Tajomstvá bolestného ruženca I.

1.Ježiš v Getsemani.

Napokon k nim poslal svojho Syna, lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu.“ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: „Toto je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!“ (Mt 21, 37-38)

2. Bičovanie.

Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. (Iz 53, 4-5)

3. Tŕním korunovanie.

Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojim strihačom. (Iz 53, 7)

4. Krížová cesta.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 16, 24)

5. Ukrižovanie.
„Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. (Jn 12, 31-33)

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *