Hlas mi povedal: prenes Bohostánok na hlavný oltár

 
V stredu 24. júla 2013 sa udial eucharistický zázrak v Guadalajara, Mexiko. hostia mexiko

„Je to čas veľkého požehnania pre našu komunitu i pre celý svet“ povedal kňaz José Dolores Castellanos Gudiño na jav, ktorý nastal v jeho farnosti po tom, ako z konsekrovanej hostie vypríštila krv. Pomedzi piesne, tlieskanie a slzy, stoja dlhé fronty ľudí, ktorí s  mobilnými telefónmi chcú zachytiť prítomný okamih; tisíce verných katolíkov i ateistov čakajú v kostole Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa nachádza v Jardines Colonia de la Paz v Guadalajara, Mexiko. Čakajú, aby boli svedkami toho, čo nazývame božia udalosť alebo zázrak.

Záblesk a hlas; bolo to o 12:00 hodine na poludnie, v hodine, kedy miestny pán farár si konal svoju dennú modlitbu kľačiac pred Najsvätejšou Sviatosťou, keď náhle zbadal záblesk a počul hlas, ktorý mu dal určité pokyny:

„Rozozvuč zvony nech sa vyleje požehnanie na tých, ktorí sú tu prítomní po celý deň. Vezmite Bohostánok z kaplnky, ktorá je pre súkromnú adoráciu a preneste ho na oltár v hlavnom kostole. Neotvárajte tabernákulum až do tretej popoludní. Nie teda skôr. Bude tam zázrak v Eucharistii; udeje sa zázrak, ktorý bude nazývaný „Zázrak Eucharistie – stelesnenie lásky Panny Márie, našej Matky a Pani.“ “

Potom mu „hlas“ povedal, aby to oznámil „apoštolom“ (kňazom) a aby im to poslúžilo na ich obrátenie a aby sa všetky duše naplnili požehnaním.

Otec Lolo to hneď farníkom rozpovedal. Dodal, že sa od nadšenia nezdržal, aby neodpovedal tomu naliehajúcemu hlasu slová: „Môj Pane, som tvojím služobníkom, staň sa tvoja vôľa.“

Zlomeným hlasom od dojatia a toľkých emócií kňaz ledva pokračuje rozpránie o tom, čo sa stalo:

„Urobil som, ako mi bolo nariadené. Požiadal som prítomných, aby pootvárali dvere kostola dokorán. Bolo asi 14:30. Tiež som aj prikázal, aby rozozvučali zvony. Z našej malej kaplnky, určenej na osobnú modlitbu, som vzal malý, skromný drevený Svätostánok a preniesol ho na hlavný oltár do kostola. Tiež som šiel urobiť s Najsvätejšou Sviatosťou to, ako mi bolo nariadené. Pred treťou hodinou popoludní sa ľudia zhromaždili, aby sa pomodlili pobožnosť k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. O trejtej som vyšiel otvoriť Bohostánok  a konsekrovaná hostia nášho Pána Ježiša Krista sa tam kúpala v krvi.“

Zdroj: Radiodoxa.com

bohostanok

V roku 2004 sa v tom istom meste konal 48. mezinárodný Eucharistický kongres za účasti tisícov ľudí z celého sveta.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *