Život Cirkvi vo svete 30/2021

Obsah

Vatikánsky proces odložili

Kardinál Burke: ‘Traditionis Custodes’ je revolučná akcia proti tradícii

Kardinál Gregory zakazuje tradičnú omšu v národnej svätyni

Pápežský biograf a ‚autoritatívny nerv progresívneho katolicizmu’

Benedikt XVI. očakáva od nemeckej cirkvi skutočné svedectvo viery

Skrytý poklad, dobro dobier – spoznať Eucharistiu zvnútra

Arcibiskup Gądecki: Nerobiť z cirkvi politický nástroj

Poľský kňaz pokutovaný v Nemecku za kritizovanie predátorov v Cirkvi

Škótsko: Útok na kňaza, vypálený kostol a zákon o šírení nenávisti!

Tokio: 20 olympionikom zakázali súťažiť

Japonsko: Biskupi varujú pred studenou vojnou medzi Čínou a USA

USA: Katolícku rodinu farmára pre vieru vyhodili z trhoviska

Hviezda Djokovič: Predtým ako som športovec – som kresťan!“

Biskup: Kňazi odmietajúci vakcínu môžu byť obmedzení v službe

Biden sa potkýna o vlastné zmätené výpovede pre CNN

Betlehem: Reštaurujú najstarší kostolný organ sveta

Tadžikistan: V Dušanbe založili prvý katolícky kláštor

Kuba: Zúfalá učiteľka píše pápežovi Františkovi

* * *
Biskup Schneider: Traditionis Custodes“spôsobí vznik katakomb
Biskup Mutsaerts: „Vo farnostiach je možné všetko okrem tradičnej omše!“
„Pápež by mal rýchlo vydať aj jasné línie slávenia „novus ordo“
Biskup: Traditionis custodes znie skôr cynicky v mnohých ušiach
„Otrasné, ako sa zaobchádza s vernými katolíkmi!“
„Jasné cirkevné vyhlásenie vojny tradičnej svätej omši“
„Lásku k latinskej omši pokus o jej potlačenie znovu rozpáli“
Kňaz v USA: ‚Jednotu nemožno nanútiť, iba napomáhať.’

NASTAL ČAS BOJA
s najväčším víťazstvom draka – šelmy prichádzajúcej z mora, šelmy prichádzajúcej zo zeme. Je to doba civilizácie bez Boha … Je to doba, v ktorej satan a diabolské sily sa dávajú uctievať stále väčším počtom ľudí a tak sa stále viac šíri satanský kult, šíria sa čierne omše a sekty. Je to doba, v ktorej sa buduje MODLA, aby sa postavila na miesto pravého Boha a pravej Cirkvi a táto modla je falošný Kristus a falošná cirkev. Nasledovníci modly budú poznačení na čele a na ruke.
VERNÍ NASLEDOVNÍCI BARÁNKA
budú vyvrhovaní na okraj spoločnosti, budú vystavovaní prenasledovaniu, väzeniu a smrti. Je to doba vašej vytrvalosti! (Don Gobbi august 1989)

JEŽIŠ však buduje svoju NOVÚ CIRKEV neviditeľným a celkom tajomným spôsobom v tichu, skrytosti, v modlitbe, prostote (1990).

* * * * * * *

Vatikánsky proces odložili

Vatikán, 27.07.2021 (KAP) 027 730 – Vatikánsky proces o finančnom škandále okolo kardinála Giovanniho Angela Beccia bol po prvom dni procesu odložený na 5. október. Predseda súdu Giuseppe Pignatone nariadil v utorok, aby všetkých desať obžalovaných poskytlo ďalšie dôkazné materiály, medzi iným aj videá.
Trestný proces patrí do doteraz najväčších vo vatikánskej justícii. Po prvý raz sedel na lavici obžalovaných kardinál.
V jadre ide o stratovú investíciu vo výške 350 miliónov dolárov vloženú do londýnskej luxusnej nehnuteľnosti, ako aj s tým súvisiace obchody a provízie.
Pre formálne chyby, chýbajúci dôkazový materiál aj prípravný čas žiadali viacerí právnici odklad procesu. Spochybnili aj trestnoprávnu kompetenciu Vatikánu a jeho právo žalovať talianskych občanov a na talianskej pôde ich vypočúvať.
Becciu a jeho bývalý sekretár Mauro Carlino boli na procese osobne prítomní. Ďalší obžalovaní, medzi nimi švajčiarsky finančný expert, bývalý prezident vatikánskeho finančného dozoru, René Brülhart a finanční manažéri Gianluigi Torzi a Raffaele Mincione, sa nechali zastupovať právnikmi.
Becciu zdôraznil, že má v súd plnú dôveru. Body obžaloby seriózne študoval a je si istý, že dokáže svoju nevinu, ako vyhlásil. Okrem toho oznámil právne kroky proti bývalému vedúcemu správy na Štátnom sekretariáte, Albertovi Perlascovi, ktorý je jedným z hlavných svedkov.
Kardinál, ako bývalý substitút na Štátnom sekretariáte, je obžalovaný zo sprenevery a zneužitia úradu, ako aj z navádzania k falošnej výpovedi. V spise obžaloby sa okrem toho hovorí o pochybných bankových prevodoch jeho bratovi pre sociálne zariadenie a o prevodoch obžalovanej bezpečnostnej poradkyne Cecílie Marognovej. Bývalý sekretár Carlino je obžalovaný zo zneužívania úradu a vydierania. Ostatní obžalovaní čelia obžalobe z podvodov, prania špinavých peňazí, korupcie a sprenevery.
Pápež František zo Sardínie pochádzajúceho kardinála Beccia minulý rok bez uvedenia dôvodov zbavil vedenia Kongregácie pre kauzy svätých a súčasne prijal jeho vzdanie sa „práv spojených s hodnosťou kardinála“.

Kardinál Burke: ‘Traditionis Custodes’ je revolučná akcia proti tradícii

USA, 26.7.2021 (LifeSiteNews) 027 729 – Kardinál Raymond Burke (73), bývalý eminentný cirkevný právnik, varoval proti „absolútnej moci pápeža“ v súvislosti s jeho novým dokumentom Traditionis Custodes. Opísal ho ako „vážnu a revolučnú akciu proti tradícii“. Americký kardinál, patrón Suverénneho maltského rytierskeho rádu, vydal 22. júla vyhlásenie k pápežovmu motu proprio.
Kardinál Burke vyjadril solidaritu s „cítením mnohých katolíkov, ktorí sú hlboko zarmútení prísnosťou disciplíny v Traditionis Custodes“. Vyjadril tiež svoje intenzívne spojenie s latinskou svätou omšou. K textu vyjadril sklamanie, že nie je napísaný v latinčine ako také dokumenty zvyčajne bývajú a to už spôsobilo nesúlad v preklade do angličtiny, keďže nebol latinský originál.
Pápež napríklad opísal Novus Ordo ako „jediný výraz lex orandi rímskeho obradu“. Kardinál Burke vysvetlil, že anglický preklad používa slovo ‚unikátny‘ a presnejší preklad by mal byť: jediný – čo dodáva ešte viac váhy pápežovmu útoku na starobylú liturgiu.
„Závažné zlo“, ktoré pápež vidí v latinskej omši, považuje kardinál za signál nových reštrikcií a úplné vylúčenie tradičnej liturgie.
„Odkiaľ pochádza táto vážna a revolučná akcia Svätého Otca?“ pýta sa kardinál Burke. Pápež uvádza vlastné dôvody tejto reštrikcie tradičnej liturgie – a síce prieskum Kongregácie pre náuku viery a „názor“ kongregácie. Kardinál závažnosť prieskumu však spochybňuje, pretože doteraz nebol uverejnený.
„Veriaci tejto tradičnej skupiny nijako neodmietajú Cirkev. Naopak, milujú rímskeho pápeža, svojich biskupov a kňazov a zostávajú verní, a nemajú nijaké schizmatické sklony,“ hovorí kardinál. … A zdôrazňuje:
„Pápežská moc nie je absolútna, ale vzťahuje sa na obranu viery. Latinská omša nebola nikdy právne zrušená. A preto pápež nemôže so zámienkou používať absolútnu moc a tak vymazať liturgickú disciplínu. Moc, ktorej sa pápež teší, je iba tou potrebnou na obranu a podporu náuky a disciplíny Cirkvi a preto ju nemožno zneužiť na útok na vieru. … Ide o otázku objektívnej reality Božej milosti, ktorú nemôže meniť aktom vôle ani najvyššia cirkevná autorita.“
Katolíkov kardinál ešte vyzval odvolať sa na kánon 212 §3, ktorý stanovuje právo katolíkov informovať klérus o ich názoroch týkajúcich sa dobra Cirkvi a zachovania morálky. …

Kardinál Gregory zakazuje tradičnú omšu v národnej svätyni

Washington, D.C., 28.7.2021 (LifeSiteNews) 027 728 – Ešte za horúca po pápežovom motu proprio „Traditionis custodes“ kardinál Wilton Gregory z Washingtonskej arcidiecézy odvolal povolenie sláviť tradičnú pontifikálnu svätú omšu národnej svätyni USA – Bazilike Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Plánovala sa na 14. augusta, vigíliu Nanebovzatia Panny Márie, ktorá už bola odložená z minulého roku pre lockdown.
Svätú omšu mal celebrovať arcibiskup Thomas E. Gullickson, ktorý dve desaťročia slúžil ako pápežský nuncius na karibských ostrovoch, na Ukrajine, vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku. Potom pápež prijal jeho rezignáciu v decembri 2020.
Na svätú omšu sa už vykonali veľké prípravy a mala byť prenášaná aj v televízii.
Kardinál Gregory teraz nariadil, aby arcibiskup podal formálnu žiadosť na slávenie tejto omše s misálom Ján XXIII. z r. 1962, napriek tomu, že ju už pred vydaním motu propria povolil. Ako dôvod uviedol údajné napätia, ktoré to vyvoláva. …

Pápežský biograf a ‚autoritatívny nerv progresívneho katolicizmu’

Obmedzenie mimoriadnej formy svätej omše, ako reštriktívne určuje pápežov dokument ‚Traditionis custodes’ prejavuje znaky netrpezlivosti a zrejme ukazuje nedostatok dôvery vo vlastné idey a argumenty.

New York City, 27.7.2021 (kath.net/jg) 027 727 – Motu proprio „Traditionis custodes“ je „teologicky nekoherentný, pastoračne rozdeľujúci, zbytočne krutý – smutný príklad liberálneho mobbingu, ktorý sa v Ríme v ostatnom čase stal zvykom.“
Tieto výhrady uviedol katolícky spisovateľ George Weigel, známy ako biograf sv. Jána Pavla II., v príspevku pre magazín First Things.
„Summorum pontificum bolo aktom pastoračnej starostlivosti o katolíkov, ktorí sa s tradičnou omšou cítia veľmi dobre. Benedikt XVI. ju označil ako mimoriadnu formu omše. V mnohých farnostiach USA sa slávia obe formy svätej omše rímskeho obradu. Nikde som nepozoroval, že by to škodilo jednote farského spoločenstva. Niektorí zástancovia mimoriadnej formy sa naozaj chápu ako poslední praví veriaci upadajúcej Cirkvi a ich prítomnosť na internete a sociálnych médiách je známa. Avšak je neudržateľným ohováraním označovať tento postoj ako typický pre veriacich sláviacich tento obrad. Rímske úsudky by sa nemali robiť na základe hystérie a frašiek katolíckej sféry blogov, “ píše Weigel.
„Progresívny katolicizmus je poznamenaný autoritatívnym nervom, ktorý je na jednej strane znakom netrpezlivosti, no na druhej strane dáva tušiť nedostatok dôvery vo vlastné idey a argumenty. Súčasný pontifikát si privlastnil extrémne chápanie pápežskej autority, za čo by sa mohol pápež Pius IX. červenať. To sa vo všeobecnej Cirkvi vôbec dobre neprijímalo a predpovedá to, že tento fakt bude mať jasný účinok na ďalšie voľby pápeža.“

Benedikt XVI. očakáva od nemeckej cirkvi skutočné svedectvo viery

Mníchov/Vatikán, 26.07.2021 (KNA) 027 726 – Emeritný pápež Benedikt XVI. (94) sa prihlásil ku slovu a kritizoval zástupcov katolíckej cirkvi v Nemecku:
„Dokiaľ bude v cirkevných textoch hovoriť iba úrad a nie srdce a duch, dovtedy potrvá vystupovanie zo sveta viery,“ napísal emeritný pápež na otázky časopisu „Herder Korrespondenz“. Benedikt ďalej zdôrazňuje, že aj v cirkevných nemocniciach, školách a v Charite pôsobia mnohí ľudia na rozhodujúcich postoch, ktorí nezdieľajú poslanie Cirkvi a preto jej svedectvo mnohokrát zatemňujú. To sa prejavuje predovšetkým vo vyhláseniach a verejných stanoviskách.“
Z hľadiska Jozefa Ratzingera tu treba preto rozlišovať medzi „veriacimi a neveriacimi“. Emeritný pápež žiadal, aby sa v Nemecku „vyňalo ľudí krytých úradom“ a zdôraznil: „Od hovorcov Cirkvi by som očakával skutočné osobné svedectvo viery.“
Benedikt XVI. sa v texte dotýka aj svojho príhovoru vo Freiburgu pri návšteve Nemecka v r. 2011, ktorý vyvolal širokú aj kritickú ozvenu. Vtedy povedal, že „Cirkev musí mať odstup od okolitého prostredia a musí sa odsvetštiť“.
Teraz sa vyslovil, že možno, že pojem odsvetštenie „nezvolil múdro“: „Pojem odsvetštenie naznačuje negatívnú súčasť pohybu o ktorý mi ide a síce vystúpenie z jazyka a tlakov doby do slobody viery. To pozitívne tohto pohybu tým však nie je dostatočne vyjadrené.“
Bývalý pápež súčasne označuje „útek do čistej náuky“ ako nerealistický. Náuka sa musí skôr „vyvinúť vo viere a z viery a nie stáť vedľa nej. Pretože náuka, ktorá by existovala ako národný park oddelená od denného života viery a jeho núdzí, by bola súčasne vzdaním sa samotnej viery.“
O výpovede emeritného pápeža požiadal „Herder Korrespondenz“ a obrátil sa na neho spisovateľ Tobias Winstel pri príležitosti 70. výročia Ratzingerovho kaplánskeho miesta v mníchovskej fare. Väčšina textu sa zaoberá zážitkami z tých čias.

Skrytý poklad, dobro dobier – spoznať Eucharistiu zvnútra

Benedikt XVI. – Svetlo viery: Spoznať Eucharistiu zvnútra. Ako byť spojený s Kristom.

Rím, 28.7.2021 (kath.net/as) 027 725 – Streda 17. týždňa v cezročnom období.
„Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju,“ (Mt 13, 44-46).
„Skrytý poklad, poklad nad všetky poklady, to je Božie kráľovstvo – to je Boh sám. V najsvätejšej Hostii je prítomný ten pravý poklad pre nás stále prístupný. Až adoráciou tejto jeho prítomnosti sa naučíme správne ho prijímať- naučíme sa sláveniu Eucharistie zvnútra.
Benedikt XVI.: Mariánske vešpery pre seminaristov a rehoľníkov v známom bavorskom pútnickom mieste Altötting, 11. septembra 2006:

Milí priatelia!
Sme na milostivom mieste Altötting v Bazilike sv. Anny oproti svätyni jej dcéry, Matky Pána – seminaristi na ceste ku kňazstvu, kňazi, rehoľníci – aby sme uvažovali o našom povolaní k službe Ježišovi Kristovi a pri svätej Anne – v dome ktorej dozrelo najväčšie povolanie v histórii spásy – a učili sa nášmu povolaniu. Mária prijala svoje povolanie z úst anjela. Do našej izby anjel viditeľne nevstúpi, ale s každým z nás má Pán svoj plán, každého volá po mene. Tak je naším poslaním stať sa načúvajúcimi, schopnými vnímať jeho volanie, stať sa odvážnymi a vernými, aby sme ho nasledovali a aby nás nakoniec našiel ako spoľahlivých služobníkov, ktorí dobre spravovali zverený dar.
Vieme, že Pán hľadá robotníkov do svojej žatvy. … Žatva je veľká a čaká na robotníkov …
Kam kráčame, keď hovoríme ÁNO na volanie Pána? Najkrajší opis kňazského povolania nám daroval sv. Matúš pri opise povolania Dvanástich:
„Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať,“ (Mk 3, 14).
Byť u neho a ako vyslaný na ceste k ľuďom – to patrí spolu a tvorí podstatu duchovného povolania – kňazstva. Byť u neho a byť vyslaný – to nemožno oddeliť. Iba ten, kto je pri ňom, naučí sa ho poznať a môže ho hlásať a nesmie si to nechať pre seba ale vyjsť a prinášať to ľuďom. Cíti sa ako Ondrej, ktorý povedal bratovi Šimonovi: „Našli sme Mesiáša,“ (Jn 1, 41). A evanjelista dodáva: „A priviedol ho k Ježišovi,“ (Jn 1, 42).
Pápež Gregor Veľký v homílii raz povedal: „Do hocijakých diaľok anjeli so svojím poslaním zájdu, pohybujú sa vždy v Bohu. Sú stále s ním.“ A keď hovoril o anjeloch, myslel aj na biskupov a kňazov: nech idú kamkoľvek, majú vždy byť „u neho“.
Prax nám to ukazuje: Tam, kde sú kňazi pre veľké úlohy stále menej a kratšie S Pánom, strácajú pri všetkej hrdinskej aktivite nakoniec vnútornú silu, ktorá ich drží. To, čo robia, sa nakoniec stane prázdnym aktivizmom. Byť u neho – ako to robiť?
Prvé a najdôležitejšie pre kňaza je denne vrúcne a z hĺbky duše slávená svätá omša. Ak ju naozaj slávime ako modliaci sa ľudia a naše slová i naše konanie spájame so slovami a podobou slávenia Eucharistie, keď sa pri svätom prijímaní skutočne dáme Pánom objať a prijmeme ho – vtedy sme pri ňom.
Liturgia hodín je zásadný spôsob prebývania s ním. Tu sa modlíme ako ľudia, ktorí potrebujú rozhovor s Bohom, ale berieme so sebou aj iných ľudí, ktorí nemajú čas a možnosť k takej modlitbe.
Na to, aby naše slávenie Eucharistie a liturgia hodín zostali zvnútra naplnené, musíme tiež stále znova Sväté písmo čítať duchovne, nelúštiť slová z minulosti, ale hľadať súčasný príhovor Pána ku mne, ktorý dnes ku mne hovorí. Iba tak môžeme sväté slovo prinášať ľuďom našej doby.
Podstatným spôsobom ako byť s Pánom je eucharistická adorácia. … neustála prítomnosť Pána v jeho sviatosti. Pán nám v podobenstve rozpráva o poklade skrytom v poli. …
„Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju,“ (Mt 13, 44-46).
Skrytý poklad, poklad nad všetky poklady, to je Božie kráľovstvo – to je Boh sám. V najsvätejšej Hostii je prítomný ten pravý poklad pre nás stále prístupný. Až adoráciou tejto jeho prítomnosti sa naučíme správne ho prijímať- naučíme sa sláveniu Eucharistie zvnútra. Uvediem tu aj pekné slová sv. Edity Steinovej, spolupatrónky Európy:
„Pán je vo svätostánku prítomný ako Boh a človek. On je tam nie pre seba, ale kvôli nám, pretože je jeho radosťou byť pri ľuďoch. A pretože vie, že my, akí už sme, potrebujeme jeho osobnú blízkosť. Dôsledok pre každého mysliaceho a cítiaceho človeka je, že sa cíti byť priťahovaný a je tam ako často a ako dlho smie. Milujme byť pri Pánovi. Tam môžeme o všetkom s ním hovoriť. O našich otázkach, našich starostiach, našich obavách. O našich radostiach, našej vďačnosti, našich sklamaniach, našich prosbách a nádejach. Tam mu môžeme aj vždy znova povedať: Pane, pošli robotníkov do svojej žatvy. Pomôž mi, byť dobrým robotníkom v tvojej vinici. …

* * * * * * *

Arcibiskup Gądecki: Nerobiť z cirkvi politický nástroj

Varšava, 29.07.2021 (KNA) 027 724 – Predseda Biskupskej konferencie Poľska Stanislav Gądecki zdôrazňuje odstup katolíckej cirkvi od politických strán:
„Cirkev nestojí na strane pravice, ľavice alebo stredu, pretože Cirkev má svoju vlastnú stranu – Cirkev musí stáť na strane Evanjelia,“ povedal arcibiskup Gądecki na kongrese hnutia „Európa Krista“ vo Wigry na severovýchode Poľska.
„Cirkev nesmie slúžiť stranám a miešať sa do politických sporov jednej či druhej skupiny. To by mohlo odradiť od Cirkvi ľudí s iným politickým presvedčením. Nemala by sa ani nechať urobiť nástrojom politických strán pre ich vlastné partikulárne záujmy.“

Pozniansky arcibiskup ďalej vyhlásil:

„Cirkev má povinnosť hlásať vieru a svoju sociálnu náuku. K tomu patrí aj morálne hodnotenie politického diania.“

Ľavicoví a liberálni Poliaci obviňujú biskupov a konzervatívnu vládnu stranu právo a spravodlivosť (PiS), že sa už roky spolčujú. Vedúci opozície Donald Tusk stranu PiS obvinil, že cirkev zmenila na svoj „stranícky prívesok“: „To im nikdy neodpustím,“ vyhlásil liberálno-konzervatívny politik a bývalý predseda Rady EÚ.

Poľský kňaz pokutovaný v Nemecku za kritizovanie predátorov v Cirkvi

Kolín, 28.7.2021 (LifeSiteNews) 027 723 – Poľský kňaz Prof. Dariusz Oko bol obvinený nemeckým súdom z „podnecovania nenávisti“ v článku o zneužívaní homosexuálnymi duchovnými. Sťažnosť podal pro-LGBT kňaz v Nemecku.
Jeho článok v 1. čísle teologického žurnálu Theologisches, opisuje prípady homosexuálnych kňazov a biskupov aj podrobné mechanizmy, ktoré tieto klany či homo-mafia používajú. Oko ich opisuje ako „kolóniu parazitov, ktorá sa stará v prvom rade o seba a nie o tých, na ktorých parazituje“ a ako „pliagu či rakovinu ochotnú medzi iným aj zabiť svojich ‚hostiteľov‘“. Zdôraznil, že „existencia takých mocných klanov“, dokázaných aj pápežom Františkom a Benediktom XVI. „je očividným, logickým, etickým a dogmatickým protirečením pravej podstaty Cirkvi a jej náuky“.
Kolínsky súd vyhlásil, že článok „O potrebe zastavenia homosexuálnej kliky v Cirkvi“ predstavuje „podnecovanie k nenávisti“ proti homosexuálom. Súd kňazovi vyrubil pokutu 4800 eur alebo 120 dní služby vo väzení, ako napísal poľský magazín Wprost. A pokutoval aj vydavateľa časopisu pátra Johannesa Stöhra. Kňaz Dariusz Oko sa proti rozsudku odvolal.

Kňaza obvinil na sociálnych sieťach kňaz Wolfgang Rothe z Mníchovskej arcidiecézy, známy mnohými škandálmi. Rothe je jeden z duchovných, ktorí na jar žehnali homosexuálne páry. V minulosti bol rektorom na rakúskom seminári, ktorý zatvorili v r. 2004 pre veľké množstvo detskej pornografie a homosexuálne zneužívanie.
Inštitút Ordo Iuris pre legálnu kultúru, konzervatívna poľská organizácia, teraz pomáha kňazom Okovi a Stöhrovi a poslala petíciu kolínskemu súdu a Angele Merkelovej doteraz už s 15 000 podpismi.
“Máme zásadné výhrady proti trestaniu oboch kňazov,“ povedal prezident organizácie Prof. Jerzy Kwaśniewski. „Článok 130 nemeckého trestného zákonníka zakazuje nenávistnú reč proti istému počtu skupín, z ktorých žiadna nie je v článku spomenutá! Okrem toho ide o vedecký článok, takže sme v oblasti akademickej slobody, slobody svedomia a kritiky a nemecká ústava a medzinárodný systém ľudských práv bránia trestať presvedčenie autora a vydavateľa vedeckého žurnálu.“
Prof. Oko reagoval na rozsudok slovami:
„Nemci ma dávajú do väzenia? Moji starí rodičia zachránili Židov, riskovali životy napriek tomu, že to Nemci zakazovali!
Ja som rovnako rozhodnutý, aj keď mi to Nemci zakazujú, zachrániť seminaristov od homosexuálnych klík!
Toto je vedecký článok založený na nespočetných poznatkoch, ktoré ku mne prichádzajú z celého sveta od obyčajných ľudí, od polície, od tajných služieb. Zbieram fakty o homosexuáloch v ich habitoch. Táto levanduľová mafia hrá rovnakú úlohu ako mafia na Sicílii.“ …

Škótsko: Útok na kňaza, vypálený kostol a zákon o šírení nenávisti!

Zákon škótskeho ministra Humzu Yousafu z marca 2021 obsahuje paragraf o „rozdúchavaní nenávisti“, ktorý kriminalizuje správanie „spôsobom, ktorý by rozumná osoba mohla považovať za ohrozujúci alebo urážlivý“! Týka sa to aj rozhovorov a materiálov, ktoré má človek doma. Možno aj Katechizmu!

Glasgow, 29.7.2021 (LifeSiteNews) 027 722 – Iba dva dni po útoku na kňaza fľašou v katolíckej katedrále v Edinburghu sa vznietil v plameňoch aj 163-ročný katolícky kostol v časti Glasgowa. V stredu ráno asi o 2.40 hodine tím 30 hasičov bojoval s požiarom farského kostola Sv. Šimona v Particku pri Glasgowe, tretieho najstaršieho kostola v meste. Po evakuovaní obyvateľov susedných budov pre riziko otravy dymom sa hasiči pustili do hasenia obrovských plameňov. Historická pamiatka však za pol hodinu úplne ľahla popolom, ako napísali noviny „The Scotsman“. Jednu osobu zachránili z kostola predtým, než bol zničený, našťastie nikto nebol ani zranený. Keďže budova už nie je bezpečná, hasiči zatiaľ nemohli zistiť príčinu požiaru, ktorá sa teraz vyšetruje.
Kostol sv. Šimona bol domovom veľkej poľskej komunity od druhej svetovej vojny, keď sem prišli vojaci poľskej armády, ktorí ušli pred nacistami. Sväté omše sa tam slúžili dvakrát do týždňa.
Budova chrámu zasvätená v r. 1858 bola starostlivo zreštaurovaná v rokoch 2005 až 2008 – k jeho 150. výročiu. Na tento projekt sa zozbieralo asi 400 000 libier.
Hovorca Glasgowskej arcidiecézy povedal: „Zničenie kostola je ranou pre ľudí aj širokého okolia. Hoci nebol veľký, bol veľmi navštevovaný a duchovným domovom poľskej komunity. Bol dôležitý nielen pre miestnu komunitu, ale aj pre bezdomovcov, o ktorých sa tam starali počas pandémie. Kostol sv. Šimona je spojený s väčšou Farnosťou sv. Petra, kam veriaci teraz budú môcť chodiť. Preskúmame statiku kostola a uvidíme, čo ďalej. Kostol sv. Šimona bol veľmi obľúbenou pamiatkou a jeho strata je veľkou ranou.“
V situácii rastúceho proti-katolíckych nálad v Škótsku, útoku na kňaza cez víkend a ďalších incidentov sa možno ľahko domnievať, aká bola príčina požiaru, ako povedal hovorca katolíckeho spoločenstva. „Zväčšujú sa obavy, že to bude pokračovať najmä pre politiku vlády týkajúcej sa zákona o zločinoch z nenávisti, čo by nás mohlo marginalizovať.“
Zákon navrhol v r. 2020 škótsky minister zdravotníctva Humza Yousaf a parlament ho schválil v marci 2021. Zákon obsahuje paragraf o „rozdúchavaní nenávisti“, ktorý kriminalizuje „správanie spôsobom, ktorý by rozumná osoba mohla považovať za ohrozujúci alebo urážlivý“! Týka sa to aj rozhovorov a materiálov, ktoré má človek doma! Takéto materiály by mohli zahrňovať aj Katechizmus Katolíckej cirkvi pre náuku o vnútorne nezriadených homosexuálnych aktoch.
Niekoľko hodín po vypálení kostola minister Yousaf vyjadril solidaritu a účasť katolíkom pre zničený kostol aj pre útok na kňaza.
Vypálenie kostola nie je prvou tragédiou kostola v Glasgowe. V r. 2019 vandali vtrhli do svätyne a zničili aj sochu Čenstochovskej Panny Márie. Hoci polícia „nenašla dôkazy o proti-katolíckom útoku“, mnohé médiá zdôrazňovali proti-katolícke nálady v krajine, ktoré sa v ostatných rokoch stále viac množia.

Tokio: 20 olympionikom zakázali súťažiť

Tokio, 29.7.2021 (LifeSiteNews) 027 721 – Menej ako týždeň po začiatku olympiády v Tokiu zakázali súťažiť 20 športovcom, lebo boli pozitívne testovaní na covid. Najmenej štyria z nich boli plne zaočkovaní. Doteraz bolo pozitívne testovaných na Olympiáde 200 ľudí. Jeden z nich bol holandský tenista Jean-Julien Rojer, ktorého prinútili vzdať sa súťaže a rovnako dopadol aj jeho kolega Wesley Koolhof.
Správa prichádza napriek vysokej miere zaočkovanosti a prísnym opatreniam na olympiáde. Medzinárodný olympijský výbor odhaduje, že asi 85 percent športovcov a personálu je plne zaočkovaných.
V júli boli prinútené opustiť súťaže aj dve americké športovkyne – gymnastka Kara Eakerová a basketbalistka Katie Lou Samuelsonová. Na ďalší deň musel opustiť Tokio aj americký volejbalista Taylor Crabb, ktorý bol tiež zaočkovaný. Ďalšími vylúčenými boli medzi inými holandský skateboardista Candy Jacobs, britský športovec Amber Hill, Srb Miloš Vašič, Rus Iľja Borodin, štyria českí atléti aj španielsky golfista Jon Rahm. Pozitívne testovaní museli do 10 dní do karantény. …

Japonsko: Biskupi varujú pred studenou vojnou medzi Čínou a USA

Tokio, 29.07.2021 (KNA) 027 720 – Biskupská konferencia Japonska ohlásila k výročiu zhodenia bômb na Hirošimu a Nagasaki desaťdňovú modlitbovú kampaň za pokoj a proti atómových zbraniam:
„Ozbrojené konflikty a utrpenie utečencov na svete a k tomu ešte aj nová studená vojna medzi USA a Čínou majú závažné negatívne účinky na politickú a hospodársku stabilitu medzinárodného spoločenstva,“ napísal predseda BKJ Mitsuaki Takami vo vyhlásení na webovej stránke biskupov.
Ako aktuálne príklady krajín s konfliktami a závažným porušovaním ľudských práv uviedol Myanmar a Afganistan. Arcibiskup z Nagasaki tiež kritizoval, že atómové mocnosti ako ani nukleárne nevyzbrojené Japonsko nevstúpili do medzinárodnej dohody o zákaze šírenia týchto zbraní podpísanej v januári.
Pod heslom „Chráňte každý život“ pripomína modlitbová kampaň od 6. do 15. augusta hlavný motív návštevy pápeža Františka v novembri 2019 v Japonsku.
Biskupi v posolstve žiadajú bohaté národy o podporu na prekonanie pandémie:
„Chudobnejšie krajiny sú na konci zoznamu prideľovania vakcín, čo zvyšuje riziko pre život a sociálne kontakty. Všetci trpíme. Bohaté národy musia chudobnejšie chápať, pomáhať im a podporovať ich.“
Do polovice júla infikoval vírus viac ako 189 miliónov ľudí, viac ako 4 milióny zomreli.
Pápež František označil počas návštevy Japonska vlastníctvo jadrových zbraní ako nemorálne. V encyklike „Fratelli tutti“ (2020) žiadal úplné odstránenie atómových zbraní ako globálnu, „morálnu a humanitárnu povinnosť“.
Dňa 6. augusta 1945 zhodil americký bombardér B-29 „Enola Gay“ atómovú bombu na Hirošimu – 80 000 ľudí zomrelo okamžite a desaťtisíce stratili život neskôr pre ožiarenie. A 9. augusta spadla ďalšia atómová bomba na Nagasaki a usmrtila 40 000 ľudí.

USA: Katolícku rodinu farmára pre vieru vyhodili z trhoviska

Detroit, Michigan, 27.7.2021 (LifeSiteNews) 027 719 – Tento týždeň federálny dištrikčný súd vypočuje katolíckeho bio-farmára, ktorého vykázali z farmárskeho trhu pre jeho obranu manželstva.
V stredu Aliancia na obranu slobody (ADF) bude zastupovať farmárskych manželov v kauze proti mestu East Lansing, ktoré od r. 2017 zakazuje Stevovi a Bridget Tennesovým navštevovať Michiganské farmárske trhy, lebo v r. 2016 Steve Tennes vyjadril na Facebooku názor, že manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy!
Mestskí radcovia reagovali, že produkty jeho farmy už nechcú na trhu na ďalšiu nedeľu. No Tennes to odmietol a trh navštívil. Po tom, čo Tennes dal na Facebook ďalší komentár o manželstve, mesto mu právne zakázalo predaj na farmárskom trhu.
Tennes predáva ovocie a zeleninu všetkým záujemcom a hovorí, že zamestnáva rôznych ľudí vrátane osôb z komunity LGBT. Ale mesto mu odmietlo účasť na trhu, dokiaľ nebude súhlasiť so sobášmi párov rovnakých pohlaví vo svojom sade! Na nejaký čas sa Tennesova rodina rozhodla zastaviť všetky svadby na farme. Avšak potom povolili tradičné sobáše a realizovali svoje právo odmietať to, čo sa prieči ich náboženskej viere.
Právnici ADF vyhlásili, že mestská politika porušuje ústavou zaručené práva na slobodný prejav, slobodu náboženstva a rovnakú ochranu všetkých. Súd požiadali, aby znova udelil farmárom ústavou zaručené slobody a zabránil porušovaniu Michiganského zákona mestským úradom. Súd tiež požiadali zastaviť diskriminačnú politiku mesta, vyhlásiť ju za nezákonnú a neústavnú a aby mesto má tiež nahradiť spôsobené škody.
„Tento proces chce jednoducho dosiahnuť, aby súd podporil práva a slobodu katolíckeho farmára, ktorý má predávať svoje produkty bez diskriminácie alebo zastrašovania štátnymi orgánmi,“ vyhlásil hlavný poradca ADF Jeremy Tedesco. „Mesto musí rešpektovať Stevovovu ústavou zaručenú slobodu náboženstva aj na sociálnych médiách bez tlaku podriaďovať jeho práva účasti na trhovisku.“

Hviezda Djokovič: Predtým ako som športovec – som kresťan!“

Belehrad, 26.7.2021 (kath.net/aleteia/mk) 027 718 – „Predtým, ako som športovec, som pravoslávny kresťan.“ Hovorí to srbská tenisová hviezda Novak Djokovič (34), ktorý vyhral päťkrát Wimbledon a 18-krát Grand Slam. Neváha priznávať sa ku kresťanstvu aj verejne ako ďakovnými gestami k nebu po svojom víťazstve, alebo nosením dreveného krížika na turnaji.
Viera podnecuje Djokoviča aj k činorodej láske k blížnemu – je multimilionár. Založil Nadáciu na pomoc ľuďom v núdzi v Srbsku. S jeho pomocou otvorili reštauráciu s bezplatným jedlom pre bezdomovcov a chudobných a pomohol aj finančne pri renovácii cirkevných budov. Srbská pravoslávna cirkev mu za to udelila najvyššie vyznamenanie, Rád sv. Sávu.
Djokovič je sedem rokov ženatý a s manželkou Jelenou majú dve deti.

Biskup: Kňazi odmietajúci vakcínu môžu byť obmedzení v službe

Hamilton, Ontario, July 26, 2021 (LifeSiteNews) 027 717 – V liste, ktorý dostal LifeSiteNews, kanadský biskup Douglas Crosby 2. júla varoval kňazov, že ich služba môže byť obmedzená, ak neprijmú experimentálnu vakcínu proti koronavírusu:
„Každý, kto nebude zaočkovaný, môže byť obmedzený vo svojej pastoračnej službe. Nezaočkovaným kňazom sa nemusí povoliť vstup do nemocníc a škôl. Na to, aby všetci kňazi mohli efektívne vykonávať svoju pastoračnú službu, vrátane slávenia svätej omše a vysluhovania sviatostí, musia byť plne zaočkovaní,“ napísal v liste svojím kňazom a diakonom. Biskup Crosby vyzval tiež kňazov vo svojej diecéze, aby „sa naďalej riadili múdrymi radami zdravotníckych orgánov“.

Biden sa potkýna o vlastné zmätené výpovede pre CNN

USA, 26.7. 2021 (LifeSiteNews) 027 716 – Prezident Joe Biden (78) sa javil zmätený a nesúvislo sa vyjadrujúci na podujatí televízie CNN v mestskej hale. To vyvoláva trvalé otázky o mentálnom zdraví tohto demokrata.
Biden mal viaceré faux-pas počas desaťročí v politike, ale ostatné dva roky sa vyskytujú stále častejšie zmätené nesúvislé výpovede a odpovede na otázky. Aktivity okrem toho končí už na poludnie, alebo aj skôr a jeho priatelia i nepriatelia uvažujú, či to je staroba … a či je neschopný úradu.
Redaktor sa ho napríklad opýtal, kedy federálna vláda povolí vakcináciu detí mladších ako 12 rokov:
Biden: „Som presvedčený, že čoskoro. Ja nehovorím vedcom, čo by mali robiť. Nezasahujem do toho. A tak oni robia – robia testy, teraz testujú a teraz robia rozhodnutie. … A otázka je či áno, alebo či nie, by sme mali byť v pozícii, kde ste – prečo experti hovoria, my vieme, že tento vírus je – v skutočnosti bude – alebo, prepáčte mi – my vieme, prečo všetky tie schválené lieky nie sú dočasne schválené, ale trvalo schválené. To tiež prebieha. Očakávam, že sa to rýchlo objaví.“
Joe Biden teda nedokáže dokončiť vetu a zápasí o to, aby si udržal sústredenosť myšlienok, keď hovorí o vakcínach.
Pri odpovedi na otázku o nepriateľstve medzi republikánmi a demokratmi Biden rýchlo mení tému a hovorí o svojich skúsenostiach v zahraničných vzťahoch.
„A hovorím poslednú vec a vy máte – ja mám veľa skúseností v medzinárodnej politike. A myslím si nie dobrých alebo zlých, proste mám. Viedol som Komisiu pre zahraničné vzťahy. Bol so tam hlboko zapojený. Robil som národnú bezpečnosť pre našu poslednú – vládu s Barackom.“
„Ale ľudia, zvyšok sveta sa z nás diví. Tí, čo cestujete do zahraničia – a to nie je žart. Nie je to žart. Pýtate sa – viete – keď som išiel na G7 všetkých hlavných demokracií – vošiel som tam a poznal som mnohých z nich pre moju úlohu v minulosti. A oni vošli a ja som povedal ‘Amerika je vzadu’ a oni idú – vážne – hlavy štátov – dávam vám svoje slovo ako Biden – povedali: ‚Ste naozaj naspäť?‘ Chcem povedať, ako ja môžem – ‚Veríme ti, Joe, ale zvládne to krajina niekedy?’“ …
Biden potom vyhlásil: „Ak ste zaočkovaný, nepôjdete do nemocnice, nebudete na JIS-ke a neumriete … nedostanete covid, ak máte tieto očkovania.“
No dokonca aj CNN poprela presnosť týchto výpovedí a uviedla, že americké Centrá pre kontrolu chorôb uznávajú existenciu takých prípadov zaočkovaných a pripomenula:
„Aj zaočkovaní ľudia z vlastného Bidenovho tímu sa nakazili. Tak ako hlavná hovorkyňa Nancy Pelosiová, mnohí demokratickí štátni legislatívci a rôzni iní prominenti.“
A tak moc viceprezidentky Kamaly Harrisovej, ako si myslia aj niektorí demokrati, môže závisieť od toho, či Biden rezignuje a odovzdá jej moc pred skončením svojho mandátu.

Betlehem: Reštaurujú najstarší kostolný organ sveta

Jeruzalem, 24.07.2021 (KNA) 027 715 – Zrejme najstarší kostolný organ sveta z 12. storočia z Baziliky narodenia Pána v súčasnosti skúmajú a rekonštruujú. Počas päťročného projektu chce Františkánska kustódia v Jeruzaleme tento nástroj, ktorý pravdepodobne priviezli do Svätej zeme francúzski križiaci, preskúmať a podľa starej podoby zrekonštruovať, aby bolo znova možné počúvať jeho zvuk. Oznámila to Františkánska rehoľa v Jeruzaleme.
Organ objavili archeológovia na začiatku 20. storočia v Bazilike narodenia Pána. Teraz sa nachádza v Jeruzaleme a má tu byť vystavený vo Františkánskom múzeu.
„Píšťaly organa sú vo výbornom stave, akoby boli vyrobené iba včera,“ potvrdil františkánskej centrále projektom poverený španielsky historik umenia Dávid Catalunya.
Nástroj sa v bazilike používal takmer storočie a pri moslimskej invázii koncom 12. storočia bol odstránený a skrytý. Pravdepodobne ho uschovali do drevených debien a zakopali, aby sa zachránil a mohli ho znova používať. Výskumný projekt má ukázať hlbšie znalosti o nasadení a vývoji organa v liturgii, ako aj v histórii hudby stredoveku.
Organy sa do liturgie západnej Cirkvi zaviedli už v 10. storočí a neustále ich prispôsobovali jej potrebám. Ale materiálne podklady vývoja organov siahali doteraz iba do 15. storočia. Nález v Betleheme umožňuje náhľad do ranej fázy cirkevných organov, ako povedal Catalunya.
Františkáni, ktorí sú z katolíckej strany zodpovední za kresťanské sväté miesta vo Svätej zemi, počítajú s dlhým pracovným a výskumným procesom:
„Musíme zrekonštruovať techniku výroby a píšťaly zabudovať tak, ako boli v stredoveku vyrobené,“ povedal páter Stephane Milovitch z Jeruzalemskej kustódie. „Chceme znova zrekonštruovať celý organ verne podľa originálu, aby sme znova mohli počúvať jeho zvuk.“

Tadžikistan: V Dušanbe založili prvý katolícky kláštor

Rím/Dušanbe, 24.7.2021 (KAP) 027 714 – Prvý kontemplatívny katolícky kláštor v Tadžikistane otvoril svoje brány zatiaľ štyrom mníškam. Kláštor založila argentínska rehoľná rodina Inštitútu vteleného Slova (IVE), ako informovala tlačová služba „Asianews“ v piatok. Mníšky pochádzajú z Uzbekistanu, Paraguaja a Argentíny. Kláštor sa nachádza v blízkosti Farnosti sv. Jozefa, kde je jeden z dvoch katolíckych kostolov v Tadžikistane. Zasvätený je sv. pápežovi Jánovi Pavlovi II. (1978-2005) – na pamiatku jeho misijného nasadenia v Strednej Ázii.
Tadžikistan je stredoázijský vnútrozemský štát s 9 miliónmi obyvateľov. Hraničí s Kirgizstanom, Čínou, Afganistanom a Uzbekistanom. Veľkú väčšinu – 90 percent obyvateľov – tvoria sunitskí moslimovia. Kresťanov je v krajine asi 230 000 a z toho je 120 katolíkov. Katolíci sa angažovali v Tadžikistane síce už od 70. rokov, ale až vďaka pápežovi Jánovi Pavlovi II. a misijnej práci Inštitútu vteleného Slova (IVE) existujú v krajine dve katolícke farnosti.

Kuba: Zúfalá učiteľka píše pápežovi Františkovi

Havana, 24.7.2021 (kath.net/The American Conservative/mk) 027 713 – Kubánska učiteľka María Victoria Olavarrieta napísala pápežovi Františkovi otvorený list, v ktorom sa sťažuje na „do neba volajúce bezprávie“ kubánskeho komunistického režimu a pápeža vyzýva k jasným slovám. František má zodvihnúť svoj hlas a odsúdiť násilné a brutálne potlačenie vlny demonštrácií za slobodu na Kube. Pápež hovorí síce o plastovom odpade v mori, ale nie o Kubáncoch, ktorých režim potopil v mori, alebo ktorí neprežili útek cez more.
„Cirkev prežíva sledovanie, infiltráciu a neustále ohrozovanie tajnou službou. Seminaristi jednoducho miznú, kňazov sa zatýka, biskupi zo strachu mlčia, no pápež má pozíciu na to, aby hovoril,“ píše učiteľka. Potom informuje o hrozivom regrutovaní v službe „revolúcie“, o zúfalých rodičoch, ktorí nevedia uživiť svoje deti a o opustených starých rodičoch.
„Mládež, ktorá vyrástla v diktatúre, sníva o slobodnej krajine. Pápež mládež povzbudil, aby neprestali snívať, ale aby za svoje sny bojovali. No Kubánci sa ako čierne ovce cítia byť prenechaní svojmu osudu.“
Olavarrieta ďalej poukazuje na fatimské posolstvo, kde Božia Matka uviedla jasné usmernenia, ako zabrániť šíreniu zla komunizmu a píše:
„Pápež však doteraz mlčí nielen k situácii na Kube, ale aj ku krutostiam vo Venezuele a Nikarague. Pápež František prepáčte mi, ak som vás urazila, ale musela som voliť medzi úctivou oddanosťou prislúchajúcou biskupovi a obranou obetí komunizmu. Bolí ma, keď sa hovorí, že vy ste komunistický pápež. Pomôžte nám Svätý Otec.“

*******************

Biskup Schneider: Traditionis Custodes“spôsobí vznik katakomb

Vatikán, 24.7.2021 (kath.net) 027 712 – Z interview k „Traditionis Custodes“ pápeža Františka ktoré poskytol biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu. Stručný výber.

Excelencia, nové motu proprio vydané na sviatok Karmelskej Panny Márie, sa nazýva Traditionis Custodes. Váš prvý dojem z tohto titulu?
Biskup Schneider: Môj prvý dojem – pastier, ktorý namiesto aby nabral pach oviec, hnevlivo ich bije palicou.
V programovom Evangelii Gaudium sa František vyslovuje za otvorenosť, blízkosť, dialóg, trpezlivosť, srdečný prístup, ktorý neodsudzuje iných. No toto motu proprio s jeho listom robí dojem pastoračnej netolerantnosti, ba duchovnej strnulosti a odmietavého ducha. V dokumente o ľudskom bratstve František víta mnohorakosť náboženstiev, no teraz rozhodne odmieta mnohorakosť liturgických foriem rímskeho obradu. Aký rozpor s hlavným princípom Františka – inkluzivitou a láskou k menšinám a tým, čo v Cirkvi stoja na okraji. Aký protiklad k jeho slovám: „Vieme, že sme pokúšaní prijímať logiku privilégií, ktorá nás rozdeľuje, ktorá vylučuje a ničí sny toľkých našich bratov a sestier,“ (homília – vešpery 31.12.2016). Nové motu proprio ničí sny a život mnohých katolíckych rodín, najmä mladých ľudí a mladých kňazov, ktorých duchovný život a láska ku Kristovi rástla tradičnou formou svätej omše, z ktorej mali duchovný úžitok. …
Motu proprio skonštatuje, že reformovaná liturgia je jediný výraz lex orandi rímskeho obradu (čl. 1). Aký protiklad k pápežovým slovám: „Je pravda, že Duch Svätý v Cirkvi prináša rôzne charizmy, ktoré sa na pohľad zdajú vzbudzovať nepokoj. Pod jeho vedením však predstavujú nesmierne bohatstvo, lebo Duch Svätý je duchom jednoty, ktorý neznamená uniformovanosť (Homília v Katedrále Ducha Svätého v Istanbule 2014).
Aké sú vaše najväčšie výhrady k dokumentu?
Biskup Schneider: Namiesto jednoty sa vytvárajú dve triedy v Cirkvi – katolíci druhej triedy. Privilegovaní sú tí, ktorí sa držia novus ordo. … Je to bezprávie voči tým druhým, ktorí chcú Boha uctievať formou, ktorou sa Boh dotkol ich srdca a života a zmenil ho. … Zhadzujúci tón dokumentu voči tradičnej forme omše vyvoláva dojem, že uvádzané argumenty sú iba zámienkou a že je tu v hre niečo iné. …
Doba po koncile bola poznačená otvorenosťou pre mnohorakosť a inkluzivitu voči spiritualite a miestnym formám liturgie, ako aj odmietaniu princípu uniformovanosti v liturgickej praxi. V priebehu histórie sa vyvinul pravý pastoračný postoj tolerancie a rešpektovania mnohorakosti a integrity katolíckej viery, aby sa vyjadrila dôstojnosť a svätosť a priniesli sa pravé duchovné plody do života veriacich. V minulosti Cirkev uznávala mnohorakosť výrazov v jej lex orandi. …
Nové motu proprio Františka vyvoláva starosti, lebo manifestuje diskriminujúci postoj voči takmer tisícročnej liturgickej forme Cirkvi. Cirkev nikdy nezavrhla to, čo po mnohé stáročia bolo výrazom svätosti, precíznosti náuky a duchovného bohatstva a čo oceňovali mnohí pápeži, veľkí teológovia ako napr. sv. Tomáš Akvinský aj nespočetní iní svätci. Národy celého sveta boli týmto obradom evanjelizované, vieroučne a duchovne formované a aj naše národy našli v tomto obrade duchovnú a liturgickú domovinu. Veľmi ho oceňoval aj sv. Ján Pavol II. …
Odporovalo by pravému duchu Cirkvi všetkých čias, teraz touto formou opovrhovať a označovať ju ako „rozdeľujúcu“ a ako niečo nebezpečné pre jednotu Cirkvi. Normy pápeža sa pokúšajú tradičnú liturgiu, ktorá je svätá a duchovným domovom mnohých katolíkov, nemilosrdne vytrhnúť z ich duší a života. Oni boli tradičnou liturgiou svätej matky Cirkvi duchovne živení a formovaní a teraz budú cítiť Cirkev nie ako matku, ale ako macochu. A to práve podľa slov Františka: „Matka, ktorá svoje deti kritizuje, zle o nich hovorí, nie je nijaká matka! Myslím, že taliansky ju nazývate ‚macochou‘ … Ona nie je nijaká matka,“ (Zasväteným osobám Rímskej diecézy 16. mája 2015).

Čo poviete kňazom, ktorí by radi slúžili tradičnú latinskú omšu?
Biskup Schneider: Kardinál Joseph Ratzinger hovoril o hraniciach kompetencií pápeža vzhľadom na liturgiu. Pápež nie je absolútny monarcha, ktorého vôľa je zákonom, ale strážca pravej tradície a teda prvým garantom poslušnosti. Nemôže robiť čo chce a preto sa tiež môže postaviť aj proti tým, čo by chceli robiť, čo si zmyslia. Jeho zákon nie je ľubovôľa, ale poslušnosť viere. Preto má voči liturgii funkciu záhradníka, nie technika, ktorý stavia nové stroje a staré vyhadzuje do šrotu. „Rítus“ – vo viere a živote Cirkvi dozretá podoba modlitby a slávenia – je kondenzovaná podoba živej tradície, kde priestor obradu vyjadruje celok svojej viery a modlitby a tak ho prežíva spoločenstvo veriacich celých generácií pred nami aj za nami. Obrad je živou podobou paradózy“ (Predslov k „Organickému vývoju liturgie 20. stor. pred koncilom“, Dom Alcuin Reid, San Francisco 2004).
Tradičná omša je poklad patriaci celej Cirkvi, lebo ho tisíc rokov slávia kňazi a veriaci, hlboko si ju cenia a milujú ju. …

Excelencia, aký máte dojem z realizácie „Traditionis Custodes“?
Schneider: Počas niekoľkých dní biskupi a dokonca aj biskupské konferencie už systematicky potláčajú každé slávenie tradičnej omše. Títo noví liturgickí inkvizítori prejavujú podobný skostnatelý klerikalizmus, ktorý opisuje pápež: „V Cirkvi existuje duch klerikalizmu, ktorý je cítiť, duchovní sa cítia nadradení, duchovní sa odvracajú od ľudu, duchovní stále hovoria: ‚To sa urobí takto, tamto tak a tak, inak musíš odísť!’“ (Meditácia pri svätej omši 13.12. 2016). …
V našich dňoch zažívame stále viac slávení svätej omše, ktorá sa stala platformou napomáhania hriešneho štýlu života – napr. tzv. „omše LGBT“ – výraz, ktorý je už bohorúhaním. Také omše Svätý stolec aj mnohí biskupi trpia.
Naliehavo potrebné je preto potrebné motu proprio s prísnymi normami zakazujúce také omše, lebo je to výsmech Božieho majestátu, pohoršenie veriacich a nespravodlivé voči homosexuálom, ktorých sa v ich hriechom takto potvrdzuje a tým sa ohrozuje ich večná spása. …
No je aj rad biskupov najmä v USA, ale aj vo Francúzsku, ktorí podporujú veriacich, ktorí slávia tradičné omše! Čo poviete na povzbudenie týchto spolubratov?
Biskup Schneider: Títo biskupi s pravým apoštolským a pastoračným postojom ukázali, že sú „pastieri s pachom oviec“. Chcel by som ich povzbudiť, aby v pastorácii pokračovali. Nech sa nedajú ovplyvniť chválou ani strachom ľudí, ale iba väčšou slávou Boha, väčším úžitkom pre duše a ich večnou spásou! Veriaci by mali byť týmto biskupom vďační a prejavovať im detskú úctu a lásku. …
Aký účinok bude mať motu proprio pápeža?
Biskup Schneider: Je to Pyrrhovo víťazstvo a bude mať efekt bumerangu. Stále väčší počet mladých a najmä mladých kňazov nedopustí, aby bolo ich svedomie zranené drastickým aktom násilia. … Na svete vznikne zrejme sieť katakomb ako je v časoch núdze zvykom. … Alebo ako napísal sv. Bazil Veľký:
„Ústa pravých veriacich sú nemé, zatiaľ čo rúhavý jazyk je slobodný. Sväté veci sa šliapu nohami, dobrí veriaci sa vyhýbajú kostolom ako školám bezbožnosti. Vzdychmi a so slzami dvíhajú na osamelých miestach ruky k svojmu Pánovi v nebi. … a s veľkou trpezlivosťou čakajú na pomoc Pána“ (List 92). …

Biskup Mutsaerts: „Vo farnostiach je možné všetko okrem tradičnej omše!“

„Od pápeža nikdy nepočúvam o mnohých liturgických zneužívaniach liturgie v nespočetných farnostiach! Tam je možné všetko okrem tridentskej svätej omše. Nasadzujú sa všetky zbrane, aby sa vypovedala z farností tradičná omša.“

Hertogenbosch, 29.7.2021 (kath.net/Blog Paarse Pepers/pl) 027 711 – Uvádzame blog pomocného biskupa Roba Mutsaertsa, z holandského Hertogenboschu: „Zlý edikt pápeža Františka“:
Pápež František napomáha synodalitu – každý má mať možnosť hovoriť, každého sa má vypočuť. To však je sotva prípad „Traditionis custodes“ – je to imperiálny edikt, že tradičnú latinskú omšu treba okamžite ukončiť. Tým František hrubo škrtá Summorum Pontificum pápeža Benedikta XVI. ktorý dal tejto omši veľký priestor. To, že František bez diskusie vysloví mocné slovo, poukazuje na stratu autority. To bolo zrejmé už keď Biskupská konferencia Nemecka nebrala do úvahy rady pápeža k „synodálnej ceste“. To isté v USA, kde pápež vyzval biskupov, aby nevypracovali dokument o dôstojnom svätom prijímaní.
Ako sa zdá, pápež si pomyslel: Takže teraz nijaká rada, ale rázne rozhodnutie o tradičnej omši. Jeho jazyk je veľmi podobný vyhláseniu vojny. Od Pavla VI. nechal každý pápež možnosť sláviť túto omšu. Boli iba malé revízie napr. indulty z r. 1984 a 1989. Sv. Ján Pavol II. bol pevne presvedčený, že biskupi majú byť veľkorysí v otázke povolenia tejto omše. Benedikt odchýlil dvere ešte viac: „Čo bolo vtedy sväté, je ešte aj dnes.“
František s Traditionis custodes tieto dvere tvrdo zabuchol. Cítime to ako zradu a úder do tváre jeho predchodcom. Cirkev liturgie nikdy nerušila. Ani len Trident to neurobil. Túto tradíciu František úplne ukončuje. Motu proprio obsahuje pregnantné výpovede a rozkazy. K tomu je dlhšie vysvetlenie – to obsahuje vecné nepresnosti. Jednou je tvrdenie, že to, čo Pavol VI. po koncile urobil, je to isté, čo urobil Pius V. po Tridente.
To je absolútne vzdialené od pravdy. Nezabudnime, že pred Tridentským koncilom obiehali rôzne manuskripty a vznikali lokálne liturgie. Bola to katastrofa. Trident chcel liturgie znova obnoviť, nepresnosti v nich odstrániť a preveriť ich pravovernosť. V Tridente nešlo o novú liturgiu, ani o jej nové náhrady, nové eucharistické modlitby, nový lekcionár, či nový kalendár. Išlo o zabezpečenie neprerušenej rastúcej kontinuity. Misál z r. 1517 sa zakladá na misáli z r. 1474 a tak ďalej až po 4. storočie. Kontinuita bola od 4. storočia. Aj po 15. storočí existuje 400 rokov kontinuity. Z času na čas sa robili iba malé zmeny.
Druhý vatikánsky koncil žiadal podľa Sacrosanctum Concilium liturgické reformy. Vcelku je to konzervatívny dokument. Latinčina bola zachovaná, gregoriánske spevy si ponechali svoje legitímne miesto v liturgii. Vývoj po koncile je však veľmi vzdialený od koncilových dokumentov. Známy „duch koncilu“ v koncilových textoch nikde nenájdeme. V novom misáli sv. Pavla VI. sa nachádza iba 17% modlitieb starého tridentského misálu. Takže je ťažké hovoriť o kontinuite organického vývoja. Benedikt XVI. to spoznal a preto dal tradičnej omši bohatý priestor a dokonca na to nikto nepotreboval povolenie.
Pápež František teraz predstiera, že jeho motu proprio je súčasťou vývoja Cirkvi, no to úplne odporuje realite. Tým, že latinskú omšu prakticky znemožňuje, definitívne ukončuje prastarú liturgickú tradíciu Rímskokatolíckej cirkvi. Liturgia nie je hračkou pápežov, ale dedičstvo Cirkvi. U tradičnej omše nejde o nostalgiu alebo vkus.
Pápež má byť strážcom tradície – pápež je záhradník a nie ten, kto svojimi rukami niečo nové produkuje. Kánonické právo nie je jediné pozitívne právo, existuje aj prirodzené právo a Božie právo a okrem toho existuje niečo také ako odovzdávaná tradícia, ktorú nemožno jednoducho odsunúť nabok.
To, čo robí pápež František, nemá nič do činenia s evanjelizáciou a ešte menej s milosrdenstvom. Je to skôr ideológia.
Zájdite si na faru, kde sa slávi tradičná svätá omša. Nájdete tam ľudí, ktorí chcú byť jednoducho katolícki. To nie sú spravidla ľudia, ktorí vedú teologické dišputy, ani nie sú proti koncilu – sú len proti jeho pochybenej realizácii. Oni milujú latinskú omšu pre jej svätosť, jej transcendentnosť, pre jej centrálny význam pre spásu duší, pre dôstojnosť liturgie. Stretávame tam veľké rodiny, ľudia sa cítia vítaní. Tradičná omša sa slávi iba na niekoľkých miestach. Prečo to chce pápež ľuďom odoprieť?
Vrátim sa k mojim predošlým slovám: je to ideológia. Znamená to: koncil – vrátane jeho realizácie so všetkými odchýlkami – alebo nič! Relatívne malý počet veriacich – ktorý mimochodom stále rastie, kým novus ordo sa rúca – ktorí sa na tradičnej omši cítia doma, musí byť a bude vymazaný. To je ideológia a zloba.
Ak skutočne chceme evanjelizovať, skutočne prejavovať milosrdenstvo a ak chceme podporovať katolícke rodiny, tak si ctíme tradičnú omšu. No tú už teraz nemožno sláviť vo farských kostoloch – tak kde teda? Potrebuje povolenie biskupa, ktorý ju smie povoliť iba v niektorých dňoch. A tí, čo budú vysvätení za kňazov a chcú ju sláviť, musia si pýtať povolenie od Rady biskupov v Ríme. Akí chceme byť len diktátorskí, akí nepastorační, akí nemilosrdní!
František označuje v motu proprio novú omšu novus ordo ako „jedinú výrazovú formu lex orandi rímskeho obradu“. Preto už nerozlišuje medzi normálnou formou Pavla VI. a mimoriadnou formou. Vždy sa hovorilo, že obe formy sú výrazom lex orandi nielen novus ordo. Ani tu sa stará forma nikdy nezrušila!
Od Bergolia nikdy nepočúvam o mnohých liturgických zneužívaniach liturgie v nespočetných farnostiach! V tých farnostiach je možné všetko okrem tridentskej svätej omše. Nasadzujú sa všetky zbrane, aby sa vypovedala z farností tradičná omša.
Prečo vlastne? Pre Boha prečo? Čo znamená posadnutosť Františka chcieť vymazať túto malú skupinu tradicionalistov? Pápež by mal byť strážcom tradície, nie jej väzenským strážcom. Zatiaľ čo Amoris Laetitia sa vyznačovala neurčitosťou, Traditionis Custodes je úplne otvorené vyhlásenie vojny.
Mám podozrenie, že František sa týmto motu proprio sám postrelil do nohy. Pre „Kňazské bratstvo sv. Pia X.“ to bude dobrá správa. Predtým by si nikdy nepomysleli, že za to budú pápežovi Františkovi vďační. … + Rob Mutsaerts

„Pápež by mal rýchlo vydať aj jasné línie slávenia Novus ordo“

Komentár: Christof T. Zeller-Zellenberg

Viedeň- Linec, 26.7.2021 (kath.net/czz) 027 710 – Minulú nedeľu po vydaní dokumentu pápeža Františka v „Traditionis custodes“ sme znova raz išli na nedeľnú omšu v mimoriadnom obrade. Do nášho normálneho farského kostola a nie do farnosti na tento obrad určenej. Nové smernice pápeža, ktoré chcú tento obrad podstatne potlačiť, sú nepochopiteľné a nezodpovedajú tradícii Cirkvi. Pápež Benedikt XVI. sa pokúsil dokumentom Summorum Pontificum, podporiť bohatstvo liturgie v Cirkvi a dúfal, že tým dôjde k uzdraveniu nešvárov v novej liturgii a že sa riadny a mimoriadny obrad navzájom obohatia. To by bol aj krok smerom k pravosláviu. Okrem toho to mala byť vystretá ruka k schizmatickým skupinám, ktoré starší obrad omše uvádzajú ako dôležitý dôvod, prečo sa nevracajú späť k jednote s materinskou Cirkvou s pápežom. Tento cieľ sa nedosiahol a ruku odrazili.
Aj keď riskujem, že si niektorých pohnevám, musím predsa povedať, že dnes som si zasa raz všimol, že s mimoriadnym obradom samotným si neviem celkom rady. Cítim sa ako cudzinec, ktorý je na predstavení, ku ktorému nepatrí. Keď Kristus sám slávil Poslednú večeru, sedel uprostred apoštolov, zhováral sa s nimi, pripustil ich celkom do svojej blízkosti a nemrmlal si niekde vzdialený nezrozumiteľné slová, ticho slávil mystérium a potom im vyhlásil, že aj tak vedia o čo ide a môžu to sledovať v misáli. … Mimochodom títo veriaci sú okrem toho tak trocha zvláštni ľudia.
Áno, som proti novým pápežovým obmedzeniam pretože všetko, čo chce zatlačiť veriacich do katakomb, iba zvyšuje pre mnohých svoju príťažlivosť. Áno, dobré úmysly pápeža Benedikta XVI. sa tak poničili. Áno, dokument je rozporuplný – dáva moc biskupom, ale nenechá ich slobodne rozhodovať, ale zakazuje farské kostoly a žiada spolurozhodovanie Ríma, akonáhle kňaz požiada o povolenie slávenia mimoriadneho obradu. A dokument obmedzuje aj základnú slobodu veriacich.
Pravdou však tiež je, že už v minulosti sa vyskytli „divé výrastky“ zvláštnych liturgických foriem a práve preto sa stali potrebnými aj jasné línie. A kompetenciu vydať jednotnú liturgiu má práve pápež, či už to bol Pius V., Pius XII., Pavol VI. či František a budúci pápež môže rozhodnúť nanovo. Vznikajú tu zbytočné napätia a namiesto stavania mostov, bol most strhnutý.
Pravdou však tiež je, že mimoriadny obrad nie je všeliek, ako to niektorí vidia a ani neoslovuje všetkých a je iste viac vzdialený od pôvodného konania Krista ako nový obrad. Zostáva tu teda iba neplodná diskusia, zbytočné napätia a nový konflikt, ktorému je možné sa vyhnúť.
Pápež by mal, ako dúfame, teraz čo najrýchlejšie vydať jasné smernice pre nový obrad svätej omše alebo prinajmenšom tie existujúce dôrazne pripomenúť. Potom sa budem tešiť na uzdravený, posvätený riadny obrad svätej omše a nebudem potrebovať starý obrad, kde som sa necítil doma.

Biskup: Traditionis custodes znie skôr cynicky v mnohých ušiach …

Chur (kath.net/rn) 027 709 – Uvádzame interview s emeritným švajčiarskym biskupom Marianom Elegantim:
kath.net: Z diaľky má človek pocit, že švajčiarska cirkev sotva ešte existuje. Je ten dojem správny, alebo sú aj vo Švajčiarsku katolícke oázy, ktoré rozkvitajú a prinášajú nádej?

Biskup Eleganti: Mediálna prítomnosť neničí pôsobenie Boha v srdciach ľudí. Prirodzene, že aj my máme oázy viery.
kath.net: Rozruch leta nastal okolo „Traditionis custodes“obmedzujúci tradičnú omšu. Dokonca aj katolíci, ktorí ju nenavštevujú, tu vidia veľkú nespravodlivosť. Ako to vidíte?
Biskup Eleganti: Môj názor je, že by sa to malo prenechať Duchu Svätému. Táto liturgia očividne priťahuje mnohých mladých ľudí. na celom svete. Kto v tom chce vidieť diabla? Prečo je táto liturgia pre nich taká príťažlivá? Mali by sme premýšľať o spôsobe, ako sa slávi novus ordo, aby sme pochopili tento jav – že sa toľkí mladí ľudia cítia byť priťahovaní tridentskou liturgiou. Odpoveďou je častá desakralizácia a banalizácia Najsvätejšej Eucharistie v novej omši. To je očividné. Pomyslime iba na fašiangové omše s kňazmi v maškarádách, aby som uviedol iba jeden príklad. To ukazuje, ako ďaleko to môže zájsť. Kto by k tomu necítil odpor a koho by to malo ešte priťahovať? Kvôli korone aj tzv. liberáli, ktorí radi každú liturgickú smernicu ignorujú, úzkostlivo presne dodržiavali nové pravidlá bohoslužieb. Môžeme nad tou ich novou poslušnosťou iba žasnúť, veď po desaťročia masovo a systematicky porušovali liturgické smernice bez toho, že by niekto zasiahol. O tom by sme mali premýšľať predtým, než budeme postupovať proti mladým ľuďom, ktorí sa cítia byť priťahovaní tým svätým tam, kde ho možno zakúsiť. No nie sú to iba mladí ľudia, ako vidíme.
Neustále kritizovaná rigidita je aj v tých, ktorí teraz potupujú bezohľadne a ideologicky a boli k tomu pápežom zmocnení. Slová „Strážcovia tradície“ znejú žiaľ cynicky v mnohých ušiach, keď sa súčasne pápežským dokumentom práve proti tejto tradícii postupuje a postoje predošlých pápežov sa likvidujú, čo je aj proti kontinuite náuky. Všetci by mali zostať otvorení dialógu a byť pripravení priučiť sa a zrevidovať vlastné postoje, kde ide o prítomnosť Boha na svätej omši a o liturgickú formu, ktorá túto prítomnosť dôstojne zviditeľňuje. To je jadro problému!
Modlime sa spoločne, aby plány mocných vyšli navnivoč a aby zvíťazila pravda, ktorá nás všetkých privedie naspäť do slobody v Cirkvi aj mimo nej!

„Otrasné, ako sa zaobchádza s vernými katolíkmi!“

List prefektovi Kongregácie pre náuku viery z rakúskej diecézy: „Máme už tretieho biskupa, ale ani jeden nedokázal odstrániť nešváry v mojej farnosti – naopak: teraz je dokonca „pilotnou farnosťou“! Ja nenavštevujem tradičné omše usus antiquor, ale som smutný, že mnohí kňazi sa nedržia ani svätej omše sv. Pavla VI. ale podľa svojich chúťok a nálad menia omšové texty a dovoľujú laikom kázať.“

Graz, Rakúsko, 24.7.2021 (kath.net) 027 708

Veľavážený pán kardinál Ladaria, pápež František zvolal Synodu biskupov na tému „synodalita“. Chcel by vedieť, čo hýbe Cirkvou a katolíkmi. Tu je moja správa:
Na Kvetnú nedeľu 2000 náš pán farár udelil prvé sväté prijímanie mnohým malým deťom bez toho, aby si to oni a ich rodičia uvedomovali! Nanútil im malé kúsky chleba, ktoré sa počas premenenia nachádzali v miskách na korporáli.
Povedal som mu to ako laik a otec rodiny. Potom síce tieto nadrobené kúsky chleba už nemal na korporáli, ale roky ich deťom nanucoval ako „detské sväté prijímanie“. Podávali sa počas rozdávania svätého prijímanie, až kým už nijaké deti okrem miništrantov svätú omšu nenavštevovali!
Moje deti si tieto chlebíky na môj poukaz nikdy nevzali. To viedlo k tomu, že mojich päť dcér sa nikdy vo farnosti necítilo doma.
Okrem toho, že náš farár slúžil omšu zbrklo a náhlivo, že nebolo rozumieť ani slová Evanjelia, rozlamuje hostiu už pred premenením. …
Po spomienkovej omši za moju zomrelú matku vyhlásil môjmu bratovia a nmne, že už častejšie mal obrady žehnania znovu zosobášených rozvedených a tie sa takmer nijako nelíšili od normálneho sobáša! Okrem toho uvažuje, že v budúcnosti bude žehnať aj homosexuálne páry v kostole!
Bol som taký sklamaný, že som dcéram povedal, že v tomto kostole už len trpíme, hľadajme si inú farnosť. A to sme aj urobili.
V priebehu času máme tretieho diecézneho biskupa, ale ani jeden nedokázal napraviť nešváry v mojej farnosti, naopak – teraz je dokonca pilotnou farnosťou!
V mojej farnosti som začínal pred II. vatikánskym koncilom. Preto som sa musel učiť modlitby po latinsky. Nielen že som sa ich naučil naspamäť a odrecitoval, ale aj som sa pýtal, čo znamenajú. Vtedajšieho farára som trápil neustálymi otázkami. Pýtal som sa na ducha, ktorý za tým všetkým stojí a preto som vtedy ako jeden z mála zostal verný Cirkvi.
Ja nenavštevujem tradičné omše usus antiquor, ale som smutný, že mnohí kňazi sa nedržia ani svätej omše sv. Pavla VI. ale podľa svojich chúťok a nálad menia omšové texty a dovoľujú laikom kázať.
Preto mnou otriaslo ohlásenie ‚Traditionis Custodes‘ – a ako sa v tejto súvislosti s veriacimi zaobchádza.
Sklamaný katolík. (Meno je redakcii kath-net známe!)

„Jasné cirkevné vyhlásenie vojny tradičnej svätej omši“

„Svätá omša je pravou bohoslužbou a pravým slávením obety a tak smieme byť svedkami veľkého aktu lásky na Zemi! Rozhodujúca je iba skutočná láska k liturgii a predovšetkým k Bohu. Svätá omša je Pánov dar a musí sa s ňou príslušne starostlivo zaobchádzať. Musíme vyjadrovať lásku ku svätej omši a byť pripravení pre ňu prinášať aj mnohé obety. “

Interview s rakúskym konzervatívnym laikom Alexandrom Tschugguelom, apologétom, obrancom rodiny a života – ktorý hodil pačamamu do Tiberu – o „Traditionis custodes“ a možných protestoch vo Viedni a v Ríme

Viedeň, 26.7.2021 (kath.net) 027 707
kath.net: Ako posudzujete „Traditionis custodes“ po niekoľkých dňoch uvažovania?
Alexander Tschugguel: Najprv musím povedať, že ma tento dokument na jednej strane neprekvapil a na druhej predsa len veľmi šokoval. Neprekvapil, lebo už dlhšie sa o tom hovorilo a predsa šokoval, lebo je napísaný mimoriadne drsne a mnohých katolíkov zranil. Podľa mňa ide o jasné cirkevné vyhlásenie vojny tradičnej svätej omši. Preto je tu legitímna otázka – smie toto vôbec Svätý Otec? Môže pápež zrušiť formu svätej omše, ktorá sa od Krista organicky vyvíjala a ktorú presne tak slávili veľkí svätci, ktorých poznáme a uctievame? Môže sa pri písacom stole vyhotovenou formou jednoducho vyhlásiť ju za ilegálnu? Nemyslím si to, ale domnievam sa, že túto otázku by teraz mali objasniť dobrí cirkevní právnici. Podľa mňa to úplne odporuje základným pilierom našej viery – Tradícii.
kath.net: Aké sú reakcie biskupov vo svete? Človek má takmer pocit, že najmä v USA sa prax sotva zmení i v nemeckej oblasti je relatívny pokoj. Teda veľa kriku pre nič?
Alexander Tschugguel: Je jedno ako často čítame, že nejaký biskup je údajne konzervatívny alebo naozaj konzervatívny, či skôr konzervatívny alebo skôr liberálny. Táto reakcia zreteľne ukazuje, že mnohým biskupom je jasné, akú úlohu vlastne majú Musia sa starať o svoje ovečky. Preto sa nedivíme, keď teraz vidíme, že mnohí biskupi túto dôležitú vec pre veriacich a kňazov – tradičnú omšu naďalej navštevovať alebo slúžiť – berú vážne a podľa toho konajú. Prirodzene, ako sme čakali, niektorí biskupi konajú inak, no to ma neprekvapilo. Mnoho kriku pre nič to teda nemôže byť, lebo svätú omšu nemožno nikdy označiť ako „nič“.

kath.net: Vo Viedenskej arcidiecéze kardinál nariadil, že v známej viedenskej farnosti sa už tradičné omše nesmú slúžiť v kostole. V USA však biskupi presne na tento bod vydali dišpenz! Nepôsobí správanie kardinála bizarne, keď súčasne smie v Dóme sv. Štefana vystupovať transgenderová speváčka Conchita Wurstová a od augusta sa tam dokonca bude očkovať?
Alexander Tschugguel: Prirodzene, že je to bizardné, ale neudivuje ma, že kardinál koná podľa motu propria, skôr to, že nemá problém zmeniť chrám na očkovacie centrum potratovými vakcínami. Kostol je Boží dom a nie zariadenie na aktivity, ktoré sú tak jasne proti našej viere. Protestujem proti tomu čo najostrejšie a teším sa, že už k tomu je aj petícia. Budeme aktívni.

kath.net: Plánujú katolíci protesty vo Viedni?
Alexander Tschugguel: Najprv musíme podporiť kňazov, ktorí slávia tradičnú omšu. Mali by sme tieto nádherné omše pravidelne navštevovať. To má dva dôvody: Môžeme si tak klásť pred oči, že svätá omša je pravou bohoslužbou a pravým slávením obety a že smieme byť svedkami veľkého aktu lásky na Zemi. A tak sa tiež naučíme spoznávať farnosti a urobiť si vlastný obraz.
Protestov sa plánuje veľa, ale rozhodujúca je iba skutočná láska k liturgii a predovšetkým k Bohu. Svätá omša je Pánov dar a musí sa s ňou príslušne starostlivo zaobchádzať. Cirkev nie je nijaká demokracia, kde hľadáme väčšinové názory. Musíme vyjadrovať lásku ku svätej omši a byť pripravení pre ňu prinášať aj mnohé obety.
kath.net: Možno si predstaviť aj protesty v Ríme?
Alexander Tschugguel: Veľa sa premýšľa o protestoch v Ríme, No nenazval by som to protestami, ale vyjadrením viery nespočetných veriacich, ktorým tradičná omša leží na srdci. Tých moru proprio tak zranilo, že by bolo iste dobré, keby jednotným hlasom mohli v Ríme vyjadriť lásku k Tradícii a Cirkvi.
Som presvedčený, že tradičná omša prežije nielen tento pontifikát, ale rýchlejšie ako si vieme predstaviť sa dokonca stane znova jedinou formou rímskeho obradu. Keď je vyhlásená vojna, tak víťaz je podľa mňa jasný už 2000 rokov!

‘Lásku k latinskej omši pokus o jej potlačenie znovu rozpáli’

„Dokument neukončuje tradičnú omšu, ale pokúša sa zastaviť jej rozrastanie! Myslím si, že istým spôsobom je to najlepšia vec, aká sa mohla stať!“

USA, 23.7.2021 (LifeSiteNews) 027 706 – Vatikánsky veterán žurnalista Robert Moynihan, zakladateľ časopisu Vo vnútri Vatikánu – Inside the Vatican , vyzval ľudí, aby mali nádej a predpovedal, že pápežove reštrikcie tradičnej svätej omše usus antiquior budú mať spätný zážih a povedú k novému rozkvetu klasického obradu svätej omše všetkých vekov: „Oni sú výsledkom liturgickej revolúcie, ktorá kráča spolu s túžbou napomáhať novú humanitu bez idey Boha.“
Moynihan povedal, že dokumentom Traditionis Custodes (TC), ktorý zakladá ťažké reťaze na tradičnú liturgiu Katolíckej cirkvi, nie je prekvapený, lebo k tomu prišiel rastúci počet varovaní aj z Vatikánu:
„Dokument neukončuje tradičnú omšu, ale pokúša sa zastaviť jej rast! Myslím si, že istým spôsobom je to najlepšia vec, aká sa mohla stať! Láska k tradičnej omši sa znova oživí práve pre pokus potlačiť ju. Mnohí v Cirkvi boli v stave námesačníkov, pretože málokto si uvedomoval dôležitosť tejto omše a pokus úplne ju rozdrviť promptne vyvolá opačný účinok a výsledkom bude oživenie tradičnej liturgie,“ myslí si Moynihan.
Hovorí, že Traditionis Custodes je produktom ‘revolučných’ liturgických zmien, ktoré sa šírili po druhom vatikánskom koncile a uvádza, ako viedli k promulgovaniu tohto motu proprio:
Proces riadil od r. 1940 do 70. rokov vplyvný vatikánsky duchovný Mons. Annibale Bugnini. Bugnini bol sekretárom Prípravnej liturgickej komisie pre koncil, neskôr sekretárom zvádzania konštitúcie o liturgii na koncile aj sekretárom Kongregácie pre Boží kult.
Bugnini promulgoval revolučný krok zmeny omše Katolíckej cirkvi a preto ho nazývajú architektom Novus Ordo – novej omše.
Mužom, ktorý urobil rozhodnutie zmeniť svätú omšu ponad hlavy všetkých, je Bugnini,“ povedal Moynihan.
Potom informoval, že istý starší arcibiskup mu vysvetlil spôsob dekonštrukcie omše počas revolúcie liturgie v 60. rokoch. Po stretnutí liturgickej komisie zostala v miestnosti diplomatka. Keď sa k nej nikto nehlásil, otvorili ju a našli list adresovaný Bugninimu a podpísaný veľmajstrom talianskej rady slobodomurárov. Moynihan varoval, že nemohol úplne overiť presnosť výpovede, ale dodal, že bola pravdivá, lebo mu to osobne dosvedčil ešte žijúci arcibiskup. Neskôr mu povedal, že už viac o tom nemá hovoriť z príkazu vysokopostavených osôb vo Vatikáne.
Túto liturgickú revolúciu a jej účinky na konanie pápeža Františka Moynihan skúma hlbšie a výsledky pravidelne uverejňuje vo svojich listoch Moynihan letters. V súčasnosti je táto revolúcia spojená so sekularizovanou túžbou všetko resetovať vo svetle globálneho rozvratu pre covid-19.
„Súčasťou tohto cieľa sa zdá byť uzavrieť prístup k miestu, kde naozaj môžete stretnúť Boha. Týmto miestom je Cirkev, kde Boh udeľuje odpustenie. Ak Krista už nemáme na očiach, tak už nemáme svätosť vo svete, máme iba sekularizmus,“ povedal Moynihan.
Žurnalista dodáva, že odpor k tradičnej liturgii pozorovaný zvlášť v Traditionis Custodes, sa zrodil čiastočne zo strachu pred istými členmi Cirkvi, ktorí vidia rozkvet tradície ako napomáhanie „úzkeho mysticizmu, ktorý treba potláčať.“
„Mohlo by to byť aj tak, že potláčanie príležitosti sláviť tradičnú liturgiu, plnšie dosiahnuť Boha i transcendentnosť a smerovať tak k večnému životu, globalistov, sekularistov a ľudí, ktorí si predstavujú novú humanitu bez idey Boha veľmi znepokojuje to, čo sa deje. Môžme to porovnať s rastom komunizmu v Rusku, kde Cirkev totálne zbombardovali. Odpor voči tradícii v Cirkvi je roznecovaný tým že tradičná liturgia a celá tradícia Cirkvi sa považuje za bariéru k ich totálnej moci a kontroly ľudí. Tento boj sa týka výlučne otázky čo je to ľudská bytosť,“ povedal Moynihan. Dodal, že Cirkev učí, že človek je „duša a telo na podobu a obraz Boha a človek vrúcne túži po vzťahu s Bohom… Sekulárny pohľad na vec je, že nijaká taká vec neexistuje.“
Žurnalista potom vyzval:
„Vráťme sa k prameňom, a pokúšajme sa v časoch tvrdej skúšky zreformovať vlastné duše a potom s ešte väčším zápalom nachádzať poklady Cirkvi, tieto poklady brániť a nikdy nedopusťme, aby sa oltáre úplne zvliekli či úplne odstránili! Búrlivé vlny búrky môžu byť aj prospešným časom pre Cirkev. V istom zmysle sú tieto búrlivé vlny dobré – lebo v pokojnej dobe sa naša viera môže stať trocha samoľúbou … Myslím, že musíme začrieť do hlbín, vrátiť sa k najhlbším veciam a znovu ich potvrdzovať. Veľké plody tohto obdobia budú pozoruhodné, ale môže byť, že budeme prechádzať aj veľkým obdobím krízy. Cirkev zrejme bude musieť prejsť utrpením a smrťou Krista,“ ukončil Moynihan.

Kňaz v USA: ‚Jednotu nemožno nanútiť, iba napomáhať.’

Washington D.C. 24.7.2021 (kath.net/jg) 027 705 – Thomas Kocik, kňaz americkej Diecézy Fall River (Massachusetts), sa obáva, že motu proprio „Traditionis custodes“ (TC) prehĺbi rozkoly v Cirkvi, aj keď pápež František chce dosiahnuť viac jednoty: „Jednotu nemožno vynútiť, iba napomáhať,“ povedal v rozhovore pre najstaršie katolícke noviny USA National Catholic Register.
„Ak by sa smernice z TC rigorózne realizovali, mnohí veriaci by boli vohnaní do náručia iregulárnych alebo schizmatických spoločenstiev. Moje vlastné skúsenosti odporujú tvrdeniu, že mimoriadna forma svätej omše prispieva k rozkolu v Cirkvi. Roky slávim tradičnú svätú omšu v rôznych farnostiach. Ľudia z rôzneho prostredia nachádzajú v tejto forme omše svoje spoločné katolícke dedičstvo,“ povedal kňaz, člen Spoločnosti pre katolícku liturgiu.

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *