohu biskupa iba na signatára rozsudku.

Milosrdenstvo si vyžaduje rýchly postup
Skrátený proces o manželstve sa musí podľa slov pápeža začať okamžite, keď sú na to predpoklady. Ak to nie je možné, treba zaviesť normálny proces. František odôvodnil požiadavku okamžitého konania milosrdenstvom voči osobám, ktoré hľadajú jasnosť o svojom manželstve. Pápež tiež potvrdil, že tento proces musí byť pre ľudí ľahko prístupný a bezplatný. Odvolania voči rozsudkom treba adresovať dekanovi Rímskej róty, ktorý rozhodne o prípustnosti odvolania.
V septembri 2015 pápež František zaviedol štíhlejší a rýchlejší proces anulovania manželstva. Za istých podmienok môže byť uzavretý za niekoľko týždňov. Takéto cirkevné konštatovanie neplatnosti manželstva je predpokladom, aby partneri bývalých zväzkov sa smeli po katolícky znovu zosobášiť. –zg-

Rakúsko: Vyše 2000 účastníkov na pochodoch proti potratu

Viedeň, 27.11.2017 (kath.net/Marsch fürs Leben) 021 466 – V sobotu 25. novembra vyšlo vyše 500 zväčša mladých vo Viedni do ulíc, aby pokojne demonštrovali za ochranu človeka pred narodením. Žiadali lepšiu podporu a pomoc pre tehotné ženy v problémoch a pre ich deti. V minulých siedmych týždňoch vyšlo takto do ulíc v Grazi, Innsbrucku, Salzburgu, Linzi, Klagenfurte a Dornbirne vyše 2000 ľudí.
Vo Viedni prešli mladí centrom mesta a upozorňovali na tabuizáciu, ignorovanie problémov a nepomáhanie ženám a na odhadovaných 35 000 potratov ročne. „Každý potrat ukončuje ľudský život a už jeden je príliš veľa,“ povedala hovorkyňa Myroslava Mashkarynetsová. Mladí niesli transparent s heslom „Chceme urobiť potrat v Rakúsku nemysliteľným!
„Chceme ukázať, že každý človek je úžasný a vítaný. Na to musíme vytvoriť potrebné rámcové podmienky,“ povedala hovorkyňa.
Pred pochodom slávil pomocný biskup Franz Scharl svätú omšu vo Františkánskom kostole vo Viedni a zdôraznil na nej naliehavosť zasadzovania sa za každý ľudský život nezávisle od stupňa vývoja.
Mladých pozdravila nedávno zvolená poslankyňa Národnej rady Rakúska za ÖVP Dr. Gudrun Kuglerová. Zdôraznila dôležitosť uplatnenia práva prejavu a demonštrácie:
„Ide o ľudské práva – mnohé sa v našej spoločnosti toleruje – zasadzovať sa za právo na život zjavne však nie! Sú mnohé dôvody nemať deti. Ale je najlepší dôvod predsa to urobiť: a to si ty! Ty sa denne toľko nového naučíš a nás naučíš ešte oveľa viac. … súčasnosť bez teba nás nebaví a budúcnosť už uplynula.“
Podujatie organizoval Zväz mládež za život, ktorý sa zasadzuje za právo na život všetkých ľudí nezávisle od vývojového štádia. –zg-

Rusko: Pre politika Navaľného je viera dôležitá

Salzburg, 27.11.2017 (KAP/KNA) 021 465 – Náboženstvo je pre ruského opozičného politika Alexeja Navaľného dôležité:
„Som veriaci človek – v protiklade s mojím štábom, tí sa zo mňa a z mojej viery smejú,“ povedal 41-ročný politik, ktorý chce na budúci rok kandidovať proti prezidentovi Putinovi, pre rakúske noviny „Salzburger Nachrichten“ (víkend). „No nie som zas tak teologicky založený, aby som viedol dlhé rozhovory s duchovnými, ako to robí napríklad Putin s biskupom Tichonom. Ja som jednoduchý človek.“
Právnik kritizujúci vládu v blogoch a bojovník za ľudské práva Navaľnyj je od r. 2013 predsedom ruskej „Strany pokroku“. V marci chce nastúpiť ako kandidát proti Putinovi vo voľbách prezidenta. Volebná komisia ho však pravdepodobne k voľbám nepripustí. Kvôli postojom sčasti nepriateľským voči cudzincom nesúhlasia s ním ani všetci Putinovi odporcovia. –zg-

Genderove šialenstvo vo Švédsku: Z Boha urobili „Ono“

Švédsko, 27.11.2017 (kath.net) 021 464 – Luteránska cirkev vo Švédsku by chcela odteraz na bohoslužbe používať už iba pohlavne neutrálne pojmy! Informoval o tom nemecký „Welt“.
Namiesto „Pán“ alebo „On“ sa má používať menej jednoznačné označenie „Boh“. Genderové šialenstvo však naráža dokonca aj v protestantskej cirkvi vo Švédsku na odpor. Christer Pahlmblad, profesor teológie na Univerzite v Lunde pre kresťanské noviny „Kristeligt Dagblad“ (Kresťanský denník) povedal, že pohlavne neutrálne oslovenie Boha podkopáva náuku o Trojjedinosti a tým aj spoločenstvo s iným kresťanskými cirkvami. –zg-

Pakistan: Radikáli si vynútili odstúpenie ministra

Islamabad, 27.11.2017 (kath.net/KAP) 021 463 – Pakistanský minister spravodlivosti Zahid Hamid, ktorého radikálni moslimovia obviňujú z rúhania po vážnych stretoch polície s demonštrantmi vo viacerých mestách, odstúpil z funkcie. Hamid odstúpil, aby krajinu vyviedol z krízy, ako informovala štátna agentúra APP v pondelok.
V hlavnom meste Islamabad blokovali tisíce prívržencov islamistických strán predtým takmer 20 dní dôležitú križovatku. Protestovali tak proti Hamidom nariadenej a už odvolanej zmene prísahy poslancov, ktorú považovali za „rúhavú“. Ich hnev vyvolalo nahradenie slova „prísaha“ slovom „vyhlásenie“. Vidia v tom podkopanie úlohy islamu v Pakistane. Pokus o zmenu formule prísahy je z ich pohľadu počiatkom väčšieho plánu vlády postavenie islamu oslabiť opatreniami, ako je reforma zákona o rúhaní.
„Ak si už ani minister spravodlivosti nie je istý pred obvinením z rúhania, tak sa musia inoverci ešte viac obávať o svoju vieru a bezpečnosť,“ komentoval to riaditeľ nemeckej Spoločnosti pre ohrozené národy (GfbV), Ulrich Delius, v pondelok v Göttingene a obáva sa ďalších obmedzení náboženskej slobody v Pakistane. Sporné predpisy o rúhaní sa „systematicky a na všetkých úrovniach spoločnosti a politiky zneužívajú na vyradenie inovercov, politických rivalov, či neobľúbených susedov.“
Delius hovoril o „čiernom dni“ pre náboženské menšiny v Pakistane. Odstúpenie ministra ukazuje silu armády, ktorá odmietla postupovať proti náboženským extrémistom. Armáda tým naznačuje menšinám, že nie sú hodné ochrany. Ukazuje sa, aká veľká je štátna kríza a ako málo armáda podporuje občiansku vládu v spore s náboženskými extrémistami,“ povedal Delius.
Cez víkend v Islamabade 8500 členov bezpečnostných síl postupovalo proti blokáde islamistov obuškami a slzným plynom a niekoľkých zatkla. Demonštranti sa bránili kyjmi, kameňmi a zapálením svojho tábora proti vyprataniu. Viacerí ľudia prišli o život. Polícia nakoniec zásah ukončila. Pakistanská armáda spočiatku chcela políciu podporiť, no zdráhala sa aktívne zasiahnuť.
Vláda potom dohodou so šiestimi bodmi odsúhlasila požiadavky islamistov, medzi ktorými bolo aj odstúpenie ministra. –zg-

Kardinál Müller varuje pred novým rozkolom v Cirkvi

Kardinál Müller: „´Ľudová teológia´ niektorých monsignorov nestačí, rovnako ako nestačí ani ´príliš žurnalistická teológia´ iných. Potrebná je teológia na akademickej úrovni!“

Rím, 26.11.2017 (KAP) 021 462 – Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Gerhard L. Müller, varoval pred rozkolom v Katolíckej cirkvi! Pre taliansky denník „Corriere della Sera“ z nedele povedal:
Hrozí nebezpečie, že časť katolíkov sa dezorientuje a sklamane oddelí. Cirkev sa z protestantskej schizmy náuk Martina Luthera o chybách, ktorým sa treba vyhýbať, musí poučiť.
Kardinál Müller žiadal od vedenia Cirkvi, že si musí vypočuť „tých, ktorí majú seriózne otázky alebo oprávnené sťažnosti, neignorovať ich, či ešte horšie, nepokorovať ich.“ Povedal, že on sám bol u pápeža Františka pohanený anonymnými donášačmi, „ktorí by urobili lepšie, keby vyhľadali rady svojho duchovného otca,“ a dodal:
Niektorí by ma radi videli na špici hnutia proti pápežovi. No ja ako biskup a kardinál už zo svojej povahy stojím na strane Svätého Otca a nikomu nedovolím, aby z mojich negatívnych skúseností minulých mesiacov si urobil svoj nástroj.“
Kardinál po päťročnom období na poste prefekta Kongregácie pre náuku viery už od júla nedostal predĺženie svojho úradu. Kardinál Müller ďalej povedal:
„Na niektorých internetových stránkach možno pozorovať napätia medzi tradicionalistickým táborom a rovnako prehnaným liberálnym frontom. V oboch prípadoch ide o menšiny. Ak sa však Rímska kúria vníma ako nespravodlivá, môže sa dostať do pohybu schizmatický dynamika, ktorú bude ťažko zastaviť.“

Kruh okolo pápeža koná ako „špión“
Kardináli, ktorí položili otázky o morálnej náuke pápeža a iní kritici sa nesmú odbaviť ako pokrytci a vyrývači. Potrebný je jasný a úprimný dialóg. No mám dojem, že kruh okolo pápeža sa predovšetkým stará o to, aby hral špióna proti údajným protivníkom,“ povedal kardinál Müller.
Müller sa ďalej vyslovil za to, že fáza Cirkvi ako „poľnej nemocnice“, ktorú vyhlásil pápež František, sa musí skončiť.
„Dnes potrebujeme skôr Silicon Valley* Cirkvi. Musíme byť Stevenmi Jobsami viery (spoluzakladateľ Apple). ´Ľudová teológia´ niektorých monsignorov nestačí, rovnako ako nedostačí ani ´príliš žurnalistická teológia´ iných. Potrebná je teológia na akademickej úrovni!“ zdôraznil bývalý profesor dogmatiky z Regensburgu. –zg-

* Silicon Valley (doslovne Kremíkové údolie) je prezývka južnej časti oblasti Sanfranciského zálivu v severnej Kalifornii, USA. Táto prezývka poukazovala na množstvo firiem venujúcim sa výrobe integrovaných obvodov a neskôr sa stala metaforou pre celú oblasť IT priemyslu. Výraz Silicon Valley po prvý raz použil novinár Don Hoefler v roku 1971.

Patriarcha k r. 1917: Kresťania majú vzbury odmietať

Moskva, 26.11.2017 (kath.net/ KAP) 021 461 – Spomienka na tragické udalosti Októbrovej revolúcie pred 100 rokmi má ľudí pohnúť k tomu, aby idey o „revolúcii, občianskej vojne, vzburách a represiách a vôbec všetko, čo ohrozuje život človeka“ kategoricky odmietali. Zdôraznil to moskovský patriarcha Kyril I. vo štvrtok na otvorení stretnutia Najvyššej rady pravoslávnej cirkvi. Od 29. novembra do 4. december sa k tomu pridá každé štyri roky sa konajúce plenárne zasadnutie Ruskej pravoslávnej cirkvi.
Obe stretnutia sa konajú v znamení spomienky na znovu zriadenie Moskovského patriarchátu po 200 rokoch „synodálnej epochy“. V tej dobe (1721-1918) viedla cirkev „Najsvätejšia riadiaca synoda“ a štátny úradník „vrchný prokuror“ (Grand procureur) synody.
Patriarcha Kyril pripomenul, že minulú sobotu si v kláštore Donskoj pripomenuli zvolenie pred niekoľkými rokmi svätorečeného patriarchu Tichona 18. novembra 1917. Voľbu vykonal Ruský krajský koncil v kláštore Donskoj. Niekoľko dní pred tým – 13. novembra 1917 – bola v Zarskom Sele boľševikmi zavraždená prvá obeť komunistického prenasledovania – arcikňaz Ioann Kočurov. Odvtedy vytiekla krv mnohých mučeníkov, ktorých si dnes uctievame ako svätcov, ako povedal patriarcha.
Kyril I. dodal, že považuje za dôležité, aby sa v súvislosti so 100. výročím Októbrovej revolúcie všade v krajiny zriadili pamätníky obetiam, ako je „Záhrada pamiatky“ v oblasti bývalej strelnice Butovo, kde zavraždili nespočetné stalinské obete a „Múr nárekov“ pri Sacharovovom prospekte. Tomu sa venuje príliš málo mediálnej pozornosti, no samozrejme ide v prvom rade o to, aby sme si tam na obete spomenuli v modlitbách, ako povedal patriarcha.
Po Najvyššej rade zasadá aj Svätá synoda Moskovského patriarchátu (MP) a potom sa koná plenárne zasadnutie ruského pravoslávneho episkopátu – očakáva sa 377 biskupov z 22 štátov.
Ako povedal druhý vedúci Oddelenia pre zahraničie MP, budú sa zaoberať ďalšou prácou na výsledkoch stretnutia patriarchu Kyrila s pápežom Františkom 12. februára 2016, aj „koncilom na Kréte“ v lete 2016, ktorý sa nestal žiaľ pan-pravoslávnym koncilom. No spoločenstvo pravoslávnych cirkví pokračuje aj s tými, ktorí na Krétu neprišli. Dobrým znamením je prísľub účasti väčšiny hláv autokefálnych cirkví na oslavách 100. výročia opätovného založenia Moskovského patriarchátu 4. decembra.
Biskupi sa majú podrobne zaoberať prenasledovaním kresťanov na Blízkom Východe a v Afrike, ale aj rastúcou sociálnou nerovnosťou vo svete. Prediskutujú aj problémy len civilne uzavretých manželstiev a budú sa venovať aj otázke autenticity v Jekaterinburgu nájdených pozostatkov v r. 1918 zavraždenej ruskej cárskej rodiny.
Dňa 4. decembra budú ruskí biskupi sláviť upomienkovú pobožnosť v Katedrále Krista Vykupiteľa v Moksve. Božskú liturgiu bude celebrovať patriarcha s hlavami autokefálnych cirkví. –zg-

„Ježiš Kristus – Kráľ na tróne kríža“

Príhovor pápeža Benedikta XVI. v r. 2010 na slávnosť Krista Kráľa

Vatikán, 26.11.2017 (kath.net) 021 460 – Kath.net dokumentuje slová pápeža Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť Krista Kráľa 21. novembra 2010:

Milí bratia a sestry!

Práve sa vo vatikánskej bazilike skončila svätá omša k slávnosti Krista Kráľa, na ktorej koncelebrovali aj 24 noví kardináli. Slávnosť Krista kráľa zaviedol pápež Pius XI. v roku 1925 a po Druhom vatikánskom koncile bola zaradená na koniec liturgického roka.
Ako na veľkom obraze prezentuje Evanjelium sv. Lukáša Kristovo kráľovstvo v okamihu ukrižovania. Poprední muži ľudu a vojaci sa vysmievali »prvorodenému zo všetkého stvorenia« (Kol 1,15) a skúšali ho, aby videli, či má moc zachrániť sa dokonca aj pred smrťou. „Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: ´Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.´ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: ´Zachráň sa, ak si židovský kráľ!´“ (Lk 23,35-37). No práve »na kríži je Ježiš na ›výške‹ Boha, ktorý je láska. Tam ho možno ›spoznať‹. […] Ježiš nám dáva ›život‹, pretože nám dáva Boha. On ho môže dávať, pretože je on sám je jedno s Bohom (Benedikt XVI., Ježiš Nazaretský, Freiburg-Basel-Wien 2007, str. 401/406).
Zatiaľ čo sa totiž Pán zdanlivo neodlišuje od oboch zločincov, otvára sa jednému z nich vo vedomí vlastných hriechov pravda, nachádza vieru a prosí »židovského Kráľa«: »Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva« (Lk 23,42).
Od toho, ktorý je »pred všetkým a všetko v ňom spočíva« (Kol 1,17), prijíma tzv. »dobrý lotor« hneď aj odpustenie a radosť vojsť do nebeského kráľovstva. »Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji« (Lk 23,43).
Týmito slovami prijíma Ježiš z trónu kríža každého človeka s nekonečným milosrdenstvom. Sv. Ambróz komentuje, že tu je »pekný príklad obrátenia, o ktoré musíme usilovať: čoskoro sa lotrovi poskytne odpustenie a milosť je bohatšia ako to, čo si vyprosoval; Pán totiž vždy dáva viac ako to, o čo ho prosíme […]. „Život je byť s Kristom, pretože kde je Kristus, tam je kráľovstvo“ (Expositio Ev. sec. Lucam X, 121: CCL 14, 379).
Milí priatelia, cestu lásky, ktorú nám Pán zjavuje a na ktorú nás pozýva vykročiť, môžeme pozorovať aj v kresťanskom umení. Pretože »pri stvárnení kresťanských stavieb chrámov […] bolo zvyčajné na východnej strane prezentovať kráľovsky znovu prichádzajúceho Pána – obraz nádeje – a na západnej strane […] súd sveta ako obraz zodpovednosti nášho života« (Spe salvi, 41) – nádej na nekonečnú Božiu lásku a zasadenie sa za to, aby sme svoj život usporiadali podľa Božej lásky. Keď pozorujeme Novým zákonom inšpirované znázornenia Ježiša bude nás to viesť – ako učí starý koncil – k tomu, aby sme »pochopili a pripomenuli si vznešenosť poníženosti Božieho Slova a […] jeho život v tele, jeho umučenie a jeho spásonosnú smrť a vykúpenie, ktoré pre svet z toho vyplývajú (Koncil v Trulle [691– 692], kán. 82). »Áno, potrebujeme to […], aby sme boli schopní v prebodnutom Srdci Ukrižovaného spoznať Božie tajomstvo (Joseph Ratzinger, Súborné dielo, zv. 11, Teológia liturgie. Sviatostné odôvodnenie kresťanskej existencie, Freiburg-Basel-Wien 2008, str. 68).
V dnešnú spomienku Panny Márie v Jeruzaleme chceme Márii zveriť nových nositeľov purpuru kardinálskeho kolégia, ako aj našu pozemskú púť smerom k večnosti.
(K nemeckým pútnikom): V poslednú nedeľu cirkevného roka hľadíme na Krista Kráľa na tróne kríža. Kríž nám zjavuje pravé kraľovanie Boha: nijaká moc sily, ale moc milosrdenstva a lásky, ktorá všetkých premieňa a robí skutočne slobodnými ľuďmi. Ako pokrstení kresťania chceme spolupracovať na jeho kráľovstve spravodlivosti, pokoja a lásky. V tom nech vás posilňuje Duch Svätý. –zg-

Kardinál Pujats: ‚Amoris laetitia’ si vyžaduje objasnenie

Rím, 26.11.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 459 – „Po-synodálny dokument pápeža ´Amoris laetitia´ si vyžaduje objasnenie v zmysle Evanjelia a trvalého Učiteľského úradu Cirkvi. Vo všeobecnosti je duchovný postoj zakladajúci sa na po-synodálnej pápežskej exhortácii príliš liberálny,“
Povedal to kardinál Janis Pujats (87), emeritný biskup Rigy (Lotyšsko) v interview pre La Fede Quotidiana.
„Konštatujem uvoľnenie katolíckej morálky, predovšetkým nemeniteľných hodnôt a princípov. Občiansky zosobášených rozvedených nie je možné pripustiť ku svätému prijímaniu, ak nežijú zdržanlivo. Nie sú zviazaní platným manželstvom a preto žijú v stave ťažkého hriechu,“ konštatoval Pujats.
Na otázku, či tento postoj nie je príliš prísny kardinál odvetil:
„Náuka Cirkvi sa nemení a nikto to nemôže urobiť. Všetko je zapísané v evanjeliách a musí sa to akceptovať. Nikto by sa nemal báť jasnosti Učiteľského úradu Cirkvi. Ak Cirkvi niečo škodí, tak je to neistota, nedostatočná jednoznačnosť a zmätenie. Musíme mať odvahu hovoriť rečou pravdy jasne a bez strachu a bez toho, že by sme sa chceli páčiť svetu. Inak hrozí nebezpečie, že krok za krokom upadneme do ťažkých omylov,“ varoval kardinál Pujats. –zg-

Maďarský prímas o exode do západnej Európy

Rím, 25.11.2017 (kath.net/ KAP) 021 458 – Európa robí podľa maďarského prímasa kardinála Petra Erdőa príliš málo pokrokov vo vyrovnaní životných podmienok ľudí na Východe a Západe. Aj v Maďarsku sú v životnej úrovni v porovnaní s inými krajinami EÚ veľmi zreteľné rozdiely, ako povedal arcibiskup Ostrihomu-Budapešti v interview pre Rádio Vatikán po návšteve maďarských biskupov ad limina v Ríme.
Mnohí na Západe „nie sú si vedomí, ako my v Maďarsku žijeme“. Priemerný plat v Maďarsku je iba štvrtina toho v Nemecku, ako povedal kardinál. „To bolo pred 25 rokmi presne tak isto. Mladá generácia vzdelaných, intelektuálov a odborníkov preto odchádza na Západ. To vedie k nedostatku odborných síl v Maďarsku. To je aj problém v pastoračnom živote cirkvi,“ povedal Erdő. Exodus do západnej Európy bol prirodzene aj témou rozhovorov vo Vatikáne, ako dodal prímas.
Hovorilo sa aj o prístupe k utečencom. „Maďarsko nie je atraktívnou krajinou pre masovú migráciu. Všetci chcú na Západ, predovšetkým do Nemecka,“ povedal Erdő. „Maďari chcú pomôcť prenasledovaným kresťanom a všetkým utečencom, ktorí utekajú pred terorizmom. Pritom sa sústreďujeme na pomoc v pôvodných krajinách utečencov,“ zdôraznil kardinál. „Katolícka cirkev v Maďarsku realizovala veľkú zbierku a v severnom Iraku postavila školu. Teraz financujeme budovanie dediny, ktorú zničil IS. Kresťania si tam môžu znova vybudovať svoj domov.“
Cirkev sa v jeho vlasti potešiteľne rozvíja, ako informoval ďalej kardinál Erdő: „V štátnych školách môžu deti, či ich rodičia rozhodovať, či si zvolia náboženstvo alebo etiku. Vyše polovica žiakov volí katolícke náboženstvo. To však znamená, že potrebujeme veľa katechétov.“
Ďalšia pozitívna oblasť pre cirkev je pastorácia Rómov. Prekladá sa pre nich Biblia a liturgické texty.
Kardinál ďalej povedal, že biskupi sa pápežovi poďakovali za ukončenie procesu blahorečenia cisterciána Jánosa Brennera (1931-1957). Pápež potvrdil 8. novembra 2017 jeho mučeníctvo ako predpoklad jeho blahorečenia.

Pápež nám dodal odvahu
V interview pre maďarskú redakciu Rádia Vatikán sa vyjadril aj sekretár Biskupskej konferencie Maďarska, Gábor Mohos. Dvojhodinový rozhovor s pápežom bol podľa neho „veľmi otvorený a spontánny“.
„Svätý Otec si každého biskupa pozorne vypočul a reagoval na všetky vyjadrenia. Niektorých povzbudil v ich názore a doplnil vlastné chápanie. Pápež František biskupov veľmi povzbudil a dodal nám odvahu. Na počiatku ubezpečil, že niet nijaké tabu, že sa môže o všetkom otvorene hovoriť,“ povedal Mohos.
„V centre stáli otázky moderného sveta a výzvy pastorácie,“ dodal Mohos a zdôraznil, že medzi Svätým Otcom a biskupmi vládla hlboká zhoda. Vyjadril presvedčenie, že „byť katolíkom znamená byť v súlade s pápežom a jeho vierou“.

Svätá omša v Capella Ungherese
V utorok slávili biskupi svätú omšu v Maďarskej kaplnke v krypte baziliky sv. Petra. Celebroval ju kardinál Erdő. V homílii zdôraznil:
„Prišli sme k hrobu apoštolov ako ich nástupcovia. Keď hľadáme svoje poslanie, tak nachádzame odpoveď v ich príklade. Aj my máme za úlohu otvárať ľuďom širšiu perspektívu, v ktorej ich život dostane zmysel.“ Na konci omše spomenul kardinál aj stretnutie s pápežom: „Aj toto stretnutie znamená posilnenie a obnovu nášho povolania.“
Na audiencii v pondelok pápež požehnal aj misijný kríž Svetového Eucharistického kongresu 2020 v Budapešti. Kríž bude v Advente putovať po Maďarsku. „Nech toto požehnanie prispeje k duchovnej obnove, za čo sa všetci modlíme,“ povedal kardinál Erdő v kaplnke. –zg-

Bangladéš: Kresťania sú dvojito diskriminovaní

Mníchov, 25.11.2017 (kath.net/ KiN) 021 457 – Bangladéš očakáva pápeža: František navštívi juhoázijskú krajinu od 30. novembra do 2. decembra. Predtým bude hosťom v susednom Myanmare. Pápež zostáva tak verný svojej línii „ísť na okraje“. Bangladéš s veľkými záplavami s tisícami mŕtvych a prílivom státisícov Rohingov – utečencov z Myanmaru – dospel v súčasnosti na hranice svojich možností.
Existenciu má ohrozené aj malé katolícke spoločenstvo v Bangladéši – asi 0,5 percenta obyvateľstva, z ktorého 90 percent tvoria sunitskí moslimovia. Krajina sa predtým považovala za príkladný vzor tolerantného a pokojného islamu. No už niekoľko rokov sa tu silne rozmáha militantný extrémizmus proti náboženským menšinám ako hindovia a kresťania. Násilie siaha od únosov cez sexuálne obťažovania až po podpaľačstvo a vraždy. Iba zriedka sú títo extrémisti za zločiny volaní k zodpovednosti.
„V zmysle ústavy majú kresťania rovnaké práva ako všetci občania. Ale čo je na papieri, nezodpovedá realite,“ sťažuje sa biskup Bejoy Nicephorus DʼCruze katolíckej nadácii „Kirche in Not“. DʼCruze je biskup zo Sylhetu, veľkého mesta na severovýchode Bangladéša. „Kresťania nemajú rovnaké šance pri vzdelaní, či v zamestnaní ako ich spoluobčania. Kresťania musia o všetko bojovať. To je veľmi namáhavé,“ konštatuje biskup.
K tomu sa pridáva, že katolíci sú nielen náboženskou, ale často aj etnickou menšinou. Väčšina patrí k domorodým kmeňom, teda sú vystavení dvojitej diskriminácii. V Diecéze Sylhet, v horách na hranici s indickou provinciou Assam, žijú Khasiovia. Spolužitie kmeňa je matriarchálne, majetok prechádza na ženy, čo im zabezpečuje sociálnu a hospodársku nezávislosť. Už po stáročia žije kmeň z obrábania pôdy a pestovania palmy Betel, z listov ktorých možno vyrábať dokonca aj taniere a misky. Ak sa pôda vyčerpá, sťahuje sa kmeň ďalej – teda sú to polo-nomádi.
„No z toho vznikol boj,“ vysvetľuje biskup DʼCruze: „Ministerstvo lesníctva ignoruje existenciu kmeňa. Pozemky prenajíma podnikateľom, ktorí pestujú čaj. A tí prirodzene chcú expandovať. Domorodci im v pravom zmysle slova stoja v ceste.“
Čo to má za následky opisuje páter Jozef Gomes, duchovný správca Khasiov: „Asi pred tromi rokmi sa prihrnulo asi 200 robotníkov čajovej plantáže. Začali strhávať chatky domorodcov, zatiaľ čo muži pracovali v lese. Keď sa vrátili, došlo ku krvavým stretom. Khasiovia sa proti presile neubránili, stratili pozemky. V minulých rokoch im takto zlikvidovali 25 dedín – násilím, alebo po dlhých súdnych sporoch. V súčasnosti sú ohrozené dve dediny so 150 rodinami. Ľudí chcú prinútiť opustiť ich domy,“ hovorí páter.
Diecéza sa pokúša svojim veriacim v tejto ťažkej situácii stáť po boku morálne aj duchovne. „Kirche in Not“ v tom diecézu podporuje. Diecéza vydáva aj týždenník „Weekly Pratibeshi“, kde okrem náboženských tém poskytuje aj rady, ako môžu katolíci zastávať svoje práva.
„Zo všetkých strán, najmä od moslimov, sú pod nekonečným tlakom,“ vysvetľuje redaktor páter Anthony Sen. „Mnohí moslimovia si myslia, že keď sú kresťania náboženskou menšinou, môžu s nimi robiť, čo chcú. Ale my pri svojich farnostiach stojíme.“
Toto zasadzovanie sa za ľudské práva a náboženskú slobodu má závažné dôsledky: biskup DʼCruze dostal už viaceré hrozby smrti od fundamentalistov. Berie to tak pokojne ako je možné – pre kresťanov v Bangladéši sú takéto vyhrážky každodenným javom.
„Harmónia a pokoj“ – tak znie motto návštevy pápeža v Bangladéši. Vyjadruje to túžbu kresťanskej menšiny krajiny. „Prichádzam ako služobník pokoja,“ vyhlásil František vo video-posolstve obyvateľstvu z minulého utorka. „Žijeme v dobe, keď sú veriaci a ľudia dobrej vôle všade vyzvaní, zasadzovať sa za vzájomné porozumenie a rešpekt.“
Pre katolíkov ľudu Khasi a ostatných domorodcov je rešpektovanie ich identity a štýlu života životne dôležité. „Khasiovia urobia všetko, čo je v ich moci, aby uvideli pápeža a dostali jeho požehnanie. Z toho stretnutia načerpajú odvahu a silu, aby naďalej mohli bojovať za prežitie,“ hovorí biskup s úsmevom. –zg-

Florida: Pornografia nebezpečie pre zdravie

Tallahassee, 25.11.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 456 – Americký štát Florida by mohol čoskoro deklarovať pornografiu ako nebezpečie pre zdravie verejnosti. Ross Spano, poslanec domu reprezentantov Floridy, podal príslušnú rezolúciu. Ak rezolúciu kongres Floridy prijme, musela by vláda štátu urobiť opatrenia v oblasti školstva, prevencie, výskumu a politik, aby tak obyvateľstvo pred pornografiou chránila.
Až 27 percent mladých ľudí vo veku 25 až 30 rokov prišli do styku s pornografiou už pred pubertou, ako sa uvádza v rezolúcii. Jej účinky sa nesmú podceňovať. Rezolúcia uvádza nasledovné problémy:
Pornografia môže spôsobiť duševné a telesné choroby, konzumenti majú problémy udržať si trvalé intímne styky. Štúdie ďalej ukazujú, že pornografia môže viesť k chorobnému vývoju mozgu ako aj kognitívnych funkcií. Okrem toho napomáha úchylné, problematické, alebo riskantné sexuálne správanie a môže sa stať závislosťou.
Závislosť na pornografii má aj ďalší účinok. Na uspokojenie svojej závislosti si jej konzumenti v priebehu času pozerajú stále šokujúcejší a scestnejší obsah, ako sa uvádza v rezolúcii s poukazom na príslušné štúdie.
Pornografia má okrem toho negatívny dopad na rodiny. Kto pornografiu konzumuje, je tendenčne menej ochotný zosobášiť sa a založiť si rodinu, je v manželstve nespokojný a menej verný.
Americký štát Utah už vyhlásil pornografiu za „nebezpečie pre verejné zdravie obyvateľstva“. –zg-

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *