Ako sv. Alžbeta Uhorská vzdáva úctu titulu Krista Kráľa

Svätá Alžbeta nezniesla nosenie koruny, keď bola v prítomnosti Kráľa kráľov. Svätá Alžbeta Uhorská bola princeznou Uhorského kráľovstva, a hoci jej postavenie poskytovalo veľký komfort a moc nad ľuďmi, poznala skutočný zdroj svojho vodcovstva.

Pápež Benedikt XVI. sa zamýšľal nad životom svätej Alžbety na generálnej audiencii v roku 2010, kde vyzdvihol pokoru tejto kráľovskej princeznej. Alžbeta svojou hlbokou citlivosťou videla rozpory medzi vyznávanou vierou a kresťanskou praxou. Nezniesla kompromisy. Keď raz vošla do kostola na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, zložila si korunu, položila ju pred kríž, zakryla si tvár závojom a ľahla si na zem dolu tvárou. Keď ju svokra za toto gesto pokarhala, Alžbeta odpovedala: „Ako môžem ja, úbohé stvorenie, naďalej nosiť korunu pozemskej dôstojnosti, keď vidím svojho Kráľa Ježiša Krista korunovaného tŕním?“

Svätá Alžbeta prežila svoj život v službe druhým a napodobňovala Ježiša, Kráľa kráľov. Nesnažila sa zneužiť svoju moc, ale využiť ju v prospech chudobných a najzraniteľnejších. Je skutočným príkladom pre všetkých, ktorí majú vodcovské úlohy: výkon autority na každej úrovni treba žiť ako službu spravodlivosti a dobročinnosti v neustálom hľadaní spoločného dobra.

Alžbeta usilovne vykonávala skutky milosrdenstva: dávala jedlo a pitie tým, ktorí klopali na jej dvere, obstarávala oblečenie, platila dlhy, starala sa o chorých a pochovávala mŕtvych. Keď zostúpila zo svojho hradu, často so svojimi dvornými dámami navštevovala domy chudobných a nosila im chlieb, mäso, múku a iné potraviny. Jedlo osobne roznášala a pozorne kontrolovala oblečenie a matrace nebohých.

Jej príklad hlbokej pokory ako kráľovskej princeznej nám pripomína, ako si môžeme vo svojom živote uctiť Ježiša ako Kráľa, napodobňovať jeho príklad a využívať vlastné zdroje pre dobro všetkých.

Zdroj: Aleteia, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *