Ježišov spôsob, ako nás uistiť o tom, že nás miluje

Aj keď sme ponorení do viny a hanby za hriech, Ježišova láska nás neopustí.

Nikde v evanjeliách Ježiš nehovorí slová „Milujem ťa“, kým nesedí pri Poslednej večeri. Ale nikdy nepochybujeme o ohromnej láske, ktorá z tohto muža vyžaruje v pozornosti ku každej potrebe, v jeho kázaní, jeho uzdravovaní, jeho zázrakoch, jeho milosrdenstve voči hriešnikom, jeho nežnosti k chudobným, jeho súcite s chorými. 

Eucharistia je Kristov spôsob, ako nás uistiť, ako veľmi nás miluje. Táto láska nám nedá zabudnúť, že „nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jn 15,16). Ježiš chce, aby sme boli s ním – jeho hosťom pri stole poslednej večere. Práve tam nás nazýva priateľmi. Ježišova láska je neustálym pozývaním. Keď to prijmeme, inštinktívne sa presunieme na najnižšie miesto, bolí nás naša nehodnosť. Vidí a kýva:  Poď hore. Poď sem a sadni si vedľa mňa. Poď so všetkou únavou, ktorá ťa ťaží, a polož si hlavu na moje prsia.  „Spočívame na jeho prsiach a sme uspávaní tlkotom srdca Boha“ (Catherine de Hueck Doherty).

Láska, ktorá je len rečou, sentiment, nikdy nemôže uspokojiť potrebu, ktorú prežívame ako  hlad . Kristus nám dáva svoju lásku ako pokrm, ako chlieb života… chlieb lásky. Hostina, ktorú konzumujeme, nás pohltí. Prostredníctvom Eucharistie je Ježišova láska  v nás . Jeho je láska, ktorá nás neustále živí.

Kristova láska v Eucharistii je jeho darované telo, jeho krv vyliata za nás. Je to  obetavá  láska. A obeta, napísal kardinál Ratzinger, „spočíva v tom, že sa staneme úplne vnímavými voči Bohu a necháme sa ním úplne ovládnuť“. Ježišovu obetavú lásku v Eucharistii prijímame tak, že sa osobne zúčastňujeme na jeho obeti. Najpravdivejšou obeťou je rozpoznať Prítomnosť, potvrdiť túto Prítomnosť namiesto seba so všetkými našimi starosťami. 

A aj keď sme ponorení do viny a hanby za hriech, Ježišova láska nás neopustí. Sľubuje, že jeho obeta v Eucharistii je „na odpustenie hriechov“.

Eucharistia odhaľuje najpravdivejšiu a najnevykoreniteľnejšiu skutočnosť nášho života: vzťah  s Bohom. Sme súčasťou svätej príslušnosti. Intimita, bez ktorej nemôžeme žiť, je naša pri svätom prijímaní. Opakovaný Ježišov príkaz pred jeho umučením – Zostaň vo mne. Zostaňte vo mne – je to možné vďaka Svätej Eucharistii.

Zdroj: Aleteia, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať