Klenba postriekaná krvou

V severnom Taliansku na brehu rieky Padu leží mesto Ferrara, kde v bazilike „Santa Maria in Vado“ je stáročia uložený a chránený eucharistický zázrak, ktorý sa stal 28. marca 1171 vo vtedajšom prostom kostolíku, ktorý stál na mieste dnešnej baziliky.
Na Veľkú noc 1171 prevor portských kanonikov P. Pietro z Verony vystúpil k oltáru, aby celebroval slávnostnú omšu za asistencie rady duchovných a v prítomnosti mnohých veriacich v preplnenom kostolíku.
Keď pred svätým prijímaním zmienený celebrant pristúpil k lámaniu Hostie, vystrekol z nej prúd krvi a pokropil oblúk nad oltárom. Zázrak sledovalo množstvo prítomných veriacich. Niektorí tvrdili, že videli okrem krvi i hostiu krvavej farby, iní tiež postavu dieťaťa. Nesporný je fakt, že malú klenbu nad oltárom videli všetci poškvrnenú krvou, a to je viditeľné i dnes. Najstarší listinný dôkaz z roku 1197 je uložený v knižnici „Lamberthiana“ v Canterbury. Spoľahlivých dokumentov je veľa, okrem iných i bula pápeža Eugena IV. Z roku 1442.
Plastickým dôkazom Zázraku po storočiach je prekrásna a monumentálna bazilika „di S. Maria in Vado“, postavená v rokoch 1494 – 1518. Vo vnútri vedú dvoje mramorové schody ku kostolíku, ktorý ukrýva zázračnú Krv. Bazilika je trojlodná so šiestimi oblúkmi. Je vynikajúcim dielom renesančnej architektúry.
Starostlivosť o chrám bola v roku 1930 predaná kongregácii „Misionárov najdrahšej Krvi“, ktorá si uvedomila značné poškodenie budovy a v dohode s diecéznou komisiou pre „Arte sacra“ zahájila reštaurovanie pamätnej architektúry v roku 1957, ktorú dokončila v stanovenom termíne.
Bazilika Panny Márie „in Vado“ svedčí výslovne o trvalom presvedčení veriacich o Zázraku. V roku 1971 bolo slávené osemsté výročie Zázraku.
Bazilika bola v minulosti a je i dnes stálym cieľom pútnikov.

Kaplnka, ktorá chráni drahocennú „klenbičku“, vošla do dejín ako kaplnka „Najsvätejšej Krvi“. Škvrny krvi sú dobre viditeľné ako pamiatka umučenia Ježiša Krista. Pre zachovanie pamiatky vydávajú „Misionári najdrahšej Krvi“ časopis „Il miracolo“. Rada pápežov sa modlila v chráme „S. Maria in Vado“, začínajúc Alexandrom III. V roku 1177 a končiac Jánom Pavlom II. Dňa 22. 9. 1990.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *