Korunka Božieho milosrdenstva, ako záchranné koleso

Modlitba silnejšia ako anjel

Všetci vieme, že Pán Ježiš dal Korunku Božieho milosrdenstva svätej sestre Faustíne. Možno však nie každý z nás vie, že sa to stalo počas dosť hrôzostrašnej vízie, ktorú mala sv. Faustína.

Jedného dňa v septembri 1935 uvidela anjela, ktorý sa práve chystal začať trestať svet za všetky jeho hriechy. Ak ste zvedaví, ako by to zhruba vyzeralo, stojí za to prečítať si kapitoly 8, 9 a 16 Zjavenia svätého Jána apoštola. Žiadne príjemné čítanie, úprimne povedané.

Keď videla anjela pripraveného na zahájenie deštruktívnej akcie, sestra Faustína sa začala vrúcne modliť za záchranu sveta. A potom vo svojom srdci počula slová: „Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho milovaného Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta! Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!“

Keď slová opakovala, všimla si, že anjel stratil moc a odklonil sa od výkonu spravodlivosti. Na druhý deň počula od Pána Ježiša, že sa má takto modliť čo najčastejšie. Je zaujímavé, že Spasiteľ jej spočiatku povedal, aby sa modlila korunku „deväť dní“, teda vo forme deviatnika.

Prisľúbenia pre tých, ktorí sa modlia Korunku

S modlitbou Korunky spojil Pán Ježiš jedno všeobecné prisľúbenie a štyri osobitné.

Všeobecné prisľúbenie vyjadril počas zjavenia z 22. mája 1937 a zopakoval ho 28. januára 1938 slovami: „Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť .“

V máji 1938 Spasiteľ tento prísľub doplnil, keď vysvetlil, že Korunkou si možno vyprosiť všetko, čo je v súlade s Božou vôľou. Ježiš je pripravený dať „ Všetko “, čo v spomenutom kontexte znamená aj spasiteľné milosti, aj časné dobrodenia pre spoločenstvo i pre jednotlivcov.

Potvrdenie všeobecného prisľúbenia nájdeme aj v skorších zjaveniach z novembra 1936: „Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote …. “, „Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť túto Korunku. Vzrušia sa hlbiny môjho milosrdenstva voči tým, ktorí odriekajú túto Korunku.“

Faustína však tiež zistila (a Ježiš jej to potvrdil), že táto modlitba „funguje“ aj v otázkach „menšieho kalibru“. Ona sama sa ju napríklad modlila … za koniec búrky.

V najdôležitejšiu hodinu

Z prisľúbení, ktoré dal Pán Ježiš v súvislosti s Korunkou, vychádza obraz modlitby, ktorá nás „zaisťuje“ v tej najdôležitejšej a rozhodujúcej hodine nášho života – hodine smrti, od ktorej bude závisieť naša šťastná alebo tragická večnosť. Preto je dobré pamätať na to, že Korunka – v úmysle samotného Spasiteľa – je predovšetkým modlitbou za zomierajúcich. Dnes ňou niekoho zachránime. Ale tiež veríme, že jedného dňa – keď príde náš čas presunúť sa na druhú stranu života – niekto ďalší nám poskytne túto podporu.

Vo všeobecnosti stojí za to venovať pozornosť modlitbe za zomierajúcich, nielen za zosnulých. V tomto okamihu, keď čítate tento text, mnoho ľudí zomiera v strachu, hrôze a utrpení. Mnohí z nich úplne bez viery, bez nádeje. Potrebujú tvoju modlitbu. Ak to prijmete, môžete zachrániť niekoho, koho ste nikdy nemali šancu spoznať. Ale keď budete stáť na prahu Otcovho domu, buďte si istí, že tam na vás niekto bude čakať a vďačne sa Vám vrhne okolo krku.

Vrecková Eucharistia

Existuje ešte jeden dôležitý rozmer modlitby Korunky Božieho milosrdenstva, ktorý stojí za pozornosť. Niekedy môžeme zažiť určité sklamanie alebo dokonca bolesť, že hoci sa snažíme pravidelne a oddane zúčastňovať na svätej omši, nevidíme jej jasný „dopad“ v každodennom živote. Eucharistia akoby bola hodinovou náboženskou „udalosťou“ úplne izolovanou od nášho bežného života, ale bez praktických následkov.

Modlitba Korunky sa môže stať dokonalým „rozšírením“ Eucharistie v každodennom živote. Koniec koncov, jej podstatným obsahom je ponúknuť Otcovi Telo a Krv Jeho Syna, Ježiša Krista. V omši to nie je nič iné. Korunka je teda akýmsi „pokračovaním“ Eucharistie medzi našimi bežnými každodennými záležitosťami, činnosťami, povinnosťami a ťažkosťami. Keď sa ju modlíme, objavujeme ich a nejakým spôsobom im dávame eucharistický rozmer – zahŕňame ich do obety Pána Ježiša, do jeho Paschy. Naše každodenné záležitosti sa tak stávajú cestou k Večnému životu.

Eucharistia Vám chýba? Chceli by ste ísť cez týždeň na omšu, ale nestíhate, nevládzete zdravotne? Modlite sa Korunku! Bude Vašou Eucharistiou, keď nebudete môcť ísť do kostola. V električke, na chodníku, doma, môžete obetovať Otcovi Kristovo telo a krv, ako to robí Cirkev prostredníctvom kňazov počas liturgie. Slávte Eucharistiu čo najčastejšie týmto spôsobom a Vaše spoločenstvo (alebo spojenie) s Bohom bude trvať, prehlbovať sa a prinášať ovocie. Pre vás a pre celý svet – tento svet, v ktorom každodenne fungujete.

Odpustky

V roku 2002 vydala apoštolská penitenciária dekrét, v ktorom za obvyklých podmienok je možné získať odpustky každému, kto sa modlí  Korunku Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke pred Najsvätejšou sviatosťou vystavenou alebo ukrytou vo svätostánku. Tieto odpustky možno obetovať aj za zosnulých.

Ide o „obvyklé podmienky“: sviatostná spoveď (alebo proste stav posväcujúcej milosti), prijímanie svätého prijímania, modlitba na úmysel Svätého Otca a úplná sloboda od pripútania k hriechu. Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Zdroj: Aleteia, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *