Za pokoj vo svete

Kňaz:

Ďakujeme Ti, Ježišu, že si sa stal chlebom života, aby si utíšil našu lásku a náš hlad po Božej láske. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si sa stal jedným z nás, takže my môžeme utíšiť Tvoj hlad po našej láske. Ďakujeme Ti, Pane, že si sa stal hladným, chudobným, bez prístrešia a osamelým, aby si nám dal príležitosť, žeby sme svoju lásku k tebe premenili na skutok. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za tvoju lásku ku každému z nás.

 

Chlapec:

Všemohúci Bože, prinášam ti tento deň s jeho bremenom, s jeho námahami a s jeho nervozitou. To bol teda deň! Bez pokoja, ticha, plný chvatu a hluku. Celý deň som sa lopotil a nemal som čas na Teba, Bože. A teraz som unavený aj na poďakovania. Už sa teším na spánok. Tam chcem všetko vyložiť zo svojich rúk a zveriť Tebe. Seba samého vkladám do Tvojich rúk. Odním mi všetko a ráno po prebudení mi vráť, aby som pokračoval, kde som prestal. Ty nespíš, tvoja láska bedlí. Zostaň pri nás Pane, lebo sa zvečerieva a deň sa končí. Zostaň pri nás, pri celej svojej Cirkvi. Zostaň pri nás večer tohoto dňa, keď príde večer života, a aj večer sveta. Zostaň pri nás svojou milosťou a dobrotou, svojim slovom a požehnaním. Zostaň pri ľuďoch okolo mňa s ktorými žijem, s ktorými si rozumiem, ktorí sa o mňa starajú a ktorí sú mi zverení. Zostaň pri chorých v nemocniciach a pri ľuďoch, ktorí zomierajú osamotení. Zostaň pri uväznených a zavrhnutých, pri zatrpknutých a utláčaných na celom svete. Zostaň pri nás, keď na nás prichádza strach, zúfalstvo, osamelosť. Zostaň pri nás, Pane!

 

Dievča:

Pane, prebuď svoju Cirkev a začni u mňa! Pane, buduj svoju farnosť a začni u mňa! Pane, daj, aby na svete zavládol pokoj a začni u mňa!

 

Ch:

Mnohí ležia na cestách. Zranení, opustení, stratení, polomŕtvi. Mnohí idú cestami. Poblúdení, rezignovaní, bezmocní, čakajúci. Mnohí čakajú a hľadajú na našich cestách tých, čo veria, dúfajú, milujú.

 

D:

Vojna. Slovo, ktoré dennodenne stokrát preletí éterom, stráca svoju hrôzu. Už nijaké zimomriavky na chrbte. Sme ďaleko. Chránení hrubou stenou televíznej obrazovky a predsa účastní nejednej ľudskej tragédie. Všetci vidia žalostné obrazy jednotlivcov i celých národov doráňaných vojnou a konfliktmi. Klesajú pod ťarchou nešťastia, ktorému sa dalo ľahko vyhnúť. Ako odtrhnúť pohľad od ubolených tvárí toľkých ľudských bytostí, predovšetkým detí, čo sú už iba tieňom seba samých pre rozličné nešťastia, do ktorých sa dostali proti svojej vôli, pre egoizmus a násilie? Ako si nepripomenúť tých, ktorí na miestach poskytovania starostlivosti – v nemocniciach, klinikách, v liečebniach, v útulkoch pre utečencov, v starobincoch, alebo doma – zakúšajú kalváriu bôľu? Mlčaním súhlasiť, kým v diaľke vojna zabíja nevinných, hlad deti. A ja som tu a Ty si pri mne. Hynieme od nemohúcnosti. My, ľudia obklopení hojnosťou, žijeme v ľahostajnosti a nič nemení náš život a nič nás nepohýna za ich prežitie. Aký chaotický humanizmus…

Pieseň

Ch:

Pane Ježišu, každá modlitba by sa mala začať v tejto dobe prosbou za pokoj, za ukončenie krviprelievania, nenávisti, násilia, aby prišiel čas, keď z mečov budú ukuté pluhy, keď chlieb bude uprednostnený pred kanónmi.

Náš Bože, ale pokoj je viac ako utíchnutie zbraní. Preto prosím o pokoj, ktorý urobí koniec nenávisti, násiliu, terorizmu, bezpráviu. Prosím ťa za pokoj zmierenia a lásky. Prosím ťa za víťazstvo spravodlivosti, rozumu a milosrdenstva.

 

Prosby:

K:­ Ježišu Kriste, Záchranca sveta, z láska si sa stal človekom a vzal si na seba utrpenie a všetky naše viny. Preto Ťa prosíme: Buď s nimi, Pane.

1. Za všetkých, ktorých strach, starosti a bieda oberajú o spánok. Buď…

2. Za chorých, ktorí pre bolesti nemôžu usnúť. Buď…

3. Za ľudí – mladých i starých, ktorí v tejto noci zomrú. Buď…

4. Za ohrozených vojnou, za prenasledovaných a za tých, čo sú na úteku. Buď…

5. Za sklamaných rodičov, za opustené deti. Buď…

6. Za ľudí, ktorí trpia pre vieru a za všetkých, čo nemôžu verejne konať dobro. Buď…

7. Za všetkých, čo sú v nebezpečenstve, že ťa zaprú ako Peter. Buď…

8. Za kresťanov, čo nás noc čo noc zastupujú v službe modlitby. Buď…

9. Za všetkých, čo majú nočnú službu a čo sa kvôli blížnym zriekajú nočného odpočinku. Buď…

10. Za všetkých, čo majú zodpovednosť aj za mňa: za mojich rodičov a krstných rodičov Buď…

D:

Vďaka Ti Pane, lebo si dobrý. Vďaka ti za všetkých ľudí. Vďaka ti Pane za ľudí, ktorí sa dobre cítia iba v Bohu. Vďaka ti Pane za ľudí, ktorí potešujú smutných. Vďaka ti Pane za ľudí, ktorí láskou premáhajú nenávisť. Vďaka ti Pane za ľudí, čo žijú pre spravodlivosť. Vďaka ti Pane za ľudí, čo uskutočňujú Božie milosrdenstvo. Vďaka ti Pane za ľudí, čo nás otvárajú pre Božiu blízkosť. Vďaka ti Pane za ľudí, čo trpia s Kristom pre spásu sveta. Vďaka ti Pane za ľudí, čo vyznávajú Boha vo svete.

Ch:

Pane vzdiaľ od sŕdc ľudí to, čo ich môže uvrhnúť do nebezpečenstva. Pretvor ich podľa svedectva pravdy, spravodlivosti a bratskej lásky. Osvieť tých, ktorí sú zodpovední za národy, aby bránili veľký dar mieru. Zapáĺ ľudí dobrou vôľou prekonať hradby, ktoré ich rozdeľujú. Dopomôž im k vzájomnej láske, k porozumeniu pre druhých, k odpusteniu tým, ktorí sa dopustili krívd.

K:

Všemohúci Bože. Ty si stvoril vesmír a podľa tvojej vôle sa odvíjajú dejiny sveta; vypočuj naše prosby a daruj našim časom trvalý pokoj, aby sme s radostným srdcom mohli chváliť tvoje milosrdenstvo, skrze Krista, nášho Pána.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *