Život Cirkvi vo svete 13 * 2014

Obsah        

Burke: Obamova politika ‚nepriateľská’ voči kresťanskej civilizácii

Krížovú cestu v Koloseu pripraví bojovník proti mafii arcibiskup Bregnatini

Van Rompuy: Kresťania formujú obraz človeka v Európe

Kardinál Brandmüller kritizuje «chaos» v Katolíckej cirkvi

‚Cirkev náuku o nerozlučiteľnosti manželstva nezmení‘

Rusko uverejňuje hrozbu vraždy ukrajinskému kňazovi

Veľká Británia: 15 500 mŕtvoliek dieťatiek v spaľovniach odpadu

Transplantačný lekár žiada prísnejšiu diagnostiku smrti mozgu

Kardinál Burke: S prednáškou kardinála Kasper sú veľké ťažkosti

Kardinál Müller zdôrazňuje postavenie Kongregácie pre náuku viery

Rakúsko: ‚Gay Friendly Church“ v Lineckej diecéze

Rakúsko: Pripravuje sa nový zákon o islame

Viedeň: V školách je viac moslimov ako katolíkov

Stratené piesne Johnnyho Casha: ‚Dospel som ku viere‘

Arcibiskup Gänswein o nadšení pápežom: ‚Iba jasať je primálo‘

Pápež menuje kritika celibátu za arcibiskupa Liverpoolu

Poľsko: Parlament zamieta zákaz predaja v nedeľu

Rakúsko: Seitenstettenské kláštorné gymnázium slávi 200 rokov

Ukrajinský biskup ku kríze na Kryme: ‚Ako za čias Stalina!‘

Rakúsko: V diecéze mesiace vyčíňali mladiství vandali

Film a TV: Hollywood nanovo objavuje Bibliu 

Naša príloha
Cantalamessa: Čo každý jeden úd je a robí, je a robí to pre všetkých!
Sv. Augustín o podstate Cirkvi

 

Plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska  

 

Bratislava, 25.3.2014 (TK KBS) 016 883 – Od 24. do 25. marca 2014 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch konalo 77. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zúčastnilo sa na ňom všetkých 16 biskupov, členov KBS. Počas prvého dňa rokovania bol prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

V Roku Sedembolestnej Panny Márie sa uskutoční 8. mája v Národnej bazilike v Šaštíne celoslovenská kňazská púť. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Kazateľom bude prešovský pomocný biskup Mons. Milan Lach SJ. Odbornú prednášku v rámci púte prednesie generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek.

Členovia KBS v súvislosti so zmenami v biskupskom zbore rozhodli o prerozdelení postov vo vedení jednotlivých komisií a rád KBS. Mons. Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup sa stal predsedom Rady pre pastoráciu v zdravotníctve aj predsedom Bioetickej subkomisie. Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha, sa stal predsedom Rady Iustitia et Pax.

KBS potvrdila na ďalšie funkčné obdobie Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme /PSKSCM/ doterajšieho vicerektora ThLic. Mareka Haratima na ďalšie tri roky.

NR SR založila k 1.1. 2014 Slovenský historický ústav v Ríme /SHÚR/, ktorý nadviazal spoluprácu s PSKSCM.

Biskupi si vypočuli správu o činnosti slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu, ako aj o činnosti SSV /Spolok svätého Vojtecha/ i Katolíckych novín.

Členovia KBS sa zaoberali aj činnosťou KPKC /Katolícke pedagogické a katechetické centrum/. Tvorba učebníc náboženskej výchovy pokračuje podľa schváleného harmonogramu. Biskupi na zasadaní dostali na lektorovanie 5 učebníc. Jedna učebnica je v skúšobnej fáze a jedna sa pripravuje.

Konferencia biskupov Slovenska vydala stanovisko k aktuálnej novelizácii Ústavy SR. Stanovisko prinášame v plnom znení:

 

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska

 

Konferencia biskupov Slovenska víta všetky verejné iniciatívy, ktoré napomáhajú dobro rodiny a manželstva. Zvlášť oceňujeme pripravovanú novelu ústavy, ktorej súčasťou by mala byť definícia manželstva. Povzbudzujeme verejných činiteľov i ľudí dobrej vôle, aby sa rodina stala centrom spoločenského záujmu.

Modlime sa, aby všetci vo svedomí poznali pravdu, že ľudská prirodzenosť je Božím darom a nie osobným rozhodnutím človeka. Spoločne prosme, aby aj Ústava Slovenskej republiky zohľadňovala, že manželstvo je zväzkom muža a ženy; že práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nie je možné založiť inak. Modlime sa, aby deťom bolo dopriate poznať otca a mamu a byť nimi vychovávaní.                                   Čičmany, 25. marca 2014

 

 

 

 

 

Burke: Obamova politika ‚nepriateľská’ voči kresťanskej civilizácii

 

Kardinál Raymond Burke považuje Obamu za ‚úplne sekulárneho muža’,

ktorý robí politiku proti životu a rodine

 

Rím, 27.3.2014 (kath.net/LSN/jg) 016 882 – Politika amerického prezidenta Baracka Obamu je „stále viac nepriateľská“ voči kresťanskej civilizácii. Povedal to kardinál Raymond Burke, prefekt Apoštolskej nunciatúry.

Obama svoju volebnú kampaň v r. 2008 robil pod heslom „Zmena, v ktorú môžeme veriť“, pripomenul Burke a povedal: „Od prevzatia úradu v januári 2009 urobil viac ako každý jeho predchodca, aby napomáhal antikoncepciu, potraty a homosexualitu. Kritici hovoria o útoku na život, manželstvo a rodinu.“

V r. 2011 označil Obama zákon „Defense of Marriage Act“ (DOMA – Obrana zákona o manželstve) za protiústavný. DOMA stanovil, že manželstvo môže byť uzavreté iba jedným mužom a jednou ženou. V r. 2013 Najvyšší súd USA zákon DOMA zrušil. Tak zvané „Nariadenie o antikoncepcii“ v rámci povinného zdravotného poistenia teraz zaväzuje amerických podnikateľov, aby financovali antikoncepciu vrátane potratovej pilulky a sterilizácie, ako povedal kardinál Burke.

Obama je „úplne sekulárny muž“, ktorý robí politiku proti životu a rodine, zhrnul kardinál svoj úsudok o americkom prezidentovi. „Obama chce náboženskú slobodu zjavne zredukovať na slobodu kultu. Mimo bohoslužieb možno podľa Obamovho názoru každého zaviazať, aby konal proti svojmu svedomiu, dokonca aj keď sa to týka dôležitých morálnych otázok,“ vyjadril svoje obavy Burke.

„Táto politika bola v USA ešte pred 40 rokmi úplne nemysliteľná. Mnohí katolíci sa pod vedením biskupov a kňazov bránia,“ poukázal Burke na rastúci odpor proti Obamovej politike v USA. „Mnohí ľudia si však ešte neuvedomujú, čo sa tu deje. To je nebezpečné, pretože tým sa stráca sloboda, ktorú by demokratická vláda vlastne mala chrániť. Dúfam preto, že stále viac jeho krajanov si tento vývoj uvedomí a budú voliť politikov,  ktorý morálny zákon rešpektujú, povedal Američan kardinál Burke.

 

Krížovú cestu v Koloseu pripraví bojovník proti mafii arcibiskup Bregnatini

 

Vatikán, 27.3.2014 (kath.net/KAP) 016 881 – Krížovú cestu s pápežom Františkom v Koloseu v Ríme na Veľký piatok pripraví tento rok taliansky arcibiskup Giancarlo Maria Bregantini (foto). Ako oznámil Vatikán v utorok, pápež poveril  hlavu juhotalianskej arcidiecézy Campobasso-Boiano vypracovaním duchovných textov 14 zastavení života a smrti Ježiša na Veľký piatok.

Arcibiskup Brigantini v čase, keď bol biskupom juhotalianskej Diecézy Locri (1994-2007) stal známym svojím rozhodným zasadzovaním sa proti tamojšej mafii „Ndrangheta“. V r. 2007 bol tento člen Rehole stigmatínov menovaný za hlavu Arcidiecézy Campobasso-Boiano.

Príprava krížovej cesty sa považuje za veľkú česť. Minulý rok tieto meditácie pripravili mladí z Libanonu pod vedením maronitského patriarchu Becharu-Boutrosa Raia. Každý rok prichádzajú na tradičnú pobožnosť krížovej cesty na Veľký piatok pred antickým amfiteátrom desaťtisíce veriacich. –zg-

 

Van Rompuy: Kresťania formujú obraz človeka v Európe

 

Viedeň, 27.3.2014 (KAP) 016 880 – Predseda Rady EÚ Herman Van Rompuy adresoval ohnivú výzvu všetkým kresťanom v  Európe, aby sa prihlásili k Európe. Vyslovil to vo štvrtok na odbornej konferencii v kláštore Heiligenkreuz pri Viedni na tému „Moc-viera-politika“.

„Kresťania majú úlohu byť strážcami európskeho obrazu človeka a idey pokoja, zmierenia a blahobytu a brániť Európu proti cynizmu a pesimizmu,“ povedal bývalý belgický premiér. „Ak aj všetko nezávisí od kresťanov, európska solidarita by sa vytratila, keby sa dokonca aj oni vzdali európskeho sna,“ vyhlásil politik EÚ.

Západné hodnoty, sekulárna Európa a jej obraz človeka sú plodom kresťanstva,“ zdôraznil Van Rompuy. Európa nie je nijaký náboženský projekt, no európska kultúra je „kresťanská“ s etickým jadrom nenahraditeľnej hodnoty človeka. „Kresťania, ktorí sú politicky činní, musia preto otázku o prospechu pre človeka považovať za mieru všetkých vecí.“

Do svojej hlbokej krízy sa eurozóna zošmykla preto, lebo sa príliš stala „účelovým zväzkom“ a príliš málo sa chápe ako „hodnotové spoločenstvo“, ako povedal Van Rompuy. „Za dnešným euroskepticizmom stojí okrem iného aj kultúrna kríza – rastúca individualizácia, strach pred odlišujúcim sa človekom a umenšovanie konkrétnych medziľudských vzťahov oslabujú všetky nadradené idey.“

„Európsky kresťan musí dnes naďalej šíriť myšlienku zmierenia, ktorá dala vznik Európe po r. 1945,“ žiadal Van Rompuy. Veď konečne zmierenie je „tým jazykom, ktorým sa medzi sebou dorozumieme“ ako aj uskutočňovanie posolstva Evanjelia „milujte svojich nepriateľov“, ako to ukazuje príklad Francúzska a Nemecka. Idealizmus sa bezprostredne „realizoval činorodo a vecne“. „Bez toho, že by mali na toto konanie monopol, kresťania musia aj dnes sledovať tento cieľ vzhľadom na nacionalizmy, krízy, prúdy utečencov  a úsilie o demokratizáciu severoafrických krajín,“ žiadal Van Rompuy.

„Európske dielo zjednocovania prekonalo nemožné,“ vyhlásil ďalej Van Rompuy. To sa stalo vďaka „extrémistom možného“ – otcom zakladateľom únie – ktorí boli takmer všetci kresťania. Svojím správaním vyzdvihovali „to najlepšie z kresťanstva“ s realistickou „trpezlivosťou presvedčenia, že to dobré nakoniec zvíťazí“. Tým sa stali obrancami zmierenia a nositeľmi predtým nacionálnym socializmom „čižmami ušľapávanej“ duše Európy.

 

Zapojenie mena Boha do politického projektu je „rúhanie“.

EÚ je proces formovania a úsilia o lepšie spolunažívanie a o väčšiu jednotu, ako zdôraznil Van Rompuy. Utópiu ideálneho štátu, ako napríklad jednej „kresťanskej republiky Európy“, kresťania nesmú nikdy sledovať, veď zapojenie mena Boha do politického projektu je „rúhanie“. Mali by byť oveľa viac „najhorlivejšími obhajcami a najpresvedčenejšími obrancami sekulárnej Európy“ a jej svedomie oduševniť svojím špecifickým obrazom človeka.

 

Zaoberať sa poslednými otázkami človeka

Duchovné základy dnešnej Európy „vyrástli zo syntézy Atén, Ríma a Jeruzalema a k tomu sa pridáva ešte Paríž 1789“, povedal vysokoškolský profesor z Heiligenkreuzu páter Karl Wallner v svojej prednáške.

„Európa potrebuje kresťanov, ktorí sa zaoberajú otázkami posledných vecí človeka a neuspokoja sa s tými predposlednými. Je potrebné ešte viac zrastať v pokoji a v zachovaní ľudskej dôstojnosti.“

 

Biskup Német: Neobetovať hodnoty kapitálu

O potrebnom posilnení duše Európy hovoril aj László Német SVD, katolícky biskup zo srbského Zrenjaninu. Ako zdôraznil, Európa sa musí usilovať o udržanie svojich ústredných výdobytkov ako náboženská sloboda, solidarita alebo sociálne trhové hospodárstvo a nesmie svoje hodnoty „obetovať na oltári kapitálu“. „Veď nijaký iný kontinent v ostatných 70 rokoch nedosiahol toľko ako Európa,“ povedal biskup zo Spoločenstva Božieho slova.

Aj keď sa cirkvi v Európe dnes stali bezmocné a v priebehu „náboženského odcudzovania“ Európy eticko-morálne ako aj v každodennom živote ľudí enormne stratili vplyv, no ich úloha pre Európe je napriek tomu nesmierna. Musia hlásať a realizovať zmierenie a vnášať do súčasnosti aj nádej. Potrebné je k tomu aj spolupôsobenie všetkých iných síl v spoločnosti. „Skutočnosti v Srbsku ukazujú, že bez politickej a hospodárskej pomoci alebo politického tlaku sa to dosiahnuť nedá,“ povedal biskup.

Vzhľadom na dôvod konferencie – pripomienku 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny – ukázal biskup Német na situácii v krajinách východnej a južnej Európy, že s vojnou sa okrem politických mocenských vzťahov silne zmenila aj úloha náboženstiev v štáte a čiastočne bola zaťažená aj neskoršími vojnami. Rozpadom Juhoslávie veľmi utrpel ekumenizmus medzi pravoslávnymi a katolíkmi a naďalej prebieha iba sporadicky, Nedarí sa tu cirkvi a národy zbližovať.

 

Nie strana ale „kvas“

„Cirkev sa nesmie chápať ako strana alebo zastúpenie politických záujmov,“ pripomenul opát kláštora Heiligenkreuz Maximilián Heim. Musí však pôsobiť podobne ako „kvas“ v korýtku múky tým, že bude vedome upriamovať pozornosť na „zásady, o ktorých sa nediskutuje“. To platí zvlášť o angažovaní sa vo verejnosti v oblasti ochrany a napomáhania dôstojnosti človeka,“ povedal opát Heim. –zg-

 

Kardinál Brandmüller kritizuje «chaos» v Katolíckej cirkvi

 

Rím, 27.3.2014 (kath.net/KNA) 016 879 – Neznalosť katolíckej náuky dokonca u biskupov a teológov je podľa názoru vatikánskeho kardinála Waltera Brandmüllera (foto) hlavným dôvodom súčasného «chaosu» v Cirkvi. Vzhľadom na vnútrocirkevnú diskusiu o manželstve a rodine je «nefalšovaná katolícka náuka» v nebezpečenstve, ako povedal nemecký kardinál a známy cirkevný historik pre talianske noviny «Il Foglio» zo štvrtka.

Medzi biskupmi, kazateľmi, katechétmi a «predovšetkým profesormi morálnej teológie» často vládne úplne alebo čiastočne chýbajúca jasnosť o náuke Cirkvi, kritizoval kardinál Brandmüller. „Z toho vzniká zmätok, ku ktorému prispievajú aj biskupi, ktorí tvrdia, že katolícka morálka už nezodpovedá dobe.“

Kardinál Brandmüller sa vyjadril aj výpovediam biskupa z Trieru Stephana Ackermanna k obnove morálnej a sexuálnej  náuky. Ackermann by mohol mať pravdu, keď povedal, že veriaci musia byť silnejšie motivovaní k životu podľa katolíckej náuky a tá sa im musí lepšie vysvetľovať. Avšak nemal pravdu v tom, ak to vôbec povedal, že katolícka náuka už nezodpovedá dobe, ako povedal kardinál.

Biskup Ackermann v rozhovore pre redakciu novín «Mainzer Allgemeine» začiatkom februára vyhlásil, že vidí potrebu zmeny morálnej a sexuálnej etiky Cirkvi.: „Nezodpovedá našej dobe, ak znovu zosobášených rozvedených trvalo nepripúšťame ku sviatostiam a ak predmanželský sex všeobecne hodnotíme ako ťažký hriech.“ Ackermann súčasne zdôraznil, že nejde o zásadnú zmenu náuky …

Augsburský cirkevný historik Brandmüller bol v rokoch 1998 až 2009 predsedom pápežskej Komisie pre historické vedy. Od novembra 2010 je členom kolégia kardinálov. –zg-

 

‚Cirkev náuku o nerozlučiteľnosti manželstva nezmení‘

 

Poradca pápeža, americký kardinál O´Malley: Uľahčenie procesu anulovania manželstva „by bol nádherný prvý krok“.

 

Boston, 25.3.2014 (kath.net/pl) 016 878 – „Cirkev svoju náuku o nerozlučiteľnosti manželstva nezmení.“ Konštatoval to kardinál Sean O´Malley (foto), arcibiskup z Bostonu v USA a poradca pápeža v interview pre „National Catholic Register“. Kardinál  O´Malley je členom 8-člennej poradnej Rady kardinálov pápeža a členom Pápežskej rady pre rodinu. Tento kapucín sa v ostatnom konkláve rátal medzi kandidátov na pápeža.

„Cirkev sa však pokúsi pomôcť tým, ktorým sa rozbilo manželstvo a bude hľadať možnosti, čo sa môže urobiť,“ vysvetlil kardinál O´Malley ďalej. „Svätý Otec sa usiluje, aby sa o tom diskutovalo, no ja si myslím, že je ešte priskoro na nejaké predpovede o tom, ako to vyjde.“ Uľahčenie procesu anulovania manželstva „by bol nádherný prvý krok“. Kardinál označil túto problematiku ako „kľúčový pastoračný problém Cirkvi“.

Šéfredaktor „National Catholic Register“ potom poukázal na „niektorých nemeckých biskupov, ktorí hovoria o tom, že náuka Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva by sa mala modifikovať“. –zg-

 

Rusko uverejňuje hrozbu vraždy ukrajinskému kňazovi

 

Moskva-Kyjev, 25.3.2014 (KAP) 016 877 – Ruská vláda nanovo obvinila Ukrajinu z „náboženskej neznášanlivosti“. Ministerstvo zahraničia v Moskve uverejnilo v utorok hrozbu vraždy, ktorú mala vysloviť „Nacionálno-socialistická robotnícka strana Ukrajiny“ proti pravoslávnemu kňazovi. V príslušnom liste sa hrozí duchovnému Alexandrovi Širokovi a jeho rodine, v strednej Ukrajine v regióne Čerkassy, „zničením“, ak bude pokračovať vo svojej „nepriateľskej agitácii za Moskvu“. Širokov je členom „Ukrajinskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi“. Ministerstvo vyhlásilo, že na Ukrajine vzrástli hrozby proti kňazom.

Ukrajinský premiér Arzenij Jaceňuk minulý týždeň v televíznom príhovore zdôraznil právo na náboženskú slobodu. Povedal, že každý občan sa musí sám rozhodnúť, ako sa bude modliť a do ktorej cirkvi chce patriť.

Ruský prezident Vladimír Putin však obvinil časti ukrajinskej vlády z antisemitizmu a zo znevýhodňovania pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu. –zg-

 

Veľká Británia: 15 500 mŕtvoliek dieťatiek v spaľovniach odpadu

 

Londýn, 25.3.2014 (kath.net) 016 876 – Telesné pozostatky najmenej 15 500 dieťatiek, ktoré zomreli počas tehotenstva, spálili vo Veľkej Británii za ostatné dva roky spolu s normálnym odpadom kliník. Najmenej v dvoch štátnych klinikách telíčkami zomrelými po umelom alebo spontánnom potrate dokonca kúrili! Informoval o tom britský denník „The Daily Telegraph“. Do škandálu je zapletených až 27 kliník, ako odhalila televízia „Channel 4“. Desať kliník prax spaľovania mŕtvoliek pripustilo, dve kliniky priznali, že mŕtvolky dali spáliť v spaľovniach odpadu, ktoré vykurujú kliniky.

Minister zdravotníctva Dan Poulter to v noci 25. marca pranieroval ako „totálne neakceptovateľné“. Ministerstvo zdravotníctva túto prax okamžite zakázalo.

„Channel 4“ vysielala v utorok reláciu na túto tému. Podľa novín „Daily Telegraph“ v nej informovali, že k rodičom, ktorí svoje deti stratili v ranom detstve, sa často nielenže nesprávali so súcitom, ale jednoducho a ich vôbec neopýtali, čo chcú urobiť s telesnými pozostatkami potratených detičiek.

O jednej prominentnej nemocnici krajiny, Addenbrooke’s v Cambridgi,  prenikla navonok správa, že v spaľovni odpadu dala spáliť 797 detičiek. Boli to plody detí mladšie ako 13. týždňov. Matkám hovorili o „spopolnení“, teda to označili výrazom, ktorý sa používa v krematóriách. –zg-

 

Transplantačný lekár žiada prísnejšiu diagnostiku smrti mozgu

 

Wilhelmshaven, 25.3.2014 (kath.net/KNA) 016 875 – Prísnejšie smernice určovania smrti mozgu a vyššiu kvalifikáciu lekárov, ktorí smú konštatovať smrť mozgu žiada transplantačný lekár Gundolf Gubernatis.

«Ľudia ochotní k darcovstvu orgánov majú nárok na čo najvyššiu možnú bezpečnosť,» vyhlásil nemecký profesor chirurgie v pondelok vo Wilhelmshavene v otvorenom liste Spolkovej lekárskej komore. «V súčasnosti táto bezpečnosť nie je dostatočná – aj preto, že požiadavky na vzdelanie lekárov, ktorí konštatujú smrť mozgu, sú príliš nízke.»

Viaceré nemecké noviny v ostatných mesiacoch informovali o rade chybných diagnostík smrti mozgu. Nemecká nadácia pre transplantáciu orgánov (DSO), zodpovedná za koordináciu darovaných orgánov (DSO), vyčíslila počet chybných diagnóz na 0,67 percenta. «Takáto chybová kvóta v tejto citlivej oblasti je neprijateľne vysoká», vyhlásil Gubernatis. Aj tri lekárske spoločnosti – Nemecká spoločnosť pre neurológiu (DGN), Nemecká spoločnosť pre neurochirurgiu (DGNC) a Nemecká spoločnosť pre neuro-intenzívnu a urgentnú medicínu (DGNI) – požadovali počiatkom marca lepšiu kvalifikáciu lekárov v tejto oblasti.

Gubernatis žiada prijatie záväzných štandardov do „Smerníc na konštatovanie smrti mozgu.“ Pred začiatkom vyšetrenia smrti mozgu, treba zistiť, či lieky v krvi pacienta ovplyvňujú funkciu mozgu a tým aj konštatovanie smrti. Okrem klinických vyšetrení treba navyše urobiť aj vhodné technické vyšetrenia ako krivky prúdenia v mozgu (EEG). Na zvýšenie kvalifikácie lekárov treba prijať dodatočnú kvalifikáciu «diagnostiku smrti mozgu» do poriadku ďalšieho vzdelávania Spolkovej lekárskej komory. «Iba lekári, ktorí majú toto dodatočné vzdelanie, majú mať kompetenciu konštatovať smrť mozgu.» -zg-

 

Kardinál Burke: S prednáškou kardinála Kaspera je veľa ťažkostí

Vatikán, 24.3.2014 (kath.net) 016 874 – Kardinál Raymond Burke, prefekt Apoštolskej signatúry, v interview s Raymondom Arroyom (EWTN) v súvislosti s diskusiou o pripustení znovu zosobášených rozvedených ku sviatostiam povedal:

Hovorím to otvorene: s textom prednášky kardinála Kaspera je veľa ťažkostí aj v tom, že sa stáva zhromaždiskom pre ľudí, ktorí sa neprávom nazdávajú, že Cirkev by mohla v tomto bode zmeniť svoju prax. Dôverujem tomu, že omyl Kasperovho priblíženia sa k problému sa bude vidieť čoskoro ešte jasnejšie.

Emeritný kardinál kúrie Walter Kasper mal vo februári na konzistóriu na pozvanie pápeža Františka pred kardinálmi ako hlavný rečník 2-hodinovú prednášku o rodine a manželstve. O prednáške kardinála Kaspera sa na konzistóriu „prirodzene“ rozvinuli spory, ako povedal kardinál Burke. „To že Kasper mal prednášku pred kolégiom kardinálov, v nijakom prípade neznamená, že ju všetci kardináli dobre prijali“.

K pripusteniu ľudí žijúcich v neanulovanom manželstve a súčasne uzavreli druhé občianske manželstvo ku sviatostiam zmierenia a Eucharistie, Američan Burke konštatoval:

„To podľa mňa ako cirkevného právnika nie je možné a prináša so sebou množstvo možného sklamania, keď sa týmto ľuďom sprostredkuje idea, že pravda o manželstve by sa napriek tomu mohla zachovať.“ Nehovoríme tu, ako zdôraznil kardinál, o pojme pravdy, ktorá sa v priebehu času vyvinula, ale „o vlastných slovách Ježiša v Evanjeliu“. „A Ježiš učil nerozlučiteľnosť manželstva.“

Kardinál Burke sa vyslovil rovnako aj proti prenáhleným zjednodušovaniam v procesoch anulovania. „Musí byť jasné“, že proces anulovania nie je jednoducho procedúra, ale že tento proces je podstatne spojený s pravdou náuky“. Citoval kán.1141 CIC: „Platné a dokonané manželstvo nemožno zrušiť nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu okrem smrti.“ Kardinál Burke tiež citoval varovanie bl. pápeža Jána Pavla II. pred  „falošným milosrdenstvom, ktoré sa nestará o pravdu a preto nemôže slúžiť láske k blížnemu, ktorej jediným cieľom je spása duší.“ –zg-

 

Kardinál Müller zdôrazňuje postavenie Kongregácie pre náuku viery

 

K téme znovu zosobášení sa vyjadril nie ako „súkromný teológ“, ale ako prefekt

rímskej kongregácie! Iní v tejto diskusii, „aj keď majú hodnosť kardinála“,

hovorili naproti tomu „jednoducho len za seba osobne“.

 

Vatikán, 24.03.2014 (KAP) 016 873 – Kardinál Gerhard Ludwig Müller dôrazne pripomína prednostné postavenie vatikánskej Kongregácie pre náuku viery v diskusii o cirkevnej náuke o manželstve a rodine. Zdôraznil, že k tejto téme sa vyjadril nie ako „súkromný teológ“, ale ako prefekt rímskej kongregácie, „ktorá jediná má bezprostredne účasť na učiteľskom úrade pápeža“, ako povedal v pondelok v interview pre „Rádio Vatikán“.

Iní, ktorí sa v tejto diskusii prihlásili ku slovu, „aj keď majú hodnosť kardinála“, hovorili naproti tomu „jednoducho len za seba osobne“.

To isté platí pre vatikánsky dotazník o manželstve, rodine a sexualite. Dotazník bol síce užitočný, avšak „nijaká dogma“. Smerodajné musí byť slovo Ježiša, ako zdôraznil kardinál Müller.

Kardinál súčasne varoval pred „úzkym vedením“ diskusie o manželstve a rodine. Povedal to zjavne vzhľadom na diskusiu o prístupe k znovu zosobášeným rozvedeným. Podstatné je tu oveľa viac to, aby sa cirkevná náuka o manželstve a rodine znova posunula „do úplného centra katolíckeho povedomia viery“. „Iba ak budeme hovoriť o vydarení manželstva a rodiny a ak sa budeme za to aj zasadzovať, môžeme dosiahnuť niečo pozitívne,“ povedal kardinál Müller. –zg-

 

Rakúsko: ‚Gay Friendly Church“ v Lineckej diecéze

 

Wels, 24.3.2014 (kath.net/jg) 016 872 – Dom vzdelávania na zámku  Puchberg, vo vlastníctve Lineckej diecézy, organizuje 28. marca „Deň vzdelania a stretnutia“ s názvom „Gay Friendly Church“ (Cirkev priateľská gejom). Podtitul znie „Dobré miesto pre homosexuálov a lesby v Cirkvi“. Spoluorganizátorom je „Diecézna komisia pre pastoráciu homosexuálov“.

Jedným z referentov je vedúci diecéznej pastorácie homosexuálov, teológ a psychoterapeut Rolf Sauer. Sauer bol vedúcim Oddelenia pre manželstvo a rodinu v Pastoračnom úrade Lineckej diecézy a teraz je poradcom pre manželstvo a rodinu. Oddelenie pre manželstvo a rodinu ho naďalej uvádza ako jedného zo svojich referentov.

V predbežnej správe lineckých katolíckych novín o tomto podujatí sa uvádza: „Stretnutie v dome vzdelávania na zámku Puchberg má prispieť k tomu, aby homosexuáli zažili pocit: Tu sa k nám správajú priateľsky.“ Pre Rolfa Sauera to tiež znamená: Ak sa milujúci rovnakého pohlavia rozhodnú pre partnerstvo, má sa tiež zodpovednosť, ktorú za seba preberajú, vnímať s ocenením.“

Potvrdenie homosexuála vo farskej rade v Stützenhofene viedenským kardinálom arcibiskupom Christophom Schönbornom považuje Sauer podľa katolíckych novín za povzbudzujúci príklad.

Sauer už často spôsobil rozruch výpoveďami k homosexualite, ktoré nezodpovedali náuke Cirkvi. Napríklad chcel biblické výpovede k homosexualite zrelativizovať argumentom, že tie sa vzťahujú iba na to, keď „sa dopúšťajú zneužívania heterosexuálni muži“. Cirkev odmieta  homosexuálne akty, pretože tie „sú obraté o podstatné a nevyhnutné určenie cieľa“, a síce nasmerovanie na plodenie potomkov. Sauer však považuje tento argument za „spornú výpoveď rímskeho učiteľského úradu“. –zg-

 

Rakúsko: Pripravuje sa nový zákon o islame

 

Viedeň, 24.3.2014 (KAP) 016 871 – Prípravné práce pre nový zákon o islame v Rakúsku sú v plnom prúde a čoskoro bude k dispozícii na posúdenie. Prvé problémové body ako „prednosť použitia štátneho práva“ pred islamským, ako aj ustanovenia o výuke náboženstva, kultúre pochovávania, pastorácii, vzdelávaní imamov a o moslimských sviatkoch sú už známe. Zreformovať starý zákon o islame z r. 1912 je deklarovaným cieľom spolkovej vlády a súčasť vládneho programu, ako povedal minister pre zahraničie a integráciu Sebastian Kurz pre ranný magazín rakúskeho rozhlasu Ö1.

Plánovaná novelizácia zákona o islame sa má uzavrieť ešte tento rok, oznámili z kancelárie príslušného ministra Úradu kancelára Josefa Ostermayera. Rozhovory so zúčastnenými sú v konečnej fáze.

V pondelok sa ozvala kritika, že príslušný Úrad pre kult novelu odsúhlasuje iba s Islamským spoločenstvom v Rakúsku (IGGiÖ), ktoré podľa „Iniciatívy liberálnych moslimov v Rakúsku“ (ILMÖ) zastupuje iba menšinu z 500 000 moslimov v krajine. Vyhlásila, že tento postup je aj v rozpore s rozhodnutím ústavného súdu a zvýhodňuje „fundamentalistov“, takže hrozia konflikty či dokonca celoplošná vzbura.

V zákone zostáva, že nikto s odvolaním na islam sa nemôže stavať mimo zákonov štátu a že islamská výuka náboženstva nesmie byť v rozpore so štátnou občianskou výchovou – podľa cirkevného právnika samozrejmosti, ktoré platia aj pre všetky ostatné cirkvi.

V zákone treba zakotviť ešte chýbajúce oblasti ako islamskú pastoráciu v armáde v nemocniciach a väzniciach. A vo výuke islamu sa možno orientovať úpravami v konkordáte so Svätým stolcom príp. zákonom o protestantoch. V univerzitnom práve treba zakotviť vzdelávanie islamských duchovných – imamov v Rakúsku.

Vzhľadom na moslimské sviatky sa má urobiť zoznam, ako v zákone o židovskom náboženstve, no bez vplyvu na pracovné právo. Islamské spoločenstvo si želá v zamestnaní úpravu ako u žiakov, ktorí už v tieto dni majú voľno. Pre prezidenta IGGIÖ Fuata Sanaca tu prichádza do úvahy aj neplatená dovolenka.

Hlasy schváliť nový zákon sa ozvali aj pri 100. výročí schválenia islamského zákona v r. 1912, ktorý vznikol v úplne inom historickom kontexte. –zg-

 

Viedeň: V školách je viac moslimov ako katolíkov

 

Vo Viedni chcela matka bez vyznania dosiahnuť, aby kríže zo školských tried odstránili.

Ministerstvo preto počíta kresťanských žiakov na školách.

 

Viedeň, 22.3.2014 (kath.net/KAP) 016 870 – Vo viedenských školách s gymnáziom a v stredných školách prekročil už počet moslimských žiakov počet katolíckych. Podľa štatistiky Viedenskej školskej rady, ktorú má „Kathpress“ k dispozícii, je týchto školách 10 734 islamských žiakov, 8632 rímskokatolíckych žiakov a 4259 srbsko-pravoslávnych žiakov, ako aj 3219 bez vyznania.

Odlišná situácia je na iných typoch škôl. Na viedenských gymnáziách je to 5395 moslimských a 18 345 rímskokatolíckych žiakov, za nimi nasleduje 10 340 detí a mládeže bez vyznania, 1943 evanjelikov a 1726 srbsko-pravoslávnych žiakov. Noviny „Presse“ to vysvetľujú tým, že deti emigrantov navštevujú gymnáziá v menšom počte.

Na základných školách je 23 807 katolíkov, 17 913 moslimov a 11 119 žiakov bez vyznania, nasledujú srbsko-pravoslávni – 6083, a iní – 2727, ako aj evanjelickí žiaci – 2322. Tieto počty odzrkadľujú demografickú situáciu v meste, ako uvádza školská rada v tlači.

O tejto štatistike sa aktuálne hovorí, pretože ministerstvo školstva nariadilo školskej rade zistiť počty kresťanov na školách. Pritom sa odrátajú z celkového počtu žiakov židia, moslimovia, budhisti, vyznávači bahaj, hindovia, staro-aleviti a žiaci bez vyznania. Všetci ostatní sa považujú za kresťanských žiakov.

„Kresťanský“ je pojem, pre ktorý neexistuje zákonná definícia, ako odôvodnilo ministerstvo toto konanie. Na základe práva sebaurčenia môže svoje príslušenstvo ku kresťanstvu určiť iba cirkev alebo náboženské spoločenstvo.

Toto zisťovanie sa vyžaduje kvôli tzv. diskusii o krížoch v školských triedach. V zmysle zákona musia školy s povinnou dochádzkou s väčšinou kresťanských žiakov zavesiť v triedach kríže. Pri menej ako 50 percentách o tom rozhodne škola.

Vo Viedni-Neubau chcela nedávno matka bez vyznania dosiahnuť, aby kríže z tried odstránili a cez právnika žiadala informáciu o počte kresťanských žiakov. –zg-

 

Stratené piesne Johnnyho Casha: ‚Dospel som ku viere‘
            Berlín, 23.3.2014 (kath.net/idea) 016 869 – Jedenásť rokov po smrti slávneho speváka hudby country Johnnyho Casha (1932-2003) vyšiel album s 12 doteraz neuverejnenými piesňami. Nahrala ich pred 30 rokmi jeho firma platní Columbia, ktorá sa krátko na to od Casha odlúčila.

Spevák predtým prežil mimoriadne ťažké obdobie svojho života. Musel sa podrobiť terapii pre svoju závislosť na liekoch. V Klinike Betty Fordovej v Kalifornii úplne zmenil svoj život a nanovo sa priklonil ku kresťanskej viere. To teraz povedal jeho syn John Carter Cash (44) pre berlínsky denník „Tagesspiegel“.

V novom albume „Out Among The Stars“ (Vonku medzi hviezdami) je aj pieseň „I Came To Believe“ (Dospel som ku viere). V nej okrem iného spieva: „Všetko šlo zle, keď som to chcel tvoriť sám. A po každom stroskotaní som sa cítil dvojnásobne sám. Potom som zvolal: ‚Pane, veď musí existovať istejšia a ľahšia cesta.‘ Pretože nemôže byť, aby človek každý deň strácal nádej.“ Refrén znie: „Áno, dospel som ku viere vo vyššiu moc …“

Johnny Cash, ktorý sa stal slávnym ako „muž v čiernom“, vydal vyše 100 platní s miliónovým nákladom. Medzi nimi je aj veľa kresťanských piesní. V r. 1967 sa po prvý raz priklonil k viere v Ježiša Krista. Jeho duchovným otcom bol americký evanjelizátor Billy Graham (95), s ktorým Cash často vystupoval a u ktorého často trávil dovolenku.  –zg-

 

Arcibiskup Gänswein o nadšení pápežom: ‚Iba jasať je primálo‘

 

Vatikán-Berlín, 22.3.2014(kath.net/KAP/pl) 016 868 – Pápežský sekretár, arcibiskup Georg Gänswein (foto), vidí svoju budúcnosť v Ríme. K diskusiám o limburskom biskupovi Franzovi Petrovi Tebartz-van Elstovi nepovedal nič nové, ale poukázal na správu Biskupskej konferencie Nemecka o financovaní limburského biskupského sídla.  Pripomenul, že na to sú kompetentné iné osoby. Už v polovici januára arcibiskup Gänswein povedal, že komisia limburského biskupa zbaví bremena obžaloby.

Na otázky o vlastnej budúcnosti prefekt Pápežského domu a súkromný sekretár emeritného pápeža Benedikta XVI. povedal: „Moje miesto je v Ríme po boku pápeža Františka a emeritného pápeža Benedikta, tam som bol postavený a tam sa usilujem, čo najlepšie obstáť.“

Rozhodnutie o novom biskupovi vo Freiburgu, nástupcovi arcibiskupa Zollitscha, podľa neho „padne po letných prázdninách“. V Nemecku sa totiž stále znova hovorí o Gänsweinovi, keď ide o obsadenie biskupských stolcov a on pochádza z Diecézy Freiburg.

V interview pre kolínske „Dómske rádio“ arcibiskup poukázal na to, že v Nemecku síce možno konštatovať nadšenie pre pápeža Františka, no keď sa „nadšenie nerealizuje v praxi, tak je to ako horenie slamy, čo neprináša nijakú žeravú pahrebu“. Je dôležité, ako povedal, „to nové, tento svižný prúd, to radostné, čo je tu teraz s Františkom prijať do vlastného života viery a nechať sa tým nakaziť“. „Iba jasať, je primálo,“ konštatoval Gänswein.

Arcibiskup Gänswein tiež pripomenul, že „z Nemecka prichádza celý rad nátlakových prostriedkov“ na pápeža Františka. No či sa tieto v Ríme „rovnako pociťujú ako nátlakové prostriedky, ako ich z Nemecka vysielajú“, Gänswein posudzovať nechcel. Pritom poukázal na fakt: „Z nášho hľadiska je Nemecko najdôležitejšou krajinou pre Vatikán. Z hľadiska Vatikánu je Nemecko dôležitou krajinou, ale existujú aj iné dôležité krajiny a v súčasnosti to horí  – či už politicky alebo pastoračne – v iných krajinách oveľa oveľa viac a je  naliehavejšie zamerať pozornosť tam. Čo neznamená, že nemecké požiadavky posudzujeme akosi druhorado.“

Na otázku, či pápež František nejaké tie očakávania Nemecka aj sklame, Gänswein poznamenal, že „zrkadlo očakávaní by sa mohlo vešať celkom vedome vysoko“ s cieľom vyvíjať „istý tlak“.

Na pontifikálnej svätej omši v jezuitskom kostole v Mannheime ocenil Gänswein pápeža Františka ako charizmatického „farára sveta“, ktorému sa slovami, gestami a úsmevmi darí oduševňovať ľudí pre kresťanskú vieru. „František triafa do čierneho, to dokazuje veľký počet účastníkov audiencií v Ríme, pretože jednoduchými jasnými slovami dosahuje srdcia,“ povedal  arcibiskup Gänswein.

Arcibiskup Gänswein v homílii vyzval žiť kresťanstvo otvorene a radostne aj v každodennom živote a nielen iba „ako salónni kresťania argumentovať o otázkach viery pri čaji“. Pretože pápež František chce Cirkev, ktorá vychádza až na okraje a nikoho nezanecháva samého. „To je polárna hviezda jeho apoštolského konania.“

Do preplneného kostola prišlo viac ako tisíc kresťanov a pripravili mu nadšené uvítanie. Na začiatku svätej omše odovzdal Gänswein osobné pozdravy pápeža Františka a emeritného pápeža Benedikta XVI. a prítomní reagovali spontánnym potleskom. –zg-

 

Pápež menuje kritika celibátu za arcibiskupa Liverpoolu

 

Londýn, 21.3.2014 (KAP) 016 867 – Doterajší biskup Nottinghamu, Malcolm McMahon (64), sa stane novým arcibiskupom Liverpoolu. Táto anglická severozápadná arcidiecéza oznámila jeho menovanie pápežom Františkom 21. marca. Jeho predchodcu Patricka Kellyho prepustil na zaslúžený odpočinok Benedikt XVI. už 27. februára 2013, deň pred svojím odstúpením.

McMahon, vyštudovaný strojár a dominikán, sa v minulosti postaral o titulky v médiách svojimi vyjadreniami k možnému zrušeniu zákazu ženenia sa kňazov. V interview pre tlač v r. 2008 McMahon povedal, že „nevidí nijaký dôvod“, aby sa katolíckym kňazom bránilo oženiť sa. „Zvlášť vo Veľkej Británii , kde pôsobia mnohí ženatí konvertiti z Anglikánskej cirkvi ako katolícki  kňazi, zdá sa byť celibát neférový. Nová úprava by okrem toho mohla riešiť akútny nedostatok kňazov.“ Vzhľadom na ženy v Cirkvi povedal, že si pre nich želá výraznejšiu úlohu v Cirkvi, „avšak nie v úradoch vysviacky“.

K škandálu zneužívania McMahon bránil úsilie Vatikánu a katolíckej cirkvi v Anglicku objasňovať tieto prípady, no súčasne žiadal viac transparentnosti v prístupe k obetiam a páchateľom. V istej dobe sa o McMahonovi hovorilo aj ako o kandidátovi na úrad arcibiskupa Westminsteru, čo je najprestížnejší úrad katolíckej cirkvi v Anglicku.

McMahon pochádza z Londýna a po štúdiu strojárstva pracoval v Manchestri v Londýnskom dopravnom podniku. Vo veku 27 rokov vstúpil do rádu dominikánov. Roky pôsobil ako vysokoškolský duchovný pastier a kňaz vo farnosti. V roku 1992 sa stal predstaveným anglickej dominikánskej provincie. V r. 2000 ho Ján Pavol II. menoval za biskupa Nottinghamu.

V národnej biskupskej konferencii je McMahon predsedom komisie pre vzdelávanie a pôsobí aj v oblasti cirkevných financií v „Catholic Trust for England and Wales“. Je prezidentom katolíckeho hnutia za pokoj Pax Christi Anglicko. Do nového úradu arcibiskupa nastúpi 1. mája. –zg-

 

Poľsko: Parlament zamieta zákaz predaja v nedeľu

 

Varšava, 21.03.2014 (KAP) 016 866 – Poľské obchodné centrá a supermarkety smú byť naďalej otvorené aj v nedeľu. Parlament 21. marca veľkou väčšinou hlasoval proti návrhu zákona konzervatívcov a proti občianskej iniciatíve, ktoré žiadali zákaz nedeľného predaja. Vládnuci pravicoví liberáli a dve opozičné strany odôvodnili svoje zamietnutie hroziacou stratou 70 000 pracovných miest.

Konzervatívni poslanci poukazovali na zákaz predaja v nedele a sviatky   v mnohých západných krajinách. Petíciu iniciatívy občanov podpísalo viac ako 100 000 ľudí. Okrem odborov „Solidarnosc“ a zväzu malých obchodníkov ju podporili aj katolícki biskupi.

V Poľsku sú obchodné centrá otvorené každú nedeľu. Obchody dosahujú v tento deň veľkú časť svojho obratu. Len od r. 2007 musia byť zatvorené na štátne sviatky. Otvorené môžu byť iba malé obchody s potravinami, v ktorých pracujú iba majitelia. –zg-

 

Rakúsko: Seitenstettenské kláštorné gymnázium slávi 200 rokov

 

K absolventom gymnázia patria aj biskupi, rakúsky kancelár a minister zahraničia

 

St. Pölten, 21.3.2014 (KAP) 016 865 – Kláštorné gymnázium v rakúskom kláštore benediktínov Seitenstetten oslávilo 200 rokov svojho gymnázia ako verejnej školy. Vznik gymnázia a jeho činnosť si mnísi pripomenuli v deň sv. Benedikta slávnostnou svätou omšou v kláštornom chráme s pomocným biskupom zo St. Pöltenu Antonom Leichtfriedom, opátom Petrusom Pilsingerom, ako aj so stovkami študentov a s profesormi školy.

„Tisíce detí často z chudobných pomerov dostali v Seitenstettene kvalifikované vzdelanie a stali sa výraznými osobnosťami,“ zdôraznil podpredseda krajinského parlamentu Dolného Rakúska Johann Heuras v príhovore a povedal:

„V centre úsilia gymnázia je kvalifikácia pre život a nielen vzdelávanie pre zamestnanie. Zásadnými princípmi v Seitenstettene sú tolerancia a sprostredkovanie hodnôt, pričom tento benediktínsky kláštor je už 900 rokov duchovným a kultúrnym centrom regiónu. Dôležité je dať v škole každému oveľa viac ako rovnaké šance: pre všetkých sa musí nájsť tá správna miera, čo sa najlepšie darí prostredníctvom rozlišovania mnohorakosti a diferencovania,“ povedal Heuras, ktorý je sám absolventom tohto gymnázia.

Riaditeľ školy Wagner zdôraznil, že v Seitenstettene sa kladie dôraz na „vzdelávanie srdca“. Mnohé aj chudobné deti z vidieka dostali v Seitenstettene, kde bol v minulosti bol pričlenený aj biskupský chlapčenský seminár, veľmi fundované a hodnotné vzdelanie. Na to poukazuje aj veľký počet od školského poplatku. Umožnili to mnohé generácie mníchov, medzi nimi mnohí vedci.“

„Najlepších vedcov v histórii sa vždy usilovali získať zbrojárske koncerny,“ zdôraznil biskup Leichtfried, takisto bývalý absolvent gymnázia. „Dôležitá je preto otázka, na čo nasadíme svoju inteligenciu, talenty a schopnosti. Kláštorné gymnázium poskytuje dobrú základňu hodnôt na to, aby absolventi boli pre iných požehnaním. Veď učiť sa znamená stať sa priepustnými pre pôsobenie Boha.“

Seitenstettenské kláštorné gymnázium bolo v r. 1814 na žiadosť vtedajšieho opáta Kolumbana Zehetnera povýšené na verejné gymnázium. V r. 1866 ho rozšírili na vyššie gymnázium a v r. 1870 tu maturovali prví študenti. V r. 1972 ho otvorili aj pre dievčatá.

K jeho prominentným absolventom patrí aj bývalý rakúsky kancelár Július Raab, bývalý minister zahraničia Alois Mock, ako aj dlhoročný diecézny biskup v St. Pölten Franz Zsak. V súčasnosti navštevuje školu 370 mladých na budúci rok to bude už 400. –zg-

 

Ukrajinský biskup ku kríze na Kryme: ‚Ako za čias Stalina!‘

Interview s pomocným biskupom Veľarcidiecézy Kyjev, Josyfom Milanom,

o dramatickom stave na Kryme: „My sa neobávame  prenasledovania – nás už prenasledujú.“

Mníchov, 21.3.2014 (kath.net/André Stiefenhofer, Kirche in Not, KIN) 016 864 – Od pripojenia Krymu k Rusku sa obyvatelia polostrova obávajú nedostatkov v zásobovaní. Podľa nemeckej nadácie „Kirche in Not“ dochádza na Kryme už k horúčkovitému nakupovaniu zásob a ľudia sa pokúšajú pripraviť na život bez elektrického prúdu a plynu. V rozhovore pre „Kirche in Not“ biskup Josyf Milan vyjadril obavy aj z rastúceho zhoršovania sa situácie v ľudských právach v regióne.

 

Ľudia na Kryme sa už pripravujú na tvrdé časy a obyvatelia s ukrajinskými koreňmi sa obávajú vypudenia. Považujete tieto obavy za oprávnené?

Josyf Milan: Keď sledujem správy v médiách, môžem to iba potvrdiť. Nebezpečenstvo vyhnania z Krymu však nehrozí iba Ukrajincom, ale aj krymským Tatárom, ktorí sa počas prípravy anexie postavili na ukrajinskú stranu. Z môjho pohľadu majú všetky ruské akcie v kríze na Kryme klasický stalinský model. Preto môžeme očakávať, že Tatárov postihne ten istý osud ako už za čias Stalina.

Mohlo by dôjsť na Kryme k nedostatkom v zásobovaní?

Josyf Milan: Prirodzene, že takéto nebezpečenstvo hrozí obyvateľom vždy, keď ich odseknú od ich doterajšieho štátu a jeho infraštruktúry. Podobný stav poznáme z Abcházska, keď bolo v r. 2008 oddelené od Gruzínska. Krym je v zásobovaní pitnou vodou a elektrickým prúdom závislý od Ukrajiny. Dúfam preto, že ukrajinská vláda zostane rozumná a nevystaví svoje obyvateľstvo na Kryme nijakému nebezpečenstvu. Z právneho hľadiska som presvedčený, že Ukrajina sa Krymu nikdy nevzdá, pretože na to nie je nijaký legálny dôvod.

Počúvame, že na ruských hraniciach východnej Ukrajiny sa objavili tanky. Aké konkrétne je nebezpečenstvo ďalších anexií Ruskom?

Josyf Milan: Možné je všetko, pretože nikto neveril ani tomu, že Rusko tak jednoducho zaberie Krym. No celý tento negatívny vývoj nezávisí iba od Moskvy. Veľmi dôležitá je teraz reakcia medzinárodného spoločenstva, jeho konanie je v tejto kríze rozhodujúce.

Za sovietskych čias bola Gréckokatolícka cirkev na Ukrajine prenasledovaná. Obávate sa, že sa toto prenasledovanie začne opäť?

Josyf Milan: My sa neobávame prenasledovania, my už sme opäť prenasledovaní! Traja z našich kňazov boli zatknutí, jedného dokonca ruské bezpečnostné sily mučili. Tvrdili, že bol ozbrojený, ale to iba polícia tak prezentovala. Som zdesený z propagandistickej vojny, ktorá sa v ruských médiách proti nám vedie. Tvrdia sa tam neuveriteľné veci o našej cirkvi, nechápem, ako niekto môže niečomu veriť. V tejto chvíli nevidím rozumné riešenie tohto problému. –zg-

 

Rakúsko: V diecéze mesiace vyčíňali mladiství vandali

 

St.Pölten, 22.3.2014 (kath.net/KAP) 016 863 – Sériu prípadov vážneho poškodenia vecí v Diecéze St. Pölten, medzi iným v kostoloch, kaplnkách a na cintorínoch teraz objasnila polícia. Diecéza ocenila prácu vyšetrovania polície: „Vďaka vám môžu mnohí obyvatelia postihnutých oblastí znova pokojne spať – pre mnohých bola táto séria deliktov ostatných mesiacov úplnou traumou.“

Podrobnosti poskytol riaditeľ krajskej polície Franz Prucher tlači 21. marca v St. Pöltene. Skupina 11 páchateľov vo veku 17 a 18 rokov sa bude zodpovedať za 130 trestných deliktov vo viacerých dolnorakúskych okresoch.

Až 28 vandalských aktov spáchali v kostoloch, kaplnkách a na cintorínoch, pokoj mŕtvych narušili v 39 prípadoch a dokázali im aj ďalších 62 trestných deliktov. Výška škôd sa odhaduje najmenej na päťmiestnu sumu v eurách.

Polícia uviedla, že tieto činy nespáchali mladí z náboženských alebo politických motívov, ale z dlhej chvíle! Obvinení mladiství sa väčšinou priznali a štátna prokuratúra v St. Pöltene ich obvinila.

Referent pre médiá diecézneho biskupa Klausa Künga, Eduard Habsburg, sa k deliktom vyjadril otázkou: „Čo to vypovedá o spoločnosti, keď jej mladiství členovia realizujú svoju túžbu ničiť práve na pokojných náboženských miestach a vŕšia sa na cintorínoch a mŕtvych?“ Každý by si mal položiť otázku, „ako môže prispieť k tomu, aby niečo také samozrejmé ako pokoj mŕtvych sa v budúcnosti viac rešpektovalo“, povedal Habsburg. –zg-

 

Film a TV: Hollywood nanovo objavuje Bibliu 

 

Los Angeles/Berlín, 21.3.2014 (kath.net/idea) 016 862 – Hollywood nanovo objavuje Bibliu. Počas Pôstneho obdobia v USA a na celom svete sa budú premietať až štyri filmové a televízne produkcie: televízny seriál „Biblia“  a z nej vzniknutý film „Boží Syn“, ako aj filmy „Noe“ a „Boh nie je mŕtvy“. Na budúci rok sa už plánuje ďalší televízny seriál „Zabiť Ježiša“ – dokument o utrpení a smrti Ježiša Krista. To, že sa Hollywood chytá biblických tém, nie je ničím novým. Niektoré filmy sa už stali klasikmi, ako napríklad „Desatoro“ (1956) alebo Ben Hur (1959). Iné boli výsostne sporné ako film Martina Scorcesea „Posledné pokušenie Krista“ (1988), či film Mela Gibsona „Umučenie Krista“ (2004).

 

„Biblia“ a „Boží Syn“ v televízii a kinách

Minulý rok mal v USA veľký úspech 10-dielny televízny seriál na „History Channel“ s názvom „Biblia“, ktorý si pozrelo asi 13,2 miliónov divákov. V Nemecku sa bude premietať od Zeleného štvrtka (17. apríla) do Bielej soboty (19. apríla) na stanici Vox od 20.15 hod. Z televízneho seriálu producenti Mark Burnett a Roma Downeyová, ktorá hrá aj Ježišovu Matku Máriu, urobili film. Premietal sa v USA 28. februára s názvom „Boží Syn“. Viacerí prominentní evangelikálni pastori, medzi nimi Rick Warren z Lake Forest pri Los Angeles, zorganizovali mimoriadne premietania, na ktoré členovia farnosti mohli pozvať priateľov. Burnett dúfa, že na celom svete si film pozrie až miliarda ľudí.

 

Film „Noe“ – sporný u kresťanov a moslimov

Film „Noe“ scenáristu a režiséra Darrena Aronofského príde do kín v USA 28. marca a do nemeckých kín 3. apríla. Európsku premiéru slávil film však už 13. marca v Berlíne. Prítomná bola aj herečka Emma Watsonová, predstaviteľka Noemovej nevesty. Hlavnú úlohu hrá držiteľ Oskara Russel Crowe. Film kritizujú teologicky konzervatívni kresťania v USA kvôli voľnej interpretácii biblického príbehu. V Starom zákone (1. Kniha Mojžišova, 6-9) stavia Noe na Boží príkaz archu, v ktorej sa zachráni on a jeho rodina i zvieratá pred potopou, ktorú Boh posiela pre zlobu ľudí. Aronofsky predstavuje Noeho ako militantného aktivistu za životné prostredie a potopu ako trest za ničenie prírody. V niektorých islamských krajinách ako v Arabských emirátoch, Katare, Bahrajne, Egypte, Jordánsku a Kuvajte – sa tento film nesmie premietať. Noe je pre moslimov prorok a Korán zakazuje ich zobrazovanie.

 

Dráma: „Boh nie je mŕtvy“

Dňa 21. marca bude mať v USA premiéru film „Boh nie je mŕtvy“, založený na rovnomennom románe Rice Broocka. Príbeh sa odohráva na vysokej škole, na ktorej ateistický profesor od študentov žiada, aby podpísali vyhlásenie, že Boh je mŕtvy. Kresťanský študent odmietne. Profesor mu potom ponúkne, aby svoje presvedčenie, že Boh žije, obhájil v sérii diskusií, aby sa mohol naďalej zúčastňovať prednášok.

 

Dokumentárny film o „najvplyvnejšom mužovi sveta“

Sfilmovanie bestselleru „Zabiť Ježiša“ Billa O’Reillyho má prísť na televízne obrazovky v lete. Na budúci rok bude tento 4-hodinový seriál vysielať kanál „National Geographic“ v 171 krajinách a 45 jazykoch. Dokument má ukázať Ježiša nie z náboženského, ale z historického pohľadu. Ideu pre knihu dostal v bezsennej noci, ako povedal O’Reilly v televíznom interview. Je katolík a preto si myslí, že toto vnuknutie mu dal Ducha Svätý. V knihe prezentuje udalosti, ktoré viedli „k zavraždeniu najvplyvnejšieho muža sveta“ -Ježiša.

 

Najväčšiu sledovanosť má Film o Ježišovi

Najviac divákov si pozrelo Film o Ježišovi podľa Lukášovho evanjelia a ktorý bol nakrútený v r. 1979 na originálnych miestach v Izraeli. Vo viac ako 1100 jazykoch ho prežívalo až 6 miliárd ľudí. Najmenej 200 miliónov z nich sa podľa údajov Projektu Film o Ježišovi stalo kresťanmi. Film najprv distribuovali Warner Brothers. Neskôr ho prevzalo medzinárodné misijné dielo „Campus pre Krista“ v Orlande, v štáte Florida a premietal sa na celom svete. –zg-

 

 

 

Druhá pôstna homília pátra Raniera Cantalamessu OFMCa

Rím, 21.3.2014 (ZENIT – Britta Dörre) 016 861 – Páter Raniero Cantalamessa OFMCap druhou pôstnou homíliou s názvom „Verím v jednu svätú Cirkev“, uvádza sériu homílií o štyroch veľkých cirkevných otcoch, sv. Augustínovi, sv.  Ambrózovi, sv. Levovi Veľkom a sv. Gregorovi Veľkom. Úvod série pôstnych homílií tvorila meditácia o zmysle pôstu. Sériu homílií o cirkevných otcoch chápe páter Cantalamessa ako pokračovanie homílií z Pôstneho obdobia v roku 2012 o gréckych cirkevných otcoch.

V prvom bode homílie, „Od Východu až na Západ“, vysvetlil páter Cantalamessa cieľ série homílií o štyroch cirkevných otcoch:

„Uvidíme pritom, čo nám má dnes ešte každý z nich povedať, predovšetkým vzhľadom na pravdu viery, ktorú zvláštnym spôsobom zastával, to znamená: o podstate Cirkvi, o skutočnej prítomnosti Krista v Eucharistii, o kristologickej dogme z Chalcedonu a o duchovnom chápaní Svätého písma.“ Treba dospieť od „viery, ktorú veríme, k viere, ktorú žijeme“.
Kým grécki cirkevní otcovia zamerali svoj záujem predovšetkým na ontologické aspekty dogmy, a síce na „Kristovo Božstvo, jeho dve podstaty a spôsob ich spojenia a na jednotu a trojjedinosť Boha“, latinskí cirkevní otcovia sa skôr venovali konkrétnym, juristickým a praktickým otázkam. Herézy ako donatizmus a pelagianizmus boli užitočné pre napomáhanie opätovného uvedomenia si „pavlínskych tém milosti, Cirkvi, sviatostí a Svätého písma“.
Druhý bod homílie pátra Cantalamessu sa zaoberá definíciou pojmu „Cirkev“. Páter Cantalamessa pre lepšie pochopenie pojmu cituje sv. Augustína, ktorý svojimi spismi bojoval ako proti pelagianizmu tak proti donatizmu a preto sa venoval úvahám o pojmoch: „milosť“  a „Cirkev“.
„Záujem o jeho spôsob pohľadu na Cirkev je naproti tomu typický pre modernu, aj preto, že Druhý vatikánsky koncil mal Cirkev ako hlavnú tému a ekumenické hnutie a definícii pojmu ‚Cirkev‘ pripisuje veľký význam.“
Už grécki cirkevní otcovia sa zaoberali pojmom „Cirkev“, ale v podstatnom sa obmedzili na to, že „pojmy a zmyslové obrazy Svätého písma opakovali a komentovali“.
Sv. Augustín, ktorý sa postavil proti postoju donatistov, postupuje dvomi rôznymi spôsobmi. Treba nevyhnutne rozlišovať medzi spismi, „ktoré adresuje bezprostredne donatistom a jeho komentármi ku Svätému písmu a príhovormi k ľudu.“
Páter Cantalmessa uvádza spisy sv. Augustína, ktoré svätec smeruje priamo proti donatistom. V protiklade s donatistami sv. Augustín vychádza z „rozlišovania medzi ‚potestas‘ a ‚ministerium‘, to znamená medzi milosťou a jej správcom“. „Milosť, ktorá sa udeľuje sviatosťami, je výlučne dielom Boha a Krista; kňaz je iba jej nástrojom … Platnosti a účinnosti sviatosti nehodnosť kňaza nezabráni. To je pravda, ktorá je aj pre kresťanov dneška veľmi aktuálna …“
Sv. Augustín rozlišuje „medzi súčasnou, pozemskou Cirkvi a budúcou nebeskou Cirkvou.“ V rámci pozemskej Cirkvi sv. Augustín rozlišuje navyše medzi ‚spoločenstvom v sviatostiach‘ (communio sacramentorum) a ‚spoločenstvom svätých‘ (societas sanctorum). Prvé je viditeľné spojené účasťou na vonkajších znakoch – sviatostiach, Svätom písme, cirkevnej autorite. „Druhé zahrňuje iba tých ľudí, ktorí okrem týchto vonkajších znakov  majú účasť aj na neviditeľnej realite, ktorá stojí za týmito znakmi: ‚res sacramentorum‘, to znamená, Duch Svätý, milosť, láska k blížnemu.“
To nové nachádzame v tom, že jednota Cirkvi spočíva v niečom vnútornom – Duchu Svätom. „Úplná príslušnosť k Cirkvi si vyžaduje oboje súčasne: viditeľné spoločenstvo vo sviatostných znakoch a neviditeľnú jednotu v milosti.“ Sú tu však možné mnohé stupne. „Existuje vonkajšia príslušnosť sviatostných znakov, na ktorej majú účasť aj schizmatickí donatisti a všetci zlí katolíci, a úplná a neobmedzená príslušnosť. Tá prvá spočíva vo vlastníctve vonkajších znakov milosti (‚sacramentum‘), avšak bez prijatia vnútornej milosti, ktorá z týchto znakov vyplýva (‚res sacramenti‘), ako sa to deje v prípade schizmatikmi udeleného krstu, alebo nehodnými katolíkmi prijatej Eucharistie.“
Na záver prezentoval páter Cantalamessa spisy sv. Augustína adresované ľudu, ktoré vykladajú Písmo. K Eucharistii vysvetľuje:
„Analógia medzi oboma telami Krista spočíva pre sv. Augustína v symbolickej zhode spôsobu jej vzniku. Chlieb Eucharistie je výsledkom splynutia množstva pšeničných zrniek a víno dostaneme z vylisovania množstva hroznových bobúľ; tak aj Cirkev tvorí množstvo ľudí, ktorí sú spojení a stavení dokopy zväzkom lásky, to znamená skrze Ducha Svätého. … Aj o Cirkvi možno povedať, že sviatosť ‚significando causat‘ sa tým, že je znakom stáva príčinou: pretože Eucharistia predstavuje zjednotenie mnohých osôb do jednej jedinej, toto zjednotenie aj uskutočňuje, stáva sa príčinou.“
V nasledujúcom bode sa páter Cantalmessa zaoberá aktuálnosťou ideí sv. Augustína. Najmä pre ekumenizmus majú myšlienky sv. Augustína vzhľadom na blížiace sa 500. výročie Reformácie, veľký význam:
„Pre celú Cirkev má veľkú dôležitosť, aby sa táto príležitosť nestratila, aby sme nezostali väzňami našej minulosti a pokúšali sa, aj keď s väčšou objektivitou a pokojamilovnosťou ako v minulosti, zistiť, kto mal v čom pravdu a kto akú vinu na seba naložil. Namiesto toho musíme postúpiť o rozhodujúci krok ďalej.„V ostatných storočiach prešla Cirkev a teológia veľkou zmenou. Musíme sa orientovať dobou apoštolov. Oni mali pred sebou predkresťanský svet, my máme pred sebou z veľkej časti pokresťanský svet.“ To znamená, výdobytky z Reformácie „dať k dispozícii celému kresťanstvu“. V protiklade k sv. Augustínovi musíme sa dnes vydať na presne opačnú cestu. „Sv. Augustín musel kráčať cestou od spoločenstva vo sviatostiach ku spoločenstvu v milosti Ducha Svätého a v láske. My dnes musíme ísť smerom od duchovného spoločenstva v láske k plnému spoločenstvu vo sviatostiach, predovšetkým v Eucharistii.“ Páter Cantalamessa sa potom venoval otázke:
„Môžem sa ja ako katolík viac cítiť s veľkým množstvom, v spoločenstve s tými, ktorí síce boli pokrstení v mojej Cirkvi, ale ani trocha sa nezaujímajú o Krista ani o Cirkev, alebo iba vtedy, keď chcú kritizovať – ako sa cítiť v spoločenstve s tými, ktorí síce patria do iného kresťanského vyznania, no veria v rovnaké zásadné pravdy ako ja, milujú Ježiša Krista, odovzdávajú mu svoj život, šíria jeho Evanjelium, usilujú sa pomáhať chudobným sveta a majú tie isté dary Ducha Svätého ako aj my?“
Najmodernejším a najdôležitejším poznatkom sv. Augustína je, že zjednocujúcim princípom Cirkvi je jedine Duch Svätý. „Preto nie sú najdôležitejšími krokmi k jednote tie, ktoré dosiahneme pri rokovacom stole či spoločnými vyhláseniami (hoci aj to je veľmi dôležité), ale tie, ktoré sa robia, keď sa veriaci rôznych vyznaní zídu, aby spoločne v bratskej zhode hlásali Ježiša ako Pána tým, že každý si je pritom vedomý svojej charizmy a ostatných uznáva ako bratov v Kristovi.“
To nové v myslení sv. Augustína sú „praktické závery“, ktoré robí. Niet nijakého dôvodu na závisť či žiarlivosť. „To, čo nevlastním a tí druhí áno, patrí v skutočnosti aj mne.“ Každý  jeden úd má význam, tak ako sa to deje v Kristovom Tele: „Čo každý jeden úd je a čo robí, je a robí to pre všetkých!“

Láska znásobuje charizmy; robí z charizmy jedného človeka, charizmu všetkých. „Keď budeme jedného dňa schopní túto pravdu neaplikovať iba na vzťahy v rámci nášho spoločenstva a našej Cirkvi, ale aj na vzťahy medzi rôznymi kresťanskými cirkvami, potom bude jednota kresťanov každý deň prakticky naplnenou skutočnosťou.“ –zg-

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *