Biskupi, modlite sa so svojím ľuďom svätý ruženec

Plačúci kardinál na Námestí sv. Petra sa stal symbolom utrpenia Cirkvi. 3. apríla sa pri modlitbe ruženca a prosby o pomoc blahoslavenej Matky opakovane zlomil hlas kardinála Comastriho. Na vrchole talianskej koronavírusovej krízy, 3. apríla, počas denného ruženca v bazilike sv. Petra v Ríme, kardinál Angelo Comastri opakovane prejavoval hlboké emócie a jeho prerušovaný hlas od plaču prosil blahoslavenú matku, aby pomáhala svetu v časoch núdze. Budeme si ho pripomínať ako ikonu utrpenia katolíckej cirkvi v Taliansku, ale aj na celom svete a mal by nás inšpirovať, aby sme ho napodobňovali a aby sme v modlitbe ruženca vzývali blahoslavenú Matku, aby nám pomáhala. (Video uvádzame nižšie)

Kardinál Comastri je papežským vikárom pre Vatikánský mestský štát a predsedal dennej modlitbe ruženca pred vstupom Cirkvi do slávenia Veľkého týždňa, ktorý vysielalo Vatikánske spravodajstvo. Poskytuje tak nepretržitú prítomnosť kardinála katolíckej cirkvi, ktorý vzýva nebeskú pomoc, ale zároveň nám pripomína dôležitosť modlitby ruženca v čase núdze. Od 6. apríla predsedá dennému ružencu arcibiskup Fabio Dal Cin v Lorete.

3. apríla sa pri modlitbe ruženca a prosbe o pomoc blahoslavenej matky hlas kardinála Comastriho opakovane zlomil. Smútok tohto preláta na vrchole talianskej krízy koronavírusu (ktorá sa zdá, že sa teraz spomaľuje) je hmatateľný.

Nemecký Rímsky korešpondent a profesor filozofie Armin Schwibach komentoval tento symbolický výkrik zo srdca, ktorý ukázal kardinál Comastri: „V tejto chvíli je kardinál Comastri našou pevnou hradbou.“

Zavolal na Presvätú Matku s plačúcim hlasom, aby nám prišla na pomoc, presne ako nás o to požiadala Panna Mária z Fatimy.

Ako sa ukazuje, zdá sa, že len niekoľko biskupov z celého sveta považuje za dôležitý aspekt svojej reakcie na koronavírusovú krízu povzbudenie katolíkov, aby sa modlili denne ruženec vo svojich rodinách, ako sa to dialo počas stáročí. Prieskum medzi veriacimi prostredníctvom Twitteru priniesol však niekoľko povzbudivých príkladov biskupov, ktorí výslovne vyzývajú veriacich, aby sa každý deň modlili ruženec.

Jedným z najznámejších, ktorým táto iniciatíva nie je cudzia, je kardinál Raymond Burke, ktorý vo svojom duchovnom sprievodcovi odporúča modlitbu denného ruženca. Aj biskup Athanasius Schneider vo svojom sprievodcovi, ako reagovať na koronavírusovú krízu, odporúča denný ruženec.

Arcibiskup Eamon Martin z Armaghu sa 25. marca pri zasvätení Írska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie modlil na verejnosti práve modlitbu posvätného ruženca. Biskup Wiliam Wack z Floridy odporúča na svojej diecéznej webovej stránke modlitbu ruženca. Tú istú výzvu uverejnil aj biskup Joseph Strickland. Anglický biskup Mark Davies živo streamoval svoju modlitbu ruženca zo svojej katedrály v Shrewsbury, rovnako ako anglický biskup Patrick McKinney v Nottinghame. Toto nie je vyčerpávajúci zoznam, ale ukazuje, že existuje veľa biskupov, ktorí tento krok ešte žiaľ neurobili.

Napriek tomu je to práve Božia Matka, ku ktorej sa musíme teraz obrátiť a prosiť ju, aby nás priblížila k svojmu Synovi.

Historik talianskej cirkvi, profesor Roberto de Mattei v novom článku vysvetľuje dôležitú úlohu Panny Márie v tomto čase skúšky. Túto krátku reflexiu ukončíme jeho slovami.

V hodine duchovnej prázdnoty sa duše tých, ktorí majú vieru, inštinktívne obracajú k Jednej, ktorá nie je nikdy prázdna, pretože je naplnená všetkými milosťami: Najsvätejšej Panne Márii. Len v nej môže duša nájsť duchovnú a morálnu plnosť.
Potom ďalej uvažuje o dôležitej úlohe sv. Jána Evanjelistu, ktorý stál vedľa Panny Márie pod krížom.

Tí, ktorí sú oddaní Márii, sú duchovnou rodinou, ktorá má svojho patróna v sv. Jánovi, evanjelistovi, milovanom apoštolovi, ktorý na Kalvárii dostal od Ježiša obrovský odkaz. Všetko je zhrnuté v Ježišových slovách, keď z kríža „Videl svoju matku a svojho učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke: Žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka “(Ján, 19, 26-27). Týmito slovami Ježiš vytvoril božské a nerozlučiteľné puto, a to nielen medzi našou blahoslavenou matkou a sv. Jánom, ale aj medzi ňou a všetkými dušami podľa vzoru viery a vernosti sv. Jána. Svätý Ján je vzorom tých, ktorí v hodine zrady a zrieknutia sa zostávajú verní Ježišovi prostredníctvom Márie.

Video TU

Zdroj: lifesitenews, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *