Život Cirkvi vo svete 18 * 2014

Obsah

 

Tretí rozmer pápeža

Müller: Manželia sa musia prispôsobiť tomu, čo Boh chce

Spisovateľka: Sexuálna revolúcia sa skončila kocovinou

Izrael: Biskupi odsudzujú útoky Židov na kresťanov

Rakúsko: Prvá ekumenická bohoslužba v národnej rade

Bavorsko: Na fare zaznieva hudba vetra

Matka zatknutá: Syn nechcel ísť na sexuálnu výchovu

Diskusia: Je Veľká Británia ešte kresťanská?

Pápež kvôli kríze vo Venezuele kratšie na rade kardinálov

Rada kardinálov sa radí o budúcnosti Rímskej kúrie

Kardinál Bertone sa bráni správam o luxusnom byte

Írski biskupi píšu zákonodarcom o ‚rovnosti manželstva‘

Taliansky biskup otvára sídlo chudobným rodinám

 „Keď sa Wojtyla modlil, nadviazal priamy kontakt s Pánom“

Sv. Ján XXIII. – pápež poslušnosti Duchu Svätému,

sv. Ján Pavol II. – pápež rodiny

Poľskí biskupi ďakujú Bohu za svätosť Jána Pavla II.

Kardinál Dziwisz: Žil som 39 rokov so svätcom

Kardinál Rodriguez varuje pápeža pred kritikou z kúrie

Rím: Jaceňuk na audiencii u pápeža

«Svätec vo výcviku»

Veľká Británia: Moslimovia chcú kontrolovať školy

 

 

 

 

Tretí rozmer pápeža
Rím, 1.5.2014 (kath.net/jg) 016 966 – Benedikt XVI. nie je prvý pápež, ktorý odstúpil. No on je prvý, ktorý sa necháva nazývať „papa emeritus“ a ktorý si ponechal bielu sutanu. Tým vytvoril niečo, čo v Cirkvi doteraz neexistovalo, ako napísal žurnalista, expert na Vatikán, Sandro Magister.

„Benedikt XVI. už nemá plnú moc hlavy Katolíckej cirkvi. Ale nestiahol sa ani do súkromného života. Jeho status ako emeritného pápeža zodpovedá „navždy“ prevzatej úlohe Petrovho úradu. Benedikt to vysvetlil na svojej poslednej generálnej audiencii 27. februára 2013,“ pokračuje Magister.

„To ťažké na tomto rozhodnutí spočíva práve aj v tom, že teraz Pán kladie na mňa nároky navždy a naveky. Je to tak vždy – ten, kto preberie Petrov úrad už nemá súkromný život. Patrí vždy a úplne celej Cirkvi. Jeho život sa tak povediac odprivatizuje,“ cituje žurnalista teraz už emeritného pápeža. To má dôsledky aj na obdobie po vzdaní sa úradu, ako povedal Benedikt vtedy: „To ‚vždy’ je aj ‚navždy’ – už niet nijakého návratu do súkromia. Moje rozhodnutie vzdať sa aktívneho vedenia úradu, toto neruší. … Neodchádzam preč od kríža, ale zostávam novým spôsobom pri ukrižovanom Pánovi. Nenesiem už úradnú plnú moc za vedenie Cirkvi, ale v službe modlitbou zostávam tak povediac v užšom kruhu svätého Petra. Svätý Benedikt, ktorého meno ako pápež nesiem, mi v tom bude veľkým príkladom: On nám ukázal cestu pre život, ktorý aktívne alebo pasívne patrí celkom dielu Boha.“ (Generálna audiencia 27.2.2013)

Význam vzdania sa úradu Benedikta XVI. a jeho nového chápania seba samého ako „emeritného pápeža“ vypracoval historik a právnik Valerio Gigliotti, ako uvádza Magister ďalej. V knihe „La tiara deposta“ („Odložená tiara“) podáva Gigliotti najprv obraz nemeckého historika stredoveku Ernsta Kantorowicza. Kantorowicz v rozsiahlej „Štúdii k politickej teológii stredoveku“ (ako znie podtitulok jeho hlavného diela „Dve telá jedného kráľa“) popisuje stredovekú predstavu, že kráľ má prirodzené telo, teda smrteľné a nadprirodzené, nesmrteľné telo. Podobne aj pápež má dve povahy, ľudskú povahu a povahu zástupcu Krista na zemi, píše Gigliotti.

Keď sa Benedikt XVI. vzdal úradu, tento obraz sa rozšíril o tretí rozmer: rozmer služby Cirkvi bez plnej moci úradu. Popri politickej a mystickej postave pápeža nastupuje teraz tá s duchovnou službou, ktorá dostáva svoju identitu a zodpovednosť vo chvíli vzdania sa úradu.

„Emeritný pápež“, ako ho chápe Benedikt XVI., ktorý zostáva v službe modlitby „v užšom kruhu svätého Petra“, je nový cirkevno-právny a ekleziologický subjekt. Pri dôkladnejšom pozorovaní má koncepcia „emeritného pápeža“ v prvom rade kristologický rozmer. Je to „inštitucionálny novotvar ‚kenosis’“, – zrieknutia sa – , „nová vec v kontinuite, nový začiatok“, ako píše Gigliotti.

V príhovore pri poslednej modlitbe „Anjel Pána“ 24. februára 2013 Benedikt XVI. porovnal život, ktorý ho čaká s vystupovaním na horu:

„Pán ma volá, aby som ‚vystúpil na horu’, aby som sa ešte viac venoval modlitbe a rozjímaniu. No to neznamená, že nechám Cirkev v štichu – naopak. Keď to Boh odo mňa žiada, tak práve preto, aby som mohol pokračovať v tom, aby som mu slúžil s rovnakou oddanosťou a s rovnakou láskou, ako som sa o to pokúšal doteraz, no spôsobom, ktorý je môjmu veku a mojim silám primeranejší.“

Obdobie po vzdaní sa úradu však nie je pre Benedikta XVI. iba obdobím modlitby a meditácie. Pápež František potvrdil, že „múdrosť“ a „rada“ jeho predchodcu Cirkev poslinia.

Keď sa Benedikt vzdal úradu, vstúpila do histórie po prvý raz postava „emeritného pápeža“. „A v zatiaľ nevídanej dialektike s úradujúcim pápežom  každý deň ďalej píše históriu,“ uvádza Magister na záver. –zg-

 

Müller: Manželia sa musia prispôsobiť tomu, čo Boh chce
Marktl, 1.5.2014 (kath.net/KNA) 016 965 – Prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Gerhard Ludwig Müller, sa nanovo zapojil do diskusie o prístupe Cirkvi k znovu zosobášeným rozvedeným. Pri návšteve v bavorskom mestečku Marktl am Inn – rodisku Benedikta XVI. – vo štvrtok varoval pred tým, aby sme «zúfalo a bez ducha» naskakovali na nejaký vlak. Predtým, než ním chceme cestovať, musíme vedieť, ktorým smerom ide, vyjadril svoje myšlienky prefekt. Zdôraznil, že „katolícka viera nie je nijaké náboženstvo pre pohodu človeka a to pohodlné nie je vždy to najlepšie.“

V súvislosti s manželskými problémami a túžbou po rozvode Müller povedal, že je známe, že manželstvo má šťastné aj kritické obdobia. «Večne trvajúce medové mesiace neexistujú», povedal kardinál. «V zásade musí platiť: Musíme sa prispôsobiť tomu, čo Boh od nás chce.»

Kardinál Müller sa v tomto zmysle vyjadril na otvorení výstavy «Svätí pápeži a Joseph Ratzinger» v rodnom dome emeritného pápeža Benedikta XVI. Témou výstavy sú svätorečení pápeži Ján XXIII. (1958-1963) a Ján Pavol II. (1978-2005) z perspektívy koncilového teológa a kardinála rímskej kúrie J. Ratzingera. –zg-

 

Spisovateľka: Sexuálna revolúcia sa skončila kocovinou

 

Berlín, 30.4.2014 (kath.net/KNA) 016 964 – «Veľká sexuálna vlna oslobodenia» 60. rokov minulého storočia podľa názoru spisovateľky Sybille Lewitscharoffovej úplne stroskotala. «Rýchlo za tým nasledovala kocovina», povedala nemecká nositeľka literárnej ceny v utorok v Berlíne. „Čo zostalo, boli mnohí ľudia bez pevných partnerských vzťahov. Zvlášť výrazne a komplikovane to zasiahlo najmä ženy.“

Lewitscharoffová sa tak vyslovila v rámci kultúrneho projektu «Dekalóg dnes» o biblickom Desatore. Prikázania «Nezosmilníš a Nepožiadaš manželku svojho blížneho» znamenajú pre väčšinu ľudí dneška «niečo nezvládnuteľné»,

povedala spisovateľka. Dodala, že aj keď ona sama sa niekoľko desaťročí týmto prikázaním neriadila, tak predsa len si váži a miluje páry, ktoré po celý život pekne držali spolu: „Tie pôsobia ako obraz zmysluplného šťastného života.“

Lewitscharoffovú ostro kritizovali za jej «Drážďanský prejav» z 2. marca. V ňom označila deti splodené v skúmavke ako «polovičaté bytosti» a dnešnú reprodukčnú medicínu dala do súvislosti s praktikami nacionálnych socialistov.

Spisovateľka v Berlíne tiež povedala, že «chvályhodný koniec hanobenia» homosexuálov je vraj jediný úspech sexuálneho oslobodenia. A dodala, že na to však v Biblii «žiaľ nenájdeme pekné pasáže na ich podporu». –zg-

 

Izrael: Biskupi odsudzujú útoky Židov na kresťanov

 

Jeruzalem, 30.4.2014 (kath.net/KNA) 016 963 – Katolícki biskupi Svätej zeme odsúdili vandalské akty proti kresťanským posvätným miestam v Galilei. V súvislosti s útokmi v nedeľu vedenie cirkvi vo vyhlásení Latinského patriarchátu v Jeruzaleme žiadalo opatrenia izraelských orgánov, aby sa «znova nastolila vzájomná náboženská úcta». Biskupi vyjadrili starosť vzhľadom na útoky «menej ako mesiac pred návštevou pápeža Františka vo Svätej zemi».

Podľa správ mladí židovskí výtržníci v priestoroch kláštora Tabgha pri Genezaretskom jazere hádzali kamene na kríže a poprehadzovali stoličky a lavice. Jeden kríž hodili do jazera a jeden oltár pomazali bahnom. Vandali tiež zaútočili na jedného hosťa kameňmi a opľuvali ho. Predstavený nemeckého benediktínskeho kláštora podal žalobu na políciu.

Takisto v nedeľu poslal rabín zo severoizraelského mesta Safed list adresovaný patriarchálnemu vikariátu v Nazarete, v ktorom s hrozbami požaduje vysťahovanie kresťanov z krajiny. Ako biskupi s odvolaním sa na políciu oznámili, rabína bol v pondelok zatknutý.

Tretí incident sa stal pri bývalej arabskej dedine Al-Bassa. Židovskí obyvatelia malého mestečka Schlomi v nedeľu narušovali slávenie krstu v gréckokatolíckom kostole dediny zničenej v r. 1948. Zaútočili aj na fotografa a poškodili mu kameru. –zg-

 

Rakúsko: Prvá ekumenická bohoslužba v národnej rade

 

Ak sa cirkvi vyjadrujú k otázkam ako vzdelávanie, sociálne veci či migrácia,

neprekračujú hranice oddelenia štátu od cirkví. Robia to v záujme ľudí.

 

Viedeň, 30.4.2014 (kath.net/KAP) 016 962 – Nóvum pre cirkvi a politiku v Rakúsku: Po prvý raz sa poslanci všetkých šiestich parlamentných frakcií zúčastnili na oficiálnej ekumenickej bohoslužbe pri príležitosti nového legislatívneho obdobia. Bohoslužbám predsedali: predseda Biskupskej konferencie Rakúska, kardinál Christoph Schönborn, predseda pravoslávnej  biskupskej konferencie, metropolita Arsenios Kardamakis a luteránsky biskup Michael Bünker, ktorý mal aj kázeň. Na slávenie, ktoré sa konalo vo štvrtok v kaplnke viedenského Hofburgu neďaleko parlamentu, sa prihlásilo 25 poslancov zo všetkých strán.

Kardinál Christoph prejavil na začiatku bohoslužieb radosť z tejto premiéry a povedal:

„Ďakujem za toto znamenie jednoty. Stabilný spoločenský poriadok, sociálna spravodlivosť a vzájomná úcta sú predpoklady pokoja. Udržať pokoj je najdôležitejšou úlohou politiky. Sloboda, jednota, blahobyt – toto umožňovať je umením politiky. Za to chceme aj v rámci bohoslužieb prosiť.“

„Pre cirkvi je od vekov zvykom modliť sa za ľudí, ktorí preberajú politickú zodpovednosť a dajú sa do služieb verejnosti,“ zdôraznil biskup Bünker vo svojej kázni na tému z Prvého listu Korinťanom. „To je potrebné nielen kvôli istej nemilosrdnosti politikov, ale aj preto, že cirkvám nie je jedno, aké rozhodnutia politici urobia, alebo aj neurobia.“ Zvláštne „neuralgické body“ sú podľa neho z hľadiska cirkví oblasti ako vzdelávanie, sociálna práca a migrácia. „Ak sa cirkvi, ich zariadenia a náboženské spoločenstvá k týmto otázkam vyjadrujú, neprekračujú hranice oddelenia štátu od cirkví. Robia to v záujme ľudí, čo nás predsa spája a čo spája náboženstvo a politiku.“

Vychádzajúc z Prvého listu sv. Pavla Korinťanom evanjelický biskup pripomenul, že naše talenty sú tu nato, „aby boli na úžitok všetkým, v prvom rade nie nám samým, ani tým našim vlastným, ale iným.“ Talenty sú dary milosti, ktoré sa v gréčtine označujú ako „charizma“ – pre politika dôležitý termín, s ktorým sa zaoberal už významný učenec Max Weber. Iba s pocitom zodpovednosti, so zápalom a s pravou mierou „možno vytrvalo a mocne vŕtať do tvrdých dosák, ako Max Weber označoval politiku“. „To je možné iba na dobrej a dôveryplnej etickej základni, iba s pevnosťou srdca,“ povedal biskup citujúc Webera.

„S rôznorodými úlohami a darmi treba stále znova pristupovať k spoločnej výzve v našej oblasti pôsobenia tak, aby medzi ľuďmi vládol pokoj, aby vládla spravodlivosť a aby sa zachovalo dobré Božie stvorenstvo,“ ukončil biskup.

Na konci bohoslužby kardinál Schönborn, metropolita Arsenios a biskup Bünker spoločne udelili prítomným požehnanie. Bohoslužbu stvárňoval organ a viedenská Schola.

Iniciatíva ekumenickej bohoslužby s poslancami vyšla od generálneho sekretára biskupskej konferencie, Petra Schipku, ktorý mal na starosti prípravu a pozvánky.

Hoci ustanovujúce zasadnutie národnej rady sa konalo už 29. októbra 2013, skorší termín na bohoslužbu nebol možný. Voľby do národnej rady sa konali mesiac predtým – 29. septembra. Na základe výsledkov volieb je v súčasnosti v rakúskom parlamente šesť frakcií so 183 mandátmi: SPÖ (52), ÖVP (47), FPÖ (40), Zelení (24), Liste Stronach (11) a NEOS (9). -zg-

 

Bavorsko: Na fare zaznieva hudba vetra
Grainet, 30.4.2014 (kath.net/KNA) 016 961 – Ticho vládne v idylke dedinky Grainet so 600 obyvateľmi v Bavorskom lese. Iba zopár sliepok kotkodáka na dvore farára Michaela Gnana, a občas počuť okolo prejsť auto. No to sa za sekundy zmení: Rýchlymi pohybmi otvára farár dvierka svojej stajne. Okamžite vzlietne do výšky tucet holubov. Kdekoľvek zvieratká krúžia vo vzduchu, ozýva sa fascinujúce pískanie.

Farár znovu oživil stáročia starú hudobnú cirkevnú tradíciu. Jeho holuby majú v perí pripevnené asi 20 gramové čínske zvončeky. Keď sa všetky spolu vznesú do vzduchu, vydávajú sotva definovateľné tóny. No Gnan ich dokáže dirigovať ako orchester. Jednotlivo, jedného po druhom, či v malých skupinách – na jeho pokyn vystúpia do výšky aj v kostolných priestoroch. Vďaka rôznym zvukom zvončekov vytvára so zvieratkami hudbu vetra.

Gnan je farárom obce v okrese Freyung-Grafenau už 11 rokov. V stajni za farským úradom už chová asi 80 holubov; najstaršia holubica má 7 rokov. To, že dokáže robiť hudbu s holubmi, si dlhú dobu neuvedomoval.

Po teologickej promócii na tému zo Starého zákona v r. 1994 pracoval s utečencami z Blízkeho Východu. Naučil sa arabsky, zamestnal arabskú gazdinú. Niekoľkí azylanti mu pomohli s chovom holubov a priviedli ho k nápadu, vyskúšať takýto hudobný let. Keď Gnan v r. 1995 robil prvý test, susedia si mysleli, že ten zvuk je porucha, ktorá pochádza z vtedy nových satelitných televíznych antén.

Dnes 60-ročný farár považoval v Bavorsku neznámu hudbu holubov za čisto orientálnu prax. Neskôr pri ceste do Číny objavil, že existuje aj tam. «Vtedy som všade hľadal tieto pískajúce zvončeky a nakúpil som z nich.»

Potom farár narazil na príhovor Martina Luthera pri stolovaní z roku 1532. V nej reformátor opisoval zvyk chváliť Boha «zvoniacimi holubmi». Gnan je dnes presvedčený, že pri tomto zunivom lete holubov ide o cirkevnú tradíciu veľmi rozšírenú v stredoveku, na ktorú sa proste zabudlo.

Gnan trénuje s holubmi, postupne si získava ich dôveru, trénuje ich tak, aby podľa želania pristávali na modrej či červenej skrinke. Malou miskou so zrnom láka holuby na rameno a necháva ich zasa odletieť po tom, čo si vyzobli tri zrnká.

Vo svojich troch farnostiach takto vypúšťa holuby na sviatky ako na Veľkú noc. Vtedy vypustí jedného holuba, ktorý symbolizuje Ježišovu dušu. So svojimi holubmi dokáže vyrozprávať celé príbehy – tak ako kedysi v kostoloch v stredoveku.

Veriacim sa to veľmi páči. Gnanova holubia hudba zaznieva pri prvých svätých prijímaniach, pri birmovkách, pri svadbách a iných oslavách. Aj pre nevidiacich je tento let holubov pekným zážitkom, pretože nepočúvajú iba hudbu, ale dokážu lepšie identifikovať aj rozmery priestorov kostola.

«S ťažko vychovateľnými deťmi mám tie skúsenosti, že sa dokážu veľmi intenzívne zaoberať krotkými holubmi», hovorí farár.

Gnan, ktorý chová okrem holubov aj sliepky a včely, chce ľudí privádzať aj k ochrane zvierat. Traja zverolekári mu potvrdili, že let holubov je v súlade s ochranou zvierat.

Nemecký deň katolíkov koncom mája v Regensburgu chce farár využiť na to, aby s týmto liturgickým cvičením oboznámil širšiu verejnosť. Na dvoch vešperách zaznie táto hudba vetra k symfónii Antonína Dvořáka, ktorú prednesie orchester. A Gnanovo posolstvo bude počúvať veľké publikum: «Zviera má svoje miesto vo stvorení. Boh stvoril rovnako človeka, ako aj zviera.» -zg-

 

Matka zatknutá: Syn nechcel ísť na sexuálnu výchovu

 

Gelsenkirchen/Geseke, 29.4.2014 (kath.net/idea) 016 960 – Matka 12 detí, Anna Wiensová z nemeckej obce Geseke (okres Soest), musí stráviť 8 dní nútenej väzby v Gelsenkirchene. Zatkli ju 24. apríla. Oznámil to predseda Iniciatívy „Školské vyučovanie doma“ z Dreieichu pri Frankfurte n.M.), právnik Armin Eckermann, na otázku Evanjelickej spravodajskej agentúry „idea“. Jeden z jej synov, ktorý navštevuje šiesty ročník, odmietol zúčastniť sa na sexuálnej výchove. Táto Nemka pôvodom z Ruska a jej manžel – obaja kresťania – ho nechceli k tomu nútiť.

Eckermann: „Oni rešpektujú osobnostné právo svojho syna.“ Aj otec tejto rodiny musel pred 4 týždňami sedieť kvôli tomu 7 dní vo väzbe. –zg-

 

Diskusia: Je Veľká Británia ešte kresťanská?
Londýn, 29.4.2014 (kath.net/idea) 016 959 – Vo Veľkej Británii vypukla búrlivá diskusia o tom, nakoľko je krajina ešte kresťanská. Diskusiu vyvolali vyjadrenia premiéra Dávida Camerona (foto). Tento konzervatívny politik pre anglikánske noviny Church Times napísal, že je hrdý na to, že Veľká Británia je kresťanskou krajinou. Proti nemu vystúpili intelektuáli, zatiaľ čo politici, právnici a predstavitelia cirkví ho rázne podporili.

V otvorenom liste 50 spisovateľov, vedcov a filozofov Camerona obvinili, že v krajine spôsobuje rozkol a uráža neveriacich. Napísali, že Veľká Británia je z veľkej časti nereligiózna spoločnosť napriek etablovanej Anglikánskej cirkvi. Hlavným signatárom listu je prezident ateistického Britského humanistického združenia, Jim Al-Khalili. Podpísali ho aj spisovatelia Ken Follett a Terry Pratchett, ako aj biológ a nositeľ Nobelovej ceny John Sulston.

 

Moslimovia a hindovia: Veľká Británia je kresťanská

Podporu dostal Cameron nielen z vlastnej strany, ale aj od politikov z Labour Party (Strany práce) ako aj od Anglikánskej cirkvi a vysokých predstaviteľov iných náboženstiev. Christina Reesová, členka anglikánskej Generálnej synody vyjadrila potešenie, že Cameron tak sebavedome hovorí o svojej viere. Zdôraznila, že Veľká Británia je historicky aj kultúrne kresťanskou krajinou.

Podobne sa vyjadril dokonca aj generálny sekretár Moslimskej rady, Faruk Murad: „Nikto nemôže pochybovať o tom, že Veľká Británia je a zostane kresťanskou krajinou. Súčasne treba uznať, že rôzne náboženstvá dokážu žiť spolu v harmónii.“

Anil Bhanot, riaditeľ Hinduistickej rady, vyhlásil, že dokáže dobre žiť s tým, že sa Veľká Británia chápe ako kresťanská krajina. Dodal, že sekularizácia nezmení nič na tradíciách ako sú Veľká noc či Vianoce.

 

Politik Labour Party Straw bráni Camerona

Predseda nad-frakčnej skupiny „Kresťania v parlamente“, konzervatívny poslanec Gary Streeter vyhlásil, že nad Cameronovým vyjadrením sa pohoršuje „iba hŕstka militantných ateistov“ a zdôraznil: „Briti môžu byť vďační za svoje kresťanské dedičstvo, ktoré tvorí základ všetkých zákonov.“

Aj politik Labour Party a bývalý minister zahraničia Jack Straw bránil Camerona a pripomenul: „Mnohé kresťanské hodnoty formujú našu spoločnosť.“

Generálny prokurátor Dominic Grieve vyhlásil, že kto tvrdí, že Veľká Británia už nie je kresťanskou krajinou, ten sa mýli a zdôraznil: „Veď 1500 rokov staré hodnoty nezmiznú cez noc. Mnohí Briti sa považujú za kresťanov, aj keď  nechodia do kostola. No musíme byť obozretní voči extrémistickým a netolerantným náboženským prúdom.“

Cameron je angažovaným členom anglikánskej „Cirkvi Anglicka“. Jeho politika tam však občas naráža aj na kritiku, ako napríklad po zavedení homosexuálneho „manželstva“.

Podľa výsledkov sčítania ľudu z r. 2011 sa označuje za kresťanov 60 percent zo 60 miliónov obyvateľov Veľkej Británie a takmer 26 percent za ľudí bez vyznania. –zg-

 

Pápež kvôli kríze vo Venezuele kratšie na rade kardinálov

 

Vatikán, 29.4.2014 (KAP) 016 958 –  Pápež František sa v utorok zúčastnil iba na časti zasadnutia rady kardinálov, pretože mal dlhší rozhovor a arcibiskupom hlavného mesta Venezuely, Caracasu, ktorým je kardinál Jorge Liberato Urosa Savino. Ten prišiel na súkromnú audienciu do Vatikánu. Obsah rozhovoru, ako je to v takých prípadoch zvyčajné, Vatikán nezverejnil. V centre rozhovoru však zrejme bol byť konflikt medzi vládou prezidenta Nicolasa Maduru a národnou opozičnou koalíciou, v ktorom Vatikán prevzal úlohu sprostredkovateľa. Na začiatku rokovaní medzi politickými protivníkmi vyzval František v polovici apríla v pozdravnom posolstve k zmiereniu a prekonaniu polarizácie. Naposledy vyzval František obe strany konfliktu vo veľkonočnom posolstve k urovnaniu sporov.

Venezuelská vláda sama požiadala Vatikán o sprostredkovanie pri rokovaniach s opozíciou. Na rokovaniach sa zúčastňuje aj apoštolský nuncius v tejto juhoamerickej krajine, arcibiskup Aldo Giordano. Pôvodne malo ministerstvo zahraničných vecí v Caracas pozvať k rokovaciemu stolu štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina. Kardinál Parolin bol od r. 2009 až do odchodu do Vatikánu v r. 2013 nunciom vo Vatikáne. –zg-

 

Rada kardinálov sa radí o budúcnosti Rímskej kúrie

 

Vatikán, 28.4.2014 (KAP) 016 957 – Osemčlenná rada kardinálov pre reformu kúrie sa zišla v Ríme 28. apríla na svoje štvrté zasadnutie. Rada kardinálov sa najprv radila o budúcom poriadku hospodárskych záležitostí Vatikánu. Ako Vatikán oznámil v utorok, v pondelok popoludní vystúpil na grémiu predseda pápežskej kontrolnej komisie pre hospodárske a administratívne záležitosti, Joseph Zahra. Tento maltézsky podnikateľ a ekonóm referoval o niektorých už skontrolovaných oblastiach vatikánskej správy.

V utorok sa kardináli radili o budúcej forme pápežských rád – ako sú  Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov, pre medzináboženský dialóg, pre laikov, pre rodinu, či pre novú evanjelizáciu. Pritom by mohlo ísť o nové štruktúry aj o ich spájanie, ako predpokladajú pozorovatelia. …

Pápež sa zúčastňuje podľa informácií z Vatikánu na „veľkej časti“ zasadnutí trvajúcich do stredy. Pravidelne je prítomný aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Rada kardinálov podľa údajov z Vatikánu pravdepodobne ukončí svoju prácu na budúci rok. Vzhľadom na množstvo práce, ktorú ju ešte čaká, nemožno s ich ukončením rátať ešte tento rok. Ďalšie stretnutie sa plánuje na 1. až 4. júla.

Na doterajších zasadnutiach rady sa kardináli radili o práci a kompetenciách Synody biskupov a následne o vatikánskych kongregáciách.

Na treťom zasadnutí vo februári sa kardináli zaoberali vatikánskymi financiami. O niekoľko dní neskôr pápež František, ktorý sa zasadnutí pravidelne zúčastňuje, nariadil vytvorenie sekretariátu pre hospodárenie – pod vedením austrálskeho kardinála Georga Pella – člena rady kardinálov. Okrem toho zriadil hospodársku radu, ktorú koordinuje mníchovský kardinál Reinhard Marx.

Po týchto štyroch zasadnutiach podľa názoru pozorovateľov bude možné začať s prepracovaním doterajšej „ústavy“ Rímskej kúrie „Pastor bonus“. Tieto práce by mohli trvať možno aj dva roky.

Radu kardinálov založil pápež František mesiac po svojom zvolení, v apríli 2013. Nový pápež tak reagoval na kritiku vatikánskych štruktúr kardinálmi na zasadnutiach pred konkláve. Súčasne má toto grémium, ktorého členmi sú hlavy diecéz zo všetkých častí sveta, radiť pápežovi v jeho úrade a podporovať ho. –zg-

 

Kardinál Bertone sa bráni správam o luxusnom byte

 

Rím, 28.4.2014 (kath.net/KAP) 016 956 – Kardinál Tarcisio Bertone (foto) sa bráni proti správam médií o jeho luxusnom apartmáne vo Vatikáne s rozlohou údajne 600 metrov štvorcových. Jeho nový byt má len polovicu tejto rozlohy, ako napísal kardinál Bertone v liste dvom talianskym katolíckym novinám, z ktorého citovali v pondelok médiá. Okrem toho zaplatil renováciu z vlastného vrecka. Aj tvrdenie, že pápež František sa hnevá pre túto renováciu bytu, odmietol ako nepravdivé. Uviedol, že František mu v stredu zavolal a ubezpečil svojou solidaritou a že pápež bol tiež sklamaný z útokov na neho.

Ako zaznelo z rímskych kruhov, Bertone márne naliehal na vatikánskeho hovorcu pátra Federica Lombardiho, aby správu oficiálne dementoval.  Bertone bol do októbra vatikánskym štátnym sekretárom, teda druhým mužom po pápežovi. Do tohto úradu ho povolal Benedikt XVI. v r. 2006.

„Veľkoplošný apartmán bol od základov zrenovovaný, ako je to u bytov v starých budovách Vatikánu normálne a dali mi ho k dispozícii. Po mne ho bude užívať niekto iný,“ uviedol Bertone v liste šéfredaktorom katolíckych novín v Diecézach Janov a Vercelli. Pred odchodom do Vatikánu viedol Bertone tieto dve diecézy. Znenie listu uverejnil katolícky www.aleteia.org.

Apartmán sa nachádza v paláci Palazzo San Carlo v susedstve Domu sv. Marty, kde pápež obýva apartmán s rozlohou menej ako 100 metrov štvorcových. –zg-

 

Írski biskupi píšu zákonodarcom o ‚rovnosti manželstva‘

Vážený člen legislatívneho zhromaždenia,

zajtra, 29. apríla, bude parlamentné zhromaždenie diskutovať o podnete ´súkromných členov´ s názvom „Marriage Equality – Rovnosť manželstva“. Tento podnet vás pozýva podporovať názor, že „všetky páry bez ohľadu na pohlavie, či sexuálnu orientáciu by mali mať rovnaký legislatívny nárok na sobáš a na ochranu, na práva, povinnosti a úžitky, aké má legálna inštitúcia manželstva“.

Ako cirkev veríme, že všetci ľudia sú si rovní z pohľadu Boha a malo by sa k nim vždy pristupovať s dôstojnosťou a úctou. Inšpirovaní Evanjeliom sa staviame proti každej nespravodlivej diskriminácii, sužovaniu a násiliu a máme záväzok pracovať pre spoločné dobro, pričom sú prvoradým záujmom potreby zraniteľných, marginalizovaných a chudobných.

Dnes vám píšeme, pretože sa domnievame, že podnet „Marriage Equality“ podkopáva kľúčové základy spoločného dobra. Hovoríme to nielen z náboženského presvedčenia, ale aj preto, že je to vec zdravého ľudského rozumu. Rovnako veriaci aj neveriaci ľudia už dávno spoznali a vedia zo skúseností, že rodina založená na manželstve muža a ženy je najlepším a ideálnym miestom pre deti. Je to základný stavebný kameň spoločnosti, ktorý poskytuje jedinečný a nenahraditeľný prínos k spoločnému dobru. Preto si zaslúži zvláštne uznanie a podporu štátom.

Navrhovaný „Marriage Equality“ v podstate hovorí rodičom, deťom a spoločnosti, že štát by nemal a nebude podporovať nijaké normatívne alebo ideálne rodinné prostredie pre výchovu detí. Preto evokuje názor, že biologické a prirodzené zväzky medzi dieťaťom a jeho matkou a otcom nemajú nijakú pravú hodnotu pre dieťa či pre spoločnosť. Ako povedal pápež František nedávno, „musíme sa zabezpečiť, aby deti vyrastali v rodine s otcom a matkou schopnými vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj dieťaťa a jeho emocionálne dozrievanie” (16. apríl 2014).

Vždy budú situácie, v ktorých možno zabezpečiť to najlepšie v záujme dieťaťa iba v odlišnom type úpravy situácie. Je dôležité, aby štát tomu vždy poskytoval praktickú podporu. To sa však líši od toho, že vyhlásime, že ak sú deti vychovávané biologickými rodičmi v dlhotrvajúcom manželstve už neprospieva spoločnému dobru a zaslúži si špeciálnu pozornosť štátu. Dokonca aj keď manželia nemôžu mať vlastné deti, povaha ich manželstva umožňuje stále ešte poskytovať matku a otca adoptovanému dieťaťu. Sme presvedčení, že štát by mal naliehavo riešiť poskytovanie lepších služieb na podporu manželstva, v ktorom otcovia a matky môžu poskytnúť optimálne milujúce a stabilné prostredie pre rast a prospievanie detí.

Podnet „Marriage Equality“ teda zneužíva princíp rovnosti. Je prirodzenou skutočnosťou, že zväzky rovnakých pohlaví sú zásadne a objektívne odlišné od doplňujúceho sa zväzku dvoch pohlaví muža a ženy, ktorý je prirodzene otvorený životu. Nie je diskrimináciou, ak štát pristupuje k rôznym typom vzťahu odlišne. Európska konvencia o ľudských právach nezakotvuje „manželstvo“ rovnakých pohlaví ako právo a Európske súdy dôsledne potvrdzujú právo a slobodu členských štátov nepredefinovať manželstvo týmto spôsobom. Preto to nie je otázka ‘práv’ či ‘rovnosti’, ale uznanie objektívneho rozdielu medzi týmito dvomi typmi vzťahu.

Vzťahy rovnakých pohlaví sú už obsiahlo zabezpečené v legislatíve Severného Írska uznaním občianskych partnerstiev a príslušnou legislatívou o rovnosti.

Žiadame vás, aby ste nanovo potvrdili jedinečnú hodnotu pre deti a spoločnosť, ktorá spočíva vo vzájomných a doplňujúcich sa úlohách otca a matky v záväzku celoživotného vzájomného vzťahu v láske v manželstve. Žiadame vás, aby ste napomáhali hodnotu toho, že deti sú vychovávané všade, kde je to možné a v ich najlepšom záujme, biologickými rodičmi. Žiadame vás, aby ste nepodkopávali rovnosť jej aplikovaním na dva zásadne odlišné typy vzťahu. Žiadame vás, aby ste posilňovali a podporovali manželstvo muža a ženy ako jedinečnú a nesmierne hodnotnú inštitúciu životne dôležitú pre dobro spoločnosti. Preto na vás apelujeme, aby ste odmietli tento podnet, ktorý sa nevhodne označuje ako „Rovnosť manželstva“.

Katolícka cirkev s mnohými inými kresťanskými cirkvami považuje manželstvo za pozitívnu, radostnú a životodarnú inštitúciu, ktorá si zaslúži špeciálnu starostlivosť a uznanie.

Ak by ste chceli diskutovať o našom chápaní manželstva alebo o názoroch, ktoré sme uviedli v tomto liste podrobnejšie, kontaktuje prosíme otca Timothyho Bartletta mailom na adrese: tim.bartlett(at)iecon.ie.

S úctou a povzbudením pre vašu dôležitú prácu ako reprezentantov verejnosti s úctou, kardinál Seán Brady, arcibiskup z Armaghu. -zg-

 

Mons. Anthony Farquhar, pomocný biskup z Down & Connoru,

Mons. Eamon Martin, koadjútor arcibiskup z Armaghu,

Mons. McAreavey, biskup z Dromore,

Mons. Liam McDaid, biskup z Clogheru,

Mons. Donal Mc Keown, biskup z Derry,

Mons. Noel Treanor, biskup z Down & Connoru

 

Taliansky biskup otvára sídlo chudobným rodinám

 

Biskup: «Dom biskupa musí byť otvorený pre všetkých».

 

Rím, 28.4.2014 (kath.net/KNA) 016 954 – Efekt pápeža Františka: V Taliansku chce katolícky biskup otvoriť svoje sídlo chudobným rodinám: Biskup Douglas Regattieri (foto), hlava severotalianskej Diecézy Cesena-Sarsina, oznámil, že v cirkevných kancelárskych priestoroch v bezprostrednom susedstve jeho rezidencie má vzniknúť centrum pre rodičov a deti.

«Dom biskupa musí byť otvorený pre všetkých», citoval katolícky denník «Avvenire» 64-ročného biskupa v sobotu s odvolaním sa na diecézne noviny. Priestory budúceho «Domu rodiny» sú prepojené s bytom biskupa.

V súčasnosti sú v týchto priestoroch časti správy diecézy a tie sa majú presťahovať do bývalého kláštora. Správcom tohto sociálneho zariadenia pre rodiny má byť katolícke spoločenstvo «Pápeža Jána XXIII.» –zg-

 

„Keď sa Wojtyla modlil, nadviazal priamy kontakt s Pánom“

Vatikán, 28.4.2014 (kath.net) 016 953 – „Keď sa Wojtyla ako nový pápež objavil na balkóne Baziliky sv. Petra, začal som sa triasť a plakať od rozčúlenia. Musel som myslieť na veľkú zodpovednosť, ktorú bude musieť prevziať. Veď som už predsa vedel, koľko práce je s vedením arcidiecézy. Aké namáhavé však ešte len bude viesť kúriu, to som si dokázal zhruba vykresliť. A stále znova som myslel na to, ako budú Taliani reagovať na cudzinca ako rímskeho biskupa? Potom som šiel tak rýchlo, ako sa len dalo, priamo k nemu. Pozdravil ma a povedal: ´Len sa pozri, čo tí so mnou urobili!´“

Tak opisuje poľský kardinál Stanisław Dziwisz, krakovský arcibiskup a dlhoročný súkromný sekretár pápeža Jána Pavla II. v interview pre nemecký časopis „Welt“ svoje prvé reakcie na voľbu svojho predstaveného za pápeža. Dziwisz vydal Memoáre pápeža a uchoval aj vzorky krvi ťažko chorého pápeža, z ktorých sa teraz rozdelili malé relikvie krvi po celom svete. Poľský kardinál bol pri príležitosti svätorečenia v Ríme.

Nikdy si nedovolil označovať sa za „priateľa“ pápeža, ako vysvetlil Dziwisz. Wojtyla bol pre neho oveľa viac – bol to jeho „otec a učiteľ“. „Každý, kto ho zažil a s ním hovoril, cítil, že Ján Pavol II. bol Boží muž. To sa poznalo na jeho spôsoboch, na jeho slovách, na jeho skromnom normálnom živote a tak povediac na jeho výnimočnej obyčajnosti.“

Dojem svätosti nadobudol najviac z jeho „spôsobu, ako sa modlil“, ako povedal Dziwisz. „Keď sa modlil, nadväzoval priamy kontakt s Pánom a bolo možné vidieť jeho totálnu odovzdanosť Bohu.“

Atentát na Jána Pavla II. prežil ako jeho sprievodca v aute, rozprával Dziwisz. „Keď padli výstrely, zrútil sa a chopil sa môjho ramena. Spýtal som sa: ‚Čo sa stalo?‘ On neodpovedal. Potom ukázal na svoje brucho a zamrmlal, že to bolí, veľmi to bolí. Stratil nesmierne veľa krvi. Na ceste do nemocnice sa začal modliť – za tú osobu, ktorá na neho strieľala! Vtedy ešte Ján Pavol II. nepoznal ani len meno strelca. Počas núdzovej operácie, prišiel ku mne lekár a povedal, že máme pripraviť posledné pomazanie chorých. Bola to mimoriadne citlivá a kritická situácia. Ale mali sme šťastie, dobre to dopadlo.“

Kardinál vyjadril hlboké presvedčenie, že atentát bol „politickým činom“. „Nebolo síce celkom jasné, kto strelca poslal. Ale sú stopy, ktoré vedú do Moskvy.“ –zg-

 

Poľskí biskupi ďakujú Bohu za svätosť Jána Pavla II.

 

Varšava, 27.4.2014 (KAP) 016 952 – Svätorečenie Jána Pavla II. (1978-2005) pápežom Františkom prijali v jeho vlasti s veľkou radosťou. Poľskí biskupi bývalú hlavu Katolíckej cirkvi v nedeľu v pastierskom liste, ktorý sa pri svätých omšiach čítal v celej krajine, ocenili ako „pápeža milosrdenstva“.  Ďakovali Bohu, že Ján Pavol II. svojím životom a svojimi slovami vydal „svedectvo Boha o svätosti“.

V mnohých kostoloch v Poľsku dostali veriaci vo forme horiacich lucerničiek „iskru milosrdenstva zo svätorečenia“, ktorú si mohli zobrať domov.

Poľský prezident Bronislav Komorowski, premiér Donald Tusk a vodca opozície Jaroslav Kaczynski, bývalí prezidenti Lech Walęsa a Alexander Kwasniewski, ako aj predsedovia oboch komôr parlamentu sa zúčastnili na svätorečení v Ríme. Okrem mnohých biskupov krajiny bol v Ríme prítomný aj poľský hlavný rabín Michael Schudrich.

Až 98 percent Poliakov označilo vo štvrtok 24. apríla v prieskume svätorečenie ako dôležitú udalosť pre krajinu. Pre 92 percent opýtaných je poľský pápež rozhodne morálnou autoritou. –zg-

 

Kardinál Dziwisz: Žil som 39 rokov so svätcom

 

Vatikán, 26.4.2014 (kath.net/KNA) 016 951 – Pápež Ján Pavol II. bol podľa názoru jeho dlhoročného súkromného sekretára Stanislava Dziwisza už za svojho života svätcom.

«Mal som to privilégium, 39 rokov žiť so svätcom,» povedal krakovský kardinál, ktorý Karola Wojtylu sprevádzal už ako študent a jeho biskupský sekretár.

Ústredný význam pre nového svätca v jeho období v Poľsku ako aj vo Vatikáne mala modlitba. „Celý jeho život bol modlitbou», nech už to bola meditácia, ale aj prosby za kňazov, robotníkov, politikov či chorých,“ ako povedal kardinál Dziwisz 25. apríla žurnalistom vo Vatikáne. Poľský kardinál patrí k piatim duchovným, ktorí v nedeľu na Námestí sv. Petra koncelebrovali svätú omšu svätorečenia s pápežom Františkom.

„Wojtyla bol celý svoj život však poznačený aj utrpením,“ povedal ďalej kardinál. „V ranom veku stratil matku a brata, potom ako seminarista aj otca. Nasledovali ťažké vojnové roky. Ako pápež bol v máji 1981 po atentáte v ohrození života a na jeho následky trpel po celý ďalší život,“ pripomenul Dziwisz. „Neskôr nasledovala Parkinsonova choroba. Ján Pavol II. svoje utrpenie a svoju chorobu nikdy neskrýval a nikdy sa ani nesťažoval, ale dôstojne niesol svoj kríž. Preto sa pri zahraničných cestách stretával aj s chorými a tým prejavoval svoju spätosť s nimi,“ spomínal Dziwisz.

Ako príznačnú pre Jána Pavla II. opísal jeho bývalý sekretár aj jeho hlbokú úctu ku všetkým ľuďom. Pripomenul, že sa stretával aj s inovercami, so židmi, s moslimami aj s neveriacimi. Zvláštny záujem prejavoval o otázky a starosti mladých ľudí. Aj ľudia v núdzi a vo všetkých formách chudoby ležali poľskému pápežovi na srdci. Preto naliehal na to, aby sa vo Vatikáne zriadilo sociálne centrum pre núdznych – bol to dom «Casa Donum Mariae», ktorý viedli sestry Matky Terézie. Okrem toho z jeho iniciatívy zriadili vo Vatikáne aj kontemplatívny kláštor, v ktorom sa modlili sestry v klauzúre.

„Veľmi sa teším, že po zatvorení ich kláštora v ňom teraz pokračuje v modlitbách emeritný pápež Benedikt XVI. (2005-2013),“ povedal kardinál Dziwisz. –zg-

 

Kardinál Rodriguez varuje pápeža pred kritikou z kúrie

 

Tegucigalpa, 26.4.2014 (KAP) 016 950 – Honduraský kardinál Oscar Andres Rodriguez Maradiaga varoval pápeža pred opozíciou vo vnútri rímskej kúrie. Honduraský denník „La Prensa“ citoval arcibiskupa Tegucigalpy na podujatí na Floride, že pápež plánuje novú Cirkev.

„Jej nové smerovanie má prebiehať v štýle, ako sa o to pokúsil svätý František Assiský v 13. storočí,“ ako povedal kardinál podľa amerického časopisu „National Catholic Reporter“. „To je nová koncepcia Cirkvi, ktorá sa nie všade stretáva so súhlasom.“

Vo vysokých kruhoch Cirkvi počúvame vety ako „Čo plánuje ten malý Argentínčan?“ alebo „Urobili sme chybu,“ ako povedal kardinál Rodriguez podľa rukopisu príhovoru, ktorý má americký časopis k dispozícii. Dodal, že takáto kritika neprichádza iba zo starej kúrie, ale aj z kruhov tých, ktorí by tak stratili svoje privilégiá.

Kardinál Rodriguez (71) ako vedúci pápežovej rady kardinálov pre plánovanie reformy kúrie patrí k najužším spolupracovníkom pápeža Františka. Charizmatický arcibiskup Tegucigalpy, ktorý je aj prezidentom medzinárodnej charity „Caritas Internationalis“, v rokoch 2005 a 2013 sám patril k možným kandidátom na pápeža. –zg-

 

Rím: Jaceňuk na audiencii u pápeža

 

Vatikán-Kyjev, 25.04.2014 (KAP) 016 949 – Ukrajinského premiéra Arzenija Jaceňuka prijal v sobotu, 26. apríla, na audiencii pápež František. Konala sa predpoludním v Apoštolskom paláci. Jaceňuk pricestoval do Ríma v piatok večer. V sobotu o 10. hod. ho prijal taliansky premiér Matteo Renzi vo vládnom paláci. Potom sa odobral do Vatikánu, podľa programu, ktorý  predtým oznámilo ukrajinské veľvyslanectvo v Ríme.

V piatok Jaceňuk varoval Rusko drastickými slovami pred vpochodovaním ruskej armády na ukrajinské územie. Ruská armáda robí manévre iba kilometer od krajinských hraníc:

„Svet ešte nezabudol na druhú svetovú vojnu a Rusko chce už rozpútať tretiu svetovú vojnu,“ obvinil Jaceňuk Kremeľ.

„Ukrajina sa ku každému prekročeniu hraníc bude správať ako k invázii a votrelcov usmrtí,“ povedal aj poradca ukrajinského prezidenta Alexandra Turčinova.

Pápež František sa chcel z prvej ruky informovať o situácii v krízovej  oblasti, ako oznámili z Vatikánu. František už opakovane vyjadril starosť z tejto situácie.

Vo veľkonočnom posolstve František pred týždňom žiadal politické riešenie krízy na Ukrajine. Všetci zúčastnení musia „vyvinúť všetko úsilie na zabránenie násilia,“ – tak zaznelo jeho naliehavé posolstvo pred požehnaním „Urbi et orbi“ na Námestí sv. Petra. Tu musí prísť podpora zo strany medzinárodného spoločenstva. Budúcnosť krajiny možno utvárať iba v „duchu jednoty a dialógu“. František vzniesol prosbu o to, aby Ježiš Kristus stál pri tejto krajine a modlil sa: „Vzbuď a inšpiruj iniciatívy pre pokoj na Ukrajine.“ –zg-

 

«Svätec vo výcviku»

 

Anekdoty o Karolovi Wojtylovi – pápežovi Jánovi Pavlovi II.

Alexander Brüggemann (KNA)

 

Bonn, 25.4.2014 (kath.net/KNA) 016 948 – František úžasne populárny? To všetko tu už bolo. «Pápež, ktorého sa možno dotknúť»; pápež, ktorý robí nevídané veci a tajne sa odkradne na lyžovačku: roky 1978 až 1980 s Karolom Wojtylom/Jánom Pavlom II., mladým pápežom senzácií z Poľska, boli priam spektakulárne. Nemecká Katolícka spravodajská agentúra (KNA) zostavila niektoré z početných anekdot:

 

Študentské žartíky

V dobe jeho štúdia na univerzite v Krakove si jeho spolužiaci občas robili žarty z Karolovej veľkej zbožnosti a vážnosti. Jedného dňa bol na jeho lavici prilepený lístok s nápisom: «Svätec vo výcviku».

 

Želanie židovských rodičov

Po vojne prichádzajú katolícki manželia Jachowiczoví ku krakovskému farárovi Wojtylovi. Chcú dať pokrstiť svoje židovské dieťa Schachne, ktorého majú už dlho v pestúnskej starostlivosti, pretože jeho rodičia boli zavraždení v Osvienčime. No Wojtyla odmieta; to by nebola vôľa židovských rodičov. Táto udalosť sa dostala na verejnosť až v 90. rokoch – no podstatne zvýšila úctu pápeža u židov.

 

Nech sú požehnaní lyžiari

Zahraničný žurnalista prejavuje údiv nad vášňou krakovského kardinála Wojtylu k lyžovaniu. Ten sucho odvetí, že to je tu celkom normálne – polovica poľských kardinálov lyžuje. A to bolo správne: vtedy bol v Poľsku okrem neho už iba o 20 rokov starší prímas kardinál Stefan Wyszynski.

 

Úplne mimo

Pád komunizmu v neposlednom rade zapríčinili aj rôzne chybné rozhodnutia. Tu je jedno z nich: V jednej správe poľskej Tajnej služby z roku 1967 sa o kardinálovi Wojtylovi uvádza:

«Zdá sa, akoby politika nebola jeho silnou stránkou. Je priveľmi zamestnaný abstraktným myslením. (…) Chýba mu organizačný talent a nemá vodcovské kvality.»

 

Volič v poslednej minúte

V deň pred konkláve v októbri 1978 utrpel Wojtylov biskup Andrzej Deskur porážku. Volič pápeža Wojtyla ho ešte popoludní navštevuje v rímskej klinike Gemelli, ktorá sa neskôr jemu samému má stať osudným miestom – a príde doslova ako posledný, keď majster ceremoniár kardinálov zamyká k voľbám, z ktorých potom vychádza Wojtyla ako pápež.

 

Fľaška na pápežskom tróne?

Tak ako v roku 2013 u kardinála Bergoglia z Buenos Aires, ani v roku 1978 nepoznali zďaleka všetci voliči pápeža svojho krakovského spolubrata Wojtylu. Pápežov životopisec Luigi Accatoli informuje, že kardinál Mario Casariego z Guatemaly v mrmlaní pred rozhodujúcim kolom volieb počul namiesto mena Wojtyla slovo «Bottiglia» (taliansky «fľaška») – a chcel sa preto dozvedieť viac o tomto kandidátovi. Wojtyla očividne o jeho záujme počul – pretože keď Casariego prišiel zablahoželať novozvolenému pápežovi, zažartoval Ján Pavol II.: «Teraz už viete, kto je Bottiglia.»

 

Fit ako pápež

Nový pápež sa málo stará o protokol. Tak napríklad schytí sutanu do rúk a rád berie schody po dvoch. Istý moletný kardinál sa odváži opýtať, či je tento spôsob chôdze zlučiteľný s dôstojnosťou úradu, a Ján Pavol II. odvetí: «Čo sa mňa týka, ja pohyb potrebujem a myslím si, že aj vy.»

 

Pápež v bazéne

Športovec Karol Wojtyla potrebuje pre svoj úrad byť fit – a v pápežskom letnom sídle Castel Gandolfo dá postaviť bazén. Keď sa žurnalista opýta na stavebné náklady, pápež sucho odvetí: «Bazén je cenovo podstatne výhodnejší ako nové konkláve.»

 

Boh a Poliaci

Dlho pred pádom komunizmu mal Ján Pavol II. v roku 1982 francúzskemu žurnalistovi porozprávať nasledovný vtip:

„Pápež sa pýta nebeského Otca: Pane, dosiahne Poľsko niekedy slobodu a nezávislosť? – Áno, odpovedá Boh, ale nie pokiaľ ty žiješ. – Pápež sa pýta ďalej: Pane, bude po mne znova poľský pápež? – A Boh odpovedá: Nie, dokiaľ ja žijem.“

 

Hnilé jablká komunizmu

Keď sa pýtali na jeho úlohu pri páde komunizmu, zostáva Ján Pavol II. neskôr skromný. Povedal, že strom bol už zvnútra zhnitý: «Ja som ho iba poriadne potriasol a hnilé jablká popadali na zem.»

 

Niet miesta

Ako málo prišlo pre Jána Pavla II. do úvahy dobrovoľné vzdanie sa úradu, ukazuje jeho tradovaný výrok z roku 1994. Po jednej operácii mal chirurgovi povedať: «Pán profesor, vy a ja nemáme nijakú voľbu: vy ma musíte vyliečiť a ja musím rýchlo vyzdravieť – pretože pre emeritného pápeža niet nikde miesta.» -zg-

 

 

Veľká Británia: Moslimovia chcú kontrolovať školy

 

Londýn, 25.4.2014 (kath.net/idea) 016 947 – V anglických veľkomestách rastú starosti, že moslimskí extrémisti by mohli dostať pod kontrolu štátne školy. Minister školstva Michael Gove chce teraz robiť neohlásené  preverovacie kontroly. Inšpektori môžu dať zatvoriť školy, v ktorých „náboženský konzervativizmus stojí v ceste vyváženej výučbe“, ako informoval londýnsky denník Sunday Times. Najmä v mestách s veľkým počtom islamského obyvateľstva ako Birmingham, Bradford a Manchester sa množia sťažnosti o vplyve radikálnych moslimov v školských radách. Tie sú zodpovedné za pedagogické smernice v školských plánoch.

V mnohých školách už malo dôjsť k šikanovaniu nemoslimských rektorov a zvlášť učiteliek. Niektoré vedenia škôl boli nútené v rozpore s predpismi chlapcov a dievčatá vyučovať oddelene v predmetoch ako sexuálna, telesná a hudobná výchova. Noviny uvádzajú, že v moslimských kruhoch koluje strategický plán pod názvom „Trójsky kôň“. Ide o návod, ako možno dostať štátne školy v strednom a severnom Anglicku pod kontrolu islamistov. Ide napríklad o to presadiť do školských rád radikálnych islamských salafistov. Tí majú podkopávať autoritu rektorov.

 

Deti by mohli byť radikalizované islamistami

Už na 15 školách v Birminghame sa z poverenia ministerstva vykonala inšpekcia, výsledky sa očakávajú koncom apríla. Zvláštna pozornosť sa zameriava na základné školy. Deti, ktoré sa napríklad učia z islamských učebníc, by mohli byť radikalizované. Podľa informácií Sunday Times inšpektori zatiaľ neobjavili „podnecovanie k terorizmu“, to by bol trestný čin. Poslanci  opozičnej Strany práce – Labour Party – obvinili konzervatívneho ministra školstva z nečinnosti pri odstraňovaní islamizmu zo škôl. –zg-

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *