Život Cirkvi vo svete 33-34/2022

O b s a h

Pápež vymenuje v sobotu 20 nových kardinálov
Program kardinálskeho konzistória v závere augusta
Logo a motto pápežovej návštevy Kazachstanu
Moskva: Pápež a Kyril I,. sa v Kazachstane nestretnú
Nový nuncius Nicola Girasoli už prišiel na Slovensko
Kardinál Burke: „Cítim utrpenia v búrlivých časoch Cirkvi“
Homília: Kardinál Müller: „Mária – naša nebeská Orodovníčka
V histórii sú zapísané dôkazy otcovskej lásky misionárov
Bývalý hovorca pápežov F. Lombardi oslavuje 80 rokov
Kazachstan otvára najväčšiu mešitu v strednej Ázii
„Nemecko: „Kardinála treba zničiť – je zreteľne katolícky!“
Biden a EÚ za urýchlenie úsilia OSN o prístup k potratom
USA: Hlavným dôvodom potratov je „zlé načasovanie“
Americký prezident Biden mlčí k útokom na kostoly
USA: Demokrati nechcú ani počuť o vedľajších účinkoch
USA: 99-ročná prababička sa teší zo 100. pravnúčika!
Prečo je pojem „homofóbia“ diskriminačný
Nemecko: „Omša“ ako spoločenská večera???
Švajčiarsko: Keď sa sviatosti stávajú svätokrádežami
Ukrajina: „Na fronte nie sú nijakí ateisti“
Dánsko: Koniec očkovania – covid je sezónne ochorenie!
Greenpeace: Planéta je ešte relatívne chladná
WEF: Sú dôvody na implantovanie mikročipov deťom
WEF: „Planéta už nepotrebuje veľkú väčšinu populácie“
Pelosiová: Republikáni hlasovali proti matke Zemi !!!
Bolívia: Muž ušiel z rakvy pred obetovaním Pačamame!
Zjavenie milostivého Jezuliatka: „Matúš 5 – kľúč k nebu!“

Svätý Boh v pravde ukáže sa svätým

Čo som ešte mal urobiť svojej vinici a neurobil som jej? Prečo, kým čakal som hrozno, urodila len plánky? … Obrátim ju na púšť, nebude strihaná a nebude kopaná, takže vzrastie tŕnie a bodľač; ba aj oblakom prikážem, aby ju neskropili dažďom….

Beda tým, čo zavčas rána pachtia po nápoji a do neskorého večera ich rozpaľuje víno! … I skloní sa človek a pokorí sa každý a oči pyšných sa sklopia. Povýšený bude v súde Pán zástupov a svätý Boh v pravde ukáže sa svätým. Baránky sa tam budú pásť ako na svojej pastve … Beda tým, čo priťahujú vinu neprávosťou … Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým! Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pred sebou rozumní! …
Preto ako plevu zožiera jazyk ohňa a seno scvŕka sa v plameni, bude ich koreň hnilobou a ich kvet odletí ako prach, lebo odmietli náuku Pána zástupov a výroku Svätého Izraelovho sa rúhali. Preto sa rozpálil Pánov hnev proti jeho ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a strestal ho, až sa triasli hory. Ich mŕtvoly boli sťa blato po uliciach. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá. I zdvihne znak národu zďaleka a zapíska mu až do končín zeme a hľa, príde náhle, honosne! Niet v ňom znaveného ani omdleného, nespí, ani nedrieme, pás jeho bedier sa nerozopne, ani remeň na obuvi neroztrhne.
Jeho šípy sú ostré, všetky kuše napnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako víchrica. Rev má ako levica, reve ako levíčatá, ručí a uchytí korisť, odnesie a nik mu ju nevytrhne. V ten deň bude hučať nad ním ako hukot mora. Pozrie sa na zem a hľa, hustá tma a svetlo sa zotmie v jej mrákote! (Iz 5)

„Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. Predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. . . . Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. . . .
Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva . . . Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu? (1Pt 4,7-17)


Pápež vymenuje v sobotu 20 nových kardinálov

Vatikán, 24.08.2022 (KAP) 028 730 – Pápež František vymenuje 27. augusta do kolégia kardinálov v Bazilike sv. Petra 20 nových kardinálov. Ich mená boli zverejnené už koncom mája. Z nich 16 je mladších ako 80 rokov, teda s právom voliť v konkláve pápeža.
Medzi kardinálmi sú: prefekt Kongregácie pre klérus Lazarus You Heung-sik (70) aj pre Boží kult a disciplínu sviatostí Arthur Roche (72), generálny sekretár Governatorátu mestského štátu Vatikán arcibiskup Fernando Vergez Alzaga (77).
Novými kardinálmi budú aj arcibiskupi Jean-Marc Noël Aveline (63) z Marseille (Francúzsko), Peter Okpaleke (59) z mesta Ekwulobia (Nigéria) a Leonardo Steiner (71) z Manausy (Brazília), arcibiskup Filipe Neri Ferrao (69) z Goa a Damao (India), biskup Robert McElroy (68) zo San Diega (USA), arcibiskup Virgilio Do Carmo Da Silva (54) z Dili (Východný Timor), biskupi Oscar Cantoni (71) z Coma (Taliansko), Anthony Poola (60) z Hyderabadu (India), Paulo Cezar Costa (55) z Brazilie, Richard Kuuia Baawobr (63) z mesta Wa (Ghana), William Goh Seng Chye (65) zo Singapuru, Adalberto Martinez Flores (71) z Asuncionu (Paraguaj) a apoštolský prefekt Giorgio Marengo (48) z Ulanbátaru (Mongolsko).

František vymenuje za kardinálov aj dvoch emeritných arcibiskupov a budú to: Jorge Enrique Jimenez Carvajal (80) z Cartageny v Kolumbii a Arrigo Miglio (80) z Cagliari na Sardínii. Novými kardinálmi budú aj taliansky teológ a jezuita Gianfranco Ghirlanda (80) a Fortunato Frezza (80), kňaz Baziliky sv. Petra.
Belgický biskup Luc Van Looy (80) sa povýšenia na kardinála vzdal. V pozadí toho je prístup bývalého biskupa Gentu k prípadom zneužívania v jeho diecéze.

Menovaním nových kardinálov sa ich počet zvýši z 207 na 227. Už 3. septembra však dosiahne kardinál Gregorio Rosa Chavez z El Salvadora hranicu 80 rokov a stráca tak právo hlasovať na konkláve.
Po 3. septembri bude tak 82 voličov pápeža, ktorých vymenoval František, (62,6 percent), 38 sú menovaní Benediktom XVI. a 11 Jánom Pavlom II.
Na platnú voľbu pápeža je potrebná dvojtretinová väčšina – 88 hlasov. Z voličov pápeža je 27 rehoľníkov, teda každý piaty.
Šesť nových kardinálov pochádza z Ázie, a štyria z Európy, traja sú z Latinskej Ameriky, jeden zo Severnej Ameriky a zo západnej Afriky pochádzajú dvaja.
Už od pápeža Pia XII. (1939-1958) je v kolégiu kardinálov stále viac členov z celého sveta. Za pápeža Františka je trend „preč od Európy“ stále očividnejší. Ich absolútna väčšina z Európy bude minulosťou, väčšina Európanov a Severameričanov padne najneskôr v prvom polroku 2023, keď vypadnú piati z Európy. A do septembra 2023 dosiahnu vek 80 rokov až siedmi kardináli z Talianska.
Konzistórium v sobotu bude deviate za pápeža Františka Na 29. a 30. augusta sa plánuje stretnutie všetkých kardinálov, aby sa poradili o konštitúcii kúrie „Praedicate evangelium“ (Hlásajte Evanjelium). Tento pápežov výnos slúži reforme vatikánskych správnych štruktúr.

Vatikán: Program kardinálskeho konzistória v závere augusta

Vatikán, 19.8.2022 (RV) 028 729 – Tlačové stredisko Svätej stolice oznámilo podrobnejšie informácie o kardinálskom konzistóriu v sobotu 27. augusta. Pápež František mu bude predsedať v Bazilike sv. Petra o 16. hodine.
V utorok 30. augusta bude v Bazilike Svätý Otec sláviť Eucharistiu spolu s novými kardinálmi.
Ceremónia v sobotu 27. augusta bude mať dve zložky. Pôjde o riadne verejné konzistórium na kreovanie 21 nových kardinálov, spojené s uložením biretu, odovzdaním prsteňa a udelením titulu alebo diakonie.
Zároveň to bude aj riadne verejné konzistórium, ktoré rozhodne o svätorečení dvoch blahoslavených – Giovanniho Battistu Scalabriniho, ktorý v 19. storočí pôsobil ako biskup v talianskej Piacenze a je zakladateľom ženskej i mužskej Kongregácie misionárov svätého Karola Boromejského s osobitnou charizmou služby migrantom. Žil v rokoch 1839 – 1895.
Na konzistóriu sa bude hlasovať aj o svätorečení bl. Artemida Zattiho, talianskeho laika, ktorý koncom 19. storočia emigroval s rodinou do Argentíny a stal sa saleziánskym bratom a misionárom v Patagónii. Jeho život je vymedzený rokmi 1880 – 1951.
V ten istý deň 27. augusta po skončení konzistória, sa od 18. do 20. hodiny uskutočnia zdvorilostné návštevy u nových kardinálov. Bude to tradičná príležitosť vyjadriť im osobné blahoželania.
V utorok 30. augusta o 17.30 v Bazilike sv. Petra bude pápež František predsedať eucharistickému sláveniu s novými kardinálmi a kardinálskym kolégiom.
V nedeľu 28. augusta má pápež na pláne pastoračnú návštevu talianskej L´Aquily. Pri príležitosti tzv. Celestínskeho odpustu tu otvorí Svätú bránu a stretne sa aj s rodinami obetí zemetrasenia z roku 2009.

Logo a motto pápežovej návštevy Kazachstanu: „Poslovia mieru a jednoty“


Vatikán, 23.8.2022 (VN) 028 728 – Už je známe logo návštevy pápeža Františka v Kazachstane, ktorej motto znie „Poslovia mieru a jednoty“. Apoštolská cesta do Kazachstanu sa uskutoční v dňoch 13. – 15. septembra 2022 a jej ústredným bodom bude účasť pápeža na VII. kongrese predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev v hlavnom meste Nur Sultan.

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-08/harmonogram-apostolskej-cesty-do-kazachstanu.html

Moskva: Pápež a Kyril I,. sa v Kazachstane nestretnú

Moskva, 25.8.2022 (kath.net/KAP) 028 727 – Ruský pravoslávny patriarcha Kyrill I. sa nezúčastní Kongresu svetových náboženstiev v polovici septembra. Vyhlásil to vedúci úradu Moskovského patriarchátu pre zahraničie, metropolita Antonij Sevrjuk, podľa agentúry RIA Novosti zo stredy.
Pápež odcestuje do Kazachstanu v dňoch 13.-15. septembra, aby sa zúčastnil VII. Kongresu vodcov svetových a tradičných náboženstiev v Nur-Sultane.
„Moskovský patriarchát si cení iniciatívy Kazachstanu v oblasti rozvoja medzináboženského dialógu a bude zastúpený na kongrese 14. a 15. septembra oficiálnou delegáciou. Kyril I. na kongres nepríde a tak sa ani neplánuje stretnutie s pápežom Františkom v Kazachstane,“ oznámil metropolita Antonij a povedal:
„Stretnutie patriarchu a pápeža nemôže byť pre jeho mimoriadny význam na okraji iného podujatia, aj keď ide o takú významnú udalosť ako je tento kongres.“
„Dodnes neboli nijaké oficiálne kontakty vzhľadom na stretnutie oboch hláv cirkví v Kazachstan,“ citovala RIA Novosti ďalej metropolitu. „Musí sa to mimoriadne starostlivo pripraviť, dohodnúť program a premyslieť z neho plynúce vyhlásenie.“
Na webovej stránke Moskovského patriarchátu oznámili, že v stredu sa konalo stretnutie metropolitu Antonija s pápežským nunciom v Rusku, arcibiskupom Giovannim D’Agnellom. Rokovali o otázkach obojstranného záujmu, ako sa uvádza v stručnom komuniké. Antonij hovoril okrem toho aj s ruským pravoslávnym metropolitom v kazašskej Astane Alexandrom Mogilevom. …
Metropolitu Antonija prijal 5. augusta aj František vo Vatikáne a hovoril aj s vatikánsky štátnym sekretárom pre zahraničie arcibiskupom Paulom Gallagherom. O obsahu rozhovorov informácie neposkytli.

Nový nuncius Nicola Girasoli už prišiel na Slovensko

Vatikán, 23.8.2022 (VN) 028 726 – Apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli už pricestoval na Slovensko. Včera v nočných hodinách ho po prílete na viedenské letisko privítal predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský spolu s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom a výkonným sekretárom KBS Ivanom Ružičkom. Prítomný bol aj chargé d’affaires Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Mons. Andrij Jevčuk. …

Viac na: https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2022-08/novy-apostolsky-nuncius-nicola-girasoli-pricestoval-na-slovensko.html

Kardinál Burke: „Cítim utrpenia v búrlivých časoch Cirkvi“

La Crosse, 22.8.2022 (LifeSiteNews/jg) 028 725 – Kardinál Raymond Burke povzbudil katolíkov, najmä tých, ktorí trpia obmedzovaním tradičnej svätej omše a ubezpečil ich svojou podporou. Vo videovom posolstve napísal:
„Som na vašej strane. Cítim utrpenia v týchto búrlivých časoch, ktoré v Cirkvi prežívame. Chcel by som vás jednoducho povzbudiť, aby každý z nás na svojej ceste životom mohol naďalej verne slúžiť Pánovi s dôverou v jeho slová, že bude stále pri nás vo svojej Cirkvi prítomný a že nám nikdy nebude chýbať jeho milosť. Niekedy nie je jednoduché chápať Božiu vôľu, ale naša viera nás učí dôverovať, že jeho prozreteľnosť bude mať vždy prevahu.“

Kardinál napísal tieto slová blogerovi Johnovi Zuhlsdorfovi, (foto) diecéznemu kňazovi, ktorý slávi tradičnú latinskú svätú omšu a jeho veriacim. Otec John v blogoch zaujíma stanovisko k aktuálnym katolíckym témam.

        H o m í l i a

Kardinál Müller: „Mária – naša nebeská Orodovníčka


„Mária je historická postava, pravý človek, dcéra Izraela. Ale to, čo znamená pre Ježiša a čo znamená pre nás, svoju Cirkev, to možno …“
Homília kardinála Gerharda L. Müllera
Ossów, Poľsko 15.8.2022 (kath.net/pl) 028 724 – Kath.net dokumentuje homíliu kardinála Gerharda L. Müllera na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie a ďakuje J. Em. za povolenie zverejnenia. Kardinál Müller a biskup Diecézy Varšava-Praga, Romuald Kamiński, slávili svätú omšu v Ossówe na spomienku odvrátenia sovietskej invázie Poľska 15. augusta 1920 v tejto diecéze.
Milý biskup Romuald, milí bratia a sestry v Kristovi, našom Pánovi!
Mária je v histórii spásy najdôležitejšou osobou po Ježišovi, Božom Synovi a jedinom Spasiteľovi sveta. Svojím „áno“ na posolstvo anjela sa v ochote z viery stala Matkou Božieho Syna: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova,“ (Lk 1,38). Z Márie si večné Slovo, ktoré je s Otcom a Duchom Svätým jedným Bohom, vzalo našu ľudskú prirodzenosť.
Vieme, že v Jeruzaleme sa Ježišov osud naplnil. Tu odovzdal svoj život na hore Golgota pre spásu sveta. A tu sa udialo vzkriesenie z mŕtvych, skrze ktoré sa Boh zjavil ako Boh života. Kristus, Syn Márie, vzal na seba naše utrpenia a našu smrť a nad týmito mocnosťami zla raz navždy zvíťazil. Kristus zjavuje tajomstvo svojej osoby a svojho poslania slovami:
Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, (Jn 11, 25).
Mária je historická postava, pravý človek, dcéra Izraela. Ale to, čo znamená pre Ježiša a čo dodnes znamená pre nás, pre Cirkev, to nemožno vyložiť mytologickými metaforami alebo existencialistickými nadčasovými pravdami. Rozhodujúce je chápať ju v horizonte Božieho plánu spásy, ktorý on historicky realizoval v Ježišovi Kristovi.
Vzhľadom na Máriu a celú Cirkev platí Božie slovo z úst proroka Zachariáša:
„Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo, hľa, ja prídem a budem bývať uprostred teba – hovorí Pán,“ (Zach 2, 14). Od Márie si berie večný Syn Boha naše telo a prebýva deväť mesiacov v jej tele ona ho cíti ho pod svojím srdcom. Keď sa večný Syn Otca narodil ako človek z Panny Márie, vystúpil zo svojho svätého príbytku a stal sa viditeľným pre svet ako pravý Boh a pravý človek. Ježiš Kristus, Bohočlovek, zostáva prítomný uprostred svojho vyvoleného ľudu a všetkých národov, ktoré sa primkli k všeobecnej Cirkvi, aby boli jednou Božou rodinou. Mária je predobrazom Cirkvi. Ona je najvýnimočnejšou a najpríkladnejšou učeníčkou svojho Syna. Ona je žiarivým vzorom pre nás v našej láske k Bohu nadovšetko a v našej láske k blížnemu ako k sebe samému.
Po tom, čo vzkriesený Pán zasadol po pravici Otca, zoslal na Turíce Ducha Svätého na apoštolov, ktorí sa s Máriou, Ježišovou Matkou na túto udalosť začiatku histórie Cirkvi pripravovali. Konciloví otcovia zakončujú svoj opis Máriinej úlohy slovami:
„… aj Mária vyprosovala dar Ducha, ktorý ju zatienil už pri zvestovaní. Napokon Nepoškvrnená Panna – uchránená od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu – bola po skončení pozemského života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby bola plnšie pripodobnená svojmu Synovi, Pánovi pánov (porov. Zjv 19, 16) a víťazovi nad hriechom a smrťou“ (Lumen gentium 59).
Preto smieme ako údy Kristovho Tela a pútnici do nebeského Jeruzalema vyslovovať k nej svoje prosby, veď ona je u Krista v nebi. Na čele nebeského spoločenstva všetkých svätých sa spája s našimi modlitbami. Tak odporúča nás, naše rodiny, naše národy, všetky národy a celú Cirkev Bohu Otcovi skrze svojho Syna v Duchu Svätom.
Liturgická a súkromná úcta k Márii, z ktorej lona sa nám zrodila spása sveta, nám jasne dokazuje, že niet vzťahu s Bohom mimo jeho viditeľnej Cirkvi – Kristovho Tela „Nemôže mať už Boha za Otca, kto nemá Cirkev za Matku,“ (De unitate Ecclesiae 6). Tak to formuloval sv. biskup Cyprián z Kartága proti všetkým, ktorí sa pyšne alebo iba sklamane – kvôli slabostiam jej predstaviteľov – od Cirkvi svojej Matky odlučujú. Cirkev ako Kristova nevesta a Kristovo Telo a chrám Ducha Svätého je sviatostná prítomnosť Božieho slova, ktoré si vzalo naše telo z Márie a medzi nami si rozbilo stan. Tu sa udiala najväčšia inklúzia v histórii. Mária je reálny symbol a večná paradigma naplnenia vôle Boha, ktorý chce iba našu spásu a šťastie.
Ak sa teda vo svete nič nedeje bez Božej vôle, prečo potom vôbec smerujú naše modlitby k nemu? Prečo posilňujeme naše modlitby k Bohu príhovorom Panny Márie a všetkých svätých? Na to je celkom ľahká odpoveď – pretože Boh nás ľudí stvoril ako bytosti s rozumom a slobodnou vôľou. Náš vzťah k dianiu vo svete nie je fatalistický ani titanský ako u Prometea, ktorý chcel bohom vziať moc alebo ako u komunistov, ktorí svojím obmedzeným ľudským rozumom chceli vybudovať raj na zemi bez Boha.
Boh náš Spasiteľ „chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu,“ (1 Tim 2, 4). Ale možnosťou, že sa v našich každodenných záležitostiach a s veľkou nádejou môžeme plní dôvery na neho obrátiť, dáva svojim stvoreniam dôstojnosť spolupráce na budovaní Božieho kráľovstva, kráľovstva pokoja, lásky a slobody. Boh neruší príčiny stvorenia. On pomocou našich modlitieb nakoniec obracia všetko na dobré.
„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia,“ (Rim 8, 28).
Keď Poľsko po 123 rokoch násilného rozdelenia znova dosiahlo jednotu ako štát, keď jeho armáda v r. 1920 dosiahla víťazstvo nad prevahou sovietskych útočníkov a keď Poľsko v r. 1939-1989 s Božou pomocou prekonalo politiku vykoreňovania, vykorisťovania a zotročovania dvomi ateistickými diktatúrami, tak tento trojitý zázrak treba pripísať príhovoru Panny Márie, ktorú milióny vrúcne o to prosili ako Kráľovnú Poľska.
Ty si bola od vekov Kráľovnou Poľska, Mária! Oroduj za nás, Mária. Podaj slepým ruku, trpiacim, ktorí strácajú silu, skráť utrpenie. Chráň svoju ríšu, Mária!
Ty si stála pod krížom svojho Syna, Mária. Ty si toľko trpela, Matka Mária, ty si videla umierať svojho Syna.
Pros za vzkriesenie sŕdc, daj vytrvalosť otcov viery, Mária!
Ty si bola od vekov Kráľovnou Poľska, Mária! Oroduj za nás, Mária. Vezmi pod svoj plášť celú krajinu. Ona žije pre tvoju slávu. Nech krajina prosieva, Mária!

          ****************

„V histórii sú zapísané dôkazy otcovskej lásky misionárov!

USA, 12.8.2022 (LifeSiteNews) 028 723
„Nezabúdajte, že Cirkev Ježiša Krista je vaša Cirkev. Je to miesto, kde na vás svieti slnko slova, kde nájdete potravu a silu pokračovať na svojej ceste. Je to ako tie ´skrýše´, ktoré si vaši predkovia budovali na svojich cestách, aby sa nikto zrazu neocitol bez zásob.“

Túto myšlienku vyslovil sv. Ján Pavol II. v r. 1984 aj v domorodých jazykoch. A 15. septembra 1984 pôvodným obyvateľom Kanady na liturgii slova vo Svätyni kanadských mučeníkov v Hurónii pripomenul:
„Osem svätých misionárov tu zanechalo vzácne dedičstvo, … keď obetovali svoje životy, hľadeli do budúcnosti, do dňa, keď domorodci dosiahnu plnú zrelosť a prevezmú vedúcu úlohu vo svojej Cirkvi.“

                  *  *  *  *  *  *  *

„Poznám vďačnosť, ktorú vy Indiáni a Inuitské národy chováte voči misionárom, ktorí žili a umierali medzi vami. O tom, čo vykonali, sa hovorí v celej Cirkvi a pozná to celý svet. Títo misionári sa usilovali žiť váš život, byť ako vy, aby vám mohli slúžiť a prinášať vám spásonosné Evanjelium Ježiša Krista.
Nech mali akékoľvek chyby a nedokonalosti, nech sa robili akékoľvek chyby a nedobrovoľne spôsobili škodu, ktorá z toho nechtiac vyplynula, teraz sa nesmierne namáhajú to napraviť. No za tým sú v pamäti histórie zapísané záznamy s nekonečnými dôkazmi ich otcovskej lásky!
Ten nádherný nový zrod vašej kultúry a tradícií, ktoré dnes prežívate, je veľkou zásluhou priekopníkov aj neustále pokračujúceho úsilia misionárov študovať jazyky, etnografiu a antropológiu.
Áno, drahí Indiáni a Inuiti, misionári vždy zdieľali váš kultúrny a spoločenský život.
„História jasne dokumentuje, ako sa váš ľud v priebehu storočí opakovane stával obeťou nespravodlivosti zo strany prišelcov, ktorí vo svojej zaslepenosti často považovali vašu kultúru za menejcennú. … Nastal čas zaceliť rany, uzdraviť všetky rozdelenia.“

Takéto povzbudzujúce a potešujúce slová našiel katolícky pápež – predchádzajúci Svätý Otec sv. Ján Pavol II. – „konzervatívny“ pápež a striktný kritik marxistickej teológie oslobodenia na Letisku Yellowknife (Žltý nôž) v Severovýchodných teritóriách Kanady v r. 1984.

Bývalý hovorca pápežov F. Lombardi oslavuje 80 rokov

Vatikán, 22.8.2022 (Ludwig Ring-Eifel, Vatikán) 028 722 – Bol tlačovým hovorcom Benedikta XVI. (2005-2013) a v prvých troch rokoch aj Františka – teraz sa dožíva 80. rokov – taliansky jezuita Federico Lombardi.
Jeho predchodca Joaquin Navarro-Valls tento úrad hovorcu kvázi vynašiel! Za pontifikátu sv. Jána Pavla II. (1978-2005) písal tento Španiel v podstate mediálnu históriu. Nemecký pápež Benedikt XVI. ho poslal na odpočinok a menoval pátra Lombardiho, vtedy generálneho riaditeľa Rádia Vatikán, za riaditeľa Tlačovej kancelárie Svätého stolca.
Kontrast bol očividný – psychiater Navarro-Valls nosil, módne obleky a mal rád veľké vystupovanie. Vatikánskym korešpondentom servíroval gestá a posolstvá poľského pápeža tak, že predovšetkým americké médiá mu bezpodmienečne dôverovali.
A potom prišiel Federico Lombardi, jezuita v jednoduchom čiernom odeve duchovného. Nič a nikto ho nedokázal vyviesť z pokoja. Lombardi hovoril okrem taliančiny aj španielsky, anglicky, francúzsky i nemecky a vysvetľoval zložité teologické myšlienkové pochody nemeckého profesora na pápežskom stolci.
Aj krízy pontifikátu ako príhovor v Regensburgu Benedikta XVI. v r. 2006, ktorý rozvášnil moslimov, škandál s biskupom Williamsonom, ktorý popieral holokaust v r. 2008, alebo eklatantný ekumenický rozruch v nemeckom Erfurte v r. 2011 vysvetľoval Lombardi jasne so zameraním na fakty. Informoval, čo sa stalo, trpezlivo odpovedal na všetky otázky a otvorene povedal, ak niečo nevedel.
No ani Lombardi nedokázal zabrániť tomu, že sa Ratzingerov pontifikát dostal do búrlivých vôd. Škandál so zneužívaním, aféry okolo homosexuálnych hodnostárov vo Vatikáne a nakoniec škandál sprenevery dôverných pápežových dokumentov „vatileaks“. To všetko nedokázal ani Lombardi komunikatívne „odchytiť“.

Odstúpenie pápeža ako veľký moment
Jeho veľký moment prišiel po tom, čo Benedikt XVI. dňa 11. februára 2013 ako blesk z holého neba ohlásil odstúpenie. Niekoľko minút po tom, ako agentúra Ansa vydala bleskovú správu „Pápež odstupuje“, zvolal Lombardi žurnalistov na brífing do Vatikánu.
Iba nepatrne rozrušenejší ako inokedy vysvetlil, čo sa stalo a čo nasleduje. V ďalších 30 dňoch sa Lombardi stal stredobodom a pokojným pólom gigantického rozruchu v médiách. Žurnalisti sa hrnuli do Ríma ako nikdy predtým. Uprostred fám a prenosov na živo bol to práve Lombardi, kto do všetkého vnášal štruktúru a jasnosť. Vysvetľoval, ktorí kardináli sa zúčastnia na pred-konkláve, kto má právo voliť, aký bude priebeh konkláve. A až vtedy, keď 13. marca kardinál Jorge Mario Bergoglio s menom František pozdravil ľudí na Námestí sv. Petra, nebol už Lombardi pre médiá najdôležitejším mužom vo Vatikáne.
Pápež nechal Lombardiho vo funkcii až do dovŕšenia jeho druhého päťročného obdobia a vo veku 74 rokov odišiel na odpočinok. Potom sa venoval vatikánskej nadácii „Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.“, ktorá odkrývala teologické dedičstvo nemeckého pápeža pre budúce generácie.
To, že nepatrí do starého železa dokázal, keď na prosbu pápeža vo februári 2019 moderoval pre médiá veľký „Summit proti zneužívaniu “. Jeho nástupca americký žurnalista Greg Burke, krátko predtým odstúpil. A tak Lombardi prevádzal žurnalistov piatich kontinentov citlivou tematikou sexuálneho zneužívania a boja proti nemu.
Keď ide o posúdenie pontifikátu Benedikta XVI. či o posudky o zneužívaní je Lombardi naďalej vyhľadávaným autorom. Na tieto témy píše do jezuitského časopisu „La Civilta Cattolica“, ktorý kedysi sám vydával. …


Kazachstan otvára najväčšiu mešitu v strednej Ázii

Nur-Sultan, 13.08.2022 (KNA) 028 721 – V Kazachstane otvoril bývalý prezident Nursultan Nazarbajev 19. augusta najväčšiu mešitu strednej Ázie. V budove s takmer 90 metrov vysokou kupolou v hlavnom meste Nur-Sultane sa môže podľa kazašských médií modliť 35 000 ľudí, medzi nimi 5000 žien vo vlastnej sále. Mešita ponúka okrem toho na svojom pozemku miesto pre ďalších 200 000 ľudí! Tým patrí k desiatim najväčším mešitám sveta.
Túto „Hlavnú mešitu republiky“ postavili z iniciatívy Nazarbajeva. V marci 2019 položil jej základný kameň, deň predtým odstúpil z úradu prezidenta po 30 rokoch. V Kazachstane sa hlási k islamu 70 percent obyvateľov. V autoritatívne ovládanej krajine je náboženstvo oficiálne súkromnou vecou. No už roky sa vedenie štátu mnohých národností usiluje vytvoriť národnú identitu, ku ktorej patrí aj islam.
„Nech Alah vypočuje všetky modlitby, ktoré sa tu budú prednášať,“ povedal Nazarbajev pri otváracom ceremoniáli.
Stavbu nehradili zo štátnych peňazí. Kto túto stavbu s rozlohou 68 000 štvorcových metrov financoval a koľko stála, nie je známe. Postavili ju v 10- hektárovom areáli na juhu mesta.
Kupola mešity má priemer 62 metrov, minarety majú výšku 130 metrov. Vstupná brána z afrického irokového dreva – afrického teaku – je vysoká 12 metrov a patrí k najvyšším dreveným bránam na svete. V mešite je aj konferenčná sála, študovňa na prednes Koránu, televízne štúdio a múzeum. V spodnej časti sa nachádza banketová sála, hala a podzemná garáž.

„Kardinál musí byť zničený – je zreteľne katolícky!“

Komentár: Martin Lohmann, teológ, historik, žurnalista, spisovateľ a predseda Spolkového zväzu za právo na život

Kolín, 25.8.2022 (kath.net) 028 720 – „Kauza“ kardinál Woelki, ako sa zdá, sa má stať nikdy nekončiacim príbehom. V každom prípade zo strany tých v Nemecku, ktorí nechcú nič iné ako koniec tohto kardinála a arcibiskupa. Fakty a férové konanie tu už dávno nehrajú úlohu. Niektorí bubnujú na poplach a vykrikujú, viac či menej vznešene a vždy s takým ustaraných výrazom v tvári, ako sa len dá. A je jedno, že kardinál Rainer Mária Woelki bol už viackrát zbavený každej viny, že sa mu nemohlo dokázať nijaké zneužívanie, či jeho zakrývanie, že sa dokázalo, že niet nijakých finančných nezrovnalostí, či ovplyvňovania rady postihnutých obetí. Aj keď obeť vyhlási, že kardinál ju v ničom nezneužíval, niektorí sa robia hluchými, ignorujú fakty, ktoré by v štvavej kampani proti Woelkimu iba rušili. A propaganda tak naďalej páli proti hrdinsky odolávajúcemu arcibiskupovi a takmer denne chce vzbudzovať dojem, že všetci v Kolínskom arcibiskupstve sú proti nemu. Zvlášť istí duchovní, ktorí z istých dôvodov – či už z nedoprajnosti, závisti alebo egománie – stále znova verejne na arcibiskupa hromžia a prezentujú sa ako vodcovia kampane ukrižuj ho! Len aby tento muž už bol konečne preč! Mimochodom so sľubom poslušnosti, ktorý títo páni pri vysviacke zložili, to všetko už nemá vôbec nič do činenia.
Isté je – Woelki ruší. On ruší – no je aj isté, že veľmi mnohých absolútne nie, lebo sú vďační, že ich arcibiskup je ešte katolícky, že verí v reálnu prítomnosť Božieho Syna v Eucharistii a reformy Cirkvi nechce robiť v zmysle ducha doby, ale podľa vôle zakladateľa našej Cirkvi Ježiša Krista! A veriacich, ktorí stoja za svojím kardinálom je v arcidiecéze väčšina. No fatálne je, že práve toto protivníci férovosti brutálne a perfídne zneužívajú – oni sú ticho, oni nie sú hlasní, nie sú to tí narcisti, ktorí od nenávisti už stratili pohľad pre realitu, alebo sú zajatí v mediálnom mainstreame zúriacemu proti občas krehko a neisto pôsobiacemu pastierovi. Pretože ten ruší aj preto, že sa nechce zapojiť do sebaničenia „nemeckej“ cirkvi, ale chce zostať katolícky! Kardinál Woelki totiž pozná svoje poslanie biskupa veľmi dobre. A pretože ruší pri ničení „nemeckej“ národnej cirkvi, musí byť zničený!
A tak samovražedné cesty a hnutia musia cítiť, že taký legatus natus, ktorý ešte verí a vieru vyznáva, je existenciálne nebezpečný. … Bol by preto škodlivý signál, keby sme sa ľuďom, ktorí chcú iba zničiť nevhodnú osobu, poddávali a padli im do pasce.
Z Ríma sa už z naivity, či kvôli falošným poradcom poskytlo dosť priestoru pre tieto nekalé hry. Táto nedbalosť by sa mala už rýchlo ukončiť a to jasným hlasom spravodlivosti aj posilnením a potvrdením kardinála Rainera M. Woelkiho ako kolínskeho arcibiskupa. Všetko iné by spôsobilo dlhodobo veľké škody. A doterajšie škody treba spracovať.
Mnohí štváči s kolárikom či bez neho s výdatnou pomocou médií by mohli už počuť v sebe pozvanie k pokániu a obráteniu. Tak dúfajme, že sa tento nekončiaci príbeh konečne dobre a spravodlivo skončí jasným schválením neuveriteľne trpezlivého a znášanlivého arcibiskupa a „ustarostení“ vinníci sa vrátia k domácim úlohám, ktoré majú zadané v oblasti lásky k blížnemu. Cirkev v Kolíne a cirkev v Nemecku to totiž veľmi potrebuje, aj si to zaslúži.

Biden a EÚ za urýchlenie úsilia OSN o prístup k potratom

New York, 24.8.2022 (LifeSiteNews) 028 719 – Pro-potratové sily v OSN sa pokúšajú vyvíjať tlak na plenárne zhromaždenie OSN, aby potvrdilo právo na potrat v súvislosti s veľkou vlnou zmien v tejto oblasti v USA.
Centrum pre práva rodiny a ľudské práva (C-FAM) informovalo, že úsilie, ktoré veľmi podporuje Bidenova vláda aj EÚ je o výzve vládam sveta umožniť prístup k bezpečnému potratu na miestach, „kde sú takéto služby povolené zákonom ako prostriedku na podporu a ochranu ľudských práv všetkých žien a ich sexuálneho a reprodukčného zdravia“. …

USA: Hlavným dôvodom potratov je „zlé načasovanie“

Minnesota 12.8.(kath.net/mk) 028 718 – Štatistika o potratoch odhaľuje v americkom štáte Minnesota podstatné dôvody potratov a podkopáva tak hlavné argumenty často uvádzaných príčin ako znásilnenie a incest. V rokoch 2020 a 2021 uviedlo vyše 80 % žien, ktoré išli na potrat, že „v tom čase nechceli nijaké dieťa“. Mnohé ženy uvádzali finančné problémy (asi 25 %) ako aj emocionálne dôvody (15 %).
Prípady znásilnenia alebo incestu však tvorili iba menej ako 1 % dôvodov potratov. A vážny zdravotný problém matky sa nevyskytol ani jeden. Tieto údaje sa kryjú aj s údajmi z r. 2013 keď jeden z hlavných dôvodov bol, že partner odmieta podporu matky.
Všetky štáty USA, ktoré zakázali potraty, uzákonili aj výnimky pre extrémne prípady. To súhlasí aj s názorom väčšiny Američanov – 54 % uviedlo, že potraty by sa mali zakázať „vo väčšine prípadov“. Takže viac ako polovica obyvateľstva je proti veľkému počtu potratov, ktoré sa deň čo deň vykonávajú.
Štáty USA s novým zákazmi potratov nie sú teda nijakou diktatúrou, ale majú okrem ústavy za sebou aj väčšinu obyvateľstva. A dôvody potratov jasne ukazujú, aké dôležité je vytváranie povedomia ľudí a aká potrebná je podpora tehotných žien v núdzi.

Americký prezident Biden mlčí k útokom na kostoly

Washington D.C. 25.8.2022 (kath.net/jg) 028 717 – Organizácia CatholicVote – iniciatíva katolíckych laikov – prezentovala reklamnú kampaň, ktorou vyzýva Bidena, aby jasne zaujal stanovisko proti útokom na kostoly. Pripomína Johna F. Kennedyho – pred Bidenom jediného katolíckeho prezidenta USA. Na videu uvádza časť Kennedyho prejavu po podpaľovaní kostolov v USA od r. 1960:
„Podpaľovanie kostoly považujem za zbabelé, ako aj odporné a odsúdeniahodné,“ povedal Kennedy a sľúbil páchateľov nájsť a dať zatknúť.
Od zákazu potratov v amerických štátoch, Biden vôbec neodsúdil mnohé útoky na kostoly a krízové poradenské centrá ochrany života. Len CatholicVote registrovala viac ako 200 takýchto útokov.
„Kostoly znova horia, lebo chránia nenarodené deti a ženy,“ hovorí sa na videu. A vidno aj Bidena na bicykli a cez prestávku pri oddychu z jazdy hovorí: „Protestujte ďalej – zastávajte ďalej svoje stanovisko.“
Doteraz nebola za tieto útoky odsúdená ani jediná osoba. …

USA: 99-ročná prababička sa teší zo 100. pravnúčika!

Peggy Kollerová vyrástla ako jedináčik a už vždy si želala veľkú rodinu!

Harrisburg, Pennsylvania, 22.8.2022 (LifeNews/jg) 028 715 – Peggy Kollerová má 99 rokov a nedávno privítala svoje 100. vnúčatko! Pani Kollerová vyrastala ako jedináčik a často bola osamelá, preto si vždy želala veľkú rodinu, ako povedala pre platformu Breitbart.
Najprv chcela byť mníškou, no potom sa vydala za priateľa zo školských čias a mala 11 detí! Jej deti majú spolu 56 detí. Krátko po 100. pravnúčikovi prišlo na svet ešte aj 101. pravnúča! Obe detičky sú zdravé a majú sa k svetu.
Radosť z vnúčat a pravnúčat, jej hlboká viera a denná rozcvička – to umožnilo, že dosiahla taký vysoký vek, ako hovoria jej vnúčatá.

Prečo je pojem „homofóbia“ diskriminačný


Nemecký teológ: Diskriminovanú menšinu už tvoria skôr ľudia „homofóbni“!
Berlín, 22.8.2022 (kath.net) 028 714 – Nemecký profesor teológie a publicista Werner Thiede označil termín „homofóbia“ ako diskriminačný:
„Používanie tohto paušalizujúceho bojového pojmu má za cieľ zastrašiť a umlčať nielen nevecných, ale aj vecných kritikov homosexuálnych praktík. A to sa už aj celkom darí,“ napísal teológ pre Informačný list, ako informuje evanjelická agentúra idea.
Kto ako vedec kriticky rozoberá túto tému, ten je pojmom homofóbny rýchlo postavený na pranier a izolovaný medzi kolegami. Ak si kresťanský publicista osvojí príslušné novozákonné výpovede, rýchlo má na sebe vypálené znamenie a musí počítať s tým, že cirkevné časopisy už nič od neho neuverejnia. Kto ako farár ohlasuje svoj biblicky podložený postoj, musí rátať s prudkými reakciami a možno dokonca od hodnostárov z vedenia cirkvi!
„Diskriminovanú menšinu tvoria dnes sotva nejakí homosexuáli či transsexuáli, ale skôr tí údajní homofóbni! Pojem fóbia pochádza psychológie. Ak už nemôžem kriticky osloviť určité témy, vládne očividne takáto fóbia v spoločnosti a v Cirkvi a síce fóbia kritiky homosexuálov.
Teológ potom vyjadruje názor, že by bolo na čase v teológii a Cirkvi ‚klimaticky‘ konečne znova pripustiť vyvážené diskusie na tému manželstvo a rovnaké pohlavia namiesto toho, aby sme sa podlizovali duchu doby!

Nemecko: „Omša“ ako spoločenská večera???

Rheine, 22.8.2022 (kath.net) 028 713 – V nemeckej diecéze Münster v meste Rheine v Bazilike sv. Antona Paduánskeho (foto) sa už dlhšie pácha zneužívanie liturgie. Diecéza je už povestná tradíciou porušovania všetkých tradícií! V diecéznom liste sa čítame:
„Vzájomne sme si prednášali liturgické texty, odvážili sme sa premeniť stretnutie s kalichom a hostiou, s chlebom a vínom na spoločenskú večeru.“
Portál katolíckeho týždenníka diecézy „Kirche und Leben“ (Cirkev a život), informoval o „nových formách liturgie“ v Rheine vo Farnosti sv. Antonína Paduánskeho. Dokonca na veľké sviatky tam pripravuje tím laikov „odlišnú liturgiu ale so zvyčajnými prvkami“, ako zdôrazňuje pastoračný referent Tobias Plien.
V diecéznom liste sa napr. písalo:
Liturgia Zeleného štvrtka bola stvárnená interaktívne so scenériou, ktorá pripomínala svadbu. Lavice z baziliky sa vyniesli, postavili sa tam dlhé stoly s bielymi obrusmi s hroznom, chlebom a vínom. Bolo to spoločenstvo pri večeri. Ľudia si navzájom čítali prosby, kto ako chcel, dali si umývať nohy a čítali si z Písma.“
„Mali sme dojem, že slávenie možno stratilo niečo na symbolickej sile, ale odvážili sme sa premeniť stretnutie s kalichom a hostiou, s chlebom a vínom, na spoločenskú večeru. Keď to niektorí veriaci uvideli, hneď odišli. No jeden senior priznal, že po prvý raz za 50 rokov zažil spoločenstvo!“ vyhlásil Plien.
Kath.net sa na túto situáciu pýtal biskupa, farára aj hovorcu – no odpovede sme sa nedočkali.

Švajčiarsko: Keď sa sviatosti stávajú svätokrádežami

Komentár: DrPhil. Martha von Jesensky, religionistka
Matzingen,18.8.2022 (kath.net) 028 712 – Cirkev žije z Eucharistie – jadra svojho tajomstva. To je pravda, z Večeradla, kde Ježiš ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť. (porovn. Mt 26, 26; Lk 22,19 a Mk 14, 24; Lk 22,20).
Preto je pohľad Cirkvi, ako povedal sv. Ján Pavol II., neustále zameraný na Pána prítomného v Oltárnej sviatosti. Prví apoštoli sa pevne držali lámania chleba a aj o viac ako 2000 rokov uskutočňuje Cirkev tento prapôvodný obraz Eucharistie. Veriaci pritom upierajú pohľad na veľkonočné trojdnie – na to, čo sa udialo pri Poslednej večeri a čo nasledovalo potom. Sú to dni, ktoré sa začali smrteľnou úzkosťou Ježiša v Gestemanskej záhrade.
Sv. Ján Pavol II. v encyklike Ecclesia de Eucharistia (2003) píše:
„Vidíme Ježiša, ako vychádza z Večeradla, zostupuje s učeníkmi, aby prešiel potokom Cedron a prišiel do Olivovej záhrady. V tejto záhrade je ešte dnes niekoľko veľmi starých olivovníkov. Možno boli svedkami toho, čo sa v ich tieni odohralo v ten večer, keď Kristus v modlitbe zakúšal smrteľnú úzkosť, „pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi“ (Lk 22, 44). Krv, ktorú krátko predtým odovzdal Cirkvi ako nápoj spásy vo sviatosti Eucharistie, sa začala prelievať. Jej vyliatie sa napokon dovŕšilo na Golgote, kde sa stala nástrojom našej spásy.“
Hoci je to nevýslovná skúška, Ježiš neuniká pred svojou hodinou. Chcel by, aby jeho učeníci zostali s ním, no musí znášať osamelosť a opustenosť.
Keďže Eucharistický pokrm je naozaj svätým pokrmom, v ktorom sa skrýva svätosť Boha – „O Sacrum convivium, in quo Christus sumitur!“ a spája dôvernosť Cirkvi s jej Ženíchom, nesmie sa nikdy zamieňať s familiárnou atmosférou nejakej hostiny – ani vtedy, keď sa to deje s „dobrým úmyslom“ či z nevedomosti. Pretože ten Chlieb, ktorý sa na našich oltároch a všade na svete ponúka, je „panis angelorum“ – Chlieb anjelov, ku ktorému môžeme pristupovať iba s pokorou stotníka v Evanjeliu „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie“ (Mt 8,8; Lk 7,6).
Preto nie je v poriadku, keď sa v katolíckom chráme dejú praktiky ako napríklad v cirkevnom spoločenstve Effretikon vo švajčiarskej Diecéze Chur!
Tam je hlavou farského spoločenstva pastoračná asistentka Monika Schmidová. A tá otvorene priznáva:
„V minulosti som jednoducho slávila bohoslužby slova. Ale potom som sa rozhodla, že budeme spoločne sláviť pamiatku Poslednej večere. To smie naozaj iba kňaz. Ale u nás sa to stalo normálnym. Niekto zvonka sa možno pýta, či mám na to povolenie. Ja sa už na to nepýtam … K omši patrí chlieb a víno. Kvôli pandémii sme však nemohli piť z jedného kalicha. Na Zelený štvrtok som ľuďom povedala, aby si priniesli kalichy z domu. Všetci prišli s kalichom a každý kalich tam stál symbolicky pre jednotlivého človeka. Ľudia dostali chlieb a hlt vína zo svojho kalicha. …“
Pre časopis Krajský posol Monika Schmidová v interview vyhlásila, že sa už roky necíti byť viazaná na náuku Cirkvi a slávi aj sväté omše, a vysluhuje sobáše a to aj „sobáše“ homosexuálnych párov.
Pýtame sa: Kde zostáva úcta a poklona Eucharistii s pocitom úžasu pred najvyšším pokladom Cirkvi, bez ktorého niet Katolíckej cirkvi ani vykúpenia?

Ukrajina: „Na fronte nie sú nijakí ateisti“


Viedeň, 19.08.2022 (KAP) 028 711 – Zmierenie Ukrajincov a Rusov bude raz možné, ale treba na to jasné predpoklady. Zdôraznil to viedenský generálny vikár pre východné cirkvi Jurij Kolasa na webovej stráne Viedenskej arcidiecézy a uviedol:
„Cirkvi na Ukrajine sú centrami modlitby a stretnutí, fary strediskami humanitárnej pomoci. Ľudia hľadajú Boha. Všade, kde je to možné, sa ľudia denne stretávajú na spoločnú modlitbu za pokoj, za svojich mužov, bratov a synov na fronte. Rôzne vyznania šíria ruženec ako spájajúci prvok. Aj vojaci na fronte ho nosia na krku. Jedna lekárka vyhlásila: ´Na fronte nie sú nijakí ateisti.´“

Ukrajina slávi 24. augusta Deň nezávislosti. Pred 31 rokmi sa stala nezávislým štátom od ZSSR. V tento istý deň pred šiestimi mesiacmi zaútočilo Rusko na Ukrajinu.
Utečenci v Európe sú väčšinou zúfalí a pripravujú sa na dlhší pobyt mimo vlasti. Nádej, že na jeseň sa vojna skončí, sa rozplynula. Znamená to aj dlhšiu bolestnú odlúčenosť od mužov a otcov, ktorí sú na fronte.
A prichádzajú ešte aj smutné správy o padlých.
Úloha cirkvi podľa Kolasu spočíva v príprave možností budúceho zmierenia Ukrajincov a Rusov a hovorí:
„Jedného dňa si musíme znova vedieť pozrieť do očí. Zmierenie však nie je jednostranný akt. Je tu jednoznačný agresor a jednoznačná obeť. Predpokladom je ochota útočníka uznať si vinu. História ukazuje, že sa to opakovane udialo. Po rozpade ZSSR nezávislý inštitút „Memorial International“ začal systematicky spracovávať stalinizmus a tým aktívne realizoval prácu v prospech zmierenia a pokoja. Nie náhodou Putin tento projekt koncom r. 2021 ukončil. … No Ukrajinská gréckokatolícka cirkev má ďalšie konkrétne idey k procesu zmierenia. …
Arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, hlava Gréckokatolíckej cirkvi so sídlom v Kyjeve, denne poskytuje sociálnym médiám impulzy k budúcnosti a opätovnému budovaniu Ukrajiny na základe kresťanského spoločenského poriadku.
„Posolstvo cirkvi je nádej,“ hovorí Kolasa: „Nádej na pokoj, na dôstojnú budúcnosť a hospodárske a morálne opätovné vybudovanie krajiny.“
Európska idea, ku ktorej sa krajina hlási, znamená pre Ukrajincov dôstojnosť, slobodu, sebaurčenie a právny štát. … Veľkú nádej vkladajú Ukrajinci – hlavne pravoslávni – v návštevu pápeža. Spájajú s tým nádej na skoré ukončenie vojny. No Kolasa je realista:
„Taká vízia si vyžaduje rozsiahlu diplomatickú prípravu na mnohých úrovniach. Nakoľko to doteraz postúpilo, ťažko odhadnúť. Keď naozaj príde pápež na Ukrajinu, bude to silné znamenie, že mier je blízko.“

Dánsko: Koniec očkovania – covid je sezónne ochorenie!

Kodaň, 12.8.2022 (The Daily Sceptic) 028 710 – Podľa článku v odbornom časopise Dánsko sa pri očkovaní na jeseň sústredí na ľudí starších ako 50 rokov. Mladší ľudia dostanú posilňovaciu dávku, iba ak to odporúča lekár. O očkovaní tehotných žien sa ešte bude rozhodovať.
Čo sa týka ľudí zaočkovaných prvou alebo druhou dávkou budú mierne odporúčania dať sa zaočkovať, ale to sa sústredí iba na ľudí nad 40 rokov a vážne chorých. Deti sa očkovať nebudú ak to výslovne neodporučí lekár! Tieto smernice sú výsledkom dlhej cesty vývoja politiky vlády v tejto oblasti za 18 mesiacov.
Dáni vysvetľujú, že ich politika odráža ich presvedčenie, že covid sa stal sezónnym ochorením najmä na jeseň a v zime ako chrípka a má mierny priebeh u väčšiny ľudí. …
Dáni mali najnižší počet ochorení na covid v r. 2020. Napríklad vo Veľkej Británii to bolo 2,5 krát viac infekcií, hoci tam zaočkovali 85 percent populácie. Dáni teraz zrejme zvolili pragmatický prístup vzhľadom na zlyhanie prevencie aj prenosu choroby po zaočkovaní.
V článku sa ďalej píše:
Vďaka Bohu Škandinávcom! Švédi urobili dobre, keď odolali pokušeniu vrhnúť sa do prvého lockdownu a tak poskytli prirodzené prostredie reálneho sveta ako argument proti fanatikom lockdownov. Dáni boli medzi prvými, ktorí si všimli spojenie vakcinácie s krvnými zrazeninami v tele a zakázali vakcínu AstraZeneca. Vypracovali aj analýzu účinnosti rúšok a nezistili nijaký významný úžitok. Boli prví, ktorí zrušili lockdown v apríli 2020 a prví, ktorí vyhlásili, že covid už nie je kritickou hrozbou pre spoločnosť už v auguste 2021. Boli prvými, ktorí ukončili všetky obmedzenia napriek istému počtu infekcií už v januári 2022. Mali menší lokálny problém a zlikvidovali celý priemysel chovu noriek v novembri 2020, ale vo všeobecnosti si so všetkým výborne poradili.
Očakávame, že tento prístup budú nasledovať mnohé iné krajiny …
Zaráža nás však jedna otázka. Máme situáciu, keď Čína je teraz obeťou vlastnej rozbušky zaseknutá do nekonečných lockdownov s jej katastrofickou politikou vlajkovej lode. USA zasa zlyhali svojou ničivou vakcinačnou politikou a zatvorením hraníc pre nezaočkovaných. Čo sa teda stane, ak Dán mladší ako 50 rokov bude chcieť cestovať do USA? Rozhodne potom dánsky lekár, že to je medicínsky dôvod vakcinácie človeka? Nuž prežívame zaujímavé obdobie.

Greenpeace: Planéta je ešte relatívne chladná

USA, 12.8.2022 (American Thinker – Alicia Colon) 028 709 – Známy americký enviromentalista Patrick Moore, spoluzakladateľ Greenpeace a jediný vedec v Greenpeace, túto skupinu opustil. V interview pre New York Sun povedal, že Greenpeace sa viac zaoberá spoločenskými machináciami ako pomoci ľudstvu.
V knihe „Invisible Catastrophes and Threats of Doom“ (Neviditeľné katastrofy a hrozby záhuby) chce, ako hovorí, otvoriť oči každému, kto verí v globálne otepľovanie. … A pýta sa:
„Naozaj si myslíte, že Great Barrier Reef s koralmi umiera? Alebo veríte v nezmysel, že polárne medvede vymierajú? … Odpoveďou na tieto tvrdenia sú vždy peniaze a moc. …“
Ako potvrdzuje kniha, úroveň CO2 na Zemi je dnes pod úrovňou toho, aká bola v miliónoch rokov, čo existuje planéta. Úroveň CO2 klesá vďaka ľudskej existencii a nezbíja planétu, ale zachraňuje ju. CO2 s používa ako chladivo v hasiacich prístrojoch, na napumpovanie záchranných člnov a viest, na ťažbu uhlia, spevňovanie gumy a plastov a na podporu rastu rastlín v sklenníkoch.
Je vitálne pre život.
Kedy sme počuli niečo o emisiách skleníkov, akoby signalizovali koniec Zeme? Rozprávky o temnote a záhube, ktorými sa kŕmia ľahkoverní ľudia od r. 1960 a podporou hollywoodskych katastrofických filmov o záhube a nukleárnych apokalypsách. …
No objavil sa ešte zvláštnejší scenár – ak nezačneme recyklovať a nezastavíme autá s fosilnými palivami, všetci pomrieme… Ak chcete poznať pravdu, prečítajte si spomínanú knihu. Sadnite si, hlboko sa nadýchnite a nakoniec budete relaxovať.

WEF: Sú dôvody na implantovanie mikročipov deťom


USA, 24.8.2022 (LifeSiteNews) 028 708 – Svetové ekonomické fórum – The World Economic Forum (WEF) uverejnilo článok (article) s týmto návrhom:
„Existujú solídne racionálne dôvody, aby sme deťom implantovali mikročipy.“ !!!
Túto veľmi spornú požiadavku vyslovila Kathleen Philipsová, viceprezidentka Centra pre výskum a rozvoj a mikroeletroniku na medzinárodnej univerzite (imec). Svoj článok uviedla rojčivou víziou detí, ktoré potrebujú „super sily“ pomocou techniky.
Síce pripustila, že takú techniku môžu napadnúť hackery a naše telo a myseľ môžu byť ovplyvňované vonkajšími silami, no vyhlásila, že implantáty pre deti sú aj užitočné z „bezpečnostných“ dôvodov, keďže dovolia rodičom sledovať ich pohyb.
Uvádza aj ďalšie argumenty ako napr. že čipy môžu pomôcť postihnutým počuť či chodiť, no technika môže pomáhať aj úplne zdravým ľuďom napr. pri nespavosti a pri liečbe oblastí mozgu. Môže pomôcť aj študentom pri sústredení. Také implantáty sa hladko integrujú s okolím bezdrôtovým spojením napríklad so senzormi v stoličke, ako píše Philipsová a tvrdí:
„Také čipové implantáty môžu znieť veľmi hrozivo, no oni tvoria súčasť prirodzenej evolúcie. Také implantáty sa stanú ´komoditou´ rovnakou ako pomôcky nepočujúcich, či okuliare. Čipy implantované priamo do mozgu ako tie, ktoré vyvíja spoločnosť Elona Muska Neuralink, by boli užitočné pri neurologických ochoreniach ako epilepsia a Parkinsonova choroba. Ako aj pri tých bežnejších ako rastúci problém depresie …“
Ich pomoc napr. pri svalovej atrofii sa už testuje v Austrálii a v USA. …
Paul Joseph Watson zo Summit News sa vyslovil:
„Toto je vízia tých istých ľudí, ktorí sa zúfalo pokúšajú cenzurovať internet, aby sa ich nedalo kritizovať. …“
Poukázal aj na to, že zakladateľ a šéf WEF Klaus Schwab v knihe „The Great Reset“ napísal, že štvrtá priemyselná revolúcia povedie k prepojeniu našej fyzickej, digitálnej a biologickej identite. „To znamená,“ ako píše Schwab, „že sa budú implantovať mikročipy, ktoré dokážu čítať vaše myšlienky.“
V interview pre švajčiarsky RTS 2016 interview Schwab povedal, že mozgové čipy budú zavedené v budúcich desiatich rokoch a dodal:
Najprv ich zavedieme do vašich šiat a vieme si predstaviť, že ich implantujeme aj do mozgu. …!
Odvtedy už veda veľmi pokročila, takže …?

WEF: „Planéta už nepotrebuje veľkú väčšinu populácie“

USA, 12.8.2022 (LifeSiteNews) 028 707 – Poradca Svetového ekonomického fóra – World Economic Forum (WEF) Yuval Noah Harari nedávno vyhlásil:
„Svet nepotrebuje obrovskú väčšinu zo súčasnej populácie, pretože tu máme veľký technický pokrok.“
Harari to tvrdil v interview s Chrisom Andersonom, riaditeľom populárnej mediálnej skupiny TED. Zopakoval tak prognózy o „neužitočnej triede ľudí“ a „nezamestnateľných ľudských bytostí“.
Vyhlásil, že sme sa už rozlúčili z 20. storočím, keď boli „veľkí hrdinovia politických systémov, ktorí vždy hovorili o obyčajných ľuďoch“. „No teraz v 21. storočí už nie sú súčasťou príbehu o budúcnosti. Nahradila ich umelá inteligencia (AI) a vysoko rozvinutá ekonomika high-tech.“
Autor a prednášateľ prezentoval potom „hypotézu“, že strach z nahradenia AI v budúcej ekonomike a veľmi vzdelanou technickou triedou je koreňom sklamania sveta a odporu voči liberálnemu svetovému poriadku.
„A ľudia uvažujú správne, keď si uvedomujú, že: ´Budúcnosť ma nepotrebuje! Možno ak budú milí, tak mi hodia zopár omrviniek ako univerzálny základný príjem.´ No je psychicky oveľa horšie cítiť, že ste neužitoční, ako cítiť, že ste vykorisťovaní,“ vyhlásil Harari.
„Teraz v 21. storočí jednoducho nepotrebujeme veľkú väčšinu z populácie, pretože budúcnosť je o stále viac a viac sofistikovanej technike ako je umelá inteligencia a bio-inžinierstvo.“ …
Ako názory hlavného poradcu WEF a jeho zakladateľa Klausa Schwaba tak aj Harariho pohľad na svet hovorí o množstve „neužitočných“ ľudí s otvorenou degradáciou ľudských bytostí ako rovných zvieratám. To vyvoláva otázku, či sú ciele WEF formované takýmito názormi a ak áno – tak do akého rozsahu?! …


Pelosiová: Republikáni hlasovali proti matke Zemi !!!

Washington, D.C. 15.8.2022 (LifeSiteNews) 028 706 – Republikáni nedávno hlasovali proti „matke Zemi“! Vyhlásila to demokratická hovorkyňa Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiová! Na Twitteri o. i. napísala:
„Matka Zem sa z času na čas nahnevá – táto legislatíva nám pomôže všetko riešiť!“
Komentovala tak nedávno schválený daňový zákon „Inflation Reduction Act,“. Na tlačovke 12. augusta povedala:
„Treba znížiť náklady na lieky, na zdravotnú starostlivosť, znížiť deficit a infláciu a zachrániť planétu – a každý republikán v snemovni a v senáte hlasoval proti tomu. … Ako mohli hlasovať proti pomoci rodinám s nákladmi na zdravotnú starostlivosť?
Ako môžu hlasovať proti planéte – matke Zemi? Matka Zem sa z času na čas nahnevá a táto legislatíva nám pomôže toto všetko riešiť.“

Zákon zahrňuje poskytnutie miliárd dolárov na riešenie klimatických zmien, vrátane 3 miliárd na projekty pre znevýhodnené komunity a pre škody environmentálne, ako aj pre škody na zdraví ľudí a znečisťovanie, ako ukazuje analýza demokratov v senáte. Nalievajú sa aj miliardy dolárov do solárnej a veternej technológie. Napriek názvu o zredukovaní inflácie, sa však očakáva, že zákon bude mať minimálny dosah na infláciu, ale zredukuje pracovné príležitosti aj hrubý domáci produkt!
Predseda Národnej komisie republikánov Tommy Hicks novú legislatívu ostro kritizoval:
„Je jasné, že ak sa Američania dozvedia pravdu, ktorá je za týmto zákonom a čo to urobí s ich peňaženkami, tento najnovší manéver Bidena a jeho ľavice na prebudovanie Ameriky ponechá demokratov v kongrese ešte zraniteľnejších najmä vo voľbách novembri. Už teraz 82 percent Američanov hovorí, že hospodárstvo je chudobné. Tento zákon iba zhorší každý problém trápiaci našej hospodárstvo.“

Bolívia: Muž ušiel z rakvy pred obetovaním Pačamame


Bolívia, 15.8.2022 (LifeSiteNews) 028 705 – Muž v Bolívii sa musel namáhavo usilovať dostať sa na slobodu z rakvy niekoľko dní po tom, čo ho ZAŽIVA pochovali ako obetu Matke Zemi!!!
Victor Hugo Mica Alvarez (30) skolaboval po dlhšom požívaní alkoholu večer 5. augusta na začiatku festivalu Pačamamy – matky Zeme – v bolívijskom meste El Alto. Prebral sa o polnoci a našiel sa zatvorený v rakve asi 50 míľ od Achacachi.
Na festivale Pačamamy Bolívijčania prinášajú obety bohyni Zeme a plodnosti vo forme zvieracích obetí ako sú nenarodené ovčie mláďatká, listy kakaovníka a ako tento prípad ukazuje dokonca aj ľudské obete! Tieto obete nazývajú „sullu“ a robia sa najmä v auguste, pretože vtedy vraj bohyňa pre takéto obete otvára ústa!
Alvarez je presvedčený, že ho jeho kumpáni pochovali ako obetu Pačamame. Pre bolívijské spravodajstvo Página Siete povedal:
„Minulá noc bola predvečerom festivalu a išli sme tancovať. A potom si už nič nepamätám. Jediná vec, o ktorej viem, je, že som si myslel, že som v posteli, chcel som ísť na WC, ale nemohol som sa pohnúť. Keď som búchal do rakve prelomil som na nej sklo a tak som sa dostal von. Chceli ma použiť ako sullu!“
Keď to chcel Alvarez udať na polícii, spočiatku mu nechceli uveriť a mysleli si, že je príliš opitý.
V r. In 2019, keď bola Pačamama uctievaná vo Vatikánskych záhradách, biskup Atanáz Schneider zdôraznil, že v Južnej Amerike existuje živý kult Pačamamy najmä u domorodcov v Andách. Spolu s inými duchovnými vtedy striktne odsúdil uctievanie bohyne plodnosti, ktorá si vyžaduje detské obete, čo sa dodnes praktizuje na niektorých miestach.
V Bolívii sa obetuje Pačamame po celý rok. Mnohí domorodci tancujú, obetujú a zúčastňujú sa rituálov uctievania bohyne.

Zjavenie milostivého Jezuliatka – Sievernich 25. júla 2022

Jezuliatko: Váš kľúč k nebu je Sväté písmo – Matúš 5
Manuela: Zjavuje sa milostivé Pražské Jezuliatko, v pravej ruke má veľký zlatý palcát so zlatou guľou a nádherným krížom navrchu, v ľavej ruke má knihu nápisom Vulgáta (Sväté písmo). Je to krásna kniha so žiarivým zlatým obalom a krížom na ňom. Milostivé Jezuliatko má krátke zvlnené vlasy. Intenzívne na nás hľadí žiarivými modrými očami. Sprevádzajú ho dvaja anjeli a znova rozprestierajú nad nami plášť Kráľa milosrdenstva.
Kráľ milosrdenstva hovorí:
„V mene Otca a Syna a Ducha Svätého Amen. Syn, to som ja. Som s tým, ktorý je ja som. To je Večný Otec v nebi.
Milí priatelia, nenechajte sa zmiasť! Zostaňte mne a náuke Večného Otca verní. Keď sa budete modliť a konať pokánie, Večný Otec súd a trest zmierni. Všetky národy vyzývam k modlitbe náprave hriechov! A vy, milí priatelia, nehľaďte na svet, nehľaďte na omyly, ktoré šíri svet. Hľaďte na mňa!“
Vulgáta sa otvára a listuje sa v nej neviditeľnou rukou.
Vidím Evanjelium sv. Matúša 5. kapitolu. Kráľ milosrdenstva hovorí:
„Toto písmo je váš kľúč k nebu. Dobre si ho prečítajte! Odporúčam vám ho – majte milosrdenstvo! Majte milosrdenstvo najmä v čase núdze. Nepovedal som, že kresťania sú jedna rodina? Tak sa majú správať. Kto je môj otec, kto je moja matka, kto sú moji bratia? Boh je môj Otec! Moji bratia sú tí, ktorí ma nasledujú. Moja Matka je Najsvätejšia Panna Mária. Tak ju poznáte.“

Manuela: „Áno, Pane, poznáme ju.“ … Milostivé Jezuliatko hovorí:

„Keď budete mať milosrdenstvo s núdznymi, tak aj Večný Otec prejaví milosrdenstvo voči vám, bude k vám milosrdný.

Kráľ milosrdenstva si potom zasa prikladá palcát na srdce, ten sa stáva kropeničkou jeho prevzácnej krvi a ňou nás kropí:
„V mene Otca a Syna – to som ja — a Ducha Svätého. Amen.

Potom Božie Dieťa kropí aj ľudí v diaľkach, ktorí na neho myslia a sú s ním spojení v modlitbe. Milostivé Jezuliatko nám znova pripomína modlitbu a my sa modlíme: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy …“
Pán sa znova intenzívne zahľadí na všetkých, ktorí k nemu prišli a hovorí, že má želanie. Je to akoby sa svet na chvíľku zastavil! Prosím ho, aby nám oznámil svoje želanie. Jezuliatko hovorí:

„Želám si, aby ľudia otvorili svoje srdcia. Popros ich, aby pred stretnutím so mnou vyznali svoje hriechy kňazovi. … Modlite sa. Robte pokánie. Modlite sa za pokoj vo svete! Vyzvi k tomu všetky národy! Žehnám vás v mene Otca a Syna – to som ja – a Ducha Svätého!“ Amen.

   ************************

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný Veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *