Modlitba odprosenia za hriechy proti životu

Bože, všemohúci Otče, Stvoriteľ neba a zeme, Darca života, v pokore stojíme pred Tebou a so skrúšeným srdcom prosíme o odpustenie hriechov proti počatému životu. Prosíme o citlivosť srdca a nápravu mravov. Prosíme o ochranu života od počatia po prirodzenú smrť.

Požehnaj rodiny, zachovaj ich v pokoji, láske a v jednote. Rozmnožuj v manželoch radosť a otvorenosť pre dar nového života. Prebúdzaj v ženách milujúce, nežné a starostlivé materinské srdce. V mužoch prebúdzaj pravého ducha otcovstva, dôstojnosť, odvahu a česť. Prebuď v nich lásku k manželkám a deťom, vernosť a zodpovednosť.

Odvráť od hriechu tých, ktorí sa snažia ukončiť tehotenstvo, tých, ktorí nútia ženy pristúpiť k potratu, a tiež tých, ktorí potrat zabezpečujú a vykonávajú.

Upevni v dôvere v tvoju pomoc a starostlivosť tých, ktorí potrebujú materiálnu pomoc, prežívajú strach z výchovy dieťaťa bez partnera, alebo strach prijať dieťa so špecifickými potrebami.

Daruj skrúšenosť a duchovné uzdravenie tým, ktorí mali účasť na zabití  počatého ľudského života.

Uchráň naše duše od ľahostajnosti a účasti na zle. Daruj nám všetkým jednotu mysle pri ochrane života od počatia a novorodencom daruj život v bezpečí a spásu.

O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

Najsvätejšia Panna Mária, Zornica nového sveta, Matka všetkých žijúcich, Tebe zverujeme dar života: obráť svoj pohľad na veľký počet detí, ktorým nie je dovolené narodiť sa.

Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou hlásať ľuďom našej doby Evanjelium života.

Vypros im milosť prijať ho ako večne nový dar a radosť, hlásať ho s vďačnosťou. Daruj im odvahu svedčiť o ňom, aby sme mohli spoločne so všetkými ľuďmi dobrej vôle budovať civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, ktorý je  Darca života. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *