Život Cirkvi vo svete 39/2020

Obsah

Pápež zbavuje kardinála Giovanniho A. Beccia úradu

František prijal predsedu Rady Európy

Kardinál Koch: Pápež vyjadril starosť kvôli Nemecku

Vatikán chce ráznejšie postupovať proti korupcii

Kardinál Müller varuje pred nemeckou „národnou cirkvou“!Nevídaná kríza viery – až po schizmu?

Kardinál Walter Brandmüller hovorí o Piovi IX.

Kardinál: Voľba Bidena nijaký problém pre katolíkov!

Biskup Schneider: Katolíci musia byť ‘militantnými kresťanmi’

USA proti ‚sexuálnym a reprodukčným právam“ OSN

Jasné slová biskupa v Nemecku: „Slová premenenia zostanú!“

Učebnice v Číne: Ježiš ukameňoval cudzoložnicu!

Nový migračný pakt EÚ – Caritas Europa skeptická

Trump: „Katolíci sú úžasní, veľkolepí ľudia“

Varšava: Poľský prezident na Pochode za život!

Poľsko: Arcibiskup Gadecki sa dištancuje od „Stop LGBT“

Arcibiskup Lackner: Kresťanský západ má „slepé škvrny“

Hamburský arcibiskup: ‚Kristus sa nestal mužom‘!!!

Arcibiskup: Obmedzenia pri omšiach sú urážkou Boha!

Lekári chcú od biskupov povolenie prijímania do úst

Grécko: Veľký rozruch pre plačúcu Pannu Máriu

Ďalšia podpálená katedrála a zničená socha

Jim Caviezel: Vlažní kresťania ničia Cirkev

Bielorusko: Zatýkaní aj kňazi – jeden 10 dní väznený

Islamista žiada viac obozretnosti voči islamu

Rím: Pred 150 rokmi sa skončila svetská vláda pápežov

Islamista žiada viac obozretnosti voči islamu

„Moje Nepoškvrnené Srdce si želá,
aby ste k modlitbe Anjel Pána pripojili aj modlitbu k Božiemu anjelovi.“

Zbrane démonov sú zlo, hriech, nenávisť, nečistota, pýcha a vzbura proti Bohu.
Zbrane nebeských duchov sú dobro, Božia milosť, láska, čistota, pokora a odovzdanosť do Božej vôle.
Vzývajte anjelov v nebezpečenstvách, zverujte sa im s ťažkosťami, obracajte sa na nich v okamihoch pokušenia. Teraz musia s vami tvoriť jednotu. (29.9.87)
Ja som ich Kráľovná a oni plnia moje rozkazy, lebo Najsvätejšia Trojica zverila môjmu Nepoškvrnenému Srdcu dielo obnovy Cirkvi a sveta. Boží anjeli majú veľkú moc vytrhnúť vás z úkladov Satana – môjho i vášho protivníka. Teraz sa ich ochrana ešte zväčší a budete ju zvláštnym spôsobom pozorovať, lebo časy veľkej skúšky prišli a čakáte, aby ste vstúpili do obdobia veľkej úzkosti, akej doteraz nikdy nebolo. Na moje rozkazy tušíte okolo seba Pánových anjelov, ktorí budú vašou ochranou a strážou, aby ste tak mohli splniť každý to, čo som určila pre triumf môjho Nepoškvrneného Srdca. (29.9.79)
Pánovi anjeli sa veľmi podstatne zúčastňujú na mojom víťaznom pláne. Pod mojím velením vedú strašnú bitku so Satanom a zlými duchmi. Je to duchovná bitka – s inteligenciou v dokonalom súlade s plánmi jedného z dvoch vodcov, ktorí bojujú proti sebe – Ženy odetej slnkom a červeného Draka.

Sv. archanjel Michal je v čele tohto môjho nebeského aj pozemského vojska zoradeného do šíkov k boju. Úlohou sv. Michala je brániť vás pred zúrivými útokmi Satana. Satan na vás útočí v duchovnej sfére, … ale pokúša sa aj o fyzické úklady na váš život a na vašu bezpečnosť. Vzývajte ho denne krátkym exorcizmom Leva XIII.
Sv. archanjel Michal sa podujme najmä na boj proti Luciferovi, ktorý sa v poslednej hodine zjaví v celej temnej moci Antikrista. Jeho úlohou je poraziť ho, zahnať ho do jeho ríše temnoty a ohňa a podať vašej nebeskej Matke reťaz, ktorou ho spúta a kľúč, aby zamkla bránu priepasti, z ktorej už nebude môcť vyjsť, aby škodil svetu.

Sv. archanjel Gabriel je vám po boku, aby vám dal nezdolateľnú statočnosť od Boha. Úlohou sv. Gabriela je odievať vás do jeho vlastnej sily. Bojuje proti najnebezpečnejšej nástrahe Satana, ktorý vás chce oslabiť tým, že vás privádza k znechuteniu a únave. … k pochybnostiam, neistote, strachu a zmätkom. … Archanjel Gabriel má za úlohu pomáhať vám rásť v dôvere, odieva vás Božou silou. Každý deň vás vyvádza na cestu odvahy a pevnosti, hrdinskej a čistej viery. Sv. archanjelovi Gabrielovi je zverené veľké poslanie zvestovať návrat Ježiša v sláve, aby sa ustanovilo jeho kráľovstvo na svete. Tomuto archanjelovi, ktorý sa nazýva Božia pevnosť, bola daná táto úloha. (29.9.94)

Sv. archanjel Rafael vám vylieči početné rany, ktoré často utŕžite vo veľkom boji, v ktorom ste nasadení. Úlohou sv. Rafaela je liať do vašich rán balzam. Ako často sa Satanovi podarí poraniť vás hriechom, postihnúť vás ľstivými podvodmi! Takto vám dá pocítiť váhu vašej úbohosti. … Sv. Rafael vás potom sprevádza po ceste, ktorú som vám vybrala a dáva vám liek, ktorý vás uzdravuje od vašich duchovných chorôb. Každý deň spevňuje vaše kroky, vaše predsavzatia robí stálejšími, skutky vašej lásky a apoštolátu udatnejšími, odpovede na moje priania rozhodnejšími a vášho ducha robí pozornejšieho k môjmu plánu. Takto budete bojovať posilňovaní jeho nebeským balzamom. (29.9.83)

Modlitba k trom archanjelom na: https://modlitba.sk/?p=11042

Moji milí, zo srdca Vám ďakujem za množstvo mailov a najmä za povzbudenia a požehnania! Vyberám zopár, lebo je to obraz súčasnej situácie! Ďakujem kňazom, ktorí sa pripojili k našej novéne k sv. Michalovi archanjelovi! Vedení Pánom a chránení nebeskou Matkou teda vydržme!

Milá pani Zuzana! Na celej Zemi je nepochopiteľné odmietanie Boha a kresťanstva. Komunizmus Boha odmietal, dnešný svet sa Pánu Bohu rúha, potupuje ho a vysmieva sa mu. Toto je hrozivé. Nech nám je Pán milostivý. Prajem Vám požehnanú nedeľu a veľa, veľa síl a takú dôveru v Boha, ktorá Vám prinesie pokoj do duše. + otec biskup

Ctená pani Gabriela, ďakujem za nové správy. Boh Vás žehnaj naďalej! + otec biskup

Vážená pani Mgr. Zuzana Gluchichová, srdečne Vás pozdravujem. Pán Boh zaplať, Vaše správy aj články doteraz dostávam v poriadku. Nech Vám dobrotivý Pán Boh pomáha aj naďalej.
S katolíckym pozdravom ostáva a žehná Vás + otec biskup

Pani Zuzana,Vaše duchovné materstvo zápasením, aby pravda informácii premáhala nepravdu, je krásne. o. Jozef

Požehnaný deň prajem! Došlo Zuzana. Pán Boh zaplať! Nepredstaviteľné, ale už očakávané, aké problémy máte s distribúciou nových správ. Pýtajte sa čo najširšieho okruhu expertov, IT-čkárov (sú aj veriaci ľudia) … Čo sa to deje?! Pokiaľ máme slobodu a demokraciu, je to nonsens, čo bude potom? Je paradoxné, že aj katolícke médiá (hlavne TV Lux), nie sú hlásnou trúbou pravdy a vernosti Cirkvi, Tradícii a Písmu….Mám taký „pocit“, že sa len odďaľuje to, čo má prísť, skúška a triedenie duchov …. + Žehnám a modlím sa za Vás! Za neohrozenosť a silu, aby bolo viac takých ľudí ako ste vy….. Zmení sa svet!!! O. Jaroslav

Cenzúra sa už začala a samozrejme, že svojimi správami znervózňujete liberálny svet a preto sa ani niet čo diviť, že ste upozornili na seba. Ale nedajte sa znechutiť. Zatiaľ to ešte funguje a dostal som aj ja Vaše posledné správy, takže živio a do toho ďalej! Veď Boh sa už o svojich postará. Zo srdca Vás pozdravujem a prajem veľa duševných i telesných síl. S úctou o. Štefan

Pochválený buď Ježiš Kristus! Milá pani Zuzana. Od istého času isté stránky Google akože nechce otvoriť stránky. Od istého času je zrejmé, že robia tvrdú politiku reštrikcií a kontroly na internete, najmä veľké spoločnosti. Ale nie je to len voči veriacim. Je to voči všetkým ktorí nepíšu a nekomunikujú politicky korektne. S prianím Božieho požehnania pre Vašu prácu a veľa sily a svetla Ducha Svätého, dnes na sviatok sv. Jozefa Kupertínskeho, veľkého svätca 17. storočia, na Slovensku málo známeho, o. Peter

Milá pani Zuzana, veľmi pekne Vám ďakujem za správy. Prajem Vám, aby ste nasledovali Pána Ježiša, ako sa píše v dnešnom Evanjeliu o ženách, ktoré nasledovali Krista, a medzi ostatnými je spomenutá aj Zuzana. Myslím na Vás v modlitbe, nech Vás neustále zahŕňa svojím požehnaním Pán Ježiš, a nech Vás chráni pred všetkými nástrahami a útokmi zlého ducha. So želaním Božieho požehnania a všetkého dobrého o. A.

Zuzanka: Pokoj a radosť v Duchu Svätom. Zápas s mocnosťami je realita. Úder na úder. Ono to bolí. Zvlášť super Amazónia, ako forma nového obrátenia a evanjelizácie … Možno nám duše v očistci závidia terajšie posvätenie… No, Zuzanka, odvahu … Don Bosko tomu hovoril „cvičenia dobrej smrti“ . Tak s úsmevom! o. Pavel

Milá Zuzana, modlime sa spoločne, aby Pán Ježiš prekonal všetky prekážky, ktoré nám Zlý stavia do cesty. Modlime sa a vydržme. Akokoľvek bude, neprestaňme. To by bola diablova výhra. Cez kríž k zásluhám – k sláve. Ak by došlo k nejakej zmene, informujte nás. Vďaka.
Ostávame v neustálej modlitbe. o. Michal

Milá Zuzana, e-mail prišiel v poriadku ďakujem a vyprosujem hojné Božie milosti a najmä trpezlivosť. Myslím a modlím sa páter Peter

Bojuješ s duchovnými mocnosťami, ale na tvojej strane bojujú Boží archanjeli a anjeli. Nech sa vždy deje vôľa nášho Otca. S láskou na teba myslí G.

* * * * * * *

Pápež zbavuje kardinála Giovanniho A. Beccia úradu

Vatikán, 24.9.2020 (kath.net/KAP) 026 749 – Pápež František zbavil talianskeho kardinála Giovanniho Angela Beccia (72) úradu prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Súčasne prijal jeho vzdanie sa „práv spojených s hodnosťou kardinála“. Vatikán to prekvapujúco oznámil vo štvrtok večer bez uvedenia dôvodov.
Kardinál Becciu bol povolaný pápežom Františkom na post prefekta kongregácie v r. 2018 a vtedy ho menoval aj za kardinála. Predtým pôsobil sedem rokov ako substitút Štátneho sekretariátu pre centrálne personálne a finančné záležitosti. Kardinál bol považovaný za jedného z najmocnejších mužov vo Vatikáne.
Minulú jeseň sa kardinál Becciu dostal pod tlak pre obchod s nehnuteľnosťami, ktorý bol pre Vatikán stratový. Od počiatku roka 2017 pôsobil Becciu aj ako mimoriadny poverenec pápeža pre Rád maltézskych rytierov, kde v minulých rokoch sprevádzal interný reformný proces rádu.

František prijal predsedu Rady Európy

Vatikán, 21.09.2020 (KAP) 026 748 – Pápež František prijal na súkromnej audiencii belgického flámskeho europolitika – Rika Daemsa (61). O podrobnostiach stretnutia v pondelok Vatikán neinformoval. Rik Daems (foto) je od počiatku roka predsedom parlamentného zhromaždenia Rady Európy.
V parlamentnom zhromaždení Rady Európy existujúcom od r. 1949 sú zastúpení poslanci 47 krajín. Bolo to prvé parlamentné grémium na európskej úrovni po druhej svetovej vojne.
Belgičan Rik Daems sa stal známym ako maliar abstraktných obrazov, aj ako obchodník s vínom. Je členom liberálnej strany „Open VLD“.

Kardinál Koch: Pápež vyjadril starosť kvôli Nemecku

Hamburg, 23,9.2020 (kath.net) 026 747 – Pápež František vyjadril v osobných rozhovoroch svoju starosť kvôli vývoju v Nemecku. Povedal to kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, v interview pre „Herder-Korrespondenz“. Vyjadril sa v súvislosti s kritickým listom Kongregácie pre náuku viery k nemeckému dokumentu nemeckých evanjelických a katolíckych teológov „Spoločne pri Pánovom stole“ a k situácii cirkvi v Nemecku.
List kongregácie je podľa kardinála Kocha „veľmi závažným teologickým sporom“. Kardinál tiež povedal, že sám hovoril s niektorými nemeckými biskupmi o problémoch tohto dokumentu. Predniesol svoje výhrady najmä predsedovi Biskupskej konferencie Nemecka, biskupovi Georgovi Bätzingovi a zdôraznil mu, že s podstatnými bodmi listu nemôže súhlasiť. No biskup Bätzing o tom presvedčený nebol, ako dodal kardinál.
Ďalej zdôraznil, že nemeckí biskupi po tomto liste kongregácie nemôžu jednoducho prejsť k iným veciam:
„Ak si nemeckí biskupi taký závažný list Kongregácie pre náuku viery cenia menej ako dokument svojej ekumenickej skupiny, tak v hierarchii kritérií biskupov niečo nesedí. Také veci nemôže jednoducho rozhodnúť cirkev v jednej krajine sama pre seba.“ Kardinál Koch jasne kritizoval biskupa Bätzinga, že prikladá ekumenickému dokumentu takú váhu. Vyjadril nádej, že na Ekumenickom cirkevnom dni vo Frankfurte sa nijaký nemecký biskup nezúčastní vzájomného pozvania dvoch cirkví k Pánovej večeri a k Eucharistii.
Nemeckí biskupi dočasne odsunuli „eucharistické pohostinstvo“
Bonn, 24.09.2020 (KNA) Nemeckí biskupi na plenárnom zasadnutí rozhodli, že hlasovanie o „eucharistickom pohostinstve“ medzi protestantmi a katolíkmi na neurčitý čas odsunú. Ako povedal predseda BKN, biskup Georg Bätzing vo štvrtok vo Fulde:
„Rešpektujeme tým výhrady z Ríma, ktoré vytvorili nový stav vecí. Teraz by mala naša Ekumenická komisia (ÖAK) reagovať na kritiku z Vatikánu. Potom však musí ísť diskusia ďalej.“

Vatikán chce ráznejšie postupovať proti korupcii

Vatikán, 18.09.2020 (KAP) 026 746 – Vatikán chce ráznejšie postupovať proti vnútornej korupcii. Príslušnú dohodu urobili v piatok prefekt Ekonomického sekretariátu Juan Guerrero a poverenec boja proti korupcii Alessandro Cassinis Righini. Ústredný finančný a ekonomický orgán ako aj kontrolný úrad chcú ešte užšie spolupracovať na identifikácii rizík a v realizácii nových noriem transparentnosti.
Od 1. júla platia vo Vatikáne prísnejšie pravidlá na zaobchádzanie s finančnými zdrojmi a zákazkami. Opatrenia pápežského výnosu z 10. júna súvisia s aférou neprehľadných investícií do nehnuteľností v trojcifernej miliónovej výške. Koncom júna sa začalo vyšetrovanie aj v oblasti starostlivosti o Baziliku sv. Petra pre korupciu a bol na to menovaný mimoriadny komisár.
Štatúty ekonomického sekretariátu a antikorupčného úradu už stanovujú vzájomnú spoluprácu. Takže prefekt pre ekonomiku môže generálneho revízora požiadať o mimoriadne kontroly hospodárenia a generálny revízor informuje Ekonomický sekretariát a Hospodársku radu, dozorné grémium o zistených nezrovnalostiach.

Kardinál Müller varuje pred nemeckou „národnou cirkvou“!

Berlín, 18.9.2020 (LifeSiteNews) 026 745 – Už druhý nemecký kardinál varoval, že „synodálna cesta“ realizovaná nemeckými biskupmi by mohla viesť k „sekularizácii, rozdeleniu, ba dokonca k istému druhu nemeckej národnej cirkvi“!
Minulý týždeň kardinál Rainer Maria Woelki, kolínsky arcibiskup pre diecézne noviny uviedol:
„Najhorším výsledkom ‚synodálnej cesty‘ by bolo, ak by viedla k rozdeleniu a teda von z communia všeobecnej Cirkvi. Bolo by najhoršie, keby sa tu mal objaviť nejaký druh nemeckej národnej cirkvi.“ …
Kardinál Gerhard Müller, v novej knihe interview uvádza:
„Tak zvaná synodálna cesta cirkvi v Nemecku je naozaj zameraná na ďalšiu sekularizáciu cirkvi. Namiesto obnovy z Evanjelia katechézou, misiami, pastoračnou starostlivosťou, mystagógiou sviatostí sa spoliehajú – tak ako v minulom polstoročí – na témy, u ktorých si myslia, že zabodujú vo verejnej mienke západného sveta s nádejou, že sa dospeje k mysleniu redukovanému na materialistickú koncepciu človeka.“
Kardinál Müller vyzdvihol isté body, v ktorých sa „synodálna cesta“ odkláňa od katolíckej náuky:
„V základe je to najmä premena sviatosti kňazskej vysviacky na profesionálny systém dobre platených funkcionárov. Po druhé je to presunutie politicky chápanej ‚moci‘ biskupov a kňazov na vodcovstvo ‚laikov‘ s dôrazom na to, že ženy dostanú prednosť, ak budú rovnako kvalifikované.“
„Po tretie – to čo je pre nich rušivé, je kresťanská morálka, ako vyplýva z nového života v Kristovi, ktorá sa diskvalifikuje ako ‚nepriateľská telu‘ a údajne nezlučiteľná so štandardami modernej sexuológie – porov. Gal 5, 13–25 a najmä:
„Vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske! … Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. …“
Kameňmi úrazu od reformácie a naturalizmu sú: osvietenstvo a samozrejme celibát kňazov, aj evanjeliové rady chodby, čistoty a poslušnosti pre zasvätený život. Namiesto toho, aby sme intelektuálne a duchovne čelili veľkým teologickým a antropologickým výzvam procesu odkresťančovania, je tu úmysel znova zakoreniť starú agendu 70. rokov. Ešte raz kľúčové slová: zrušenie zle pochopeného celibátu, prístup ženám k sviatostnej službe, spoločné sväté prijímanie v prípade oddelených vo viere, uznanie mimomanželských zväzkov atď.“
Kardinál ďalej zdôraznil, že „synodálna cesta“ v Nemecku si môže ťažko nárokovať vplyv Ducha Svätého, aby rušila, naprávala a nanovo interpretovala autoritu Svätého písma, apoštolskú Tradíciu a neomylné rozhodnutia Magistéria“. A pripomína:
„V lepších časoch nemeckí biskupi ešte jasne stanovili hranice autority Cirkvi a síce, že dokonca aj pápež a všetci veriaci sú viazaní Svätým písmom, Tradíciou a predošlým Magistériom a že nie je nijakým spôsobom možné inak vykladať či dokonca podkopávať vieru a náuku Cirkvi so zámienkou novej hermeneutiky. To sa uvádzalo aj v liste nemeckých biskupov všemocnému kancelárovi nemeckej ríše Ottovi von Bismarckovi v r. 1875.“
Predseda Biskupskej konferencie Nemecka, biskup Georg Bätzing z Limburgu, reagoval na obavy kardinála Woelkiho, že synodálna cesta by mohla viesť k nemeckej národnej cirkvi slovami: „Katolícka cirkev je všeobecná Cirkev, ktorá sa zasa skladá z čiastkových cirkví. Cirkev v Nemecku je súčasťou všeobecnej Cirkvi a v tomto ohľade sa nič nezmení.“ Krátko nato však Bätzing v interview oznámil: „Považujem diakonát žien za veľmi legitímny.“

Nevídaná kríza viery – až po schizmu?

Armin Schwibach

Rím, 23.9.2020 (kath.net/as) 026 744 – Holandsko – krajina extrémnej temnoty Boha – ako taký stav označil svätý pápež Ján Pavol II. a aj Benedikt XVI. Až do Druhého vatikánskeho koncilu a po ňom nasledujúci vplyv „ducha koncilu“ sa Holandsko vyznačovalo ako jeden z najkresťanskejších národov sveta. Viera bola živá a rozsiahlo praktizovaná, nechýbali duchovné povolania. Holandskí katolíci „expandovali“ – tvorili 12 percent katolíckych misionárov sveta!
S koncilom a revolúciami od r. 1968 nastal úpadok a radikálne odkresťančovanie v novopohanskej spoločnosti určovanej potratmi, eutanáziou a fantáziou „naplneného života“. Iba každý štvrtý Holanďan dnes ešte vyhlási, že je katolík, či evanjelik, alebo inej viery a že vieru aj praktizuje. Medzi 17 miliónmi obyvateľov počet registrovaných katolíkov klesol na 3,5 milióna a z nich nie viac ako 150 000 chodí v nedeľu na svätú omšu a väčšina z nich sú prisťahovalci z iných kontinentov. Kostoly sa zatvárajú, predávajú a menia na supermarkety alebo zábavné lokály. Jeden drink v apsise – kto by sa toho vzdal? Alebo vloženia mozzarelly do nákupného vozíka pri niekdajšom oltári? V Taliansku vychádza v týchto dňoch kniha interview závažného svedka úpadku holandskej cirkvi.
S Andreom Gallim sa porozprával kardinál Willem Jakub Eijk, arcibiskup Utrechtu. Kardinál jasne analyzuje príčiny úpadku viery. Súčasne vyjadruje dôveru, že vďaka „malému zvyšku“, ktorý zostal, dôjde k znovuzrodeniu cirkvi:
„Cirkev v Holandsku žije. Vidím to vďaka tým veriacim, ktorí veria, modlia sa a majú osobný vzťah s Bohom, hoci každý, kto dnes nájde odvahu priznať sa ku katolíckej náuke, najmä k manželskej a sexuálnej etike sa cíti označovaný za blázna.“

Úryvky z knihy kardinál Willema J. Eijka:
„Nájde ešte Syn človeka, keď príde, vieru na zemi? – temnota Boha po koncile“
Prípad holandskej cirkvi nás môže naučiť niečo zaujímavé o príčinách krízy viery, na ktorú sa nikdy predtým nehľadelo ako na celok. Pokúsme vrátiť naspäť až do 40. rokov minulého storočia. Presnejšie 9. októbra 1947 sa stretla skupinka deviatich ľudí, laikov a kňazov v malom seminári Utrechtskej arcidiecézy, aby prediskutovali znepokojujúce zmeny, ktoré pozorovali u katolíkov celej krajiny. Výsledky porady uverejnili v knihe s príznačným názvom „Onrust in de Zielzorg“ (Vrenie v pastorácii). Konštatovali únavu pastorácie a videli, že zväzok medzi katolíkmi a Cirkvou sa už nezakladal na obsahu viery, ale na spoločenskom zväzku. Viera sa už považovala za rad prikázaní a systém abstraktných právd, ktoré sa nedotýkali každodenného života! Príslušnosť k Cirkvi bola v podstate spoločenským faktorom – ľudia chodili do katolíckej základnej strednej školy, boli členmi katolíckych združení najmä pri športe a u skautov. Z dôvodu spoločenskej príslušnosti boli ľudia katolíkmi, lebo vyrastali v katolíckych štruktúrach a nie na základe žitej viery. […]
Takže holandská cirkev s jej jednotou založenou skôr na spoločenských zväzkoch ako na pravej viere iste nemohla odolávať radikálnym kultúrnym zmenách v 60. rokoch. V tom desaťročí rapídne rástol majetok obyvateľov na hlavu, čo ľuďom umožnilo žiť nezávisle a teda aj nezávisle od seba. Bol to veľký rozmach individualistickej kultúry, ktorá sa neskôr stala hyper-individualistickou. […]
Hyperindividualista nechce bytie, ktoré ho presahuje ako rodina, štát, Cirkev, či Boh. A keď manifestuje potrebu týchto realít, tak je to potreba utilitaristických cieľov, t. j. – vo všeobecnosti hospodárskych – záujmov, ktoré jednotlivec z vlastnej sily nedokáže uspokojiť. V tejto klíme si nedokážeme predstaviť, že niekto patrí k spoločenstvu, ako je Cirkev, ktorá má spoločné presvedčenia, nehovoriac už o tom mať nad sebou pápeža, či hierarchiu, ktorá učí pravdy viery vrátane morálnej pravdy vedená Duchom Svätým s účasťou na Kristovej plnej moci […]
Nápadná je skutočnosť, že v Holandsku prebehla diskusia o zavedení eutanázie pred diskusiou o odkriminalizovaní potratu – v protiklade s tým, čo sa dialo v iných krajinách. Dôvod je pravdepodobne ten, že u nás už v r. 1969 vyšla brožúrka „Medicínska moc a medicínska etika“ Prof. Jana Hendrika van den Berga, psychiatra na Univerzite v Leidene o eutanázii. Prof. Van den Berg sa zasadzoval za usmrcovanie detí narodených s vážnymi telesnými anomáliami spôsobenými thalidomidom – prostriedkom. ktorý brali tehotné ženy proti nevoľnosti. […]
Katolíci a protestanti si udržali väčšinu v parlamente do r. 1967. V roku 1980 sa katolícka strana a dve protestantské strany pridali ku strane „Christen-Democratisch Appel“ (CDA), ktorá bola v 80. rokoch prvou stranou s tretinou kresiel v parlamente. To však parlamentu nebránilo v r. 1981 schváliť potratový zákon. CDA sa sekularizovala a rýchlo stratila pôvodné rysy. […] Popri tejto najväčšej „kresťanskodemokratickej“ strane sú tu dve menšie protestantské strany – „Únia kresťanov“ (CU) a „Staatkundig Gereformeerde Partij “ (SGP). […]
CDA má dnes 19 kresiel v parlamente, CU 5 a SGP 3 – spolu už iba 27 z vcelku 150 kresiel, čo však nič nemení na tom, že ich politický vplyv je citeľný. Holandsko má vládu z pravicovo-liberálnej a ľavicovo-liberálnej strany, ktoré schválili zákon o eutanázii v r. 2002 a legalizáciu homosexuálnych „manželstiev“ v r. 2001.
Kresťanské strany však zablokovali plán vlády schváliť zákon o tzv. „naplnenom živote“, umožňujúci samovraždu zdravých ľudí každého veku, ktorí tvrdia, že trpia neznesiteľne a bez nejakých vyhliadok na osamelosť, smútok, či starobu. […]
Jedným z úmyslov Druhého vatikánskeho koncilu bolo, aby sa Cirkev otvorila voči spoločnosti, čo aj urobila, ale spoločnosť sa neotvorila voči Cirkvi. Naopak, vylúčila ju zo spoločenského života. Cirkev sa dostala do jednej z najhlbších kríz viery vo svojej histórii a dnes nie je v najlepšej pozícii odovzdávať vieru spoločnosti. Mnohí laici a mnohí duchovní pastieri sú zmätení, čo do obsahu viery. Až keď uprace vlastný dom, bude Cirkev znova skutočne schopná evanjelizovať svet.
Mnohí hovoria o nebezpečí schizmy, no ja si to nemyslím. Skôr si myslím, že to, čo sa tu v Holandsku už stalo, sa stane v mnohých častiach sveta. Nastala tichá obnova výmenou generácií. […] Kto nakoniec v Cirkvi zostane? Kňazi a laici 60. rokov, keď nastal rozpad s ultra-progresívnymi ideami, takmer zmizli. V Holandsku sú však stále ešte ľudia, ktorí veria, ktorí sa modlia a ktorí majú osobný vzťah s Kristom! …

Kardinál Walter Brandmüller hovorí o Piovi IX.

“ Posledný ‚Papa Re’ predvídal hrôzy 20. storočia a po suchote osvietenstva znova zaviedol ľuďovú zbožnosť.“ Rozhovor s kardinálom Walterom Brandmüllerom
Armin Schwibach
Rím, 22.9.2020 (kath.net/as/wb) 026 743 – Uplynulo 150 rokov od vpádu cez mestskú bránu Ríma – „Breccia di Porta Pia“ – a od konca svetskej moci pápežov aj cirkevného štátu. Touto udalosťou 20. septembra 1870 bol Rím anektovaný Talianskym kráľovstvom. Cirkevný štát ako historicko-politická jednota sa skončil. Až dodnes sa o týchto udalostiach v Taliansku prudko a kontroverzne diskutuje. Pritom sa spomína aj postava veľkého bl. pápeža Pia IX. (13. 5. 1792 – 7.2. 1878) a to vždy v spojení s ideologickými a politickými záujmami. Jeho pontifikát – 31 rokov, 7 mesiacov a 23 dní – je v histórii Cirkvi najdlhší od sv. Petra. Pius IX. poznačuje rozhodujúci obrat v histórii, na ktorom sa jasne ukazuje, že to pravé katolícke, podstatné a ten veľký rozmer nemožno obsiahnuť povrchnými kategóriami ako „konzervatívny“ – „progresívny“.
Vždy sa vyplatí pohovoriť si o histórii s veľkým cirkevných historikom našej doby. Profesor a kardinál Walter Brandmüller nám umožňuje ako „cudzinec“ vyrovnaný a prehĺbený náhľad na podstatné aspekty.
* * * * *
Kardinál Walter Brandmüller:
Pius IX., Porta Pia a Sylabus. A vraj ‚reakcionársky’!
Chcel by som poukázať na to, že nie som Talian. Hovorím preto ako cudzinec, ktorému Talianmi rozhorúčene diskutované skúsenosti a pohľady na históriu Pia IX. chýbajú. Cítim sa od národných a politických otázok dištancovaný. Na pochopenie Pia IX. ako farára všeobecnej Cirkvi musíme ho vidieť v historickom kontexte. V jeho dobe bola explózia technologického a priemyselného rozvoja so známymi dôsledkami pre spoločnosť. Bol tu vplyv filozofie nemeckého idealizmu Karla Marxa, vtedajšieho protagonistu nových a mocných prírodných vied, ktoré trvali na prednášaní agresívneho materializmu, ktorý dokonca popieral racionálnu povahu človeka. Za samozrejmú sa považovala známa výpoveď Ludwiga Feuerbacha: „Človek je to, čo je (čím sa živí), alebo „Myslenie sa vzťahuje na mozog tak, ako moč na obličky.“
Pius IX. bol prvý pápež, ktorý si všímal rozvoj Cirkvi v „odľahlých“ častiach sveta ako Austrália, Oceánia, USA a iné. Jeho „vnútorná politika“ cirkevného štátu bola však podmienená stále viac hroziacim zánikom štátu ako sekulárneho „kráľovstva“. Čo sa týka intelektuálneho pozadia politického vývoja Pius IX. veľmi dobre vedel, že stojí proti ideologicko-politickému hnutiu, ktoré je rozhodne nasmerované proti katolíckej viere, proti Cirkvi, a ktoré je nepriateľsky založené voči nadprirodzenej realite a životu Cirkvi.
Pius IX. si bol takmer od začiatku pontifikátu vedomý, že sa nachádza na konci svetskej moci Cirkvi. V období pred r. 1870 bol konfrontovaný s neustálou stratou svojho teritória pre vojenské útoky Piemontčanov a Garibaldiho, čo vyvrcholilo v „Breccia di Porta Pia“. Pius IX. si dokázal uvedomiť historický okamih, ktorý zažil – koniec tisícročnej histórie – koniec cirkevného štátu. Pápež bol rozhodnutý pripraviť sa na budúcnosť, ktorú mal prežiť vo Vatikáne ako zamknutý „zajatec“. Nechápal sa ako „politický vodca“. Pre neho bola politika na základe existencie „Papa Re“ druhoradý aspekt. Pius IX. bol hlboko veriaci muž, ktorý videl nové výzvy pre vieru, pre vieru žitú v „dnešku“ jeho doby, vieru, ktorá bola často ohrozovaná tým, čo by sme dnes označili ako relativizmus a bezuzdná laicistická agresia.
Pápež sa videl v prvom rade ako pastier všeobecnej Cirkvi, ako skala, na ktorej spočíva Kristova Cirkev, skala, ktorá v stále búrlivejšom mori mala zostať pevná. Jednu jeho reakciu nájdeme v prvom dekréte Prvého vatikánskeho koncilu „Dei filius“. Išlo o to, rozumu pri realizácii viery v konkrétnom akte viery zaistiť jeho plné právo a súčasne zdôrazniť hranice rozumu voči Božiemu zjaveniu. Žiaľ práve tento dekrét verejnosť ignorovala, zatiaľ čo „iné“ ako konštitúcia „Pastor aeternus“ o primáte a neomylnosti pápeža, sa stali centrom prudkých kontroverzií. Je príznačné, že koncil sa na prvom mieste zaoberal problémami viery a až potom primátom a neomylnosťou pápeža.
Pôvodná idea predložiť „zoznam“, alebo „Sylabus“ omylov dobového myslenia bola v podstate správna a potrebná. Ale spôsob ako sa idea uskutočnila, viedol k zostaveniu špeciálneho textu pochopiteľného iba teológom a filozofom. Verejnosť ho nemohla v najhlbšom zmysle a úmysloch pochopiť, ak ho čítala z pohľadu bežného ľudského rozumu. Okrem toho treba konštatovať, že väčšina kritikov Sylaba ako „represívneho“ a „reakcionárskeho“ dokumentu ho nikdy dôkladne nerozobrala. Až o 150 rokov neskôr spoznávame rozhľadenú víziu, ktorá sa týka presne toho, čo neskôr v podobe ideológií malo spustošiť 20. storočie a spôsobiť katastrofy a masakre.
Kritici Sylabu v našej dobe by mali byť schopní pochopiť úmysly Pia IX. Z hľadiska komunikácie bola literárna forma Sylabu úplne nesprávna a katastrofálna. Veľmi módne výčitky, že dokument „zatratil“ toľké vymoženosti novej doby, vyplývajú z neprimeraného štýlu, ktorý neovláda scholasticko-teologický jazyk.
Čo mnohí kritici Pia IX. ako „reakcionárskeho a svetu vzdialeného“ pápeža ignorujú, je nesmierny nový rozkvet ľudovej zbožnosti počas jeho pontifikátu po suchote osvietenstva. Stačí si pripomenúť, že počas jeho pontifikátu bolo založených až 150 nových reholí. Tie rozvinuli nádhernú charitatívnu, výchovnú, misionársku a katechetickú aktivitu. A nesmieme zabudnúť na reakciu veriacich na zjavenia Božej Matky napr. v Lurdoch a La Salette a tým rast mariánskej zbožnosti. Súčasne rástlo stále viac spojenie s pápežom ako spoločným otcom veriacich.

Kardinál: Voľba Bidena nijaký problém pre katolíkov!

Washington, 18.09.2020 (KAP/KNA) 026 742 – Americký kardinál Joseph Tobin z Newarku upresnil výpovede ku kandidátovi na amerického prezidenta Joe Bidena:
„Svoje pozitívne vyjadrenia nechce pán kardinál prezentovať ako výslovné odporúčanie k voľbám,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku diecézy. „Chcel voličom predovšetkým pripomenúť ich občiansku povinnosť ísť k voľbám.“
Joseph Tobin, ktorého pápež menoval za kardinála v r. 2017 a je aj členom Ekonomickej rady vo Vatikáne, v utorok v internetovej diskusii povedal:
„Pre katolíkov nevidím nijaký problém, aby s dobrým svedomím volili pána Bidena. Nijaká z politických strán nezastáva katolícku náuku v úplnosti. Mne samému však padne morálne zaťažko voliť niekoho, ako je Donald Trump.“

Tobinova výpoveď ostro kontrastuje s postojom mnohých konzervatívnych biskupov, ktorí sa pokúšajú urobiť hlavným kritériom voľby tému potraty. Biden, ktorý je podľa vlastnej výpovede katolík, podporuje beztrestný liberálny prístup žien k potratom.
Počiatkom mesiaca biskup Joseph Strickland z texaského Tyleru privítal video kňaza, ktorý katolíkov varoval, aby nehlasovali za Bidena a demokratov:
„Nemožno byť katolíkom a demokratom súčasne,“ uviedol kňaz. Volebný program demokratov označil ako „hriešny“ a povedal:
„Cirkev má povinnosť odsudzovať nemorálnu politiku. Tí, čo schvaľujú potraty, budú zatratení – im sa vstup do neba odmietne.“
Duchovní v USA na základe mimoriadneho štatusu cirkví ako spoločensky prospešných organizácií nesmú vydávať odporúčania k voľbám.

* * * * * * *

Biskup Schneider: Katolíci musia byť ‘militantnými kresťanmi’

Rím, 23.9.2020 (LifeSiteNews) 026 741 – Biskup Atanáz Schneider vyzval verných katolíkov, aby boli „militantnými kresťanmi, ktorí sú neohrození a neboja sa žiariť ako jasné hviezdy uprostred temnoty a v našej zvrátenej generácii.“ Uviedol to biskup Schneider v posolstve povzbudenia z Ríma.
Biskup Schneider, pomocný biskup v Kazachstane, poskytol interview profesorovi Robertovi de Mattei na konferencii Nadácie Lepanto v Ríme zameranej na ‘nadprirodzeného ducha v sekularizovanej spoločnosti’.
“Najprv by som chcel pozdraviť starých priateľov z Nadácie Lepanto v USA a chcel by som vás povzbudiť, aby ste pokračovali v tomto krásnom kresťanskom duchu militantného kresťanstva. Toto je charakteristika Cirkvi na zemi – byť bojujúcou Cirkvou a nemať strach,“ uviedol biskup Schneider.
„Katolíci sa nesmú nechať zastrašiť znameniami straty nadprirodzeného ducha v spoločnosti, ale sú povolaní byť pre svet tým, čím je duša pre telo a žiariť ako jasné hviezdy uprostred temnoty našej zvrátenej spoločnosti. Chcel by som vám odovzdať toto posolstvo povzbudenia a požiadať vás, aby každý na svojom mieste prispieval k väčšiemu šíreniu tohto nadprirodzeného ducha.“
Nadácia Lepanto v Ríme je organizácia založená na obranu Cirkvi a kresťanskej civilizácie. Názov odvodzuje od bitky pri Lepante v r. 1571, keď kresťanské námorné sily premohli útočiace turecké flotily a zabránili islamskému ovládnutiu Európy napriek tomu, že Turci mali veľkú prevahu.
V týždňoch pred bitkou pápež sv. Pius V. vyzval katolíckych veriacich, aby sa modlili posvätný ruženec za víťazstvo. Deň víťazstva 7. október bol vyhlásený za sviatok Panny Márie víťaznej a neskôr za sviatok Ružencovej Panny Márie. Sv. Pius V. pripísal toto víťazstvo Panne Márii a moci ruženca.

USA proti ‚sexuálnym a reprodukčným právam“ OSN

New York City , 24.2020 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 026 740 – Delegácia USA pri Spojených národoch hlasovala proti rezolúcii k pandémii. Uviedla rad výhrad, medzi iným aj proti spornej formulácii „sexuálne a reprodukčné zdravie“. Plenárne zhromaždenie OSN však rezolúciu napriek mnohých výhradám s prevažnou väčšinou schválilo.
„USA neakceptujú pojem ‚sexuálne a reprodukčné zdravie‘, pretože táto formulácia sa používa na legitimovanie potratov, Niet nijakého medzinárodného práva na potrat, a neexistuje ani povinnosť zo strany štátov, aby potraty financovali alebo umožnili,“ povedal Jason Mack z americkej delegácie.
Americká delegácia podnietila hlasovanie o odseku rezolúcie o „sexuálnom a reprodukčnom zdraví“. No iba tri štáty túto pasáž odmietli spolu s USA. Až 122 štátov hlasovalo s krajinami Európskej únie, ktoré pasáž bránili. Viac ako 50 členských štátov sa zdržalo hlasovania.
Podľa názoru nemeckej delegácie, ktorá sa ozvala v mene Európskej únie, vyškrtnutie „sexuálneho a reprodukčného zdravia“ by vyslalo „strašný signál“. Citovala smernice Svetovej zdravotníckej organizácie WHO k pandémii, ktoré označujú sexuálne a reprodukčné zdravie ako „podstatný zdravotnícky výkon“. Rovnaký názor má aj generálny sekretár OSN Antonio Guterres, ktorý varoval pred podkopávaním práva na potrat!

Rakúsky teológ: Nové teologické slobody za pápeža Františka!
Nanovo premyslieť vzťah teológie a Učiteľského úradu Cirkvi?

Viedeň, 25.09.2020 (KAP) 026 739 – Rakúsky teológ Gregor Mária Hoff, profesor fundamentálnej teológie v Salzburgu, poukázal na nové teologické slobody za pápeža Františka ako „doteraz sotva pozorovaný znak súčasného pontifikátu“. A Hoff v najnovšom vydaní náboženského týždenníka „Die Furche“ ďalej uvádza:

„Na rozdiel od Jána Pavla II. a vtedajšieho prefekta Kongregácie pre náuku viery Josepha Ratzingera niet v ére Františka nijakých disciplinárnych zákrokov voči teológom, ani verejné pokarhanie, či zásahy vo vieroučnej oblasti. Namiesto toho synody diskutujú o otázkach, ktoré by nás pred nedávnom ešte priviedli do konfliktu s Kongregáciou pre náuku viery,“
„Za pápeža Wojtylu sa zdôrazňovalo, že nemôže byť nesúlad teológov s náukou Cirkvi. Nové teórie najmä v oblasti teológie náboženstiev a kristológie sa rýchlo dostali do podozrenia z relativizmu. Mnohým odobrali povolenie prednášať, alebo udelili disciplinárny trest. Táto prax však tlak problémov a výziev v oblastiach ako uznanie homosexuálnych partnerstiev, vysviacka žien, či rozdelenie moci v Cirkvi iba odsunula.“

„Synodálna cesta“ katolíckej cirkvi v Nemecku, (kam Hoff vnáša svoju teologickú expertízu), vychádza podľa neho zo želania po oslobodení:

„Vládne tam slobodný prejav bez zákazu myslenia, a dnes sa naozaj diskutuje … čo by pred niekoľkými rokmi teologičky ešte stálo kariéru.“
Ako ďalšie kroky nového vzťahu Katolíckej cirkvi k slobode teológie Hoff požaduje, aby sa proces zakazujúci najmä teologičkám prednášať otvoril na nahliadnutie do aktov a prípadne by sa mohli zrevidovať minulé rozhodnutia. Na to je potrebná nezávislá komisia biskupov a teologičiek.

Nanovo premyslieť vzťah teológie a Učiteľského úradu Cirkvi

Pápež František považuje štúdium teológie za „kultúrne laboratórium“ s kontaktom k iným vedám, pripomína teológ. Z toho vzniká otvorenosť pre „experimenty“, pre tvorby hypotéz a metodických inovácií. Nový pohľad napríklad na vysviacku žien sa podľa teológa zakladá na historicky-biblických expertízach, ako aj na kultúrno-vedeckom informovanom poznaní o konštrukcii pohlaví. Aj keď František, ako sa zdá, si veľa nemyslí o teórii gender, pápež túto otázku nevyraďuje z hry ani netrestá teologičky, ktoré príslušne argumentujú v tejto oblasti, oceňuje Hoff. Namiesto toho František pri téme diakonátu žien po neuspokojivých výsledkoch prvej pracovnej skupiny, hneď nasadzuje ďalšiu komisiu. Otvorené problémy sa podľa františkánskej lekcie, nedajú v digitalizovanom 21. storočí riešiť autokratickým rozhodnutím.
Ako dôsledok toho Hoff odporúča teologickú revíziu koncepcie Učiteľského úradu! Teologická expertíza sa do rozhodnutí nedostáva iba argumentačne, ale je „aspektom uvažujúceho zmyslu pre vieru u Božieho ľudu“, uvádza teológ a pýta sa: „Čo bráni tomu, aby sa to uplatnilo vo formálnych procesoch rozhodovania?“

Kardinál Schönborn na modlitbe pokoja Medžugoria

Viedeň, 24.9.2020 (kath.net/KAP) 026 738 – Kardinál Christoph Schönborn vyzval viac vnímať núdzu ľudí. V rastúcej chudobe pre pandémiu majú kresťania podľa príkladu Božej Matky „otvoriť srdce a uši Božiemu slovu a volaniu chudobných“ , povedal viedenský arcibiskup pri modlitbe pokoja „Message for you“ (Posolstvo pre teba) v Dóme sv. Štefana vo Viedni. V tradícii Medžugoria organizované modlitby – jedno z najväčších náboženských podujatí Rakúska – sa konalo tento rok v menšom rámci.
„Celá Biblia opisuje, že Boh volanie chudobných vypočuje. Panna Mária svojím načúvaním a dôverou v Božie slovo aj svojím konaním v jeho zmysle dostala aj jeho veľké srdce a nikdy sa neuzavrela pred chudobnými. Preto nie náhodou chudobní cítia často mimoriadnu lásku k Ježišovej Matke,“ povedal kardinál.
Pandémiu označil kardinál ako „pripomienku Boha, že on je Stvoriteľ a my sme stvorenia“ a povedal:
„Človek nie je schopný všetkého a nemôže si všetko sám dať a už vôbec nie to najvzácnejšie – Božiu milosť, lásku, odpustenie a milosrdenstvo. Boh to všetko človeku daruje a síce gratis v plnosti, v Eucharistii, ako aj skrze svoju Matku.“
Akcia Modlitba pokoja mala v minulosti tisíce účastníkov, no tentoraz bolo 5-hodinové podujatie obmedzené na 750 ľudí s rúškami – no prišlo ich 650. Chór so 70 členmi tento rok nahradila hudobná skupina. Pridalo sa však veľké virtuálne spoločenstvo viery – akciu prenášal livestream aj KIT-TV a Rádio Mária.
Tradične je na programe ruženec, slávenie Eucharistie, poklona a svedectvá viery. Zakladateľ iniciatívy „Máriine jedlá“ pre žiakov Magnus MacFarlane-Barrow na videu hovoril o drastických účinkoch pandémie v najchudobnejších krajinách sveta:
„Prognóza zdvojnásobenia sa hladujúcich sa plní. Mnohé nové dediny sme museli pribrať do nášho programu. Pre zatvorené školy našla nadácia nový systém, ako naďalej denne podávať teplý obed 1,6 miliónom detí najmä v Afrike južne od Sahary.“
Národný riaditeľ misijných diel páter Wallner OCist apeloval na znovuobjavenie duchovného prijímania a prosebných modlitieb:
„Ľudia majú od Boha viac očakávať. Cirkev sa musí stať viac misionárska. Zabudli sme, že Ježiš začal svoje dielo s rybármi – nie pastiermi, ktorí bežia za stratenou ovcou. Dnes je tu už len jedna ovca ešte tu a 99 voľne pobieha. My musíme nanovo rozhodiť siete. Nové formy treba lepšie využiť.“
Napriek problematickému cestovaniu prišli znova aj vizionári z Medžugoria – Marija Pavlovič-Lunetti a Ivan Dragičevič (obaja 55) – s video-posolstvami.
Marija hovorila o „ťažkej chvíli“ a o „výzve Božej Matky k svätosti a k návratu ku viere a ku sviatostiam“.
Ivan vyzdvihol význam modlitby, aby sa v „nepokojnej dobe uzavrel pokoj najprv s Bohom a potom aj medzi ľuďmi“. „Kráľovná pokoja volá každého jedného človeka osobne, aby sa stal sprostredkovateľom pokoja. Už 39 rokov od počiatku zjavení je dobou milosti.“

Jasné slová biskupa v Nemecku: „Slová premenenia zostanú!“

Fulda, 24.9.2020 (kath.net/pl) 026 737 – „Ak sa domáca cirkev zíde pred počítačom, aby sa zúčastnila na prenášanej nedeľnej omši, mala by pritom aj lámať chlieb? Požehnanie a odpustky sa predsa môžu prijímať aj cez rozhlas a televíziu. Nebolo by to možné aj pre slová premenenia?“ Takúto otázku naozaj položil v stredu nemecký žurnalista z „Publik Forum“ na tlačovej konferencii pri príležitosti plenárneho zasadnutia Biskupskej konferencie Nemecka! Išlo o účinky pandémie na cirkevný život.
Biskup Franz-Josef Overbeck z Essenu odpovedal:
„Nie, pre slová premenenia je to nemysliteľné. Tu už musí byť pritom intencia, ktorá v tejto otázke nie je daná, pretože chlieb ležiaci na oltári sa príslušne konsekruje alebo aj to, čo sa nachádza okolo oltára, ako pri veľkých omšiach, prinášané inými alebo ležiace na stoloch sa požehná a potom aj premení. Tu považujem preto za dôležité rozlišovať, že nemeníme rôzne vonkajšie znamenia, ktorých podoba je nepopierateľná, na formu, pri ktorej sa v procese zmien už nedá jasne rozpoznať to, čím Eucharistia podľa katolíckeho chápania naozaj je. Tu by sme mali perspektívy jasne a intenzívne rozlišovať. To však neznamená, že spoločenstvo pred monitorom sa nemá modliť, prijímať požehnanie a musí vedieť – aj tu je Kristus prítomný – ale nie spôsobom, aký predstavuje Eucharistia.“

Učebnice v Číne: Ježiš ukameňoval cudzoložnicu!

Peking, 24.9.2020 (kath.net) 026 736 – Čínska školská učebnica pre žiakov na učilištiach cituje príbeh Ježiša a cudzoložnice. No tento príbeh štátna univerzita vedome sfalšovala. Kniha „Etika povolania a právo“ cituje síce Ježišovu vetu rozčúlenému davu, ktorý chce ženu prichytenú pri cudzoložstve ukameňovať: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameň.“ Na to sa dav rozíde. No teraz nasleduje zmenený záver:
Ježiš hovorí: „Aj ja som hriešnik. Ale ak by mohli zákon plniť iba muži bez hriechu, tak by bol zákon mŕtvy.“ Potom Ježiš ukameňoval hriešnicu na smrť!
Informovala o tom ázijská katolícka agentúra „UcaNews“.
Čínski katolíci dúfajú, že „teraz sa cirkevné autority budú za cirkev zasadzovať“! Katolík, obozretne citovaný iba menom „Pavol“, podľa „UcaNews“ vysvetlil, že už celé roky sa v Číne vyskytujú takéto znetvorenia kresťanstva a kresťanského života a povedal: „Ale Cirkev sa nikdy nebránila, ani sa jej nikdy nedostalo rešpektu ani ospravedlnenia, ktoré si zaslúži.“

Nový migračný pakt EÚ – Caritas Europa skeptická

Brusel, 23.09.2020 (KAP/KNA) 026 735 – Caritas Europa sa kriticky vyjadrila k návrhu Európskej komisie o novom pakte k migrácii:
„Máme starosť o nový systém, ktorý kopíruje v tábore Moria zavedený model hotspot. Obávame sa, že preverením identity na vonkajších hraniciach EÚ a rýchlejším azylovým konaním sa právo na azyl zriedi a ešte viac utečencov bude musieť vytrvať v uzavretých ubytovniach. Okrem toho členské štáty nebudú povinné zúčastniť sa prijímania azylantov. Bez spravodlivého systému rozdeľovania utečencov do celej Európy, ktoré zohľadní rodinné a osobné zväzky týchto osôb, je nový pakt odsúdený na stroskotanie.“

Európska komisia navrhla rýchlejšie azylové konania a spravodlivejšie rozdelenie bremien v migračnej politike EÚ. Návrh predpokladá povinné preverenie identity, zdravia a bezpečnosti azylantov pri prvom príchode do piatich dní.
Členské štáty majú následne viacero možností ako prispieť k európskej azylovej politike. Môžu migrantov prevziať zo štátov na hraniciach EÚ, môžu štátom pomáhať pri vracaní odmietnutých azylantov, alebo pomáhať pri spolupráci so štátmi mimo EÚ. Bude menovaný aj koordinátor vracania migrantov do pôvodných krajín.
Podľa Európskej komisie sa ročne podmietne priemerne 370 000 azylantov v EÚ, no iba tretina je odsunutá. Okrem toho sa má posilniť spolupráca s krajinami pôvodu alebo tranzitu, z ktorých ľudia prichádzajú.

Trump: „Katolíci sú úžasní, veľkolepí ľudia“

USA, 23.9.2020 (kath.net) 026 734 – Americký prezident Donald Trump v stredu v rámci Národných modlitbových raňajok oznámil, že podpíše dekrét zakazujúci odmietnuť nenarodeným deťom, ktoré prežijú potrat, lekársku pomoc – tzv. „Born Alive Executive Order“. Americkí demokrati totiž už mesiace bránia schváleniu návrhu takého zákona.
Pre Trumpa je to „svätá morálna povinnosť“, aby tu konal, ako sa vyjadril. Povedal tiež, že vyrastal v Queens v New Yorku pri katolíckom kostole a pritom videl neuveriteľnú prácu katolíckej cirkvi pre spoločenstvo:
„To sú úžasní ľudia. Náš národ je silný vďaka všetkým katolíkom a iným veriacim ľuďom.“ Americký prezident tiež zdôraznil:
„Každé narodené aj nenarodené dieťa bolo stvorené na svätý obraz Boží. Ja budem vždy chrániť živú úlohu náboženstva a modlitby v americkej spoločnosti a budem vždy brániť sväté právo na život.“

Varšava: Poľský prezident na Pochode za život!

Varšava, 23.9.2020 (LifeSiteNews) 026 733 – Poľský prezident sa pripojil k 5000 ľuďom prítomných na Pochode za život vo Varšave. Andrzej Duda (48) bol jedným z ochrancov života, ktorí pochodovali v nedeľu na 15. Pochode za život, ktorý sa konal napriek panike s pandémiou, ktorá spôsobila lockdown po celej Európe. Prezident, nedávno zvolený po kampani, v ktorej zdôraznil svoj záväzok voči tradičnej rodine, bol pozvaný na pochod organizátormi.
Motto tohoročného pochodu za život a za rodinu znelo: „Bráňme rodinu spoločne“.
Podľa poľského spravodajského magazínu Polonia Christiana, „pochod potvrdzujúci rodinu, život a lásku bol slnečný a radostný a aj špeciálny vďaka prítomnosti poľského prezidenta“. Bolo to po prvý raz, čo sa poľský prezident zúčastnil Pochodu za život.
„Sme poctení, že prezident Andrzej Duda prijal naše pozvanie a zúčastnil sa Pochodu za život a rodinu,“ povedal Paweł Ozdoba, predesda Centra Życia i Rodziny. “Sme šťastní, že poľské rodiny majú najdôležitejšiu osobu v krajine za spojenca. Veríme, že vďaka jeho politickej aktivite rodina ako aj manželstvo ako zväzok muža a ženy, budú chránené na mnohých úrovniach.“
Prítomná bola aj Barbara Nowaková, superintendentka škôl poľského regiónu Małopolska aj Dudov protikandidát z pravice Krzystof Bosak zo strany Confereracja.
Pochod sa začal na poludnie na námestí Plac Zamkowy a pokračoval po hlavnej ulici Krakowskie Przedmieście k barokovému Kostolu svätého kríža. Pochod mal dve témy – „potrebu chrániť nenarodené deti, ktoré sa stále môžu usmrcovať z eugenických dôvodov a potrebu chrániť rodinu pred ideologickými hrozbami“.
V Poľsku sa zabíja 1000 nenarodených detičiek každý rok, kvôli diagnóze poškodenia plodu, ako uviedla „Polonia Christiana“. O zákone navrhujúcom trestať túto eugenickú prax bude diskutovať národný konštitučný tribunál 22. októbra. Poľské relatívne prísne zákony o potrate tiež dovoľujú potrat nenarodeného života po znásilnení a inceste a aj pri ohrození života matky.
V ostatných rokoch táto tradične katolícka krajina čelí výzvam hnutia financovaného zo zahraničia a podporovaného európskym hnutím, ktoré sa pokúša šíriť ideológiu LGBT.
Dudov protikandidát v prezidentských voľbách primátor Varšavy, Rafał Trzaskowski, vytvoril tzv Chartu práv LGBT. V júli aktivisti LGBT znesvätili sochu Krista venovanú tým, čo prežili varšavské povstanie zosmiešnením sochy a jej „ozdobením“ dúhovou vlajkou. Títo aktivisti už znesvätili aj iné národné a náboženské symboly ako Čenstochovskú Pannu Máriu. V r. 2019 aktivistka Elżbieta Podleśna bola zatknutá po tom, čo vyvesila plagáty Čiernej Madony a jej Syna s dúhovými pásmi pri kostole v Płocku cez Veľkú noc – najsvätejšie obdobie roka. Urážanie náboženského cítenia je v Poľsku zločinom porušovania pokoja.
Útoky LGBT na tradičné poľské hodnoty vyvrcholili aj v násilí. V júni aktivista Michał “Margot” Szutowski zaútočil na vozidlo ochrancov života, na jeho posádku aj vodiča.

Video z pochodu:

Poľsko: Arcibiskup Gadecki sa dištancuje od „Stop LGBT“

Arcibiskup Tadeusz Wojda však ľudovú iniciatívu schvaľuje

Varšava, 22.09.2020 (KAP/KNA) 026 732 – Predseda Biskupskej konferencie Poľska, arcibiskup Stanislaw Gadecki, sa stavia proti ľudovej iniciatíve „Stop LGBT“. Nesúhlasí s tým, aby sa na cirkevnej pôde propagovala táto iniciatíva a zbierali sa podpisy, ako sa uvádza v obežníku farárom tejto západopoľskej Poznaňskej arcidiecézy. Uviedla to poľská katolícka spravodajská agentúra KAI.
Nadácia „Život a rodina“ chce iniciatívou „Stop LGBT“ v parlamente dosiahnuť zákaz pochodov a demonštrácií za zrovnoprávnenie homosexuálov. Nadácia, ktorú vedie Kaja Godeková, v Poľsku známa odporkyňa potratov, požiadala biskupov o podporu pri zbieraní podpisov. Generálny sekretár Biskupskej konferencie Poľska, pomocný biskup Artur Mizinski, počiatkom septembra napísal diecéznym biskupom, že je v ich kompetencii povoliť túto akciu. Poprosil ich, aby „slobodným rozhodnutím zvážili možnosť priaznivého posúdenia tejto záležitosti“.
V protiklade s arcibiskupom Gadeckim arcibiskup Tadeusz Wojda v Bialystoku na severovýchode Poľska zbieranie podpisov vo farnostiach svojej arcidiecézy povolil.
Téma LGBT polarizuje krajinu. Prezident Andrzej Duda pred svojím znovuzvolením v júli upozorňoval na nebezpečnú „ideológiu LGBT“. Organizátori iniciatívy „Stop LGBT“ chcú dosiahnuť, aby verejné priestory boli zbavené „homosexuálnej propagandy“: „Občania nemajú byť nútení pozerať sa na odporné podujatia na svojich uliciach.“ Najmenej 100 000 podpisov je potrebných na to, aby sa parlament musel zaoberať touto iniciatívou.
Poľskí biskupi nedávno zdôraznili povinnosť rešpektovať osobnú dôstojnosť homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov. Na 27 stranách stanoviska biskupskej konferencie odsúdili začiatkom septembra každé násilie a agresiu voči osobám LGBT. Súčasne sa však vyslovili proti každému správaniu, ktoré odporuje „prirodzenej sexuálnej orientácii“. A v dokumente schválili aj terapie konverzie homosexuálov. Cirkevné poradenstvá majú „pomáhať ľuďom, ktorí chcú opäť dosiahnuť svoje sexuálne zdravie a prirodzenú sexuálnu orientáciu“.

Arcibiskup Lackner: Kresťanský západ má „slepé škvrny“

Predseda Biskupskej konferencie Rakúska napomína: „Kresťanský západ ochranu života stále viac zanedbáva!“

Salzburg, 22.9.2020 (kath.net/KAP) 026 731 – „Každá doba má svoje slepé škvrny a mŕtve zákutia“ a to platí podľa slov arcibiskupa Franza Lacknera zo Salzburgu aj pre súčasný kresťanský západ.
„Ľudia v núdzi ako starí, chorí, osamelí, životom sklamaní, bezdomovci a utečenci by si zaslúžili viac pozornosti a milosrdenstva,“ povedal arcibiskup Lackner v homílii v nedeľu na diakonskej vysviacke v Bazilike Mariapfarr.
„Ako zvlášť ťaživé nás musí zasiahnuť, že práve na kresťanskom západe sa ochrana života na jeho začiatku a prirodzenom konci stále viac a viac zanedbáva. Kresťania tu musia byť prítomní – nevtieravo, pomáhajúc, ale aj napomínajúc a dvíhajúc hlas za život.“
V pozvánke na vysviacku sa uvádzali Ježišove slová z Lukášovho evanjelia – „Odviažte oslíka, Pán ho potrebuje“ – čo arcibiskup vzťahuje na službu kresťanov:
„Náš chrbát oslíka musí ochotne ponúkať miesto pre núdznych rôzneho druhu a aj pre tých, ktorí túžobne hľadajú Pána. Na to je potrebné zachovať si nespotrebovanú vierohodnosť. Pán potrebuje naše najlepšie sily a talenty. Zasvätené osoby tu musia byť vzorom, na jednej strane žiť úplne zameraní na Boha a na druhej strane byť celkom pri ľuďoch.“ …

Hamburský arcibiskup: ‚Kristus sa nestal mužom‘!!!

Hamburg, 22.9.2020 (kath.net) 026 730
„Kristus sa stal človekom a nie mužom. Preto môže Krista reprezentovať nielen muž, ale aj žena.“
Touto fakty ignorujúcou výpoveďou sa hamburský arcibiskup Štefan Heße tento týždeň v časopise Hamburger Journal de facto jasne postavil proti náuke Katolíckej cirkvi a tým dal najavo, že si želá ženy ako kňazky.
Dogmatik Karl-Heinz Menke z Bonnu minulý rok v interview pre kolínske „Dómske rádio“ vysvetlil:
„Udalosť vtelenia Boha je skutočnosťou, že božský Logos sa stal človekom ako muž a že adamitické ľudstvo povedalo „Áno“ skrze ženu. “
Menke povedal, že ženy rozhodne môžu reprezentovať Krista a konať in persona Christi, napríklad keď krstia alebo mužovi udeľujú sviatosť manželstva.
„Ale – tak hovorí Cirkev vo vernosti svojmu pôvodu – ženy nemajú reprezentovať to ‚predtým‘ a ten ‚náprotivok‘ Logosa voči stvoreniu, voči Izraelu a voči Cirkvi, tak ako ani muž nemá reprezentovať prijímajúcu odpoveď Márie. Prirodzene môžem špekulovať o tom, či Boh, keby bol chcel, nemohol dať aj žene stať sa človekom. No vzhľadom na význam rozdielnosti pohlaví pre opis vzťahu Boh k človeku je taká špekulácia o tom faktickom znamením straty sviatostného myslenia v prospech toho funkčného.“
Menke zdôraznil, že nikde v kresťanstve neexistuje kňazstvo ženy, ani u protestantov:
„Protestanti totiž nepoznajú vôbec nijaké kňazstvo reprezentujúce Krista voči spoločenstvu a niet u nich sviatosti posvätného rádu. Pre Martina Luthera bol každý muž a každá žena, ktorí sa ‚vyplazili z krstu‘ už pápežom, biskupom a kňazom.“

Arcibiskup: Obmedzenia pri omšiach sú urážkou Boha!

Washington, 21.09.2020 (KAP/KNA) 026 729 – Katolícky arcibiskup Salvatore Cordileone zo San Francisca žiada od mesta okamžité ukončenie obmedzení bohoslužieb. Povedal, že už „mesiace naliehavo prosil primátora, aby zvýšil počet účastníkov na omšiach“ po mnohých procesiách, pri ktorých katolíci demonštrovali proti obmedzeniam svätých omší kvôli nebezpečiu infekcie.

„Veriaci potrebujú útechu svätej omše. K Cirkvi sa počas pandémie správajú nespravodlivo, to sa musí skončiť,“

povedal arcibiskup Cordileone v homílii pod holým nebom.
Bezpečnostné opatrenia v San Franciscu sú najprísnejšie v USA. Primátor London Breed nedávno oznámil, že na svätých omšiach na voľnom priestranstve sa môže zúčastniť iba 50 veriacich! V kostoloch je povolených iba 25 veriacich.
V protiklade s tým sú hotely v meste znova úplne otvorené a aj obchody a nákupné centrá smú obsluhovať podstatne viac zákazníkov, ako je dovolená účasť v kostoloch.
„To je výsmech Boha!“ povedal arcibiskup Cordileone veriacim, ktorých počet diecéza odhaduje asi na 1500. Veriaci na troch procesiách niesli plagáty v angličtine, španielčine a čínštine s nápisom: „Osloboďte svätú omšu!“ Podľa arcibiskupa mesto doteraz nereagovalo na bezpečnostný plán arcidiecézy z mája.
Podľa nadácie za náboženskú slobodu „Becket Fund for Religious Liberty“ patria okrem Kalifornie aj Nevada, Virgínia, New Jersey, Connecticut a Maine k americkým štátom, ktoré vydávajú oveľa prísnejšie opatrenia v cirkevnej oblasti ako vo svetskej.

Lekári chcú od biskupov povolenie prijímania do úst

Bonn, 19.9.2020 (kath.net/jg) 026 728 – Asi 27 nemeckých lekárov požiadalo biskupov Nemecka, aby zrušili zákaz svätého prijímania do úst.
„V Rakúsku, Nemecku a iných európskych krajinách, kde nie je zákaz podávať sväté prijímanie do úst, sa nevyskytol ani jediný prípad infekcie vírusom covid-19!
Niet nijakých medicínskych dôvodov na zákaz prijímania do úst. To by v súčasnosti mnohých kňazov aj veriacich uviedlo do konfliktu vo svedomí, pretože sa im podľa cirkevného práva zakazuje riadna forma svätého prijímania!“
Uvádzajú to lekári v liste z 8. septembra, ktorý má kath.net k dispozícii. Lekári poukazujú na stanovisko rakúskych lekárov z júna 2020, ako aj na vyhlásenie Prof. MUDr. Michaela Roggendorfa z Inštitútu pre virológiu na Technickej univerzite v Mníchove. V oboch dokumentoch sa konštatuje, že podávanie prijímania do úst za príslušných opatrení nie je väčším rizikom ako jeho podávanie na ruku.

Grécko: Veľký rozruch pre plačúcu Pannu Máriu

Atény, 21.9.2020 (kath.net/KAP) 026 727 – Plačúca ikona Panny Márie v kostole v Aténach viedla k veľkému návalu návštevníkov.
Mariánsky obraz známy ako „Utešujúca Panna“ v Kostole Sv. Dimitrija vo štvrti Vyronas plakala po prvý raz pri Božej liturgii na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra, ako oznámila Grécko-pravoslávna Diecéza Kaisariani, Vyronas a Hymette. V nasledujúcich dňoch sa zázrak opakoval a odvtedy priťahuje veľa ľudí. Podľa vyhlásenia diecézy:
„Slzy sú znamením výlučne pre veriacich ľudí. To znamená, že Božia Matka ich podporuje a utešuje tak, ako utešovala a podporovala apoštolov a iných veriacich rano-kresťanských spoločenstiev, keď boli kresťania prenasledovaní a väznení.“

Ďalšia podpálená katedrála a zničená socha

USA, 18. 9. 2020 (LifeSiteNews) 026 726 – Znesväcovanie katolíckych chrámov a symbolov viery vo svete pokračuje.
Austrália
Na odvrátenej strane planéty v austrálskom Lismore, vypukol nedávno skoro ráno oheň v sakristii Katedrály St. Carthage a hasiči s políciou tam vyšetrujú pôvod požiaru, ako informuje ABC.net.au. Oheň sa rozšíril až po strechu katedrály nad sakristiou, no hasiči dokázali požiar dostať pod kontrolu. Hlavná časť katedrály bola našťastie od ohňa ušetrená ako aj svätostánok s Najsvätejšou sviatosťou.
„Poškodená budova je iba budova, Cirkev zostáva nepoškodená, pretože Cirkev to je Boží ľud,“ povedal biskup Greg Homeming, OCD na videu podľa Catholic Weekly report.
„Sme v ranom štádiu vyšetrovania a zatiaľ nevieme ako požiar vznikol, no horieť začala vonkajšia brána sakristie. Hoci je sakristia dobre zabezpečená, oheň sa dostal do budovy. Prípad sa vyšetruje ako kriminálny čin,“ vysvetlil policajný inšpektor Anthony Smith.

Ďalší útok bol v New Yorku
V Diecéze Brooklyn, v štáte New York, vandal zničil sochu Guadalupskej Panny Márie vo svätyni – v Kostole Panny Márie útechy. Na videu Currents News vidno muža, ako sa šplhá po fasáde Kostola Coney Island za bieleho dňa, strháva sochu Guadalupskej Panny Márie a hádže ju dolu na chodník. Tvár Božej Matky bola rozdrvená a ruky sa odlomili.
„Zaútočiť na preblahoslavenú Božiu Matku 11. septembra ráno za bieleho dňa je nielen drzosť, je to priamy útok na vieru ľudí, ktorí v ten deň prišli a chceli sa na chvíľu pomodliť,“ povedal John Quaglione, predstaviteľ Diecézy Brooklyn v televíznom interview pre CBSNewYork.
Sochu oceňujú na 4000 dolárov a jej znesvätenie tvrdo zasiahlo farnosť aj finančne, lebo bojuje o prežitie. Polícia stále hľadá páchateľa, ktorého tvár jasne vidno na videu.

Jim Caviezel: Vlažní kresťania ničia Cirkev

USA, 18,9.2020 (LifeSiteNews) 026 725 — Katolícky herec Jim Caviezel, predstaviteľ Ježiša vo filme „Umučenie Krista“ z r. 2004 odsúdil v interview pre Fox News vlažných kresťanov:
„Človek u nás už nedokáže zbadať rozdiel medzi kňazom, biskupom a politikom. Ja som hral Ježiša, niektorí z nás milujú Petra alebo Pavla, ale je medzi nami teraz aj dosť Judášov. Alebo sú tu Pontskí Piláti či farizeji, nemyslíte?“
„Je naozaj hanbou, keď človek nedokáže rozpoznať rozdiel medzi kňazom, biskupom alebo politikom. Je to naozaj smutné, ale to sa nazýva vlažnosťou a Kristus má pre týchto ľudí veľmi špeciálne miesto a oni to vedia.“
Caviezel sa takto vyslovil, keď sa ho pýtali na úlohu viery a ako by sa veriaci mali správať v dnešnom svete a povedal:
„Vo svete sa ničí kultúra a ak si kresťania nedajú pozor zničia aj kresťanstvo, pretože mnohí naši duchovní pastieri – áno aj biskupi – sú vlažní. Nechajú si podpaľovať kostoly. Ako je to možné? Rúcajú sa sväté sochy. A oni nepovedia ani slovo!?“
Caviezel tiež uviedol, že zatváranie kostolov poškodilo najmä ľuďom psychicky labilnejším a že stratil niekoľkých priateľov, ktorí spáchali samovraždy.
„Nebolo by pomohlo, keby mohli prísť do kostola v tom čase? Myslím, že určite. Situácia s takýmito cirkevnými ‚kolaborantmi‘ s guvernérmi a primátormi je začiatok prenasledovania! Sú to kolaboranti v našej viere a tak sa začína naše prenasledovanie. V našej cirkvi musíme mať mužov, ktorí nebudú spolupracovať s primátormi. Preto je dnes Evanjelium veľmi živé a pripomína sa nám!“

Bielorusko: Zatýkaní aj kňazi – jeden 10 dní väznený

Minsk, 18.09.2020 (KAP/KNA) 026 724 – Za kritické protestné akcie proti vláde v Bielorusku bol odsúdený pravoslávny kňaz na desať dní väzenia! Podľa nezávislých bieloruských internetových médií z 18. septembra uznal súd v meste Gomel s 500 000 obyvateľmi arcikňaza Vladimíra Drobyševského vinného z účasti na nedovolených protestných demonštráciách. Proti brutálnym policajným zásahom voči pokojným demonštrantom protestoval kňaz plagátom „Zastavte násilie!“ Uvádza sa, že už počiatkom augusta biskup mesta na juhovýchode Bieloruska kňaza suspendoval po kritike cirkvi.
V Bielorusku sú od začiatku augusta masové protesty proti prezidentovi Lukašenkovi. Demonštranti ho obviňujú z falšovania volieb a z potláčania demokratického hnutia.

Polícia prechodne zatýka aj kňazov, medzi nimi aj dvoch katolíckych kňazov. Súdne rozsudky proti farárom však od volieb zatiaľ známe neboli.
Väčšina Bielorusov vyznáva pravoslávie, viac ako milión obyvateľov sa hlási ku katolíckej viere.

Rím: Pred 150 rokmi sa skončila svetská vláda pápežov

Rím, 18.09.2020 (KAP) 026 723 – Pápeži boli aj politickými vládcami nad stredným Talianskom 1116 rokov. Pred 150 rokmi sa ich moc skončila, keď piemontské oddiely vpochodovali do Ríma. Rím sa stal hlavným mestom nového talianskeho kráľovstva. Vtedy to bolo najstaršie panovanie v Európe založené na donácii franského kráľa Pippina z r. 754. Ale cirkevný štát sa v r. 1870 scvrkol na Rím s okolím a považovali ho za jednu z najzaostalejších oblastí Európy – chronicky v deficite, závislý od Francúzska a tvrdo odporujúci reformám. A stál aj v ceste hnutiu risorgimento. Toto hnutie za jednotu sa chcelo od r. 1830 v Taliansku etablovať ako politická moc a to diplomaciou, vojenským násilím, aj revolučnými akciam. Pápež však odmietal vzdať sa cirkevného štátu.
Isté riešenie vzniklo nemecko-francúzskou vojnou a ničivou porážkou pri Sedane začiatkom septembra 1870. Keď Francúzsko odtiahlo svoje pápežské ochranné oddiely, rozhodol taliansky parlament o okupácii cirkevného štátu. Pius IX. sa mohol opierať už iba o 13 000 dobrovoľníkov vedených generálom Hermannom Kanzlerom. Proti tomu velil kráľovský generál Alessandro Cadorna až 50 000 mužom.

Armádna prechádzka
Nemala to byť nebezpečná vojna, skôr „vojnové divadlo“, ktorého výsledok bol už vopred určený. Istý druh „armádnej prechádzky“ akási dobrodružná dovolenka sprevádzaná diplomatmi a reportérmi, ako napísal publicista Gustáv Seibt, ktorý v knihe „Rím alebo smrť“ vyhodnotil mnohé vtedajšie zdroje a tlačové správy.
Vpochodovanie do oblasti pápežov v Taliansku bolo prvým poľným ťažením v histórii riadeným byrokraticky politikmi, ako zdôrazňuje Seibt. Myslelo sa na čo najväčšiu bezpečnosť, riziká a obete mali zostať minimálne. Pred 150 rokmi 12. septembra 1870 prekročili tri talianske divízie pri Orte hranicu cirkevného štátu. Armádne velenie chcelo čo najkratšou cestou a za štyri dni pochodovať až k Rímu, politici nariadili desať dní s rôznymi obchádzkami – v nádeji na obrat v poslednej sekunde.
Rím zažil niekoľko dní predtým skvostný koncil – teraz vládlo nervózne ticho – ba strach. Pápež dlho nechcel veriť, že vojsko naozaj vpochoduje do štátu. Spoliehal sa na Božiu ochranu a odmietal návrhy Talianov.

Útok v skoré ráno
Útok na Rím sa začal v skoré ráno 20. septembra, ďaleko od Vatikánu. Hlavná sila sa sústredila na bránu Porta Pia na východe mesta, najslabší bod hradieb. Pozdĺž 19 kilometrov hradieb postavili 9000 obrancov. Generál Kanzler chcel so svojimi vojakmi bojovať a v núdzi aj hrdinsky zahynúť – čo však pápež zakázal.
Kráľovské kanóny pálili na múry z viacerých strán, reakcia bola skôr symbolická – veľa hluku a dymu, nebezpečenstvo sotva nejaké. Po troch hodinách sa v hradbách ukázal prielom, Taliani vpochodovali, pápežské vojnové ministerstvo rozhodlo o kapitulácii. Okolo 9.50 hod. viala z kupoly Baziliky sv. Petra biela zástava. No pri bráne Porta Pia prebiehali ďalšie šarvátky. Nakoniec spočítali 19 mŕtvych a 68 zranených na vatikánskej strane a 49 mŕtvych a 132 ranených na talianskej strane.
V priebehu popoludnia obsadili talianske divízie im určené mestské štvrte. Po prvom šoku sa v meste rozpútalo opojné veselie. Rimania, ktorí ešte deň predtým oslavovali pápeža, volali teraz na slávu kráľovi a pápežské erby strhávali. Zahraniční pozorovatelia hovorili o „revolučnom karnevale“.
Pápežskí vojaci sa zhromaždili na Námestí sv. Petra a na ďalšie ráno slávili v Bazilike sv. Petra svätú omšu. Pápež Pius IX. im udelil posledné požehnanie predtým ako odpochodovali.

Pius IX. sa vyhlasuje za zajatca
Ľudové hlasovanie o desať dní neskôr schválilo pripojenie k talianskemu kráľovstvu. Pápež protestoval, odmietol všetky záruky nových mocnárov, vyhlásil sa za zajatca vo Vatikáne a udelil na okupantov cirkevného štátu kliatbu. Až Lateránskymi dohodami a založením štátu Vatikán v r. 1929 sa „rímska otázka“ definitívne a s únosným kompromisom vyriešila.

Islamista žiada viac obozretnosti voči islamu

Wien/München, 18.09.2020 (KAP/KNA) 026 722 – Viac obozretnosti voči tzv. „politickému islamu“ žiada rakúsky expert na islam, religionista Prof. Mouhanad Khorchide, ktorý pôsobí v nemeckom Münsteri:
„V Nemecku sa táto téma prenecháva bezpečnostným orgánom. To považujem za nesprávne, lebo politický islam už prenikol do strednej vrstvy. V Rakúsku je to inak, je to jedna z prvých krajín v Európe, ktorá spoznala hrozbu politického islamu pre spoločnosť,“ povedal v interview pre KNA 18. septembra.
Prof. Khorchideho teraz menovala rakúska ministerka pre integráciu Susanne Raabová (ÖVP) za riaditeľa vedeckého poradenstva rakúskeho „Dokumentačného centra pre islam“. V tomto centre sú národní aj medzinárodní experti. …
Ako prvé úlohy centra uviedla ministerka Raabová boj proti politickému islamu, skúmanie, dokumentáciu a informácie o nábožensky motivovanom extrémizme a príslušných štruktúrach združovania. Grémium ako „nezávislé štátom legitimované“ centrum dostalo od ministerstva štartovaciu sumu 500 000 eur.
„Strana ÖVP kancelára Sebastiana Kurza tu vkladá prst do rany a zakotvila centrum aj v koaličnej zmluve so stranou zelených,“ povedal Prof. Khorchide.

Khorchide: „Politický islam“ je ideológia
Podľa experta, ktorý prednáša aj islamskú náboženskú pedagogiku na Viedenskej univerzite, sú štruktúry „politického islamu“ málo preskúmané:
„Ide tu o ideológiu, ktorá islam nevidí ako duchovnú záležitosť, ale ako vládnuci systém s úmyslom spoločnosť pretvoriť v zmysle hodnôt, ktoré sú v rozpore so slobodným demokratickým poriadkom. Navonok sa jeho predstavitelia tvária, že dodržujú ústavu, odsudzujú násilie, schvaľujú integráciu a účasť moslimov na spoločenskom živote. No vo vnútri kážu izoláciu pred ‚neveriacimi‘ a ich ‚neislamskými hodnotami‘. Sú to najmä arabskí ‚Moslimskí bratia‘ a turecké nacionalistické organizácie.“

Kritika moslimov
Islamské spoločenstvo viery v Rakúsku (IGGÖ) vládu za dokumentačné centrum v júli ostro kritizovalo, lebo sa má starať výlučne o „politický islam“ a nie o iné formy ako extrémizmus a pod. …

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *