Sv. Páter Pio: Generácia matiek, ktoré nebudú schopné vychovávať vlastné deti

Sv. Páter Pio: „Budeme mať generáciu matiek, ktoré nebudú schopné vychovávať vlastné deti“

V 30. rokoch 20. storočia Páter Pio veril, že môže existovať generácia žien, ktoré budú mať problémy s výchovou detí? Čo je kľúčom k dobrej výchove dieťaťa? „Nerád by som bol v situácii vašich detí alebo vašich vnúčat,“ povedal stigmatik, keď videl napredujúce procesy sekularizácie spoločnosti. 

Páter Pio pripomenul rodičom ich zodpovednosť za výchovu detí, ktoré im boli zverené. Zodpovednosť, ktorá je založená nielen na odovzdávaní katolíckych hodnôt, ale predovšetkým na odovzdávaní viery či formovaní svedomia.

Stigmatik povedal, že manželia majú byť verní Bohu a jeden druhému, pretože – ako zdôraznil – vernosť manželov Bohu a vernosť jeden druhému je kľúčom k výchove potomstva.

Taliansky mystik videl šírenie sekularizácie, prúdy bezbožnosti zasahujúce rodiny, deti, ktoré by si raz mali založiť vlastné rodiny a vychovávať budúce generácie…

Nechcel by som byť v situácii vašich detí alebo vašich vnúčat – povedal páter Pio, vydesený víziou výchovy založenej len na psychológii a zbavenej viery a Boha.

Kapucín s láskou napomínal rodičov a mladých manželov, aby sa v prvom rade starali o vlastnú formáciu, živý vzťah s Bohom, ako aj o vzájomnú úctu a lásku, pretože sú a majú byť príkladom pre svoje deti.

Osobný hriech manželov je prvým nepriateľom formovania a výchovy detí; hovorieval. 

Hrdinské poslanie matky – „Matka je synonymom mučeníka“

Zároveň Páter Pio, napriek niekedy prísnym napomínaniam kajúcnikov, zaobchádzal so všetkými starostlivo a citlivo, s matkami a otcami, ktorí si každý deň dávajú námahu vychovávať budúce generácie.

Talianska žena Lucia Manelli, manželka a potom matka desiatich detí, sa podelila o svoje svedectvo o stretnutí s Pátrom Piom. V ťažkej chvíli pre seba išla do San Giovanni Rotondo a využila sviatosť spovede.

Keď ma Páter Pio počúval, povedal pevným, ale pokojným hlasom: „Ale čo očakávaš? Nevieš, že matka je synonymom mučeníka?“ Bola to silná lekcia, ale aj útecha. (…) temnota, ktorá ma sprevádzala, sa rozplynula a ustúpila jasnosti a istote matkinho hrdinského poslania – priznala sa žena.

V ťažkých chvíľach hľadala Lucia oporu v Bohu a Panne Márii, keď boli ťažkosti s výchovou ďalších detí.

Dcéra moja, never vo svoju silu, lebo je to všetka Božia pomoc, ktorá ťa podporuje, inak by si nedokázala uživiť rodinu s desiatimi deťmi – povedal jej kapucín inokedy. 

Lucia sa niekedy snažila ospravedlniť svojmu spovedníkovi, že sa veľa nemodlí, potom jej páter Pio povedal:

Dcéra moja, od rána do večera sa modlíš, žiadaš svojich desať detí, aby sa správali dobre, robili toto a nerobili tamto… nie je to modlitba? Ako môžeš povedať, že sa nemodlíš? – povedal páter Pio a poukázal na to, že tvrdá práca matky, starostlivosť o nás, o náš dom a deti je tiež formou modlitby.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *