Mystici o Ježišovom utrpení v Getsemanskej záhrade

Svätý Páter Pio: „Na oblohe svieti mesiac, stromy v záhrade vrhajú temné tiene. Zlovestná žiara mesiaca je ako zlá predtucha smrti a hrozných udalostí, z ktorých tuhne krv v žilách – všetko akoby bolo postriekané krvou. Vietor ako predzvesť blížiacej sa búrky lomcuje olivovými stromami a spolu so šumením listov preniká do kostí ako posol smrti, vchádza do duše a napĺňa ju smrteľným zármutkom. Najstrašnejšia noc, akoby už podobná nemohla nikdy nastať!“

Don Dolindo Ruotolo: „Vzdialil sa a ponoril sa do svojho smrteľného smútku, kľakol pokorne pred Otcom a modlil sa… Vrúcne prosil za celé ľudstvo, aby dosiahlo spásu, obnovu, aby pretrvalo… Jeho modlitba bola pomalým zomieraním, extrémnym bojom, nie pre jeho bolesť, ale pre zármutok, ktorý prežíval nad svojou Cirkvou… Modlil sa trikrát, zakaždým sa zjednocoval s Božou vôľou a obracal sa na apoštolov, aby ho potešili, no vždy zostal smutný, keď ich našiel spať. Ježiš Kristus takmer zakaždým nachádza spiacich tých, ktorí by ho mali utešiť.“

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová: „Satan, ktorý sa Ježišovi zjavoval vo videniach ako strašidelný netvor, čoraz viac zúril a neustále doňho dobiedzal novými a novými pokušeniami: „Ako chceš všetky tieto hriechy vôbec odpykať? Sám predsa nemáš zásluhy, a pritom si toľko toho zavinil!“ Ako zákerný farizej ho s démonickou bezohľadnosťou obviňoval zo všetkých chýb, ktoré urobili jeho učeníci, z chaosu, neporiadku, ktoré priniesol na tento svet tým, že odstránil dávne zvyky a tradície. Vyčítal mu, že Herodes dal zabiť toľko neviniatok len kvôli nemu! Ďalej mu predhadzoval biedu a nebezpečenstvo, ktoré museli podstúpiť jeho rodičia v Egypte, potom smrť Jána Krstiteľa, rozpad mnohých rodín i to, že zachraňoval odvrhnutých ľudí, zanedbával svoju matku, mrhal cudzím majetkom a mnohé iné veci.“ (Samozrejme, že to bola lož, pretože diabol je otec lži.)

Pán Ježiš Cataline Rivas: „Z lásky ku každému z vás som sa pokryl poškvrnou, aby som naplnil vôľu svojho Otca a zachránil vás pred večným zatratením. Pochopte, že v tú noc som vytrpel toľko smrteľných agónií, že nikto by mi nemohol ani len zmierniť toľké súženie. Zároveň som videl, ako mi každý z vás neustále strpčoval okamihy smrti, aby som za hriechy zaplatil výkupné v plnej výške. Chcem, aby ste si znovu uvedomili, ako som všetkých ľudí v tej hodine samoty a neopísateľného smútku miloval…“

Svätá Gemma Galgani: „Čo možno na ňom nájsť okrem bolesti a utrpenia? Jeho telo – od temena hlavy až po spodok nôh – je sama rana. Ani jedno miesto na ňom nie je zdravé. Prečo? Lebo Boh sa od večnosti rozhodol, že na vykúpenie človeka neušetrí vlastného Syna. Koľko druhov hriechov, toľko zvláštnych múk. Na Bohočloveka dolieha také utrpenie, že ho jeho Srdce nedokáže pojať. A vyviera z neho krvavý pot… On, Baránok, belie náš odev v krvi – nie v cudzej, ale vo svojej vlastnej.

Svätý Páter Pio: „Toto je to miesto, kam Ježiš prišiel, aby sa modlil. Zbavil svoje najposvätenejšie človečenstvo sily a moci, ktorá pramení v jeho Božskej osobe, podrobil ho nevysloviteľnému smútku, slabosti, skľúčenosti a opustenosti, smrteľnej úzkosti. Jeho duch pláva v týchto pocitoch ako v bezmedznom oceáne a zdá sa, že sa každú chvíľu potopí. Duchovným zrakom vníma celé toto blížiace sa utrpenie, ktoré sa ako prudký príval vylieva zo svojich brehov, zalieva jeho srdce mukami, trýzni ho a ponára do mora žiaľu.“

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová: Pán Ježiš videl aj „nekonečné zástupy ľudí, ktorí rôznym spôsobom ubližovali Spasiteľovi prítomnému v Najsvätejšej sviatosti“.

Svätý Páter Pio: „Prvého vidí Judáša, svojho učeníka. Tak veľmi miloval toho, kto ho predáva za pár mincí, ktorý sa blíži k záhrade, aby ho zradil a vydal ho do rúk jeho nepriateľov. On! Priateľ, učeník, ktorého pred chvíľou živil svojím telom a krvou…“

„ČO BY SI ROBIL, KEBY SI V TÚ NOC BOL S JEŽIŠOM V GETSEMANSKEJ ZÁHRADE?“ – (Svätá Gemma Galgani)
Zdieľať

One thought on “Mystici o Ježišovom utrpení v Getsemanskej záhrade

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *