Svedectvo kňaza, ktoré mu spôsobilo krutú smrť

Kňaz, ktorý bol svedkom zázraku v komunistickom Československu v 40-tych rokoch minulého storočia, bol mučený a ubitý na smrť za to, že odmietol odvolať to, čo jeho farníci videli. Katolíci z jeho domoviny uctievajú jeho hrdinskú cnosť a zasadzujú sa za to, aby bol uznaný za mučeníka.

Na nedávnom zhromaždení v Číhošti, na ktorom si pripomenuli brutálnu smrť kňaza Josefa Toufara, povedal jeho súčasný nástupca, že je vďačný za snahu vyvrátiť celé desaťročia ticho o krutostiach proti katolíkom v 20. storočí.

„Samozrejme, som rád, že sa začína riešiť otázka otca Josefa Toufara, v ktorom sa ukáže, aký v skutočnosti bol politický režim v našej krajine,“ povedal otec Tomáš Fiala pre CNA.

Počas adventu v roku 1949, na počiatku komunistickej éry v Československu informovali niektorí farníci otca Toufara, že videli kríž na oltári v kostole, ktorý sa niekoľkokrát pohyboval z jednej strany na druhú. Táto udalosť sa stala známou ako „Číhoštský zázrak“.

Aby zabránili verejnému šíreniu správy o tomto jave, vypočúvala tajná polícia otca Toufara žiadajúc ho, aby verejne priznal, že kríž sám posúval. Kňaz však odmietol.

V reakcii na to ho polícia tak drasticky zbila, že nebol schopný hovoriť, ani chodiť alebo sedieť. Chceli ho prinútiť, aby podpísal dokument potvrdzujúci jeho vinu. Po krutých mukách zomrel dva mesiace po zázraku.

Po smrti otca Toufara, bola Cirkev spolu so všetkými náboženstvami potlačená komunistickým režimom pod vedením Sovietskeho zväzu. Štát bol oficiálne ateistickou krajinou a akékoľvek zázraky, aj tí, ktorí o nich hovorili, boli vymazaní z historickej pamäti. Režim dokonca natočil dokument, ktorým sa snažil preukázať, že zázrak z Číhošti je sfalšovaný. Napriek úsiliu však zázrak z Číhošti zostal v pamäti ľudí.

„Teraz je čas odčiniť škodu,“ povedal otec Fiala, „chceli by sme dosiahnuť, aby otec Josef Toufar bol uznaný za mučeníka cirkvi.“ 22. februára sa zhromaždilo približne 500 ľudí na omši v bývalej farnosti v meste Číhošť, aby si pripomenuli 65. výročie smrti otca Toufara. Kardinál Dominik Duka, arcibiskup z Prahy, celebroval svätú omšu. Kostol bol tak plný návštevníkov z celej krajiny, že celkovo prekročil počet obyvateľov obce. Podujatie bolo vnímané ako akt podpory kanonizačnej kauzy otca Toufara, ktorý je stále v predbežnej diecéznej fáze so súhlasom českej biskupskej konferencie.

Historik a postulátor kauzy kanonizácie, otec Tomáš Petráček, povedal Českému rozhlasu, že omša bola „uspokojivým argumentom, že naše zapojenie do blahorečenia otca Josefa Toufara nie je zbytočné a nie je to niečo, čo je riadené z vyšších úrovní Cirkvi, ale vzniká z úcty ľudí.“

Po liturgii bola k dispozícii ukážka bývalej izby otca Toufara s osobnými vecami, ako aj diskusia o jeho živote a o procese blahorečenia. Podľa kardinála Duku, otec Toufar bol „ikonou v rokoch násilnej kolektivizácie“, ktorá bola jednou z politík komunistického režimu, povedal Českému rozhlasu.

Predpokladané pozostatky kňaza boli exhumované z masového hrobu neďaleko Prahy. Po overení vedcami sa majú preniesť do Číhošti počas júlovej púte, keď si miestni budú pripomínať narodenie mučeníka.

Pozn. V mnohých článkoch sa uvádza, že otec Toufar osobne videl tento zázrak. Presnejšie je to, že mu mnohí farníci povedali o zázraku a on bol mučený a zabitý za to, že odmietol odvolať to, čo videli.

Zdroj: YouTube, ncregister.com

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *