Život Cirkvi vo svete 38/2022

O b s a h

Pápež potvrdil nového biskupa v Donecku
Pápež reaguje na kritiku kongresu biskupa Schneidera
Vyhlásenie VII. kongresu náboženstiev v Nur-Sultane
Pápež volá po dialógu s Čínou. Kardinál Zen čelí súdu
Kardinál Hollerich s kardinálom Zenom hovoriť nechce
Kardinál Müller: Bratská korektúra biskupov v Belgicku
Biskupi a kňazi korigujú slová pápeža o svätom prijímaní
Pápežská akadémia pre život o ´etických´ génových terapiách
Arcibiskup Gänswein vysvätil troch nových kňazov
Kyjevskú katedrálu digitalizujú pre hrozbu zničenia
Ukrajina: Vo vojne sa zničilo 270 sakrálnych budov
Biskup: „Čiastková mobilizácia odkrýva Putinovu lož“
„Kresťania musia byť silní a riskovať aj slobodu!“
Rakúsko: Predstavili príspevok k Synode biskupov
Biskup za zbor biskupov na obranu viery pred herézami
Kuba: Biskupi kritizujú gender aj nájomné materstvo
Belgicko: Biskupi a obrad žehnania homosexuálnych párov
Covid len začiatok – ďalší stupeň klimatické lockdowny
Bonn: 101-ročná dominikánka denne hrá na organe
Salvini jasne proti ilegálnemu prisťahovalectvu
Nikaragua: EP žiada prepustenie biskupa
Poľsko: Státisíce ľudí na Pochodoch za život
Oduševnený Pochod za život : „Vitaj na Zemi!“
Satanisti ´zasvätili´ satanovi námestie pred Pochodom za život!
Mike Pence za ochranu života v 50 štátoch USA
Petícia v USA: Nijaké peniaze liberálnym biskupom
Nový prezident Kene: „Tak mi Pán Boh pomáhaj!“
Limburg: „Mesiáš aj tak už nepríde.“
Ukrajina sa pridáva k silám usilujúcim o bezhotovostnú spoločnosť
Karol III.: „Náboženstvá a presvedčenia ochránim“
Berlín: Tisíce proti potratu a eutanázii na Pochode za život

Proroctvo ctihodnej Terézie Neumannovej: Súd nad národmi

Diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva má novú maľbu patrocínia
Vo štvrtok 1. septembra Diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva v Košiciach na Sídlisku KVP oslávila 10. výročie konsekrácie. Veľkým dňom v živote svätyne bola aj nedeľa 18. september, kedy košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč pri sv. omši požehnal novú maľbu, ktorá zobrazuje patrocínium chrámu.
Ako uviedol Peter Sýkora, farár Farnosti Božieho milosrdenstva:
„Ústredná maľba znázorňuje Krista, ktorý vstupuje v sláve medzi nás. Prichádza ako Sudca a zároveň ako Kráľ milosrdenstva. Jeho slávu obklopujú a prežarujú bezhraničné kruhy Boha Otca. Prítomný je aj Duch Svätý, ktorý je zobrazený vo vitráži. Je prežiarený svetlom slnka, ktoré bude do kostola vstupovať cez svetlík. Presne takto tajomne a nenápadne vstupuje Duch Svätý do života Cirkvi. Prítomná je teda celá Najsvätejšia Trojica. Pri Kristovi za nás oroduje Panna Mária – Matka milosrdenstva a sv. Jozef, ochranca Sv. rodiny a celej Cirkvi. To naznačuje, že máme v nebi silných orodovníkov za nás ako za jednotlivcov a tiež za spoločenstvo. Spolu s nimi nás do tajomstva Božieho milosrdenstva sprevádzajú aj sv. Ján Pavol II. a sv. Faustína, ktorí budú doplnení do spodnej časti maľby. Kristus nás vykúpil svojou krvou, ktorá spolu s vodou, ako lúče milosrdenstva, vytryskla z jeho srdca. To je znázornené v maľbe lúčmi, ktoré z Ježišovho boku vedú k bohostánku, kde je Kristus reálne prítomný medzi nami.“
( https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/diecezna-svatyna-bozieho-milosrdenstva-ma-novu-malbu-patrocinia )

Modlitba: Sv. John Henry Newman

Ježišu, pomáhaj tomuto tvojmu synovi šíriť všade tvoju vôňu, kamkoľvek príde.
Zavlaž jeho dušu svojím Duchom a svojím životom. Prenikni ho úplne a urob ho učiteľom celým jeho životom, aby jeho život vyvieral z tvojho života. Osvecuj ho a poslúž si ním, prisvoj si jeho dušu do tej miery, aby každý, koho stretne, mohol pocítiť tvoju prítomnosť.
Zostávaj v ňom. Tak bude vyžarovať tvoj jas a môže byť svetlom pre ľudí. Ale toto svetlo bude mať svoj zdroj jedine v tebe, Ježišu. Nebude vychádzať z neho samého. Z neho nevyjde ani najmenší lúč. Ty budeš osvecovať druhých skrze neho.
Vnukaj mu chválu, ktorá je ti najmilšia, aby osvecoval všetkých okolo seba, aby nekázal slovami, ale príkladom skrze horlivosť svojich skutkov, žiarivú a viditeľnú lásku, ktorú bude jeho srdce prijímať od teba. Amen.

Pápež potvrdil nového biskupa v Donecku

Vatikán, 19.09.2022 (KAP) 028 839 – Pápež potvrdil nového biskupa pre oblasť Donecka na východe Ukrajiny. Ako oznámila vatikánska tlačová kancelária v pondelok, František potvrdil voľbu saleziána Maksima Rjabucha (42) za pomocného biskupa Ukrajinskej katolíckej cirkvi v Arcibiskupskom exarcháte Doneck. Ako všetky katolícke východné cirkvi aj Ukrajinci si volia biskupov samostatne, pápež musí voľbu iba potvrdiť.
Uprostred vojny zvolený duchovný pochádza z Ľvova, bašty katolíkov byzantského obradu. Pôsobil aj v Kyjeve ako docent a duchovný pastier.
Oblasť Donecka je od r. 2014 ovládaná proruskými milíciami. V Donecku tvoria väčšinu ruskí pravoslávni veriaci, katolíkov východného obradu je tam asi 15 000.

Pápež ku kritike kongresu náboženstiev od biskupa Schneidera

Nur-Sultan, 15.9.2022 (LifeSiteNews) 028 838 – Pri lete z Kazachstanu do Ríma sa pápež František očividne vyjadril aj ku kritike kongresu náboženstiev v Kazachstane od biskupa Atanáza Schneidera: „Toto stretnutie bol spôsob ako vzdať česť katolíckej viere.“
Ráno v posledný deň v Kazachstane sa pápež stretol s klérom v Katedrále Božej Matky ustavičnej pomoci v arcidiecéze Astana, kde pôsobí pomocný biskup Atanáz Schneider. … Pred privítaním pápeža v katedrále biskup hovoril vonku o medzináboženskom kongrese s médiami a pripomenul:

„Kongres ako taký má dobrý cieľ napomáhať vzájomnú úctu a porozumenie v dnešnom svete. No je to aj nebezpečenstvo, pretože by mohol vyvolávať dojem ´supermarketu náboženstiev´ a to nie je správne, pretože je iba jedno pravé náboženstvo, ktorým je Katolícka cirkev založená samotným Bohom.
Silná podpora kongresu od Františka by mohla naznačovať, že katolícke náboženstvo je rovné iným náboženstvám. To nie je správne.
Pretože existuje iba jedno pravé náboženstvo ktorým je Katolícka cirkev založená samotným Bohom.
Boh prikázal katolícku vieru zvestovať všetkým ľuďom a všetkým náboženstvám, aby uverili a prijali jeho Syna Ježiša Krista, jediného Spasiteľa. Je iba jediná cesta ku spáse a na týchto stretnutiach je Katolícka cirkev viditeľne a navonok jednou z mnohých náboženstiev a toto je podľa môjho názoru negatívne hľadisko a nebezpečné hľadisko.“
V lietadle do Ríma pápež zrejme reagoval na túto kritiku kongresu:
„A pristavím sa pri tomto stretnutí náboženských predstaviteľov. Ktosi ma kritizoval a hovoril mi: ´Veď toto je podnecovanie, šírenie relativizmu´. Žiadny relativizmus! Každý povedal svoje, každý rešpektoval postoj toho druhého, ale vedie sa dialóg ako bratia. Pretože ak neexistuje dialóg, je tu buď ignorancia alebo vojna. Lepšie je žiť ako bratia, máme jedno spoločné, všetci sme ľudia. Žime ako ľudia, dobre vychovaní: ty si čo myslíš, čo si myslím ja? Dohodnime sa, nuž sa pohovorme si, spoznajme sa. Mnohokrát tieto mylne ´náboženské´ vojny pramenia z nedostatku poznania.
A toto nie je relativizmus! Ja sa nezriekam svojej viery, ak sa hovorím s vierou o viere iného, práve naopak. Robím česť svojej viere, pretože ju počúva niekto iný a ja počúvam tú jeho. Urobilo na mňa veľký dojem, že taká mladá krajina s toľkými problémami – napríklad s klímou – dokázala zorganizovať sedem ročníkov takéhoto stretnutia: svetové stretnutie, so židmi, kresťanmi, moslimami, východnými náboženstvami… Pri stole bolo vidieť, že všetci hovoria a počúvajú sa s rešpektom.“

V príhovore ku kongresu pápež nespomenul ani jediný raz Ježiša Krista a používal hlavne ekumenicky akceptovateľné synonymá Boha ako „Najvyšší, Všemohúci, Stvoriteľ, to božské nadpozemské“. A zoširoka citoval moslimského filozofa namiesto Svätého písma. …

Z vyhlásenia VII. kongresu náboženstiev v Nur-Sultane

Nur-Sultan, 15.9.2022 (VN) 028 837 – Z textu Vyhlásenia VII. kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev, ktorý sa konal 14. a 15. septembra 2022 v hlavnom meste Kazachstanu Nur-Sultan. …

  1. Potvrdzujeme, že cieľom Kongresu a tejto deklarácie je viesť súčasné i budúce generácie ľudstva k podporovaniu kultúry vzájomného rešpektu a mierumilovnosti; byť k dispozícii na využitie vo verejnej správe ktorejkoľvek krajiny sveta, ako aj v medzinárodných organizáciách vrátane inštitúcií OSN.
  2. Ukladáme Sekretariátu kongresu, aby vypracoval Koncepciu rozvoja Kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev ako globálnej platformy medzináboženského dialógu na roky 2023-2033

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2022-09/vyhlasenie-vii-kongres-predstavitelov-nabozenstiev-nur-sultan.html

Pápež volá po dialógu s Čínou. Kardinál Zen čelí súdu

USA, 16.9.2022 (LifeSiteNews) 028 836 – Pápež František na ceste z Kazachstanu 15. septembra reportérom v lietadle opísal komunistickú Čínu ako „nie nedemokratickú“, hoci napr. nespravodlivo obžalovaný kardinál Jozef Zen z Hongkongu sa pripravuje na pojednávanie na súde 19. septembra.
„Pochopiť Čínu zaberie storočie a my nežijeme sto rokov. Čínska mentalita je bohatá mentalita a keď trocha ochorie, stráca svoje bohatstvo a je schopná robiť chyby. Aby sme ju pochopili, na to sme si zvolili cestu otvoreného dialógu.
Čo sa týka spornej dohody Vatikánu s Čínou František povedal:
„S dohodou to ide to dobre, no pomaly, pretože čínska cesta je pomalá, oni majú večnosť na napredovanie, sú to ľudia s nekonečnou trpezlivosťou. Nie je ľahké pochopiť čínsku mentalitu, ale mala by sa rešpektovať a ja to vždy rešpektujem.“
František pochválil štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina za úlohu predsedu „komisie dialógu“ s čínskymi autoritami ako „proces, ktorý dobre postupuje. Ocenil, že kardinál Parolin dobre pozná Čínu a dodal: „Je to pomalý proces, ale stále robíme kroky vpred.“
Na otázku, či zvážil súdne pojednávanie s kardinálom Zenom ako porušenie náboženskej slobody, František poukázal na to, že „súd nebol neočakávaný“ a povedal:
„Neidentifikujem sa s kvalifikovaním Číny ako nedemokratickej, pretože je to zložitá krajina. … Áno je pravda, že sú tam veci, ktoré sa nám zdajú nedemokratické, to je pravda. Kardinál Zen pôjde na súd v týchto dňoch, myslím. A on hovorí, čo cíti a vy môžete vidieť, že sú tu obmedzenia.“
František to ukončil trocha nejasnou vetou a podporil skôr dialóg ako kardinála Zena:
„Je to viac ako oprávnené, pretože je to ťažké a ja si želám kvalifikovať to, sú tu nejaké dojmy a ja sa pokúšam podporiť cestu dialógu.“
Kardinál Zen, emeritný biskup Hongkongu, bol zatknutý v máji v zmysle drakonického zákona o národnej bezpečnosti z r. 2020. … Zatknutie kardinála Zena vyvolalo pobúrenie politických vodcov na celom svete, ale aj čínskych expertov a verných katolíkov. Vatikán spočiatku nereagoval, vyjadrenie vydal dlhšie po ostatných.
Kardinál Parolin medzitým zľahčil fakt, že by väznenie kardinála Zena prekážalo obnove tajnej dohody Vatikánu s Čínou. Vyjadril skôr nádej, „že iniciatívy ako je táto, neskomplikujú už aj tak zložitú a nejednoduchú cestu dialógu Svätej stolice a Číny“.
Tajná vatikánska dohoda s Čínou sa uzavrela v r. 2018 a bola obnovená v r. 2020. Má sa znova obnoviť na jeseň. No navonok preniklo, že dovoľuje čínskym komunistom menovať biskupov. Pápež má očividne právo veta, avšak v praxi to kontroluje komunistická strana. Dovoľuje to aj odvolať legitímne zvolených biskupov a nahrádzať ich biskupmi schválenými komunistickou stranou. Kardinál Zen už dlho situáciu kritizuje a hovorí o „podpore schizmy“ a „zapredaní katolíckej cirkvi v Číne“. Dohodu nazval „neuveriteľnou zradou“. …
Fakt, že sa v Kazachstane pápež nestretol s čínskym prezidentom Xi Jinpingoim, hoci Vatikán vysielal pozitívne signály, označil Benedict Rogers, zakladateľ a šéfredaktor novín Hong Kong Watch, ako prezentáciu moci z Pekingu.

Kardinál Hollerich s kardinálom Zenom hovoriť nechce

Vatikán, 22.9.22 (kath.net/jg) 028 835 – V rámci „Synody o synodalite“ chce hierarchia Cirkvi počúvať 1,36 miliardy katolíkov. To sa dialo prostredníctvom dotazníkov vo farnostiach a skupinách, na ktorých veriaci mohli vyjadriť svoje názory na stav Cirkvi a podať návrhy na zmeny.
Ako je to s prenasledovanou cirkvou v Pakistane, Iráne, v častiach Afriky a predovšetkým v Číne? Túto otázku analyzuje vatikánska reportérka Bree Dailová. Tieto spoločenstvá musia napriek ťažkej situácii dosiahnuť vypočutie svojich problémov, čo je pre bohaté, slobodné farnosti Západu oveľa ľahšie. V cirkvi Číny sa k tomu pridáva ešte aj infiltrácia komunistickou stranou, ktorá má veľký vplyv cez oficiálnu „vlasteneckú cirkev“, ako píše Dailová.

Kardinál Jean-Claude Hollerich, generálny relátor synody v interview Dailovej povedal, ako hodnotí situáciu:

„V Japonsku sú farnosti čínskych utečencov, prichádzajúcich najmä z podzemnej cirkvi. V cirkvi Japonska spolupôsobia na synodálnom procese ako ´hlas Číny´. Poznám ich situáciu, lebo som dlho žil v Japonsku a spolieham sa na to, že ich odpoveď zodpovedá odpovediam Číňanov v Číne.

Na otázku, či by hovoril s kardinálom Jozefom Zenom, em. arcibiskupom Hongkongu, ktorý je v intenzívnom kontakte s podzemnou cirkvou Číny aj s „vlasteneckou cirkvou“ reagoval Hollerich odmietavo:

„Keď som navštívil Čínu a hovoril s mnohými Číňanmi, jasne sa mi ukázalo, že kardinál Zen je v Číne spornou osobou. Rešpektujem ho ako spolubrata v hodnosti kardinála, ale ľudia v Číne mi povedali, že každý raz, keď sa kardinál prihlási o slovo, sú vystavení prenasledovaniu.“

Kardinál Mario Grech, organizátor synody v interview sa zasa vyslovil:

„Cirkev je vo veľmi ranom štádiu synodálnej Cirkvi. Je úlohou Cirkvi konštatovať skutočné problémy prenasledovaných kresťanov.“
Na otázku, či pri tom požiada o pomoc osoby ako kardinál Zen, sa aj kardinál Grech vyjadril odmietavo:
„Kardinál Zen môže podať svoj príspevok, no môže hovoriť iba za seba. Cirkev sa ešte stále len učí a tento proces sa ukončením Synody o synodalite v októbri 2023 neskončí.“

Kardinál Müller: Bratská korektúra biskupov v Belgicku

„Žehnaním homosexuálnych partnerstiev zatemňujú flámski biskupi Bohom dané manželstvo muža a ženy, náuku Krista a jeho Cirkvi.“

Pozrite aj správu nižšie č. 028 823

Vatikán 23.9.2023 (kath.net) 028 834 – Kardinál G. L. Müller píše:
Flámski biskupi vydali 20. septembra 2022 dokument k pastorácii homosexuálnych osôb. Navrhujú aj istý druh liturgie s modlitbami žehnania týchto párov. Tvrdia, že sa odvolávajú na apoštolskú exhortáciu „Amoris laetitia“ pápeža Františka. Berú si tak najvyššieho učiteľa za korunného svedka v tzv. inkluzívnej pastorácie bez odvrátenia sa od hriechu. To však diametrálne odporuje Božiemu slovu o manželstve, rodine a stvorení človeka ako muža alebo ženy.
Dobre mienený úmysel zdôrazniť bezpodmienečnú dôstojnosť každého človeka nezávisle od jeho správneho či nesprávneho správania sa však takto zvráti na svoj opak eklatantným protirečením voči hermeneutickým princípom a obsahom zjavenej viery Cirkvi.
Učiteľský úrad pápeža, ekumenických koncilov a zhromaždení biskupov: „Tento učiteľský úrad však nie je nad Božím slovom, ale mu slúži, lebo učí iba to, čo bolo odovzdané, lebo z Božieho poverenia a pomocou Ducha Svätého nábožne počúva, sväto zachováva a verne vykladá, a z tohto jediného pokladu viery čerpá všetko, čo predkladá veriť ako zjavené Bohom. (Dei verbum 10 a porovn. aj Lumen gentium 25).
Ide o prekročenie kompetencií voči celej Cirkvi a heretický protiklad voči zjavenej pravde o špecifickom požehnaní (bene-diction) Stvoriteľa nad manželstvom muža a ženy (Gn 1, 28). … (úryvok)

Biskupi a kňazi korigujú slová pápeža o svätom prijímaní

USA, 16.9.2022 ( LifeSiteNews ) 028 833 – Štyria biskupi, niekoľko kňazov a veľký počet katolíckych učencov podpísali list s napomenutím pápeža Františka kvôli jeho nedávnej výpovedi o prijímaní Eucharistie. Podľa nej:

  1. Svet to ešte nevie, ale všetci sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu (Zjv 19, 9). Aby sa mohli na nej zúčastniť, potrebné je len svadobné rúcho viery, ktoré pochádza z počúvania jeho slova (porov. Rim 10, 17): Cirkev ho zhotoví každému na mieru z bieleho plátna vypraného v Baránkovej krvi (porov. Zjv 7, 14). (DD 5)
    Pápež napísal tieto slová v apoštolskom liste o liturgii z 29. júna Desiderio desideravi, ale ako píšu signatári:

„V tejto novej výpovedi pozabudol podstatnú vec – oľutovanie hriechov na hodné a dôstojné prijímanie Najsvätejšej Eucharistie. Preto pápežove slová o rúchu viery ako jedinej požiadavke na prijatie Eucharistie protirečia viere Katolíckej cirkvi. Katolícka cirkev vždy učila, že na to, aby sme hodne a bez hriechu pristupovali ku svätému prijímaniu musia katolíci prijať sviatostné rozhrešenie za každý ťažký hriech, ktorý spáchali a dodržať všetky ostatné nariadenia Cirkvi týkajúce sa prijímania Eucharistie ako napr. hodinový pôst pre ním.“ …

Rozsiahlym citovaním dokumentov Tridentského koncilu signatári objasňujú, že náuky ako sú prezentované v pápežom dokumente boli už odsúdené:
„Tvrdenie, že viera je jedinou požiadavkou na hodné prijímanie Najsvätejšej Eucharistie odsúdil Tridentský koncil ako herézu.“

Táto nesprávna náuka sa stala možno dôležitejšou v tomto historickom momente. Už v máji americký arcibiskup Salvatore Cordileone verejne zakázal podávať sväté prijímanie Nancy Pelosiovej, lebo odporuje náuke Cirkvi o potrate. … Takmer sa zdá, akoby pápežov dokument z júna bol reakciou na diecézny príkaz arcibiskupa, keď tvrdí, že iba viera stačí na prijatie Eucharistie. V ten istý deň ako vyšlo Desiderio desideravi, prijal pápež na audiencii Nancy Pelosiovú. Dostala aj sväté prijímanie na pápežovej omši v Bazilike sv. Petra. …

List podpísali: americký biskup Joseph E. Strickland (USA), biskup André Gracida, biskup Atanáz Schneider, biskup Robert Mutsaerts (Holandsko) a kňazi: Gerald E. Murray, James Altman, John Lovell ako aj ďalší kňazi, ale aj známi učitelia – akademici ako Prof. Claudio Pierantoni, Dr. John Lamont, Dr. Peter Kwasniewski, Prof. Anna Silvasová, Dr. Anthony Esolen, Prof. John Rist, a Prof. Paolo Pasqualucci. Medzi katolíckymi vedcami – signatármi nájdeme aj známe mená Julia Meloni a George Neumayr. List podpísali z LifeSite John-Henry Westen a Liz Yoreová.
List sa odvoláva na Kódex kánonického práva, zvlášť na kánon 915 a 916, kánon 11, aj na kánony 711 a 712 Východného kódexu kánonického práva.

Pápežská akadémia pre život o ´etickom´ použití génových terapií

Vatikán, 19.9.2022 (LifeSiteNews) 028 832 – Pápežská akadémia pre život (PAV) organizuje ďalšiu online konferenciu tentoraz na tému: „Etika inžinierstva života“. Má sa konať 26. – 27. septembra a osloví „etické využívanie terapie na základe génov a buniek“. Konferenciu organizuje PAV spolu s Centrom molekulárnych systémov inžinierstva Univerzity v Bazileji a centra v Zürichu aj s rímskou detskou nemocnicou Bambino Gesù. Vyhlásenie akadémie:
„Účastníci budú hovoriť o pokroku molekulárnych a bunkových systémov v klinických aplikáciách za ostatné desaťročie so zameraním na využitie a vývoj terapií založených na génoch a bunkách. Takýto vedecký pokrok pomôže liečiť príslušné choroby, no môže byť aj rôzne zneužitý. Aby sa zohľadnili etické aspekty, konferencia zhromaždí partnerov v tomto výskume, ktorí pracujú na vývoji a aplikácii prístupov kontroly živých systémov, lekárov aplikujúcich tieto procedúry, etikov, filozofov, komunikátorov i umelcov a iných relevantných členov našej globálnej spoločnosti.“
Prezident Akadémie pre život arcibiskup Vincenzo Paglia (foto) a jej kancelár kňaz Renzo Pegoraro budú mať úvodné príhovory. Do Ríma budú pozvaní aj mladí vedci, aby informovali o svojom výskume v špeciálnej sekcii. Medzi prednáškami budú aj dve z éry covidu na tému: „Covid -19 a vakcíny: Čo sme sa naučili?“
Konferencia preskúma aj „náboženské pohľady“ na predmet „inžinierstvo života“ a ponúkne názory z kresťanstva, judaizmu, budhizmu aj islamu.
Konferencie odráža aj trvalú podporu akadémie, čo sa týka očkovania proti covidu najmä od prezidenta akadémie arcibiskupa Pagliu. Paglia na inej konferencii tiež podporil aj známych prívržencov potratov – bývalého rehoľníka a jedného rabína. A útočilo sa tiež na váhanie dať sa zaočkovať, pričom Paglia sa vyjadril, že tu ide o „najväčšie úsilie v tejto oblasti v histórii očkovania“: Očkovanie označil ako „kľúčové v ochrane proti covidu -19“. …
Po tom všetkom nie je nepravdepodobné, že akadémia podporí aj „génové terapie a tiež „inžinierstvo života“. …

Arcibiskup Gänswein vysvätil troch nových kňazov

Linec, 20.9.2022 z (kath.net/pm) 028 831 – Stali sa zriedkavými – kňazské vysviacky. Ale ešte sú. V piatok 16. septembra 2022 boli v kláštore St. Florian pri Linci (foto nižšie) za kňazov vysvätení traja mladí muži, Lukas Bohn (30), Matthias Roider (31) a Peter Salzer (29). Ďalší traja prijali diakonskú vysviacku.

Veľká kláštorná bazilika bola preplnená, keď vstupoval dlhý liturgický sprievod viac ako 50 kňazov aj mnohých bohoslovcov a miništrantov so šiestimi kandidátmi do baziliky. Prepošt Kláštora sv. Floriána Johann Holzinger hostí srdečne pozdravil – zvlášť čestného hosťa – arcibiskupa Georga Gänsweina, súkromného sekretára emeritného pápeža Benedikta XVI. Ten pricestoval zvlášť z Ríma, aby tam vykonal kňazskú vysviacku.
Arcibiskup v homílii priblížil význam kňaza pre Cirkev a svet dnešnej doby:
„Pri kňazskej vysviacke ide o dar Ducha Svätého, ktorý je prijímateľovi darovaný. Tak ako sa v minulosti razil obraz cisára do mincí, tak vysviacka zvláštnym spôsobom razí obraz Krista do srdca kandidáta kňazstva. Kňaz tým nadobudne schopnosť pri slávení sviatostí konať v zastúpení Krista a tak viesť ľudí k Bohu.“ Arcibiskup Gänswein musel po slávení už skoro opustiť kláštor a vrátiť sa do Ríma.
Šiesti vysvätení sú členmi Rehole služobníkov Ježiša a Márie, ktorá má sídlo v Blindenmarkte pri Amstettene. V tamojšom kláštore absolvovali novokňazi prvú časť osemročného vzdelávania, predtým, než ukončili teologické štúdium na Vysokej škole v cisterciánskom Kláštore Heiligenkreuz pri Viedni.
No nebola to jednoduchá cesta. Páter Lukas Bohn sa vyučil za elektrikára, páter Matthias Roider pracoval v banke a páter Peter Salzer študoval istý čas chémiu. No každý cítil svojím spôsobom, že mu niečo chýba! Páter Peter spomína:
„Naraz som si všimol, že to všetko nedokáže naplniť moje srdce. A tak mi prišla myšlienka: Musíš život v kláštore aspoň vyskúšať. Stať sa kňazom to je v prvom rade odpoveď na volanie Boha, ktorý človek ťahá do svojej blízkosti.“
Všetci traja mali odvahu so životným modelom „kláštor“ to vyskúšať. Dnes sú šťastní, lebo našli v dnešnej dobe zriedkavú cestu k povolaniu kňaza.
No nestrávia život za hrubými múrmi kláštora. Ich spoločenstvo služobníkov Ježiša a Márie sa chápe ako rehoľa aktívnych duchovných pastierov. Páter Lukas bude kaplánom v južnom Nemecku, páter Matthias bude pôsobiť na Cote d’Azur vo Francúzsku a páter Peter pomôže pri budovaní duchovného centra pre rodiny a mládež v severnom Nemecku.
„Pri všetkej radosti z našich nových úloh predsa len odchádzame so smutným srdcom z kláštora,“ hovorí páter Lukas. „Za mnohé roky štúdia sme tu našli kus domova a uzavreli priateľstvá a dúfame, že sa sem bude môcť vždy znova vrátiť.“
„Služobníci Ježiša a Márie“ sú kongregáciou kňazov a laických bratov, ktorú založil v r. 1988 páter Andreas Hönisch (1930-2008) a do smrti ju viedol. V r. 1994 bolo spoločenstvo uznané ako Kongregácia pápežského práva. Generálnym predstaveným je od r. 2014 páter Paul Schindele. Kongregácia má 50 členov z toho 30 kňazov. Pôsobí v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Belgicku
a Kazachstane v pastorácii, v školách a v práci s mládežou.

Kyjevskú katedrálu digitalizujú pre hrozbu zničenia


Kyjev/Bonn/Viedeň, 20.09.2022 (KNA) 028 830 – Vojna na Ukrajine zamestnáva aj európskych dómskych staviteľských majstrov. Kyjevská katedrála sv. Sofie z 11. storočia má byť digitalizovaná v 3D-formáte, ako oznámil predseda Združenia európskych dómskych majstrov Wolfgang Zehetner z Viedne. Povedal to v utorok na stretnutí združenia v nemeckom Greifswalde. Rozhodla o tom kyjevská dómska majsterka aj vzhľadom na možné zničenie Božieho domu ostreľovaním. Digitálna podoba dómu v každom prípade veľmi uľahčí rekonštrukciu, ako povedala.

Do soboty sa 100 expertov zaoberá udržiavaním výnimočných sakrálnych stavieb. Katedrála sv. Sofie v ukrajinskej metropole parí od r. 1990 k svetovému kultúrnemu dedičstvu UNESCO a je považovaná za jednu z najvýznamnejších stavieb európskej kresťanskej kultúry.
„V Katedrále Notre Dame by boli šťastní, keby mali takú digitálnu formu Božieho domu,“ povedal Zehetner s poukazom na katastrofu požiaru parížskej katedrály pred tromi rokmi. „Okrem toho je digitálne monitorovanie potrebné na každodenné používanie, aby sa mohli zistiť prípadné posuny v základoch stavby.“
Na stretnutí ide podľa Zehetnera zásadne o „stále znova sa vracajúcu výzvu“ udržiavať historickú a architektonicky hodnotnú stavebnú substanciu a umožniť dnešné užívanie Božích domov. To siaha od zabudovania techniky ozvučenia až po bezbariérový prístup.

„Kyslý dážď síce dnes už nie je témou, keď ide o poškodzovanie historických stavieb, lebo opatrenia boli úspešné. No zato máme iné problémy ako nános morských rias a zeleného povlaku na múroch.“
Stretávanie sa Európskeho združenia dómskych majstrov sa začalo stretnutím 11 majstrov v r. 1975 a odvtedy sa stavební odborníci stretávajú každý rok. V r. 1998 oficiálne založili svoje nadkonfesionálne a nezávislé združenie, ktoré má dnes 150 členov z celej Európy.

Ukrajina: Vo vojne sa zničilo 270 sakrálnych budov

Kyjev, 22.09.2022 (KNA) 028 829 – Ruská armáda zničila alebo poškodila za sedem mesiacov najmenej 270 kostolov a iných náboženských miest. Podľa Štátnej služby pre etnické záležitosti a slobodu svedomia zaútočilo sa na 194 kresťanských a 5 islamských a židovských stavieb. Najčastejšie útočilo Rusi na Božie domy a zariadenia Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ktorá sa koncom mája odlúčila od moskovského patriarchátu – až 136 z nich bolo úplne alebo čiastočne zničených. Aj Jehovovi svedkovia hlásili 7 zničených budov.
Väčšina sakrálnych budov je v regiónoch Doneck (67) a Luhansk (58), potom v oblasti Kyjeva (43) a Charkova (35).
Iba v 10 z 24 ukrajinských krajov boli doteraz všetky náboženské objekty vojnou ušetrené. 30 protestantských a 21 autokefálnych kostolov je úplne zničených alebo veľmi poškodených. Zničené sú aj 4 rímskokatolícke a 3 gréckokatolícke sakrálne budovy.

Ruský tank napríklad 15. marca v Mariupole priamo ostreľoval budovu grécko-katolíckej charity. Usmrtil sedem ľudí, ktorí v dome hľadali ochranu.

Biskup: „Čiastková mobilizácia odkrýva Putinovu lož“

Kyjev/Viedeň, 22.9.22 (kath.net/KAP) 028 828 – Putinovou čiastočnou mobilizáciou v Rusku sa podľa slov biskupa Stanislava Szyrokoradiuka z Odesy „zrútil domček lží“:
„Nielen celý svet teraz jasne chápe, čo je Putinovým úmyslom, ale chápe to už aj jeho vlastná krajina. Predtým sa hovorilo iba špeciálnej operácii, s ktorou sa mohlo v Rusku súhlasiť – no teraz pochopili mladí ľudia, že musia tiahnuť do vojny a že táto vojna je zločin. Protesty v mnohých ruských mestách ukazujú, že niečo sa dalo do pohybu,“ povedal katolícky biskup mesta pri Čiernom mori vo štvrtok pre rakúsky Kathpress.
„Klamstvá a hrozby sú v komunizme dlho cvičenou metódou, ktorú Putin v prejave v stredu ešte viac rozviedol,“ povedal ďalej biskup z rehole františkánov. „Svet sa stal obozretným, keď ho ruský prezident chce presvedčovať o tom, že najnovšie raketové útoky v blízkosti atómovej elektrárne Záporožie, ako aj na sídliská a školy prichádzajú zo strany Ukrajiny. To, že bolo usmrtených toľko civilistov – a aj detí – a zničené toľké sídliská a ostatné sa musia obísť bez vody a prúdu, je následok toho, že terorista z Moskvy všetko zničil“.

Biskup Szyrkoradiuk navštívil Viedeň v utorok, aby sa zúčastnil na medžugorskej modlitbe za pokoj v Katedrále sv. Štefana. Predtým hovoril novinárom o situácii na Ukrajine. A obvinil Putina aj z inej lži, keď ten hovoril o „oslobodení Rusov žijúcich na Ukrajine ako odôvodnenie „špeciálnej operácie“ a vyhlásil:
„To, čo sa na Ukrajine deje, nie je nijaké oslobodenie, ale genocída a Putin je vojnový zločinec, ktorého krutosti sponzoruje Európa nákupom ropy a plynu. Sankcie sú preto oprávnené a potrebné, keďže ukončujú financovanie vojny Ruska. V mnohých oblastiach Ukrajiny sa predtým forsírovala rusifikácia a preto u nás žili mnohí Rusi. V Odese je to tretina obyvateľstva. No prakticky všetci sa po ruskej invázii postavili na stranu Ukrajiny, považujú sa teraz za Ukrajincov a bojovali by za Ukrajinu a proti Rusku! Putin bez toho, že by to chcel, dal našej krajine jednotu, ktorá sa predtým zdala nedosiahnuteľná!“ zdôraznil biskup.
Biskup ďalej povedal, že Ukrajina bráni svoju domovinu, zatiaľ čo Rusko nevie, za čo bojuje. Mier na Ukrajine môže prísť iba po úplnom oslobodení od Ruska. Ak Rusko v rokovaniach dosiahne „kompromis“ a prisúdia sa mu obsadené oblasti vrátane Krymu, nemôže to byť trvalé riešenie:
„Nedávna história nám ukázala, že Rusko potom príde znova a zaberie si aj zvyšné oblasti. A Rusko treba priviesť aj k tomu, aby prevzalo zodpovednosť za ničenie a vojnové zločiny,“ žiadal biskup.

„Kresťania musia byť silní a riskovať aj slobodu!“

„Náboženská sloboda neznamená, že smieme chodiť do kostola, okay? Náboženská sloboda znamená, že sme schopní praktizovať našu hlbokú náboženskú vieru v každej oblasti spoločnosti! Ak kresťania nebudú silní, protikresťanské hnutia a útoky sa budú iba zhoršovať a my stratíme náboženskú slobodu!“
USA, 21.9.2022 (LifeSiteNews) 028 827 – Privítali sme v redakcii humanitárnu aktivistku Gia Chacónovú, ktorá pravidelne cestuje po svete a hovorí s prenasledovanými kresťanmi.
Je to zakladateľka organizácie For the Martyrs, (Pre mučeníkov) a venuje svoj život vzbudzovaniu povedomia o prenasledovaní kresťanov na celom svete – čo je kríza ľudských práv, ktorú mainstreamové médiá a dokonca aj svet sám väčšinou ignorujú! Prečo sa to ignoruje? V jej očiach je to práve preto, že sú to kresťania a Gia hovorí:
„Prenasledovanie kresťanov je o kríze ľudských práv. Jediný dôvod prečo ľudia o tejto veci nehovoria, je práve skutočnosť, že ide o kresťanov a že sú to kresťania, ktorí trpia. A považuje sa to za vec Cirkvi. Ale na prenasledovanie kresťanov by sa malo hľadieť a zaobchádzať s ním na rovnakej naliehavej úrovni ako s každým iným ľudských právom.“
Pýtame sa Chacónovej, čo si myslí o rastúcej proti-kresťanskej rétorike v Amerike?
Gia je presvedčená, že reakcia vlády na covid slúžila ako „testovacie obdobie“, aby zistila, aké poddajné budú cirkvi v podriadení sa ich diktátu! Gia potom zdôrazní pravý význam náboženskej slobody a varuje pred tým, čo sa stane ak kresťania nebudú bojovať, aby si ju zabezpečili:
„Musíme si uvedomiť, že náboženská sloboda neznamená, že smieme chodiť do kostola, okay? Náboženská sloboda neznamená, že sa môžeme v nedeľu zobudiť a ísť do chrámu a nikto nás nebude otravovať. Náboženská sloboda znamená, že sme schopní praktizovať našu hlbokú náboženskú vieru v každej oblasti spoločnosti! Ak kresťania na Západe nebudú silní, rôzne druhy protikresťanských hnutí a útokov sa budú iba zhoršovať a my stratíme svoju náboženskú slobodu!“

Rakúsko: Predstavili príspevok k Synode biskupov

Viedeň, 21.9.2022 (katholisch.de) 028 826 – Už v polovici augusta ho rakúski biskupi poslali do Ríma – v stredu predstavili príspevok k Synode biskupov o synodalite aj rakúskej verejnosti s názvom „Národná syntéza k synodálnemu procesu“. Syntézu redakčne vypracoval tím autorov, v ktorom nebol ani jeden biskup. Biskupi doplnili dokument katolíkov sprievodným slovom, ktoré podpísal predseda Biskupskej konferencie Rakúska arcibiskup Franz Lackner (Salzburg) a biskup Josef Marketz (Gurk-Klagenfurt).
V správe sú podobné otázky ako v Nemecku – vidia sa nedostatky v rovnoprávnosti pohlaví, podpore žien vo vedúcich pozíciách Cirkvi a v možnostiach spolurozhodovania laikov. Správa uvádza, že tieto požiadavky by sa mohli „podchytiť a riešiť na mieste“ – teda vo farnostiach. Platí to aj pre širšie pôsobenie laikov v liturgii a dôležité otázky sú: úsilie o zrozumiteľnejší jazyk liturgie a hlásania viery, pastoračný prístup k ľuďom, ktorí sú rôznym spôsobom vylúčení z cirkevného života, spracovanie zneužívania, alebo napomáhanie vzdelávania vo viere. O ďalších potrebách sa musí rozhodnúť na vyšších úrovniach. Ide o prístup žien k úradom vysviacky, o povinný celibát, alebo o prispôsobenie náuky napríklad v oblasti sexuálnej morálky. Vyzdvihli sa zvlášť dve skupiny osôb – ženy a kňazi. Mnohí si naozaj naliehavo želajú vysviacku žien prinajmenšom vo forme diakonátu.
Vzťah medzi kňazmi a veriacimi náročný
Prieskumy ukázali, že vzťah medzi kňazmi a laikmi je na mnohých miestach náročný. Okrem toho sa kritizuje odstup medzi vysvätenými osobami a laikmi. Súčasne sa uvádzajú výzvy pre kňazov: nedostatok kňazov a rastúci úbytok dobrovoľných laikov vedie k vyčerpanosti. Kňazi tiež badajú, že ich úrad je mnohorako spochybňovaný.
Mnohé skupiny sa cítia málo vypočuté. To sa týka zvlášť mladých ľudí, ktorých záujmy sotva nájdu pozornosť. Často sa vyskytuje otázka, ako možno vypočuť ľudí na okraji Cirkvi a riešiť ich situáciu.
Mnohé príspevky volajú po Cirkvi „ktorá vychádza ľuďom v ústrety, všetkým dáva zakúsiť Božie milosrdenstvo, ujíma sa ich a zameriava jasný pohľad na chudobných a znevýhodnených“. Veľa príspevkov hovorí o charite ako sociálnom poslaní Cirkvi. Ide o boj proti chudobe, podporu utečencov, sprevádzanie starých, chorých a núdznych, či bezdomovcov. To je potrebné posilniť, lebo charita nie je iba služba, ale aj možnosť priviesť Cirkev k ľuďom.
Dialóg so spoločnosťou sa sťažuje tým, že postoje Cirkvi sa stále menej chápu. To sa týka náuky Cirkvi o sexuálnej morálke. Niektoré hlasy však volajú po prevzatí svetských predstáv o morálke, obávajú sa erózie cirkevnej náuky synodálnym procesom.
Tím autorov bez biskupov
Syntézu redakčne vypracoval tím autorov, v ktorom neboli biskupi. Dvaja biskupi doplnili dokument katolíkov sprievodným slovom, ktoré podpísal predseda Biskupskej konferencie Rakúska arcibiskup Franz Lackner (Salzburg) a biskup Josef Marketz (Gurk-Klagenfurt). V ňom sa uvádza, že Cirkev vníma nemálo ľudí na šikmej ploche. Preto potrebuje podporu nie v zmysle účinkovania proti niečomu, alebo bráneniu niečomu, či úsilia niečo prekonávať, ale v zmysle podpory.
„My biskupi vďačne vnímame aj tento pozitívny úmysel v predloženej správe,“ uvádzajú dvaja biskupi. „Obsahovo ukázal prieskum mnohé, čo treba uchovať a mnohé inovatívne. K pokračovaniu histórie spásy potrebuje Cirkev oboje. Preto my, biskupi, podporujeme na spoločnej ceste vykonanú prácu aj keď to niekedy znamená proti niečomu namietať.“

Biskup za zbor biskupov na obranu viery pred herézami

USA, 21.9.2022 (LifeSiteNews) 028 825 – V nedeľu večer biskup Joseph Strickland z texaského Tyleru (foto) na Twitteri zdieľal video známeho kanadského pátra Marka Goringa z Ottawy, ktorý prosí biskupov, aby učili veriacich pravú vieru a neprenechávali tento džob you-tuberom! Video má titul:
Drahí biskupi – potrebujeme jasnosť!
Biskup Strickland: „Páter Goring to znova raz zdôrazňuje! Potrebujeme zbor biskupov, ktorí budú hlásať pravdu našej katolíckej viery a vyvracať falošné náuky, aby sa mnohí mohli rozvíjať vo viere.“

Na videu páter Mark Goring (foto) poukazuje na predstaviteľov Cirkvi v Nemecku a kritizuje ich za hlásanie herézy. Pripomína, že vyše 70 biskupov podpísalo v apríli Bratský otvorený list nemeckým biskupom. Žiadali v ňom, aby zostali verní náuke Cirkvi a svojmu sľubu zachovávať poklad katolíckej viery.
Goring zdôraznil, že nemecká „Synodálna cesta“ vyšla s výpoveďami, ktoré totálne protirečia náuke nášho Pána Ježiša Krista, náuke Katolíckej cirkvi. A vyhlásil:
„To už nie sú katolíci. Je to akýsi druh modernizmu, čo označujú ako ´výstižná mnohoznačnosť´. To vyvoláva zmätok. Je to niečo ako diabol! Títo vodcovia to musia zastaviť lebo to spôsobuje neskutočne veľké zmätenie.“
Predstavitelia Cirkvi sa majú postarať o jasnosť a nie o zmätok medzi veriacimi. Ich biskupské barly symbolizujú pastiera, ktorý odháňa vlkov a práve to oni musia robiť pre verných veriacich katolíkov. A prosím zostávajte pri náuke Ježiša Krista. Bráňte poklad viery! Zostaňte pravoverní a verní náuke Svätého písma. My potrebujeme jasnosť. Úpenlivo vás o to prosíme! Neponechávajte obranu katolíckej viery niekoľkým odvážnym biskupom a zopár laikom na YouTube!”

Kuba: Biskupi kritizujú gender aj nájomné materstvo

Havana, 20.9.2020 (kath.net/Päpstliche Missionswerke/ Fides) 028 824 – V nedeľu 25. septembra sa na Kube bude konať referendum o novom zákone o rodine, ktoré je výsledkom dlhého procesu vypracovávania. Národné zhromaždenie povýšilo nový právny kódex na úroveň zákona, ktorý už uverejnili vo vestníku a bude aj predmetom referenda. Ak ho schváli väčšina občanov, vstúpi zákon do platnosti už nasledujúci deň. Ak väčšina povie „nie“ zostane v platnosti kódex z r. 1975.
Pri tejto príležitosti potvrdili kubánski biskupi príslušné kritériá a smernice Katolíckej cirkvi, ktoré vyjadrili už aj za iných okolností. Za pozitívne prvky textu považujú zvlášť rozhodnosť odsúdiť násilie v rodine, identifikáciu a práva starých rodičov, ako aj úpravu starostlivosti o seniorov, postihnutých a chránených osôb. Zhoda panuje aj v oblasti ochrany práv dieťaťa najmä u osôb v ťažkej situácii alebo tehotných žien.
Biskupi však poukazujú aj na aspekty kódexu, ktoré sa nezhodujú s princípmi, hodnotami a náboženským presvedčením kubánskeho ľudu. Vo svojom posolstve biskupi napísali:
„Pre kubánsku rodinu nie je prospešné aplikovať kritériá tzv. ´ideológie gender´, ktorá je základom mnohých návrhov.“
Biskupi odmietajú aj možnosť, aby maloleté deti mohli bez súhlasu rodičov sami rozhodovať o nezvrátiteľných klinických a chirurgických zákrokoch na zmenu identity, na ktorú nie sú pripravené. Ďalej biskupi kritizujú adopciu detí pármi rovnakého pohlavia, techniky umelého oplodnenia a posmrtné umelé oplodnenie. Za „eticky neprijateľné“ považujú aj nájomné materstvo, keď žena odnosí dieťa pre iné osoby a píšu:
„Manželstvo muža a ženy, ktoré je prirodzeným základom rodiny, nemôže byť nahradené niečím iným ani znetvorené, aby tak ustúpilo iným právne skonštruovaným formám! Pôvodný plán Stvoriteľa je opísaný v Knihe Genesis a táto zjavená pravda je oporou viery všetkých kresťanov. Sme sklamaní, že tieto aj iné návrhy, ktoré spoločnosť spochybňuje, a ktoré sa teraz predkladajú v referende, majú zostať nezmenené!“ píšu kubánski biskupi.
Zdôrazňujú tiež, že oficiálna kampaň, ktorá prezentuje text ako vhodný, využila všetky dostupné médiá, zatiaľ čo na dobre pripravené hlasovanie je potrebné množstvo informácií, aby občania mohli urobiť vlastné rozhodnutie. Informácie, ktoré plynú jedným smerom bez protiváhy, pôsobia ako podmienený faktor a hlasovanie z toho vychádzajúce nutne a nevyhnutne vyjadrí iba podmienenú vôľu.“
„Apelujeme na svedomie a zodpovednosť vás – všetkých Kubáncov – či veriacich alebo nie – aby ste pri hlasovaní mysleli na to, čo vám prikazuje vaše svedomie, vaša viera, vaše presvedčenie a zásady. A pritom nemyslite iba na súčasné, ale aj na budúce generácie a na duchovné a materiálne blaho všetkých Kubáncov! Prosíme o príhovor Božej Matky, aby sme osvietení Duchom Svätým dokázali urobiť to najlepšie rozhodnutie pre súčasnosť a budúcnosť detí tohto národa!“

Belgicko: Biskupi a obrad žehnania homosexuálnych párov

Brusel, 20.9.2022 (LifeSiteNews) 028 823 – Katolícki biskupi Flámska, holandsky hovoriacej časti Belgicka, vydali v utorok dokument v prospech „pastoračnej blízkosti homosexuálnym osobám“ vrátane návrhov na verejné žehnanie párov rovnakých pohlaví! To je prvý raz na svete, že skupina biskupov oficiálne dala zelenú takému verejnému obradu, napriek minuloročnému zákazu takýchto „liturgií“ Kongregáciou pre náuku viery!
Oznam tejto iniciatívy na webovej stránke Katolíckej cirkvi Belgicka sa odvoláva na pápeža Františka a jeho Amoris Laetitia ako „zdroja túžby biskupov konkrétne reagovať a venovať explicitnú pozornosť situácii homosexuálnych osôb, ich rodičov a rodín“.
Kardinál Josef De Kesel z Bruselu sa v ozname oficiálne uvádza ako jeden z jeho signatárov popri lakonickom podpise „Flámski biskupi“.
Týka sa to teda biskupov diecéz Antverpy (Johan Bonny), Gent (Lode van Hecke), Hasselt (Patrick Hoogmartens) a Brugge (Lodewijk Aerts).
Dokument a návrhy obradu uverejnili na webovej stránke Konferencie biskupov Belgicka spolu so správou, že flámski biskupi zaradili „centrum kontaktu“ s názvom „Homosexualita a viera“ do medzi-diecéznych pastoračných služieb pre rodinu.
Centrum riadi Willy Bombeek, ktorý bol hovorcom „Služby katolíckeho vzdelávania Flámska“ v r. 1999 – 2017. Bol koordinátor komisie ‘Homosexualita a viera’ od r. 2021. V r. 2018-2022 pracoval na výskume miesta mladých katolíkov LGBT+ a ich rodičov v Katolíckej cirkvi, čo je v súčasnosti súčasťou inštitúcie belgickej cirkvi vlastného práva. Bombeek nazval iniciatívu „priekopníckou“ a pre médiá v utorok povedal:
„Sám som veriaci a gej. Preto ma biskupi požiadali prevziať túto úlohu. Myslím si, že je dôležité, že cirkev chcela veriaceho z osôb LGBT na tomto poste. Mojím hlavným poslaním bude počúvať otázky komunity LGBT. Aké sú ich potreby. Je to prvý raz, čo flámska cirkev vysiela posolstvo osobám LGBT, že sú vítané také, aké sú a že sú O. K. také, aké sú. Chceme objasniť, že sme vítajúca cirkev, ktorá nikoho nevylučuje. Budeme tiež musieť počúvať bolesti, ktoré prežili tieto osoby v minulosti. Nepochybujeme totiž, že majú príliš veľa otázok a príbehov.“ …
Dokument biskupov objasňuje, že to nie je cirkevný sobáš. A Bombeek dopĺňa:
„Jednoducho je tu tradícia Cirkvi, kde slovo ‘manželstvo’ je obmedzené na vzťah muža a ženy. Požehnanie má tú istú hodnotu, ale kvôli tradícii to nemožno nazvať manželstvom. No je veľmi priekopnícke, že v cirkvi budeme mať pobožnosť a požehnanie pre vzťahy osôb LGBT.“ …
Ako sa nové žehnanie biskupov bude brať to sa uvidí.
Modlitby žehnania od biskupov sú „jasne odlišné“ od sviatostného sobáša, no obrad vedie k zmäteniu:
Úvodné slová. Modlitba. Čítanie z Písma. Záväzok dvoch ľudí: Spoločne vyjadria pred Bohom, že sa sebe zaväzujú. Napr.:
„Boh lásky a vernosti, dnes stojíme pred tebou obklopení rodinou a priateľmi. Ďakujeme ti, že sme sa navzájom mohli nájsť. Chceme tu byť jeden pre druhého vo všetkých okolnostiach života. Verne tu vyjadrujeme, že chceme pracovať na vzájomnom šťastí deň čo deň. Modlíme sa: Daj nám silu byť si verní sa a prehlbovať náš záväzok. V tvojej blízkosti a z tvojho slova chceme žiť, ktoré si dal každému z nás, naveky.
Nasleduje komunitná modlitba o Božiu milosť, aby ich viedla k starostlivosti o seba navzájom a o širšiu o komunitu, kde žijú. … Otčenáš. Požehnanie. …
Bude Rím reagovať?

Covid len začiatok – ďalší stupeň klimatické lockdowny

USA, 21.9.2022 (LifeSiteNews) 028 822 – Marc Morano sa špecializuje na odhaľovanie podstaty naratívov o „klimatických zmenách“ a odsudzovanie totalitných impulzov. Nedávno vydal knihu s názvom The Great Reset: Global Elites and the Permanent Lockdown, (Veľký reset, globálne elity a trvalý lockdown). Hovorí o dôkazoch prichádzajúcich klimatických lockdownov a ako sú logicky spojené s covidovými lockdownami z r. 2020:
„Covidové lockdowny boli doslova jednou verziou toho, po čom už desaťročia volajú v klimatickom hnutí. Navštevujem každý summit OSN a tento rok idem na summit do Egypta. A tieto summity volajú po plánovanej recesii v boji proti globálnemu otepľovaniu. A to znamená, že vláda uloží pomalší ekonomický rast alebo núti k redukcii emisií.“ Ide tu však v prvom rade o hrozbu straty slobody národov …

Bonn: 101-ročná dominikánka hrá denne na organe

Bonn, 20.9.2022 (katholisch.de) 028 821 – Takmer celý život sedí pri organe. Odkedy vstúpila od Kláštora dominikánok z Arenbergu (foto), hrá sestra M. Beata Böhmová každý deň na svätej omši.

Jej brat organista musel do vojny a ona ho zastúpila a tak sa „náhodou“ dostala ku hre na organe. Teraz hrá už viac ako 75 rokov. V kláštore je jediná, kto ešte vie hrať na organe. „Po nej už tu nebude nikoho,“ hovorí predstavená Mária Jungová. V Dome sv. Vincenta žije 25 dominikánok. O polovicu z nich sa treba už starať. V celom Nemecku je 100 dominikánok.
Sr. Beata sa narodila v r. 1920 v Bottrope. Už ako dieťa sa každé ráno modlila. Otec bol evanjelik, no s matkou chodila denne na svätú omšu. Navštevovala školu ručných prác a pomáhala doma matke. Jej štyria bratia boli vo vojne.

Salvini jasne proti ilegálnemu prisťahovalectvu

Rím, 18.9.2022 (KAP) 028 820 – Bývalý taliansky minister vnútra Matteo Salvini sa chce v prípade víťazstva stredo-pravicových strán v Taliansku vrátiť k ostrému kurzu proti ilegálnemu prisťahovalectvu. Povedal to týždeň pred parlamentnými voľbami v interview pre katolícky denník „Avvenire“.
Šéf populistickej strany Lega sa vyslovil, že keď opustil ministerstvo pred tromi rokmi za rok priplávalo k talianskym brehom menej ako 5000 migrantov. A v auguste to bolo 16 800 iba za jeden mesiac. Hovoril o „dramatickom vývoji“ a pripomenul viac ako 1200 ľudí, ktorí sa utopili alebo zmizli.
„Zahraničné mimovládky znova ovládajú Stredozemné more loďami. Sú príťažlivým faktorom pre novú vlnu migrácie. Ak sa moja strana dostane do vlády, bude Taliansko volať k zodpovednosti štáty, pod vlajkami ktorých lode tieto lode plávajú!“ povedal Salvini.
Ďalej vyhlásil , že „seriózna vláda musí prisťahovalectvo regulovať, postaviť sa proti prevádzačom a postarať sa o to, aby do krajiny prichádzali presne tí ľudia, ktorých krajina potrebuje“. Dodal, že stredo-pravicová vláda by doterajší chybný vývoj napravila za niekoľko mesiacov.
Salvini sa vyjadril aj k svojim osobným vzťahom s Moskvou a s Putinovou stranou „Jednotné Rusko“. Povedal, že Lega si predtým myslela, že s touto stranou sa dá spolupracovať. No neboli konkrétne kroky a už s ňou nie sú nijaké vzťahy. Dodal, že aj jeho osobný názor na ruskú vládu sa „od neprijateľného útoku na Ukrajinu“ zmenil. Napriek tomu musí byť možné s ruskou stranou hovoriť o mieri. Pripomenul kresťanskodemokratického politika Giorgia La Piru, ktorý v r. 1969 uprostred studenej vojny letel do Moskvy, aby začal rozhovory s komunistickými mocnármi.

Nikaragua: EP žiada prepustenie biskupa

Štrasburg, 19.9.2022 (LifeSiteNews) 028 819 – Európsky parlament vydal rezolúciu odsudzujúcu represie voči katolíckej cirkvi a iným cirkvám v Nikarague. Text vyzýva k „okamžitému a bezpodmienečnému prepusteniu všetkých svojvoľne zadržiavaných vrátane biskupa Álvareza aj tých, čo sú s ním a k zrušeniu všetkých právnych procesov …“
Biskup Ronaldo Alvarez bol pred mesiacom uväznený vládou Nikaraguy a predtým zatvorili jeho rozhlasové stanice za pochybných okolností.
Rezolúcia uznáva „dôležitú úlohu biskupa Alvareza ako mediátora v Národnom dialógu 2018“ a uvádza, že „neustále volal po pokojnom a rozumnom dialógu v Nicarague“.
Rezolúcia upriamuje pozornosť aj na iné represie proti katolíckej cirkvi v krajine. Ide o vykázanie apoštolského nuncia Mons. Waldemara Stanisława Sommertaga v marci 2022, ako aj misionárok lásky sv. Matky Terézie. Vláda tiež zakázala náboženské procesie v auguste, čo rezolúcia takisto odsúdila.
Spojené národy nedávno tiež kritizovali útoky na katolícku cirkev v Nikarague a generálny tajomník Antonio Guterres vyjadril vážne obavy pre nedávne akcie vlády proti cirkvi a volebným procesom.
Pápež František nevyslovil výrazné odsúdenie nespravodlivosti voči katolíkom v tejto latinskoamerickej krajine. Vyzval k dialógu a vyjadril „presvedčenie a nádej, že prostredníctvom otvoreného a úprimného dialógu sa nájde základ úctivého a pokojného spolunažívania“.
EP vyzval Vatikán aj k podpore kardinála Zena
Nedávno Európsky parlament tiež vyzval Vatikán, aby „plne podporil kardinála J. Zena po jeho zatknutí čínskymi orgánmi v máji! Vyhlásenie EÚ mohlo priviesť Františka do ťažkej situácie, lebo Zen je dlhodobým kritikom tajnej dohody Vatikánu s Čínou a vyslovil aj obvinenie z „povzbudzovania schizmy“ a „zapredania katolíckej cirkvi v Číne“. František nikdy verejne neodsúdil zatknutie kardinála Zena a ani ho neprijal, keď mu dovolili na 120 hodín opustiť Hongkong v r. 2020.

Poľsko: Státisíce ľudí na Pochodoch za život
Varšava, 19.9.2022 (kath.net/Poľská biskupská konferencia/pl) 028 818 – Viac ako 10 000 ľudí sa 18. septembra zúčastnilo na Národnom pochode za život a rodinu iba vo Varšave! Podobné pochody sa konali na 150 ďalších miestach a spojili státisíce ľudí. …
Poľský prezident Andrzej Duda pozdravil ochrancov života a rodiny slovami:
„Veľmi sa teším, že znova pochodujete ulicami Varšavy. Starí rodičia, rodičia, deti a budúci rodičia tu tvoria veľké radostné spoločenstvo. Spoločne vydávajú verejne svedectvo svojho nasadenia za najšľachetnejšie ideály. Vyjadrujú presvedčenie, že silná rodina znamená úspešnú budúcnosť pre našu krajinu.“
Účastníci pochodu kráčali ulicami s poľskými zástavami a pestrými balónikmi. Manželia si niesli karty s menami a počtom rokov manželstva. Vidno bolo aj transparenty s nápismi: „Život je pekný“, „Nech žijú deti“ alebo „Otcovstvo sa začína počatím – rovnaká zodpovednosť, rovnaké práva“.
„Budujeme veľké spoločenstvo, skupinu ľudí, ktorí s silne zasadzujú za manželstvo a rodinu. Verejne svedčíme o tom, že manželstvo ako inštitúcia je vzácne. Musíme ho brániť zvlášť dnes, keď je silne pod tlakom, útokmi a v kríze,“ povedal Pavel Ozdoba, prezident Centra pre život a rodinu.
Na pochode sa zúčastnili rodičia s deťmi, manželia, osobnosti verejného života, členovia hnutí a zväzov, kňazi aj seniori. Na záver spoločné slávili slávnostnú svätú omšu. Podujatie bolo pod čestným patronátom arcibiskupa Stanisłava Gądeckého, predsedu BKP.

Švajčiarsko: „Welcome on earth“

Oduševnený Pochod za život : „Vitaj na Zemi!“
Zürich, 19.9.2022 (kath.net/ pm) 028 817 – S dojemnými svedectvami, politickými výpoveďami aj hudbou štýlu soul sa konal 17. septembra v Zürichu-Oerlikone 12. «Marsch fürs Läbe» – Pochod za život.
Asi 1000 ľudí sa zišlo na námestí Marktplatz pod heslom „24 hodín pre život“, aby upozornili na núdzu detí a žien a oslavovali život. V posolstve, ktoré predniesol em. pomocný biskup Marian Eleganti, zdôrazňoval biskup Jean Marie Bonnemain z Churu:
„Každý ľudský život má nevýslovnú hodnotu. Zaberá nenahraditeľné miesto v histórii ľudstva!“
Britský kardiológ Dr. Dermot Kearney informoval o podpore žien a ich detí a zdôraznil:
„Ľudský život sa začína počatím! To je vedecký a biologický fakt. Ja som lekár. Lekári sa musia zastávať hodnoty každého ľudského života.“
S kolegyňou Dr. Eileen Reillyovou zriadili v Anglicku službu APR-Service (zvrat potratovej pilulky) pre matky, ktoré si ju zobrali, no zakrátko to oľutovali a chceli dieťatko zachrániť. Rýchlym zákrokom tak zachránili už 36 detí, za čo sú mu matky dodnes vďačné! Žalobu, ktorú na nich podal potratový priemysel, britský súd zamietol ako neodôvodnenú a nepodloženú! A Dr. Kearney vyzval:
„Povzbudzujem všetkých, najmä lekárov, aby ich nikdy neunavilo robiť, čo je správne! Zasadzujte sa odvážne za každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť bez výnimky!“
„Ešte raz sa pred tým vyspať“
Poslankyňa Yvette Estermannová (SVP) prezentovala iniciatívu „Ešte raz sa predtým vyspať“, ktorá má dať ženám čas na rozmyslenie pred potratom. V iných krajinách je taká lehota už dávno, ako povedala.
Veľmi dojímavo prispela k programu známa a od narodenia nevidiaca speváčka chorvátskeho pôvodu Bernarda Brunovicová. Jej rodičia sa napriek radám lekárov rozhodli pre jej život. … Piesňou „Vitaj na Zemi“ sa postarala o hlboký hudobný zážitok prítomných. Potom sa po prvý raz konal pochod ulicami bez potrebného zásahu právnika proti mestu, ktoré tento rok pochod povolilo. Veľké nasadenie polície ochránilo pochod pred ľavicovými extrémistami. …
Švajčiarsko má relatívne liberálne zákony o potrate oproti iným krajinám. Potrat je legálny do 12. týždňa tehotenstva a aj potom, ak lekár uzná vážne riziko pre zdravie matky. Potraty hradia zdravotné poisťovne.

Satanisti ´zasvätili´ satanovi námestie pred Pochodom za život!

Zürich, 19.9.2922 (LifeSiteNews) 028 816 – Video vydané niekoľko dní pred Pochodom za život vo Švajčiarsku ukazuje skupinu satanistov „zasväcujúcich“ námestie v Zürichu, kde sa mal pochod konať, satanovi! Niekoľko ľudí stálo v kruhu okolo ohniska v čiernych odevoch s vtáčími maskami a s fakľami a mladík recitoval:
„Vo veľmi prepracovanom rituáli počas niekoľkých nocí sme zasvätili námestie v Oerlikone satanovi spolu so satanskými veľkňazmi z celej Európy.“
Video prevzala aj skupina „Autonómni“ – ľavicové extrémistické krídlo podobné skupine „Antifa“.
Beatrice Gallová, hovorkyňa Pochodu za život, k tomu povedala, že vie o tom, ale nesleduje také „deštruktívne veci“. „Ochrancovia života sa pomodlia za posvätenie toho námestia v deň pochodu a nenechajú sa ovplyvniť takými incidentami.“
V minulosti sa vyskytovali mnohé narušovania pochodu ľavicovými extrémistami ako v r. 2019, keď dokonca podpaľovali kontajnery a boli zranení policajti. …

Mike Pence za ochranu života v 50 štátoch USA

Washington D.C. 19.9.2022 (LifeNews/jg) 028 815
„Ochrana nenarodených detí by mala byť uzákonená vo všetkých štátoch USA!“ žiada bývalý americký viceprezident Mike Pence (63) v interview a dodáva:
„Som za ochranu života a neospravedlňujem sa za to! Som vďačný, že som bol členom vlády, ktorá spolupôsobila na zrušení rozsudku ‚Roe vs. Wade’ najvyšším súdom.“
Pence bol viceprezidentom v r. 2017-2021 za prezidenta Donalda Trumpa. Trump počas doby v úrade dokázal menovať troch sudcov Najvyššieho súdu USA. To umožnilo dosiahnuť väčšinu na zrušenie rozsudku v júni 2022. Kompetencia o ochrane života je tak znova v jednotlivých štátov USA.
V budúcich mesiacoch bude Pence cestovať po krajine a ohlásil:
„Každý štát vyzvem, aby urobil svätosť života centrom štátneho zákona. Som toho názoru, že teraz prišiel na to čas! Štáty by mali zdvojnásobiť podporu žien v krízovom tehotenstve a zaviazať sa pomáhať im ako aj novorodencom.
Pence žiada aj zlepšenie systému adopcie detí. Tá vyjde dnes asi na 70 000 dolárov. To je pre mnohé rodiny, ktoré by si chceli deti adoptovať, cenovo nedostupné. Adopcia by mala byť preto lacnejšia. Mala by sa zrušiť aj podpora potratov z daní obyvateľstva, ako hovorí Mike Pence s dodáva:
„Hnutie za ochranu života bude tieto veci ďalej sledovať. Ja budem toho súčasťou tak dlho, ako len budem môcť!“

Petícia v USA: Nijaké peniaze liberálnym biskupom

USA, 19.9. 2022 (LifeSiteNews) 028 814 – Liberálni biskupi po celom svete stále pokračujú v útokoch na vieru, v podporovaní bludárskych pohľadov na homosexualitu, kňazky, rozvody, antikoncepciu – ba čo viac – v šírení proti-katolíckych postojov, ktoré ohrozujú spásu duší. Takí biskupi často ignorujú a dokonca prenasledujú aj tradičných katolíkov, ktorí jednoducho žiadajú, aby viera bola zachovaná a mohla byť odovzdávaná ich deťom. No tradiční katolíci už dlhšie nemôžu mlčať, preto medzinárodne spájajú v bojkotovaní biskupov a diecéz, kým sa hierarchia znova nezačne starať o poklad viery a udržiavať ho. Podpíšte petíciu:
Nebudeme financovať modernistických biskupov, ktorí podkopávajú katolícku vieru a radšej poskytneme príspevky verným kňazom a reholiam, ktoré pracujú pre spásu duší.
Sú bezpočetné príklady biskupov pôsobiacich proti Kristovej Cirkvi a hlásajúcich ignorovanie Božích zákonov v prospech sexuálnych, náukových a liturgických odchýlok, ba dokonca sa pokúšajú to tvrdo obmedzovať katolíkov, ktorí praktizujú pravú vieru. Len minulý rok napr. kardinál Blase J. Cupich (foto) z Chicaga zakázal dokonca tradičné modlitby po svätej omši! A nedávno zasa veľmi obmedzil tradičnú latinskú omšu v diecéze.

Nový prezident Kene: „Tak mi Pán Boh pomáhaj!“

Nairobi, 19.9.2022 (kath.net) 028 813 – Nový prezident v Keni William Ruto, je veriaci kresťan a člen evangelikálneho spoločenstva. Informuje o tom nemecká evanjelická agentúra idea s odvolaním sa na BBC. Ruto zložil 13. septembra na futbalovom štadióne v Nairobi prísahu a ukončil ju slovami:
„A tak mi Boh pomáhaj! Dnes tu stáť, to je svedectvo toho, že existuje Boh v nebi.“
Prezident Ruto, bývalý chlapec z ulice, vyhral voľby s 50,5 percentami hlasov a považuje sa za ochrancu života a odporcu homo-ideológie. Na svojom pozemku postavil kaplnku. Jeho manželka Rachel označila jej budovu ako národný oltár modlitieb a odôvodnila jej stavbu veršom zo Starého zákona (2 Sam 24, 25): „Dávid tam postavil Pánovi oltár a obetoval celopaly a pokojné obety. Vtedy sa Pán zmiloval nad krajinou a nákaza sa vzdialila od ľudu.“
Asi 82 percent z 53,5 miliónov obyvateľov Kene tvoria kresťania, moslimov je iba 8 percent.

Limburg: „Mesiáš aj tak už nepríde.“

Cirkev v nemeckej diecéze predsedu konferencie biskupov Nemecka – Limburgu sa práve na sviatok Povýšenia sv. kríža stáva šialeným kabaretom!
Glosa: Roland Noé
Limburg, 19.9.2022 (kath.net/rn) 028 812 – „Kriste na kríži, Kráľu najvyšší … “ Vlastne tu ide na celom svete o svätý kríž, na ktorom zomrel náš Spasiteľ!
No nie tak v Limburskej diecéze! Tam diecéza pozývala práve na tento krásny sviatok Povýšenia sv. kríža na kabaret Floriana Schroedera, ktorý sa hrdí byť „vyznávajúcim ateistom“ a je pyšný na zosmiešňovanie katolíkov!
„Všetko, čo tu dnes večer poviem, presne tak myslím ako to vyjadrím – teda všetko, ako v Biblii,“ povedal kabaretista a vyhlásil, že hľadá „nového mesiáša“. Z toho o Ježišovi Schroeder absolútne nič nechápe a hovorí:
„Som biely, bohatý, privilegovaný a mám preto šialene zlé svedomie. Ak by som nemal zlé svedomie, bol by som voličom FDP, so zlým svedomím som ideálnym voličom zelených.“ Potom banálne vyhlásil:
„Mesiáš aj tak už nepríde. Inak by tu už musel byť.“ Podobnými „múdrosťami“ prispel teda k tomu, aby katolíkov z Limburgu riadne zahnal! …

P.S. Polovicu gáže poskytol kabaretista mimochodom obetiam zneužívania v Cirkvi. Ak bolo vstupné 16 eur tak pri 300 divákoch by to bolo 2400 eur. Iba zlomok mesačného príjmu Diecézy Limburg.

Ukrajina sa pridáva k silám usilujúcim o bezhotovostnú spoločnosť

USA, 17.9.2022 (Reclaim the Net) 028 811 – Ukrajina dúfa spojiť sa s Big Tech s veľkými plánmi urobiť z vojnou rozorvanej krajiny „digitálne nezničiteľnú“ ako naznačujú správy o výpovediach predstaviteľov štátu na nedávnych konferenciách. Hlavným cieľom je smerovanie k bezhotovostnej spoločnosti zavedením digitálnej ne-kryptomeny s používaním systémov AI. …
Iniciatívu s názvom „Digital4Freedom “ prezentoval ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Michailo Fedorov vo Švajčiarsku. Fedorov je dlhoročným priateľom Volodymyra Zelenského a nadšenec dosahovania ešte vyšších úrovní digitalizácie.
Iniciatíva sa javí ako veľmi ambiciózna a optimistická, má urobiť z Ukrajiny „najdigitálnejší štát na svete“ a usiluje o fondy i medzinárodnú spoluprácu na „ukutie digitálneho Marshallovho plánu“ pre Ukrajinu. Vyšiel odtiaľ aj sľub, že v budúcnosti ukrajinská vláda a Big Tech budú „úzko spojené“ a „premenia krajinu na európsky Izrael“!
Plán, ktorý prezentoval Fedorov, je urobiť Ukrajinu na 100 percent digitálnou a vyjadril svoju veľkú dôveru v ukladanie údajov na serveroch Amazon a Microsoft, o ktorých hovorí, že nemôžu byť zničené raketami. Plán je umožniť Ukrajincom používať digitálne služby na všetku administratívu, autá, správu majetku krajiny, platbu ciel a začiatok podnikania, ale aj pri súdnych procesoch. Úplne sa má zrušiť papierová mena aj vo vzdelávaní a zdravotnej starostlivosti.
Zelenskyj tiež viackrát jasne povedal, že očakáva vybudovanie infraštruktúry od Big Tech. Fedorov pri požiadavke dotácií a fondov však Big Tech priamo nespomenul. …
No globálny strážca spravodlivosti Fair Trials vyjadril obavy z toho, že používanie AI na tieto účely by sa malo zakázať, pretože to podkopáva základné právo prezumpcie neviny. Ukrajina už má zariadenia, ktoré „produkujú správy pred súdnym procesom a pred odsúdením“ s rizikom, že podozrivý bude znova obvinený.

Karol III.: „Náboženstvá a presvedčenia ochránim“

Londýn, 17.9.2022 (KNA) 028 810 ‐ Nový kráľ Veľkej Británie Karol III. (73) sľúbil na audiencii predstaviteľom všetkých náboženstiev, vyznaní a presvedčení v krajine osobnú ochranu a povedal, že Veľkú Britániu vždy považoval za spoločenstvo cirkví a spoločenstiev viery.
„Chcel som dnes pred vami potvrdiť moju rozhodnú vôľu plniť svoju zodpovednosť ako panovník všetkých spoločenstiev v tejto krajine a v Commonwealthe a síce spôsobom, ktorý odzrkadľuje svet dnešnej doby,“ povedal 16. septembra na prvej audiencii ako monarcha 30 predstaviteľom cirkví a náboženských spoločenstiev krajiny. Ako kráľ je Karol III. aj svetskou hlavou Cirkvi Anglicka s titulom Defensor Fidei (Obhajca viery).
Kráľ povedal, že je angažovaný anglikánsky kresťan a pri korunovácii zloží prísahu na Cirkev Anglicka a zdôraznil:
„Veľkú Britániu som už vždy považoval za spoločenstvo náboženských spoločenstiev. Preto mám ako kráľ aj povinnosť mnohorakosť našej krajiny chrániť ako priestor na praktizovanie viery všetkých náboženstiev, kultúr, tradícií a presvedčení, ku ktorým nás naše srdcia a myšlienky ako jednotlivcov vedú. Táto mnohorakosť je zakotvená nielen v zákonoch krajiny, ale aj v mojej vlastnej viere. Ako členovi Cirkvi Anglicka stojí láska v centre mojej kresťanskej viery. Z môjho najhlbšieho presvedčenia ako aj z mojej pozície kráľa teda vidím svoju povinnosť rešpektovať tých, ktorí nasledujú iné duchovné cesty ako aj tých, ktorí chcú žiť svoj život v súlade so svetskými ideálmi. Britská spoločnosť v jej mnohorakosti môže prospievať iba jasným kolektívnym priznaním sa k životne dôležitým princípom slobody svedomia, veľkorysosti a starostlivosti o druhých, čo pre mňa tvorí podstatu nášho národa. Ako kráľ som rozhodnutý tieto princípy vo všetkých spoločenstvách a u všetkých presvedčení z celého srdca zachovávať a napomáhať. Tento postoj bol základom všetkého, čo moja milovaná matka ako kráľovná pre krajinu urobila a bol aj základom mojej práce následníka trónu a princa z Walesu. A bude aj naďalej základom všetkej mojej práce kráľa.“

Kardinál Nichols: Katolíci sa zo srdca modlili za Alžbetu II.

Na audiencii v Buckinghamskom paláci sa zúčastnili predstavitelia anglikánskej, rímskokatolíckej, pravoslávnej cirkvi, ako aj moslimovia, židia a hindovia. Stretnutie zvlášť posunuli o hodinu dopredu, aby umožnili hlavnému britskému rabínovi Ephraimovi Mirvisovi prísť včas na slávenie sabatu.
Kráľ sa poďakoval prítomným za ich útechu po smrti Alžbety II.: „Vaše priateľské slová súcitu sa ma dotkli hlbšie ako kedy môžem vysloviť. Znamenajú pre mňa veľmi veľa.“

Predseda Biskupskej konferencie Anglicka a Walesu, kardinál Vincent Nichols, hovoril o privilégiu, že mohol byť súčasťou audiencie kráľa Karola:
„V rozhovore s ním som ho ubezpečil, že katolíci sa zo srdca modlili za jeho matku. Kráľ sa mi poďakoval a požiadal ma, aby som všetkým katolíkom vyjadril jeho vďačnosť,“ napísal arcibiskup z Westminsteru na Twitteri.

Berlín: Tisíce proti potratu a eutanázii na Pochode za život

Berlín, 17.09.2022 (KNA) 028 809 – Na 18. Pochode za život v Berlíne – najväčšom v Nemecku – protestovalo asi 4000 ľudí proti potratu a eutanázii. Organizovalo ho spolkové združenie 16 kresťanských organizácií (BVL). A znova boli aj protichodné demonštrácie, ktoré žiadali neobmedzený prístup k potratom a Pochod za život narušovali heslami a píšťalami.

Na úvodnom podujatí sa k predsedníčke BVL Alexandre Márii Linderovej pripojil aj berlínsky arcibiskup Heiner Koch, regensburský biskup Rudolf Voderholzer, pomocný biskup Thomas Maria Renz z Rottenburgu-Stuttgartu, ako aj biskup Emmanuel von Christoupolis – vikár Grécko-pravoslávnej metropolie Nemecka. Viacerí biskupi vopred písomne ďakovali účastníkom za ich angažovanosť za ochranu života – medzi nimi aj predseda KBN biskup Georg Bätzing.

Kolínsky kardinál Rainer Maria Woelki uviedol:

„Chcem vás posilniť vo vašej takej cennej aktivite! Veríme v bezpodmienečnú dôstojnosť ľudského života darovaného Bohom a z celého srdca sa za ňu zasadzujeme. Preto ďakujem vám všetkým, ktorí vydávate svedectvo o tejto dôstojnosti na Pochode za život na ulici!
Iba Boh sám je Pánom života a smrti. A on ochraňuje život svojím prikázaním: ´Nezabiješ!´ Tam, kde sa ľudia povyšujú na pánov života a smrti, opustili už cestu ľudskosti. To platí pre spoločnosť aj štát.
Nijaká ľudská spoločnosť ani štát, sa nemôže preto vzdávať ochrany práva na život človeka a síce každého človeka – či je mladý alebo starý, narodený, alebo nenarodený, postihnutý alebo zdravý!“

Pani Lindnerová kritizovala potom úsilie OSN zakotviť právo na potrat. Súčasne bránila nové predpisy k ukončeniu tehotenstva v Maďarsku. Tam si musia ženy pred potratom zaobstarať lekárske potvrdenie, že si vypočuli bijúce srdiečko svojho dieťatka.

Biskup Voderholzer na pochode zdôraznil:

„Využívam svoje občianske štátne právo na demonštráciu. Zasadzujem sa za právo na život nenarodených detí, ktoré chráni aj naša ústava, čo však mnohé strany stále viac spochybňujú.“

Hubert Hüppe, poslanec CDU varoval vzhľadom na plánovanú úpravu pomoci k samovražde, že to by mohlo vyvíjať tlak na samovraždu u mnohých ľudí, aby napríklad odbremenili príbuzných! A postavil sa aj proti predpôrodnej selekcii na základe testov poškodenia génov. Varoval tiež, že povolením nájomných matiek „sa urobia zo žien pôrodné mašiny“.

Bývalá poslankyňa CDU Sylvia Pantelová vyslovila obavy o zrušenie par. 218, ktorý upravuje potraty a povedala: „Namiesto uľahčovania prístupu k potratom musí štát zmenšovať riziko chudoby tehotných žien!“

BVL predstavila prítomným aj Terrisu Bukovinacovú zakladateľku hnutia „Democrats für Life of America“ ktoré v demokratickej strany USA zastupuje v otázke potratov menšinu. Odsúdila ukončenie tehotenstva ako „globálnu genocídu“ a vyzvala k pokojnému odporu proti potratom.

Berlínsky arcibiskup Koch, predseda Komisie BKN pre rodinu, na pochode v interview pre kolínske Dómske rádio zdôraznil potrebu „udržiavať ochranu života v bdelosti aj vo verejnosti“ a povedal:

„Podľa môjho dojmu aj podľa štatistík povedomie, že nenarodené dieťa je človek a má vlastný život hodný žitia, stále viac stráca na význame.
Takto odôvodnil aj svoju účasť na pochode a povedal:
„Bez mnohých poradných centier a materiálnej pomoci cirkvi pre tehotné ženy v núdzi by však bol takýto pochod bez úžitku. Cirkev nesmie tieto ženy nechať samé. Ako signál do spoločnosti je okrem toho dôležité – či na začiatku alebo na konci života – aby sa nedefinovalo, čo je hodné života a čo nie. Ako kresťania tu hovoríme: Každý ľudský život vo všetkých fázach je hodný žitia. … Musíme stáť pri človeku ako jednotlivcovi – predovšetkým pri jednotlivej žene v núdzi a pomáhať. Preto je dôležité vždy s týmito ženami skúmať: Je tu konflikt, ide o dieťa a o ženu, možno dokonca najlepšie o rodičov, ale nie proti sebe a nie popri sebe.“


Proroctvo ctihodnej Terézie Neumannovej: Súd nad národmi

Modlitba.sk (19.9.2022) 028 808 – Narodila sa v Konnersreuthe v Nemecku v r. 1898 ako prvé z 11 detí. Pri požiari si porušila chrbticu, čo spôsobilo jej ochrnutie. Pokusy o vyliečenie boli bezvýsledné. Pridružila sa aj slepota. V chorobe sa modlila za blahorečenie Terézie z Lisieux. Od dlhého ležania jej vznikli na chrbte i na nohách veľké rany. Od roku 1926 až do konca života sa u nej objavili stigmy na nohách, rukách, na boku i na tvári. Lekár Dr. Seidl z Waldsassenu stigmy označil za pravé. Podľa pozorovaní kardinála Michaela Faulhabera nebolo krvácanie z nich umelo vyvolané. Therese Neumannová údajne žila 35 rokov bez akéhokoľvek jedla a nápojov, každodenne prijímala iba Eucharistiu. Pod prísnou kontrolou lekárskej komisie fotografovali jej krvácajúce stigmy a skúmali krv. Vysokoškolský profesor chémie, biológie a geológie Dr. Franz X. Mayr píše: „Podvod neprichádza do úvahy, psychicky je zdravá.” Dr. Seidl a Dr. Ewald, ako aj príslušný biskupský úrad uvádzajú: „V čase kontroly od 14. do 28. júla 1927 Neumannová neprijala nijakú prirodzenú, či už pevnú, alebo tekutú výživu.” Stigmatizovaná mávala počas roka vízie zo života apoštolov, svätých, zomretých alebo z pádu anjelov. Počas nich odpovedala v aramejčine či vo francúzštine s príslušným dialektom. Pri svätom prijímaní jej vraj Hostia zmizla v ústach bez prehltnutia, len čo bola do nich vložená. Svedectvo Neumannovej prispelo k početným prípadom upevnenia viery u katolíkov i ku konverziám protestantov. 13. decembra 2005 bol otvorený proces blahorečenia Terézie Neumannovej.[2]

Slová, ktoré mi Pán prikázal povedať všetkým ľuďom

„ … Príde čas a nie je tak ďaleko, keď zem vydá svojich mŕtvych a bude súd nad všetkými kmeňmi a národmi sveta. Potom beda bezbožným služobníkom pýchy a nenávisti, ktorých srdcia sú zatvrdilé. Beda tým, ktorí nebudú činiť pokánie a neobrátia sa k Pánovi, svojmu Spasiteľovi.“
„Prichádza hodina, veľká, hrozná hodina súdu a trestu.“ Kým máš čas, počúvaj a zanechaj hriechy, ktoré si zasluhujú trest. Beda zemi, ak bude chýbať ovocie pokánia a ak ústa modliacich sa zamĺknu. Nebeské priepusty sa tentokrát neotvoria, ako za dní Noeho a nepotečú žiadne vody, aby zaplavili zem poškvrnenú hriechmi. Ale Zem sa otvorí, zahorí sopkami, ktoré už vyhasli a jej lono sa zachveje, až sa zem zrúti tam, kde šuští obilie a stoja lány. Blesky budú padať z oblakov ako dážď, kým sa nedotkne ľudskej nenávisti. Blíži sa nová povodeň, tentoraz ale nepôjde o záplavy vôd, ale o záplavu ohňa a bleskov. Beda vám, synovia, ktorí páchate neprávosť. Beda vám, národy, ktoré ste zapreli Boha a potupili jeho kríž; beda vám, ktorí sa hanbíte za znamenie kríža, znaku vášho vykúpenia, no nehanbíte sa za svoje zločiny a krutosť.
Beda predovšetkým tebe, Nemecko. Nikdy ste po ceste svojich zločinov nepomysleli na to, že by vaša nenávisť a pýcha vám mohli vytvoriť bezodnú tlamu, jamu, ktorej hĺbku veľkosti vašej viny naplním horúčavou takýchto plameňov, akých pre iných nebude. Nepomysleli ste na to, v akej hrôze naveky zahoria na vašu hanbu a trest slová tvojej pýchy. Považovali ste sa za nadľudí a svojimi skutkami ste sa stali horší ako vlci a hyeny, keď ste neušetrili ani živých, ani mŕtvych, a zneuctili ste mŕtvoly tých, ktorým ste vzali život. K starým ste pridali nové zločiny a k zavraždeným Židom sa pridal aj výkrik zavraždených ľudí s krikom krvi zabudnutých národov.
V prvom rade beda vám, Prusom, vodcom a nepriateľom. Prišli už dve rany vetra a upadla Rímska ríša nemeckého národa a prudká moc synov Severu. A príde tretí úder a potom beda Berlínu. Osud Berlína bude ako osud Ninive, pretože keď sa zrúti, už sa neobnoví. Púštna búrka zasypala Ninive pieskom, aj keď bola väčšie ako iné mestá staroveku.
Prales sa oborí nad ruiny Berlína – mesto zločinu a pýchy. Bude to pre teba šťastie, Nemecko, ak nad tebou prevezme moc niekto iný, ak obmyté prúdom krvi a slzami neskorého pokánia, budeš počúvať iný hlas spoznajúc, v čom tkvela tvoja vina a skaza. Nie tí budú vyvolení, ktorí to o sebe tvrdia. Iní, ktorými v pýche opovrhujete, vás predídu v slove aj v moci.

Beda ti spyšnelé Anglicko, čo obchoduješ cudzou krvou. Si obťažené krivdou. Vyvolilo si si mamon namiesto Boha a opovrhovalo si mojím zákonom a Petrovým stolcom. Kvôli moci a ziskom si vyslalo vojakov a obchodníkov do vzdialených krajín a nestaralo si sa o moju slávu. Vašou vinou sa celé kmene nestali kresťanmi a nestaralo si sa o dušu vlastných synov. Čiň pokánie, kým je čas, a obráťte sa ku mne, svojmu Pánovi, a uznajte môjho služobníka nad sebou.
Beda vám, všetkým ctiteľom zlatého teľaťa, pretože ste dosiahli vlastný zisk a priniesli ste hanbu na zem; spôsobili ste, že ľud sa nechal rozmaznať klamstvom a nenávisťou, zviedli ste ho sľubmi slobody a pomsty. Na vás, bankári, ktorí ste spútaní chamtivosťou a skamenelými srdcami padá váha potu a sĺz vykorisťovaných a váha krvi, ktorá vás otupuje k slepote.
Beda vám, pohoršitelia a ničitelia duší. Krátia sa dni vašej vlády. Váš koniec bude uprostred plameňov spolu s beštiou, ktorej slúžite. Keď budete ohrozovať Západ, meč z východu padne na vás. Národy žltého Goga a Magoga som postavil, aby strážili bezpečnosť Európy.
Oddali ste sa do služieb nenávisti, budete potrestaní nenávisťou. Je mi ľúto trpiacich ľudí, je mi ľúto detí, z ktorých ste urobili synov lži a neprávosti.

Nenechám ľud vo vašej moci, ani nevydám veriacich tejto zeme do skazy. Vzbúri sa nad pohoršiteľmi, zem i more a povstane proti nim aj oheň a skaly. Beda svetu za pohoršenia. Poznám tých, ktorých oči sú zaslepené a ich srdce podvedené. Strestám tých, ktorí vládnu národom, a nad ľudom sa zľutujem.
Moje milosrdenstvo povstane nad národom, ktorý je v útlaku a zneuctení a opovrhovaná krajina uvidí svetlo a požehnanie nad sebou. Vláda bezbožných zanikne.
Na Kremli zažiaria latinské kríže a na mieste zničeného kostola Krista Spasiteľa bude stáť katolícky kostol Spasiteľa. Ako do ornej pôdy padne zrno dobra a zmení sa tvárnosť národa, ktorý toľko trpel.
Dám svoje požehnanie Slovanom a Slovania, aj keď mnohí z nich blúdia, ho lepšie prijmú a budú hojnejšie prinášať ovocie. Bude to moji opravdivý národ, ľud večného slova, a porozumejú môjmu učeniu a stanú sa mi poslušnými.
Lebo nie sú vyvolení tí, ktorí sa sami vyberajú, ale tí, ktorí povstávajú na Božie volanie. Slzy pokánia a modlitby nebudú daromné a vernosť vytrvalosti neostane bez požehnania a odmeny. Otrokyňa uvoľní svoje okovy a stane sa kráľovnou. Slzy, ktoré moja Matka vyronila pod krížom, jej budú na obhajobu a národ, ktorý si Ju ctí, nebude už posledný medzi národmi.
Osvietených a múdrych Poľska neodmietnem. Najmúdrejšie zákony a najspravodlivejšie predpisy budú ohlasované v poľštine a Varšava sa stane hlavným mestom Spojených štátov európskych. Poľsko, ktoré prvé nieslo trest, hoci jeho vina nebola najväčšia, povstane skôr než iní. Za to, čo malo na svedomí, muselo podstúpiť trest. Koniec jeho pokánia sa však priblížil. Zotrvá pri svojej Cirkvi a dočká sa oslobodenia. Nespomenie si na krivdy svojich nepriateľov; dobrom sa za zlo odplatí. Bude požívať slávu medzi národmi a otvorí naširoko krídla a rozšíri svoje hranice. Ujme sa národov verných Cirkvi ako odmenu za svoju vernosť.
Bez ohľadu na svoje poklesky povstane opäť sláva nad Parížom a Tokiom. Španielsko bude krajinou môjho srdca a skrze lásku k nemu povstane. Aj keby bolo Taliansko zaliate riavou krvi, čaká ho krásne duchovné prebudenie. Pozerám sa na slzy vernosti a ich pokánie.

Zase sa nad svetom zmilujem. Odložím sekeru trestu a udelím život hriešnym srdciam.
Nenechám zem bezbožným vládcom, ako si uzmysleli vo svojich srdciach.
Rečou bleskov vyčítam tým, ktorí nenačúvajú výrokom lásky, a pre tých, ktorým nestačili ľudské slová, zaznie hlas plameňov. Počujte teda výstrahu, hriešnici, kým vám to pripomínam, a čiňte pokánie, kým je čas. Lebo prichádza a už sa približuje veľký čas, keď už nebudem napomínať, ani čakať.

Ale nebojte sa, vy, ktorí sa bojíte Boha a neposlúchate satana. Majte dôveru vo mňa a v poslanie Panny Márie, ktorá sa za vás prihovára. Vidím, ako sa sužujete a zľutujem sa nad vami. Ochráni vás pred mojou spravodlivosťou moja krv vyliata za vás. Moja obeta sa nepominula, ale pokračuje a zachráni vás, aj keď si ju nevážite. Nestaráte sa usilovne o moje oltáre. Pamätám si na slzy, ktoré moja Matka preliala pod krížom, a vzhliadam k jej srdcu prebodnutému mečom bolestí. Toto Nepoškvrnené a milosrdné Srdce vás chráni. Položte ruku na pluh a ja požehnám vašej drine.

Toto je to, čo mi prikázal náš Pán, Ježiš Kristus, povedať vám, bratia moji: „Neviditeľné anjelské trúby už znejú, dujú vetry, aby uškodili Zemi, približuje sa kataklizma, ku ktorej od čias Noema nedošlo.“
Zdroj: Vízia Terézie Neumannovej z 15. októbra 1948, / Stephen Lassare – Odkryté tajomstvá budúcnosti, Vydavateľstvo Adam, Varšava 1992 / Prevzaté z: https://modlitba.sk/?p=16595

           ************************

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
Svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *