5 kníh, ktoré nám pomôžu otvoriť sa pôsobeniu Ducha Svätého

Sám Boh je spoločenstvo, veď odmalička nás učili, že v Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Kým prvým dvom menovaným zväčša prechovávame patričnú úctu, na Ducha Svätého sa často zabúda. A pritom je hnacou silou nášho života.

Dokonalým príkladom, prečo by sme sa mali začať viac zameriavať na pôsobenie Ducha Svätého v našom živote, je sám Ježiš Kristus. Po krste ho DUCH vyviedol do púšte, odkiaľ sa po 40 dňoch vracia plný DUCHA. Po Kristovom krste v Jordáne na ňom viditeľne spočinul Duch Svätý a jeho „misia“ sa mohla začať.

Uzdravoval, kriesil mŕtvych, malomocných očisťoval, bol plný múdrosti. Ježiš Kristus v roli človeka na tejto zemi poslal ľudstvu jasný odkaz: Budeme robiť ešte väčšie veci. Ako sa k tomu dopracovať? Je to jednoduché. Stačí začať v modlitbe písať svoju históriu, svoje vlastné dejiny s Bohom, s Duchom Svätým.

To je predsa On, ktorý oživuje, ktorý nám dáva silu vytrvať v skúškach, hľadieť na blížnych nie skrze ich chyby a nedostatky, ale skrze Ducha, ktorý bol do nich vložený. A možno je udupaný nánosmi hriechov, no stále tam niekde je.

Nepripravujme sa o možnosť vytvorenia hlbokého, intímneho vzťahu s Duchom Svätým. Vykoreňme z našich sŕdc detinské predstavy o tom, že Duch Svätý je biela holubica alebo iný symbol. Zatiahnime na hlbinu. Dopomôcť nám k tomu môžu aj vynikajúce knihy, ktoré nás učia, ako žiť autentický život kresťana v plnosti – teda v jednote s Otcom, Synom aj Duchom Svätým.

Keď Duch Svätý píše môj život

https://www.zachej.sk/produkt/2674/ked-duch-svaty-pise-moj-zivot/

Páter Elias Vella je jedným z najpovolanejších, ktorí môžu prednášať o Duchu Svätom. Vždy dobre naladený exorcista sám priznal, že mal rešpekt voči písaniu o Duchu Svätom, no napokon sa k tomu odhodlal a vznikla skvelá kniha Keď Duch Svätý píše môj život, v ktorej nás 77-ročný kňaz z Malty učí, ako otvárať náruč Božiemu Duchu v našom živote.

Bohom vyslobodená

https://www.zachej.sk/produkt/26825/bohom-vyslobodena/

Už podtitul knihy „Ako prijať všetko, čo ti Duch Svätý chce dať“ je veľavravný. Duch Svätý má totižto pre nás mnoho. Prichádza s darmi a charizmami, je pripravený oživiť naše srdce a doviesť nás k plnosti života. Autorka Sonja Corbitt sa nebojí verejne poukázať na vlastné chyby a vďaka jej otvorenosti vznikla výnimočná kniha plná užitočných rád do nášho života. Neustále sa pritom odvoláva na Sväté Písmo a „kredit“ knihe zvyšuje aj cirkevné schválenie. Stačí sa začítať a od knihy odísť premenený a posilnený Duchom Svätým.

V škole Ducha Svätého

https://www.zachej.sk/produkt/3611/v-skole-ducha-svateho/

Na prvý pohľad veľmi útla kniha, ktorá v sebe skrýva obrovskú múdrosť populárneho autora Jacquesa Philippa. Francúzsky člen Komunity Blahoslavenstiev čitateľa vovádza do hlbokého spojenia s Duchom Svätým. Učí, ako počúvať Boží hlas v našom vnútri a ako sa čo najviac sprístupniť Tešiteľovi. Lebo poddať sa Duchu Svätému a vložiť opraty nášho života do jeho rúk je to najlepšie, čo môžeme urobiť.

Premohol ma Duch Svätý

https://www.zachej.sk/produkt/24346/premohol-ma-duch-svaty/

Francis MacNutt má dlhoročné skúsenosti s modlitbami za uzdravenie. Čitateľa vovádza do tajomstva tzv. spočinutia v Duchu Svätom. Kniha je postavená na jeho osobných skúsenostiach z modlitieb, pri ktorých ho Duch Svätý neustále vovádza do úžasu. Lebo on predsa stále veje, kam chce. Nemožno ho chytiť, ani vlastnými silami usmerniť. Koná presne tak, ako on chce.

Charizmy a charizmatická obnova

https://www.zachej.sk/produkt/5469/charizmy-a-charizmaticka-obnova/

Mnohí z nás sa ešte stále stavajú k Duchu Svätému v Cirkvi veľmi rezervovane. Odpoveďou na ich váhanie môže byť vynikajúca kniha Charizmy a charizmatická obnova z pera autora Francisa A. Sullivana, ktorý predkladá historické, biblické a teologické učenie o základoch Charizmatickej obnovy a o jej dôležitosti pre Cirkev.

Dary Ducha

https://www.zachej.sk/produkt/24337/dary-ducha-sk/

Medzi „základné“ dary Ducha Svätého patrí dar múdrosti, rozumu, rady, poznania, sily, nábožnosti a bázne voči Bohu. V knižôčke Dary Ducha nájdete cyklus katechéz pápeža Františka, ktorý sa tematike darov Ducha venoval v rozsiahlych kázňach. Svätý Otec dopodrobna vysvetľuje, ako sa prejavujú jednotlivé dary v našich životoch a povzbudzuje nás k tomu, aby sme si ich pýtali a zároveň s nimi pracovali a v plnosti ich využívali.

 

Duchu Svätý, buď naším každodenným sprievodcom na ceste životom. Oživuj naše srdce, veď nás po Božích cestách, poúčaj nás o Tvojich chodníkoch a pôsob v nás, nech neustále hľadáme Božie kráľovstvo s vierou, že všetko ostatné nám bude pridané.

 

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *