Božia klinika na uzdravenie tela i duše

Zjavenia v Lurdoch sa udiali v roku 1858, štyri roky potom, čo pápež Pius IX. vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Potvrdzujú túto pravdu viery. Odkedy sa v Lurdoch udiali zjavenia, neustále sa dejú zázraky evanjelia, duchovné uzdravenia z hriechu a nedostatku viery v Boha, ako aj fyzické uzdravenia z rôznych chorôb.

Lurdy sú stále mimoriadne zázračným a hmatateľným znakom Božieho konania. Vyvolávajú túžbu po zmene, otvárajúc sa vo viere tajomstvu Božej lásky. Veľké množstvo zázrakov, ktoré sa tam dejú, predstavuje zvláštne posolstvo, ktoré Boh adresuje ľuďom zotročeným liberálno-materialistickými ideológiami. Zázraky v Lurdoch nie sú len o fyzických uzdraveniach. Uzdravenia duše a srdca človeka, to znamená odpustenie hriechov a vyslobodenie z otroctva satana, sú druhom zázrakov, ktoré môže konať iba Boh.

Pán Ježiš si kladie otázku: „Čo sa dá ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď?“ (Mt 9,5).

Prvé je samozrejme ťažšie. Iba Boh môže uzdraviť ľudského ducha. Lurdy sú presne takým miestom na svete, kde asi najviac ľudí pristupuje k sviatosti pokánia.

Je to tu, v blízkosti Massabielskej jaskyne, kde funguje všemocná Kristova láska, ktorá drví najneľútostnejších hriešnikov a odpúšťa všetky hriechy. Toto sú najväčšie zázraky, ktoré sa tam dejú. Overiteľnými viditeľnými znakmi duchovného uzdravenia sú zázračné fyzické uzdravenia.

Kristus vysvetľuje: „Aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy,“ povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov“ (Mt 9,6).

V rokoch 1858 až 1914 bolo v Lurdoch zaregistrovaných 4 445 zázračných fyzických uzdravení. Dejú sa stále. Sú zaregistrované v špeciálnej lekárskej ordinácii, kde lekárska komisia vykonáva podrobné vyšetrenia, aby sa z vedeckého hľadiska zistilo, či ide skutočne o prípad nevysvetliteľného uzdravenia. Počas celej histórie Lúrd sú zaznamenané a uznané uzdravenia počítajú na desaťtisíce. Bohužiaľ, z mnohých dôvodov bola iba malá časť dokumentácie, vedecky bezchybnej, odovzdaná Medzinárodnej lekárskej komisii a neskôr biskupovi, z diecézy ktorého vyliečená osoba pochádzala.

Až potom prebehne mnoho rokov komplexného výskumu komisie menovanej biskupom, až kým sa oficiálne neuzná, že toto uzdravenie je nadprirodzené, a preto je zázrakom oficiálne uznaným Cirkvou.

To, čo sa deje v Lurdoch, je kričiacim prejavom odporu voči ľuďom, ktorí žijú, akoby Boh neexistoval. Je to naliehavá výzva k obráteniu, ktorú nám neustále dáva Kristus, ktorý nás skutočne „miloval až do konca“ (Jn 13,1).

Alexis Carrel – laureát Nobelovej ceny za medicínu z Lúrd – napísal: „Lurdy sú celým súborom faktov, na ktorých sú porušené všetky filozofické a teoretické úvahy.“ Zjavenia Panny Márie v Lurdoch v roku 1858 a zázraky, ktoré sa tam neustále dejú, sú v rozpore s koncepciou sveta bez láskyplného a osobného Boha.

Niet preto divu, že sa svetové slobodomurárstvo cítilo ohrozené a začalo masívny propagandistický útok proti Lurdom, ktorý zosmiešňoval a zdiskreditoval zjavenia a vykreslil ich ako veľký podvod katolíckeho kléru. Na tento účel sa použili najprísnejšie metódy vrátane pokusu o falšovanie dokumentov, ktoré – našťastie – boli odhalené. Útok liberálno-slobodomurárskych síl na lurdské zjavenia trval až do roku 1958.

Odvtedy nepriatelia Cirkvi zmenili taktiku. Americký spisovateľ Julien Green vyhlásil, že „výška satanskej zvrátenosti zamieňa tajomstvo za zdanie normálu“.

Už v roku 1829 varoval pápež Pius VIII. katolíkov pred skrytou činnosťou slobodomurárstva: „Ich zákon nie je pravdivý; Ich Boh je satan a ich obrad – ich neprávosť.“

Toto je iba jedno z viac ako dvesto pápežských vyhlásení odsudzujúcich slobodomurárstvo za skutočnosť, že jeho hlavným cieľom je odkresťančenie sveta a formovanie novej spoločnosti, v ktorej má človek žiť, akoby Boh neexistoval – teda bez trvalých, nemenných morálnych zákonov a noriem.

Podľa tejto ideológie neexistuje jedna univerzálna pravda, neexistuje zjavenie a zázraky sú jednoducho nemožné. Stúpenci tejto ideológie však z času na čas narazia na zjavné fakty, ktoré jasne naznačujú prítomnosť a pôsobenie nadprirodzených síl. Týmto spôsobom láskavý Boh apeluje na svedomie svojich márnotratných dcér a synov, objíma ich v otcovskom srdci a dáva im plnosť lásky, ktorá všetkým odpúšťa a dáva večnú radosť.

Lurdy sú Božím darom pre ľudstvo, božskou klinikou ľudských duší a tiel. Keby len ľudia, ktorí hľadajú – to chceli vidieť, počuť -, chceli by počuť láskavé volanie k obráteniu, k návratu ku Kristovi, jedinému Zdroju života a lásky.

Zdroj: milujciesie, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *