Život Cirkvi vo svete 24/2019

Obsah

Paríž: Prvá svätá omša v Notre Dame

Vatikánsky dokument o ‘teórii gender’ má alarmujúce aspekty

Poľskí ochrancovia života a rodiny: Dúha patrí nám!

Nigéria: Ochrankyňa života o úsilí Západu zničiť rodinu

Argentína: Prokuratúra obžalovala biskupa Zanchettu

Arcibiskup Viganò: ‚Homo-mafia‘ bráni spracovaniu zneužívania

Nemecko: Diecéza Münster na ceste do schizmy?

„Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné –spoveď je svätý priestor“

Vatikán štát má novú internetovú stránku

Vatikán vydal dokument o ideológii gender: „Muža a ženu ich stvoril“

Kardináli a biskupi vydali ‘Deklaráciu právd viery’

Trumpová vláda zakazuje dúhové vlajky na veľvyslanectvách

Západ kolabuje – Čína a India sú šťastné

Pápež vidí „veľkú tendenciu zničiť humanizmus“

Pravoslávna cirkev odmieta návštevu pápeža v Rusku

Vatikán ruší konzervatívnu rehoľu pre „príliš veľa modlitby“

Nový pápežský delegát v Lurdoch

Rakúsko: Biskup si vie predstaviť aj kardinálky

Známy psychiater: Nemecko hlúpne

Kardinál Tobin bude dohliadať na katolícke vzdelávanie …

USA: Biskup odmieta Eucharistiu pro-potratovým politikom menovite!

Naša príloha: Kasper: Pápež „prijme“ ženatých kňazov, ak to synoda schváli

„Per Ipsum, cum Ipso et in Ipso“ Boh je môj Otec

Otče môj, ktorý si na nebesiach, aké je príjemné a milé vedieť, že ty si môj Otec a ja som tvoje dieťa. Osobitne vtedy, keď je zamračené nebo mojej duše a keď ma viac ťaží môj kríž, cítim potrebu opakovať: Otče, verím v tvoju lásku voči mne!
Verím, že ma miluješ nekonečnou láskou!
Verím, že dňom i nocou bdieš nado mnou a že ani jediný vlas nespadne z mojej hlavy bez tvojho dovolenia.
Verím, že ty, nekonečne múdry, vieš lepšie ako ja, čo je pre mňa dobré!
Verím, že ty, nekonečne mocný, môžeš dosiahnuť dobro aj z toho, čo je zlé.
Verím, že ty, nekonečne dobrý, všetko riadiš v prospech tých, ktorí ťa milujú a preto aj pod rukami, ktoré trestajú, vtláčam bozk na tvoju uzdravujúcu ruku.
Verím … no rozmnož vo mne vieru, nádej a lásku!
Nauč ma vidieť vždy tvoju lásku ako usmernenie v každej situácii môjho života.
Nauč ma odovzdávať sa ti ako dieťa do náručia svojej mamy.

Daj mi svetlo, milosť a silu Ducha Svätého! Upevni ma v tomto Duchu, aby som ho nikdy nestratil(a), nezarmútil(a), ani v sebe neoslabila(a).
Otče môj, v mene tvojho Syna ťa o to prosím. A ty, Ježišu, otvor svoje Srdce a vlož doň moje a so Srdcom Márie obetuj ho nášmu božskému Otcovi. Získaj pre mňa milosť, ktorú potrebujem. Buď mi nežným Otcom a chráň ma všade ako oko v hlave. Daj, aby som bol(a) hodný(á) byť vždy tvojím dieťaťom, zmiluj sa nado mnou.

Božský Otče, pozvi k sebe všetkých ľudí. Nech celý svet ohlasuje tvoju otcovskú dobrotu a tvoje Božie milosrdenstvo.
Božský Otče, sladká nádej našich duší.
Nech ťa všetci poznajú, uctievajú a milujú!
Božský Otče, nekonečná dobrota, ktorá sa vylieva na všetky národy.
Nech ťa všetci poznajú, uctievajú a milujú!
Božský Otče, blahodarná rosa ľudstva.
Nech ťa všetci poznajú, uctievajú a milujú! (Krátené) (Matka Eugénia E. Ravasiová)

Kardinál Jean Vedier, parížsky arcibiskup 8. mája 1936

Paríž: Prvá svätá omša v Notre Dame

Paríž, 13.6.2019 (kath.net) 025 113 – V parížskej katedrále Notre-Dame spustošenej požiarom bude v sobotu prvá svätá omša. Arcibiskup Michel Aupetit pozval však iba 20 hostí, medzi nimi kanonikov a kňazov. Svätá omša sa bude sláviť v kaplnke chrámu a prenášať ju má francúzska televízia. Z bezpečnostných dôvodov sa na nej môže zúčastniť iba málo ľudí. Počíta sa s tým, že opätovné vybudovanie zničených častí katedrály potrvá najmenej päť rokov.

Vatikánsky dokument o ‘teórii gender’ má alarmujúce aspekty

To, čo Kongregácia pre katolícke vzdelávanie vyjadrila 50 000 slovami na 31 stranách bolo zhrnuté v odstavci s 576 slovami v Deklarácii právd viery, ktorú vydali nedávno kardináli a biskupi.

Analýza vatikánskeho dokumentu o teórii rodovej rovnosti

Vatikán, 12.6.2019 (LifeSiteNews) 025 112 – Nový vatikánsky dokument o prístupe k „teórii rodovej rovnosti“ v oblasti katolíckeho vzdelávania detí sa stretol s podráždenou reakciou aktivistov LGBT. No mal by vyvolať kritický prístup aj veriacich katolíckych rodičov.
Dokument s názvom
„Muža a ženu ich stvoril. Cestou dialógu o otázke genderu vo výchove“
vydala Kongregácia pre katolícke vzdelávanie 10. júna. Pápež František zdôraznil: „Musíme realizovať sexuálnu výchovu v školách.“ Dokument podpísal prefekt kongregácie kardinál Giuseppe Versaldi a jej sekretár arcibiskup Angelo Vincenzo Zani.
Aktivisti LGBT kritizujú dokument pre jeho jasné potvrdenie, že Boh stvoril ľudské bytosti len ako muža alebo ženu a že mužstvo a ženstvo je „dané prírodou“ a tvorí „biologický fakt“. Veľmi ich rozhorčilo, že dokument kritizuje „teóriu gender“ a ich hnev vyvolala aj „zmätená koncepcia slobody v oblasti citov a potrieb, či momentálnych túžob vyvolaných emocionálnymi impulzmi a vôľa jednotlivca v protiklade ku všetkému, čo je založené na pravdách ľudskej existencie“.
Francis DeBernardo, riaditeľ homosexuálnej „New Ways Ministry“ (Služba Cirkvi novými spôsobmi) odsúdil dokument ako „škodlivý nástroj, ktorý bude používaný na utláčanie a zraňovanie nielen ľudí transgenderu, ale aj lesieb, gejov a bisexuálov.“ Vyhlásil, že dokument „povzbudzuje nenávisť, bigotnosť a násilie“ proti osobám LGBT a dodal: „Dokument odhaľuje, že Vatikán zostáva v temných časoch a napomáha falošnú náuku, ktorá spočíva na mýtoch, fámach a falši“. …
Oveľa zaujímavejšia je reakcia kňaza a známeho obhajcu homosexuálov pátra Jamesa Martina SJ v jezuitskom magazíne. Pozornosť venoval „explicitnej výzve k dialógu“ v dokumente ako „prístupu k otázke teórie gender“
„Dokument hovorí o ‘ceste,’ ktorá ukazuje, že Cirkev ešte nedosiahla destináciu. Zameriava sa na ‘otázku’ teórie gender vo vzdelávaní, čo ponecháva istý stupeň otvoreného priestoru pre ďalší vývoj a vyhýba sa tvrdému jazyku iných vatikánskych vyhlásení o sexualite, najmä o homosexualite“.
Martin uvádza, že záver dokumentu hovorí o ceste dialógu, ktorý zahŕňa ‘počúvanie, dôvodenie a navrhovanie,’ a že všetci by mali tento prístup uvítať.“
Na záver však jezuita ostro kritizuje, že dokument „znovu potvrdzuje tradičný katolícky pohľad na sexualitu“, pohľad, „ktorý protirečí tomu, ako väčšina biológov a psychológov dnes chápe sexualitu a gender“ a „ignoruje skúsenosti reálneho života osôb LGBT“.

Dr. Robert Moynihan, zakladateľ magazínu „Inside the Vatican“ sa k dokumentu vyjadril nasledovne:
„Dokument síce verne podáva katolícku náuku o ľudskej osobe stvorenej ako „muža a ženy a o „jednote tela a duše“, no mnohí katolíci vrátane mňa sme zalarmovaní výzvou k „dialógu“ ako legitímnej „cesty“. Vzhľadom na „strávenie toľkého času a na toľké stránky venované zdôrazneniu potreby ‘dialógu’ s prívržencami tejto modernej ‚teórie gender‘ je to istým spôsobom trápne“.
Dôraz na dialóg, ktorý sa vo Františkovom pontifikáte často používa vzhľadom na iné perspektívy, či dokonca opozičné názory, čo Cirkvi vraj chýba, vyvoláva dojem, akoby Katolícka cirkev mala nedostatky v chápaní a učení o ľudskej osobe ako o mužovi a žene. …
To, čo kongregácia vyjadrila 50 000 slovami na 31 stranách bolo zhrnuté v odstavci s 576 slovami v Deklarácii právd viery, ktorú vydali nedávno kardináli a biskupi:
„Pohlavie muža a ženy sú biologické reality stvorené múdrou vôľou Boha (Gen 1, 27; Katechizmus Katolíckej cirkvi, 369). Preto je rebéliou proti prirodzenému a Božiemu zákonu a ťažkým hriechom, ak sa muž pokúša stať ženou znetvorením seba, alebo dokonca jednoducho vyhlásením, že je ženou, alebo ak sa žena podobne pokúša stať sa mužom, alebo tvrdí, že občianske autority majú povinnosť či právo konať, akoby tieto veci boli možné a legitímne (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2297).“
Dokument Kongregácie pre katolícke vzdelávanie zabudol spomenúť slovo „hriech“ dokonca aj vo vzťahu k teórii gender. Ďalším alarmujúcim aspektom dokumentu je nejednoznačná výpoveď, že je „potreba vychovávať deti a mladých ľudí, aby rešpektovali každú osobu v jej zvláštnosti a rozdielnosti, aby nikto netrpel týraním, násilím, zraňovaním alebo nespravodlivou diskrimináciou založenou na špecifických charakteristikách (ako špeciále potreby, rasa, náboženstvo, sexuálna orientácia atď.)“.
Toto je jazyk bližší propagande LGBT ako katolíckej náuke. … Dokument potom hneď chváli výchovu detí, ktorá im poskytne „schopnosť vítať všetky legitímne výrazy ľudskej osoby s úctou“. Tento odsek nazval páter Martin „ďalším, pozitívnym aspektom dokumentu“.
„Najalarmujúcejšou časťou dokumentu pre mňa ako katolíckeho rodiča bolo, že dokument trvá na „pozitívnej a uvážlivej sexuálnej výchove“ detí v škole. Toto sa zdá byť hlavný bod celého dokumentu vatikánskej kongregácie, ktorá sa stará po vzdelávanie detí.
Dokument vyzýva k „spojeniu výchovy rodiny, školy a spoločnosti, ktorá môže zladiť primárnu zodpovednosť rodičov s prácou učiteľov,“ aby sa táto výchova stala realitou. Ak to bude úspešné, bude možné vyvíjať výchovné programy o láske a sexualite, ktoré rešpektujú štádium zrelosti každej osoby v tejto oblasti a súčasne napomáhajú úctu k telu inej osoby.
Táto vízia je načisto naivná a nerealistická v dnešnej presexualizovanej a otrávenej kultúre. Je úplne utopická vo svete, ktorý radostne prijíma homosexuálne „manželstvo“, nespočetné sexuálne deviácie a potraty. Čo dokument poskytuje, je viac munície zástancom sexuálnej výchove v škole a uberá právomoc rodičom brániť svoje deti pred takými programami a to všetko vyjadrené v jazyku „dialógu“ a „úcty“. Sexuálna výchova sa od počiatku využíva na vsadenie klina medzi rodičov a deti. Je to nástroj hriechu na indoktrináciu detí zlými sexuálnymi praktikami. … Môže sa začať s dobrým úmyslom, no potom prenikajú do toho aktivisti s diabolskou agendou a ničia detské duše.
Zdá sa, že Vatikán je proti tomuto trendu imúnny. Pred tromi rokmi vydal vlastný program sexuálnej výchovy „Bod stretávania“ pre mládež s vynechaním rodičov. Program mal explicitné a sugestívne sexuálne obrazy a nepomenoval ani neodsúdil deviačné sexuálne správanie (ako smilstvo, masturbácia, cudzoložstvo, homosexuálne praktiky, atď.) ako hriešne, ani nevaroval mládež pred možnosťou večného odlúčenia od Boha zatratením za páchanie ťažkých sexuálnych hriechov.
Katolícky psychiater Dr. Rick Fitzgibbons uviedol, že program „spôsobuje sexuálne zneužívanie katolíckych dospievajúcich mladých na celom svete“. Istý ochranca rodiny vyhlásil, že program odhalil, že Vatikán podľahol sexuálnej revolúcii 60. rokov. …
Na záver konštatovanie – nikto nemôže viesť dialóg so Zlým a vyjsť z toho úspešne. To by mal Vatikán vedieť.

Poľskí ochrancovia života a rodiny: Dúha patrí nám!

Viktoria Sampová

Danzig, 12.6.2019 (kath.net/https://holyzont.wordpress.com) 025 111 – V Poľsku pochodovalo viac ako 200 000 ľudí vo vyše 130 mestách za ochranu života a prirodzený obraz rodiny. Tieto údaje uviedli médiá po pochode na Turíčnu nedeľu. A medzi ľuďmi viali aj dúhové vlajky a síce s nápismi ako:
„Dieťa potrebuje matku a otca.“ „Dúha patrí nám.“
V Gdaňsku sa konal pochod za život a za rodinu („Marsz dla Życia i Rodziny“) už po desiaty raz a mal za patróna sv. Jána Pavla II. Asi 1,5 km dlhý pochod uviedli modlitbou ruženca k Božiemu milosrdenstvu. Bola to bielo odetá kolóna plná radosti, spevu a modlitieb – podľa údajov organizátorov s 20 000 ľuďmi – podľa médií s vyše 10 000 účastníkmi. Medzi nimi bolo aj 50 mladých ľudí, ktorí pricestovali na púť z Nemecka a tento pochod si pribrali do programu. Mladí aj starší ľudia pochodovali spoločne pod záplavou bielo-červených balónikov od mariánskej baziliky až po historické lodenice, kde poľské hnutie odborov Solidarność bojovalo proti komunizmu a oslavovali život. Koncert kresťanskej hudby v lodeniciach, ktoré sú v Poľsku symbolom slobody, sa postaral o dobrú náladu, tanec a zábavu pre mnohé deti, mládež, no i starších.
Na pochode sa zúčastnili mnohé cirkevné skupiny a spoločenstvá, bolo vidno mnohé rehoľníčky a kňazov. Vo všetkých farnostiach sa zrejme na tento pochod pozývalo. Podľa účastníkov pochod na rozdiel od minulého roku nenarazil na nijaké proti-akcie a účasť bola zreteľne vyššia.
„Bol to môj štvrtý pochod v Gdaňsku a taký pokojný a v takej rodinnej atmosfére ako tento rok, som ho ešte nezažil. Bolo cítiť, že tento rok bol iný ako zvyčajne, lebo sme sa postavili proti útokom, ktoré boli stále znova zamerané proti cirkvi a kresťanom,“ povedal 27-ročný Kamil, jeden z mnohých dobrovoľníkov pochodu. Pritom sa odvolával na opakované akcie LGBT v ostatnom čase ako napr. „pochod rovnosti“ v Gdaňsku a vo Varšave, pri ktorých došlo k znesväcovaniu Eucharistie a svätej omše!
Cieľom pochodov za život a rodinu, ktoré sa v celom Poľsku konajú od r. 2006 a do ktorých sa zapája stále viac miest, bolo demonštrovať cenu života od počatia po prirodzenú smrť a zdôrazniť obraz rodiny zloženej z muža a ženy.
Tohoročné pochody v Poľsku sa konali pod mottom:

„Nepripusti sexualizáciu v školách“.

Na tento účel sa zbierali aj podpisy proti sexualizácii detí.
V Poľsku je právo na potrat v porovnaní s inými európskymi štátmi relatívne reštriktívny. V zásade je potrat zakázaný okrem troch výnimiek – ak je ohrozený život či zdravie matky, ak je plod vážne postihnutý, či ak hrozí smrť dieťatka, alebo v prípade znásilnenia. Ročne tak dochádza asi k 1000 legálnym potratom, počet ilegálnych sa však odhaduje na podstatne vyšší.
Na jeseň tohto roka sa v Poľsku konajú parlamentné voľby. Vládna strana „Právo a spravodlivosť“ zaviedla početné sociálne reformy ako projekt „500+“ (príspevky na deti), ktorý má podporiť rodiny. Stále znova sa diskutovalo aj o zákone o potrate, keďže sa mnohé občianske iniciatívy aj poslanci vyslovujú za jeho sprísnenie. No prieťahy v jeho sprísnení vyvolávajú nevôľu mnohých ochrancov života voči vládnej strane, ktorá sa jasne deklaruje ako katolícka. Téma ešte nie je uzavretá a zrejme zohrá dôležitú úlohu aj vo voľbách.

Nigéria: Ochrankyňa života o úsilí Západu zničiť rodinu

Nigéria, 12.6.2019 (LifeSiteNews) – Obianuju Ekeocha je medzinárodne uznávaná ochrankyňa života a strategička. Je zakladateľkou a prezidentkou „Kultúry života Afriky“ – iniciatívy, ktorá sa venuje „napomáhaniu a obhajobe afrických hodnôt svätosti života, krásy manželstva, požehnania materstva a dôstojnosti rodinného života“.
Nedávno sa jej dostalo veľké uznanie v rámci hnutia pro-life. Stala sa poradkyňou afrických delegátov v OSN, veľvyslancov a iných politikov v oblasti života a rodiny. Spolupracovala s africkými cirkevnými predstaviteľmi, ktorí sa usilujú bojovať proti náporu „západných hodnôt“ do afrických krajín.
V televíznej relácii „The Van Maren Show“, Ekeocha a moderátor Van Maren diskutujú o jej práci v hnutí za život a o drastických rozdieloch medzi africkou a západnou kultúrou. Ekeocha hovorí, že Západ tvrdo pracuje na tom, aby bol „vychovávateľom“ afrických krajín.
„Čím viac sa ľudia dostávajú pod vplyv Západu, tým menej detí majú, pretože to vidia ako ideál. Avšak bežný Afričan, ktorý nie je bombardovaný vplyvom Západu, ešte stále vidí veľkú rodinu ako normálnu,“ hovorí Ekeocha a dodáva: „Ľudia v Afrike veľmi nechápu, aký veľký je počet a dosah potratov je na Západe.“
Ekeocha je autorkou knihy Target Africa: Ideological Neo-Colonialism of the Twenty-First Century, ktorá dôkladne odhaľuje to, čo Západ v súčasnosti presadzuje v Afrike.

Argentína: Prokuratúra obžalovala biskupa Zanchettu

Vatikán, 12.6.2019 (kath.net) 025 110 – Argentínskeho biskupa Gustava Zanchettu, jedného z prvých biskupov, ktorých menoval pápež František vo svojej vlasti, v Argentíne, obžalovali. Štátna prokuratúra krajiny to oznámila minulý týždeň. Zanchettu obvinili zo zneužívania seminaristov. Hrozí mu trest tri až desať rokov väzenia.
Tento prípad je pre pápeža Františka zvlášť brizantný. Vatikán mal totiž dostať citlivé informácie o biskupovi cez biskupa Oranu podľa jeho generálneho vikára už v rokoch 2015 až 2017. Na biskupovom mobile objavili jeho nahé akty v chúlostivej situácii. Okrem toho mal Zanchetta mať na smartphone pornografické zábery sexu homosexuálov. Zanchetta mal chodiť v noci s baterkou po izbách seminaristov a prosiť ich o „masáže“.
Dvaja predošlí vikári a rektor kňazského seminára v Orane o tom informovali nunciatúru v Argentíne. Kópiu tejto sťažnosti už uverejnili aj argentínske médiá.
Od začiatku roka 2019 boli o biskupovi už viaceré správy v médiách, napriek tomu sa smel Zanchetta ešte v Pôstnom období celkom oficiálne zúčastniť na pápežských exercíciách.
Pápež František bol Zanchettovi spovedným otcom. Keď v r. 2015 musel pre masívne obvinenia odstúpiť z úradu biskupa Oranu, pápež ho ubytoval v Dome sv. Marty a vytvorilo sa pre neho vo Vatikáne špeciálne nové miesto vo vatikánskej správe majetku. Tohto úradu sa však musel Zanchetta neskôr vzdať.

Arcibiskup Viganò: ‚Homo-mafia‘ bráni spracovaniu zneužívania

Washington D.C., 12.6.2019 (kath.net) 025 109 – Arcibiskup Carlo Maria Viganò, bývalý nuncius v USA, v interview pre noviny „Washington Post“ vyjadril názor, že „homosexuálna mafia“ v častiach Cirkvi bráni serióznemu spracovaniu sexuálneho zneužívania duchovnými. Problém homosexuality medzi kňazmi je známy, napriek tomu sa výraz „homosexualita“ nevyskytuje ani v jednom z najnovších dokumentov Vatikánu na tému sexuálneho zneužívania.
Podľa arcibiskupa Vigana „gejovská mafia“ medzi biskupmi, ktorí chcú chrániť sami seba, bráni príslušným reformám.
Arcibiskup Viganò uvádza, že do tejto skupiny patria okrem iných kardinál Francesco Coccopalmerio a arcibiskup Vincenzo Paglia.
Coccopalmeria menoval za kardinála v r. 2015 pápež František. Tento bývalý predseda Pápežskej rady pre výklad zákonov a blízky spolupracovník Františka bol v r. 2017 prítomný na drogovom a homosexuálnom večierku, na ktorom bol jeho sekretár Luigi Capozzi zatknutý.
Arcibiskup Paglia, predseda Pápežskej akadémie pre život, si v čase keď bol biskupom v Terni-Narni-Amelia objednal nástenné maľby pre svoju katedrálu, ktoré znázorňujú nahé a polonahé osoby, medzi nimi homosexuálov a transsexuálov.

Nemecko: Diecéza Münster na ceste do schizmy?

Münster, 12.6.2019 (kath.net) 025 108 – Nemecká Diecéza Münster je očividne viac menej ochotná skĺznuť do schizmy. Druhý generálny vikár diecézy, Jochen Reidegeld, v diskusii pred niekoľkými dňami vo Farnosti Svätej Márie a sv. Jozefa vychvaľoval podujatie žien, ktoré neúčasťou týždeň bojkotovali sväté omše a nieslo názov: „Mária 2.0. My neustúpime – otázky štruktúram Cirkvi“.
„Pre mňa je ´Maria 2.0´ znamením lojality,“ ako vyhlásil vikár, Tým vychválil skupinu, ktorá vyzvala nechodiť do kostola! V súvislosti s diakonátom žien potom ešte s celou vážnosťou vyhlásil:
„Ženy si museli ostatných 70 rokov vybojovať každý centimeter oltárneho priestoru. To nie je správne. Nechcel by som musieť čakať ďalších 60 rokov.“

„Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné –spoveď je svätý priestor“

Spoveď zasahuje priamo do srdca človeka. Vyznanie v spovedi je momentom, v ktorom človek vie, že otvára svoje svedomie Bohu.

San José, 11.6.2019 (kath.net/pl) 025 107 – „Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. Spoveď je svätý priestor,“ zdôraznil to arcibiskup José Rafael Quirós zo San José, predseda konferencie biskupov Kostariky.
Carlos Alvarado, prezident tejto stredoamerickej krajiny, vyzval legislatívu, aby zvážila zákonné opatrenia, aby bolo možné katolíckych kňazov pod hrozbou pokuty donútiť štátnym orgánom oznámiť, ak sa v spovedi dozvedia o sexuálnom zneužívaní a pedofílii. Týkalo by sa to ako spovedí dospelých, ktorí sú podozriví ako páchatelia, tak aj detí, ktoré priznajú, že sa stali obeťami zneužívania. Informoval o tom „Eco Católico“, oficiálny týždenník katolíckej cirkvi v Kostarike.
Arcibiskup Qierós zdôraznil:
„Spoveď je jednou zo siedmych sviatostí, v ktorých koná osobne Ježiš Kristus ako aj Cirkev. Toto konanie zasahuje priamo do srdca človeka. Vyznanie v spovedi je momentom, v ktorom človek vie, že otvára svoje svedomie Bohu. Sviatosť pokánia je svätá, patrí Bohu, je nedotknuteľná“.
Arcibiskup preto prosí, aby sa v tejto súvislosti preveril stav náboženskej slobody v Kostarike. Okrem toho zdôrazňuje, že kňaz, ktorý poruší spovedné tajomstvo, privolá na seba exkomunikáciu.
Právnik José Miguel Villalobos vysvetlil, že toto sa týka základných otázok štátneho práva: „Aj právnici, psychológovia a žurnalisti sú viazaní mlčanlivosťou z povolania. Ak by sa to zrušilo, môže to viesť k tomu, že ľudia už nebudú hovoriť otvorene ani u právnika či psychológa.“
Kňaz Manuel Enrique Chavarría kladie otázku, kedy by sa mal vlastne prekonať a porušiť spovedné tajomstvo? „Vtedy, keď mi to obeť porozpráva? Ak je to súkromný rozhovor, ako sa môžeme zbaviť výčitky, že niekoho bez ďalších dôkazov ohováračsky obviníme? Kňaz však môže pôsobiť inak,“ povedal farár a pripomenul prípad muža, ktorý v r. 2014 znásilnil dievča a potom ju spolu s jej partnerom usmrtil. Keď sa páchateľ k činu v spovedi priznal, kňaz ho požiadal, aby to oznámil polícii a odprevadil ho na policajnú stanicu.
„Eco Católico“ citoval aj poslanca, ktorý vlastne je za také zrušenie spovedného tajomstva, ale ktorý pripúšťa, že kňaz v spovednici možno kajúcnika nepozná, alebo ho pozná, no nemôže oznámiť jeho meno.

Vatikán štát má novú internetovú stránku

Vatikán, 11.06.2019 (KAP) 025 106 – Novou internetovou stránkou chce Vatikán lepšie prezentovať služby malého pápežského štátu. V utorok otvorená stránka môže byť zaujímavá najmä údajmi o Vatikánskych múzeách. Na adrese www.vaticanstate.va sa okrem toho nachádzajú informácie o Bazilike sv. Petra, o Vatikánskych záhradách, Apoštolskom paláci aj o bývalej letnej rezidencii v Castel Gandolfe.
Stránka tiež poskytuje prehľad o správnych orgánoch štátu Vatikán. Sú tam aj informácie o mincovom úrade a pošte Vatikánu.
Stránka, ktorú možno skopírovať aj na mobil, je v talianskom jazyku. Štart novej stránky nasleduje paralelne so vstúpením do platnosti nového „zákona o vedení štátu Vatikán“, ako sa uvádza v informácii tlačovej kancelárie. Tento nový zákon vydal v priebehu reformy kúrie pápež František počiatkom decembra a nahrádza nariadenie pápeža Jána Pavla II. z r. 2002.

Vatikán vydal dokument o ideológii gender: „Muža a ženu ich stvoril“

Vatikán, 10.6.2019 (RV) 025 105 – Kongregácia pre katolícku výchovu vydala metodický dokument o správnom postoji rodičov, vychovávateľov a učiteľov voči ideológii gender s názvom „Muža a ženu ich stvoril“ s podtitulom „Pre cestu dialógu o otázke genderu vo výchove“.

Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-06/vysiel-dokument-pre-vychovavatelov-ideologia-gender-muza-a-zenu.html

Kardináli a biskupi vydali ‘Deklaráciu právd viery’

Rím, 10.6.2019 (LifeSiteNews) 025 104 – Kardinál Raymond Burke a biskup Atanáz Schneider, spolu s inými vydali deklaráciu právd viery, aby sa napravilo „závažné univerzálne zmätenie a dezorientácia“ ohrozujúce duchovné zdravie a večnú spásu duší v dnešnej Cirkvi.
V deklarácii sa objasňuje asi 40 právd, ktoré sa niekedy vo výpovediach pápeža a iných prelátov podávajú tak, že spôsobili zmätenie. Uvádzajú sa aj ďalšie výpovede týkajúce sa morálnych omylov v spoločnosti, ktoré vážne poškodzujú život ľudí, keďže mnohí v hierarchii to podporujú.
Osemstránkový dokument vydali vo viacerých jazykoch a má názov:
Deklarácia právd viery týkajúca sa bežných omylov v živote Cirkvi našej doby
Deklarácia potvrdzuje trvalú náuku Cirkvi o Eucharistii, manželstve a kňazskom celibáte. Sú v nej aj pravdy viery ako: „peklo existuje“ a „ľudské duše, ktoré sú zatratené do pekla za každý neoľutovaný smrteľný hriech tam trpia na večnosť“ a že „jediným náboženstvom pozitívne chceným Bohom je to zrodené vo viere v Ježiša Krista“ aj že „homosexuálne akty a gender s jeho chirurgickými zákrokmi na zmenu pohlavia sú ťažké hriechy a vzburou proti Božiemu a prirodzenému právu“.

Signatármi deklarácie sú:
Americký kardinál Raymond Burke, patrón Suverénneho rádu maltézskych rytierov, kardinál Janis Pujats, em. arcibiskup z lotyšskej Rigy, arcibiskup Tomash Peta a biskup Atanáz Schneider z Arcidiecézy Svätej Márie v kazašskom Nursultane, em. arcibiskup Jan Pawel Lenga, z kazašskej Karagandy.

Vysvetlenie
Vo vysvetlení s odvolaním sa na slová sv. Pavla, cirkevných otcov a dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu kardináli a biskupi píšu, že Cirkev prežíva jednu „z najväčších duchovných epidémií“ v jej histórii a „rozšírenú letargiu vo výkone Magistéria na rôznych úrovniach cirkevnej hierarchie v našich dňoch“ a uvádzajú:
„Naša doba je charakterizovaná akútnym duchovným hladom katolíckych veriacich na celom svete a preto je potrebné potvrdzovanie týchto právd, ktoré sú zatemňované, podkopávané a popierané najnebezpečnejšími omylmi našich čias.“
Preláti ďalej píšu, že „veriaci sa cítia opustení a nachádzajú sa v istom druhu existenčnej periférie a taká situácia si naliehavo vyžaduje konkrétne nápravné opatrenia.“ Nápravu uvedenú vo verejnej deklarácii právd, ktorú podpísali, nemožno ďalej odkladať, ako uvádzajú.
Píšu, že sú si vedomí svojej „závažnej zodpovednosti“ ako biskupi učiť „plnosť Krista“ a „hovoriť pravdu v láske“ a preto deklaráciu vydali v duchu bratskej lásky“ a ako „konkrétnu duchovnú pomoc“, aby biskupi, kňazi rehoľníci a laici mohli vyznávať „súkromne alebo verejne“ tieto pravdy, ktoré sú dnes „väčšinou popierané alebo znetvorované“. Mohlo by to byť vyznanie biskupa v jeho katedrále, kňaza v jeho farnosti, rehoľného predstaveného v jeho kláštore, či spoločenstve, alebo skupiny laikov na verejnom podujatí, či na internete.
„Pred očami Božieho Sudcu a vo svojom vlastnom svedomí každý biskup, kňaz a laik má morálnu povinnosť vydávať svedectvo o týchto pravdách, ktoré sú v dnešných dňoch zatemňované, podkopávané a popierané,“ píšu signatári.
Katolíckych biskupov a laikov vyzývajú, aby „bojovali dobrý boj viery“ (1 Tim 6, 12) a uvádzajú, že veria, že súkromné a verejné akty deklarácie týchto právd by mohli byť „začiatkom hnutia vyznávania a obrany pravdy a nápravou i odčinením za skryté a otvorené hriechy apostázie páchanej klérom aj laikmi“.
„Také hnutie sa nebude posudzovať podľa počtov, ale podľa pravdy. Boh nemá záľubu v počtoch,“ (Or 42,7) píšu citujúc sv. Gregora Naziánskeho, ktorý žil uprostred zmätenia náuky v dobe ariánskej krízy.

Deklarácia vydaná deň po Turícach tiež zdôrazňuje silu „nemeniteľnej katolíckej viery“ zjednocovať členov Kristovho mystického tela po stáročia. Zdôrazňuje, že pravdy viery neodporujú pastoračnej praxi, ale sú pastoračné už svojou povahou, pretože nás zjednocujú s Kristom, ktorý je vtelenou pravdou.
Deklarácia tak ukazuje, že maskovanie pravdy, či vytváranie si vlastného názoru na náuku Cirkvi je veľmi nepastoračný prístup. Mätenie druhých, ich pohoršovanie zrieďovaním viery, alebo protirečenie katolíckej tradícii ľuďom nepomáha v ich duchovnom ani emocionálnom živote.
Slovami sv. Augustína signatári pripomínajú, že stáť pevne na „pastoračnej strážnej veži“ je mimoriadnou úlohou biskupov:
„Spoločný hlas pastierov a veriacich skrze deklaráciu právd bude nepochybne účinným prostriedkom bratskej a synovskej pomôcky aj pápežovi v súčasnej mimoriadnej situácii všeobecného zmätenia v náuke a dezorientácie v živote Cirkvi.“
Biskupi a kardináli zdôrazňujú, že deklarácia sa vydáva „v duchu kresťanskej lásky“. Citujú sv. Pavla a uvádzajú, že „taká láska sa prejavuje v starosti o „duchovné zdravie ako pastierov, tak veriacich t. j. všetkých členov Kristovho tela.“
Signatári končia zverením deklarácie právd „Nepoškvrnenému Srdcu Božej Matky s invokáciou k ‘Salus populi Romani’ (Spáse rímskeho ľudu’) s privilegovaným duchovným obsahom, ktorý má táto ikona pre Rímsku cirkev.“
Ako znamenie tohto zverenia má deklarácia dátum 31. mája 2019 – liturgický sviatok návštevy Panny Márie v novom kalendári, sviatku Panny Márie a Kráľovnej v starom kalendári a nepovinného sviatku Panny Márie Sprostredkovateľky všetkých milostí.

Trumpová vláda zakazuje dúhové vlajky na veľvyslanectvách

Trump to ruší povolenie Obamovej vlády veľvyslanectvám vyvesiť dúhové vlajky solidarity v mesiaci jún, v ktorom LGBT oslavuje svoj štýl života.

USA, 10.6.2019 (LifeSiteNews) 025 103 – Trumpova vláda odmieta žiadosti veľvyslanectiev USA po svete vyvesiť dúhové vlajky na oslavu júna – „mesiaca LGBT“. No niektoré z nich našli spôsob ako inak prezentovať dúhové farby vlajkami či osvetlením.
Minulý týždeň traja americkí diplomati pre NBC News informovali, že vláda odmietla žiadosti z Brazílie, Nemecka, Izraela a Lotyšska vyvesiť dúhové vlajky vedľa americkej zástavy. Diplomati však môžu vešať vlajky inde – aj na múry veľvyslanectva, či v budove.
Odmietnutie prišlo zo štátneho sekretariátu od podsekretára Briana Bulataoa. Vyvesiť dúhové vlajky v júni povolil veľvyslanectvám ešte prezident Obama. …
Zákaz vešať vlajky vedľa americkej však Trump vydal kvôli úcte k zástave USA a nie ani tak pre výhrady voči LGBT.
„Prezidentovo uznanie mesiaca LGBT a jeho tweet povzbudzujúci našu kampaň dekrimininalizácie týchto osôb ma napĺňa ešte väčšou hrdosťou (pride) pri účasti na pochode „pride“ v Berlíne a chcem vyvesiť veľkú vlajku pri veľvyslanectve na počesť našej hrdosti …“ vyhlásil americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell, konzervatívny homosexuál v piatok. …
Trumpovo zasadzovanie sa za ochranu života veľmi potešilo ochrancov života, no jeho prístup k LGBT sa stretáva so zmiešanými pocitmi. Trump bráni náboženské adopčné agentúry, je proti ideológii gender v armáde, v školách a útulkoch bezdomovcov a dosadil do svojej vlády mnohých obhajcov rodiny.
Na druhej strane menoval viaceré osoby pro-LGBT za sudcov a na iné vládne posty a pokračuje v Obamovej politike vzhľadom na osoby LGBT o čom svedčí nariadenie „nediskriminovať genderovu identitu“.

Západ kolabuje – Čína a India sú šťastné

Svet, 10.6.2019 (American Thinker) 025 102 – Čína a India nechajú Západ vedený USA a Európskou úniou zničiť seba samého skrze nefunkčnú domácu a zahraničnú politiku. To nie je záležitosť Donalda Trumpa alebo EÚ, ale voličov, ktorí majú iba vágne chápanie toho, ako spoločnosti fungujú, zvlášť ak ide o energiu. Plán novej zelenej politiky nemá šancu fungovať za súčasnej technológie a peňazí z daní – nehovoriac o tom, že prvá taká politika bola fiaskom. Čína a India nechajú USA, EÚ, NATO a ich ázijských spojencov zničiť sa skrze endemické krízy ohrozujúce priamo ich existenciu (t. j. ekonomickú stagnáciu, demografický pokles, neprispôsobivú islamskú populáciu v mnohých štátoch EÚ, vysoké dane, rastúci dlh a fiškálnu neudržateľnosť západnej európskej demokracie.)
Bez energie nemáte nič. Čína a India to chápu lepšie ako Západ, keďže ich občania a vodcovia hľadia na energiu z hľadiska toho, čo pomôže dvom miliardám obyvateľov – pridať sa k prosperujúcemu, konzumom poháňanému západnému svetu. Väčšina západných environmentálne citlivých národov verí, že klasické pohonné látky sú zlom. Západné krajiny sa usilujú o obnoviteľnú energiu bez uhlíka. No dokonca ani keby USA znížili emisie CO2 „o 100 percent neznížilo by to globálne otepľovanie“.
Čína a India sa nikdy nevydali cestou obnoviteľnej energie kvôli čistejšiemu ovzdušiu pre svoje národy. Bolo by to dobré, ale nie je to realita. Obe krajiny budú pokračovať v obchodovaní s tankermi ropy, uhlia a plynu s krajinami, ktoré nedodržujú ľudské práva ako Saudská Arábia, Rusko, Irán, Venezuela, Irak, Nigéria, Angola, a Alžírsko.
Čínski a indickí politici a stále viac aj africkí navyše nikdy nedovolia, aby ich západní enviromentalisti zdržiavali od úsilia dosiahnuť štatus prvých na svete, ako majú USA, EÚ a ázijské krajiny – Južná Kórea a Japonsko.
Naivné myslenie hraničiace so západnou samovraždou uvažuje, že Čína a India zastavia používanie škodlivých zdrojov energie hlavne uhlia. No Čína buduje stovky nových uhoľných elektrární. India ich má 589 a buduje ďalších 446.
Keďže USA, Rusko, Čína a India majú najväčšie rezervy uhlia, budú ho využívať v rekordných množstvách. Energia je teda geopolitickou zbraňou. Európa tento fakt nechápe. Zdá sa, že iba Donald Trump má v tom jasno, USA využíva nové ropné a plynové elektrárne na svoje geopolitické a globálne výhody.
A tak Čína a India sedia a nič nerobia, lebo vedia, že Západ je príliš slabý a USA ho nezachránia.
Obhajcovia obnoviteľnej energie tvrdia, že je lacnejšia, no nie je to pravda. Je pre národy v porovnaní s tradičnou alebo nukleárnou energiou ešte drahšia. …
V tomto vypukol veľký zápas medzi Indiou a Čínou, lebo- krajina, ktorá bude mať najviac energie si podmaní Áziu na zvyšok tohto storočia. Národná bezpečnosť a ich súťaženie o Áziu je príčinou prečo sledujú ako Západ ničí vlastné hospodárstvo zlou energetickou politikou. … (American Thinker)

Pápež vidí „veľkú tendenciu zničiť humanizmus“

„Vychovávať k humanizmu bratstva na vytvorenie spoločnosti lásky“

Vatikán, 09.06.2019 (KAP) 025 101 – Pápež František sa vyjadril, že individualizmus a ľahostajnosť stále viac ničia humanistický ideál vzdelania.
„Jednou z hlavných ťažkostí vzdelania dnes je rozšírená tendencia ničenia humanizmu,“ uviedol pápež vo videovom posolstve Medzinárodnému úradu pre katolícku výchovu a vzdelávanie (OIEC). A odsúdil aj „kultúru ľahostajnosti“. Vyzval všetkých pôsobiacich v oblasti výchovy a vzdelania – od rodiny až po školy a univerzity k spoločnému konaniu.
OIEC ukončil v sobotu v New Yorku kongres na tému „Vychovávať k humanizmu bratstva na vytvorenie spoločnosti lásky.“
Príčiny miznúceho humanizmu vidí František v individualizme a konzumizme – pretože vytvárajú konkurenciu, znehodnocujú spoluprácu, umenšujú spoločné hodnoty a podkopávajú zásadné pravidlá spolunažívania.“ Preto pápež požaduje nestrácať z očí ľudí na okraji spoločnosti:
„Humanizmus znova vybudovať znamená zamerať vzdelávanie aj na okraje – sociálne ako aj existencionálne okraje.“
V posolstve pápež ďalej pripomína výchovu k ochrane životného prostredia a odsudzuje zrýchľovanie života a „diktatúru výsledkov“. „Táto diktatúra určovaná logikou produkcie a konzumu výrazne buduje na hospodárnosti a zdá sa, že chce ľudí umelým spôsobom postaviť na roveň strojom,“ uvádza František.

Pravoslávna cirkev odmieta návštevu pápeža v Rusku

Lausanne, 8.6.2019 (kath.net/KAP) 025 100 – Ruská pravoslávna cirkev nanovo odmietla možnú návštevu pápeža Františka. „Cesta hlavy Katolíckej cirkvi do Ruska momentálne nie je v agende bilaterálnych vzťahov,“ vyhlásil šéf Úradu pre zahraničie Moskovského patriarchátu, metropolita Hilarion (foto), v interview pre švajčiarsky portál „cath.ch“.
„V našej cirkvi sú mnohí biskupi, kňazi a veriaci, ktorí nie sú ochotní ho prijať.“
Moskovský patriarchát nechce, aby sa „takýmito náladami“ vzťah medzi oboma cirkvami zhoršil, ako dodal Hilarion. „Dávame prednosť pomalému postupu bez náhlych krokov. Naše vzťahy sú na pozitívnej ceste.“
Ruská agentúra „Tass“ informovala, že František chce Rusko navštíviť. Doteraz ešte nikdy pápež do krajiny neprišiel. Počiatkom roka 2016 schvaľovali v prieskume traja zo štyroch Rusov návštevu pápeža v Rusku. Ruská pravoslávna cirkev však stále zdôrazňuje, že doba na to ešte nie je zrelá.
František prijme ruského prezidenta Vladimíra Putina 4. júla vo Vatikáne. Potvrdil to vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti vo štvrtok žurnalistom.

Vatikán ruší konzervatívnu rehoľu pre „príliš veľa modlitby“

Vatikán, 7.6.2019 (LifeSiteNews.com) 025 099 – Všetky Malé rehoľné sestry Márie, Matky Vykupiteľa, okrem piatich, tejto konzervatívnej francúzskej rehole, Vatikán zbavil sľubov po tom, čo odmietli podriadiť sa skupine Vatikánom menovaných komisárok vedených liberálnou sestrou bez habitu, ktorá mala zaviesť „modernú orientáciu“ v reholi, ako to rehoľné sestry vyjadrili.
Všetkých 34 sestier odetých v tradičných rúchach, ktoré sa starajú o nevládnych a starých ľudí v štyroch domoch, požiadali, aby opustili svoje domy a vyzliekli rehoľné rúcha, lebo už nie sú členkami svojho inštitútu. Osud domov s chorými je teraz neistý.
Príkaz prichádza z Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života, ktorej prefektom je brazílsky kardinál João Braz de Aviz (foto).

Pokusy sestier odvrátiť zásah kongregácie odvolaním sa na najvyšší súd – Apoštolskú signatúru zlyhali.
„S pohľadom na veriacich a charizmu danú naším Pánom Matke Márii z kríža sme ani po mnohých pokusoch nájsť cestu dialógu s Rímom a ponukách pokojných riešení nedosiahli nijakú dohodu. Kongregácia sa rozhodla zbaviť nás našich rehoľných sľubov,“ vyhlásili sestry 3. júna.
„Je pravda, že pod morálnym tlakom a v bezvýchodiskovej situácii, v ktorej sme sa nachádzali, sme boli nútené v októbri proti nášmu hlbokému presvedčeniu požiadať o zbavenie našich sľubov, keďže nám neponúkli iné riešenie, ako zostať v spoločenstve s Katolíckou cirkvou. Sme tým však hlboko zranené a zostávame smutne prekvapené, že Rím dal prednosť prijať to a nie nájdeniu pokojného riešenia, ktoré sme ponúkali a ktoré bolo možné,“ uviedli sestry.
Združenie na podporu malých sestier označilo toto rozhodnutie Ríma ako „bolestnú nespravodlivosť“ a obvinilo biskupa Diecézy Laval, Thierryho Scherrera, z osobnej pomsty konzervatívnym sestrám, ktorá viedla k zničeniu rehole.
„Mons. Scherrer chcel hlavu generálnej predstavenej na mise. Celá kongregácia bola zničená!” napísalo združenie. Toto nespravodlivé a násilné rozhodnutie veľmi vážne poškodzuje morálne aj materiálne malé sestry Márie, ktoré oddali svoj život službe Cirkvi v dokonalej vernosti svojmu rehoľnému povolaniu.“
Podľa laikov boli sestry obvinené komisárkou z rôznych prečinov proti „modernému cíteniu“, vrátane „príliš veľa modlitby“, nosenia tradičného rehoľného rúcha, „úchylnému autoritárstvu“, a aj z toho, že sú „príliš klasické“ v myslení a „nepohyblivé“ – pevne pripútané k charizme svojej rehole. Komisárky sa tiež snažili popudiť sestry proti sebe navzájom ponúkaním prestížnych postov, ak sa podriadia autorite komisárok, no ich taktiky zlyhali. Keď sestry odmietli podriadiť sa komisárkam, hrozili im exkomunikáciou a žiadali, aby sa zriekli sľubov, ak sa tomu chcú vyhnúť!
To všetko vychádzalo od sr. Geneviève Médevielle, hlavnej komisárky menovanej Vatikánom. Médevielle je rehoľná sestra v laickom oblečení s krátkymi vlasmi bez závoja. Je profesorkou etiky a vydala knihu Migrants, Francis, and us (Migranti, František a my). Médevielle píše aj obrany Amoris Laetitia proti „konzervatívcom a tradicionalistom“.
Na sestry útočil aj arcibiskup Toulouse, Robert Le Galla, ktorý im zakázal navštevovať tradičné omše v ich kaplnke. …
„Naše utrpenie nám umožňuje žiť naše povolanie plnšie. Budeme pokračovať vo svojom živote modlitby a chceme vidieť svoje utrpenie ako možnosť žiť svoje povolanie ešte hlbšie,“ hovoria sestry.

Nový pápežský delegát v Lurdoch

Vatikán, 07.06.2019 (KAP) 025 098 – Pápež František vymenoval nového delegáta pre Lurdy, čo vyvolalo špekulácie o tom, akú má úlohu. Nový delegát, pomocný biskup Antoine Herouard z Lille, tieto špekulácie stlmil. V rozhovore pre vatikánsky portál „Vatican News“ minulý piatok povedal: „Ťažisko musí jednoducho zostať na duchovnom a pastoračnom rozmere pútnického miesta.“
Mimoriadne vymenovanie zvláštneho delegáta na jedno z najväčších európskych pútnických miest viedlo k špekuláciám, že pápež tam chce urobiť koniec obchodovaniu, ako uvádza „Vatican News“.
Biskup Herouard zdôraznil, že jeho poslanie je obmedzené na niekoľko mesiacov a nezaberie celý jeho pracovný čas. Chce v Lurdoch hovoriť so zodpovednými osobami o vytvorení štruktúr, spôsobu fungovania a dodalo sa miestu ducha, aby sa tak pútnické miesto vystrojilo pre budúcnosť.
„Spočíva na miestnych zodpovedných – na rektorovi, kňazoch a biskupovi – urobiť to, čo podniknúť treba,“ povedal delegát.
O tomto rozhodnutí informoval biskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu, minulý štvrtok v Lurdoch. Pápež menoval biskupa Herouarda za delegáta „ad nutum Sanctae Sedis“, teda k dispozícii Svätému stolcu v Lurdoch. Táto pápežská rada má na starosti aj pútnické miesta. František častejšie zdôraznil, že takéto ciele pútnikov sú dôležité pre budúcu pastoráciu a hlásanie viery.
Pri Medžugorí František v r. 2017 postupoval podobne. Menoval poľského arcibiskupa Henryka Hosera na preskúmanie situácie. V máji pápež rozhodol povoliť aj oficiálne púte do Medžugoria. Súčasne sa však upozornilo, že sa treba vyhýbať tomu, aby sa to považovalo za uznanie údajných zázračných zjavení.
V Lurdoch je situácia iná. Tam sa v r. 1858 vtedy 14-ročnej pastierke Bernadette Soubirousovej (1844-1879) Panna Mária zjavila 18 ráz. V r. 1862 uznal zjavenia miestny biskup a v r. 1891 aj pápež Lev XIII. (1878-1903) pre celú Cirkev.

Rakúsko: Biskup si vie predstaviť aj kardinálky

Graz, 07.06.2019 (KAP) 025 097 – Rakúsky biskup Wilhelm Krautwaschl si vie rozhodne predstaviť ženy na miestach v Cirkvi doteraz vyhradených mužom:
„Kardinál nemusí byť nevyhnutne biskupom. Kardinálom môže byť aj žena. Tento môj názor však pravdepodobne nezdieľa väčšina,“ vyhlásil diecézny biskup Grazu pre denník „Die Presse“ zo soboty (online). Podobne otvorený je biskup aj v súčasnej diskusii o vysviacke diakoniek. Povedal, že je si istý, že pápež František sa bude o tom s biskupmi rozprávať. Pripomenul, že v Biskupskej konferencii Rakúska sa o tejto téme už intenzívne diskutovalo:
„Kardinál Schönborn povedal, že si dokáže predstaviť diakonky a ja s ním súhlasím. To, že si však pápež pri tejto téme dáva na čas, vyplýva z potrebného zapojenia biskupov sveta. Veď si nemôže zostať sám sebe neverný,“ povedal biskup.
Vzhľadom na novú úlohu žien v Cirkvi už teraz existujú „krehké rastlinky, kde sa niečo hýbe vpred“, ako sa vyjadril biskup. „Podobne ako v stredoveku, keď opátky mali jurisdikčnú moc nad kňazmi. Predtým, ako som sa stal biskupom, som bol členom hnutia Focolare, kde je vždy podľa štatútu šéfkou žena, aj nad kňazmi,“ vyhlásil biskup Krautwaschl.
Nový pohľad na veci požaduje biskup aj vzhľadom na nedostatok kňazov v Rakúsku. „O tomto nedostatku sa príliš málo diskutuje. Z celosvetového hľadiska treba povedať, že máme príliš veľa kňazov.“
V iných krajinách ako napr. v Guatemale, kde bol na návšteve , je situácia drasticky odlišná: „Tam je na jedného kňaza 32 000 katolíkov, u nás je to 2500. Kto má teda právo hovoriť o nedostatku?“ povedal biskup a pokračoval:
„Napriek inej histórii, odlišným predpokladom a štruktúram zostáva Ježišovo poverenie Cirkvi vždy to isté: Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium. Kladieme si tu otázku – žijeme Ježišovo poverenie naozaj dobre? V Rakúsku napríklad musí pastorácia nájsť odpovede na demografický vývoj a brať požiadavky ľudí dnes veľmi vážne namiesto toho, aby sa naďalej nasledovali už neplatné obrazy z minulých čias. To sa týka napríklad rastúcej mobility v mestách – v Grazi chodia ľudia do kostola tam, kde sa cítia dobre a nie nevyhnutne do svojej domácej farnosti.“

Známy psychiater: Nemecko hlúpne

Niektorí 18-roční majú kvôli vplyvu sociálnych médií psychickú zrelosť malého dieťaťa.

Berlín, 7.6.2019 (kath.net) 025 096 – Známy detský psychiater Michael Winterhoff vo svojej knihe ostro kritizoval vzdelávací systém v Nemecku. V interview pre rozhlas „Deutschlandfunk“ povedal, že mladým ľuďom dnes chýbajú podstatné sociálne kompetencie. Niektorí 18-roční majú kvôli vplyvu sociálnych médií psychickú zrelosť malého dieťaťa. To vedie k tomu, že mladým dnes chýba rozhľadené predvídavé myslenie, pracovný postoj, zmysel pre presnosť, spoznávanie štruktúr a sociálne spolunažívanie.
Školstvo pred 20 rokmi podľa Winterhoffa prebudovali podľa návodu Organizácie pre hospodársku spoluprácu (OECD) ako aj zásahy ideológov. Pritom sa nepýtali učiteľov, ani neinformovali rodičov. Išlo o ideológiu, že deti sa dokážu učiť samostatne. Tým sa však podľa Winterhoffa deťom ubrala kompetentná osoba, na ktorú sa mohli obracať:
„Všetky impulzy, ktoré sú vo mne, musí moja psychika odsunúť nabok, aby som sa mohol na vás nastaviť, to môžete vy, presne tak ako ja – a dokážeme ešte o 100 000 výkonov viac. No tieto výkony sa môžu vytvoriť iba s orientáciou na kompetentnú osobu a ak teraz deťom tieto osoby vezmeme, čo už dlho robíme, ako v materskej škôlke tak aj v základnej škole, nemôže sa vytvoriť psychika.“
Sociálne schopnosti alebo zodpovedný pracovný postoj sa musia cvičiť od malička. To neprichádza samé. Ak však deti ponecháme samé na seba, tak žijú kvázi ako malé deti s predstavou, že všetko možno určovať a všetko možno riadiť. Nemusíme sa teda nikomu prispôsobovať, ale žiť podľa impulzov chuti a nálady.
Winterhoff apeluje aj na to, že základná škola musí byť slobodná od digitálneho sveta:
„Nie som proti digitalizácii ako takej. To má zmysel vo vyšších školách, nie však v základnej škole alebo v materskej škôlke. Táto technika skrýva veľké nebezpečie domnievať sa, že môžeme všetko okamžite mať a všetko zmazať, čo nám je príliš ťažké. To však zodpovedá kvázi fáze batoľaťa. To znamená, že ak deti trávia veľa času s touto technikou, tak sa nemôžu vyvíjať a aj ich pohyb je veľmi zredukovaný, sú to potom už len deti, ktoré žijú v nejakom okamihu.“

USA: Biskup odmieta Eucharistiu pro-potratovým politikom menovite!

Potrat vyhlásili za „základné právo“!

Springfield, 7.6.2019 (kath.net/pl) 025 095

„V súlade s kánonom 915 cirkevného práva … predseda senátu v štáte Illinois, John Cullerton a hovorca domu reprezentantov, Michael J. Madigan, ktorí uľahčili schválenie zákona o potrate v r. 2017, ako aj zákona o reprodukčnom zdraví v r. 2019, nesmú byť pripustení k prijímaniu Eucharistie v Diecéze Springfield v štáte Illinois, pretože pevne trvali na tom, napomáhať tento odporný zločin a tento ťažký hriech:“

Stanovil to biskup Thomas Paprocki (foto) v dekréte z 2. júna. Poukázal v ňom na vplyv oboch vysokopostavených politikov, ktorí sa opakovane zasadzovali za „právo“ na potrat.
„Tieto osoby smú dostať sväté prijímanie, až keď tento ťažký hriech naozaj oľutujú a okrem toho poskytnú primerané odškodnenie za škody a škandály, alebo to prinajmenšom seriózne prisľúbia, ak to usúdim ja, alebo ak to usúdi ich diecézny biskup po dohovore so mnou, či s mojím nástupcom.“
Zákon o reprodukčnom zdraví v Illinois schválil senát pred niekoľkými dňami. Ten vyhlasuje potrat za „základné právo“ štátu a má zrušiť predpisy pre potratové kliniky a lekárov. Guvernér zákon zatiaľ nepopísal, no očakáva sa, že ho podpíše a tým vstúpi do platnosti.
Biskup Paprocki už vo februári 2018 jasne vyhlásil, že senátor Dick Durbin, v jeho diecéze nesmie dostať sväté prijímanie, dokiaľ neoľutuje dlhodobé verejné zasadzovanie sa za legálny potrat.

Kardinál Tobin bude dohliadať na katolícke vzdelávanie …

Newark, New Jersey, 6.6.2019 (LifeSiteNews) 025 094 – Arcibiskupa amerického Newarku, kardinála Josepha Tobina, ktorého kritizujú za jeho sexuálnu náuku, menoval pápež František za člena Kongregácie pre katolícke vzdelávanie.
Okrem neho boli menovaní aj kardináli Luis Ladaria a Désiré Tsarahanzana, a biskup Joseph Ðình Ðúc Ðao. Kongregácia pre katolícke vzdelávanie je zodpovedná za zabezpečovanie implementácie direktív Svätého stolca do katolíckych škôl a univerzít.
Kardinál Tobin v televízii v apríli povedal, že katolícka náuka o príťažlivosti ľudí rovnakých pohlaví je „neusporiadaná“ a „nešťastná“ a používa „zraňujúci“ jazyk. Pre show NBC’s Today Tobin vyhlásil, že Cirkev mení svoju náuku: „Cirkev, myslím si, má svoj vlastný prístup k tomu, čo nám viera káže robiť a hovoriť vzhľadom k ľuďom v homosexuálnom vzťahu. Čo musí byť bez debaty je, že sme povolaní vítať ich v Cirkvi.“
V show moderátorka Anne Thompsonová uviedla diskusiu o homosexualite pochvalou kardinála Tobina a povedala, že „jeho prístup ku komunite LGBT je v zmysle pápeža Františka, napriek náuke Cirkvi“! Kardinála sa opýtala:
„No ako môžete vítať v Cirkvi ľudí, ktorých nazývate ´vnútorne nezriadených´?“ Kardinál Tobin odpovedal: „Nuž ja ich nenazývam ´vnútorne nezriadených´“.
Moderátorka: „Ale je to v Katechizme Katolíckej cirkvi?“
Tobin: „Je to tam. Je to veľmi nešťastný jazyk. Dúfajme, že ten jazyk sa stane menej zraňujúcim.“
Pred prijatím úradu arcibiskupa v Newarku, Tobin uvítal homosexuálnych aktivistov v Bazilike Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorí prišli na tzv. „Púť LGBT“. Páter James Martin, S.J., ktorý otvorene podporuje homosexuálov, píše a prednáša o ich prijatí v Cirkvi, gratuloval Tobinovi za jeho účasť na tejto „púti“ a na Tweet napísal: „Bravo!“
Tobin bol jedným zo štyroch amerických biskupov, ktorí schválili Martinovu spornú knihu Building a Bridge (Postaviť most). Páter Martin v r. 2018 ocenil Tobina ako „ku gejom priateľského“ preláta menovaného pápežom Františkom.

Naša príloha

Kasper: Pápež „prijme“ ženatých kňazov, ak to synoda schváli

Kardinál Kasper: „Celibát nie je dogma, nie je to nezmeniteľná prax“.
Pápež František: „Vo výnimočných prípadoch to treba študovať, premyslieť a modliť sa v tejto otázke“.
Kardinál Sarah: „Zmena v kňazskom celibáte by bola „definitívnym zlomom s apoštolskou tradíciou.“
Biskup Lobinger navrhol vysvätenie „tímu starších“ z miestnych komunít, vrátane ženatých mužov, ktorí nenavštevovali kňazský seminár!

Rím, 5.6.2019 (LifeSiteNews) 025 093

Kardinál Walter Kasper povedal, že ak biskupi na Synode biskupov o Amazónii spoločne navrhnú vysviacky ženatých mužov za kňazov, „pápež František to pravdepodobne v princípe prijme“.
V interview pre nemecký denník „Frankfurter Rundschau“ 4. júna bývalý predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov povedal, že šanca zmeniť tradíciu celibátneho kňazstva v Katolíckej cirkvi, by mohla prísť na synode o Amazónii v októbri. Dodal, že on je síce za povinný celibát v latinskom obrade ako spôsobu svedectva kňazov o nerozdelenom záväzku Kristovi, no: „Nevylúčil by som, že v špeciálnych situáciách by aj ženatý muž mohol prevziať kňazskú službu.“
V januári pápež František vydal zmiešané signály, o svojom postoji k vysviacke ženatých mužov. Na tlačovej konferencii pri lete z Panamy povedal, že čo on osobne je proti tejto idey, no „vo výnimočných prípadoch je to niečo, čo treba študovať, premyslieť a modliť sa v tejto otázke“. Vyhlásil, že by tu mohla byť „nejaká možnosť ženatých kňazov na veľmi vzdialených miestach“ a dodal, že ak je pastoračná potreba, duchovný pastier by mal myslieť na veriacich“.
Čo však zaujalo pozornosť v pápežových komentároch bolo jeho odvolanie sa na nemeckého biskupa Fritza Lobingera, ktorý vo svojej kontroverznej knihe v r. 1998 ‘Like his Brothers and Sisters — Ordaining Community Leaders,’ (Ako bratia a sestry – vysviacka vodcov komunity) sa vyslovil za vysvätenie „tímu starších“ z miestnych komunít, vrátane ženatých mužov, ktorí nenavštevovali kňazský seminár! Biskup Lobinger predpovedal, že jeho návrh povedie k rastúcemu tlaku na vysviacku žien „pretože väčšina preverených miestnych vodcov komunít sú ženy“.
Podľa januárovej správy katolíckych novín USA National Catholic Register, kardinál Reinhard Marx, predseda Biskupskej konferencie Nemecka, navrhol pápežovi počas návštevy ad limina v r. 2015, aby si prečítal všetky diela biskupa Lobingera.
Ideu vysviacky ženatých mužov v Katolíckej cirkvi vo výnimočných prípadoch tiež otvorene podporuje vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.
Na konferencii o kňazskom celibáte na Pápežskej univerzite Gregoriana v r. 2016, kardinál Parolin ukončil dlhý príspevok slovami, že „kríza sviatostí, či požiadavky evanjelizácie“ by mohli oprávňovať takúto výnimku zo stálej apoštolskej tradície Cirkvi“ A povedal:
„Zostáva pravdou teraz ako už vždy, že požiadavky evanjelizácie spolu s históriou a mnohými tradíciami Cirkvi nechávajú otvorenú možnosť legitímnej diskusie, ak je to motivované hlásaním Evanjelia a riadené konštruktívnym spôsobom, ako aj zabezpečením krásy a dôstojnosti voľby celibátneho života.“
Medzitým však v marci brazílsky kardinál Claudio Hummes, ktorý je generálnym relátorom Synody o Amazónii a dlho požaduje vysviacku ženatých mužov, – viri probati – zopakoval výpovede kardinála Parolina a povedal, že synoda bude musieť povedať “áno, či nie” k tejto zmene, ale „bude potrebné to na synode prediskutovať“. Vyjadril sa, že “to neznamená, že to bude pre celý svet, ale pre situácie extrémnej potreby”.
No mnohí pozorovatelia v Ríme vyhlásili, že ak sa tieto dvere raz odchýlia, nemeckí a austrálski biskupi budú presadzovať rovnakú výnimku pre svoje krajiny, kde je už dlho nedostatok kňazských povolaní.
Po vypracovaní pracovného dokumentu instrumentum laboris – na Synodu o Amazónii ešte v júni, mnohé bude jasnejšie. No už prípravný dokument z minulého leta ukazuje, že táto otázka bude na stole. V 14. sekcii čítame:

„Druhý vatikánsky koncil nám pripomína, že Boží ľud má podiel na Kristovom kňazstve, hoci sa rozlišuje medzi všeobecným kňazstvom a kňazským úradom (porovn. LG 10). To umožňuje naliehavú potrebu zhodnotiť a premyslieť služby, ktoré sú dnes požadované a reagovať na ciele cirkvi s amazonskou tvárou a cirkvi s domorodou tvárou. Jednou prioritou je špecifikovať obsah, metódy a postoje potrebné na inkulturačnú pastoračnú službu schopnú reagovať na obrovské výzvy tejto oblasti. Iné je navrhnúť nové služby pre osoby činné v pastorácii, také, ktoré budú zodpovedať aktivitám a zodpovednosti v rámci komunity. V tomto zmysle je potrebné identifikovať typ služby, ktorú možno zveriť ženám s uvážením ústrednej úlohy, ktorú ženy dnes zohrávajú v amazonskej cirkvi. Je tiež potrebné podporovať domorodé a miestne kňazstvo s potvrdením jeho vlastnej kultúrnej identity a hodnôt. A nakoniec by sa mali zvážiť nové cesty pre Boží ľud, aby mal lepší a častejší prístup k Eucharistii, centru kresťanského života (251).

V interview 4. júna kardinál Kasper vylúčil možnosť vysviacky žien a povedal, že „už majú desaťkrát viac úloh ako bývalé diakonky kedy mali“ a dodal:
Cirkev by už zajtra skolabovala bez služby žien, ale ich služba by mala byť liturgicky viditeľná a verejne uznávaná.“

V homílii pontifikálnej omše vo francúzskom Chartres, na Turíčnu nedeľu 2018, kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, povedal, že navrhovaná zmena v kňazskom celibáte by bola „definitívnym zlomom s apoštolskou tradíciou“:

„Drahí bratia v kňazstve, zachovajte si vždy túto istotu – byť zjednotení s Kristom na kríži, pretože kňazský celibát vydáva o tom svedectvo tomuto svetu! Projekt, ktorého sa znova chytili niektorí ľudia – oddeliť celibát od kňazstva vysviackou ženatých mužov – viri probati – pre pastoračné účely, alebo pre isté potreby – ako hovoria – vedie k vážnym dôsledkom a k definitívnemu zlomu s apoštolskou tradíciou! Založili by sme tak kňazstvo podľa ľudských kritérií a nepokračovali by sme v Kristovom kňazstve – v poslušnosti, chudobe a čistote. Kňaz naozaj nie je iba alter Christus (druhý Kristus), ale on je naozaj ipse Christus – sám Kristus! Preto kňaz, ktorý v Cirkvi nasleduje Krista, bude vždy znamením odporu!

Kardinál Kasper, ktorý je jedným z najpreferovanejších teologických poradcov pápeža Františka, však v interview vyhlásil, že „celibát nie je dogma, nie je to nezmeniteľná prax“.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *