Deviatnik ku sv. Gemme Galgani

DEŇ PRVÝ: Ľudská slabosť a Božia milosť.

„A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak, aby sme sa mu páčili, s úctou a bázňou. Veď‘ náš Boh je stravujúci oheň.“ (Hebr 12,28-29)

Úvodná modlitba:

„Ó Bože Otče, ktorý máš záľubu v budovaní svojho príbytku u tých, ktorí ťa milujú s jednoduchým a čistým srdcom; daj, aby sme podľa príkladu a na príhovor svätej Gemmy Galgani, prežívali
tajomstvo ukrižovanej Lásky s evanjeliovou čistotou, aby sme tak boli živým obrazom tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.“ (Ján Pavol II.)

Utorok, 14. január 1902, extáza 74.

„Príď, príď Ježišu, ak chceš, aby som sa radovala, rozprávaj mi o tvojich slastiach. Aký si len dobrý, Pane Ježišu! Aj keby som ti bola veľmi nevďačná, predsa si nepraješ ukončiť vzťah so mnou. Ach, aký si len trpezlivý, že ma znášaš! Vieš, všímam si, Pane Ježišu, že tak často trpíš kvôli mojim úbohostiam. Pane Ježišu, môžem s istotou povedať, že tvoje srdce na mňa nezabudlo. Vždy si ma všade sledoval, dokonca i uprostred mnohých márností. A potom, pamätáš, Ježišu, na všetok ten čas, ktorý som premárnila v zbytočných márnostiach, V zbytočných myšlienkach. A predsa som vždy bola vnímavá na tvoj hlas a počula som ho i vtedy, Ježišu, keď som naň najmenej myslela. Aký si len dobrý, Pane Ježišu, môj Otec! Keďže ma nik nepočuje, dovoľ mi spýtať sa Ježišu: prečo predo mnou ukrývaš svoje nádherné oči?.> Urobme dohodu: pokojne predo mnou ukry svoj zrak, ale neodopieraj mi svoje priateľstvo, pretože by som zahynula; nikdy mi neodopri jedinú chvíľu, keď môžem byť s tebou. Aká som len šťastná, že ťa môžem mať za Otca! Vari to nie je pravda, Ježišu, že ja budem vždy tvojou dcérou? Otče môj, jediný v kráse, opravdivá radosť každého srdca, ktoré ťa miluje! Aké krásne dni mi zosielaš, Pane Ježišu!
ó, srdce, srdce moje, prečo sa celé nezapáliš? Prečo celé nezhoríš v Ježišových plameňoch? Veľmi ťa milujem, Pane Ježišu, a chcem ťa vždy milovať. A vieš prečo, Ježišu?… Nikdy som vo svete nestretla takú úprimnú lásku, aká je tá tvoja, pretože tvoja láska je nesmierna. Aby som milovala teba, Pane Ježišu, „milujem nemilovať iných“. Rýchlo, rýchlo Ježišu, naplň ma tým Duchom, ktorý je celý oheň, a nenechaj ma, Ježišu, skôr, ako mi dáš svoje otcovské požehnanie. A spolu s požehnaním, Pane Ježišu, daj mi silu.“

Podnety na zamyslenie:

 • Ježišova prítomnosť ako dôvod k osobnej radosti;
 • Ježišova dobrota ku mne a jeho túžba po trvalom vzťahu so mnou
 • Osobná túžba po neustálom a čistom vzťahu s Kristom; „Ježiš ma miluje úprimnou láskou“
 • Postoj vlastného srdca k Pánu Ježišovi: prelietavosť a častá ľahostajnosť srdca…

Predsavzatie: (Každý si určí vlastné)

Modlitba: „Môj drahý Bože hľa, tu som pri tvojich nohách. Nechci ma odohnať teraz, keď sa staviam pred teba ako hriešnica. V minulosti som ťa nesmierne urážala, môj Ježiš, ale už tomu tak nebude. Pred teba, môj Bože, kladiem všetky svoje viny a hriechy; už som si ich uvedomila, ó, môj Bože, a vidím, že si nezasluhujú odpustenie. Zhliadni však na vlastné utrpenie a pozri na cenu krvi, ktorá vyteká z tvojich žíl. Môj Bože, privri v tejto chvíli oči pred nedostatkom mojich zásluh a otvor ich pred tvojimi nekonečnými zásluhami. A keďže si rád zomrel za moje hriechy, odpusť mi ich všetky, aby som viac necítila ich ťarchu, pretože toto bremeno, drahý Ježiš, ma ťaží nadovšetko. Pomôž mi, môj Ježišu, lebo sa za každú cenu túžim stať dobrou; odstráň, znič, rozdrv všetko to, čo sa nachádza vo mne a nie je v zhode s tvojou vôľou. Tiež ťa ale prosím, Pane Ježišu, osvieť ma, aby som mohla kráčať v tvojom svätom svetle.“

Otče náš; Pod tvoju ochranu; Sláva Otcu.

 

DEŇ DRUHÝ: Srdce Krista, nádoba pre vyliatie vlastného srdca.

„A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce & dám vám srdce z mäsa. “ (Ez 36,26)

Úvodná modlitba: „Ó, Bože Otče, ktorý máš záľubu v budovaní svojho príbytku u tých, ktorí ťa milujú s jednoduchým a čistým srdcom; daj, aby sme podľa príkladu a na príhovor svätej Gemmy  Galgani, prežívali tajomstvo ukrižovanej Lásky s evanjeliovou čistotou, aby sme tak boli živým obrazom tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.“ (Ján Pavol II.)

Piatok, 24. január 1902, extáza 78.

„O, Pane Ježišu! Dovoľ, Ježišu, nech ti dnes ráno otvorím celé svoje srdce, nech ti odkryjem všetky svoje rany a nech vylejem do tvojho srdca všetky svoje trpkosti. Ó, Pane Ježišu, počas všetkých dní svojho života som neustále hrešila, veľa urážok som už oplakala, ale, čo je horšie, stále spôsobujem nové. Koľko zdesenia, Ježišu, dnes ráno v mojom úbohom srdci! Kedy sa už stanem lepšou? Kedy zmením celý svoj život? Ty ma miluješ, Pane Ježišu, a ja sama mám zostať bez toho, aby som ťa milovala? Aká je len úžasná Božia neha voči úbohému stvoreniu! Pomôž mi, Ježišu, pomôž a uvidíš, že ťa budem ráčiť milovať úprimnou, činorodou a živou láskou. Vždy budem mať na pamäti, Ježišu, všetky milosti, ktoré som od teba prijala, bude to podnet k tomu, aby som ťa milovala. Tento plameň, Ježišu, budem neustále živiť vo svojom srdci. Pane Ježišu, iba teba samého, teba jediného túžim milovať; už nie som svoja, ale tvoja… Navzájom si darovať vlastné srdce. Toto je vyjadrenie tých, ktorí sa milujú vo svete, ale, Ježišu, ide len o chladné vyjadrenie, zbytočné… Aká to bude radosť, Pane Ježišu, keď budem môcť povedať, že už nepatrím sebe! Budem cela tvoja.

Podnety na zamyslenie:

 • Moja ochota otvoriť si srdce pred Ježišom a pre Ježiša,
 • Miera úprimnosti pri ľutovaní osobných previnení,
 • Hojnosť Božích milostí v mojom osobnom živote a v konfrontácii s osobnou odozvou,
 • Kristovo darovanie sa mne a moje darovanie sa Kristovi.

Predsavzatie: (Každý si určí vlastné)

Modlitba: (Ako v prvý deň)

 

DEŇ TRETÍ: Osobná túžba po šťastí naplnená v dialógu s Kristom.

„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. “ (Ž 37,4)

Úvodná modlitba: „Ó, Bože Otče, ktorý máš záľubu v budovaní svojho príbytku u tých, ktorí ťa milujú s jednoduchým a čistým srdcom; daj, aby sme podľa príkladu a na príhovor svätej Gemmy  Galgani, prežívali tajomstvo ukrižovanej Lásky s evanjeliovou čistotou, aby sme tak boli živým obrazom tvojho Syna ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.“ (Ján Pavol II.)

Piatok, 17. január 1902, extáza 75.

„Kam by som mala ísť hľadať šťastie, ak nie k Ježišovi, ktorý mi ho už viac ráz ponúkol? Nezdá sa ti, Ježišu, že moje srdce tak trochu zoslablo? Kto by mi ho mohol trochu zapáliť láskou, ak nie ty? Ó, Ježišu, ty vravíš, že ma miluješ, ale ja tvrdím, že nie, lebo sa nedá milovať dve rozdielne veci: ty miluješ dokonalosť a ja som niečo celkom iné. Ó, Ježišu, zdá sa ti, že moje srdce je vhodným miestom pre teba? Máš sa v ňom dobre? Si spokojný? Ja áno, Ježišu, ja som šťastná. Ó, Ježišu, keď moje srdce už nebude viac patriť svetu, bude celé patriť nebu. Aká to sláva pre teba! Akú oslavu urobia anjeli! Dúfal si snáď, Ježišu, že ak ma opustíš, zmením sa? Postupne som prichádzala, ale potom som znovu padala. Spomínaš si, Pane Ježišu, na tú chvíľu, keď som takmer padla? Zaopatril si ma veľkou silou! Spútaj ma! Prenechávam ti všetku tú slobodu, ktorú som toľko rokov zneužívala… Pamätáš sa, Ježišu, že keď som niekedy prichádzala k tebe s plačom, raz s ľútosťou, raz takmer s hnevom, ty, Ježišu, si bol vždy ku mne rovnaký? Milosť, ktorou ma, Ježišu, obdarúvaš každé ráno, by sa mi zdala nemožná, ale keď sa na teba dívam, vidím, že si nekonečný! Ach, Ježišu, prečo ťa milovať len pre tvoje dary a nemilovať ťa pre kríž? O, krížu, urob trošku miesta vedľa Ježiša aj pre mňa! Akú jedinečnosť lásky si si zvolil pre mňa! Rýchlo. Ježišu, zapáľ ma, ale tým istým ohňom, ktorý horel v tebe!“

Podnety na zamyslenie:

 • Ježiš ako ochotný darca šťastia;
 • Moje srdce ako trón, do ktorého si túži zasadnúť Kristus Kráľ;
 • Prejav Božej vernosti a stálosti i napriek ľudskej nevernosti a krehkosti;
 • Božie „spútanie“ ako prostriedok pre zničenie svetských okov, ktoré nás zväzujú;
 • Hodnotný dar kríža ako liek na vlastné rany;
 • Jedinečnosť Kristovej lásky k jednotlivcovi.

Predsavzatie: (Každý si určí vlastné)

Modlitba: (Ako v prvý deň)

 

DEŇ ŠTVRTÝ: Pretvárajúca sila a moc božského plameňa.

„Lebo Pán, tvoj Boh, je stravujúci oheň, on je žiarlivý Boh. “ (Dt 4,24)

Úvodná modlitba „Ó, Bože Otče, ktorý máš záľubu v budovaní svojho príbytku u tých, ktorí ťa milujú s jednoduchým a čistým srdcom; daj, aby sme podľa príkladu a na príhovor svätej Gemmy Galgani, prežívali tajomstvo ukrižovanej Lásky s evanjeliovou čistotou, aby sme tak boli živým obrazom tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.“ (Ján Pavol II. )

Piatok, 14. február 1902, extáza 83.

„Moja útecha! Ty, Pane, blčíš a ja horím. Ó, bolesť, ó, najšťastnejšia láska! Pane, zintenzívni svoju milosť očisti… Kto si ty Pane? Si plameň a praješ si, aby sa moje srdce v plameň i pretvorilo.
Ach, našla som ten oheň, ktorý ničí všetky hriechy. Našla som tú páľavu, ktorá zaháňa všetku moju vlažnosť Našla som ten plameň, ktorý ničí všetky moje náruživosti. Ó, Mamička, Mamka, nájde sa pre mňa útočisko? Dve veci, Ježišu, v sebe pociťujem spôsobom nekonečnej slasti: V láske si to ty, Ježišu, čo potešuješ moju dušu, a v bolesti som to ja, čo potešujem tvoju. Ak ťa nemôžem milovať, ako túžim, tak aby som ťa mohla milovať aspoň toľko, koľko dokážem, prijmem ťa do seba. Ó, Mamka moja, povedz to ty Pánu Ježišovi; povedz mu, že verím v jeho nekonečné zásluhy a nech ich všetky použije na odstránenie mojich hriechov. Ja neviem pochopiť, prečo ty, čo si tak veľmi oslávený v nebi, prichádzaš, aby si sa ukryl v mojom srdci. Daj, nech jeden plameň, aspoň jediný plameň zostúpi do môjho srdca, aby spálil moje hriechy. Ó, Ježišu, daj mi zakúsiť aspoň jednu chvíľku tvojho raja. Ó, anjeli, anjeli, ja nemôžem urobiť nič. Vy jasajte na chválu Ježišovej lásky! Aha, Ježišu, poddávam sa tvojej svätej láske. Ach, kto si, Pane, že ma robíš takou šťastnou?“
Podnety na zamyslenie:

 • Ježiš ako ten, ktorý vyslovene túži po mojej čistote;
 • Ježiš ako ten, ktorý má moc ma očistiť;
 • Panna Mária ako moje útočisko a predstaviteľka Novej archy;
 • Človek má možnosť obetovať Kristovi obetu vlastného trápenia;
 • Ľudské srdce ako miesto, do ktorého sa chce Boh ukryť pred vlažnosťou okolitého sveta;
 • Ježiš ako pravé šťastie človeka…

Predsavzatie: (Každý si určí vlastné)

Modlitba: (Ako v prvý deň)

 

DEŇ PIATY: Krása duše v stave posväcujúcej milosti.

„Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“ (Lk 7,47)

Úvodná modlitba: „O, Bože Otče, ktorý máš záľubu v budovaní svojho príbytku u tých, ktorí ťa milujú s jednoduchým a čistým srdcom; daj, aby sme podľa príkladu a na príhovor svätej Gemmy Galgani, prežívali tajomstvo ukrižovanej Lásky s evanjeliovou čistotou, aby sme tak boli živým obrazom tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.“ (Ján Pavol II.)

Streda, 8. január 1902, extáza 72.

„Ach, Ježišu… Prečo len nie som celá zapálená láskou k tebe? Prečo sa moje srdce celé neroztaví v plameňoch lásky? Prečo to nie je láska, ktorá by zodpovedala tvojej láske? Ó, Ježišu, koľko času som len stratila! Koľko rokov som ťa mohla veľmi milovať a ja som tebou len opovrhovala! Ale tvoja dobrota mi dáva nádej na nápravu strateného času. Ó, Ježišu, koľko hriechov! Zbav ma tej tiaže, lebo sa chvejem hrôzou nad ich množstvom. Prijímam, Ježišu, všetky tresty, všetky zármutky, ktoré mi zošleš, lebo by som si z nich zaslúžila oveľa viac. Bolo by to čisté milosrdenstvo, Ježišu, keby si nahromadil všetky bolesti a trápenia, ba dokonca, Ježišu, keby si mi z nich chcel pridať.. Áno, Ježišu, ak mi z nich chceš pridať, vždy pritom pobozkám tvoju ruku. Vidíš Ježišu, táto ľútosť otriasa celým mojím srdcom a zaväzujem sa viac ťa neurážať. Ó, Bože! Ježišu, odstráň všetko to, čo sa mi rodí v hlave z mojej zlomyseľnosti„ a potom prijmi obetu. Neopúšťaj ma, Pane Ježišu. Zhliadni na moju dušu a pamätaj na to, koľko si sa natrápil, aby si ju zachránil. Večný Otče, zhliadni, Ježišu, zmiluj sa nado mnou. Pozri, som pripravená, pripravená na všetko. Chceš, aby som žila? Som spokojná Ježišu, hoci by ma mal aj celý svet poznať vo všetkej mojej úbohosti a hoci by si mi chcel odobrať aj tú poslednú oporu, ktorú si mi ponechal na zemi,“ kľudne to dopusti: ja ťa budem navždy chváliť. S tebou chcem v objatí žiť, s tebou zomrieť. Nie, nikdy ťa neopustím, nádej moja..ty jediná nádej moja! Nech sa vo mne vyplní táto svätá túžba. V područí mojej lásky, daj, aby som pamätala, že mne patrí trápenie, a aby som ťa pri pohľade na tvoj život vždy videla ako toho, ktorý je sýtený bolesťami. Áno, Ježišu, chcem neustále trpieť s tebou. Ó, Ježišu, ak by sa to páčilo tvojmu nekonečnému milosrdenstvu, chcela by som [zomrieť ako obeť lásky pre Teba].

Podnety na zamyslenie:

 • Kristus ako ten, v ktorom nachádzame a ,,dobiehame“ stratený čas;
 • Ježiš ako zdroj ľudskej útechy a posily;
 • Nedbanlivá ľútosť a dokonalá ľútosť v živote kresťana;
 • Ochota vlastného srdca podobať sa Kristovmu ukrižovanému srdcu;
 • Staroba ako nie nevyhnutná podmienka pre vydanie účtu zo života;
 • Odhodlanie žiť svoj život, ako sa patrí na obdarovaných darom života.

Predsavzatie: (Každý si určí vlastné)

Modlitba: (Ako v prvý deň)

 

DEŇ ŠIESTY: Sväté prijímanie

„Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: Ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý’“ (Mk 1,40-41)

Úvodná modlitba:

„Ó Bože Otče, ktorý máš záľubu v budovaní svojho príbytku u tých, ktorí ťa milujú s jednoduchým a čistým srdcom; daj, aby sme podľa príkladu a na príhovor svätej Gemmy  Galgani, prežívali tajomstvo ukrižovanej Lásky s evanjeliovou čistotou, aby sme tak boli živým obrazom tvojho Syna, ktorý je v Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.“ (Ján Pavol II.)

Streda, 2. júl 1902, extáza 104.

Ježišu, svätá hostia, tebe dávam všetku svoju nehu. Všimla som si, ó Ježišu, že tvoja láska ma hľadala a ja som k tebe bežala. Tvoja láska ma volala a ja som sa ihneď dostavila. Ó, raj, ó, raj! Nechaj ma zotrvať, Pane Ježišu, nechaj ma premýšľať o raji. Ó, kiežby sa zapáčilo tvojej božskej dobrote, že po tom, čo som zakúsila silnú ľútosť nad hriechmi, ako posledná z tvojich dcér… Kto ti to vôbec bude môcť niekedy vypovedať? Aká radosť, Ježišu, prebývať v tvojom raji! Vari nie si to ty, drahý Ježišu, kto do mňa vložil túto túžbu? Áno, Ježišu môj, nekonať nič iné ako tvoju vôľu! Ježiš za života, Ježiš po živote, Ježiš večne! Ježišu môj, láska moja!“

Piatok, 15. august 1902, extáza 123

Ó, Bože, očisti ma, očisti ma svojimi dobročinnosťami; . zapáľ ma ohňom svojej páľavy. Ja ťa milujem, klaniam sa ti, pred tebou sa skláňam, tebe sa poddávam. Je azda možné, aby ťa nemali radi všetky tie stvorenia, všetky tie duše, čo ťa prijali, hoci len raz? Je možné, aby ťa nemilovali, keď ťa uzreli tam, kde zostávaš? Ach, duša moja, duša moja… veľa hovoríš, to je pravda, no zamysli sa trošku sama nad sebou. Častosť svätého prijímania, zjednotenie sa s anjelským chlebom neprinieslo v tvojom vnútri to, čo prinieslo mnohým iným dušiam. Prijímaš sväté prijímanie, to je pravda, ale kdeže je tvoje ovocie? Ty možno nepoznáš dôvod, no ja cítim, že ti to vraví tvoj Ježiš, ktorý sa v tejto chvíli nachádza s tebou. Tvoja zásluha, s ktorou sa približuješ k nemu, je príliš málo; príliš malá je tvoja vytrvalosť. A potom, keď sa približuješ k Ježišovi, ako sa približuješ? Je pravdou, že prijímaš jeho osobu, no s náklonnosťou k hriechu. Azda nevidíš, ako ti každé ráno odhaľuje svoje otvorené žily, aby si zakúsila potoky blaženosti? No a ty?! Pristupuje k tebe so svojimi perami a ty so svojimi nečistotami. Ach, Pane, ďakujem ti za to, že si mi dal dnes ráno svetlo, aby som spoznala svoje ničomnosti. Sľubujem ti, že sa vzdám všetkého toho čo nie je tvoja vôľa, všetkých tých diel ktorých centrom nie je tvoje srdce a ktoré nemajú za cieľ tvoju božskú vôľu nie je

Podnety na zamyslenie:

 • Ježiš ako ten, kto ma skutočne hľadá a vytrvalo očakáva;
 • Serióznosť či nedbanlivosť človeka pri pristupovaní k svätému prijímaniu;
 • Vlažnosť ako prekážka zahlušujúca pravé ovocie vo vzťahu s Bohom;
 • Človek ako ten, ktorý je povolaný pristupovať k Bohu nie s prázdnymi rukami;
 • Priestor pre Božiu vôľu v osobnej vôli.. …

Predsavzatie: (Každý si určí vlastné)

Modlitba: (Ako v prvý deň)

 

DEŇ SIEDMY: Vášeň a moc dvoch plameňov lásky.

„Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na tvoje rameno! Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním. “ (Pies 8,6-7)

Úvodná modlitba: „O, Bože Otče, ktorý máš záľubu v budovaní svojho príbytku u tých, ktorí ťa milujú s jednoduchým a čistým srdcom; daj, aby sme podľa príkladu a na príhovor svätej Gemmy  Galgani, prežívali tajomstvo ukrižovanej Lásky s evanjeliovou čistotou, aby sme tak boli živým obrazom tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov, Amen.“ (Ján Pavol II.)

Utorok, 21. január 1902, extáza 76,

„Aké veľké veci dokáže konať tvoje zmilovanie, Ježišu! Kto mi podá pomocnú ruku, aby som mohla odpovedať na tvoju nehu? Vďaka tvojej štedrosti je každá hodina môjho života poznačená tebou. A predsa nevidíš, Ježišu, ako málo sa snažím víťaziť nad svojimi vášňami? Všetky som už zakúsila. Vzdialená od teba nikdy nenachádzam pokoja. Čo by bolo zo mňa, keby som sa ti zunovala? Neunav sa, Ježišu, uvidíš, že kúsok po kúsku budem vedieť vykonať tú obetu, ktorú odo mňa žiadaš. Ach, Ježišu, vari môže byť na svete sladšia vec ako teba milovať? Teraz, keď sme si tak blízko, takí zjednotení, zapáľ ma, zapáľ ma, lebo ťa túžim milovať celou silou. Vidíš, Ježišu, keby som ťa žiadala o zbytočné veci, právom by si mi ich mohol odoprieť. Ale vidíš: žiadam ťa o vec, ktorá ti je veľmi milá. Pýtam si to, čo ty sám odo mňa tak často žiadaš. Ty chceš, aby som ťa milovala, ale čo ja spravím, ak mi ty nepomôžeš? Ty za každú cenu chceš, aby som ťa milovala. Ó, Ježišu, keby tu nebolo aspoň sv. prijímanie, čo by som robila? Keby si tu nebol ty, keby tu viac nebolo objektu, ktorý by ma hnal, aké chabé by len zostalo moje srdce! A moje srdce si je isté, že keby si prebýval iba v nebi, dopustilo by sa pádu. No aké veľké veci dokáže urobiť tvoje zmilovanie! Koľko je už tomu, Pane Ježišu, čo predo mnou ukrývaš svoj zrak? A čože ma trápi uzrieť ťa, keď ťa cítim? Pane Ježišu, veľmi intenzívne ťa cítim; cítim, že ma hľadáš, cítim, že ma miluješ; hľadáš ma od všetkých chvíľ. Aha, tu som pri tebe. Áno, Pane Ježišu, daj mi krídla, krídla…silu a odpočinok. Ty jediný ma môžeš urobiť šťastnou tým, že si ma pritiahneš. Ach, Pane Ježišu, aká to radosť, keď už viac nebudem patriť sebe, ale budem celá tvoja! Ó, čo sa to vo mne deje? Neviem, o čo ide. Uvedomujem si, že sa mi zem stráca a viem, že som šťastná. Uvedomujem si, že na všetko zabúdam, na nič už nemyslím. Koľká to radosť, Ježišu, vo svätom prijímaní! Koľká útecha sa ukrýva v tvojom srdci! Nechaj ma, dovoľ mi v ňom prebývať. Ježišu môj, moje všetko, v tvojom objatí chcem žiť, v objatí s tebou túžim zomrieť. Ach, Pane Ježišu, aj by som bola šťastnejšia, keby som ťa namiesto slasti našla skrze cestu kríža! Ale v zjednotení s kým?… S Ježišom! Ó, zjednotenie! Aký máš len prenikavý hlas!“

Podnety na zamyslenie:

 • Moc, „kreativita“ a priestor Božieho zmilovania v mojom živote;
 • Milé a márne požiadavky človeka na Boha;
 • Božia prítomnosť a blízkosť udržuje človeka bdelého a bráni ho pred nebezpečenstvom;
 • Najsvätejšie Srdce Ježišovo ako miesto útechy;
 • Kristovo objatie ako zdroj, ktorý napĺňa ľudskú ozvenu po šťastí.

Predsavzatie: (Každý si určí Vlastné)

Modlitba: (Ako v prvý deň)

 

DEŇ OSMY: Prítomnosť ako ten pravý čas na lásku.

„Blahoslavení  čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. “ (Mt 5,8)

Úvodná modlitba:  „Ó, Bože Otče, ktorý máš záľubu v budovaní svojho príbytku u tých, ktorí ťa milujú s jednoduchým a čistým srdcom; daj, aby sme podľa príkladu a na príhovor svätej Gemmy  Galgani, prežívali tajomstvo ukrižovanej Lásky s evanjeliovou čistotou, aby sme tak boli živým obrazom tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.“ (Ján Pavol II. )

Streda, 2. júl 1902, extáza 103.

„Je to krásna láska, drahý Ježišu, milovať osobu, ktorá sa nikdy nehnevá na toho, kto ju uráža. Ba dokonca, veľa ráz som zakúsila, Ježišu, že v prípade, keď tvojej spravodlivosti pripadá povinnosť potrestať ma, ty sa snažíš zasiahnuť, aby si tak zabránil danému trestu, ba dokonca ho i úplne stiahol. Našla som Ježiša tak
zamilovaného do môjho srdca, že sa už snáď ani nedokáže viac roznietiť

Ó, Bože môj! Čo by si si prial urobiť, milosrdný Ježišu. Chcel by si mi pripísať všetky svoje zásluhy; privlastniť mi všetku to čo tebe patri? A ktoré srdce sa nenechá premôcť toľkej láske? A ktorá duša sa nenechá získať? Ktorá vôľa sa tebou nenechá uchvátiť? Ó, duša moja, dokedy chceš byť taká lakomá voči Ježišovi? Prečo si taká nedbanlivá k Pánu Ježišovi, ktorý ťa stvoril? Prečo si taká lenivá k Ježišovi, ktorý ťa vykúpil? Koho chceš milovať, ak nie Ježiša? Ó, Bože môj…“

Podnety na zamyslenie:

 • Krása Božieho postoja k nestálemu a hriešnemu človeku;
 • Šľachetnosť Božej lásky a prieberčivosť tej ľudskej;
 • Ľudská ochota srdca nechať sa premôcť;
 • Ochota duše nechať sa získať;
 • Ochota vôle nechať sa uchvátiť;
 • Láska ako účinný liek proti osobnému lakomstvu, nedbanlivosti a lenivosti…

Predsavzatie: (Každý si určí vlastné)

Modlitba: (Ako v prvý deň)

 

DEŇ DEVIATY: Zasvätenie sa ako úsvit nového života.

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Toto je najväčšie prikázanie.“(Mt 22,37)

Úvodná modlitba:

„Ó Bože Otče, ktorý máš záľubu v budovaní svojho príbytku u tých, ktorí ťa milujú s jednoduchým a čistým srdcom; daj, aby sme podľa príkladu a na príhovor svätej Gemmy  Galgani, prežívali tajomstvo ukrižovanej Lásky s evanjeliovou čistotou, aby sme tak boli živým obrazom tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kral’uje v jednote s Duchom Svätým po Všetky veky vekov. Amen.“ (Ján Pavol II.)
Utorok, 10. jún 1902, extáza 92.

„Ó, Bože môj, otvor mi svoje srdce. O, Ježišu, roztvor mi sviatostné srdce, lebo chcem doň vložiť všetku svoju lásku. A ty, drahý Ježišu, si mi viac ráz povedal, že ma štedro prijmeš: Ježišu môj, je to pravda? Ako ťa len mám rada, drahý Ježišu! Ďakujem ti, ale prečo konáš tak láskyplne, zatiaľ čo ja ťa urážam s veľkou nevďačnosťou? Už len táto myšlienka keby som to správne chápala, by ma mala hnať k tomu, aby som sa premenila na plameň lásky. Milujem ťa, Ježišu. Naozaj je to krásna láska, milovať osobu, ktorá sa nehnevá na toho, kto ju uráža. Ó, Ježišu, ó, Ježišu, keby som len pozorne zobrala do úvahy všetku tú starostlivosť, ktorú máš o mňa, o koľko viac čností by ma malo zdobiť! Áno, oplývam, ale hriechmi! Odpusť mi, drahý Ježišu toľké zanedbanie a toľkú nevedomosť. Môj Bože! Ježišu, láska moja, nestvorené dobro! Čo by bolo zo mňa, Ježišu, keby ma tvoje pobádanie nepriviedlo ku tebe? Otvor mi svoje srdce, Pane Ježišu, otvor mi svoju sviatostnú hruď a ja ti otváram tú svoju. Vojdi, božský oheň… spáľ ma, drahý Ježišu, stráv ma… Cítim v sebe oheň, Ježišu. Tebe by sa páčilo, drahý Ježišu, keby som z toho celá vzplanula!“
Podnety na zamyslenie:

–  Do všeličoho človek vkladá svoju lásku, zatiaľ čo Ježišovo srdce zostáva od nás „prázdne“;

–  Častosť a obvyklosť osobného vyznania lásky Ježišovi;

–  Osobné čností v pomere vlastnej zanedbanosti podporujúcej nevedomosť;

–  Otvorenosť na každodenný hlas Kristovho pobádania a povzbudenia.

Predsavzatie: (Každý si určí vlastné)

Modlitba: (Ako v prvý deň)

Viac o sv. Gemme: TU

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *