Biblické matky: Abigail – tá, ktorá zachovávala múdrosť pred šialenstvom

Abigail viedla svoj monológ tak, že rozzúrenému mužovi, ktorý chcel pomstu a krviprelievanie, padá meč z rúk a z jeho úst zazneli slová požehnania. Keby som mal takú moc slov!

Prvýkrát sa s mimoriadnou Abigail stretávame v 1. Sam. Žila v Maone, v meste susediacom s Judskou púšťou. Poznali ju tam ako manželku Nabala (blázna) – veľmi zámožného muža, ktorý sa preslávil svojou krutosťou a zlomyseľnosťou. Môžeme si prečítať o Abigail, že bola múdra a krásna (porov. 1 Sam 25,3).

Náš odhad je, že život s takýmto manželom neboli všetko ruže. Abigail však do jeho nečistých aktivít nevstupovala – naopak, keď sa dozvieme o jej ďalšom osude, zistíme, že Abigail mala úplne inú politiku ako jej manžel. Plnú múdrosti a pokory, presne to, čo Nabalovi chýbalo.

 

Dávid a Nabal. Žiadosť o pomoc

Po smrti Samuela požiadal Dávid, ktorý sa nachádzal v oblasti Maon s Izraelitmi, Nabala, aby sa s ním a jeho ľudom podelil o jeho jedlo. Rátal s tým, že sa mu Nabal odvďačí za priazeň, ktorú mu raz poskytol. A čo viac, konal sa veľký pastiersky festival – čas strihania oviec. Jedla teda bolo viac ako dosť.

Nabal však odvolal Dávidových poslov, aby zakročil proti budúcemu izraelskému kráľovi. So smiechom predstieral, že nijakého Davida nepozná. Nechystal sa ani podeliť o nič, čo by patrilo jemu a jeho pastierom. Dôsledky takéhoto postoja však nepredvídal.

 

Posledná možnosť

David bol pripravený vyraziť proti zlému Calebitovi (osoba bez charakteru) a jeho mestu, ale niekto ho zastavil. Niekto veľmi ostražitý a zároveň geniálny a predvídavý. Pripravení konať tu a teraz. Abigail. Žena, ktorá by mohla nájsť najvhodnejšie východisko z tejto patovej situácie.

Nabalov sluha informoval Abigail o celom incidente. Hovorí to toľko o jej fenomenálnej povahe! Sluha upovedomil manželku svojho pána, ženu. Nemohla tam byť hnacím kolesom – hoci s ňou možno tak Nabal zaobchádzal. Bola niekto významný. Ľudia to videli.

Múdre a silné ženy priťahujú a vytvárajú okolo seba atmosféru dôvery. Chceme za nimi prísť a požiadať o pomoc, pretože máme pocit, že vďaka nim sa môže stať niečo dobré. Taká bola Abigail.

 

Abigail – pokora a sila

Žena sa rozhodla okamžite konať. Zorganizovala ľudí, zásobu jedla a sama sa usadila na somára, aby sa stretla s Davidom. To, čo sa stalo potom, sa dá nazvať milým prejavom pokory. Po uklonení sa pri nohách budúceho kráľa boli Abigailine prvé slová: Môj Pane! Nech vina padne na mňa! (1. Samuelova 25, 24).

Je úžasné prevziať Nabalovo hanebné správanie. Necítime tu však náznak postoja obete. Abigail nie je žena, ktorá sa snažila vysvetliť správanie svojho manžela a zakryť pravdu. Svoj monológ viedla tak, že rozzúrenému mužovi, ktorý chcel pomstu a krviprelievanie, meč spadol z rúk a z jeho úst zazneli slová požehnania. Chcel by som mať takú moc hovoriť takto s ostatnými ľuďmi!

V tomto šialenstve je … žena

Abigail urobila na Dávida taký dojem, že po Nabalovej smrti si ju vzal za ženu. Bola s ním šťastnejšia? Mohla zostať v pokoji v nepokojnom svete kráľa Dávida a jeho mnohých manželiek? Môžeme len špekulovať, že svojou múdrosťou si našla svoje právoplatné miesto.

Abigail a David sa stali rodičmi Kileaba a Daniela. Je zaujímavé, že o ďalších Davidových synoch si môžeme prečítať veľa zlých správ. O týchto nič také nenájdeme. Bola im Abigail príkladom svojej múdrosti? Naučila ich, že aj uprostred úplného zmätku, s ktorým sa môžu každý deň stretnúť, sa dá zdravý rozum zachovať?

Dnes potrebujeme ducha Abigail. Konajte odvážne pre dobro rodiny. Pokora a dôvera v Pána. Hľadanie mieru, kde všade vládne hlúposť a hriech. Byť ženou pokornou a podmanivou.

Zdroj: Svätépísmo, aleteia, Obrázok: Wikipédia

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *