Satan rozdeľuje, ale nie je rozdelený

Ruženec je jednoduchý a pokorný spôsob, ako nás držať blízko pri Márii, aby sila Vzkrieseného dokončila dielo, ktoré v každom z nás začal.

Na pamiatku Panny Márie Ružencovej nám liturgia číta stránku z Lukášovho evanjelia, v ktorej Ježiš podáva katechézu o diablovi a jeho spôsobe konania. V podstate nám hovorí, že aj zlo pozná zlaté pravidlo každej úspešnej misie: konať jednotne a nie rozdelene.

Rozdeľuje, ale nie je rozdelený. Zlo je podľa definície organizovaný zločin; ak by to nebolo organizované, nebolo by to efektívne. Preto jediné, čo tomu môže čeliť, je organizovaná a nerozdelená sila dobra. Rozdelení sme vždy porazení; zjednotení môžeme prekonať všetko zlo.

Preto je hlavným pôsobením zla proti Cirkvi zničenie spoločenstva. Na tento účel vždy nájde presvedčivé a prijateľné argumenty: škandály, neschopnosť niekoho, kto zastáva zodpovedné postavenie v nejakej cirkevnej sfére, viera, že naše presvedčenie je lepšie, pýcha, márnomyseľnosť, pripútanosť k majetku, zvrátené potešenie z dominancie nad inými, narcizmus považovať sa za lepšieho ako ostatní, a teda „pravú“ Cirkev – ktorá sa zrejme nikdy nezdá byť oficiálnou, ale skôr našou vlastnou, prispôsobenou na náš obraz a podobu. Stručne povedané, existuje mnoho spôsobov, ako podkopať spoločenstvo a my sa nesmieme nechať zviesť. 

Mária je impozantnou pomocou pri spoločenstve. Práve ona drží učeníkov pohromade po škandále Ježišovho umučenia a smrti. Je to ona, ktorá pomáha utvárať jednotu apoštolov, aby mohli privítať Veľkú Noc. Ruženec je jednoduchý a pokorný spôsob, ako nás držať pri nej, aby sila Vzkrieseného dokončila dielo, ktoré v každom z nás začal.

Zdroj: Aleteia, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *