Duch Pána ma pomazal

Ježiš sám podáva vysvetlenie toho, čo sa s ním udialo pri krste v Jordáne. Keď sa vrátil od rieky Jordán, v nazaretskej synagóge aplikoval na seba Izaiášove slová: „ Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, …“
Peter používa termín „pomazaný“ v druhom čítaní, keď hovorí o Ježišovom krste. Hovorí: „ Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou“. Máme tu základnú koncepciu kresťanskej viery . Meno „Mesiáš“ v hebrejčine a „Christos“ v gréčtine znamená „Pomazaný“. My sami, hovoria cirkevní otcovia, sa nazývame kresťanmi, pretože sme pomazaní napodobujúc Krista, Pomazaného, par excellence. V našom jazyku slovo „pomazaný, mazaný“ má veľa významov a nie všetky sú pozitívne. V staroveku bolo mazanie významným prvkom v živote človeka. Atlétov natierali olejom, aby boli rýchli a agilní pri pretekoch, muži a ženy sa natierali vonnými olejmi, aby ich tváre boli krásne a žiarivé. Dnes máme na tento účel k dispozícii nekonečné množstvo produktov a mnohé z nich sú vyrobené na základe rôznych typov olejov.
V Izraeli mal obrad pomazania náboženský význam. Králi, kňazi a proroci boli pomazaní vonnými olejmi a to bolo znamením, že sú zasvätení pre službu Bohu. V Kristovi sa všetky tieto symbolické pomazania stali realitou. Pri krste v Jordáne ho sám Boh Otec vysvätil na Kráľa, Proroka a Večného kňaza. To sa nestalo použitím materiálneho oleja, ale skrze duchovný olej, to znamená skrze Ducha Svätého, skrze „olej radosti“, ako hovorí žalm. To vysvetľuje, prečo Cirkev tak veľmi vyzdvihuje pomazanie posvätnou krizmou. Obrad pomazania máme v krste, pri birmovke, pri vysviacke kňazov a máme aj pomazanie chorých (ktoré sa predtým nazývalo „posledné pomazanie“). Pomazanie sa v týchto obradoch vysluhuje, pretože skrze neho máme účasť na pomazaní Krista, to znamená na plnosti Ducha Svätého. My sa doslova stávame „kresťanmi“, to značí, pomazanými, zasvätenými a ľuďmi, ktorí, ako hovorí sv. Pavol, majú šíriť ľúbeznú vôňu Krista vo svete.
Skúsme sa pozrieť, čo toto všetko hovorí nám, ľuďom dnešnej doby. Dnes je veľmi moderná tzv. arómová terapia. Používa oleje esencií, ktoré vylučujú vôňu na udržanie zdravia i na terapiu na niektoré poruchy. Internet je plný reklamy na arómovú terapiu. Existujú vône na fyzické choroby, na stres a existujú aj „vône pre dušu“. Jedna z nich nám vraj dokonca pomáha dosiahnuť „vnútorný pokoj“. Nie je mojou úlohou posudzovať túto alternatívnu medicínu. Vidím však, že lekári odradzujú od tejto praxe, ktorá nie je vedecky podložená a ktorá v skutočnosti v niektorých prípadoch vyvoláva kontraindikácie. Ale čo by som chcel povedať je, že je isté, že spoľahlivá arómová terapia kontraindikácie nevyvoláva: a to je terapia pozostávajúca zo špeciálnej arómy, z vonného pomazania a tým je Duch Svätý!
Táto arómová terapia Ducha Svätého uzdravuje všetky neduhy duše a niekedy, ak Boh chce, aj neduhy tela. V jednom africko-americkom špirituáli sa neustále opakujú slová: „V Gileade je balzam, čo zaceľuje rany.“ (V Starom zákone bol Gilead miestom známym pre jeho vonné oleje. Porovn. Jeremiáš 8,22). A pieseň pokračuje: „Niekedy sa cítim znechutený a myslím si že pracujem nadarmo, ale potom Duch Svätý znova oživí moju dušu.“ Pre nás je Gileadom Cirkev a balzamom, čo uzdravuje, je Duch Svätý. On je tou vôňou, ktorú tu zanechal Ježiš, keď chodil po tomto svete.
Duch Svätý je špecialistom na choroby manželstva. Manželstvo spočíva v odovzdávaní sa jedného partnera druhému, je to sviatosť, pri ktorej manželia urobia zo seba dar. A Duch Svätý je zosobneným darom, on je neustálym darom Otca Synovi a Syna Otcovi. Kam zaveje, tam sa obnoví schopnosť človeka urobiť zo seba dar a s tým aj radosť a krása spoločného života.
Filozof Heidegger vyslovil alarmujúci úsudok o budúcnosti ľudskej spoločnosti: „Iba boh nás pred tým môže zachrániť,“ povedal. Ja hovorím, že tento Boh, ktorý nás môže zachrániť, existuje – je to Duch Svätý. A naša spoločnosť potrebuje nesmierne dávky Ducha Svätého.

Raniero Cantalamessa 
pápežský kazateľ, kapucín Rím, 11. 1. 2008
k Nedeli Krstu Pána
Zdroj: Zenit. Rím , 11.1.2008, 0881. 
Preložila: –zg-

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *