Kvet Božej lásky – milosrdenstvo Božie

Božie milosrdenstvo je vďaka zápiskom sestry Faustíny dnes veľmi známe a rozšírená je aj úcta k nemu. Možno sa pýtate, prečo je potrebné toľko o ňom hovoriť? Odpoveď je jednoduchá: Božie milosrdenstvo je stále aktuálne a vždy potrebné.
Veľmi pekne sa vyjadril známy katolícky kňaz Marián Kuffa: „Najkrajší kvet Božej lásky je milosrdenstvo.“ A čo hovorí o Božom milosrdenstve pápež František? „Milosrdenstvo je prvá vlastnosť Boha. Jeho meno je milosrdenstvo. Neexistuje situácia, z ktorej sa nedostaneme, nie sme odsúdení, aby sme zahynuli v pohyblivých pieskoch.“ A inokedy zasa poznamenal: „Aj pápež je človek, ktorý potrebuje Božie milosrdenstvo.“ Ak chceme poznať Boha, musíme poznať aj túto jeho vlastnosť.
A čo samotný Ježiš? Cez Denníček svätej Faustíny sa nám prihovára takto: „Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva.“ (Denníček, 83) Sami vidíme, že Ježiš nás priamo pozýva prichádzať k nemu. Kto neprejde bránou milosrdenstva, bude musieť prejsť len bránou spravodlivosti. Z Lukášovho evanjelia znejú jeho ďalšie slová: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36) Očakáva od nás, že túto jeho vlastnosť budeme napodobňovať.
Chcela by som vám odporučiť niekoľko zaujímavých knižných titulov s témou milosrdenstva. Každý z nich na Božie milosrdenstvo nazerá inak.

Ak chcete spoznať Božie milosrdenstvo krôčik po krôčiku a máte radi knihy na každý deň v roku, 365 dní s Božím milosrdenstvom je kniha vhodná práve pre vás. Táto inšpiratívna knižka je zostavená na základe úryvkov Denníčka sestry Faustíny. Každý deň v nej nájdete citát z Denníčka, krátke zamyslenie a modlitbu. Takto o Božom milosrdenstve môžete uvažovať počas celého dňa.

Poznáte 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva? A viete o tom, že ich ani zďaleka nie je len sedem? Ak by sme všetky Božie tajomstvá úplne spoznali, už by neboli tajomstvami. V istom zmysle by sme už nepotrebovali ani vieru. Táto kniha nemá v úmysle vyčerpávajúco podať strohé fakty o milosrdenstve Boha, ani sa ho nesnaží zaškatuľkovať. Kniha nám veľmi atraktívnym spôsobom poodhalí, prečo Božie milosrdenstvo patrí k podstate kresťanskej viery.

Určite si pamätáte, ako sme sa na hodinách náboženstva učili vymenúvať skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Ak ich vieme aspoň vymenovať, je to skvelé; no odpovedzme si úprimne: konáme tieto skutky? V Jakubovom liste v druhej kapitole je napísané, že viera bez skutkov je mŕtva. Preto, ak sme pasívni v tejto oblasti, svoju vieru v skutočnosti nežijeme. Knižka Ruky milosrdenstva predstavuje práve menej známe skutky duchovného milosrdenstva. Poukazuje na ich potrebu a účinnosť. V podobenstve o milosrdnom Samaritánovi Ježiš vyzdvihuje skutok tohto človeka, pretože len on preukázal milosrdenstvo blížnemu. V závere podobenstva vyzýva každého jedného z nás: „Choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10, 37)

Ďalším zaujímavým výberom je kniha Milosrdné srdce. Ide o nezvyčajný životopis svätého Augustína, ktorý je obsahom prvej časti knihy. Jeho cesta k obráteniu je podaná v kontexte doby a kultúry vtedajšieho Ríma. V druhej časti sa dočítame o najdôležitejších témach milosrdenstva, ktoré svätý Augustín počas svojej pastoračnej praxe vytýčil. Posledná časť knihy zahŕňa výber textov o milosrdenstve, ktoré sú svedectvom toho, že Augustín milosrdenstvo poznal, no najmä ho vo svojom živote uskutočňoval. Preto tento svätec môže a mal by byť veľkou inšpiráciou pre náš duchovný život v oblasti milosrdenstva.

Stretnutie kňaza, kajúcnika a Boha pri sviatosti zmierenia je záležitosť, ktorú berieme s vážnosťou. Na spoveď sa pripravujeme spytovaním svedomia, no už naše rozhodnutie v srdci chcieť sa zmieriť s Bohom je podstatnou súčasťou tejto sviatosti. Môžeme si to predstaviť tak, že Boh nám ide oproti a my zasa ideme v ústrety jeho odpúšťajúcej láske. Knižka Milosrdenstvu v ústrety je malé, „úsmevné“ dielko práve o sviatosti zmierenia, no z tej druhej strany – z pohľadu vnímavého kňaza, ktorý sa s nami delí o svoje skúsenosti spovedníka. Jednotlivé príbehy nás môžu pobaviť, no môžu nám aj dodať odvahu, pochopenie, či nastaviť zrkadlo. Ak to prijmeme pokorne, obohatí nás to.

Nakoniec mi nedá nespomenúť samotný Denníček, ktorý je považovaný za klenot duchovnej literatúry v dejinách Cirkvi, preto by rozhodne nemal chýbať ani vo vašej knižnici.
Verím, že nech si už vyberiete ktorúkoľvek z týchto kníh (alebo aj všetky J), bude pre vás obohatením a povzbudením na vašej osobnej ceste milosrdenstva, aby slová: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5,7) platili aj pre vás.
Jana Gregorovičová
Zachej.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *