Život Cirkvi vo svete 37/2021

Obsah

Návšteva pápeža Františka na Slovensku

S púťou pápeža do Šaštína sa spojí aj argentínske Luján

Kardinál Grech: Do synody se mají zapojit všichni pokřtění

Vatikán hostí na konferencii prívržencov potratov

Arcibiskup Cordileone: „Katolíci musia bojovať proti potratom!“

Viedeň: 40 dní modlitieb proti potratu a za život!

Jezuiti podporujú požiadavky „Kresťanov za budúcnosť“

Rakúski biskupi: Znova respirátory na omšiach aj pre zaočkovaných!

Dr. Fauci: „Bude o mnoho mnoho viac povinne zaočkovaných skupín!“

Bielorusko má nového arcibiskupa Minskej arcidiecézy

Rakúsko: Nezaočkovaná tehotná katolíčka stráca prácu!

Štáty USA žalujú Bidenovu vládu pre direktívy k transgenderu

Maďarský vicepremiér: Pápež zdieľa náš pohľad na rodinu

Maďarsko: Prezident vyznal vieru na Eucharistickom kongrese

Zulehner: František navštevuje „cirkvi v prestavbe“

Štáty USA žalujú Bidenovu vládu pre direktívy k transgenderu

Austrália: Sledovanie ľudí v rámci „Nového svetového poriadku?“

Mel Gibson: „Cirkev sužuje vážna choroba!“

POŽEHNÁVAM TENTO MALÝ NÁROD !

Silou maličkých premôžem veľkú moc satana!

Panna Mária don Gobbimu – BRATISLAVA 8. 9. 1996 :

Som maličká a preto som bola vyvolená mojím Bohom, aby som viedla zástup svojich synov proti hroznému satanovmu vojsku spurných duchov a ich mocných nasledovníkov. S mojim malými synmi dosiahnem svoje najväčšie víťazstvo.
Silou maličkých premôžem veľkú moc satana, ktorý založil na zemi svoje kráľovstvo a zviedol kalichom rozkoše a zmyselnosti všetky národy zeme.
Silou maličkých prinavrátim Bohu toto úbohé ľudstvo oklamané a zvedené falošnými ideológiami a najmä postihnuté veľkým bludom ateizmu. Ním chcel Lucifer, starý had, satan dosiahnuť, aby ľudstvo zopakovalo jeho pyšnú výzvu Bohu „Non serviam!“
Silou maličkých uzdravím toto choré ľudstvo zranené hriechom z pýchy, násilia a neistoty. Svoje deti preto vediem s istotou po ceste svätosti, poníženosti, lásky a čistoty. A tento svet sa znova stane záhradou, kde budeme opäť Pána milovať, slúžiť mu a dokonale ho oslavovať.
Ja zhromažďujem v záhrade môjho Nepoškvrneného Srdca veľký zástup mojich maličkých a ponúkam im, aby dokonale plnili vôľu nebeského Otca.
Tak v nich a skrze nich obnovujem gesto pokornej a dokonalej odovzdanosti Božej vôli opakujúc svoje FIAT – nech sa stane tvoja svätá Božia vôľa. …

POŽEHNÁVAM TENTO MALÝ NÁROD, KTORÝ V TÝCHTO DŇOCH DAL MÔJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU TOĽKÚ RADOSŤ A POTEŠENIE !

Videl si, môj malý syn, s akým nadšením kňazi a veriaci odpovedali na moje pozvanie k účasti vo večeradlách. Koľké milosti zostúpili na mnohých mojich synov tohto národa, v ktorom nebeská Matka dostala jednu z najväčších odpovedí na pozvanie patriť k Mariánskemu kňazskému hnutiu a stať sa tak súčasťou víťazného šíku mojich malých detí.

* * * * * * *

Návšteva pápeža Františka na Slovensku

Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta

TK KBS – 13/09/2021

Príhovor pápeža Františka v Dóme sv. Martina 13.9.2021 027 875

Drahí bratia biskupi, drahí kňazi, rehoľníčky, rehoľníci a seminaristi, drahí katechéti, sestry a bratia, dobrý deň!

Srdečne vás pozdravujem a ďakujem Mons. Stanislavovi Zvolenskému za jeho slová. Ďakujem za pozvanie, aby som sa cítil ako doma: prichádzam k vám ako váš brat, a preto sa cítim ako jeden z vás. Som tu, aby som s vami zdieľal vašu cestu – toto je úlohou biskupa, čiže pápeža – vaše otázky, očakávania a nádeje tejto cirkvi a tejto krajiny. A keď už hovoríme o krajine, práve som pani prezidentke povedal, že Slovensko je báseň!
Zdieľanie, to bol štýl prvej kresťanskej komunity: jednomyseľne zotrvávali na modlitbách, kráčali spoločne (porov. Sk 1,12-14). Aj sa hádali, ale kráčali spoločne.
To je prvá vec, ktorú potrebujeme: Cirkev, ktorá kráča spolu a prechádza po cestách života s horiacou fakľou Evanjelia. Cirkev nie je pevnosťou, nie je mocenskou štruktúrou, či hradom, ktorý je postavený na návrší, hľadiaci zhora na svet s odstupom a vystačí si sám. Tu v Bratislave hrad už je a je krásny. Ale Cirkev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku Kristovi cez radosť Evanjelia – to nie je hrad, je kvasom, z ktorého sa vytvára kráľovstvo lásky a pokoja v ceste sveta. Prosím vás, nepodľahnime pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti! Cirkev musí byť pokorná ako bol pokorný Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého (*teol.: úplné vnútorné vyprázdnenie) a stal sa chudobným, aby nás obohatil (porov. 2 Kor 8,9) – prišiel, aby prebýval medzi nami a vyliečil naše zranené človečenstvo.
Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta
a nepozerá na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť vo vnútri – nezabudnime na to – zdieľať, kráčať spolu, prijímať otázky a očakávania ľudí. Toto nám pomáha oslobodiť sa od zameranosti na seba samých byť centrom Cirkvi …. Kto je centrom Cirkvi? To nie je Cirkev! A keď sa Cirkev pozerá len na samú seba, skončí ako žena v evanjeliu: zhrbená, hľadiaca na svoj pupok (porov. Lk 13, 10-13). Stredom Cirkvi nie je ona sama! Zanechajme prílišné starosti o samých seba, o naše štruktúry, či o to ako sa spoločnosť na nás pozerá. A to nás nakoniec privedie k „teológii líčenia“… Ako sa lepšie nalíčiť…? Ponorme sa radšej do skutočného života ľudí, reálneho života ľudí a položme si túto otázku: aké sú potreby a duchovné očakávania nášho ľudu? Čo očakávame od Cirkvi? Zdá sa mi dôležité snažiť sa odpovedať na tieto otázky a prichádzajú mi na um tri slová.
Prvé je sloboda. Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv.
Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň. Na to, aby ste mali skutočnú slobodu, nestačí, aby sme boli slobodní na vonkajšej rovine alebo v spoločenských štruktúrach.
Sloboda nás priamo volá k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu, k tomu, aby sme rozvíjali životné procesy. Toto je náročné a máme z toho strach. Niekedy je jednoduchšie nenechať sa vyprovokovať konkrétnymi situáciami a kráčať ďalej tak, že opakujeme minulosť, bez srdca, bez rizika voľby: radšej sa vliecť životom a robiť to, o čom druhí rozhodujú za nás – možno dav alebo verejná mienka, alebo veci, ktoré nám médiá predávajú. To nie je dobré. A dnes často robíme veci, o ktorých za nás rozhodujú médiá. A stratíte slobodu.
Pripomeňme si dejiny izraelského národa: trpeli za tyranskej vlády faraóna, boli otrokmi; potom ich Pán vyslobodil, ale na to, aby dosiahli skutočnú slobodu – nielen od nepriateľov – museli prejsť púšťou, teda namáhavou cestou. A začali premýšľať: „Neviem, či nám nebolo lepšie predtým, mali sme na jedenie aspoň cibuľu…“. Je to veľké pokušenie – radšej trochu cibule než námaha a riziko súvisiace so slobodou. To je jedno z pokušení.
Včera som v rozhovore s ekumenickou skupinou spomínal Dostojevského „Veľkého inkvizítora“. Kristus sa v tajnosti vracia na zem a inkvizítor mu vyčíta, že dal ľuďom slobodu. Stačí kúsok chleba a niečoho iného; stačí kúsok chleba a niečo iné. Stále to pokušenie, pokušenie cibule. Radšej trochu cibule a chleba ako námaha a riziko slobody. Nechávam na vás, aby ste sa nad týmito vecami zamysleli.
Niekedy nás táto predstava ohrozuje aj v Cirkvi – radšej mať všetko vopred stanovené, zákony, ktoré treba dodržať, bezpečnosť a uniformnosť, než byť zodpovední a dospelí kresťania, ktorí myslia, pýtajú sa vlastného svedomia a vedia aj spochybniť svoje predstavy. Mať všetko regulované je začiatkom kazuistickej morálky. V duchovnom a cirkevnom živote máme pokušenie hľadať falošný pokoj, ktorý nám zaručuje bezproblémový stav, namiesto evanjeliového ohňa, ktorý nás znepokojuje, ktorý nás premieňa. Bezpečná egyptská cibuľa je pohodlnejšia ako neznáme púšte. Avšak Cirkvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody – aj v duchovnom živote – hrozí to, že sa stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to možno zvyknutí; ale mnohých iných – najmä v mladších generáciách – neláka ponuka viery, ktorá im nenechá vnútornú slobodu, nepriťahuje ich Cirkev, kde musia všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať.
Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak,aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý je tento vzťah. Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu, ale Kristova cirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta. Chce byť „fontánou“ nádeje v živote ľudí. Je to riziko. Je to výzva. Hovorím to predovšetkým pastierom: vy vykonávate službu v krajine, kde sa mnohé veci rýchlo zmenili a kde sa spustili mnohé demokratické procesy – ale sloboda je ešte stále krehká. Je krehkou predovšetkým v srdci a v mysli ľudí. Preto vás povzbudzujem, aby ste ich formovali k slobode od rigidnej religiozity. Vyjsť z tohoto a nechajte ich rásť v slobode! Nech sa nik necíti utláčaný, ale každý nech má možnosť objaviť slobodu Evanjelia a postupne vstúpiť do vzťahu s Bohom a to s dôverou človeka, ktorý vie, že pred Ním si môže niesť svoj príbeh a svoje rany bez strachu a bez pretvárok, bez starostí o to, aby sme museli obhájiť svoj obraz. Aby sme dokázali povedať: „Som hriešnik“, ale aby sme to povedali úprimne, nie aby sme sa bili do pŕs a ďalej verili, že sme spravodliví. Sloboda. Nech je evanjeliová zvesť oslobodzujúca a nikdy nie utláčajúca. A nech je Cirkev znakom slobody a prijatia!
Som si istý, že sa nikdy nedozvieme, odkiaľ to pochádza. Poviem vám niečo, čo sa stalo pred nejakým časom. Ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi. Povedal: „No, boli sme 400 rokov pod Turkami a trpeli sme. Potom 50 rokov pod komunistami a trpeli sme. Ale sedem rokov s týmto nunciom bolo horších ako obe tieto veci!“ Niekedy sa sám seba pýtam: koľko ľudí môže povedať to isté o svojom biskupovi alebo farárovi? Koľko ľudí? Nie, bez slobody, bez otcovstva to nejde.
Druhé slovo, prvé bolo sloboda – tvorivosť. Ste deťmi veľkej tradície. Vaša náboženská skúsenosť má pôvod v kázaní a v službe žiarivých osobností sv. Cyrila a Metoda. Oni nás učia, že evanjelizácia nie je nikdy jednoduchým opakovaním minulosti. Radosťou Evanjelia je vždy Kristus, ale cesty, ktorými sa táto radostná zvesť má šíriť časom a dejinami, sú rozdielne. Cesty sú všetky rozdielne. Cyril a Metod kráčali spolu po týchto končinách európskeho kontinentu a zapálení túžbou po ohlasovaní evanjelia vymysleli novú abecedu, aby mohli preložiť Bibliu, liturgické texty a kresťanskú náuku. Tak sa stali apoštolmi inkulturácie viery tu u vás. Vymysleli nové jazyky na šírenie Evanjelia; boli tvoriví v pretlmočení kresťanského posolstva, boli tak blízko ľudu, s ktorým sa stretali, že sa naučili rozprávať ich jazykom a prijali ich kultúru. Nepotrebuje toto isté aj dnešné Slovensko? Pýtam sa. Nie je snáď toto najurgentnejšou úlohou Cirkvi pri dnešných európskych národoch – vymyslieť nové „abecedy“, aby zvestovala vieru? V pozadí máme bohatú kresťanskú tradíciu. V mysli mnohých ľudí je žiaľ táto tradícia dnes len v spomienkach na minulosť, ktorá už nehovorí a neposkytuje orientáciu pri životných rozhodnutiach.
Zoči voči strate zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu náreky, neosoží nám zabarikádovať sa v pevnosti obranného katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet. Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Dajme pozor! Evanjelium ešte nie je uzavreté, je otvorené! Je v platnosti, je v platnosti, pokračuje. Spomeňme si na tých mužov, ktorí chceli priniesť ochrnutého človeka až k Ježišovi, ale nebolo miesta ani predo dvermi. Odkryli strechu a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý (porov. Mk 2,1-5). Boli tvoriví! Tvárou v tvár ťažkostiam – „Ale ako to urobíme?“ …. „Ach, urobme to!“ – tvárou v tvár generácii, ktorá možno neverí, ktorá stratila zmysel pre vieru, alebo ktorá zredukovala vieru na zvyk či viac-menej prijateľnú kultúru, skúsme otvoriť dieru a byť kreatívni! Sloboda, kreativita… Aké krásne, keď vieme nájsť nové cesty, spôsoby a jazyky na zvestovanie Evanjelia! A my si môžeme pomôcť ľudskou tvorivosťou, každý z nás má aj túto možnosť, ale veľkým kreatívcom je Duch Svätý! On je ten, kto nás nabáda k tvorivosti! Ak svojím kázaním a svojou pastoráciou už nedokážeme vojsť dnu bežnou cestou, snažme sa otvoriť iné priestory, skúsme inými cestami. A tu urobím jednu zátvorku.
Kázanie. Ktosi mi povedal, že v Evangelii gaudium som sa príliš zastavil pri homílii, pretože je to jeden z problémov tejto doby. Áno, homília nie je sviatosť, ako tvrdili niektorí protestanti, ale je to svätenina! Nie je pôstnym kázaním, nie, je to niečo iné. Je v srdci Eucharistie. A myslite na veriacich, ktorí musia počúvať homílie trvajúce 40 – 50 minút, na témy, ktorým nerozumejú, ktoré sa ich nedotýkajú … Prosím vás, kňazi a biskupi, dobre si premyslite, ako pripraviť homíliu, ako ju urobiť, aby ste mali kontakt s ľuďmi a aby sa nechali inšpirovať biblickým textom.
Homília by zvyčajne nemala byť dlhšia ako desať minút, pretože ľudia po ôsmich minútach strácajú pozornosť, s výnimkou ak je veľmi zaujímavá. Čas by však mal byť 10-15 minút, nie viac. Jeden môj profesor homiletiky hovorieval, že homília musí mať vnútornú súdržnosť: myšlienku, obraz a cit, aby ľudia odchádzali s myšlienkou, obrazom a niečím, čo pohlo ich srdce. Tak jednoduché je ohlasovanie Evanjelia! Aby sme tak kázali ako Ježiš – berie vtáky, berie polia, berie toto … konkrétne veci, ale aby ľudia rozumeli. Prepáčte, ak sa k tomu vrátim, ale znepokojuje ma to … [potlesk] Dovolím si zlomyseľnosť – potlesk začali rehoľné sestry, ktoré sú obeťami našich homílií!
Cyril a Metod otvorili túto novú kreativitu, tak urobili a hovoria nám toto: Evanjelium nemôže rásť, pokiaľ nie je zakorenené v kultúre národa, t. j. v jeho symboloch, otázkach, slovách a postojoch. Obaja bratia museli čeliť mnohým prekážkam a boli prenasledovaní. Veď to viete. Boli obvinení z herézy, lebo sa opovážili prekladať jazyk viery. Toto je ideológia, ktorá sa rodí z pokušenia mať veci uniformné. Za snahou chcieť byť uniformný sa skrýva ideológia. Evanjelizácia je však procesom inkulturácie: je úrodným semenom novosti; je novosťou Ducha, ktorý všetko obnovuje. „Roľník seje,“ povie Ježiš, „potom ide domov a spí. On nevstáva, aby videl, či rastie, či klíči … To Boh dáva rast.“ V tomto zmysle život príliš nekontrolujte: nechajte život rásť, ako to robili Cyril a Metod. Je na nás, aby sme dobre zasiali a starali sa oň ako otcovia. Roľník sa stará, ale nechodí každý deň na kontrolu, aby videl, ako rastie. Ak to robí, zabije rastlinu.
Sloboda, kreativita a napokon, dialóg. Cirkev, ktorá formuje ľudí v zmysle vnútornej a zodpovednej slobody a ktorá vie byť tvorivá ponoriac sa do dejín a kultúry, je tiež Cirkvou, ktorá vie viesť dialóg so svetom – s tými, ktorí vyznávajú Krista, hoci nie sú „naši ľudia“; s tými, ktorí kráčajú namáhavou cestou duchovného hľadania; a tiež s tými, ktorí neveria. Nie je selektívny, nie je to dialóg s malou skupinou, ale so všetkými: s veriacimi, s tými, ktorí sa usilujú o svätosť, s vlažnými a s neveriacimi. Hovorí s každým. Je to Cirkev, ktorá – podľa príkladu Cyrila a Metoda – pevne spája Východ a Západ, s ich rozličnými tradíciami a citlivosťou. Je to spoločenstvo, ktoré zvestovaním Evanjelia lásky vytvára spoločenstvo, priateľstvo a dialóg medzi veriacimi, medzi rôznymi vierovyznaniami a medzi národmi.
Jednota, spoločenstvo a dialóg sú vždy krehké, najmä vtedy, keď máme za sebou bolestné dejiny, ktoré zanechali jazvy. Spomienky na zranenia môžu nechať skĺznuť k zatrpknutosti, nedôvere, ba aj opovrhnutiu a podnecujú nás, aby sme sa oddeľovali ohradami od tých, ktorí sú iní ako my. Rany však môžu byť aj priechodmi či otvormi, cez ktoré napodobňujúc rany nášho Pána umožňujú priechod Božieho milosrdenstva. Jeho milosti, ktorá mení životy a robí z nás šíriteľov pokoja a zmierenia. Viem, že máte príslovie: „Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom“. Toto nás inšpiruje. Je to veľmi evanjeliové! Je to Ježišova výzva, aby sme prerušili začarovaný a ničivý kruh násilia, aby sme nastavili druhé líce tomu kto udiera, aby sme dobrom premáhali zlo (porov. Rim 12,21).
Zaujala ma jedna udalosť zo života kardinála Korca. Bol to jezuitský kardinál, bol prenasledovaný režimom, uväznený a nútený tvrdo pracovať, až ochorel. Keď prišiel do Ríma pri príležitosti Jubilea v roku 2000, išiel do katakomb, zapálil sviečku za svojich prenasledovateľov a prosil pre nich o milosrdenstvo. Toto je Evanjelium! Toto je Evanjelium! Rastie v živote a v dejinách skrze pokornú lásku, skrze trpezlivú lásku.
Drahé a drahí, som Bohu vďačný za to, že som tu s vami; a ďakujem vám zo srdca za to, čo robíte i za to, čím ste a za to, čo urobíte inšpirovaní touto homíliou, ktorá je zároveň semienkom, ktoré zasievam … Uvidíme, či rastliny vyrastú! Prajem vám, aby ste naďalej kráčali cestou evanjeliovej slobody, v tvorivosti viery a v dialógu, ktorý vyviera z Božieho milosrdenstva. Boh nás stvoril ako bratov a sestry a volá nás k tomu, aby sme boli tvorcami pokoja a svornosti. Zo srdca vás žehnám. A prosím vás, modlite sa za mňa. Ďakujem!

S púťou pápeža do Šaštína sa spojí aj argentínske Luján

Bratislava, 10.9.2021 (TK KBS) 027 874 – V duchovnom spojení s púťou pápeža Františka do Šaštína sa v argentínskej národnej mariánskej bazilike v Luján v stredu 15. septembra o 11.00 miestneho času bude konať slávnostná svätá omša ku cti patrónky Slovenska Sedembolestnej Panny Márie. O slávnosti, ktorá sa koná z iniciatívy veľvyslanca Slovenskej republiky so sídlom v Buenos Aires Rastislava Hindického, informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).
„Konanie svätej omše v Národnej svätyni Argentíny v ten istý deň, kedy bude Svätý Otec František celebrovať svätú omšu na Slovensku – v Národnej svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – tak symbolicky duchovne spojí Slovensko s jeho rodnou krajinou,“ uviedol pre TK KBS veľvyslanec Hindický a dodal, že hlavným celebrantom tejto svätej omše bude rektor baziliky otec Lucas García.
Dodajme, že podobizeň Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, je už 25 rokov umiestnená v kaplnke krypty pod lujánskou bazilikou. Jej umiestnenie v tejto pútnickej svätyni navrhol Mons. Dominik Hrušovský. Urobil tak ako biskup pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri svojej prvej pastoračnej návšteve Argentíny.
Umelecké dielo z lipového dreva objednal a financoval spolu s príbuznými na Slovensku honorárny konzul Slovenskej republiky v La Plate Eduardo E. Kabát. Pochádza z rezbárskej dielne Martina Barnáša v Kežmarku a bolo požehnané v tamojšom kostole. Podobizeň Panny Márie Sedembolestnej bola slávnostne odhalená v Národnej bazilike v Luján v novembri 1996 za prítomnosti vtedajšieho predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša. -mh-

Pápež František: „Potrat je vražda, kto ho vykonáva, pácha vraždu!“

Jasné slová pápeža proti potratu aj sviatosti manželstva pre homosexuálov: „Nedovoľte, aby Cirkev popierala svoju pravdu. Cirkev nemá moc meniť sviatosti – ustanovil ich Pán!“
Vatikán, 16.9.2021 (kath.net) 027 873 – Kath.net dokumentuje pasáže z tlačovej konferencie pápeža pri lete z Bratislavy do Ríma.
Výpovede pápeža Františka k téme Maďarsko a Európa:
István Károly Kuzmányi (Magyar Kurír):
Svätý Otec, ďakujeme za návštevu v Budapešti. Citovali ste kardinála Mindszentyho: „Ak je milión Maďarov, ktorí sa modlia, nemám strach pred budúcnosťou …“. Prečo ste sa rozhodli po 21 rokoch pre návštevu Eucharistického kongresu a ako vidíte kresťanstvo v Európe?
Pápež František: Niekto sa zle vyjadril o návšteve v Budapešti, bola tak narýchlo naplánovaná, ale vášmu prezidentovi som sľúbil, že na budúci alebo o ešte ďalší rok sa pokúsim prísť. Sú mnohé hodnoty Maďarov, mňa sa dotkol ten zmysel pre ekumenizmus s veľkou hĺbkou.
Vo všeobecnosti musí Európa, ako vždy hovorím, znova nabrať sny svojich otcov zakladateľov. Európska únia nie je stretnutie, aby sa robili nejaké veci, ale duch – ten je základom EÚ, o ktorom snívali Schuman, Adenauer, De Gasperi … vráťme sa k týmto velikánom.
Je tu nebezpečie, že EÚ bude iba správnou kanceláriou, čo však nesúhlasí. Ona musí zájsť do toho mystického, musí hľadať korene Európy a niesť ich ďalej. A všetky krajiny musia napredovať.
Súhlasí, že niektoré záujmy, možno nie európske, sa pokúšajú EÚ využiť na ideologickú kolonizáciu a to nie je dobré. Nie! EÚ musí byť nezávislá a všetky krajiny rovnoprávne inšpirované snom veľkých zakladateľov. To je moja idea. A vy Maďari – ja som s vami cestoval do Sedmohradska – tá omša po maďarsky bola pekná!
Daniel Verdú Palai (El Pais):
V nedeľu ste sa stretli s Orbánom a chápeme niektoré rozdiely. Ako prebehlo stretnutie? Hovorili ste o migrantoch a povedali ste, aký postoj máte k zákonom o homosexuáloch v Maďarsku?
Pápež František: Ja som bol navštívený, prezident prišiel ku mne, mal tú zdvorilosť, je to tretí raz, čo som sa s ním stretol a prišiel s premiérom a jeho zástupcom – boli traja. Hovoril prezident. Prvou témou bola ekológia, naozaj klobúk dolu pred Maďarskom, vaše ekologické povedomie robí veľký dojem. Povedal mi, ako čistia rieky, veci, ktoré som nevedel.
Potom som sa pýtal na priemerný vek, lebo demografická zima nám robí starosti. V Taliansku je priemerný vek 47 rokov, v Španielsku je to myslím ešte horšie – mnohé dediny sú prázdne alebo len so starými ľuďmi. Ako to riešiť?
Prezident mi vysvetlil ich zákon, ktorý pomáha mladým párom založiť rodiny. Zaujímavé, zákon je veľmi podobný francúzskemu, ale viac rozvinutý. Preto nemajú Francúzi tú dramatičnosť, ako Španielsko a my v Taliansku. Vysvetlili mi to. Téma migrácia sa nespomenula.
Potom som sa vrátil k ekológii a rodine – pýtal som sa na to, že je toľko mladých a toľko detí … Presne tak aj na Slovensku. Bol som užasnutý – toľko detí a toľko mladých párov a v tom spočíva prísľub. Teraz je to výzva hľadať možnosti zamestnania, inak pôjdu pracovať do zahraničia. O tom sme hovorili. Stále hovoril prezident, ministri iba dopĺňali detaily. Stretnutie trvalo 40 minút.

Prišla aj otázka, či sa má dávať Najsvätejšia Eucharistia politikom, čo podporujú potraty:
Pápež: „Druhý problém – problém potratu: je to viac ako len problém – je to vražda – kto vykonáva potrat usmrcuje, aby sme to povedali bez prikrášlenia. Vezmite si učebnicu medikov o embryách. V treťom týždni sú tu už základy všetkých orgánov, všetkých a už je aj DNA … je to ľudský život! Tento ľudský život treba rešpektovať, tento princíp je taký jasný! Tých, čo to nechápu, by som sa spýtal: Je správne usmrtiť ľudský život, aby sa vyriešil problém? Je správne najať si nájomného vraha, aby sa usmrtil ľudský život? [taliansky: zarezávača) Vedecky je to ľudský život. Je v poriadku vybrať ho, aby sa vyriešil problém? Preto má Cirkev v tomto taký tvrdý postoj, lebo keď prijme potrat, akoby akceptovala vraždu. Jeden prezident mi rozprával, že demografický pokles sa začal tým, že v tom roku bol taký silný potratový zákon, že sa vykonalo 6 miliónov potratov a to viedlo k poklesu pôrodnosti v krajine.
Pápež kládol dôraz aj na pastoračný aspekt otázky:
Nikdy som nikomu neuprel Eucharistiu, ani len neviem, či niekto taký, čo podporuje politicky potraty, ku mne prišiel! To sa vzťahuje na moje obdobie ako kňaza. …
Problém exkomunikácie nie je teologický, ale pastoračný, ako povedal František. Pastier je aj pastierom exkomunikovaného, musí mu byť pastierom Božím štýlom a Boží štýl je blízkosť, súcit a nežnosť. Pastorácia je teológia a je to Duch Svätý, ktorý ťa vedie k tomu, aby si to robil Božím štýlom. Ak sa ma pýtate – možno podať prijímanie alebo nie? Tak teologicky je to kazuistika. Spomínate si na búrku pri Amoris laetitia, keď sa uverejnila kapitola o pastorácii rozvedených a znovu zosobášených … Heréza, heréza! Bohu vďaka bol tu kardinál Schönborn, ktorý je veľký teológ a veci objasnil. Ale stále toto zatracovanie, zatracovanie … Dosť už s exkomunikáciou, prosím už nijaká exkomunikácia! …. Úbohí ľudia, sú to Božie deti … a oni chcú a potrebujú našu pastoračnú starostlivosť. Preto pastier veci upravuje, ako ho k tomu vedie Duch Svätý.
Iný žurnalista: Mám otázku k rodine: Hovorili ste o tom s maďarskými autoritami. Včera prišlo rozhodnutie z Európskeho parlamentu – žiada sa uznanie manželstiev rovnakých pohlaví a ich rodičovstva. Čo si o tom myslíte?
Pápež: To som povedal jasne. Manželstvo je sviatosť a Cirkev nemá moc meniť sviatosti, tie ustanovil takto Pán. Sú štátne zákony, ktoré sa pokúšajú pomôcť situácii ľudí s inou sexuálnou orientáciou. Preto je dôležité ľuďom pomáhať, ale bez nanucovania vecí ľuďom, ktorých povaha nedovoľuje, aby boli integrovaní do Cirkvi. Ak chce taký pár žiť spolu, majú štáty možnosť ich podporiť. Ale manželstvo je manželstvo. To neznamená ich odsudzovať, sú to naši bratia a sestry, musíme ich sprevádzať. Ale manželstvo ako sviatosť je jasné, celkom jasné. … Musíme všetkých rovnako rešpektovať – Pán je dobrý a zachráni všetkých (…), Pán chce spásu všetkých – ale prosím nedovoľte, aby Cirkev popierala svoju pravdu. Mnohí mnohí homosexuáli chodia na spoveď a hľadajú radu kňazov a Cirkev im pomáha v živote, ale sviatosť manželstva je iná vec.

Pápež si robí starosti pre skeptický prístup k očkovaniu

Rím, 15.9.2021 (KAP) 027 872 – Pápež František vyjadril nepochopenie pre široko rozšírenú skepsu týkajúcu sa očkovania proti covidu. „Dokonca aj v kolégiu kardinálov sú niektorí, čo odmietajú očkovanie,“ povedal v lietadle z Bratislavy do Ríma. „Jeden z nich nedávno na covid ochorel, ako povedal bez menovania amerického kardinála Raymonda Burkeho.
„Mnohí ľudia majú strach pred vakcínami. Pritom sú v medicíne mnohé pozitívne skúsenosti s novo vyvinutými preparátmi.“ Ako príklad uviedol pápež očkovanie proti obrne, ktorým sa zachránili nespočetné životy. „To, že v mnohých krajinách vládne taký veľký skepticizmus , mi robí starosti. O tom treba seriózne diskutovať, aby sa zabránilo rozkolu v spoločnosti. Vo Vatikáne sú – až na celkom malé výnimky – zaočkované všetky osoby.“

Viac aj na :
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-09/papez-pri-tiskovce-v-letadle-nikdy-jsem-neodmitl-podat-eucharis.html

* * * * * * *

Kardinál Grech: Do synody se mají zapojit všichni pokřtění

Vatikán, 10.9.2021 (RV CZ) 027 871 – Kardinál Mario Grech, generální sekretář biskupské synody (obr.) v rozhovoru s Vatikánským rozhlasem poukazuje na důležitost první diecézní fáze synodální cesty, která bude zahájena 10. října. „Tato konzultační fáze je ustavující a mají se do ní zapojit nejenom praktikující katolíci, ale všichni pokřtění“. Je důležité, aby biskupové seznámili celý Boží lid s přípravným dokumentem synody a oficiální příručkou pro naslouchání a rozlišování na místní úrovni (tzv. Vademecum synody o synodalitě). Jak v tomto týdnu zaznělo na tiskové konferenci, která ve Vatikánu představila přípravný dokument a vademecum nadcházející synody na téma „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“, papež František slavnostně zahájí tuto synodální cestu v neděli 10. října v Římě, kdežto o týden později, v neděli 17.10. učiní totéž každý diecézní biskup ve své místní církvi. Právě přípravný dokument se má stát nástrojem, který podpoří první fázi naslouchání a konzultací v Božím lidu v místních církvích, která potrvá do dubna příštího roku, vysvětluje kardinál Grech. Vatikánský rozhlas zajímalo, proč se příští synoda bude věnovat zrovna synodalitě?
„Protože církev chce lépe porozumět sama sobě. Pokud církev nepřijme styl synodality, nebude církví. Jak nám připomíná magisterium, mluvit o synodalitě a církvi znamená mluvit o tomtéž. Pokud nebude existovat církev, která je společenstvím, kde se všichni pokřtění cítí být účastni, pak utrpí i evangelizace“.
Jakou etapu na synodální cestě představuje zveřejnění těchto dvou dokumentů?
„Je pravda, že synoda bude zahájena 10. října, ale můžeme říci, že zveřejněním těchto dvou dokumentů, a zejména pak přípravného dokumentu, již synodální cesta začala. Jakmile totiž dokument dorazí do diecézí prostřednictvím biskupů, začíná příprava první fáze synodálního procesu, totiž konzultace s Božím lidem, která je zásadní fází pro úspěch příští synody. Tato první, konzultační fáze, se týká Božího lidu. A podle Lumen gentium míníme Božím lidem všechny: od Petra, tedy Svatého otce, až po posledního pokřtěného. Všichni mají tuto příležitost sdělit svému faráři a církvi to, o čem jsou podle svého svědomí přesvědčeni, že Duch svatý dnes říká církvi. Je to tedy výzva nejen pro členy katolické církve, ale pro všechny pokřtěné, protože tato cesta má také ekumenický rozměr“.
Během tiskové konference se znovu mluvilo o volebním právu žen. Jak na tyto žádosti reagujete?
„Během svého vystoupení na tiskové konferenci jsem vyzval novináře, aby během synodálního procesu nehledali senzace. Byl bych raději, kdybychom se všichni snažili žít intenzivně a upřímně a ocenili všechny pozitivní aspekty tohoto návrhu. Pokud jde o hlas ženám, domnívám se, že nyní je důležité, abychom se s pomocí Ducha svatého, s dobrou vůlí a trochou trpělivosti snažili naslouchat jeden druhému. Takto se možná jednoho dne dočkáme doby, kdy nebude třeba hlasovat. Všichni můžeme přispět a podílet se na tom, aby tento okamžik nastal“.
Proč tolik naléháte na duchovní rozměr synodálního procesu?
„V synodálním procesu se totiž církev snaží naslouchat Duchu svatému, takže duchovní rozměr je klíčem k pochopení celého procesu, a pokud Duch svatý v této zkušenosti chybí, nemůžeme mluvit o synodě, bude to něco jiného. Pokud však opravdu chceme, aby to byla synodální cesta, musíme pokleknout a prosit o pomoc Ducha svatého: bez Ducha svatého není rozlišování“.
Chtěl byste vyzvat biskupy světa, aby spolupracovali v této první fázi konzultací?
„Upřímně řečeno, nechtěl bych apelovat, ale spíše vyjádřit vděčnost všem biskupům. Protože ze signálů, které jako sekretariát dostáváme, víme, že mnozí z nich se na tuto cestu vydávají s nadšením. Děkuji jim, protože se nyní stali hybateli a protagonisty této cesty a mají povinnost podněcovat Boží lid. Vyzývám je, aby oba dokumenty, které jsme právě zveřejnili, rozeslali všem, celému Božímu lidu,“ uzavírá generální sekretář biskupské synody, kardinál Mario Grech. (jag)

Vatikán hostí na konferencii prívržencov potratov

Vatikán, 10.9.2021 (LifeSiteNews) 027 870 – Pápežská Akadémia pre život organizuje v dňoch 27.- 29. septembra konferenciu s názvom „Verejné zdravie v globálnej perspektíve – pandémia, bioetika, budúcnosť.“ Na nej vystúpia aj ľudia podporujúci vakcináciu a potraty ako napr. bývalý rehoľník, ktorý sa oženil a rabín podporujúci potraty v rozpore s náukou Cirkvi (Katechizmus KC 2270-2274.)
Vatikán oznámil účasť „renomovaných svetových prednášateľov“ ako Dr. David Barbe, prezident pro-potratovej Svetovej medicínskej asociácie (WMA), Dr. Carissa Etienne, riaditeľka propotratovej Panamerickej zdravotníckej asociácie, Dr. Jules Hoffman, Nositeľ Nobelovej ceny za medicínu v r. 2011.
Arcibiskup Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej akadémie pre život bude mať úvodný príhovor a potom prijme účastníkov konferencie na audiencii aj pápež František. … Konferencia sa zakladá na situácii pandémie, „ktorá je príliš dramatická, aby sa mohla zanedbať“. Podujatie je zmesou otvorených diskusií „vo svetle pandémie“ iba pre členov akadémie a pléna a „má za cieľ ponúkať úvahy o istých etických hodnotách, ktoré sa ukázali ako kľúčové v tejto situácii, ale aj analýzu „výziev potrebného etického, medicínskeho obrátenia“. Pápež a Vatikán tiež vyzývajú aj k „ekologickému obráteniu“.
„Cieľom podujatia je poskytnúť originálny prínos k dôležitej diskusii o verejnom zdraví a problémoch tejto naliehavej zdravotnej situácie. Nesmieme stratiť lekciu, ktorú sme sa naučili z tejto krízy. Je to cenná lekcia o podstatnej obnove našich spoločností pre férovejšiu a trvalo udržateľnú budúcnosť. Táto kríza je príliš dramatická na to, aby sme ju zahodili,“ uvádza Akadémia pre život.
Jej predseda arcibiskup Paglia ocenil „najväčšie úsilie o vakcináciu v histórii, ktorá je prioritou a dodal:
„Vakcinácia je kľúčovou v ochrane proti covidu-19, ale je to iba jeden aspekt, ktorý treba osloviť. Kľúčovou je možnosť pravého prekonania nerovností zavedením globálnej zdravotnej politiky založenej na práve každého na zdravotnú starostlivosť.“ …
Nositeľ Nobelovej ceny Jules Hoffman opísal ľudí, ktorí nechcú prijať vakcínu, ako „kriminálnikov“ a vyhlásil: „Niet vedeckého dôvodu prečo by ste mali odmietnuť vakcínu. …
Katechéta a stály diakon Donnelly hovorí:
„Ak chcete vedieť pravdu o kúrii tohto pontifikátu, nepočúvajte na ich slová, ale hľaďte na ich skutky. Vatikán týmto … signalizuje svetu, že už nijako významne nestojí proti vraždeniu detičiek potratom. Podporovaním vakcinácie porušuje vlastné vedenie veriacich v tejto veci stanoveného v inštrukcii Kongregácie pre náuku viery ‚Dignitas personae‘. Tento dokument kategoricky stanovuje: Tieto formy experimentovania vždy spôsobujú závažnú morálnu nezriadenosť (DP 34). Je to rozchod s 2000-ročnou tradíciou Cirkvi.
„Boh, Pán života, zveril ľuďom vznešenú úlohu zachovávať život, čo sa má uskutočňovať spôsobom dôstojným človeka. Život treba teda chrániť s najväčšou starostlivosťou už od počatia; potrat a vražda novonarodeného dieťaťa sú ohavnými zločinmi. (Gaudium et spes 51). …
Dodávame, že členovia akadémie už nemusia podpisovať vyhlásenie, ktoré sa požadovalo do novembra 2016, že budú účinkovať v zmysle náuky Cirkvi! …

Arcibiskup Cordileone: „Katolíci musia bojovať proti potratom!“

USA, 10.9.2021 (Christianitas) 027 869 – Arcibiskup ultraliberálneho San Francisca Salvatore Cordileone uverejnil v celonárodných novinách The Washigton Post prekvapivo tvrdý otvorený list, v ktorom kritizuje katolíkov – pastorov aj laikov – za podporu potratovej mašinérie. Vyzýva pastorov, ktorí o brutálnom zavraždení 60 miliónov Američanov hovoria len „jemným jazykom“, aby radšej napodobňovali katolíckych vodcov, ktorí sa v 50. rokoch minulého storočia odvážne postavili proti rasovej segregácii.
Arcibiskup Cordileone tiež odsúdil katolíckych politikov, ktorí využívajú svoje postavenie a moc na upevňovanie potratového biznisu a bojujú proti životu ešte nenarodených. Niektorí z najvyšších amerických politikov – vrátane prezidenta Joea Bidena a predsedkyne Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej – hovoria o svojej „katolíckej viere“, no zároveň presadzujú zákony o potratoch, ktoré sú v rozpore s Cirkvou, ktorej sú údajne súčasťou.
Po tom, čo Najvyšší súd rozhodol, že aspoň dočasne povolí texaský zákon, ktorý chráni ešte nenarodené deti s tlkotom srdca pred zabitím, sa títo katolícki politici proti rozsudku otvorene postavili. Arcibiskup pokračuje:
„Považujem za obzvlášť znepokojujúce, že toľko politikov na nesprávnej strane ľudsko-právnych aktivít našej doby sú samozvaní katolíci… Toto je trvalá výzva pre biskupov v USA: Toto leto sme vyvolali rozruch diskusiou o tom, či by verejní činitelia, ktorí podporujú potraty, mali prijať sviatosť Eucharistie. Boli sme obvinení z nevhodného zavádzania náboženstva do politiky, z toho, že sme sa dostali tam, kam nepatríme.“
Cordileone upozorňuje, že katolícki biskupi sú zodpovední za to, aby adekvátne reagovali na prominentných predstaviteľov, ktorí sa otvorene stavajú proti cirkevnému učeniu o potratoch. Biskupi sa podľa neho musia pozerať na príklad arcibiskupa z New Orleans Josepha Rummela, „ktorý sa odvážne postavil proti zlu rasizmu“ a „dlhou a trpezlivou kampaňou zmenil názory prosegregačných bielych katolíkov“. Neworleánsky arcibiskup Rummel sa horlivo postavil proti segregácii a v roku 1953 vyhlásil, že „už nemôže naďalej dochádzať k ďalšej diskriminácii ani k segregácii v laviciach kostolov“. Zatvoril tiež jeden kostol, pretože odmietol prijať čierneho kňaza a zasadil sa za koniec segregácie v katolíckych školách v New Orleans.
„Bolo to zlé rozhodnutie?“ – pýta sa dnes Cordileone v otvorenom liste. „Išlo aj vtedy o „zneužívanie Eucharistie na politické účely? Nie. Rummel správne uznal, že verejná obhajoba rasizmu je škandalózna: porušuje základné katolícke učenie a základné zásady spravodlivosti a tiež vedie ostatných k hriechu.“
Modernou paralelou je podľa arcibiskupa mesta San Francisco práve potrat.
„Potrat zabíja jedinečnú, nenahraditeľnú ľudskú bytosť tvoriacu sa v lone matky. Každý, kto obhajuje potrat vo verejnom alebo súkromnom živote, kto ho financuje alebo presadzuje ako legitímnu voľbu, sa zúčastňuje veľkého morálneho zla. Keď krv 60 miliónov nevinných amerických detí volá po spravodlivosti, pastieri nemôžu hovoriť potichu, čím sa vražda detí de facto mení na „kultúru voľby“. Bolo by to v rozpore s Cirkvou a ľudskou dôstojnosťou.“
Svoj tvrdý list zakončuje arcibiskup taktiež rázne:
„Nemôžete byť dobrým katolíkom a podporovať rozšírenie vládou schváleného práva na zabíjanie nevinných ľudských bytostí. Odpoveď na nečakané tehotenstvo nesmie byť násilie, ale láska k matke i dieťaťu. Považuje sa za ‚nevhodné‘, aby kňazi niečo také hovorili. V každom prípade reakcia katolíckych politických lídrov na situáciu v Texase nám jasne ukazuje, že je v skutočnosti nadmieru potrebné, aby sme to vyhlasovali ešte hlasnejšie.“ MG

* * * * * * *

Viedeň: 40 dní modlitieb proti potratu a za život!

Okrem Rakúska sa na iniciatíve zúčastňujú: USA, Mexiko, Kolumbia, Veľká Británia,Španielsko, Česko aj Slovensko.

Viedeň, 15.09.2021 (KAP) 027 868 – Nadkonfesionálna kresťanská iniciatíva „40 Days for Life“ – 40 dní za život organizuje v dňoch 22. septembra až 31. októbra vo viacerých krajinách 24-hodinové modlitby pri potratových klinikách. tento rok po prvý raz aj v Rakúsku – vo Viedni na Fleischmarkte, ako oznámilo združenie „Mládež za život“.
„Po 40 dní sa budú konať modlitby za tehotné ženy, nenarodené deti a potratových lekárov a budú spoločnosť upozorňovať materiálnym aj duchovným nasadením, o hodnote každého jedného človeka – od počatia!“
Iniciatíva pochádza z USA.
„Chceme 960 hodín naplniť modlitbami,“ hovorí Gabriela Huberová, predsedníčka „Mládeže za život“ a hlavná zodpovedná za spomínanú akciu. Vyzvala k účasti ľudí a povedala, že všetci, ktorí nemôžu byť na mieste, nech to podporujú modlitbami a pôstom doma.
Okrem Rakúska sa na iniciatíve zúčastňujú: USA, Mexiko, Kolumbia, Veľká Británia,Španielsko, Česko a aj Slovensko.

(Info: http://jugendfuerdasleben.at/40-tage-fuer-das-leben/)

Jezuiti podporujú požiadavky „Kresťanov za budúcnosť“

Mníchov/Viedeň, 16.09.2021 (KAP) 027 867 – Provinciál stredoeurópskej provincie jezuitov páter Bernhard Bürgler SJ podporuje požiadavky hnutia „Kresťania za budúcnosť“ adresované cirkvám v Nemecku. Oznámila to medzinárodná jezuitská nadácia „Jezuiti vo svete“.
„Stále jasnejšie sa javí, akú katastrofu znamenajú klimatické zmeny a vyhynutie mnohých druhov zvierat pre stvorenstvo a ľudstvo a to najmä pre prichádzajúcu generáciu a pre chudobných tohto sveta, “ uviedol provinciál v tlačovom vyhlásení vo štvrtok.
„Pokračovanie klimatickej krízy ukazuje, že doterajšie opatrenia aj v rámci cirkevných spoločenstiev sú nedostatočné. Príkaz lásky k blížnemu a zachovanie stvorenstva si vyžadujú drastickejšie obrátenie vo vlastnom konaní a jasnejšie svedectvo v spoločnosti i v politike,“ uvádza sa v požiadavkách „Kresťanov za budúcnosť“ cirkvám.
„Veci sa vyvíjajú zreteľne rýchlejšie, ako veda predpokladala a prognózovala. V zmysle rehoľných smerníc preto podporujem všetky úsilia o sociálne spravodlivejšiu a ekologicky trvalo udržateľnejšiu prestavbu hospodárstva v každom ohľade,“ zdôraznil provinciál.
„Kresťania za budúcnosť“ je nemecké združenie kresťanov rôznych vyznaní, ktorí sa angažujú ako súčasť hnutia za budúcnosť, lebo sa cítia byť zaviazaní budúcim generáciám a chudobným vo svete. V katalógu s 12 bodmi hnutia sú požiadavky ako zmena povedomia v cirkvách, zmena vlastného konania a uvedomenie si „prorockého hlasu cirkvi“.

Rakúski biskupi: Znova respirátory na omšiach aj pre zaočkovaných!

Viedeň, 15.9.2021 (KAP-ÖBK/red) 027 866 – Rakúski biskupi chcú, aby veriaci od 15. septembra znova mali na omšiach respirátory. Ako dôvod uviedli, že na svätých omšiach všeobecne neplatí pravidlo OTP. Teda aj zaočkovaní sú teraz nútení mať respirátor. V Rakúsku sa v praxi v mnohých kostoloch povinnosť rúška väčšinou ignoruje. V zásade sa biskupi držia vzdania sa pravidla OTP na verejných bohoslužbách:
„Aby sme nikoho už vopred nevylúčili z účasti na svätej omši, je prístup na omše bez kontroly. Platné ochranné opatrenia sú však potrebné, aby sa omše mohli slúžiť bez ohrozenia a dôstojne. Podstatnými predpokladmi tu sú – vlastná zodpovednosť a ohľaduplnosť.“
Deti do 6 rokov a osoby so zdravotnými problémami respirátory mať nemusia. Tehotné ženy a deti od 6-14 rokov môžu mať iba rúška. Dodržiavať treba aj ostatné hygienické predpisy ako dezinfekcia. Spoveď sa môže konať iba mimo spovednice vo veľkej vetranej miestnosti, s odstupmi a napríklad s oddelením plexisklom. Inak treba mať rúško.

Dr. Fauci: „Bude o mnoho mnoho viac povinne zaočkovaných skupín!“

Washington, 14.9.2021 (LifeSiteNews) 027 865 – „Covidový cár“ – hlavný zodpovedný za politiku pandémie v USA – Dr. Anthony Fauci vyhlásil:

„Mnoho, mnoho nových príkazov na očkovanie proti covidu-19 možno očakávať, aby sa niečo pohlo v pochopení potreby vakcín!“

Tento hlavný medicínsky poradca prezidenta Joe Bidena, Dr. Anthony Fauci, riaditeľ Národného inštitútu pre alergie a infekcie (NIAID) sa tak vyslovil na tlačovej konferencii pre lobby LGBT v nedeľu.
„Vakcíny sú naozaj účinné, dokonca aj proti variantu delta. Veľmi povzbudzujem ľudí dať sa zaočkovať, aby sa znížilo šírenie nového koronavírusu. To je kľúčové pre ukončenie tejto krízy.
Máme však naozaj nešťastnú situáciu, máme tu dosť tvrdé jadro skupiny ľudí, ktorých sa pokúšame presvedčiť, no ak ich nepresvedčíme, tak ich k tomu prinútime. Je to skupina asi 75 miliónov Američanov,“ vyhlásil Fauci.

Dr. Robert Malone, ktorý skúmal vakcíny 30 rokov, sa vyjadril, že prirodzená imunita je nielen silnou bariérou proti covidu ako dokazujú mnohé štúdie, ale varoval:
„Tzv. ‚spike proteín‘ s hrotmi, ktorý sa nachádza vo vakcínach mRNA, je veľmi nebezpečný, ak je biologicky aktívny!“
No Dr. Fauci tvrdí:
„Šírenie covidu by sa radikálne obmedzilo … keby sme dosiahli zaočkovanosť tej vzpurnej veľkej väčšiny ľudí.“
Väčšina Američanov jasne vyhlasuje svoj postoj proti vakcínam z morálnych, vedeckých aj ústavných dôvodov! Dr. Fauci považuje odmietanie vakcín za „nevysvetliteľné“! Týchto 75 miliónov Američanov osočil ako „politicky skorumpovaných, lebo nechcú nosiť ani rúška, ani sa dať zaočkovať uprostred smrtiacej pandémie, akej sme nečelili už asi 102 rokov. Takí ľudia sú zdrojom rozdelenia spoločnosti a veľký problém. … Dúfame, že to budeme môcť zmeniť.“
A tak Fauci navrhuje zapojiť „dôveryplných verejných činiteľov, ktorí odložia ideológie na bok a ktorých expertízy ľudí presvedčia! Inou cestou však bude povinné zaočkovanie oveľa viac skupín zamestnaných ľudí. “ …
V USA je plne zaočkovaných asi 179 miliónov Američanov – teda 53.9 percent populácie. …

Bielorusko má nového arcibiskupa Minskej arcidiecézy

Vatikán, 14.09.2021 (KAP) 027 864 – Pápež František menoval generálneho sekretára Biskupskej konferencie Bieloruska Iosifa Staneuského (52), za nového arcibiskupa metropolitu Arcidiecézy Minsk-Mohilev. Doterajší pomocný biskup Diecézy Grodno sa tak stáva nástupcom na začiatku roka odstúpeného arcibiskupa Tadeusza Kondrusiewicza (75).
Arcibiskup Kondrusiewicz, ktorý v protestoch podporoval demokratické hnutie proti Lukašenkovi, musel na niekoľko mesiacov zostať v azyle v Poľsku, keď mu po krátkej návšteve Poľska Lukašenko zakázal návrat do vlasti. Keď mu znova dovolil návrat do Bieloruska presne na jeho 75. narodeniny prijal pápež jeho odstúpenie 3. januára z dôvodu veku.
Nový arcibiskup Minska, Staneuski, pochádza z regiónu Grodno na hranici Poľska. Narodil sa 4. apríla 1969. Po vysviacke v r. 1995 pôsobil v pastorácii a potom študoval cirkevné právo v Ľublini. Koncom r. 2013 ho pápež menoval za pomocného biskupa v Grodne a od r. 2015 bol generálnym sekretárom KBB.

Rakúsko: Nezaočkovaná tehotná katolíčka stráca prácu!

Rakúska operná speváčka Mária Simone Vierlingerová hrala dlhé roky hlavnú úlohu Panny Márie na podujatí „Salzburské adventné spevy“. Odmietanie očkovania odôvodňuje tehotenstvom a výhradou vo svedomí z viery.

Salzburg, 14.9.2021 (kath.net) 027 863 – Rakúska operná speváčka Mária Simone Vierlingerová stratila svoju prácu na známych „Salzburských adventných spevoch“, pretože sa nechcela dať zaočkovať proti covidu-19! Mária hrala dlhé roky hlavnú postavu Panny Márie na predvianočnom podujatí vo Veľkom dome hudobných slávnostní v Salzburgu. Pred niekoľkými dňami ju postavili pred voľbu: dať sa zaočkovať, alebo strata zamestnania! Pre noviny „Heute“ povedala:
„Môj muž a ja očakávame naše štvrté dieťatko. Pre tehotné ženy nie je vakcína proti korone ani len povolená! Ide tu o jej nedovolené používanie.“
Odmietnutie očkovania však odôvodňuje aj výhradou vo svedomí, pretože ako hovorí, niektoré vakcíny boli vyprodukované s bunkami potratených plodov detičiek. To ako katolíčka nemôže schvaľovať!
„Samozrejme som organizátorom podujatia ponúkla aj možnosť, že sa budem pravidelne testovať PCR testom. plán postupnosti vlády by to umožňoval a miesta na sedenie na podujatí sú určované prihláseným.“
Salzburská organizácia však trvá na očkovaní! Katolícka speváčka teraz preveruje proti tomuto rozhodnutiu možné právne kroky.

Maďarský vicepremiér: Pápež zdieľa náš pohľad na rodinu

Budapešť, 14.09.2021 (KAP) 027 862 – Maďarská vláda sa podľa podpredsedu maďarskej vlády Zsolta Semjena pri rozhovore s pápežom Františkom sťažovala na útoky z Bruselu:
„Museli sme poukázať na to, že sa na nás kvôli našim opatreniam na ochranu rodiny – myslím tu na témy LGBTQ – útočí z Bruselu.“ Takto citoval Semjena portál maďarského „Klubrádia“ v pondelok.
Pápež na to povedal: ‚Rodina pozostáva z otca, matky a dieťaťa. Bodka‘. A hlava Cirkvi sa veľmi potešila, že počet potratov poklesol a počet sobášov vzrástol,“ povedal tento predseda kresťansko-demokratickej ľudovej strany KDNP.
Na stretnutí v nedeľu bez prítomnosti verejnosti sa zúčastnil okrem Semjena a premiéra Viktora Orbána aj prezident János Áder. Z vatikánskej strany to bol okrem pápeža štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin, arcibiskup Paul Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a prekladateľ. Viktor Orbán na Facebook napísal, že sám požiadal pápeža Františka, „aby nedopustil, aby sa kresťanské Maďarsko stratilo“.
Vatikán neskôr informoval, že rozhovor sa konal „v srdečnej atmosfére“. Hovorilo sa o „úlohe Cirkvi v krajine, o anganžovanosti za životné prostredie aj o ochrane a podpore rodiny“.

Maďarsko: Prezident vyznal vieru na Eucharistickom kongrese

Budapešť, 11.9.2021 (kath.net/KAP) 027 861 – Maďarský prezident János Áder (62) jasne vyznal svoju katolícku vieru na Svetovom eucharistickom kongrese:
„Keď žiješ podľa Božích zákonov, keď dobre zaobchádzaš so svojim talentami, keď nehľadáš Boha vo fyzickej realite, ale vo svojom srdci, vo svojej duši a vo svojich skutkoch, tak Boha aj nájdeš!“ povedal János Áder pred niekoľkými tisícami účastníkov na kongrese v Budapešti. Na početných poukazoch na umenie, literatúru a anekdotách zo svojho života prezident ukázal, ako kresťania môžu byť z viery spoločensky a sociálne aktívni:
„Pri hľadaní Boha a jeho pomoci nesmú katolíci zostať pasívni. Znamenia od Boha dostávame všetci. Je na nás, či na ne hľadíme ako na náhodu, alebo v tom vidíme lekciu od Boha a Božie dielo.“
Prezident Áder spomenul ako príklad projekt pre deti, ktoré sa v pandémii stali sirotami. Spolu s manželkou im v súvislosti s tragickými osudmi týchto detí napadlo založiť nadáciu. Zomrelých rodičov sa nahradiť nedá, ako povedal. No Nadácia pomenovaná po maďarskom kňazovi Istvánovi Regüczim (1915-2013), ktorý bol tiež sirotou, sa usiluje pomáhať deťom aspoň materiálne a psychologicky.
Prezident hovoril aj o audiencii u Františka v septembri 2013, kde mu pápež hovoril o „Laudato si“ a z encykliky vydanej v r. 2015 predniesol „Modlitbu za našu Zem“, zdôraznil najmä vetu, že „ľudia sú ľudia hlboko spojení so všetkými stvoreniami na našej ceste k tvojmu nekonečnému svetlu“. Prezident prečítal aj báseň lyrika Attilu Józsefa s názvom „Boh mi neustále stál za chrbtom“. A János Áder vyjadril svoje myšlienky aj k obrazu: „Kristus sv. Jána z kríža“ od Salvadora Daliho.
Deň viery
Maďarský prezident viedol aj sociálny výbor prípravy na kongres 5.-12. septembra v Budapešti. Jeho svedectvo si vypočuli aj kardináli Dominik Duka z Prahy a Josip Bozanič so Záhrebu. Predseda COMECE kardinál Jean-Claude Hollerich, luxemburský arcibiskup, následne slávil svätú omšu. …

Zulehner: František navštevuje „cirkvi v prestavbe“

Viedeň, 11.09.2021 (KAP) 027 860 – „Keď pápež František navštevuje Maďarsko a Slovensko tak sú to cirkvi, ktoré stoja pred veľkou prestavbou,“ vyhlásil viedenský em. teológ pastorácie Paul Zulehner pre noviny „Kurier“.
„V Maďarsku je to Cirkev, ktorá sa učí umývať nohy a ísť k tým, ktorí nevládzu prísť k nej. Tak môže byť cirkev ajmystickou aj politickou a súčasne angažovanou. Pápež išiel na Eucharistický kongres, aby tým smerom povzbudil celý svet.“
Cirkvi v strednej a východnej Európe oslobodené od komunizmu sa musia ešte učiť žiť ako slobodné cirkvi v slobodnom štáte. Žiaľ mnohí si myslia, že k tomu potrebujú nového nepriateľa – liberálny Západ, proti ktorému sa musia obrniť a preto vsádzajú menej na Františka ako napr. na Jána Pavla II., ktorý bol jedným z nich. Tým je tu veľké napätie … František chce, aby sa Cirkev od Boha hýbala smerom do dnešného sveta a usilovala sa, aby to bol svet, ktorý je spravodlivejší, kde sa lepšie staráme aj o klímu v našom dome sveta, v ktorom žijeme.“ …
Ako dôležitú označil návštevu pápeža na východnom Slovensku u gréckokatolíckej cirkvi a Rómov. Tam je cirkev presne na tom mieste, kde ju pápež rád vidí – u ľudí na okraji.“ …

Štáty USA žalujú Bidenovu vládu pre direktívy k transgenderu

Nedávno sa viaceré štáty USA ako Texas, Nebraska či Florida postavili proti povinnému očkovaniu zamestnancov, ktoré nariadil Joe Biden a vyvinuli úsilie o jeho anulovanie. Dokonca hrozili úradníkom zatýkaním za presadzovanie tohto nariadenia. Teraz sa zasa 20 štátov postavilo proti jeho ďalšiemu nariadeniu!

Knoxville, 13.9.2021 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 027 859 – Dvadsať štátov USA podalo žalobu na vládu Joe Bidena, aby zabránili realizácii rozsiahlej politiky jeho prístupu k trans-rodovým osobám. Okrem iného sa má nanovo definovať diskriminácia na základe pohlavia a biologickí muži majú dostať prístup do ženských športových oddielov!
Dr. Herbert Slatery, generálny prokurátor štátu Tennessee, podal žalobu na ministerstvo školstva a orgán pre rovnoprávnosť „Equal Employment Opportunity Commission“ (EEOC) koncom augusta. V oficiálnom stanovisku Dr. Slatery zdôraznil, že tým chce zabrániť novej a nezákonnej interpretácii anti-diskriminačných zákonov. Obe inštitúcie obvinil, že svojvoľne menia zákon, na čo je kompetentný iba kongres USA.
K žalobe sa pridalo ďalších 19 štátov: Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Južná Karolína, Južná Dakota a Západná Virgínia.
Základom politiky oboch inštitúcií je dekrét prezidenta Bidena z januára 2021. Biden ním nariadil boj proti diskriminácii na základe pohlavnej identity, či sexuálnej orientácie. Všetky existujúce úpravy a programy sa majú preveriť na základe ich súladu s touto politikou vlády.
V júni vedenie EEOC vydalo nové smernice k „k rovnoprávnemu prístupu k pohlaviam pri zamestnávaní ľudí „. K tomu patrí aj „slobodná voľba osobného zámena, prístupu k toaletám a ošateniu“! Ministerstvo školstva k tomu vydalo príslušné smernice ešte v ten istý deň.
Štáty USA odôvodňujú žalobu argumentom, že smernice ministerstva „ďaleko presahujú znenie textu príslušného zákona, právnych predpisov, precedentné prípady v justícii ale aj ustanovenia ústavy“!

Austrália: Sledovanie ľudí v rámci „Nového svetového poriadku“

Sydney, 10.9.2021 (LifeSiteNews) 027 858 – Dr. Kerry Chantová, hlavná zdravotnícka autorita Nového Južného Walesu v Austrálii vyhlásila, že štátne orgány zisťujú, ako vyhľadávanie kontaktov nakazených ľudí zapadá do Nového svetového poriadku! Informovala o tom na tlačovej konferencii s premiérkou Gladys Berejiklianovou v Sydney 9. septembra.
Dr. Chantová povedala:
„Budeme hľadieť na to, či vyhľadávanie kontaktov pôsobí už ako v Novom svetovom poriadku … Áno, ak nájdeme pozitívne prípady v hostincoch, kluboch atď. po lockdownoch, naša reakcia bude odlišná, ak vieme, že ľudia sú plne zaočkovaní!“
Vládni predstavitelia aj Twitter sa následne usilovali zľahčiť jej slová. Avšak aj minister zdravotníctva Brad Hazzard už takisto občas použil tento termín.
Patrick Wood, autor knihy Technokracia – tvrdá cesta k svetovému poriadku pre LifeSiteNews vyhlásil: „Dr. Chantová je nevolená a nevypočítateľná technokratka. Už dekády sa Austrália považuje za stelesnenie slobody a individualizmu. Ani nie za rok však medicínski technokrati upadli do neľudskej nočnej mory.“ …
V Austrálii sú naozaj mimoriadne prísne opatrenia v situácii pandémie. Tým, čo odmietajú očkovanie odkázali, že zostanú v lockdowne a segregácii, aj keď zaočkovaní sa už budú môcť znova plne zúčastňovať spoločenského života:
„Boli ste varovaní! Ak nie ste zaočkovaní, vystúpte a dajte sa očkovať, inak sa nebudete tešiť z mnohých slobôd, ako tých 70 percent zaočkovaných v spoločnosti.“ …

Mel Gibson: „Cirkev sužuje vážna choroba!“

Chicago, Illinois, 11.9.2021 (LifeSiteNews) 027 857 – Známy režisér katolíckych filmov Mel Gibson hovorí o kríze v Katolíckej cirkvi. Gibson, ktorý režíroval slávny film Umučenie Krista a v súčasnosti pracuje na jeho druhej časti Umučenie Krista: Vzkriesenie, hovorí o situácii v Cirkvi na videu, ktoré sa premietalo na modlitbovom stretnutí „Združenia nespravodlivo prepustených kňazov“ Ružencová reťaz na uzmierenie v Lincolnovom parku v Chicagu 11 septembra.
Modlitbové stretnutie zorganizovali ako reakciu na postoj a konanie kardinála Blase Cupicha, ktorý bez problémov dovoľuje dávať sväté prijímanie pro-potratovej primátorke Chicaga Lori Lightfootovej, nekatolíckej lesbe žijúcej so ženou.
V posolstve na videu Gibson hovoril o „nádenníkoch v Cirkvi, ktorí nebránia pravú katolícku náuku“. Povedal, že súhlasí s arcibiskupom Viganom v tom, že vzniká „paralelná falošná cirkev“.
Gibson spomenul aj to, že pri nakrúcaní filmu Umučenie Krista išiel poprosiť o podporu Konferenciu biskupov USA.
„No takmer všetci biskupi len hľadeli, ako by predo mnou ušli a otočili sa mi chrbtom. Cirkev dnes sužuje veľmi vážna choroba.“
Povedal, že biskupi sú vlažní, mlčia a nehlásajú pravú vieru, ba odstraňujú všetkých kňazov, ktorí sa odvážia hlasne hlásať pravú náuku Cirkvi!

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *